Příznaky

Při pokusu o instalaci aktualizací Windows se zobrazí následující chybová zpráva:

Při konfiguraci aktualizací windows se nekonfiguruje. Vrácení změn Nevy vypn ět počítač.

Poznámka: Pokud k tomuto problému dojde, může trvat přibližně 30 minut, než se změny vrátí a systém zobrazí přihlašovací obrazovku Windows.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte následující metody počínaje první metodou níže. Pokud se tím problém nevyřeší, klikněte na další způsob.

Metoda 1: Restartujte Systém Windows a nainstalujte aktualizace systému Windows v čistém stavu spuštění

Pokud chcete provést čisté spuštění systému Windows, podívejte se, jak provést čisté spuštění, abyste vyřešili problém ve Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista. A pak nainstalujte aktualizace Windows podle operačního systému.

 1. Otevřete Windows Update tak, že potáhněte potáhněte myší z pravého okraje obrazovky (nebo pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky a posouváním ukazatele myši nahoru) a pak vyberte Nastavení > Změnit nastavení počítače.

 2. Vyberte Aktualizovat a obnovovat > Windows Update.

 3. Zkuste znovu nainstalovat aktualizace Windows.

 1. Vyberte tlačítko Start. Do vyhledávacího pole zadejte Aktualizovata v seznamu výsledků vyberte Windows Update.

 2. Zkuste znovu nainstalovat aktualizace Windows.

Poznámka Instalace aktualizací Windows v čistém stavu spuštění zabrání zablokování instalace aktualizací systému Windows některými jinými aplikacemi a službami nainstalovanými ve Windows.

Metoda 2: Spuštění Poradce při potížích se službou Windows Update

Stáhněte si Poradce při potížíchse službou Windows Update a pak v rozevíracím okně vyberte Opero nebo Uložit. Pak vyberte Další a podle pokynů v průvodci vyhledejte a opravte problémy se službou Windows Update.

Pokud ve Windows 8 nemáte připojení k internetu, můžete otevřít poradce při potížích se službou Windows Update, který je součástí Windows 8. Tento poradce při potížích ale neprovádí všechny kroky řešení potíží, které dělá výše uvedený propojený poradce při potížích.

 1. Poradce při potížích se službou Windows Update otevřete tak, že potáhněte od pravého okraje obrazovky, klepnete na Hledat (nebo pokud používáte myš, nasedáte do pravého horního rohu obrazovky, přesunete ukazatel myši dolů a kliknete na Hledat).

 2. Zadejte Poradce při potížích, klepněte nebo klikněte na Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na Poradce při potížích.

 3. V části Systém a zabezpečení klepněte nebo klikněte na Opravit problémy se službou Windows Update a pak vyberte Další.

 1. Stáhněte si Poradce při potížíchse službou Windows Update a pak v rozevíracím okně vyberte Opero nebo Uložit.

 2. Vyberte Další a podle pokynů v průvodci vyhledejte a opravte problémy se službou Windows Update.

Metoda 3: Odpojte vyměnitelné médium od počítače.

 1. Zkontrolujte, jestli není z počítače odebráno žádné vyměnitelné médium, jako jsou vyměnitelné disky (blu-ray disky, DVD, CD), paměťové karty (karta CompactFlash, zabezpečená digitální karta, memory stick) a jednotky USB flash.

 2. Odpojte všechna vyměnitelná média.

Poznámka Toto vyměnitelné médium může způsobit tento problém při restartování Windows.

Metoda 4: Provedení obnovení systému Když počítač spustíte pomocí instalačního disku Windows, můžete při spuštění provést možnosti obnovení systému. Postupujte takto:

 1. Vložte instalační disk Windows 8 do jednotky a restartujte počítač.

 2. Po zobrazení výzvy k zahájení z disku stiskněte libovolnou klávesu.

 3. Klepněte nebo klikněte na Opravit počítač.

 4. Klepněte nebo klikněte na Poradce při potížích a potom klepněte nebo klikněte na Upřesnit možnosti.

 5. Klepněte nebo klikněte na verzi Windows 8, klepněte nebo klikněte na Obnovení systému, klepněte nebo klikněte na bod obnovení, který chcete obnovit, a potom klepněte nebo klikněte na Další.

 6. Podle pokynů na obrazovce proveďte obnovení systému a po zobrazení výzvy restartujte počítač.

 1. Vložte do jednotky instalační disk Windows Vista nebo Windows 7 a restartujte počítač.

 2. Po zobrazení výzvy k zahájení z disku stiskněte libovolnou klávesu.

 3. Po zobrazení výzvy nakonfigurujte požadované možnosti jazyka, času a měny a požadované možnosti klávesnice nebo metody zadávání a pak vyberte Další.

 4. Vyberte možnost  Opravit tento počítač.

 5. Na stránce Možnosti obnovení systému klikněte na verzi operačního systému Windows, kterou chcete opravit, a pak vyberte Další.

 6. Na stránce Možnosti obnovení systému vyberte Obnovení systému.

 7. Na stránce Obnovení systému vyberte Další.

 8. Vyberte bod obnovení, ve kterém víte, že operační systém funguje, a pak vyberte Další.

  Bod obnovení by měl být datem před prvním, kdy došlo k chybě. Pokud chcete vybrat datum, použijte možnost Zvolit jiný bod obnovení a pak vyberte Další.

 9. Pokud se zobrazí výzva k zadání disku, který se má obnovit, vyberte pevný disk a pak vyberte Další.

 10. Na stránce Potvrdit bod obnovení vyberte Dokončit.

 11. Po dokončení procesu obnovení vyberte Restartovat.

Poznámka: Abyste tuto metodu dokončili, musíte být přihlášení k Systému Windows s účtem správce. Pokud se jedná o počítač, který je součástí sítě v práci, měli byste požádat správce systému o pomoc. Informace o tom, jak se přihlásit k Windows jako správce, získáte kliknutím na jeden z následujících odkazů v závislosti na verzi Windows, kterou používáte:

Jak se přihlásit k Windows jako správce ve Windows 8

Jak se přihlásit k Windows jako správce ve Windows 7 nebo Windows Vista

Poznámka Pokud váš počítač není nakonfigurovaný na spuštění z disku CD nebo DVD nebo pokud byl systém Windows předinstalovaný na vašem počítači bez disků CD nebo DVD, podívejte se do dokumentace, která byla součástí počítače, kde najdete pokyny k pokračování, nebo přejděte k další metodě. 

Metoda 5: Provedení upgradu na místě (přeinstalace) (Windows 7 a Windows Vista)

Provedením upgradu na místě obnovíte aktuální instalaci Windows na verzi instalačního disku DVD. To také vyžaduje instalaci všech aktualizací, které nejsou součástí instalačního disku DVD. Pokud byl váš počítač předinstalovaný ve Windows, přečtěte si v dokumentaci k počítači pokyny, jak provést upgrade na místě. V opačném případě postupujte takto.

 1. Vložte disk DVD s Windows Vista nebo Windows 7 do jednotky DVD počítače.

 2. V okně Nastavení vyberte Nainstalovat hned.

  • Poznámka: Pokud Systém Windows disk DVD automaticky nerozpozná, postupujte takto:

   1. Vyberte Starta do pole Drive:\setup.exe hledání napište text. Poznámka: Zástupný symbol jednotky je písmeno jednotky DVD počítače, obvykle D:\.

   2. V seznamu Programy vyberte Setup.exe.

   3. V okně Nastavení vyberte Nainstalovat hned.

 3. Pokud chcete získat nejnovější aktualizace pro instalaci, vyberte Přejít do online režimu (doporučeno).

 4. Pokud se zobrazí výzva, zadejte klávesu CD.

 5. Na stránce Instalace Windows, kterou chcete upgradovat, vyberte operační systém.

 6. Pokud chcete přijmout licenční podmínky pro software společnosti Microsoft, vyberte Ano.

 7. V části Jaký typ instalace chcete provést? vyberte Upgradovat.

 8. Po dokončení instalace restartujte počítač.

Poznámka: Důrazně doporučujeme zálohovat všechny osobní soubory. Informace najdete v článku o zálohování souborů.

Další informace

Pokud tyto metody problém nevyřeší, můžete k vyhledání dalších řešení problému použít web služby podpory zákazníků společnosti Microsoft. Mezi služby poskytované na webu služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft patří například následující:

 • Znalostní báze s fulltextovým vyhledáváním: Slouží k hledání v informacích technické podpory a návodech k svépomocnému řešení problémů souvisejících s produkty společnosti Microsoft.

 • Centra řešení: Slouží k zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.

 • Další možnosti podpory: Umožňuje klást dotazy související s podporou, obrátit se na služby podpory zákazníků společnosti Micrososft nebo zaslat svůj názor.

Pokud budete mít i nadále problémy, možná budete chtít kontaktovat podporu Microsoftu.

Jak obnovit nebo opravit instalaci Windows

Oprava a obnovení pro Windows

Oprava spouštění systému pro Windows 7

Oprava spouštění systému Windows Vista

Poznámka: Mezi tyto weby patří možnosti, které můžete použít, když výrobce na počítač nainstaloval možnosti obnovení systému.

Jak se tomuto problému vyhnout ve Windows Vista

Abyste se tomuto problému ve Windows Vista vyhnuli, získejte a nainstalujte aktualizaci 937287 z webu Microsoft Download Center odděleně od všech ostatních aktualizací na webu Windows Update. Nainstalujte si aktualizaci, která platí pro vaši verzi Windows Vista, abyste mohli úspěšně nainstalovat budoucí aktualizace.

V Centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Systémy s Windows Vista x86 stáhnout balíček Windows6.0-KB937287-x86.msu

Systémy s Windows Vista x64 stáhnout balíček Windows6.0-KB937287-x64.msu

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×