Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

10.05.2022

Verze:

Build operačního systému 20348.707

Informace o terminologii služby Windows Update najdete v článku o typech aktualizací Windows a typech měsíčních aktualizací pro zvýšení kvality. Přehled Windows Serveru 2022 najdete na stránce historie aktualizací

Poznámka Postupujte podle @WindowsUpdate a zjistěte, kdy je nový obsah publikovaný na řídicím panelu stavu vydané verze Windows.

Vylepšení

Tato aktualizace zabezpečení zahrnuje vylepšení, která byla součástí aktualizace KB5012637(vydaná 25. dubna 2022), a řeší také následující problémy:   

  • Tato aktualizace obsahuje různá vylepšení zabezpečení interních funkcí operačního systému. U tohoto vydání nebyly zaznamenány žádné další problémy.

Pokud jste nainstalovali dřívější aktualizace, stáhnou se a nainstalují se do vašeho zařízení jenom nové aktualizace obsažené v tomto balíčku.

Další informace o ohrožení zabezpečení najdete v průvodci aktualizacemi zabezpečení a Aktualizace zabezpečení z května 2022.

aktualizace zásobníku údržby Windows 10 – 20348.677

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality pro servisní balík Servicing Stack, což je součást, která instaluje aktualizace systému Windows. Aktualizace zásobníku údržby (SSU) zajišťují, že máte robustní a spolehlivý servisní zásobník, aby vaše zařízení mohla přijímat a instalovat aktualizace Microsoftu.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Aktualizováno 27. května 2022

Po instalaci aktualizací vydaných 10. května 2022 pro vaše řadiče domény může na serveru nebo klientovi dojít k chybám ověřování certifikátu počítače u služeb, jako jsou Network Policy Server (NPS), služba Směrování a vzdálený přístup (RRAS), Radius, Extensible Authentication Protocol (EAP) a Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP). Byl nalezen problém související s tím, jak řadič domény spravuje mapování certifikátů na účty počítačů.

Poznámka Instalace aktualizací vydaných 10. května 2022 na klientských zařízeních s Windows a serverech s Windows, které nejsou řadičem domény, tento problém nezpůsobí. Tento problém se týká pouze aktualizací z 10. května 2022 nainstalovaných na serverech používaných jako řadiče domény.

Aktualizováno 27. května 2022

Upřednostňovaným zmírněním tohoto problému je ruční mapování certifikátů na účet počítače ve službě Active Directory. Pokyny najdete v tématu Mapování certifikátů.

Poznámka: Pokyny pro mapování certifikátů na účty uživatelů nebo počítačů ve službě Active Directory jsou stejné. Pokud upřednostňované zmírnění rizik nebude ve vašem prostředí fungovat, přečtěte si prosím článek KB5014754 – Změny ověřování založené na certifikátech na Windows řadičích domény, kde v oddílu Klíč registru SChannel najdete další možná omezení rizik.

Poznámka: Jakékoli jiné zmírnění rizik s výjimkou upřednostňovaných omezení rizik může snížit nebo zakázat posílení zabezpečení.

Tento problém byl vyřešen ve vzdálených aktualizacích vydaných 19. května 2022 pro instalaci na všechny řadiče domény ve vašem prostředí a také všechny zprostředkující aplikační servery, jako jsou servery NPS (Network Policy Servers), RADIUS, certifikační autorita (CA) nebo webové servery, které předávají ověřovací certifikát z ověřovaného klienta do ověřujícího řadiče domény. Pokud jste pro tento problém použili nějaké alternativní řešení nebo zmírnění rizik, už je nepotřebujete a doporučujeme je odebrat. To zahrnuje odebrání klíče registru (CertificateMappingMethods = 0x1F) zdokumentovaného v oddílu Klíč registru SChannel v článku KB5014754. K vyřešení tohoto problému s ověřováním není na straně klienta nutná žádná akce.

Pokud chcete získat samostatný balíček těchto vzdálených aktualizací, vyhledejte příslušné číslo KB v Katalogu služby Microsoft Update. Tyto aktualizace můžete ručně importovat do nástrojů Windows Server Update Services (WSUS) a Microsoft Endpoint Configuration Manager. Pokyny k WSUS najdete ve WSUS a na webu katalogu. Pokyny k nástroji Configuration Manager najdete v článku Import aktualizací z Katalogu služby Microsoft Update. Poznámka: Níže uvedené aktualizace nejsou dostupné ze služby Windows Update a neinstalují se automaticky.

Kumulativní aktualizace:

Poznámka: Před instalací těchto kumulativních aktualizací nemusíte instalovat žádnou předchozí aktualizaci. Pokud jste už nainstalovali aktualizace vydané 10. května 2022, před instalací dalších aktualizací, včetně těch výše uvedených, nemusíte odinstalovat aktualizace, kterých se to týká.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Microsoft teď kombinuje nejnovější aktualizaci sady služeb (SSU) pro váš operační systém s nejnovější kumulativní aktualizací (LCU). Obecné informace o SSU naleznete v tématu Servisní aktualizace zásobníku a servisní zásobník Aktualizace (SSU): Nejčastější dotazy.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update a Microsoft Update

Ano

Žádný. Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update.

Aktualizace Windows pro firmy

Ano

Žádný. Tato aktualizace se stáhne a nainstaluje automaticky z služba Windows Update v souladu s nakonfigurovanými zásadami.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ano

Tato aktualizace se bude automaticky synchronizovat se službou WSUS, pokud nakonfigurujete Produkty a klasifikace takto:

Produkt: Operační systém Microsoft Server-21H2

Klasifikace: Aktualizace zabezpečení

Pokud chcete odebrat LCU

Pokud chcete po instalaci kombinovaného balíčku SSU a LCU odebrat LCU, použijte možnost příkazového řádku DISM/Remove-Package s názvem balíčku LCU jako argumentem. Název balíčku najdete pomocí tohoto příkazu: DISM /online /get-packages.

Spuštění služba Windows Update samostatného instalačního programu (wusa.exe) s přepínačem /uninstall na kombinovaném balíčku nebude fungovat, protože kombinovaný balíček obsahuje SSU. Po instalaci nelze aplikaci SSU ze systému odebrat.

Informace o souborech

Seznam souborů, které jsou k dispozici v této aktualizaci, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 5013944

Seznam souborů, které jsou k dispozici v aktualizaci zásobníku údržby, stáhněte si informace o souborech pro SSU – verze 20348.677

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×