Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tato kumulativní aktualizace řeší seznam problémů v Microsoft službě Lync Server 2013, základní součásti. Číslo verze této aktualizace je 5.0.8308.1001.

Vylepšení a problémy, které tato kumulativní aktualizace obsahuje

Tato kumulativní aktualizace řeší následující problém:

Tato kumulativní aktualizace řeší také problémy, které byly popsány v předchozích článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base službě Lync Server 2013.

Jak nainstalovat aktualizaci

Chcete-li nainstalovat aktualizace pro instalaci 2013 službě Lync Server, který má některý z následující kumulativní aktualizace nainstalována, krok 1 a krok 2.

 • Kumulativní aktualizace červenec 2018 (5.0.8308.1001)

 • Kumulativní aktualizace červenec 2017 (5.0.8308.992)

 • Kumulativní aktualizace březen 2017 (5.0.8308.987)

 • Kumulativní aktualizace leden 2017 (5.0.8308.984)

 • Kumulativní aktualizace dne 2016 (5.0.8308.974)

 • 2016 duben kumulativní aktualizace (5.0.8308.956)

 • Ledna 2016 kumulativní aktualizace (5.0.8308.945)

 • Prosince 2015 kumulativní aktualizace (5.0.8308.941)

 • Září 2015 kumulativní aktualizace (5.0.8308.933)

 • Července 2015 kumulativní aktualizace (5.0.8308.920)

 • Května 2015 kumulativní aktualizace (5.0.8308.887)

 • Února 2015 kumulativní aktualizace (5.0.8308.871)

 • 31. prosince 2014 kumulativní aktualizace (5.0.8308.866)

 • Prosince 2014 kumulativní aktualizace (5.0.8308.857)

 • Listopadu 2014 kumulativní aktualizace (5.0.8308.834)

 • Října 2014 kumulativní aktualizace (5.0.8308.831)

 • Září 2014 kumulativní aktualizace (5.0.8308.815)

 • Kumulativní aktualizace srpen 2014 (5.0.8308.738)

 • Kumulativní aktualizace leden 2014 (5.0.8308.577)

 • Kumulativní aktualizace října 2013 (5.0.8308.556)

 • Července 2013 kumulativní aktualizace (5.0.8308.420)

 • Února 2013 kumulativní aktualizace (5.0.8308.291)

Chcete-li nainstalovat aktualizace službě Lync Server 2013 RTM (5.0.8308.0), postupujte podle kroků 1 až 5. Důležité:Není vypnout nebo restartovat všechny servery front-end ve stejnou dobu. To může způsobit problémy při spuštění služby.

Krok 1: Instalace kumulativní aktualizace

Důležité Zachování funkčnosti fondu službě Lync Server 2013 Enterprise Edition, ujistěte se, že hodnoty Stav fondu je připraven , při spuštění rutiny Get-CsPoolUpgradeReadinessStatea zda máte odpovídající Číslo 2013 službě Lync Server front-end serverů se systémem. V tématu "Inovace nebo aktualizace přední konec servery" a "Plánování pro the Management z přední konec fondy" části následující témata TechNet k určení hodnoty stavu fondu před použitím kumulativní aktualizace:

Upgrade nebo aktualizovat servery front-end

Topologie a komponent pro front-end serverů, zasílání rychlých zpráv a přítomnost

Instalační program kumulativní aktualizace serveru platí všechny aktualizace pro příslušný server roli v jedné operaci. Chcete-li použít instalační program kumulativní aktualizace serveru, postupujte takto. Poznámka Pokud je zapnutý nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC), je nutné spustit instalační program kumulativní aktualizace serveru pomocí zvýšených oprávněních a ujistěte se, zda jsou všechny aktualizace nainstalovány správně. Stáhněte Instalační program aktualizace kumulativní Server.

Službě Lync Server 2013 Enterprise fondy

Servery front-end ve fondu Enterprise Edition jsou uspořádány do upgradu domén. Tyto inovace domény jsou podmnožiny servery front-end ve fondu. Inovace domén jsou automaticky vytvořeny topologie Tvůrce. Je třeba provést upgrade domény současně a je třeba upgradovat každý server front-end v každé doméně. Chcete-li to provést, trvat jeden server v režimu offline upgrade domény, upgrade serveru a znovu ji. Opakujte tento postup pro každý server v doméně upgrade. Přesvědčte se, zda záznam, který upgrade domény a servery byly inovovány.

Upgrade nebo aktualizovat servery front-end

Chcete-li upgradovat servery front-end, postupujte takto:

 1. Na serveru front-end ve fondu spusťte následující rutinu: Get-CsPoolUpgradeReadinessState Pokud hodnoty Stav fondu je zaneprázdněn, počkejte 10 minut a potom se pokuste znovu spuštění rutiny Get-CsPoolUpgradeReadinessState . Pokud vidíte Busy nejméně třikrát za sebou po Počkejte 10 minut mezi jednotlivými pokusy, nebo pokud výsledky InsufficientActiveFrontEnds pro hodnoty Stav fondu, je problém, který ovlivňuje fondu. Pokud tento problém nelze vyřešit, bude pravděpodobně nutné kontaktovat Podporu společnosti Microsoft. Pokud tento fond je spárováno se jiného fondu front-end v topologii pro zotavení selhání, musíte převzít záložního fondu fondu a aktualizujte tyto servery v tomto fondu. Další informace o převzetí fondu naleznete v tématu následující web společnosti Microsoft:

  Převzetí fondu ve službě Lync Server 2013 Pokud hodnoty Stav fondu je připraven, přejděte ke kroku 2.

 2. Rutina Get-CsPoolUpgradeReadinessState také vrátí informace o upgradu domén ve fondu a o tom, které servery front-end jsou v každé doméně upgrade. Pokud platí hodnota ReadyforUpgrade pro inovace domény, která obsahuje server, který chcete upgradovat,můžete provést upgrade serveru.

 3. Postupujte následujícím způsobem:

  1. Zastavení pomocí nového připojení k serverům front-end Stop CsWindowsServices-bezproblémovérutiny.

  2. Spusťte instalační program kumulativní aktualizace serveru pomocí uživatelského rozhraní nebo příkaz upgradovat servery front-end přidružené k upgradu domény. Poznámka: Jestliže provedete upgrade nebo během naplánované serveru aktualizovat servery front-end, můžete spuštěním rutiny v kroku 2, aniž by -Graceful parametr. Přesněji řečeno spuštěním rutiny jako Stop CsWindowsService. Tuto akci okamžitě vypne services a serveru nečeká, dokud není splněna každý existující požadavek na službu. Poznámka:Uživatelské rozhraní poskytuje jasné označení, které jsou nainstalovány aktualizace po klepnutí na tlačítko Instalovat aktualizace. Chcete-li spustit instalační program, spusťte následující příkaz:   LyncServerUpdateInstaller.exe Poznámka: Následující odrážky jsou popsány parametry, které lze použít s příkazem LyncServerUpdateInstaller.exe:

   • /Přepínačsilentmode použije všechny použitelné aktualizace na pozadí.

   • / Silentmode / forcereboot přepínače společně použije všechny použitelné aktualizace na pozadí a poté automaticky restartovat server na konci procesu instalace v případě potřeby.

   • Extractall přepnout /extrahuje z instalačního programu aktualizace a poté uloží aktualizace v podsložce s názvem extrahováno ve složce, ze kterého jste spustili příkaz.

  3. Restartujte server a ujistěte se, že přijímá nová připojení.

Službě Lync Server 2013 Standard Edition a další role

 1. Spusťte instalační program kumulativní aktualizace serveru pomocí uživatelského rozhraní nebo pomocí příkazového řádku upgradovat servery front-end přidružené k upgradu domény. Poznámka:Uživatelské rozhraní poskytuje jasné označení, které jsou nainstalovány aktualizace po klepnutí na tlačítko Instalovat aktualizace. Chcete-li spustit instalační program, spusťte následující příkaz:   LyncServerUpdateInstaller.exe Poznámka: Následující odrážky jsou popsány parametry, které lze použít s příkazem LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • /Přepínačsilentmode použije všechny použitelné aktualizace na pozadí.

  • / Silentmode / forcereboot přepínače použije všechny použitelné aktualizace na pozadí a potom automaticky restartuje server na konci procesu instalace v případě potřeby.

  • / Extractall přepínač extrahuje z instalačního programu aktualizace a aktualizace uloží do podsložky s názvem "Extrahováno" ve složce, ve kterém jste spustili příkaz.

 2. Restartujte server, pokud to vyžaduje Průvodce instalací.

Krok 2: Použití aktualizací databáze back-end

Po instalaci aktualizace pro základní součásti role serveru na službě Lync Server 2013 Enterprise Edition front-end serveru nebo službě Lync Server 2013 Standard Edition serveru, jsou aktualizované soubory databáze SQL poklesl na počítači, který obsahuje základní součásti serveru nainstalované role. Chcete-li použít změny v databázi, je třeba spustit použitelné rutin, které jsou popsány v kroku 2. Poznámka:-Aktualizace parametr není nutné při spuštění Install -CsDatabaserutiny aktualizace službě Lync Server 2013 databází.

Službě Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SE.FQDN> -Verbose Poznámky:

 • V tomto příkazu je < SE. Plně kvalifikovaný název domény > je zástupný symbol pro odpovídající hodnota.

 • Na službě Lync Server 2013 Standard Edition serveru nutné spustit tuto rutinu.

Službě Lync Server 2013 Enterprise Edition

Je nutné provést několik úkonů konfigurace, v závislosti na druhu službě Lync Server 2013 Enterprise Edition back-end serverů, které používáte. Poznámka: Pokud trvalé Chat je použít pro kolokaci (Persistent Chat služby front-end a back-end databáze běží na stejném serveru), je nutné spustit následující příkaz s parametrem ExcludeCollocatedStores . Poznámka:Pokud zrcadlení databáze je povoleno databáze back-end, jsme důrazně doporučujeme použítInvoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal primární příkaz a potom ověřte, zda primární server zaregistrovaný objekt pro všechny databáze Před spuštěním Install -CsDatabaserutiny.   Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <FEBE.FQDN> -Verbose V tomto příkazu je < FEBE. Plně kvalifikovaný název domény > je zástupný symbol pro odpovídající hodnota.

Službě Lync Server 2013 trvalá konverzace databáze

Pokud s databázemi SQL být použít pro kolokaci trvalé služby Chat, spusťte následující příkaz:   Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn <PChatBE.FQDN> -SqlInstanceName <DBInstance> -Verbose V tomto příkazu je < PChatBE.FQDN > a < DBInstance >, jsou zástupné symboly příslušnými hodnotami.

Sledování 2013 službě Lync Server, archivace/trvalá konverzace databáze

Při sledování 2013 službě Lync Server, archivace/trvalá konverzace databáze jsou nasazeny na samostatné databáze SQL, spusťte následující příkaz: Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQLServer.FQDN> -Verbose V tomto příkazu je < SQLServer.FQDN > je zástupný symbol pro odpovídající hodnota.

Krok 3: Aktualizace databáze pro centrální správu

Poznámka: Není nutné aktualizovat Centrální správa databáze v následujících situacích:

 • Pokud je centrální správa úložiště je umístěn ve službě Lync Server 2010 Standard Edition, Server nebo fondu organizace, nelze spustit Install -CsDatabase - CentralManagementDatabase příkazu.

 • Pokud je centrální správa úložiště je umístěn ve službě Lync Server 2013 Standard Edition, Server nebo fondu organizace, která byla dříve aktualizována s kumulativní aktualizací službě Lync Server 2013 únor 2013, nelze spustit Install-CsDatabase - CentralManagementDatabase příkaz.

Po aktualizaci serveru front-end službě Lync Server 2013 Enterprise Edition nebo konce zpět službě Lync Server 2013 Standard Edition, Server, spusťte následující příkaz k aktualizaci centrálního úložiště správy:   Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn <CMS.FQDN> -SqlInstanceName <DBInstanceName> -Verbose Poznámky:

 • V tomto příkazu je < CMS.FQDN > a < DBInstanceName >, jsou zástupné symboly příslušnými hodnotami.

 • V prostředí koexistence obsahující službě Lync Server 2010 a 2013 službě Lync Server, ve kterém se nachází Centrální správa služby fondu službě Lync Server 2010 nelze spustit Install -CsDatabase -CentralManagementDatabase. . Pokud přesunete do fondu 2013 službě Lync Server později Centrální správa služby je nutné spustit Install -CsDatabase - CentralManagementDatabase příkaz pro použití změn.

Krok 4: Povolení služby Mobility

Povolení služby Mobility, spusťte následující rutinu:

Povolit CsTopology

Krok 5: Povolte Unified Communications webové rozhraní API

Rozhraní API webové komunikace (UCWA) jednotné povolení, musí spustit nástroj Bootstrapper.exe znovu na ředitele 2013 službě Lync Server servery, servery Standard Edition a Enterprise Edition aplikační servery, na kterých jsou nainstalovány a aktualizované součásti web components. Chcete-li spustit tento nástroj, zadejte následující příkaz:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Více informací

Požadavky

Neexistují žádné požadavky pro instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o registrech

Chcete-li použít jeden kumulativní aktualizace v tomto balíčku, nemáte provádět žádné změny registru.

Požadavky na restartování

Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato kumulativní aktualizace nahrazuje července 2017 kumulativní aktualizaci 5.0.8308.992 službě Lync Server 2013, základní součásti.

Informace o instalaci balíčku aktualizace

 • 2013 službě Lync Server - Server Standard Edition

 • Službě Lync Server 2013 - Enterprise Edition – front-end server

 • Službě Lync Server 2013 - ředitel

 • 2013 službě Lync Server - Server okraj

 • Službě Lync Server 2013 – zprostředkování samostatný Server

 • Službě Lync Server 2013 - monitorovací Server

 • 2013 službě Lync Server - Server pro archivaci

 • Službě Lync Server 2013 - nástroje pro správu

 • Službě Lync Server 2013 - trvalé konverzačního serveru

 • Službě Lync Server 2013 - důvěryhodné aplikační Server

Po instalaci této aktualizace bude mít globální verze této aktualizace má atributy souborů nebo novější atributy souborů, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Cdrdb.sql

Not Applicable

1,295,274

06-Jun-2015

02:32

Not Applicable

Component_gac_microsoft.rtc.internal.dll

5.0.8308.992

99,624

08-Jun-2017

03:15

x86

Component_gac_microsoft.rtc.internal.storage.dll

5.0.8308.420

781,496

31-May-2013

12:06

x86

Dbcommon.sql

Not Applicable

27,141

18-Aug-2016

16:01

Not Applicable

Dbrtc.sql

Not Applicable

2,014,833

29-Jun-2018

07:58

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

21,136

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

21,128

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

21,128

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

21,128

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

21,136

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

21,128

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

21,128

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

21,648

04-Jul-2018

06:55

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

21,136

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

21,136

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_clsagent.exe

5.0.8308.733

361,960

11-Jul-2014

14:22

x86

File_clsagentperf.dll

5.0.8308.733

53,752

11-Jul-2014

14:23

x64

File_clscontroller.exe

5.0.8308.733

264,184

11-Jul-2014

14:17

x86

File_clscontroller.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

26,768

04-Jul-2018

06:55

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

27,280

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

27,280

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

29,328

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

25,232

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

25,232

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_clseventres.dll.de_de

5.0.8308.733

43,504

11-Jul-2014

14:23

Not Applicable

File_clseventres.dll.en_us

5.0.8308.733

38,384

11-Jul-2014

14:17

Not Applicable

File_clseventres.dll.es_es

5.0.8308.733

41,456

11-Jul-2014

14:23

Not Applicable

File_clseventres.dll.fr_fr

5.0.8308.733

42,992

11-Jul-2014

14:23

Not Applicable

File_clseventres.dll.it_it

5.0.8308.733

43,512

11-Jul-2014

14:24

Not Applicable

File_clseventres.dll.ja_jp

5.0.8308.733

32,240

11-Jul-2014

14:24

Not Applicable

File_clseventres.dll.ko_kr

5.0.8308.733

30,712

11-Jul-2014

14:24

Not Applicable

File_clseventres.dll.pt_br

5.0.8308.733

40,432

11-Jul-2014

14:24

Not Applicable

File_clseventres.dll.ru_ru

5.0.8308.733

40,432

11-Jul-2014

14:24

Not Applicable

File_clseventres.dll.zh_cn

5.0.8308.733

27,632

11-Jul-2014

14:25

Not Applicable

File_clseventres.dll.zh_tw

5.0.8308.733

27,632

04-Jul-2018

06:55

Not Applicable

File_clsformat.dll

5.0.8308.733

696,296

11-Jul-2014

14:25

x64

File_cpsdyn.sql

Not Applicable

19,388

31-May-2013

08:02

Not Applicable

File_csadditional.format.ps1xml

Not Applicable

56,719

04-Jul-2018

06:55

Not Applicable

File_default.tmx

Not Applicable

29,687,404

04-Jul-2018

06:55

Not Applicable

File_default.xml

Not Applicable

2,461,353

29-Jun-2018

08:54

Not Applicable

File_deploy.exe

5.0.8308.872

739,592

09-Feb-2015

16:19

x86

File_deploy.resources.dll.de_de

5.0.8308.872

254,608

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.es_es

5.0.8308.872

254,088

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.872

255,632

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.it_it

5.0.8308.872

254,096

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.872

258,192

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.872

254,088

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.pt_br

5.0.8308.872

254,096

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.872

269,456

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.872

249,488

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.872

249,488

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

31,368

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

se 31400

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

30,864

04-Jul-2018

06:55

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

30,888

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.dll

5.0.8308.803

283,400

14-Aug-2014

05:58

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll

5.0.8308.420

177,376

31-May-2013

12:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.de_de

5.0.8308.420

23,696

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.es_es

5.0.8308.420

23,696

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.fr_fr

5.0.8308.420

23,696

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.it_it

5.0.8308.420

23,208

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp

5.0.8308.420

23,696

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr

5.0.8308.420

23,176

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.pt_br

5.0.8308.420

23,184

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru

5.0.8308.420

24,208

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_cn

5.0.8308.420

22,672

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw

5.0.8308.420

22,672

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.992

1,206,568

08-Jun-2017

03:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.kernel.dll

5.0.8308.1001

106,128

29-Jun-2018

09:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.clsagent.iislog.dll

5.0.8308.733

240,192

11-Jul-2014

14:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

27,784

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

27,792

04-Jul-2018

06:55

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

28,296

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

27,792

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

29,328

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

28,296

04-Jul-2018

06:56

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

27,784

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

29,840

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

26,760

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll

5.0.8308.556

374,000

15-Sep-2013

20:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.de_de

5.0.8308.556

25,232

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.es_es

5.0.8308.556

25,232

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.fr_fr

5.0.8308.556

25,744

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.it_it

5.0.8308.556

24,720

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ja_jp

5.0.8308.556

25,736

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ko_kr

5.0.8308.556

25,232

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.pt_br

5.0.8308.556

24,712

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ru_ru

5.0.8308.556

26,768

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_cn

5.0.8308.556

24,208

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_tw

5.0.8308.556

24,200

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

5.0.8308.420

4,666,040

31-May-2013

12:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscommon.dll

5.0.8308.733

436,296

11-Jul-2014

14:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscontrollerlib.dll

5.0.8308.733

364,608

04-Jul-2018

06:56

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

145,544

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

145,544

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

145,544

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

145,552

04-Jul-2018

06:56

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

5.0.8308.1001

663,696

29-Jun-2018

09:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

5.0.8308.1001

434,832

29-Jun-2018

09:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

5.0.8308.992

583,464

08-Jun-2017

03:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.de_de

5.0.8308.992

48,784

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.es_es

5.0.8308.992

47,760

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.992

50,832

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.it_it

5.0.8308.992

47,760

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.992

51,344

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.992

49,296

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.pt_br

5.0.8308.992

47,760

04-Jul-2018

06:56

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.992

56,464

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.992

44,680

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.992

44,176

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

24,208

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

24,200

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

24,712

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

24,208

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

24,712

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

24,720

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

24,232

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

25,224

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

23,696

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

23,696

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.dll

5.0.8308.420

378,040

31-May-2013

12:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

49,296

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

47,760

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

49,808

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

47,760

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

51,848

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

48,272

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

47,248

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

57,480

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

43,656

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

43,664

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.de_de

5.0.8308.1001

855,696

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.es_es

5.0.8308.1001

855,696

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.fr_fr

5.0.8308.1001

858,760

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.it_it

5.0.8308.1001

854,160

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ja_jp

5.0.8308.1001

863,888

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ko_kr

5.0.8308.1001

857,744

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.pt_br

5.0.8308.1001

854,160

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ru_ru

5.0.8308.1001

876,680

04-Jul-2018

06:56

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_cn

5.0.8308.1001

847,504

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_tw

5.0.8308.1001

847,504

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.1001

151,688

29-Jun-2018

09:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.1001

43,656

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.1001

43,152

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1001

47,248

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.1001

43,656

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1001

47,248

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1001

45,200

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1001

42,640

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1001

50,320

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1001

41,104

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1001

40,592

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.de_de

5.0.8308.992

444,560

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

5.0.8308.992

2,327,328

08-Jun-2017

03:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.es_es

5.0.8308.992

442,000

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.fr_fr

5.0.8308.992

450,192

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.it_it

5.0.8308.992

440,464

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ja_jp

5.0.8308.992

458,384

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ko_kr

5.0.8308.992

446,096

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.powershellhost.dll

5.0.8308.420

241,936

31-May-2013

12:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.pt_br

5.0.8308.992

439,440

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ru_ru

5.0.8308.992

483,472

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_cn

5.0.8308.992

422,544

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_tw

5.0.8308.992

422,032

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

5.0.8308.1001

7,228,560

04-Jul-2018

06:56

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

12:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.de_de

5.0.8308.420

20,112

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.es_es

5.0.8308.420

20,112

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.fr_fr

5.0.8308.420

20,624

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.it_it

5.0.8308.420

20,104

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ja_jp

5.0.8308.420

20,112

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ko_kr

5.0.8308.420

20,104

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.pt_br

5.0.8308.420

20,104

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ru_ru

5.0.8308.420

20,624

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_cn

5.0.8308.420

20,112

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_tw

5.0.8308.420

20,112

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.1001

601,744

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.1001

593,552

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1001

631,952

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.1001

582,800

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1001

650,384

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1001

600,720

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1001

584,336

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1001

747,656

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1001

522,896

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1001

522,896

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.de_de

5.0.8308.1001

35,984

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.es_es

5.0.8308.1001

35,984

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.fr_fr

5.0.8308.1001

37,008

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.it_it

5.0.8308.1001

35,472

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ja_jp

5.0.8308.1001

38,024

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ko_kr

5.0.8308.1001

36,496

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.pt_br

5.0.8308.1001

34,960

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ru_ru

5.0.8308.1001

42,128

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_cn

5.0.8308.1001

33,928

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_tw

5.0.8308.1001

33,936

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

5.0.8308.956

410,912

28-Apr-2016

05:53

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.de_de

5.0.8308.956

29,328

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.es_es

5.0.8308.956

29,328

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.956

29,840

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.it_it

5.0.8308.956

29,328

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.956

30,352

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.956

29,840

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.pt_br

5.0.8308.956

29,328

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.956

32,400

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.956

28,304

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.956

28,296

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

5.0.8308.920

517,928

06-Jun-2015

04:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.920

68,240

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.920

67,208

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.920

71,312

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.920

66,192

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.920

73,896

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.920

67,720

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.920

66,696

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.920

81,552

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.920

60,560

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.920

60,560

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.server.infrastructure.dll

5.0.8308.884

391,432

03-Apr-2015

14:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

5.0.8308.1001

2,590,352

04-Jul-2018

06:57

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

5.0.8308.884

483,088

03-Apr-2015

14:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

23,184

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

23,184

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

23,176

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

22,672

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

23,184

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

23,184

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

23,176

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

23,688

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

22,664

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

22,672

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

5.0.8308.420

1,828,560

31-May-2013

12:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

437,896

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

438,416

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

445,584

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

437,904

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

449,168

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

438,928

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

434,832

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

469,136

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

423,568

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

423,568

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_installcsdatabase.exe

5.0.8308.872

233,224

09-Feb-2015

16:19

x86

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

360,768

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_lync.psd1

Not Applicable

10,565

31-May-2013

12:26

Not Applicable

File_lynconlineconnector.psd1

Not Applicable

10,255

06-Jun-2015

04:16

Not Applicable

File_lynconlineconnectorstartup.psm1

Not Applicable

10,149

06-Jun-2015

04:16

Not Applicable

File_lync_b8499a8b_4b90_43b8_a27e_3c4e7b292c44_helpinfo.xml

Not Applicable

1,791

03-Sep-2014

14:21

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

143,504

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

137,872

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

145,040

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

137,872

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

154,760

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

141,456

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

138,376

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

177,808

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

119,952

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

120,464

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.core.dll

5.0.8308.1001

1,979,016

29-Jun-2018

09:20

x86

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.1001

151,688

29-Jun-2018

09:22

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.de_de

5.0.8308.920

27,272

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

5.0.8308.920

326,944

06-Jun-2015

04:19

x64

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.es_es

5.0.8308.920

27,280

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.fr_fr

5.0.8308.920

27,792

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.it_it

5.0.8308.920

27,272

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ja_jp

5.0.8308.920

28,304

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ko_kr

5.0.8308.920

27,280

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.pt_br

5.0.8308.920

27,272

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ru_ru

5.0.8308.920

29,832

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_cn

5.0.8308.920

26,256

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_tw

5.0.8308.920

26,248

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml

Not Applicable

10,841,046

04-Jul-2018

06:57

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Not Applicable

11,459,768

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.en_us

Not Applicable

10,841,046

04-Jul-2018

06:57

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Not Applicable

11,300,846

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not Applicable

11,555,685

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Not Applicable

11,335,300

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not Applicable

12,069,844

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not Applicable

11,235,275

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Not Applicable

11,192,505

25-Jun-2018

08:03

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not Applicable

13,612,855

25-Jun-2018

08:03

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not Applicable

10,356,202

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not Applicable

10,328,257

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

5.0.8308.1001

1,848,976

29-Jun-2018

09:20

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml

Not Applicable

470,170

07-Oct-2014

06:12

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Not Applicable

497,343

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.en_us

Not Applicable

470,170

07-Oct-2014

06:12

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Not Applicable

489,675

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not Applicable

499,817

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Not Applicable

492,964

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not Applicable

537,065

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not Applicable

489,921

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Not Applicable

494,580

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not Applicable

589,534

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not Applicable

446,222

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not Applicable

444,627

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_ocstypes.ps1xml

Not Applicable

758,742

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

129,168

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

129,168

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

130,192

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

129,168

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

130,704

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

128,648

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

128,144

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

136,336

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

126,096

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

126,608

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

365,305

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_replicareplicatoragent.exe

5.0.8308.556

454,296

15-Sep-2013

20:24

x86

File_reportdata.de_de.xml

Not Applicable

11,399,303

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_reportdata.en_us.xml

Not Applicable

11,364,029

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_reportdata.es_es.xml

Not Applicable

11,399,706

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_reportdata.fr_fr.xml

Not Applicable

11,414,630

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_reportdata.it_it.xml

Not Applicable

11,395,796

29-Jun-2018

09:27

Not Applicable

File_reportdata.ja_jp.xml

Not Applicable

11,414,372

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_reportdata.ko_kr.xml

Not Applicable

11,386,411

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_reportdata.pt_br.xml

Not Applicable

11,395,043

29-Jun-2018

09:38

Not Applicable

File_reportdata.ru_ru.xml

Not Applicable

11,516,450

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_reportdata.zh_cn.xml

Not Applicable

11,348,951

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_reportdata.zh_tw.xml

Not Applicable

11,351,819

29-Jun-2018

09:43

Not Applicable

File_reportsetup.exe

5.0.8308.301

498,256

13-Mar-2013

11:17

x86

File_reportsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.301

20,616

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.301

20,112

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.301

20,112

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_rgsconfig_schema.sql

Not Applicable

25,787

31-May-2013

10:08

Not Applicable

File_rgsdyn.sql

Not Applicable

19,286

31-May-2013

10:54

Not Applicable

File_rtcsres.dll.de_de

5.0.8308.992

1,550,624

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.en_us

5.0.8308.992

1,301,800

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_rtcsres.dll.es_es

5.0.8308.992

1,549,096

04-Jul-2018

06:58

Not Applicable

File_rtcsres.dll.fr_fr

5.0.8308.992

1,594,656

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.it_it

5.0.8308.992

1,520,416

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ja_jp

5.0.8308.992

786,728

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ko_kr

5.0.8308.992

758,056

04-Jul-2018

06:59

Not Applicable

File_rtcsres.dll.pt_br

5.0.8308.992

1,466,144

04-Jul-2018

06:59

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ru_ru

5.0.8308.992

1,433,896

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.zh_cn

5.0.8308.992

537,384

04-Jul-2018

06:59

Not Applicable

File_rtcsres.dll.zh_tw

5.0.8308.992

552,232

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_xds.sql

Not Applicable

147,719

09-Feb-2015

14:21

Not Applicable

File_xds_replica_1_to_2.sql

Not Applicable

2,262

13-Mar-2013

10:34

Not Applicable

File_xds_replica_2_to_1.sql

Not Applicable

2,213

13-Mar-2013

10:34

Not Applicable

Mgcschema.sql

Not Applicable

18,712

31-May-2013

10:13

Not Applicable

Mgcsprocs.sql

Not Applicable

187,577

06-Jun-2014

04:14

Not Applicable

Mgcupgrade.sql

Not Applicable

7,086

31-May-2013

10:13

Not Applicable

Qoedb.sql

Not Applicable

785,085

09-Feb-2015

14:35

Not Applicable

Rtcabdb.sql

Not Applicable

145,140

06-Jun-2014

04:12

Not Applicable

Rtcdb.sql

Not Applicable

154,239

29-Jun-2018

07:57

Not Applicable

 

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×