Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Správa souborů cookie v Prohlížeči Microsoft Edge: Zobrazení, povolení ...
Použití souborů cookie k předběžnému načtení stránky pro rychlejší procházení. Naučte se zobrazovat, spravovat a odstraňovat soubory cookie v Microsoft Edgi.
Platí pro: Microsoft Edge
Povolení souborů cookie - Podpora Microsoftu
Tady je postup, jak povolit soubory cookie, pokud je váš prohlížeč blokuje: Microsoft Edge (Windows 10) V okně Microsoft Edge vyberte Další (...) > Nastavení > Zobrazit upřesňující nastavení. Posuňte se dolů k části Soubory cookie a vyberte Neblokovat soubory cookie. Internet Explorer.
Platí pro: Lync Web App pro Lync Online, Lync Web App, Lync Web App provozovaný společností 21Vianet
Odstranění souborů cookie v aplikaci Internet Explorer
Shrnutí. Tento článek popisuje, jak odstranit soubory cookie z počítače. Můžete se rozhodnout, že nápovědu s asistencí odstraníte ze svého počítače, nebo můžete soubory cookie ze svého počítače odstranit ručně. Část Jak automaticky odstraňovat soubory cookie v Internet Exploreru v Windows XP obsahuje pokyny, jak ...
Cookies beheren in Microsoft Edge: weergeven, toestaan, blokkeren ...
Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Ze dienen verschillende doeleinden, zoals het onthouden van aanmeldingsreferenties, sitevoorkeuren en het bijhouden van gebruikersgedrag. U kunt echter cookies verwijderen om privacyredenen of om browseproblemen op te lossen.
Platí pro: Microsoft Edge
Manage cookies in Microsoft Edge: View, allow, block, delete and use
Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials, site preferences, and tracking user behavior. However, you might want to delete cookies for privacy reasons or to resolve browsing issues. This article provides instructions on how to:
Platí pro: Microsoft Edge
Povolenie súborov „cookie“ - Podpora spoločnosti Microsoft
V časti Cookies and website data (Súbory cookie a údaje webových lokalít) vyberte možnosť Always allow (Vždy povoliť).
Platí pro: Lync Web App pro Lync Online, Lync Web App, Lync Web App provozovaný společností 21Vianet
View cookies in Microsoft Edge - Microsoft Support
Open Edge browser, select Settings and more in the upper right corner of your browser window. Select Settings > Cookies and site permissions. Select Manage and delete cookies and site data. Select See all cookies and site data to view all the cookies.
View and delete browser history in Microsoft Edge
Go to Settings and more > Settings > Cookies and site permissions to see a list for each website, including location, cookies, pop-ups, and media autoplay. On your device. All data from the previous version of Microsoft Edge. All data including history, favorites, passwords, and more from the legacy version of Microsoft Edge.
Verwalten von Cookies in Microsoft Edge: Anzeigen, Zulassen, Blockieren ...
Cookies sind kleine Daten, die auf Ihrem Gerät von Websites gespeichert werden, die Sie besuchen. Sie dienen verschiedenen Zwecken, z. B. zum Speichern von Anmeldeinformationen, Websiteeinstellungen und Nachverfolgen des Benutzerverhaltens.
Platí pro: Microsoft Edge
Description of Cookies - Microsoft Support
You have the ability to enable or disable cookies, or have Internet Explorer prompt you before accepting cookies. Note that disabling cookies may prevent some Web services from working correctly, and disabling cookies does not make you anonymous or prevent Web sites from tracking your browsing habits.