Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Při zaúčtování prodejní objednávky, který obsahuje služby daň, která je použita k potvrzení banky s zálohy daně ze služeb v indických verzi Microsoft Dynamics NAV 2013, zobrazí se následující chybová zpráva:

Transakci nelze dokončit, protože by způsobila nekonzistenci v tabulce Věcná položka"se zobrazí.

Postupujte podle pokynů změny kódu sekce Chcete-li vyřešit tento problém. K tomuto problému dochází v následujících produktů:

  • Indický verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Indický verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

  • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

  • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015

    objektu.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.

Chcete-li vyřešit tento problém, změňte kód v okně Vlastnosti v procedura prodeje Post (80) takto:

Existující kód

...GenJnlLine."Service Tax Type" := GenJnlLine."Service Tax Type"::Sale;
GenJnlLine."Service Tax Group Code" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax Group Code";
GenJnlLine."Service Tax Registration No." := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax Registration No.";
GenJnlLine."Account Type" := GenJnlLine."Account Type"::Customer;
GenJnlLine.VALIDATE("Account No.",SvcTaxPostingBuffer[1]."Party Code");

// Delete the following line.
IF AppliedServiceTaxAmountPmt <> AppliedServiceTaxAmountInv THEN BEGIN
// End of the deleted line.

GenJnlLine."Service Tax Base Amount" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax Base Amount";
GenJnlLine."Service Tax Amount" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax Amount";
GenJnlLine."Service Tax eCess Amount" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax eCess Amount";
GenJnlLine."Service Tax SHE Cess Amount" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax SHE Cess Amount";
GenJnlLine."Tot. Serv Tax Amount (Intm)" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Tot. Serv Tax Amount (Intm)";
...

Změněný kód

...GenJnlLine."Service Tax Type" := GenJnlLine."Service Tax Type"::Sale;
GenJnlLine."Service Tax Group Code" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax Group Code";
GenJnlLine."Service Tax Registration No." := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax Registration No.";
GenJnlLine."Account Type" := GenJnlLine."Account Type"::Customer;
GenJnlLine.VALIDATE("Account No.",SvcTaxPostingBuffer[1]."Party Code");

// Add the following lines.
// VSTF340939.begin
//IF AppliedServiceTaxAmountPmt <> AppliedServiceTaxAmountInv THEN BEGIN
IF NOT ((AppliedServiceTaxAmountPmt = AppliedServiceTaxAmountInv) AND PoT) THEN BEGIN
// VSTF340939.end
// End of the added lines.

GenJnlLine."Service Tax Base Amount" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax Base Amount";
GenJnlLine."Service Tax Amount" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax Amount";
GenJnlLine."Service Tax eCess Amount" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax eCess Amount";
GenJnlLine."Service Tax SHE Cess Amount" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Service Tax SHE Cess Amount";
GenJnlLine."Tot. Serv Tax Amount (Intm)" := SvcTaxPostingBuffer[1]."Tot. Serv Tax Amount (Intm)";
...


Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

  • Indický verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Indický verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použitípro další aspekty.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×