11 (CU11) kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3

CPR – Šablona pro kumulativní oprava Hotfix AX DIS vrstvy

Obsah žádosti nápad 45529

Úvod

Tento článek obsahuje informace o tom, jak získat a nainstalovat kumulativní aktualizaci 11 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 a o problémech, které jsou vyřešeny v kumulativní aktualizaci.

Pro balíček aktualizace primární číslo sestavení je 6.3.4000.127. Tento balíček bude používat instalaci jednotlivých oprav hotfix v existující prostředí Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Před instalací tohoto balíčku kumulativní aktualizace doporučujeme pozorně si přečtěte tento článek.

Číslo sestavení jádra a balíček aktualizace slipstreamable je 6.3.4000.127. Tento balíček bude použít opravu hotfix nainstalujete jako součást nové instalace aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Informace o instalaci

Předpoklady

Musíte mít Microsoft Dynamics AX 2012 R3 nainstalována, nebo musí být instalace aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3 k instalaci této kumulativní aktualizace.

Důležité: Důrazně doporučujeme, že máte projektu Microsoft Dynamics Lifecycle Services nakonfigurována pro vaše prostředí před instalací této kumulativní aktualizace. Instalační balíček pro tato kumulativní aktualizace je k dispozici z poskytování služeb a také pomocí odkaz ke stažení opravy hotfix v horní části tohoto článku.

Pokyny k instalaci

Stáhněte si Instalační příručka pro kumulativní aktualizace 11 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 informace o instalaci této kumulativní aktualizace.

Instalační příručka popisuje následující metody pro instalaci CU11:

  • V existující instalaci aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3 použít CU11 jako aktualizace.

  • Při nové instalaci aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zahrnutí instalace pomocí CU11 a zbytek produktu.

Informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 11

Seznam souborů, které jsou součástí této aktualizace stáhněte informace o souborech pro tuto aktualizaci 3157865.

Poznámky k verzi pro kumulativní aktualizace 11 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Informace v tomto dokumentu, včetně adres URL a dalších odkazů na web Internet se mohou změnit bez předchozího upozornění. Pokud není uvedeno jinak, společnosti, organizace, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, loga, osoby, místa či události použité v ukázkách jsou smyšlené. Žádná souvislost se skutečnou společností, organizace, produktu, název domény, e-mailovou adresu, logo, osoby, místa nebo události je určena nebo nelze vyvozovat. Dodržování všech platných autorských zákonů je zodpovědností uživatele. Bez omezení práv daných autorským právem, žádná část tohoto dokumentu může být reprodukována, uložena v archivačním systému nebo rozšiřována jakýmikoli prostředky (elektronické, mechanické, fotokopiemi, záznamem nebo jinak) ani za žádným účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiných práv duševního vlastnictví, kterým podléhá předmět tohoto dokumentu. Výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě se společností Microsoft jinak, neposkytuje tento dokument žádnou licenci na uvedené patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví.

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Excel, InfoPath, aplikace Internet Explorer, Microsoft Dynamics, MS-DOS, SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, prostředí Windows PowerShell, Windows Server a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Známé problémy v kumulativní aktualizaci 11

Známé problémy s kumulativní aktualizace 11 lze nalézt pomocí rozšířeného hledání problému v poskytování služeb. Na LCS se musí přihlásit pomocí účtu CustomerSource nebo PartnerSource. Do pole Hledat problém zadejte "CU11 známé problémy" jako dotaz pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Poznámka: Chcete-li získat výsledky pouze AX 2012 R3, postupujte takto:

  1. Spusťte hledání.

  2. V seznamu filtrů zrušte zaškrtnutí všech možností s výjimkou Aplikace AX 2012 R3.

  3. Spusťte vyhledávání znovu.

Vylepšení funkce oblasti, které jsou součástí kumulativní aktualizace 11 nebo moduly

Vylepšení, které jsou popsány v této kumulativní aktualizaci jsou popsány v tématu TechNet, Co je nového v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 kumulativní aktualizace 11.

Aktualizace a opravy hotfix obsažené v kumulativní aktualizaci 11

Kumulativní aktualizace 11 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zahrnuje následující aktualizace specifické pro zemi.

Číslo KB

Externí název.

Příslušné země nebo oblasti

3159772

"Pravé tlačítko a vyberte možnost zobrazit podrobnosti o" fungování "Zdrojový dokument Id" ovládací prvek ve formuláři LG přejít do formuláře nesprávné

Všechny

3146888

Rusko/RUS: Elektronický formát dokumentů pro integraci s EGAIS

Všechny

3122421

Rusko/RUS: Změny v sestavě 2-NDFL

Všechny

3117762

Rusko/RUS: Nové 6-NDFL sestavy je k dispozici

Všechny

3121011

Rakousko/AUT: Rakousko zavést nové snížené sazby DPH a změny formulářů U30 v 2016 - DAX 2012 R3

Rakousko

2988844

Platební bilance (ex-BLWI) aktualizace pro podporu zjišťování dva typy (hlášení obratu nebo počáteční zůstatek). Aktualizace formátu souboru XML pro oba typy průzkumů

Belgie

3117101

Brazílie/svislé: Je k dispozici verze 1.30 pro NF e NT 2015-003

Brazílie

3123556

Brazílie/svislé: Aktualizuje v NF-e/NKS e z NT2015-003 verze 1.40

Brazílie

3140756

Brazílie/svislé: SPED fiskální ICMS/IPI - nové rozložení verze 010 1.09 je k dispozici

Brazílie

3141044

Brazílie/svislé: "výjimka kód není povoleno pro kód daně. Při aktualizaci došlo k chybě"Chyba při použití určité konfigurace ve formuláři"Zdanění kód"

Brazílie

3142008

Brazílie/svislé: Autorizace transakce servisu v EPOS

Brazílie

3125107

Brazílie/svislé: 1.40/1.50 verze NT 2015-003 pro NF e je k dispozici

Brazílie

3119102

Brazílie/svislé: CF-e SAT EPOS je k dispozici

Brazílie

3170395

Brazílie/svislé: "GIA ST" daňové posuzování rozložení verze 3.1 je k dispozici

Brazílie

3146323

SPED ECD - rozložení verze 4.0 pro 2015

Brazílie

3161036

SPED – FISKÁLNÍ ICMS/IPI - ES 87/15 - ATO COTEPE 44/15 - VYMĚŘENÍ DANĚ ICMS DIFAL

Brazílie

3166117

BR - Regf - SPED ECF - nová verze rozložení pro 2016 (0002)

Brazílie

3094647

Sestavy výkazu DPH kontroly

Česká republika

3151026

Dánsko/DNK; Rakousko/AUT: Vložené dokumenty jsou nyní zahrnuty v e faktur

Dánsko; Rakousko

3097121

LT\EE - převody SEPA a obecný formátech ISO 20022 platby EUR a bez EUR zahájení

Estonska; Litva

3071946

Maďarsko/HU: Exportujte celou řadu faktur ve formátu xml požadované od 01 2016_DAX ledna 2012 R3

Maďarsko

3154690

IT / Itálie - změní v přiznání k DPH - Modello IVA 2016

Itálie

3151265

Itálie/ITA: Vydávat výkon s fakturací, způsobené TaxBookSectionDate tabulky

Itálie

3160153

Itálie/ITA: Změny v sestavě "Modello 770" pro rok 2016 jsou k dispozici

Itálie

3127321

Aktualizovat formulář obsahující firemní identifikační číslo 26

Japonsko

3135575

Převody SEPA a obecný formátech ISO 20022 platby EUR a bez EUR zahájení

Lotyšsko

3152992

Moje paní CDCR importovat nákupní DAŇOVÉ transakce GÁF zasílání zpráv o chybách

Malajsie

3171109

Mexiko/MEX: Změny pomocí metody platby pro všechny elektronické faktury CFDI dokumenty

Mexiko

3117720

Nizozemsko/NLD: Holandština taxonomie verze 10.0

Nizozemsko

3165114

Polsko/POL: Změny pro standardní soubor auditu jsou k dispozici

Polsko

3102031

RU_ úprava faktury pro vyrovnání záloh je k dispozici pro aplikaci AX 2012 R3

Rusko

3146164

Výpočet daně z majetku je změna od 1.1.2016

Rusko

3159473

Rusko/RUS: Změny v sestavě RSV 1

Rusko

3146886

Rusko/RUS: Rezervace RAS/daně sporných pohledávek k přijetí IFRS

Rusko

3152153

Rusko/RUS: Změny sestavy 4 FSS (2016)

Rusko

3082268

Rusko/RUS: T-13 změny sestavy (časový rozvrh)

Rusko

3125399

Španělsko/ESP: Výroční zprávu při změně dodavatele hotovosti účetní schéma Normální DPH 347 vyplňování

Španělsko

3146885

Španělsko/ESP: Změny v sestavě 10748 (zákon platbu příkazový řádek)

Španělsko

3123704

Přímý debet SEPA pro úhrady směnky zadejte "Slevy"

Španělsko

3152803

SEPA Direct MD na základě směrnic Švýcarské

Švýcarsko

3136411

Thajsko/THA: Zvýšení daňových informací o pobočkách v několika sestavách

Thajsko

3102698

Thajsko/THA: Realizované a nerealizované DPH podporu pro projekty

Thajsko

3125863

Aktualizace 2012 R3 mzdy daně R01 2016 pro Spojené státy americké

Spojené státy americké

3156738

Aktualizace 2012 R3 mzdy daně 2016-R02 pro Spojené státy

Spojené státy americké

3125868

USA/USA: Je k dispozici aktualizace daně mzdy 2016-R02

Spojené státy americké

3110146

USA/USA: Schopnost generovat 1095-B a 1095 C formuláře pro cenově dostupný Care Act (ACA)

Spojené státy americké


Kumulativní aktualizace 11 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 obsahuje následující opravy hotfix.

Číslo KB

Název

Oblasti

3091401

Převod do hlavní knihy není vhodné spouštět dotazy taxlink pro dokumenty s žádná daň

Účetní rámec

3100992

Zavedení účetnictví Explorer zdroj a zdroj dokumentu Referenční identity

Účetní rámec

3134000

Relieving konečné faktury dodavatele je nesprávné, pokud před a po opravované odpovídá částečnou fakturaci příjemky produktu

Účetní rámec

3147787

SDRI mapování se se neuplatňují pro faktury dodavatele

Účetní rámec

3152076

Indie/IND: Vedlejší nemá vliv na nákupní cenu podle KB3006787 opravu hotfix po instalaci opravy hotfix KB3070453 a KB3072845 opravy hotfix

Účty k uhrazení

3132063

Brazílie/svislé: "528 – odmítnutí: ICMS částka se liší od předmětu, základní částka a procento daně" Chyba přímým importu NF-e s cizí měnou

Účty k uhrazení

3118173

USA/USA: 2015 1099 změny pro AX 2012 R3

Účty k uhrazení

3097024

Podrobnosti celé dokladů se nezobrazí, pokud změníte datum faktury nákupní objednávky

Účty k uhrazení

3150033

Datum faktury, které jsou definovány ve formuláři faktury dodavatele v evidenci faktur je ignorována.

Účty k uhrazení

3143685

Nelze vybrat pouze mají být zahrnuty do prodlení schválené transakce sestavy

Účty k uhrazení

3091638

České republiky/CZE: Storno platební slevy, berouce v úvahu spotřební daň není funkční pro transakce v cizí měně

Účty k uhrazení

3093123

Brazílie/svislé: AX vytvoří nesprávné transakce při zaúčtování objednávky a úpravou "prodej/Item sales tax groups" ve formuláři "Faktury dodavatele"

Účty k uhrazení

3094387

Pořadové číslo chybová zpráva po zaúčtování nákupní objednávky prostřednictvím deníku schválení faktur a umístěn ve druhém řádku

Účty k uhrazení

3096309

Čína/CHN: Částka daně je zobrazena nesprávná na distribuovat částky po přepsání DPH na faktuře dodavatele

Účty k uhrazení

3096276

Chybného účtování transakcí při potvrzení shody

Účty k uhrazení

3099919

Indie/IND: "částka srážkové daně Adjustováno musí být nižší než částka transakce" Chyba při nastavování částku TDS na objednávky a faktury

Účty k uhrazení

3115601

Indie/IND: Nesprávná daň vypočítanou na MRP hodnota definovaná pro jednotku cena ve formuláři Položka hlavní

Účty k uhrazení

3065055

Německo/DEU: Sestava SEPA převod účastní dobropisu obsahuje žádná data

Účty k uhrazení

3096882

Zpětné vyrovnání mezi platbou a fakturou zálohová povolil v Úpravy uzavřené transakce po kontrole a zrušte zaškrtnutí políčka zaúčtovaných faktur

Účty k uhrazení

3073135

Brazílie/svislé: "Původ opravené částky" pole je duplicitní při provádění úprav DPH s "úprava DPH = souhrn"

Účty k uhrazení

3073813

Nizozemsko/NLD: Neočekávaně vytvořit souboru plateb SEPA CT s kreditní zůstatky

Účty k uhrazení

3154197

Velmi pomalu načítá faktury nákupní objednávky

Účty k uhrazení

3080733

Malajsie/MYS: GÁF nákupní záznam není vytvořen, pokud existuje více řádků deníku v jednom dokladu po nainstalované opravy hotfix Malajsie GST KB3016532 a KB3050022

Účty k uhrazení

3082059

Thajsko/THA: "LedgerVoucherObject objekt nebyl inicializován" Chyba při změně data v deníku plateb závazků

Účty k uhrazení

3161567

Zaplaceno více řádek nákupní objednávky a poté je stornována vrácení plateb, vytvořené pomocí pouze první řádek v tabulce VenSettlementTax1099

Účty k uhrazení

3168844

Zaúčtování dodacího listu například trvá delší dobu po restartování serveru AOS

Účty k uhrazení

3168866

Formulář původního dokumentu z předvahy nezobrazuje celé částky z příjemky produktu

Účty k uhrazení

3012146

Rusko/RUS: Částky transakce dokladu jsou po vyrovnání transakce držitele zálohy - CU9 známý problém nesprávné

Účty k uhrazení

3163889

Můžete odstranit zálohy do nákupní objednávky, který je součástí zálohové faktury bez výstražných zpráv

Účty k uhrazení

3156566

Náklady nákupu Nefakturované řádky jsou zobrazeny v saldo dodavatele

Účty k uhrazení

3166118

Brazílie/svislé: Nesprávné účetní pro nákupní objednávku, pokud ručně zadáním "účet hlavní knihy" na řádcích nákupní objednávky

Účty k uhrazení

3164217

Brazílie/svislé: Systém nesprávně zobrazuje částku úroku"" i po nutnosti odstranit z formuláře Deník plateb

Účty k uhrazení

3115779

Chyba trasování zásobníku na AccountingDistributionRule při pokusu o zobrazení rozúčtování faktury dodavatele s záloha a poplatek za auto

Účty k uhrazení

3105510

Itálie/ITA: Srážky daně částka hodnota vyplněna v poli AUXXX010 v záznamu H MODELLO 770 2015

Účty k uhrazení

3105956

Indie/IND: "na dokladu transakce nejsou v rovnováze" Chyba při spuštění v případu vratnou částku vyrovnání daně je vyšší než splatná

Účty k uhrazení

3105950

Rusko/RUS: Zakoupit aktualizaci adresáře nebyla přidána do listu

Účty k uhrazení

3106055

Itálie/ITA: Nelze uložit bankovní účet s SWIFT a IBAN je-li adresa kód banky ITA

Účty k uhrazení

3121958

Nákupní příplatky kategorie "přiměřeně" správně uvolněná na břemena

Účty k uhrazení

3119039

Čísla dokladů, které jsou duplikovány v nezávislých společností

Účty k uhrazení

3116314

Rusko/RUS: Upozornění při vytvoření nové nákupní objednávky pro ruské společnosti, pokud profil zásob je nastavena

Účty k uhrazení

3119809

Thajsko/THA: Větev informace mají být aktualizovány v sestavě platby na realizaci daňových závazků a pohledávek

Účty k uhrazení

3108731

Irsko/IRL: Částka srážkové daně je vypočtena nesprávně při prodejní daně, je spotřební daň

Účty k uhrazení

3132700

Japonsko/JPN: "upravit návrh platby je prázdný" informačního protokolu při použití konsolidované ID ve formuláři Návrh platby dodavatele

Účty k uhrazení

3118970

Může dojít k neočekávanému odstranění s hlavičkou závislé faktury s řádky objednávky

Účty k uhrazení

3120365

Brazílie/svislé: Chybný "Částka k vyrovnání" při zpracování nákupní objednávky (přímý Import), která obsahuje kód poplatku, který je nakonfigurován jako "Zboží" je MD a Dal "Odběratele/dodavatele"

Účty k uhrazení

3112088

Thajsko/THA: Dodavatele daňové osvobození identifikační číslo (IČ) je zobrazena jako daňové identifikační číslo na doklad srážkové daně

Účty k uhrazení

3122684

Indie/IND: "Je nutné vybrat hodnotu v poli náklady center v kombinaci s následující hodnoty dimenze, které jsou platné" Chyba při zaúčtování nákupní faktury s kde CVD účtována jako spotřební výdaje jako 100 % záloha nastavení pravidla

Účty k uhrazení

3106061

Umožňují stornování zálohové faktury nákupní objednávky

Účty k uhrazení

3122765

Thajsko/THA: Nelze zaúčtovat fakturu přístupový bod pro nerealizovanou DPH do objednávky

Účty k uhrazení

3121295

Fakturace nákupních objednávek je prostřednictvím rozhraní AIF, VendVendInvoiceService, nezahrnuje částka platební slevy, které jsou nakonfigurovány pro dodavatele

Účty k uhrazení

3121273

Lotyšsko/LTU: Registr Litvy faktur (FR0671) zobrazí nesprávné částky při zpětné DPH (spotřební daň u nákupů v rámci EU)

Účty k uhrazení

3121665

Rusko/RUS: Zpracování příchozí DPH je pomalé provádění z důvodu syntaxe TAXTRANSLEDGERDIMENSIONVIEW_RU SQL zobrazení

Účty k uhrazení

3121746

"Číslo účtu pro typ transakce DPH neexistuje" Chyba při zaúčtování deníku schválení faktury s DPH zahrnuta

Účty k uhrazení

3122164

Brazílie/svislé: Neočekávaně můžete duplikovat pole "CNPJ/CPF" pro 2 účty různých dodavatelů

Účty k uhrazení

3132701

Rusko/RUS: Chybný bankovní účet pro pobočky v exportu do klienta banky

Účty k uhrazení

3128884

Nizozemsko/NLD: Sestavy "Avízo platby" je chybějící data, pokud máte práva správce v SEPA CT

Účty k uhrazení

3139096

Moci odeslat do workflowu faktury dodavatele po obdržení zprávy, že číslo již existuje

Účty k uhrazení

3123798

Deník schválených faktur nelze zaúčtovat po dlouhé schvalovací proces, pokud se jedná o daň

Účty k uhrazení

3123799

Ne všechny transakce dokladu nebo množství je aktualizován na sestava transakcí faktury dodavatele

Účty k uhrazení

3132915

Pokud pomocí obchodních pravidel pro určení dlouhodobého majetku výchozí hodnoty ve skupině majetku nejsou naplňovány nový majetek Pokud dlouhodobého majetku je vytvořen z objednávky

Účty k uhrazení

3125606

Spojené království/GBR: Nesprávné datum zobrazené v sestavě "Prohlášení subdodavatelům".

Účty k uhrazení

3135067

Dodavatel/Účetní odsouhlasení sestava zobrazuje rozdíl v případě, že pomocí jiného účtu shrnutí a příjezdu v účetním profilu

Účty k uhrazení

3135045

Rozměry nejsou automaticky vyplněna rozúčtování dokladu při použití deníku faktur.

Účty k uhrazení

3132724

Itálie/ITA: Nelze odeslat avízo platby dodavatele v jazyce dodavatele v SEPA platební převod

Účty k uhrazení

3139114

Explorer zdroj účetnictví se nezdaří s stornované faktury

Účty k uhrazení

3137413

Názvy dodavatelů jsou nesprávně vytištěn na sestavě během procesu analýzy účtu

Účty k uhrazení

3142897

Nesprávné daňové výpočet nákladů v mezipodnikové nákupní objednávky a tak automatické náklady

Účty k uhrazení

3127629

Nákupní faktura spojena nesprávný doklad

Účty k uhrazení

3133031

Itálie/ITA: Intrastat převody nesprávné číslo faktury dodavatele z finančních deníků

Účty k uhrazení

3136655

Základní 1099 pole nejsou k dispozici ve formuláři faktury dodavatele, pokud je zakázán konfigurační klíč veřejný sektor

Účty k uhrazení

3132391

Japonsko/JPN: "Název souboru příliš dlouhý" Chyba při změně částka skutečné DPH ve formuláři transakce DPH

Účty k uhrazení

3133030

Rusko/RUS: Název nesprávné prodávajícího a INN/KPP zobrazena v knize nákupu

Účty k uhrazení

3141283

Nepřijatelný výkon při fakturaci nákupní objednávky v okně Příjemka produktu po rušit příjem s zásad zabezpečení knihy globální adresy povolena

Účty k uhrazení

3139560

Časově rozlišené nákupy sestavy je nesprávné, pokud je oprava příjemky produktu po dobu příjemky produktu je nastavena na stav na uložení

Účty k uhrazení

3133755

"Nelze vytvořit záznam v tabulce deníku hlavní knihy (LedgerJournalTable)" Chyba při účtování "Vyrovnat položky clearingu"

Účty k uhrazení

3141291

Rusko/RUS: Záloha chybí historie úprav při vypořádání se liší od data fakturace

Účty k uhrazení

3139095

Brazílie/svislé: výpočet srážkové daně s nesprávnou částku základu při použití funkce "Návrh platby" platba plánovat s několika splátkách

Účty k uhrazení

3135907

"Seznam zůstatků dodavatele" sestava zobrazí nesprávné hlavního účtu

Účty k uhrazení

3136413

Thajsko/THA: Systém není vytvoření související doklad, při vyrovnání faktury dodavatele pomocí deníku plateb závazků nerealizované daně

Účty k uhrazení

3140074

Francie/FRA: SEPA platební převod chybí pain.001.001.03/InitgPty/PstlAdr/Id/OrgId/Othr/Id

Účty k uhrazení

3141287

"Kód daně není povolen pro účet" Chyba při účet hlavní knihy je přepsán v no

Účty k uhrazení

3142127

Elektronické hlášení nesprávně hlásí pole – různé

Účty k uhrazení

3132700

Japonsko/JPN: "QueryBuildRange objekt nebyl inicializován" Chyba při vyrovnání transakce pomocí konsolidované faktury

Účty k uhrazení

3142192

Aktuální dokument se nahrazuje první dokument odeslat do workflowu, při zadání více faktur před PO

Účty k uhrazení

3143236

Belgie/BEL: Dvě období zaúčtování deníku registru faktur zabrání účtování

Účty k uhrazení

3142866

Odstranit tlačítko na VendEditInvoice formuláře je umožňuje odstranit odeslána do pracovního postupu a nikoli ve stavu konceptu faktury dodavatele

Účty k uhrazení

3143891

Belgie/BEL: "SWIFT číslo není určeno pro platby bankovní účet" Chyba při generování plateb soubory pro zahraniční dodavatele

Účty k uhrazení

3143508

Německo/DEU: Průvodka by měl mít společnost a společnost informace o bankovním účtu správce uživatele v SEPA platební převod

Účty k uhrazení

3143617

Nesprávné uzavření výsledků formuláře VendEditInvoice osiřelých záznamů

Účty k uhrazení

3144356

Chybí název dodavatele v sestavě "transakce faktur dodavatele"

Účty k uhrazení

3150897

3 způsob přiřazování nefunguje po zrušení zůstatek dodání

Účty k uhrazení

3149670

Brazílie/svislé: Slevy % způsobí nekonzistence při vytváření sestavy "ICMS hodnocení knihy DPH" ("VALORES CONTÁBEIS'" vs pole "BASE DE CÁLCULO")

Účty k uhrazení

3143004

Německo/DEU: Chybný finanční dimenze pro platební slevu v nákupu dlouhodobého majetku

Účty k uhrazení

3152180

Brazílie/svislé: "částka uvedená se liší od velikosti hlášené ve financích" Chyba při pokusu o dokončení "IPI daňové posouzení" pro aktuální období, pokud existují jakékoli částky "Dal předchozí období"

Účty k uhrazení

3147292

Nelze zaúčtovat vyrovnání hlavní knihy položky z důvodu haléřový rozdíl

Účty k uhrazení

3156589

Nesprávný doklad částka faktury nákupní objednávky s cenami včetně DPH a změna množství při zaúčtování

Účty k uhrazení

3147304

Čeká na dodavatele stránku seznamu faktury nedodržuje vždy tiskne na obrazovku nastavení správy tisku

Účty k uhrazení

3151500

Dodavatele, který má zadán s DPH ale nula mimo DPH objednávky a faktury vyplatí nezíská Vyrovnaná částka federální správně nastaven pro všechny aktualizace

Účty k uhrazení

3155203

Sestava sledování prodlení dodavatele se zobrazí nesprávné časové období

Účty k uhrazení

3152169

Brazílie/svislé: "číslo účtu pro typ transakce nákupní výdaj pro produkt neexistuje" Chyba při zaúčtování nové nákupní objednávky

Účty k uhrazení

3157945

Výchozí popis nebyl správně stažena z důvodu transakce typu "Nákupní objednávka – příjemka produkce, knihy"

Účty k uhrazení

3163894

Platební kalendář na nákupní objednávce zobrazí nesprávný termín datum na částečné fakturaci

Účty k uhrazení

3155720

3 způsob přiřazování nefunguje po zrušení zůstatek dodání

Účty k uhrazení

3160002

Brazílie/svislé: Fiskální soubor "analytický účet" prázdný pole účtování zásob pro položku je nastaven jako "Nákup, příjem na sklad" a kód zboží je vše

Účty k uhrazení

3162430

Francie/FRA: Je celková částka sestavy avízo platby v jiné měně a matoucí

Účty k uhrazení

3161702

Indie/IND: Záporná úprava vedlejších nákladů je problém pokud je povolen parametr "Poplatky" lokalizace v HK

Účty k uhrazení

3160103

Nelze upravit faktury z nákupní objednávky až do seznamu faktur

Účty k uhrazení

3160455

Časově rozlišený nákupní sestavy mohou být k dispozici ve všech zemích

Účty k uhrazení

3108429

"Uživatel" možnost jako jazyk pro popis výchozí systém nebude zobrazovat text v zaúčtovaných transakcí pro PO - faktura, dodavatel

Účty k uhrazení; Zásobování a zdroje

3143831

Rozdělení účtů není aktualizován při účtování účet hlavní knihy je na POs, které jsou vytvořeny s parametrem "Přesně kopírovat"

Účty k uhrazení; Zásobování a zdroje

3142976

Přílohy souborů zmizí z otevřených faktur byl uložen a zaúčtování faktury dodavatele čekající přílohu (souhrnné aktualizace je nastavena jako "Automatické shrnutí")

Účty k uhrazení; Zásobování a zdroje

3153365

Norsko / NOR: žádné pole v prodejní objednávky při vytváření prodejní objednávky pro zákazníka vytvořený a pokuste se zadat informace

Pohledávky

3165785

Přímý debet SEPA nelze vybrat bankovní účet společnosti

Pohledávky

3126123

Belgie/BEL: "AifOutboundProcessingService-processRequest\AifRequestProcessor-processOutbound" Chyba při vytváření souboru SEPA

Pohledávky

3159503

"Neznámý zdroj faktury" Chyba při vyrovnání faktury vytvořené v hlavním deníku a záloha

Pohledávky

3160196

Faktury nebo dodacího listu čísla generovány nesprávně

Pohledávky

3102556

Vydáván od způsobu platby poplatku nejsou viditelné

Pohledávky

3104945

K převodu z měny je nutný k načtení informací o směnném kurzu při spuštění Pořadí Nefakturované řádky

Pohledávky

3091281

Itálie/ITA: IDCodice přebírá místo fiskální kód kód osvobození od daně

Pohledávky

3096670

Španělsko/ESP: Nelze použít přímý debet SEPA, pokud máte více než jeden přímý debet pověření

Pohledávky

3097549

Itálie/ITA: PA E-faktura zobrazí nulová hodnota v poli "AliquotaIVA"

Pohledávky

3125607

Česká republika/CZE: "Datum DPH registrovat" funkce nefunguje podle očekávání

Pohledávky

3099092

Faktura s "Pozdní výběr" vybrané nerespektuje nastavení souhrnné aktualizace pro dodací listy do faktury

Pohledávky

3138621

Odepsání chybějících dimenze, kdy mnoho řádků faktury s několika dimenzí

Pohledávky

3083252

Itálie/ITA: IstitutoFinanziario a IBAN mají nesprávné údaje v PA E-faktury

Pohledávky

3081044

Neočekávaný exchange transakce úprav v Sestava sledování prodlení odběratele

Pohledávky

3164021

Norsko / NOR: platby odběratele není načíst dimenzi ze záznamu zákazníka

Pohledávky

3165889

Účet odběratele a odběratele Název pole jsou prázdná pro všechny záznamy po první záznam při použití šablony FTI a různé účty pro objednávky a faktury

Pohledávky

3162201

Čína/CHN: "sazba daně musí být stejná pro všechny řádky faktury" Chyba při fakturaci, tak s poplatky s DPH

Pohledávky

3167319

Chybějící transakce DPH do finančního deníku

Pohledávky

3032028

Chybné zůstatky na výpisu z účtu odběratele

Pohledávky

3015900

Účtování DPH chybí po zaúčtování dobropisu proti prodejní objednávky

Pohledávky

3161548

Zapotřebí role zabezpečení, které jsou definovány tak, aby mohli změnit datum splatnosti na otevřené transakce

Pohledávky

3122004

Doklady nemají zůstatek prodejní objednávky s platební slevou

Pohledávky

3120660

Dánsko/DNK: InstructionID (PaymentID) není zobrazen v souboru OIOUBL

Pohledávky

3122531

Souhrn záloh podle odběratele sestavy nemá žádný řádek Celkový součet pro všechny zákazníky v sestavě

Pohledávky

3119808

Japonsko/JPN: "Cíle konsolidace" zaškrtávací políčko není zaškrtnuto, při vytvoření mezipodnikové prodejní objednávky automaticky

Pohledávky

3115597

Německo/DEU: Souhrnné hlášení EU používá nesprávné směnný kurz pro platební slevy

Pohledávky

3120901

Selhání odeslání faktury zákazníkovi z dávkového serveru způsobené náhodně chybějící faktury, kde je název adresáře temp souboru duplikace vytvořena před generování PDF

Pohledávky

3115752

Kód upomínky pro faktury s platební kalendář

Pohledávky

3121680

Záporné hodnoty Detailní výpis dne splatnosti nejsou správně exportovány do formátu CSV

Pohledávky

3121275

Systém umožňuje segmenty a subsegments i odstranění jsou připojeny na úrovni nastavení odběratele

Pohledávky

3151983

Velké objednávky prodejní objednávky výdeje list a dodací list transakce jsou neočekávaně znovu zahrnut.

Pohledávky

3121533

Brazílie/svislé: DANFE sestavy má "fiskálního dokumentu text" informace je omezena na 350 znaků

Pohledávky

3124531

Polsko/POL: Chybný DPH na prodejním dobropisu pro nový vytvořené položky (korekce) Pokud tomu tak je v cizí měně a zaúčtování faktury tak se na jiné datum než dobropis

Pohledávky

3124256

Zobrazí na stránce seznamu odběratelů Nepovažovat měnu transakce Zůstatek klasifikace

Pohledávky

3120649

Úpravy otevřených transakcí není upozornění chybějící zmocnění pro přímý debet SEPA

Pohledávky

3121302

Rusko/RUS: Pomalý výkon při otevírání formuláře faktury prodejní objednávky v Ruské společnosti

Pohledávky

3125605

Indie/IND: Nesprávná částka je aktualizována v účtu odběratele při zpracování faktury s volným textem s TDS

Pohledávky

3121898

Statistika zákazníka šetření nepoužitelná kvůli nadsazené, přičemž platby zůstatků

Pohledávky

3127750

Rozšířené zobrazení názvu země nebo oblasti vyberte v nastavení adresy název země se nezobrazuje správně v podobě DirPartyLookup

Pohledávky

3122177

Spojené království/GBR: Žádná data sestavy zobrazuje při pokusu o spuštění "dodavatel měsíční CIS výkaz" sestavy

Pohledávky

3136695

Neplatná e-mailová adresa působí prodejní faktura dávková úloha zastaví zpracování

Pohledávky

3136739

Poplatky z rozhraní dopravce nefunguje s souhrnné aktualizace

Pohledávky

3126512

Dánsko/DNK: Množství na straně Dal a základu daně mají záporné hodnoty v souboru vygenerované elektronické faktury

Pohledávky

3123229

Systém umožňuje odstranit zaúčtování volné faktury při zobrazení v mřížce

Pohledávky

3128886

Norsko / NOR: EHF vytvořen soubor elektronické faktury je odmítnuta, pokud se změní adresa zákazníka, po vytvoření návrhu faktury a před zaúčtováním faktury

Pohledávky

3133116

Při zobrazení aktivit pro zákazníka pomocí kolekce obrazovky a při změně původ z kolekce všechny jsou duplikovány všechny činnosti, které jsou spojeny s kolekcí, ale všechny ostatní aktivity se zobrazí jako normální

Pohledávky

3131849

Přecenění cizí měny trvá spuštění hodin

Pohledávky

3127748

Nelze zaúčtovat AR odpisu deníky

Pohledávky

3134726

AR nesprávný debetní částky odepsat deníku, pokud je nastavení "Automatické vyrovnání"

Pohledávky

3130684

Japonsko/JPN: Konsolidované faktury – problém uživatelského rozhraní pro pole označit na kartě prodejní objednávky po instalaci opravy hotfix KB3104820

Pohledávky

3132972

Itálie/ITA: Intrastat soubor zobrazí nesprávné velké písmeno v záhlaví pole 17

Pohledávky

3126510

Rusko/RUS: Směnný kurz není editovatelné volné faktury v Ruské společnosti

Pohledávky

3134710

Rakousko/AUT: "není zadán vlastní EXCEPTION::SEPA Customer::Customer bankovní účet" Chyba zastaví vytvoření souboru platby při použití funkce přímého debetu SEPA

Pohledávky

3130722

Itálie/ITA: Italské rozdělit platbu nefunguje očekávaným způsobem při použití platebního kalendáře

Pohledávky

3137773

Rusko/RUS: Zaúčtování volných faktur nevytváří doklady je aktivní CFM klíč

Pohledávky

3139510

Bankovní účet odběratele v záznamu faktury nebudou převedeny do řádku deníku plateb během mezipodnikové účetnictví se záznamem zákazníka sdílené v přímý debet SEPA

Pohledávky

3133619

Brazílie/svislé: "výjimka kód 115 není povolen pro zdanění kód 55. Při aktualizaci došlo k chybě"Chyba při zaúčtování nové s opravou hotfix KB3102989 nainstalován.

Pohledávky

3137953

Poznámky pro duplikaci v sestavě Faktura

Pohledávky

3136414

Norsko / NOR: Norsko EHF zkontrolována hodnota nesprávné ceny při "Ceny zahrnují DPH."

Pohledávky

3134730

Španělsko/ESP: Ustrd uzel není vyplněno číslem faktury s BOEs přepracované pro SEPA DD

Pohledávky

3136649

Brazílie/svislé: "výjimka kód není povolen kód 55. Při aktualizaci došlo k chybě"Chyba pro fakturu projektu po instalaci opravy hotfix KB3102989

Pohledávky

3134621

Neočekávané pověření a třetí strany bankovního účtu na soubor SEPA Direct MD

Pohledávky

3135629

Platební kalendář nebyl přepočet pro prodejní objednávku, která je fakturována o několik dní později než datum potvrzení prodejní objednávky

Pohledávky

3135392

Thajsko/THA: Systém aktualizuje číslo pobočky a pobočky registrační číslo nesprávně Pokud zpracovat faktury s volným textem typu adresy jako proces deníku plateb jako sídlo a pobočky

Pohledávky

3139119

Prodejní fakturu zaúčtovat jako fakturu v dávce

Pohledávky

3141735

Japonsko/JPN: Dříve zaplacená částka v konsolidované faktury se stane nesprávný po stornování transakcí a jejich resettling

Pohledávky

3140375

Z kategorie projektu výchozí skupina DPH položky volné faktury

Pohledávky

3143025

Je číslo zápisu výše částky řádků * částku namísto pouze částka při více řádků na stejném finančního deníku

Pohledávky

3146584

"Na dokladu transakce nejsou v rovnováze" Chyba při účtování faktury tak zahrnuty slevy

Pohledávky

3142504

Chybný výpočet zůstatků v měně odběratele ve formuláři inkasa

Pohledávky

3138347

Hlavní účet ve formuláři "Volného textu faktury šablony" se změní na nové číslo účtu vyberete jinou kategorii

Pohledávky

3143727

Výpis z účtu odběratele zobrazuje nesprávnou předponu.

Pohledávky

3145831

Indie/IND: Neprovedení vytisknout při zaúčtování faktury tak kopíruje další prodejní faktury

Pohledávky

3144779

Finanční dimenze v opakované faktury (volné faktury) jsou vytvořeny podle nastavení, ale bez finanční dimenze je vytvořen doklad hlavní knihy

Pohledávky

3140283

USA/USA: Formulář Součty je v seznamu prodejů EU při prázdné jsou různé účty faktury a objednávky

Pohledávky

3145499

Norsko / NOR: EHF "částka řádku faktury musí být rovna částce cena vynásobená množství plus náklady po odečtení příspěvků na úrovni řádku" Chyba při ověřování souboru vytvořené elektronické faktury

Pohledávky

3140967

Nesprávný doklad zaúčtován volného textu faktury Pokud termín platby s COD a poplatky, které jsou přidány do faktury

Pohledávky

3142888

Rusko/RUS: Zpracování příchozí DPH protokol vytvořen po zaúčtování faktury a faktury na uložené prodejní objednávky, pokud proces DPH nastaven v parametrech závazků zpracování DPH

Pohledávky

3143557

Norsko / NOR: sazba DPH, snížená sazba v Norsku byl změněn z 8 % na 10 %

Pohledávky

3146961

Finanční dimenze mohou být přidány nebo pokud vytvoří a vytiskne stav změněn na upomínku

Pohledávky

3146921

Skupina DPH položky šablony volných faktur je ignorován a vyžádány z nastavení parametrů hlavní knihy při vytvoření opakované faktury.

Pohledávky

3145230

Brazílie/svislé: "IE příjemce číslo není platné. IE pro odběratele není platný"Chyba při účtování tak vratky pro mezistátní zákazníka po konfiguraci"Právním subjektem"adresa pole účel faktury

Pohledávky

3146337

"Pole s ID"0"neexistuje v tabulce 'AccountSuMap'" Chyba při spuštění zákazníka účtu výkazu "Saldo rovno nule" a "Definice období pro sledování splatnosti" parametry

Pohledávky

3143982

Brazílie/svislé: "Chyba NFe schématu XML. Hodnota '0,00' je neplatný podle jeho datový typ řetězec – omezení výčtu se nezdařilo"Chyba při odesílání nových NF e zpracování ke schválení po použití opravy hotfix KB3102989 a KB3117101

Pohledávky

3144944

Německo/DEU: Neočekávaně můžete generovat sestavy plateb bez oprávnění správce v přímý debet SEPA

Pohledávky

3154372

Vyrovnání transakcí odběratele zahrnuje chybného "souhrnný účet."

Pohledávky

3149665

Brazílie/svislé: "Platba daně" proces není respektování konfigurace "Platební kalendář"

Pohledávky

3146518

Thajsko/THA: Chování změnit tak, že změníte kódy daně z realizovaných na nerealizovanou po použití opravy hotfix KB3099500

Pohledávky

3149505

Thajsko/THA: Systém generuje číslo faktury DPH pro transakci odběratele nerealizované DPH

Pohledávky

3143533

Itálie/ITA: Italské rozdělit platbu nefunguje očekávaným způsobem při použití jednotného platebního kalendáře a termín platby jako datum faktury

Pohledávky

3160700

Tisk dokumentu směnek automaticky je nesprávné, při zaúčtování faktury projektu

Pohledávky

3159479

Nesprávný seznam prodejů EU po zaúčtování faktury prodejní objednávky mezipodnikové

Pohledávky

3152168

Brazílie/svislé: "Hodnocení knihy daně ICMS" sestavy zobrazuje různé výsledky pro pole "Celková částka" (VALORES CONTÁBEIS) v knize"odchozí" a "ICMS hodnocení knihy DPH" sestavy

Pohledávky

3099092

Číslo prodejní objednávky v souhrnné faktury není vždy první prodejní objednávku, která byla fakturována při prodejních objednávek jsou shrnuty a zaúčtovány v dávce s pozdní výběr

Pohledávky

3149196

Norsko / NOR: Neznámý základní cena částku ceny jsou registrovány jako DPH zahrnuta a prázdné značky nejsou povoleny v EHF

Pohledávky

3148153

Z kategorie projektu výchozí skupiny DPH položky faktury s volným textem – použijte opravu hotfix KB3140375

Pohledávky

3152286

Rozšířený filtr duplicitních záznamů ve formuláři

Pohledávky

3151357

Indie/IND: Sestava Faktura spotřební daně mají být vytištěny v měně INR nebo společnosti pro export objednávek

Pohledávky

3146292

Platební kalendář v fakturu prodejní objednávky s souhrnné aktualizace není funkční.

Pohledávky

3152642

Pomocí funkce "Obnovit výchozí nastavení tiskárny" v tabulce nastavení správy tisku pro faktury používá poslední ručně konfigurované možnosti

Pohledávky

3155202

Zpětné zájmy jsou zahrnuty do sestavy obratu odběratele neočekávaně

Pohledávky

3154444

Mexiko/MEX: Nelze načíst soubor "EInvoiceCFDI_MX.dll" nebo sestavení při použití v dávkovém režimu CFDI

Pohledávky

3149544

Thajsko/THA: Daňové pobočky informace není aktualizován v zrušené a opravené volné faktury

Pohledávky

3154415

Polsko/POL: "datum dokladu přechází datu prodeje" Chyba při zaúčtování faktury pro odběratele (nebo prodejní fakturu projektu)

Pohledávky

3157806

Čína/CHN: "alespoň jeden doklad nesplňuje pravidla doklad typu" Chyba při účtování tak fakturu s rabatu

Pohledávky

3157809

Čína/CHN: Splatnost plateb pohledávek sestavy analýzy nelze tisknout částky v období očekávané

Pohledávky

3155715

Rusko/RUS: Chybné transakce hlavní knihy pro FTI

Pohledávky

3151769

Rusko/RUS: Nesprávné dílčí množství transakce v dílčí revize zaúčtování původní faktury s žádné množství

Pohledávky

3159735

Indie/IND: Faktury, částka není zobrazen správně při zaúčtování FTI se záporným množstvím a z návrháře vzorců je označeno zaškrtávací políčko "Ceny včetně DPH"

Pohledávky

3152879

Norsko / NOR: ID platby z upomínky není převedena do transakce odběratele

Pohledávky

3160221

Itálie/ITA: Intrastat převody chybný cílové země nebo oblasti

Pohledávky

3164249

Chyba "Nelze vytvořit záznam v rovnováze (CustVendTmpOpenTransBalances)" při nutnosti zrušení zálohy a pokusu o otevření formuláře transakce vyrovnání

Pohledávky

3014750

Brazílie/svislé: "Importovat XML soubory z e-mailu" funkce nefunguje, pokud e-mailový server POP3 formáty e-mailových zpráv s "Content-Type: application/octet-stream"

Pohledávky

3036523

Kanada / CAN a USA/USA: Level 2 data ze služby pro platby nelze odeslat do CyberSource

Účty pohledávek; Prodej a Marketing

3076325

Nefunguje distribučního plánu rozpočtu a agregace s různými měnami

Rozpočtování

3091042

Statistika kontroly rozpočtu není omezit povolených parametrů na základě vybrané rozpočtový cyklus a aktivní konfigurace kontroly rozpočtu

Rozpočtování

3168608

Problém s výkonem při vypnutí konfigurace kontroly rozpočtu.

Rozpočtování

3166357

Fáze zmizí z rozpočtu, plánování nastavení konfigurace pracovního postupu při úpravě tabulky workflowy plánování rozpočtu

Rozpočtování

3115365

Hromadné aktualizace pozic prognóz neposkytuje užitečné chybová zpráva

Rozpočtování

3135072

Formuláře fondu přepsat pro souhrnný rozpočet rezervace typ rozpočtu snížení nastavení

Rozpočtování

3148119

"Detailní výpis dne splatnosti" sestava zobrazena nesprávně pro nezaplacené faktury

Rozpočtování

3103259

Belgie/BEL: Přenos Coda nezkopíruje přes informace o dodavateli do finančního deníku

Pokladna a banka

3104156

Nevyrovnaná haléřový rozdíl při vyrovnání platby měny cizí měně faktury a společnost

Pokladna a banka

3130473

SEPA platební převod lze vybrat požadované transakce pro platbu

Pokladna a banka

3100494

Belgie/BEL: Jeden příkaz nelze importovat správně Pokud 2 příkazy v souboru CODA

Pokladna a banka

3106398

Vyrovnání hlavní knihy není stornována a při stornování transakce odběratele

Pokladna a banka

3165909

Tlačítko Aktualizovat není zachytávat aktualizované záznamy odpovídající prováděné jinými uživateli a aktualizovat odpovídající částka po spuštění pravidla párování

Pokladna a banka

3165911

Bankovní účty dodavatele neaktivní jsou zaúčtovány v denících

Pokladna a banka

3163832

Dánsko/DNK: Nesprávný bankovní směnný kurz v měně vykazování při změně směnného kurzu na původní transakce přecenění

Pokladna a banka

3163532

Chyba při importu souboru po určitý čas obsahuje soubor výpisu bankovního

Pokladna a banka

3119359

Vyrovnání faktury v cizí měně s platbou v místní měně s opravou hotfix KB3096256 nainstalován, který vypočítá nesprávnou částku v poli "Částka k vyrovnání v EUR" ve formuláři vyrovnání otevřených transakcí

Pokladna a banka

3118528

Funkce Rozšířené bankovního odsouhlasení nefunguje očekávaným způsobem při importu výpisu z bankovního účtu

Pokladna a banka

3122115

Belgie/BEL: Coda importu vloží účet hlavní knihy v části odkaz na odběratele v řádcích podrobností

Pokladna a banka

3126821

Jedna akce v rozšířené odsouhlasení banky by měla schválit všechny označené bankovní výpisy

Pokladna a banka

3126144

Belgie/BEL: Pokud existují 2 příkazy v souboru CODA, jeden z nich není importována správně

Pokladna a banka

3134702

Vlastní směnky francouzské problému s tiskem Poznámka s počáteční pozice a kopie

Pokladna a banka

3141211

Rusko/RUS: Stav žádosti o platbu není aktualizován.

Pokladna a banka

3138241

Platby dodavatelů jsou rozděleny podle účetních profilů, pokud pomocí návrhů platby

Pokladna a banka

3148681

Výchozí popis není správně stažena z důvodu "platby dodavatele, knihy" a "platbu dodavatele, dodavatel" typy transakcí

Pokladna a banka

3150103

Platební slevy pro faktury s mnoho řádků a počet kódů daně je distribuován nesprávné a vytváří příliš mnoho záznamů taxlink pro zisky a ztráty

Pokladna a banka

3143633

Přecenění cizí měny, trvání hodin kvůli filtru dotazu funkce nebude fungovat.

Pokladna a banka

3144935

Rusko/RUS: "Nelze inicializovat objekt QueryBuildDataSource" Chyba při přidání dimenze v řádcích požadavku platby

Pokladna a banka

3153186

"Funkce DimensionValidation::syncStructureChangesPrivate byla volána nesprávně" Chyba při vydávání mezipodnikového deníku plateb pohledávek s účet Protiúčet hlavní knihy

Pokladna a banka

3155263

Sestavu souhrnu odsouhlasení banky zahrnuje staré transakce používáte stejný název příkazu více než jednou.

Pokladna a banka

3147724

Změny transakce dodavatele ze strany má dáti Dal po unsettling a hrazení

Pokladna a banka

3153952

Kontrola nesprávné datum kdy jsou ale nejsou používány v metodě platby Povolit postdatované šeky

Pokladna a banka

3150006

Belgie/BEL: CODA účty výsledky vyhledávání chybu trasování zásobníku

Pokladna a banka

3150925

Belgie/BEL: Adresa úhrady není vytvořena v deníku CODA

Pokladna a banka

3154943

Zálohové platby není vrácení z účtu hlavní knihy zálohy do závazků clearingový účet po instalaci opravy hotfix KB3049658

Pokladna a banka

3154221

AX umožňuje odsouhlasit deníků s řádky, které neodpovídají

Pokladna a banka

3161601

Popis není správně aktualizována pro řádek platby odběratele podle výchozí popis pro "Zákazník – platba, zákazník"

Pokladna a banka

3162454

Belgie/BEL: hotovost je vždy poskytnuta sleva v CODA

Pokladna a banka

3133262

Nelze zpracovat úspěšně vyrovnání při importu bankovní výpis ve formátu MT940.

Řízení hotovosti

3132974

Systém má nesprávné součtové účty na zvláštní situace, pokud se považuje za více než jeden záznam z tabulky LedgerJournalVoucherChanged

Řízení hotovosti

3101902

Odhad procesu blokování dílenského signalizaci stavu zastaveno z důvodu dlouhé trvání zablokování v tabulce PRODCALCTRANS

Nákladové účetnictví

3164182

Zrušení vyrovnání fyzická hodnota vyloučí z účtování do hlavní knihy

Nákladové účetnictví

3123419

Přesun komponent průměrná nákladová cena není zahrnuta při výpočtu nákladové ceny položky nakonfigurován pro použití skupiny výpočtu, který je konfigurován pro použití cena zásob

Nákladové účetnictví

3121055

Vytvoření nákladů odchylky nejsou jsou zaobleny 2 desetinné čárky pro skladové transakce u položek, jejichž skupiny modelů položky byla stanovena cena příjmu aktivován

Nákladové účetnictví

3122573

Výpočet transakce zmizí při prvním spuštění období výpočtu - pak přepočet – skutečné náklady a potom období výpočtu znovu

Nákladové účetnictví

3130765

Problém výkonu při odhadu jednu dávkovou objednávku s vedlejšími produkty

Nákladové účetnictví

3123498

Nelze ukončit výrobní zakázku z důvodu chyby v poměru výdajů

Nákladové účetnictví

3141975

O nedostatku paměti výjimky při aktivaci nákladové verze nebo přístup k nákladový formulář

Nákladové účetnictví

3140868

"Hodnota zásob není očekáván po výpočtu poměru výdajů" Chyba při pokusu o zaúčtování příjemky produktu pro položku, která používá Moving průměrného skladového modelu

Nákladové účetnictví

3142899

Procento přidělení nákladů na vedlejší produkt získá nastaven na hodnotu 0 bez zásahu uživatele

Nákladové účetnictví

3150179

Výpočet zpětného účtování nákladů po odstranění Kanban, KanbanJobPickingListReversal, záznam, který má selhání nebyla finančně aktualizována ještě

Nákladové účetnictví

3155610

"Nemůže obsahovat nepřidělené náklady na plánování vzorec" Chyba při spuštění uzávěrky skladu

Nákladové účetnictví

3150048

Možné pokračování přepočítání zásob, pokud původní dávkové úlohy pro přepočet je stále spuštěn.

Nákladové účetnictví

3148015

Rok ukončení uzávěrkové transakce jsou převedeny do nákladového účetnictví jako nákladové transakce

Nákladové účetnictví

3162446

Pokud je povolen parametr "Účtování na účet poplatků v hlavní knize" a uzávěrka skladu nebo přepočtem provede úpravu nákladů na objednávky a vratky jsou nesprávné účtování

Nákladové účetnictví

3164835

"Zpětné účtování nákladů pro výrobní tok nelze dokončit" Chyba po odstranění záznamu, který nebyl dosud aktualizován pomocí Kanban vyžaduje finanční dimenze toku

Nákladové účetnictví

3166260

DIXF entity DMFInventJournalEntity neobsahuje pole WHS v InventDim generátor

Framework export import dat

3146948

"Nelze upravit záznam v DMF definice skupiny spuštění (DMFDefinitionGroupExecution)" Chyba při vytváření procesu skupiny a přidání dvou entit

Framework export import dat

3149751

Tabulka MainAccount entity data finanční dimenze nelze importovat správně pomocí DIXF v prostředí aplikace AX 2012 R3 CU10 < DMFMAINACCOUNTENTITY / DMFEntityWriter / DMFMainAccountEntityClass >

Framework export import dat

3133841

Schválení výdajů nezahrne vlastníci společnosti při práci s kontrolory výdajů

Správa výdajů

3094502

Polsko/POL: "stav dosud Nepořízený dlouhodobý majetek nemůže být transakce odpisů zadejte" chybová zpráva při ověřování deníky

Dlouhodobý majetek

3112079

Indie/IND: Pořizovací hodnota není aktualizován v majetku skupiny zůstatky formulář - CU10 známý problém

Dlouhodobý majetek

3090273

Itálie/ITA: Knihy dlouhodobého majetku vrátí neúplné informace v případě dlouhodobého majetku, u dvou oceňovací modely a aktuální účtovací vrstvu

Dlouhodobý majetek

3166356

Pole skutečnost odpisů dlouhodobého majetku v celkové odpisy majetku knihy nezahrnuje částka odpisu speciální

Dlouhodobý majetek

3163157

Žádné ověřování kód důvodu vyřazení dlouhodobého majetku se návrh šrotu a nulovou částku

Dlouhodobý majetek

3121974

Opravy odpisu počítá odlišně v oceňovací Model a knihu odpisů

Dlouhodobý majetek

3106915

"Stav dosud Nepořízený dlouhodobý majetek nemůže být transakce odpisů zadejte" upozornění při rozdělení dlouhodobého majetku pomocí oceňovacího modelu dlouhodobého majetku, odpisy existují stejné dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek

3108178

Odpisy pro dodatečná pořízení dojde k selhání metody odpisu je nastavena na "lineární"

Dlouhodobý majetek

3114710

Nelze zaúčtovat vyrovnání AR při výběru transakce dlouhodobého majetku k dispozici během vyrovnání pohledávek

Dlouhodobý majetek

3122165

Japonsko/JPN: Accelerated odpisů, které hodnoty jsou vypočítá nesprávně Accelerated Odpisová sazba podle zaokrouhlení nahoru na tři desetinná místa místo sazby po zaokrouhlení na dvě desetinná místa

Dlouhodobý majetek

3119937

Číslo dokladu není aktualizována na doklad volné faktury transakce vyřazení dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek

3132083

Podniková pravidla určení dlouhodobého majetku nejsou vyplnění polí podle očekávání při zadání nákupní objednávky

Dlouhodobý majetek

3124786

Chybný odpisů použité při použití alternativní odpisový a vypočtené alternativní odpisový by představovat negativní odpisů

Dlouhodobý majetek

3146663

Zbývající výpočtu, při účtování deníků odpisů v situaci, kdy používáte "Půl roku" zprůměrování úmluvy období odpisu nesprávné

Dlouhodobý majetek

3134175

Japonsko/JPN: Tisk cílových Appended tabulky 2 se změní, když Změna tiskového portu podnikové daňové přiznání – Appended tabulky 1

Dlouhodobý majetek

3134640

Přidělení čísla při zaúčtování obsahuje nesprávný doklad z funkce "Rozdělit dlouhodobý majetek"

Dlouhodobý majetek

3136275

Srážky nesprávné platební slevy dlouhodobého majetku při použití kódů částečného nebo úplného osvobození od daně

Dlouhodobý majetek

3152229

Pomocí úprav odpisů shrnutí pro návrh odpisu generuje nesprávný výsledek v prodejní transakce vyřazení

Dlouhodobý majetek

3025432

Přeřazení funkce vytvoří smyčka problém

Dlouhodobý majetek

3151363

Japonsko/JPN: Částka odpisu pro aktuální termín není zobrazeno na firemní daňové přiznání sestavy řady 16 – sestava tabulky 2 Appended i když je zaúčtován v období

Dlouhodobý majetek

3146672

Sestavu výkazu dlouhodobého majetku pro dlouhodobý majetek prodává a vrátit zpět a znovu prodává nefunguje.

Dlouhodobý majetek

3147215

Indie/IND: Zpracování chyba "Nelze upravit záznam v deníku hlavní knihy transakce daně rozšíření" při pořízení dlouhodobého majetku při použití deníku plateb závazků

Dlouhodobý majetek

3152887

Polsko/POL: "číselné řady 0 neexistuje" Chyba při vytváření dlouhodobého majetku návrhy ve společnosti

Dlouhodobý majetek

3158560

Výchozí popis nebyl správně stažena pro typ transakce "Dlouhodobý majetek – zaúčtování, hlavní kniha"

Dlouhodobý majetek

3151772

Thajsko/THA: Chybný období odpisu v oceňovacím modelu, pokud je dlouhodobý majetek pořízen v přestupném roce

Dlouhodobý majetek

3149522

Nelze zadat Korejské nebo čínské, jak má být při vytváření nebo úpravách případ z EP

Dlouhodobý majetek

3163387

Rusko/RUS: Změny v prohlášení výpočet daně

Dlouhodobý majetek

3122985

Správné hodnoty finanční dimenze nejsou údaje

Rámec

3152552

Dokument připojený odkazuje na stejný referenční soubor pro všechny objednávky kvality

Rámec

3164632

Podpora SQL Server Integration Services 2016 verzi AX 2012 R3 rozhraní pro import a export dat

Rámec

3106647

Možnost rozšíření pro Explorer zdroj účetnictví a SDRIs

Rámec

3140814

Není stažen více spuštění AOS a Zámek z adresáře VSAssemblies nebo XppIL

Rámec

3150743

Pozadí licenční analýzy volání AOS blokuje aktualizace prezenčního signálu

Rámec

3141722

AOS nezpracovává tabulky databáze TempDB správně v případě selhání clusteru SQL

Rámec

3174035

Změny instalační klepněte na jeden z LCS pro kumulativní aktualizace 11

Rámec

3127006

'Zakázat souhlasu odesílatele' parametr zakáže předkladatel celé skupiny uživatelů ze schválení

Rámec

3096976

Záznamy nebyly importovány při prázdné pole je předána ve zdroji pro pole, které odkazuje jedinečný index v tabulce v DIXF

Rámec

3093305

Entita zaměstnanec importuje data bez vyvolání jakékoliv upozornění i v případě, že chybí data odkazy

Rámec

3094098

Nesprávný počet při otevření dovozní bilance

Rámec

3088188

Nelze delegovat vyberte pracovníka v vytvoření časového rozvrhu formuláře při vytváření časového rozvrhu pomocí podnikového Portálu

Rámec

3162341

Účetnictví zdroj explorer nelze zobrazit informace z minulých let

Rámec

3167766

Problém sestava hodnota zásob

Rámec

3166687

"Kód měny se neshoduje existující měny ISO" upozornění při zaúčtování transakce cizí měny

Rámec

3168534

"Pole"Parametry"v tabulce 'Dávky' nebyla vybrána explicitně" Chyba při rušení dávkové úlohy

Rámec

3167370

Účetnictví zdroj explorer nelze zobrazit informace z minulých let

Rámec

3046870

"Hodnota nebyla nalezena v mapě" Chyba při přepínání mezi dílčí workflow a pracovního postupu v historii pracovního postupu

Rámec

3119151

Režii výkonu pro návrh v SysEmailDistributor::processEmails při odesílání velkých objemů e-mailů

Rámec

3123612

Zobrazit tlačítko Odeslat při otevírání formuláře UserRequest se nezdaří a zobrazí nesprávná data po aktualizaci

Rámec

3125890

"Použít pro všechny role" oprávnění přepsat změny provedené na jiných rolí na roll nepracuje správně a způsobí, že zabezpečení přístupu úroveň poškození

Rámec

3121637

Příjmy, které jsou připojeny k cestování a vyúčtování výdajů v podnikový portál (EP) nelze zobrazit.

Rámec

3115506

"Adresář neexistuje" Chyba při pokusu o uložení sestavy do sdílené složky soubor s účtem zákazníka obsahující znak "/"

Rámec

3134174

CalculateInternalValues metoda SubledgerJournalAccountEntry tabulce nebere v úvahu reporting měny pouze transakce

Rámec

3125850

Otevřít formulář Řádky prodejní objednávky zobrazí nesprávné nebo neúplné údaje do polí přidaných prostřednictvím přizpůsobení

Rámec

3124073

Problémy na serveru SQL Server spuštěn s řazení TURKISH_CI_AS instalace instalační program aplikace AX 2012 R3

Rámec

3123013

AOS, dojde k chybě při zpracování nákupní objednávky v rozhraní AIF v aplikaci AX 2012 R3 CU8

Rámec

3123058

"S názvem uživatelské licence počítá" sestava nezobrazuje data ve všech společnostech

Rámec

3120514

Přejmenování prostředku v jedné entity zdroje se stejným názvem v různých entit je následně aktualizována také na požadavky na zdroje

Rámec

3139462

Komentáře jsou prázdné při použití volby Náhled v EP pro workflow nákupní objednávky

Rámec

3136303

"Typ akce pracovního postupu není platný" Chyba při odmítnutí workflow pro požadavek uživatele z e-mailové zprávě

Rámec

3144712

"Položka se stejným klíčem již byl přidán" Chyba při zrušení faktury zaregistrovat, která byla vytvořena a zaúčtována

Rámec

3135165

Všechny EcoResStorageDimensionGroup_Name a EcoResTrackingDimensionGroup_Name nejsou exportovány do pracovní tabulky

Rámec

3137472

DMFSalesLineEntity: Požadované datum expedice a požadované datum příjmu nejsou importovány správně, jak je uvedeno v souboru importu

Rámec

3134763

Záznamy nejsou vytvořeny nebo aktualizovány správně při použití entity produktu varianty Standard a ItemID nejsou exportovány při exportu dat pomocí datového typu AX

Rámec

3137562

O chybách není jasné v DIXF po upgradu jádra

Rámec

3135141

Číslo úlohy dávky pro aktivaci nákladová cena je udržování zvýšení, pokud jste nastavili jako opakování

Rámec

3134910

DIXF import entity zákazník není aktualizován "LocationRole účel =" hodnota pole správně do zákazníka kontaktní informace

Rámec

3138915

DMFProductEntity importu nemá logiku relační vytvoření záznamů TMSINVENTTABLE\WHSRESERVATIONHIERARCHYITEM

Rámec

3139256

Souhrnné aktualizace chybí při importu zákazníky pomocí DIXF

Rámec

3139509

Pole z tabulky položek, které jsou přidány do formuláře na skladě přes přizpůsobit zobrazují jako "Unretrieved"

Rámec

3141733

Tlačítko "Použít pro všechny role" v tabulce oprávnění přepsat změny provedené na roll nebudou správně fungovat a způsobuje poškození úrovně zabezpečení přístupu na jiné role

Rámec

3140850

Nesprávné náklady v řádcích deníku pohybu při importu dat, kde cena závisí na velikosti a "Použít nákladovou cenu dle varianty" Povolit < DMFInventJournalEntity >

Rámec

3142605

Kopírovat do cílového nenastaví cílový stav na "Chyba" při spuštění dávky a dojde k chybě

Rámec

3141804

"Přístup byl odepřen: SourceDocReferenceIdentitiesController" Chyba při pokusu o přístup k účetnictví Explorer zdroj Pokud nejste správci systému

Rámec

3150705

"Požadovanou databázovou operaci nelze provést. Databáze SQL vrátila chybu"Chyba při pokusu o synchronizaci dat entit z DIXF MDS je-li řazení serveru SQL Server Danish_Norwegian_CI_AS

Rámec

3157918

Organizace TMS motoru není generování XML správná rychlost postupu je zahájeno prostřednictvím webové služby rozhraní AIF

Rámec

3151493

Pracovní postup přestane zpracování dokumentů

Rámec

3155030

"Funkce DimensionValidation::updateCacheForAttrValueOverrideChange byla volána nesprávně" Chyba při odebrání možnosti společnosti

Rámec

3161169

"Není žádný soubor zkopírujte do adresáře" Chyba při vytváření opakovaných dávek se DMFStagingWriterController

Rámec

3157250

Sestava "počítá licence uživatele pojmenované" prázdný, pokud je vlevo nedokončený záznam v tabulce SysUserLicenseMinerJobRun

Rámec

3158907

Nelze načíst soubor v umístění adresáře dokončeno nebo Chyba adresáře umístění po použití zaškrtávací políčko "Spouštět cílové step" v DMF

Rámec

3146578

Zavřete hmotnost finanční období

Hlavní knihy

3135077

Vytvořit globální položky deníku (společnosti nebo právnickými osobami, zvláštní) vám umožní pomocí oprávnění pro položku deníku ve více než jedné právnické osoby vstupovat do deníků, aniž by bylo nutné měnit právní subjekt

Hlavní knihy

3135076

Stránka se seznamem předvaha uzávěrkové transakce částka nezobrazí po spuštění uzavření fiskálního roku

Hlavní knihy

3162325

Pevné dimenze nejsou použity pro zdrojové dokumenty během vytvoření distribuce

Hlavní knihy

3152899

Pravidla pro přidělování na účtu rozdělení mezd pro projekt, časového rozvrhu zaúčtovány nefunguje.

Hlavní knihy

3100545

Norsko / NOR: sestavu odsouhlasení daně nikdy dokončí a časový limit

Hlavní knihy

3102537

Spojené království/GBR: "nelze upravit záznam v deníku faktur odběratele (custInvoiceJour)" při spuštění přenos seznamu prodejů EU, není-li záznamy taxTrans po sobě jdoucích ID záznamu

Hlavní knihy

3104851

Thajska/THA: Při zaúčtování deníků úpravy daně nainstalován systém neprovede aktualizaci informací o pobočkách daně s opravami hotfix KB3021146 a KB3036122

Hlavní knihy

3093481

Výběr nákladového střediska ve finančním deníku způsobí chybu, která dimenze neexistuje.

Hlavní knihy

3146144

"Spuštěna během procesu vyrovnání DPH doklad nerovnováhu" Chyba při definování zaokrouhlení vypnout ve formuláři prodejní daně orgán

Hlavní knihy

3094602

Nesprávné podmíněné daně v případě platební slevy

Hlavní knihy

3090211

Osvobození od daně cent rozdíl při vyrovnání transakcí dodavatele

Hlavní knihy

3066767

Uzávěrkové transakce má nesprávné dimenzi, pokud mají pevně stanovené hodnoty a upravte hodnoty dimenze

Hlavní knihy

3075281

Rozdíl mezi dílčí hlavní knihy a nákupu v případě osvobození od daně 100 procent prodeje a platební slevy

Hlavní knihy

3165930

Polsko/POL: Nesprávné měny přecenění vytvořena během procesu zpětné vyrovnání

Hlavní knihy

3168167

Brazílie/svislé: Nelze zadat "typ operace + CFOP" kombinaci pro nákupní žádanku.

Hlavní knihy

3164361

"Použitý záznam již není k dispozici: pravděpodobně byl odstraněn jiným uživatelem" Chyba při pořadí aktualizace formuláře mezi objednávky pocházející z jiné právnické osoby

Hlavní knihy

3166908

Brazílie/svislé: SPED fiskální soubor neúspěšných přístupů do informace % daně ICMS na konkrétní pozici

Hlavní knihy

3168263

Brazílie/svislé: Se "souhrn" sestavy Předvaha se nesprávně zobrazuje transakce z předchozího roku, kdy "uzavření fiskálního roku" proces nebyl proveden ještě

Hlavní knihy

3167274

Indie/IND: Účtování TDS, kde má zákazník odečtena TDS pouze částky na řádku příjemky zákazníka

Hlavní knihy

3167796

Polsko/POL: Datum dokladu není aktualizován správně v řádcích deníku

Hlavní knihy

3166514

Brazílie/svislé: "celkové částky faktury se liší od sčítání hodnot, které tvoří celkové částky faktury" Chyba při zpracování tak e NF vrácené objednávky

Hlavní knihy

3167980

Brazílie/svislé: Chybějící značky pMVAST pro NF e proces s daně ICMS-ST

Hlavní knihy

3167979

Brazílie/svislé: Nesprávné IndPag je 0 v souboru XML pro faktury s splátek

Hlavní knihy

3167084

Chybějící transakce DPH do finančního deníku

Hlavní knihy

3166240

Brazílie/svislé: "částka uvedená v platbě se liší od velikosti hlášené v hlavní knize" Chyba při spuštění ICMS Platba daně za měsíc

Hlavní knihy

3164645

Spojené království/GBR: transakce dokladu platby srážkové daně nejsou správně zobrazeny při kontrole ve formuláři vyrovnání zaúčtované srážkové daně

Hlavní knihy

3163580

Systém není transakce filtrovat podle účtovací vrstvu při tisku sestavy Odběratel/Účetní odsouhlasení

Hlavní knihy

3161370

Specifikace DPH podle transakce sestavy hlavní knihy by měly zahrnovat splatné částky importní DPH

Hlavní knihy

3158777

Skupina DPH se vrátí na výchozí částka není znovu vypočítá při vytváření deníku faktury dodavatele pomocí dvou nebo více řádků a hodnoty dimenze je změněn na řádku hlavní knihy

Hlavní knihy

3165180

Brazílie/svislé: "Není zadáno množství pro dodávku" Chyba při pokusu o spuštění "Storno fiskální dokument" zpracovat pro převodní příkaz Pokud je položka povolena SH

Hlavní knihy

3164770

Itálie/ITA: DatiRiepilogo oddíl není sumarizovat data pro každou sazbu DPH a povahy pro PA E-faktury

Hlavní knihy

3165933

Spojené království/GBR: srážkové daně není uveden v zaúčtované srážkové daně dotaz nebo sestavu platby srážkové daně

Hlavní knihy

3165678

Brazílie/svislé: Soubor GIA vyváženými nesprávné částky pro konkrétní záznam typu Pokud existují jakékoli stornovaných faktur v měsíci

Hlavní knihy

3165934

Spojené království/GBR: Nesprávné faktury se používá pro výpočet srážek ze CIS

Hlavní knihy

3165929

Norsko / NOR: souboru generované E-faktura nesplňuje podmínky ověření Pokud prodejní řádek kódu DPH pro prodejní objednávky bez daně

Hlavní knihy

3166515

Brazílie/svislé: "Nelze volat nfeConsultaNF2 metoda webové služby" Chyba při pokusu o dotaz konkrétní stav NF-e

Hlavní knihy

3166731

"Nelze spustit příkaz DDL data" Chyba při aktualizaci dat spuštění scénáře Microsoft Dynamics AX 4.0 a verze 5.0 na verzi AX63CU11

Hlavní knihy

3105509

Polsko/POL: Sestavě rejstříku DPH prodej nebere v úvahu záporné prodejní faktury řádku

Hlavní knihy

3107148

Výkaz odsouhlasení DPH zobrazí rozdíl, který neexistuje

Hlavní knihy

3138294

Indie/IND: "Dílčí zprávy nelze zobrazit" Chyba při ukládání STK certifikáty sestavu - CU10 známý problém

Hlavní knihy

3014082

Mexiko/MEX: DIOT sestavy není vytvořen podle požadavků daňových orgánů po s opravou hotfix KB3014082 nainstalován

Hlavní knihy

3121300

Rakousko/AUT: dobropisů pro pořízení uvnitř Společenství, se vynásobí místo odečtou platby DPH AUT

Hlavní knihy

3108999

Stornování dokladů hlavní knihy se zápornou MD nebere v úvahu korekce

Hlavní knihy

3108736

Francie/FRA: Součty hlavní knihy podle období nezobrazuje správné hodnoty s filtr dokladů

Hlavní knihy

3124758

Otevře prázdné hromádky vytvořen ve formuláři Hlavní kniha

Hlavní knihy

3118414

Belgie/BEL: "Seznam účtování deníku – celkem" sestava nezobrazuje hlavní knihy podrobnosti o účtu

Hlavní knihy

3121247

Výsledky převodu účtu v nesprávný kód měny použita v deníku

Hlavní knihy

3110274

"Transakce nejsou v rovnováze" Chyba při zaúčtování více deníků doklad po změně data řádku

Hlavní knihy

3122763

"Rozsah dimenzí" parametry jsou ignorovány podle souhrnné obratové předvahy

Hlavní knihy

3125290

Polsko/POL: kód DPH chybí část sestavě rejstříku DPH Prodej celkem

Hlavní knihy

3121663

Indie/IND: Pokud není označeno políčko platby ve formuláři parametr GL výdaje "číslo účtu pro transakce typu srážkové daně (TDS) neexistuje" Chyba při výpočtu TDS na projekt

Hlavní knihy

3121870

"Je nutné vybrat hodnotu v poli organizační jednotku v kombinací s následujícími hodnotami dimenze, které jsou platné" Chyba při zaúčtování platby se strukturou podmíněné DPH a účet byl změněn mezi faktury a platby

Hlavní knihy

3134711

"Neplatná kombinace kódů daně" Chyba při přidání kód poplatku za zboží do hlavní knihy tak po instalaci opravy hotfix KB3051839

Hlavní knihy

3132726

Brazílie/svislé: "Hodnocení knihy daně ICMS" sestava zobrazuje různé výsledky pro pole Částka základu daně (základní DE CÁLCULO) a částka (IMPOSTO DEBITADO) ve srovnání s jinými sestavy nebo formuláře v AX

Hlavní knihy

3126140

Indie/IND: GL Storno záznamu není zobrazen ve formuláři Doklad deníku v indických lokalizace právnické

Hlavní knihy

3130726

Francie/FRA: Sloupec název deníku FEC popis sestavy sestavy a není

Hlavní knihy

3132144

Itálie/ITA: Sestava DPH pro Itálii platby vrátí nulové celková částka prodejní daně poplatku pro transakce s kódy DPH s "SL. osvobozeny od DPH" vyplněno

Hlavní knihy

3135640

Transakce dokladu nejsou v rovnováze při přecenění cizí měny při použití mezijednotkové účetnictví

Hlavní knihy

3141138

Rakousko/AUT: Záporná částka musí být uvedena ve zvláštní zprávě řádky plateb DPH AUT - následné opravy hotfix KB3096669

Hlavní knihy

3125618

Lotyšsko/LTU: vykazování podle kódu DPH DPH je nesprávné a nahlášení a zaplacení DPH příliš málo

Hlavní knihy

3126365

Pravidlo přidělení hlavní knihy je nesprávná pro metoda přidělení základ

Hlavní knihy

3126732

Účet hlavní knihy pro zaúčtování platební slevy je nesprávné, pokud s 2 různé daňové kódy (procento DPH je nulová) v jednom fakturovat a účtovat platbu této faktury, získání platební slevy

Hlavní knihy

3134707

Německo/DEU: Soubor Xml prohlášení německé DPH nelze uznat ElsterOnline

Hlavní knihy

3135910

"Hodnota v poli Protiúčet není platný" Chyba při importu vytvořena překlenovací transakce.

Hlavní knihy

3134289

Thajsko/THA: Přidáte kód zpět což je odstraněn seznam změn 5804395 omylem

Hlavní knihy

3133375

Nekonzistence v takovém množství nebo daní po použití celkové slevy na více prodejních objednávek

Hlavní knihy

3142506

Možnost vytvořit nový záznam hlavního účtu z grafu účty formuláře pomocí kombinace kláves Ctrl + N nebo nový soubor, i když nové tlačítko není k dispozici z formuláře hlavní účty

Hlavní knihy

3141583

"Na dokladu transakce nejsou v rovnováze" Chyba při hrazení nákupní faktury a distribuovat částky včetně DPH podmíněné a přecenění cizí měny

Hlavní knihy

3140284

Španělsko/ESP: Španělské platby splatné datum souladu zprávu bez faktury dodavatele z finančních deníků

Hlavní knihy

3140840

Aktuální účtovací vrstvou přepnutí v mezipodnikovém deníku namísto použití výchozí název deníku

Hlavní knihy

3136310

"Neplatná specifikace ID případu" Chyba při vytváření nový případ pro účet odběratele, pokud Číselná řada případ, který má ID non stále označeny

Hlavní knihy

3143050

Nesprávný doklad číslo použité v řádcích deníku při importu finančních deníků pomocí rozhraní AIF

Hlavní knihy

3137595

Všechny zaúčtované doklady se zobrazí, když vyberete jednu zaúčtování transakce srážkové a klepněte na tlačítko doklad ve formuláři zaúčtované srážkové daně

Hlavní knihy

3141409

Částka za jednotku DPH neodesílá související doklady pro podmíněné DPH

Hlavní knihy

3138699

Kód DPH s původ jako procento DPH nevypočítá daň

Hlavní knihy

3142524

Skladové deníky ověřit zaúčtování pro tabulku nebo seznam typů ověřování selže

Hlavní knihy

3140637

Španělsko/ESP: "Zvláštní režim pro metodu účtování hotovosti" zaškrtávací políčko není zaškrtnuto políčko automaticky při vytváření souboru model 347 španělština, pokud obsahují transakce faktury dodavatele s DPH hotovosti

Hlavní knihy

3141282

Mexiko/MEX: Sestava prohlášení DIOT opakuje data sloupce deníku plateb má pouze jedno číslo dokladu pro více než jednu fakturu.

Hlavní knihy

3143667

Brazílie/svislé: Přístup byl odepřen Chyba v FBIncomingOutgoingBookDP_BR při spuštění sestavy knihy příchozí

Hlavní knihy

3148263

Indie/IND: Chyby v srážkové daně úpravu deníku

Hlavní knihy

3152888

Šesti úkoly, které jsou hlášeny během kompilace AXProjProposalJour

Hlavní knihy

3145242

Austrálie/Austrálie: Žádná data se zobrazí v sestavě australské BAS Pokud nemáte roli správce systému

Hlavní knihy

3145037

Nastavení ověřit zaúčtování pole tabulky nebo seznamu nezdaří pro protiúčet v denících zásob

Hlavní knihy

3149260

Indie/IND: "Je nutné vybrat hodnotu v poli organizační jednotku v kombinaci s následující hodnoty dimenze, které jsou platné" Chyba při zaúčtování dodavatele transakci faktury

Hlavní knihy

3155326

Španělsko/ESP: Dva úkoly hlášeny při kompilaci AXCustBillOfExchange třída

Hlavní knihy

3155001

Švédsko/SWE: Export souboru SIE trvá dlouhou dobu spuštění a dokončení není

Hlavní knihy

3155055

Německo/DEU: Podepsat Německá sestava DPH s nesprávné pro vykazování kódů při účtování importní DPH

Hlavní knihy

3149367

Belgie/BEL: Re prodej sestava transakce DPH je nesprávné s více daňových období

Hlavní knihy

3155286

Specifikace DPH podle transakce sestavy hlavní knihy zobrazí nesprávné částky při se používají dva kódy DPH, zatímco čistá částka je zaúčtována do jedné transakce

Hlavní knihy

3159535

FinancialDimensionValidationService není správně ověření LegerAccount

Hlavní knihy

3164553

"Identifikován žádný platný dokument z klíče entity" při došlo k chybě "Chyba přístupu neplatného pole" nastaveno na hodnotu Ano a dokument je založen na zobrazení

Hlavní knihy

3159394

Indie/IND: Chybějící finanční dimenze zaúčtování položky zisku nebo ztráty při kolísání v TDS srážky u zahraničního dodavatele transakce

Hlavní knihy

3153976

Formulář transakce dokladu není s ohledem na datum dokladu filtrování

Hlavní knihy

3152884

Spojené království/GBR: Úřadu platby srážkové daně dodavatele je ignorována.

Hlavní knihy

3159616

Mexiko/MEX: Nákupní daně sestava zobrazuje data plateb Pokud dimenze plateb se liší od dimenze faktury

Hlavní knihy

3158012

Výchozí popis není stažena správně pro typ transakce "Knihy – Storno záznamu."

Hlavní knihy

3158010

Výchozí popis nebyl správně stažena pro typ transakce "Storno transakce"

Hlavní knihy

3158554

Výchozí popis není patrně správně pro "GST - vyrovnání GST" typ po nastavení jazyka uživatele

Hlavní knihy

3158014

Výchozí popis pro typ "transakcí hlavní knihy otevírání" neaktualizuje správně po uzávěrce rozpočtového roku

Hlavní knihy

3159107

Skutečná částka prodejní daně vrátí na nulu po zadání řádku úpravy se skutečné množství

Hlavní knihy

3154507

"Otevřené transakce hlavní knihy" sestavu nelze spustit přes několik roků

Hlavní knihy

3155285

"TaxCalculation objekt nebyl inicializován" Chyba při použití načtení deníku do hlavní knihy při Odečíst platební slevu před výpočtem DPH se nastaví na hodnotu Ano

Hlavní knihy

3154597

Zlepšení výkonu stránky předvaha seznamu s velkým počtem řádků

Hlavní knihy

3165356

Indie/IND: Chyba při stornování transakci faktury s opravou hotfix KB2962924

Hlavní knihy

3161023

Výchozí dimenze chybí platební slevy u štíhlého dílčí smlouvy PO

Hlavní knihy

3164140

Chybějící transakce DPH do finančního deníku

Hlavní knihy

3159984

Operace vytvoření konzistentní číselné řady pro čísla dokladu na na LedgerGeneralJournalService

Hlavní knihy

3162185

Spojené království/GBR: srážková daň za interval nabídky zobrazí všechny transakce daně namísto pouze období

Hlavní knihy

3162482

Švédsko/SWE: Proces exportu SIE zobrazuje nesprávná data a sald

Hlavní knihy

3162195

Norsko / NOR: Zvažte nákup částku daně částka nepodléhající DPH v sestavě Odsouhlasení DPH

Hlavní knihy

3131230

SysCustomActionService je potřeba, což by umožnilo přidat vlastní akce, které jsou podporovány aplikace výdaje na back-end

Lidské zdroje

3173610

Není možné bez ukončení výhodu a znovu nastavení vyberte Povolit závislé disponibility

Lidské zdroje

3130474

HR manager má přístup k neočekávaně zobrazit případy vzorce

Lidské zdroje

3114317

Zarovnání pole není k dispozici při odesílání, odmítnutí a úpravy sestavy výdajů po instalaci opravy hotfix KB3095115

Lidské zdroje

3069979

Neočekávaně můžete upravit kontaktní údaje i v EP mají pouze přístup k zobrazení tabulky LOGISTICSELECTRONICALADDRESS

Lidské zdroje

3063755

Možnost obejít nároku na zaměstnaneckou výhodu je zakázáno, pokud je zakázán konfigurační klíč mezd

Lidské zdroje

3077620

HR datová krychle týkající se výkonu při použití Department.Department - název dimenze

Lidské zdroje

3166920

Po zaúčtování řádku do vyúčtování výdajů, zobrazí se nesprávné vyúčtování výdajů

Lidské zdroje

3165307

Nelze zobrazit finanční dimenze earning výpisu, pokud nejste správce systému

Lidské zdroje

3118989

Zbývající pole ve skupinovém rámečku omezení mezd neobnoví po období limit je předán

Lidské zdroje

3109261

HcmWorkerPrimaryPosition udržuje neplatné informace po odstranění souvisejících záznamů v tabulce HcmPositionWorkerAssignment

Lidské zdroje

3119047

Delegáti pracovního postupu v modulu Správa výdajů zobrazuje neočekávané chybové zprávy v dánském jazyce, ale ne v angličtině

Lidské zdroje

3119486

Variabilní kompenzace zdvojnásobí plat při hodnocení výkonnosti 0,00 %

Lidské zdroje

3123209

Nemůžete vybrat jiný uživatel, chcete-li vytvořit nový časový rozvrh pro uživatele, který je přenese do EP

Lidské zdroje

3116306

Distribuce výdajů sestavy rozdělit mezi dvě právnické osoby povolit účto na blokování období

Lidské zdroje

3124222

Změna kategorie výdajů funkce doplňky pro výdaje app prostřednictvím služby rozhraní AIF - zástupce výdajů, historie pracovního postupu výdajů, výdajů vlastní akce

Lidské zdroje

3134144

Chybějící rozměry při účtování časového rozvrhu

Lidské zdroje

3132079

Časový rozvrh aplikace companion umožňuje zadávání času budoucí datum i s parametrem "Blokování položky časového rozvrhu budoucí" povolena

Lidské zdroje

3126974

Datum dokumentu nebyla zadána při vytvoření faktury dodavatele z mezd

Lidské zdroje

3135033

Chybějící hodiny na žádost o budoucí absenci

Lidské zdroje

3133638

Jednotlivé řádky, vytvořené z řádku sestavy výdajů nejsou výchozí vlastnost řádku z řádku výdajů

Lidské zdroje

3132895

"Doklad není určen" Chyba při zaúčtování vyúčtování výdajů, kde je účet hlavní knihy definována jako protiúčet v platebních metod

Lidské zdroje

3132363

Různé celkové částky jsou registrovány v sestavě výdajů při odesílání vyúčtování výdajů s kategorií rozpis výdajů v cizí měně po instalaci opravy hotfix KB3023298

Lidské zdroje

3135630

Neočekávaně můžete zobrazit všechny identifikační čísla při používání samoobslužných stránek zaměstnanců

Lidské zdroje

3137419

Vyúčtování výdajů nelze odeslat, protože změna nastavení účetní struktury od vyúčtování byl uložen.

Lidské zdroje

3138820

Dílčí hlavní knihy dodavatele není s finančních dimenzí při vyúčtování účtování po opravy hotfix KB3107302 a KB3094435 nainstalována

Lidské zdroje

3138821

Ručně zadaná finanční dimenze na vyúčtování výdajů je převedena do prodejní daně přes pevnou hodnotu finanční dimenze (s opravou hotfix KB3091294 nainstalován)

Lidské zdroje

3139140

Registrace absencí v Employee services portal vytvoří položky pro pracovní dny, pokud pracovní doba nastavena na hodiny

Lidské zdroje

3139433

Registrace absencí v Employee services portal vytvoří položky pro pracovní dny, pokud pracovní doba nastavena na hodiny

Lidské zdroje

3145109

"Budoucí čas položky nejsou povoleny" upozornění "Automaticky rozdělit týden" zaškrtávací políčko ve formuláři Typy období a pomocí parametru "Blokování položky časového rozvrhu budoucí" kontrole

Lidské zdroje

3146685

Tlačítko "Upravit zaměstnance" ve formuláři "Prodej jednotky designer" přejdete na první záznam ve formuláři pracovník, v podobě HCMWorker pracovníka, který jste vybrali

Lidské zdroje

3145691

"Import pouze" označené platební metody mohou být vybrány ve vyúčtování výdajů v podnikový portál bez jakékoli chybové zprávy

Lidské zdroje

3148877

Nové operace služby AFI vyžadují dvě funkce pro přidání nové funkce do aplikací Windows 8 nákladů

Lidské zdroje

3155518

"Získávat kód" skript zjištěna v kontrolním seznamu upgradu software po dokončení inovace vyslaná AX40 AX2009 AX2012 R3 CU11

Lidské zdroje

3151501

ZVLÁŠTNÍ PA pro doplňkové mzdy s nejnovější aktualizací mezd daň nevypočítá.

Lidské zdroje

3147466

Vzdálenost od cestovních výdajů na projekt zaúčtovaná faktura se liší v důsledku zaokrouhlení použijete Příspěvkový poměr

Lidské zdroje

3158500

Částka prodeje, které jsou zaúčtovány do projektu obsahuje rozepsané jednotlivé řádky a plnou cenu hlavní trať itemizing řádek sestavy výdajů

Lidské zdroje

3157871

Ve formuláři vyúčtování výdajů nelze schválit vyúčtování

Lidské zdroje

3154252

Osiřelých záznamů v tabulkách TrvUreconciledExpenseTransaction a TrvExpTransGuest

Lidské zdroje

3157920

Výpočet daně nesprávně při použití více vlastní daně získávat kódy

Lidské zdroje

3162452

Dva skripty pro upgrade GST "createGAFInformation_MY" a "updateTaxTable_MY" jsou označeny jako není k dispozici pro upgrade hlavní verze

Lidské zdroje

3163782

Dva skripty pro upgrade GST jsou označeny jako není k dispozici pro upgrade hlavní verze

Lidské zdroje

3163781

Dva skripty pro upgrade GST jsou označeny jako není k dispozici pro upgrade hlavní verze

Lidské zdroje

3163641

Absence nesprávný výpočet

Lidské zdroje

3157865

Všechny funkce rozšíření oblasti moduly a funkce zahrnuté v kumulativní aktualizaci 11

Infrastruktura

3164415

Možnost vykázání skutečné spotřeby z ruky držené zařízení ve výrobě

Zásoby a sklad správy

3120530

Možnost zaokrouhlení nahoru práce pro výdej surovin v jednotce materiál je vyskladněno.

Zásoby a sklad správy

3136656

Nelze kombinovat tak a do jednoho výstupního zatížení

Zásoby a sklad správy

3158477

Zaškrtávací políčko "Zobrazit stav zásob" musí být přidán "Úprava-In" a "Úprava-Out" práce vytváření nabídek

Zásoby a sklad správy

3154754

Potřeba přidávat časově rozlišit TMS Dopravné pro nákupní objednávku v době příjemky produktu

Zásoby a sklad správy

3155624

Nutné zadat pro každý řádek vrácené při zpracování prostřednictvím mobilního zařízení RMA

Zásoby a sklad správy

3152837

Příjem palet s documentline smíšené zdroje a to zaregistrovat pomocí registrační jeden

Zásoby a sklad správy

3162642

Potřebujete typ palet a skupin podporu pro příchozí tok v WHS

Zásoby a sklad správy

3153040

Povolit více podprocesů při provádění vln umožňující více vlny, která probíhají souběžně na stejném skladu a jeden vlna přidělení pracovat paralelně

Zásoby a sklad správy

3153961

"Načíst řádek je neplatný" při pokusu o uvolnění zatížení, což je částečná množství

Zásoby a sklad správy

3163120

Vloží záznamy v InventTransOriginTransfer z metody zápisu že se pomalu TransferRefId

Zásoby a sklad správy

3164382

Vyhledejte zaskladnění umístění v závislosti na licenci desky (LP směsného nákupní objednávky a LP přijímající procesy)

Zásoby a sklad správy

3135592

Povolení záporné fyzické a finanční zásoby pro specifické sklady jsou nyní řízeny LogisticsBasic configkey

Zásoby a sklad správy

3145899

Všechny vytvořené rezervace dávky FEFO, jsou prodejní řádky se stejným zbožím

Zásoby a sklad správy

3143506

Nelze změnit měrnou jednotku prodeje práce výdeje

Zásoby a sklad správy

3173151

Nutné vytvořit výjimky pro práci s LP příjem

Zásoby a sklad správy

3118588

Úlohy pro změnu stavu zásob nemění stav rezervovaného zboží sice "Odebrat rezervace a označení" parametr nastaven na "Rezervace"

Zásoby a sklad správy

3119638

Rezervace nesprávný stav po označení znovu

Zásoby a sklad správy

3078474

"Pořadové číslo dimenze zásob je nutné zadat" Chyba při pokusu o příjem zboží na příjmech nákupních objednávek s šarže a sériového dimenze povolena

Zásoby a sklad správy

3131381

Zrušení registrace funkce nefunguje při zrušení částečné práce

Zásoby a sklad správy

3120164

K výběru více listů ve stejném umístění Nepovolit FEFO datum kontrolované položky

Zásoby a sklad správy

3072185

Problém s výkonem na registraci SH serializovat položek, pokud je sledovací dimenze je řízena sériové číslo

Zásoby a sklad správy

3168038

Skladové transakce a na skladě distorded informace po znovu otevření objednávky kvality

Zásoby a sklad správy

3160973

Blokované dávky s dispoziční kód je vyhrazena.

Zásoby a sklad správy

3163905

Práce vytvořené množství a dodávky ID nebudou správně zkopírovány do nových řádků zatížení

Zásoby a sklad správy

3165569

Pouze uživatelé s oprávněními správce systému jsou schopni navrhnout zatížení z workbench budovy zatížení

Zásoby a sklad správy

3166619

Zrušení na krátké vyskladnění zbývajícího množství, řádek odstraní řádky zatížení a dodávky

Zásoby a sklad správy

3167469

Rozdělení směrnice umístění nefungují s pohyb podle šablony Pokud je použita možnost "Umístění dodací množství."

Zásoby a sklad správy

3166992

Systém provede uživatele zpět do hlavní nabídky po změně sklad na dílčí úrovně nabídky

Zásoby a sklad správy

3164153

Výkon problém s rukou držení terminálů ve skladu

Zásoby a sklad správy

3163421

Pracovní potvrzení nefunguje s upravit položky nabídky pro typ práce úpravy

Zásoby a sklad správy

3162766

Bez dodávky je zobrazena při otevření dodávku z prodejní objednávky

Zásoby a sklad správy

3166348

Proces zrušit faktury dopravného můžete generovat více faktury neplatné záznamy deníku

Zásoby a sklad správy

3120479

Nelze zadat sériové číslo při krátké výdeje položky, kde sledovací dimenze je nastavena na zachycení serial na výdej

Zásoby a sklad správy

3121021

Sklad není výchozí ze skladu přímou dodávku z prodejní objednávky při sklad u zákazníka je povolen jako sklad není povoleno WMS služby WMS

Zásoby a sklad správy

3121991

WHS-finanční převody nejsou označeny podle očekávání

Zásoby a sklad správy

3119242

Chybné množství, uvedené při vyskladnění suroviny pomocí pracovní krok a jste povinni zadat cíl LP i když přesouváte úplné LP

Zásoby a sklad správy

3110870

Krátký vyskladnění v clusteru výdeje s dimenzemi produktu nefunguje.

Zásoby a sklad správy

3119666

"Nebylo uvolnění objednávky do skladu vzhledem k tomu, že některé materiály nelze rezervovat" Chyba při pokusu o uvolnění výrobní zakázky vícekrát, pokud parametr výrobní "vyžadovat úplnou rezervaci" je vybrán.

Zásoby a sklad správy

3109322

Stornování registrace zásob neaktualizuje čisté požadavky

Zásoby a sklad správy

3109334

"Nelze upravit záznam v zásob transactions (InventTrans)" Chyba při zvýšení zůstatek dodání na prodejní objednávce označené

Zásoby a sklad správy

3119686

"Licence deska určená na kontrolované místo SPZ jednoznačně" Chyba při spuštění uvolnění do skladu, má-li prodejní objednávky práce šablona "Automaticky zpracovávat" povolena

Zásoby a sklad správy

3089355

"Registrační nebo umístění není" Chyba při potvrzení množství práce skladu během pracovní etapy

Zásoby a sklad správy

3122497

Registrační štítek vytvořené z práce krok tisku v prodejní objednávky výdeje práce nenaplňuje pole ID dodávky, což není možné tisknout na štítek generované ID dodávky

Zásoby a sklad správy

2880176

Při vytvoření nákupní objednávky pro položku pomocí karanténních příkazů serveru karantény nelze ukončit karanténní příkaz

Zásoby a sklad správy

3120486

Nelze pokračovat po zrušení zůstatek k dodání výdeje převodního příkazu

Zásoby a sklad správy

3120077

Systém neprovede-li identifikátor workID Číselná řada nulami při použití použití tlačítka "Change user" v podobě seznamu práce v řízení skladu

Zásoby a sklad správy

3121016

Stav zásob nesprávné v přímé počítání

Zásoby a sklad správy

3123959

"Umístění není povoleno smíšené dávky" Chyba při RAF putaway

Zásoby a sklad správy

3121372

Problém výkonu větší převod zásob při zaúčtování deníků pomocí sériových čísel

Zásoby a sklad správy

3083831

"Množství není platný" Chyba při použití mobilního zařízení pohyb - regrese z DAXSE 3649486

Zásoby a sklad správy

3131977

Množství na skladě v deníku inventur se zobrazuje nesprávné hodnoty, pokud došlo ke změně data

Zásoby a sklad správy

3092197

"Transakce je finančně uzavřena a nemůže být rozdělena" Chyba při zrušení práce - poskytuje kompletní oprava

Zásoby a sklad správy

3123090

Hlavní přepravní doklad pole není k dispozici Pokud předloha je označena možnost

Zásoby a sklad správy

3135848

Problém výkonu z Workbench výdej v modulu Řízení zásob

Zásoby a sklad správy

3131666

Seskupení výdeje prodejních ztratí seskupení záznamů pokud provádí krátké vyskladnění

Zásoby a sklad správy

3116177

Pracovní formulář Dodávka neprovede aktualizaci skladu při změně

Zásoby a sklad správy

3119771

Neplatné řádky Kusovníku vytvoří proces změny Kusovníku zboží

Zásoby a sklad správy

3122388

"Musí být zadáno umístění dimenzí zásob" Chyba při dodací list zaúčtování objednávky vratky kód dispozice

Zásoby a sklad správy

3121769

Nelze skenovat čárové kódy prázdné místo, které neumožňuje smíšené zásoby

Zásoby a sklad správy

3118525

Brazílie/svislé: AX se automaticky vyplní částku ceny při zpracování objednávky vratky v převodu objednávky formuláře

Zásoby a sklad správy

3121639

"Pole číslo objednávky odběratele musí být vyplněno" Chyba při přidávání "dodatečné přepravní informace" ve formuláři "přepravního dokladu objednávky"

Zásoby a sklad správy

3106519

Belgie/BEL: V belgické společnosti pro zaúčtování do hlavní knihy vytvořené přepočtu zásob deníku pole zobrazuje číselnou řadu pro doklady namísto pro úpravu doklady uzávěrky

Zásoby a sklad správy

3110382

Ruční vytvoření dodací strukturu nefunguje správně a registrační příjem přidá ID práce pouze v první řádek dodacího struktury

Zásoby a sklad správy

3122939

Indie/IND: Nesprávné účtování v době převodu objednávky dodávky při převodu celé množství

Zásoby a sklad správy

3123105

"Nelze vytvořit záznam v práci skladové transakce (WHSWorkInventTrans). ID práce"Chyba při provádění doplnění na základě poptávky pro převodní příkaz

Zásoby a sklad správy

3124024

Formulář "Trvanlivost ke dni" nezobrazuje hodnotu období trvanlivosti ve dnech a také žádná hodnota výrobní skupiny

Zásoby a sklad správy

3122386

"Počet se liší od množství na skladě" Chyba po zadání nesprávné registrační (LP) během inventury místě na mobilním zařízení

Zásoby a sklad správy

3127137

Nastavení pracovních nabídek RF a přes výdejní skladové dostupnosti nemá vliv

Zásoby a sklad správy

3142213

Práce s maximální počet řádků vyskladnění rozdělit není rozdělena správně po rozdělení první práce

Zásoby a sklad správy

3124795

"Všechny řádky převodu pro převod objednávek již byly uvolněny do skladu" zpráva informačního protokolu i v případě, že je to poprvé, že jsou uvolnění objednávky transferu do skladu

Zásoby a sklad správy

3143957

Pokud jsou vytvořeny před existuje příručka trasu a datum expedice získá na zatížení při přiřazování prostřednictvím postupu workbench rychlost nefunguje naplánované trasy

Zásoby a sklad správy

3124386

"Rezervace nelze odebrat, protože je vytvořen, který se opírá o transakce práce" Chyba při pokusu vybrat z vnořené registrační

Zásoby a sklad správy

3093049

"Rezervace nelze odebrat, protože je vytvořen, který se opírá o rezervace práce" Chyba při spuštění konečné "Vydat stav po výdeji suroviny" v nastavení skladu rezervováno-li fyzické nebo vložit vyskladněné

Zásoby a sklad správy

3122858

V průběhu zpracování objednávek transferu při 2 řádky oddělit put na stejnou práci obou nemají umístění nezdaří ověření množství

Zásoby a sklad správy

3122861

Nelze proces vyskladnění práci při není zadání registrační před klepnutím na tlačítko Úplná

Zásoby a sklad správy

3126804

Sloučení dávky použije výchozí nastavení objednávky násobky

Zásoby a sklad správy

3129572

Přepravní doklad používá objednané množství nebo hmotnosti vyskladněné množství je menší než objednané množství

Zásoby a sklad správy

3135263

"Lze přidat pouze do výše WAXQtyLeftToStructure" Chyba při pokusu o přidání více než množství na řádku nákupní objednávky

Zásoby a sklad správy

3134321

Převod skladu z mobilního zařízení vytvoří záznam InventJournalTrans s kladnou hodnotu místo negativní jako základní aplikace síly

Zásoby a sklad správy

3135556

Trasa s rychlost lineárně snižuje počet vodítka postupu prohledávání

Zásoby a sklad správy

3135816

Tisk přepravního dokladu šablona auditu funkce nefunguje po instalaci opravy hotfix KB3027940

Zásoby a sklad správy

3134036

Nesprávné upozornění při zpracování vlny výroby

Zásoby a sklad správy

3134688

Úpravy sestavy InventTransferOrderOverview způsobí, že InventDimView parametry

Zásoby a sklad správy

3126324

Nelze použít čárový kód EAN128\UCC128 v sestavě "Přehled vyskladnění"

Zásoby a sklad správy

3135624

"Množství není platný" Chyba při vyskladnění vnořené registrační

Zásoby a sklad správy

3135342

Zajištění konzistence k identifikaci skladové transakce s nelegální výhrada otvory

Zásoby a sklad správy

3135554

Zkušební měření hodnoty nejsou správně zobrazeny hodnotu v desetinných míst v pořadí kvality vytvořené ze zkušební skupiny po instalaci opravy hotfix KB3118897

Zásoby a sklad správy

3089355

Při zadání registrační je nesprávné informace zobrazené v RF

Zásoby a sklad správy

3137589

Registrace je provedena na nesprávné položky během procesu přijímání po skenování špatné zboží nákupní objednávky a pak prohledávání správné položky zboží PO

Zásoby a sklad správy

3139371

Suroviny výdeje ukazuje nula (0) požadované vyskladněné množství po výběru první položku v mobilním zařízení – regrese z opravy hotfix KB3093049

Zásoby a sklad správy

3140899

Certifikát analýzy číslo výchozí do sestavy kritéria výběru certifikátu analýzy sestavy spuštěné z objednávky kvality

Zásoby a sklad správy

3138149

Chyba "Neplatný množství" funkce "Výběr jiné palety" na paletě transports formulář aktivován, vyhrazené dodávky a serializovaných položek

Zásoby a sklad správy

3137498

Chyba trasování zásobníku na výdej prodejní objednávky při "Vyskladnit nejstarší dávky" pole položku nabídky mobilního zařízení nastavena na hodnotu Warn nebo vyšší

Zásoby a sklad správy

3149681

Šablony práce auditu nejsou spouštějí pro práci systému řízené

Zásoby a sklad správy

3155617

Sestava "Fyzické zásoby dle dimenze zásob" vrátí množství pracovních dnů mimo sestavu datum generování

Zásoby a sklad správy

3142396

Specifikace dodávky není znovu vypočítá pro dodacího listu nebo faktury Pokud řádek je odstraněn během aktualizace

Zásoby a sklad správy

3153272

SQL update konflikty ve vybrané skladové procesy

Zásoby a sklad správy

3144916

Podrobnosti o zatížení nepřenášejí s hlavičkou dodávky dodávka je přidán do existující zatížení

Zásoby a sklad správy

3142911

Hledání práce řízené systém je neefektivní

Zásoby a sklad správy

3145257

Registrační seskupení funkce vytvoří podrobnosti správné dávky při checkbox "Generovat licenční štítek" je povolena registrace dodavatele

Zásoby a sklad správy

3148009

Zboží na projektu tak převrátí stav Fakturováno doručení přes skladu

Zásoby a sklad správy

3144656

Kód šablony práce prázdné přepíše existující kód během generování práce

Zásoby a sklad správy

3143560

Systém řízené práce vrátí neplatná chyby pracovníků a zapíše neplatný výjimky do protokolu výjimek rozhraní AIF

Zásoby a sklad správy

3145184

Pohyb podle šablony položky nabídky má možnost stav zásob, která neodebere stav IV

Zásoby a sklad správy

3131977

Funkce Create na skladě v deníku inventur nezpracovává "Práce" nákupní příjemky správně příchozí transakce

Zásoby a sklad správy

3146838

Mobilní zařízení, které nepracuje ve švédštině

Zásoby a sklad správy

3149205

Při zpracování "Sklad" hodnota dat položky výchozí nastavit položky nabídky mobilního zařízení převod skladu není vyžádanou do mobilní

Zásoby a sklad správy

3145926

"Nemáte oprávnění pro přístup k tabulce"Catch hmotnost nastavení"(PdsCatchWeightItem)" Chyba, pokud je zakázáno CW klíče v tabulce konfigurace licenčního

Zásoby a sklad správy

3161193

Žádné množství k dispozici Chyba při změně stavu zásob

Zásoby a sklad správy

3145559

Zatížení je odstraněn, pokud je zaúčtování příjemky produktu prostřednictvím plánování workbench zatížení

Zásoby a sklad správy

3147570

"Nedostatek skladových" Chyba při spuštění výrobní zakázky pomocí WMDP

Zásoby a sklad správy

3147995

Odstranění řádku prodejní objednávky se nepodařilo odebrat prázdná dodávka

Zásoby a sklad správy

3148600

Nelze zboží RAF s sériové číslo aktivní

Zásoby a sklad správy

3147237

Výrobní zakázky, které nejsou označeny jako ukončena při hlášení jako dokončené s opravou hotfix KB3124753 nainstalován na přenosném terminálu (RAF)

Zásoby a sklad správy

3145569

Není zkopírován do dodávek z objednávky a dodací podmínky

Zásoby a sklad správy

3147580

Nelze tisk výdejky při více výrobních zakázek, které jsou propojeny s první vlny

Zásoby a sklad správy

3149278

Nesprávné řádek AP vytvořené z dopravné organizace TMS

Zásoby a sklad správy

3146830

Licenční štítek popisků formuláře chybí informace zákazníka pro prodejní objednávky s více řádky

Zásoby a sklad správy

3147272

Nelze přidat serializované zásoby během periodické inventury pomocí mobilního zařízení

Zásoby a sklad správy

3157464

Po zaúčtování deníku inventur nesprávné inventtrans

Zásoby a sklad správy

3154308

"Nedostatek skladových transakcí se stavem na objednávce, Rezervované – fyzicky rezervované, objednané a vydáno" Chyba při potvrzení dodávky

Zásoby a sklad správy

3151672

V WMDP skenování čárového kódu selže, pokud je delší než 20 znaků

Zásoby a sklad správy

3151771

"Nelze převést částečně umístění" Chyba při pokusu o ověření objednávky kvality bez skladu řídit sklad pro položku WMS

Zásoby a sklad správy

3154535

"Nelze upravit záznam v podrobnostech zatížení (WHSLoadLine)" Chyba při provádění služby řízení ", vložte" zpráv po krátké vyskladnění prostřednictvím mobilního zařízení

Zásoby a sklad správy

3151981

Registrační cíl je obnovena při krátké celou částku řádku práce výdeje poškodí ID práce a nemůže být dokončena z důvodu chyb registrační

Zásoby a sklad správy

3160624

Nemůžete dodat z důvodu poškozené práce ID objednávky

Zásoby a sklad správy

3150082

"Každý řádek práce musí mít místo" Chyba při ověřování práce, která obsahuje řádek tisku

Zásoby a sklad správy

3152692

Výrobní zakázky jsou schopni se uvolní do skladu bez plné rezervace Pokud jsou řádky "Vyhrazeno objednané"

Zásoby a sklad správy

3160609

Vyberte pracovní řádek rozdělení a umístění chybí při použití desetinných míst

Zásoby a sklad správy

3154729

LP zmizí po zadání množství a dávkové číslo na RAF a putaway v mobilním zařízení skladu

Zásoby a sklad správy

3155102

"Práce ID není platný" Chyba při provádění inventury z pracovního seznamu

Zásoby a sklad správy

3152908

PUT práce je vytvořen bez ID dávky, pokud pouze jeden list vydán s hierarchií BatchAbove rezervace

Zásoby a sklad správy

3158149

Stav zásob chybný pohyb podle šablony formuláře a "hodnota"FromInventoryStatus"nebyla nalezena v mapě" Chyba, je-li nastavit položku nabídky mobilního zařízení nelze zobrazit stav zásob

Zásoby a sklad správy

3150932

Zobrazí haléřové zaokrouhlení Chyba při pokusu o zaúčtování převodní příkaz s více listy

Zásoby a sklad správy

3152654

"Nelze odstranit záznam změn zásob na skladě (InventSumDelta)" Chyba při použití mobilního zařízení a uzavření kontejneru z prohlížeče klienta.

Zásoby a sklad správy

3159311

Kontrola objednávky nejsou generovány při vytváření podle dimenze

Zásoby a sklad správy

3159771

"Uživatel není v tomto skladu" Chyba při selhání směrnice umístění a parametr nastaven na "Stop práce při selhání směrnice umístění"

Zásoby a sklad správy

3163096

Stav zásob nesprávné aktualizaci řádku objednávky transferu

Zásoby a sklad správy

3155914

Klienta došlo k chybě při exportu na skladě do aplikace Excel po použití opravy hotfix KB3073717

Zásoby a sklad správy

3156480

Pomalý výkon v podobě "na skladě podle skladového místa" správy skladu při použití možnosti "Zobrazit prázdné" s velkých objemů dat

Zásoby a sklad správy

3158819

Stav zásob v periodickou inventuru je nesprávný

Zásoby a sklad správy

3166583

Použití funkce zpětného pracovního zatížení nepřesune zásob zpět na místo při umístění balení jedná

Zásoby a sklad správy

3154973

Thajsko/THA: Nelze zobrazit sekce záhlaví karty zásob – finanční sestavy při přiřazení role "v režimu non-admin"

Zásoby a sklad správy

3053133

"Nejsou synchronizovány dimenze zásob převodu" Chyba při ukládání deníku převodu s automatickou rezervaci

Zásoby a sklad správy

3165624

Při "zobrazení stavu skladové" je nastavena na false, zobrazí se stav periodickou inventuru zásob

Zásoby a sklad správy

3160175

Chyba po přidání nových kritérií převodní příkaz se stavem Vytvořeno

Zásoby a sklad správy

3162158

Práce záporná množství se vytvářejí při Pack jednotka slouží a tak množství jsou nižší než skl.

Zásoby a sklad správy

3148595

Číslo šarže nesprávné je vyhrazena a jsou přeneseny, pokud je použita funkce "FIFO řízených podle data"

Zásoby a sklad správy

3145570

Funkce seznamu výdeje s zaškrtávací políčko zmenšit množství kontrolovány nesprávně aktualizuje rezervované množství

Zásoby a sklad správy

3156188

"Zobrazit platební karty a telefonu zachytit výdaje" Chyba z důvodu nesprávné chyba popisku v \Classes\WHSLocationDirective::validateFinalPutLocationRequirements - @SYP4883763

Zásoby a sklad správy

3165348

Zaúčtování příjemky produktu jsou povoleny, je-li nákupní objednávka není potvrzena.

Zásoby a sklad správy

3161421

Typ vlastní práce na řádku 1 Šablona práce způsobí, že duplicitní vyskladnění práci a žádné řádky vlastní práce

Zásoby a sklad správy

3161522

Upozornění při pokusu změnit kategorii výrobků položky

Zásoby a sklad správy

3163189

Rusko/RUS: Uzávěrka skladu neaktualizuje náklady vedlejšího produktu při lokalizacích jsou povoleny.

Zásoby a sklad správy

3161400

"Práce ID není platný" Chyba při vytváření clusterů vyberte práce s řádkem tiskové práce

Zásoby a sklad správy

3159774

Aktualizuje stav zásob při pohybu tak, že šablonu je zrušena.

Zásoby a sklad správy

3161507

Počáteční množství není správně aktualizován při spuštění výrobní zakázky v mobilním zařízení

Zásoby a sklad správy

3161814

Seznam prací nefunguje auditování šablony práce

Zásoby a sklad správy

3166344

"Aktualizace byla zrušena" Chyba při příjmu zboží a karanténní příkazy jsou automaticky spuštěny.

Zásoby a sklad správy

3163184

Chyba při uvolnění pro požadavky na položky

Zásoby a sklad správy

3159477

MRP výkonnostní problémy s multithreading

Hlavní plánování

3089402

Chyby kontroly cykl při použití konfigurace zboží nebo varianty položky

Hlavní plánování

3157469

"Není zadán dodavatel" Chyba při vytváření výrobní zakázky do hlavního plánování.

Hlavní plánování

3125063

Dokončení kanbanu krátké nevytvoří novou prodejní událost Kanban

Hlavní plánování

3093062

Řádku kanban není nahrazen novou konfiguraci při změně konfigurace položky na řádku prodejní objednávky s automatickou rezervaci

Hlavní plánování

3096556

Hlavní plánování může způsobit množství na skladě Reqtrans záznamů má na okno čisté požadavky budoucích dní 40 000 nebo vyšší

Hlavní plánování

3078250

Plánované převodní příkazy jsou vytvářeny mezi sklady na úrovni umístění, ale žádná plánovaná nákupní objednávka pro doplňování jejich

Hlavní plánování

3164147

Vypočítat potvrzená data dodání v záhlaví prodejní objednávky neaktualizuje potvrzené datum expedice

Hlavní plánování

3164846

"Přepočítané potvrzené datum expedice je vyšší než požadované datum expedice" upozornění při spuštění výpočtu CTP z prodejní objednávky

Hlavní plánování

3166347

Informace pro plánování zboží a vzorec položky po spuštění výpočtu MRP chybí datum termínových obchodů

Hlavní plánování

3168450

"Změny v dokumentu jsou povoleny pouze ve stavu Koncept, protože je aktivována správa změn" Chyba při plánování výroby nebo dávkové objednávky

Hlavní plánování

3163418

ReqCalc\addItem2ReqTransCache atributy k drastické snížení výkonu během logiku "snížení prognózy MRP pokrytí" po instalaci opravy hotfix KB3098210

Hlavní plánování

2922101

Spotřeba není ve formuláři požadavky netto správně aktualizován po prodejní objednávky je vyskladněno prognózy poptávky

Hlavní plánování

3118636

"Bylo zjištěno cyklické trasy" Chyba při spuštění výpočtu MRP pro výrobu zboží na zakázku

Hlavní plánování

3107712

Kanban pro položku %1 vyústí v zbývající množství větší než skutečné množství ve výrobním toku %2

Hlavní plánování

3015552

0 množství kusovníky rozpadnuty jakoby množství je 1

Hlavní plánování

3115709

Funkce šablony účtů společnosti nekopíruje příslušných polí nové hl.

Hlavní plánování

3124444

Budoucí zprávy pro prodejní objednávky není vhodné dopravní dny po objednávky jsou upevněny

Hlavní plánování

3138604

Nesprávné výrobních zakázek plánování

Hlavní plánování

3133340

"InventTrans.inventMovement funkce byla použita nesprávně" Chyba při potvrzování plánované výrobní zakázky

Hlavní plánování

3129471

Operace "Nelze upravit záznam v Production orders (ProdTable)" Chyba při plánování se změní na postup výrobní zakázky

Hlavní plánování

3137486

Stav řádku položky Kusovníku je převeden zpět do stavu otevřeno ze stavu stornována v deníku typu prodejní objednávky

Hlavní plánování

3134491

"Nelze upravit záznam v Production orders (ProdTable)" Chyba při pokusu o potvrzení plánované objednávky, který je svázaný s fiktivními

Hlavní plánování

3135549

Na skladě není zobrazen ve formuláři na skladě při otevření ve formuláři plánované objednávky

Hlavní plánování

3139194

Pokud vyberete možnost Skupina produktů nefunguje Průvodce klíče přidělení položky

Hlavní plánování

3124444

Budoucí zprávy pro prodejní objednávky v úvahu dopravní dny po objednávky jsou upevněny

Hlavní plánování

3050053

"Plánování disponibility položky bylo zrušeno, protože příjmy dle požadavku nebyl nalezen" Chyba při data dodání spadají do změny klíče Min/Max

Hlavní plánování

3154320

Hlavní plán generuje "pokrytí vzorec položky" s nesprávné množství a sklad

Hlavní plánování

3149680

"Funkce LeanRuleData::newKanbanRuleRecId byla volána nesprávně" Chyba během MRP po odstranění kanbanové pravidlo v prostředí AOS multi z důvodu problému synchronizace mezipaměti

Hlavní plánování

3146849

Při spuštění několikrát požadavků netto pro vedlejšího produktu jsou nekonzistentní výsledky

Hlavní plánování

3145798

Pegging událost dávky trvá příliš mnoho času se jeví jako jediný podproces

Hlavní plánování

3148013

Prognóza poptávky nesprávně vypočítá množství pro zrušené prodejní objednávky, dodací listy

Hlavní plánování

3150975

Skupina vnitropodnikového plánování je ignorována, pokud statistické základní prognózy je generován pomocí parametru strategie generování prognózy "Kopírovat přes historické poptávky"

Hlavní plánování

3151152

MRP AutoFirming zpracovává pomalu při položky jsou propojeny s Kanban s tokem, který má velké množství výdeje položky spojené s aktivitou

Hlavní plánování

3150518

Problém s minimální zásoby splňují minimální a okraje a budoucí zprávy

Hlavní plánování

3161117

Rozdělení plánovaná objednávka není možná, pokud existuje nastavení minimální pojistné krytí

Hlavní plánování

3165945

"Nelze upravit záznam v kanbanová pravidla (KanbanRule)" Chyba při aktualizaci pole naléhavost při změně stavu Kanban

Hlavní plánování

3162921

Problémy s výkonem import poptávky prognózy při zakázán maloobchodní

Hlavní plánování

3148989

Chyba "nedostatek kapacity lze najít" při přiřazování různých zdrojů pomocí úlohy plánování výrobní zakázky, pokud existují další úlohy po instalaci opravy hotfix KB3116033

Hlavní plánování

3144089

V datum požadavku plánované nákupní objednávky se nepovažuje za výdej bezpečnostní rozpětí

Hlavní plánování

3050053

Po použití opravy hotfix KB3098305 není dodržována maximální zásoby disponibilitu položky

Hlavní plánování

3147266

Rezervace kapacity plánované výrobní zakázky, které jsou odstraněny po aktualizaci množství

Hlavní plánování

3163127

Čas zahájení ve výrobní zakázce se liší v Ganttově diagramu s řádky Kusovníku typu Typ dodávky Pegged

Hlavní plánování

3165687

Čas nesprávné ukončení ve formuláři směrování

Hlavní plánování

3165854

Vytvoření záznamů disponibility položky pracuje pomalu při vysoký počet ReqItemTable záznamy existují pro různé varianty

Hlavní plánování

3122766

Projekt faktury zobrazena v Intrastat směnného kurzu měny směnný kurz systému namísto částky původní transakce faktury

Správa organizace; Řízení a účetnictví projektu

3145685

Nelze zobrazit výhody na ukončené pracovní

Mezd

3152303

USA/USA: Příspěvek do důchodu plán limitů pro pracovníky pomocí dohnat ustanovení plánu přepsat

Mezd

3115880

Povolte možnost získávat kódy vyloučit ze skupiny kódů daně.

Mezd

3165822

USA/USA: Platební příkaz Storno neodebere částky ze sestavy "Formulář 941 přípravu"

Mezd

3168550

Informace o projektu zobrazí příspěvky na mzdy prohlášení i v případě, že jeden řádek získávat nebyl naplněn informace o projektu

Mezd

3133708

Kladné platby mezd neobsahuje neplatné nebo zrušené šeky

Mezd

3126562

USA/USA: Částky daně nesprávně vypočten na výkazu mezd po hrubé mzdy výkazu

Mezd

3133623

USA/USA: Výhodu časového rozlišení není odečtena při použití kódu earning stanovenou částku podle data

Mezd

3138871

Kombinované obstavení pravidly pro výpočet srážek obstavení vždy dodržena

Mezd

3142244

USA/USA: Hrubý up funkce počítá SUTA proti base nadsazené, mzdy

Mezd

3147086

USA/USA: Dimenze není projít ve prospěch z pozice zaměstnance na dovolenou

Mezd

3148159

Daně na druhý příkaz mzdy nesprávné hodnoty při použití metody daně odběratele earning kódu po instalaci opravy hotfix KB3115880

Mezd

3151780

Garnishments vzít peníze z osvobození příjmů při s federální daňové dávky, který má nastavit osvobození příjmů

Mezd

3160896

Mezipodnikové nákupní objednávky nebo nákupní objednávky z "Potvrzeno" na "Schváleno" tak přepínání z důvodu nákladů vytvořených při fakturaci prodejní objednávky

Zásobování a zdroje

3143566

Chybějící funkce ve formuláři řádek množství

Zásobování a zdroje

3149609

Nákupní žádanku nemá právnická osoba informace z hlavičky a není výchozí projekt kupující právnickou osobu a projekt se liší

Zásobování a zdroje

3108037

Schválené správce portálu dodavatele požadavky dodavatelského uživatele stále zobrazena jako "Přijato" ve formě nevyžádaných dodavatelů poté, co byly zřízeny zpracování

Zásobování a zdroje

3092895

Prodejní daně, který ve skutečnosti pole součtů nejsou správně aktualizovány.

Zásobování a zdroje

3097113

"Opožděné potvrzení" mřížku zobrazit Zobrazit nákupní objednávky s tímto stavem

Zásobování a zdroje

3097478

Mezipodnikové nákupní objednávky dobropisu obsahuje nesprávné náklady

Zásobování a zdroje

3099013

"Pár nevyrovnané X ++ TTSBEGIN/TTSCOMMIT byla zjištěna" Chyba při zaúčtování dodacího listu pro mezipodnikové přímé dodávky, pokud dopravce dodávky je povoleno

Zásobování a zdroje

3076190

Systém nemůže zabránit odeslání pracovního postupu několikrát pro VendRequestStatusChangeTemplate (workflow požadavku na změnu stavu dodavatele) v EP a VendRequestNVATemplate (workflow přihlášky přidání dodavatele) v klienta ve formátu RTF

Zásobování a zdroje

3048054

Přijat bez upozornění a nákupní smlouvy není přidělen potvrzené plánované nákupní objednávky, která má související nákupní smlouvu s "Max je vynuceno" sadou a množství překročeno

Zásobování a zdroje

3050831

Řádky nákupní objednávky se stavem Vyskladněno může neočekávaně odstraněny.

Zásobování a zdroje

3165359

Datum pro čísla dávky na řádku nákupní objednávky výroby není správně nastaveno datum dodání

Zásobování a zdroje

3121988

"Fyzický zůstatek v jednotce pole musí být větší než nula" Chyba při zaúčtování dodacího listu po opravě zůstatek k dodání

Zásobování a zdroje

3089333

Indie/IND: Částka splatná na splatné prozatímní v je nesprávná scénář jako záloha bez daně ze služeb a PO vyrovnání s daň ze služeb

Zásobování a zdroje

3115044

Odeslat e-mailové oznámení zrušené RFQ při odpovědi nabídky podané

Zásobování a zdroje

3123851

Všechny odpovědi nabídky v jiném státě, přijaté ve všech případech RFQ se obnoví na odeslané změny je dokončena a odpovědi nabídky, které jsou přijaty budou obnoveny do stavu odesláno

Zásobování a zdroje

3059090

Vstup pro dávek nebo sériových čísel ignoruje oprava příjemky produktu

Zásobování a zdroje

3124700

Zvláštní skladové transakce prostřednictvím pracovního postupu při vytvoření řádků plánu dodávek

Zásobování a zdroje

3138502

Při přidávání dodavatelů na požadavek na nabídku, zobrazí se duplicitní řádek s stejného dodavatele

Zásobování a zdroje

3124699

Nákupní obchodní smlouvy pomocí cenových skupin dodavatele nelze použít na nákupní žádanky vytvořené z EP

Zásobování a zdroje

3122137

Parametry z tabulky odstraněny při kontrole parametry dávkové úlohy PurchParmUpdate

Zásobování a zdroje

3123325

Aktualizace nesprávné prodejní ceny mezipodnikové prodejní objednávky při použití k dispozici dodávky a příjmu dat formuláře

Zásobování a zdroje

3134925

"Nelze vytvořit záznam v globální adresa knihy strana vztahy (DirAddressBookParty). Záznam již existuje"Chyba při vytváření nové oslovení dodavatele v podnikový portál

Zásobování a zdroje

3128371

Nelze zaúčtovat dodacího listu korekce na objednávky a po období je blokována

Zásobování a zdroje

3134154

Aktualizovat kontaktní adresa uživatele dodavatele s obchodní a kontaktní adresa uživatele používané na zápis nového dodavatele po onboarded prostřednictvím zápisu na portálu dodavatele

Zásobování a zdroje

3134069

Pole pro efektivní nejbližší datum v tabulce AgreementHeader není aktualizován při aktualizaci datum platnosti v řádku nákupní smlouvy

Zásobování a zdroje

3134147

Povolit přílohy je připojeno tlačítko na požadavek na řádku nabídek, když přílohu dokumentu externího dodavatele (externí) - role veřejného sektoru

Zásobování a zdroje

3127266

Není adresa webu v záhlaví mezipodnikové nákupní objednávky

Zásobování a zdroje

3126103

Skladové transakce pro subdodavatele nákupní objednávky při chybí aktivní správa je na

Zásobování a zdroje

3140702

Odkaz na položku u odstraňované nákupní objednávka zůstane v řádku prodejní objednávky

Zásobování a zdroje

3137827

"Nesrovnalosti v cenách kontrola mezipodnikové objednávky" pravidelná funkce vždy vrátí nesrovnalosti fakturovaných objednávek

Zásobování a zdroje

3143964

Nelze aktualizovat dodací list uvnitř společnosti prodejní objednávky z dodací list funkce aktualizace prodeje, pokud nelze spustit v dávkovém režimu

Zásobování a zdroje

3138596

Chyba "Neplatná zobrazení stavu" při dodavatele vybere uzel ve stromu kategorie zásobování před provedením vyhledávání během náborový dodavatele

Zásobování a zdroje

3137022

Zaměstnance nelze zobrazit odkaz nákupní smlouvy nebo její stav na žádanky, které předložili

Zásobování a zdroje

3142482

Přidat možnost vybrat typ klasifikace nákupní smlouvy má být přiřazen nákupní smlouvy vytvořené v nálezu RFQ typ nákupní smlouvy

Zásobování a zdroje

3145620

"Očekávané vrácené množství nesmí být nula" Chyba při zrušení objednávky nákupní dobropis, který je spojen mezipodnikové vratky

Zásobování a zdroje

3137556

Změna tlačítka vytvořit je zakázáno, pokud alespoň jeden dodavatel odmítne nabídku a nevypršela případu RFQ.

Zásobování a zdroje

3139107

Případ RFQ nelze zrušit, pokud alespoň jednu odpověď nabídka byla odmítnuta.

Zásobování a zdroje

3137797

"Skladové dimenze číslo dávky musí být" Chyba při pokusu vytvořit novou příjemku produktu po zrušení příjemky produktu

Zásobování a zdroje

3143234

Nová cena dohodou obchodu nejsou používány pro nákupní objednávku

Zásobování a zdroje

3145830

Režim dodání pole se změní v mezipodnikové přímé dodávky na původní prodejní objednávce

Zásobování a zdroje

3144872

Přidání adresy dodání nákupní smlouvou vytvoří novou adresu dodavatele

Zásobování a zdroje

3144843

No z přímého doručování deníku nelze potvrdit, pokud je pole číslo sekvence nastavena na kontinuální

Zásobování a zdroje

3146845

Při exportu do PDF sestavy "Požadavku na nabídku" AX nesprávně přidá extra prázdné stránky do exportovaného souboru

Zásobování a zdroje

3147128

Finanční dimenze do nákupních řádků objednávky, pokud není vložena objednávka vytvořena z RFQ.

Zásobování a zdroje

3147362

"Správní oblast a Kraj adresy dodání musí mít stejnou adresu země a stát fiskální zařízení" Chyba při aktualizaci adresy na řádku RFQ.

Zásobování a zdroje

3151264

Nelze přidat řádky tak, aby již mezipodnikové přímé řetězce dodání fakturované

Zásobování a zdroje

3151267

"Převod kódu kódů důvodu vrácení nebyl zadán" Chyba při vytváření mezipodnikovou nákupní objednávku a z objednávky vratky kód důvodu vrácení

Zásobování a zdroje

3151752

Řádky nákupní smlouvy lze změnit neočekávaně během a po schválení pracovního postupu

Zásobování a zdroje

3156158

Dodací adresa je nesprávná v mezipodnikové přímé dodávky při vytváření nové tak

Zásobování a zdroje

3160481

Dokumentu zaškrtávací políčko neoznačené tím v omyl pro externí dodavatele, chcete-li odpovědět RFQ

Zásobování a zdroje

3149674

Rezervace rozpočtu pro břemena nevrací zbývající částka řádku objednávky potvrzené nákupní řádek nákupní objednávky je aktualizován a je nevyřízené faktury dodavatele

Zásobování a zdroje

3154311

Skupina číselné řady není zděděna na nákupní objednávce je vytvořen z požadavku na nabídku funkce

Zásobování a zdroje

3149609

"Společnost neexistuje" Chyba při provádění "PurchaseReq_Create" BAT test případ po změně opravy hotfix KB3149609

Zásobování a zdroje

3162633

Chyba "Nedostatek skladových transakcí se stavem Koupeno" při účtování faktury tak

Zásobování a zdroje

3163092

Potvrzení nákupní objednávky a nákupní objednávky, faktury i tisk Tisk kódů, ale nikdy vytisknout sazby DPH

Zásobování a zdroje

3148101

"Nelze upravit záznam v řádku nákupní objednávky (PurchLine)" Chyba při aktualizaci řádků nákupní objednávky po změně dodací adresa v záhlaví nákupní objednávky

Zásobování a zdroje

3159444

Potvrzení výstupní dodávka pro WHS zatížení týkajících se zabezpečení v rámci společnosti objednávky nepředá poplatek správně zpět do prodejní objednávky v nákupní objednávce zabezpečení v rámci společnosti

Zásobování a zdroje

3155328

Žádná upozornění při změně dodavatele, jehož účet rozhodl pro všechny

Zásobování a zdroje

3138147

Id konfigurace není správně znovu použity pro dílčí komponenty

Výrobek

3160533

Problém v verzi vybrané při kopírování vzorce

Řízení informací o produktech

3168415

"Typ atributu musí být typu boolean, Výčtový text nebo číslo" Chyba při pokusu o přidání sloupce typu atributu s pevným seznamem celočíselné hodnoty

Řízení informací o produktech

3162465

Vybraný jazyk při odstranění odstraněny ze všech typů atribut přeložený text z jedné hodnoty z konkrétní atribut typu

Řízení informací o produktech

3120441

Týden roku 2015 pouze číslování přejde do týdne 52

Řízení informací o produktech

3128720

Nelze vybrat atribut pro číslo položky v podrobnosti řádku kusovníku podsoučásti

Řízení informací o produktech

3139014

RetailVariantId není aktualizován řádek prodejní objednávky ion konfigurovatelné položky

Řízení informací o produktech

3134830

Hlavní varianty produktu lze odstranit, i když se používá v jiné právnické osobě

Řízení informací o produktech

3150240

Zbytek sestavy jako dokončené hodnota není správně aktualizována při změně množství v dávkové objednávky

Řízení informací o produktech

3156191

"Konfigurace nebyla přiřazena k produktu" Chyba při vytváření prodejní objednávky a konfigurace řádku prodeje

Řízení informací o produktech

3163442

Podrobnosti kusovníku podsoučásti nezůstává jako atribut

Řízení informací o produktech

3163502

Chybné množství nesmí snížit hlášena zbývající množství dokončené výroby, pokud není ještě ukončena výroba

Řízení výroby

3124753

Možnost označit výrobní zakázky jako ukončena při hlášení dokončené výroby na straně držení zařízení

Řízení výroby

3098075

Princip kompenzace ze vzorce není kopírování na cílový vzorec nebo dávkové objednávky

Řízení výroby

3098125

"Typ úlohy" filtrování pole je prázdné v podobě "Registrace úlohy", pokud je povolena možnost "Skener čárových kódů"

Řízení výroby

3115692

Dobré množství neaktualizuje správně v RAF pro výrobní zakázku

Řízení výroby

3167276

"Převod neexistuje" Chyba při RAF výrobní zakázky z mobilního zařízení

Řízení výroby

3166584

"Změna z Dim ID Dim ID pro položky s ID dimenze nemůže být rezervováno" při pokusu o dokončení vstupní suroviny při přepsání výrobní výdejky práce putaway umístění v seskupení uživatelské konfigurace položky nabídky mobilního zařízení

Řízení výroby

3167069

Mobilní výrobní odpad funkce se nezdaří, pokud je na webu aktivní odkaz na finanční dimenzi

Řízení výroby

3166308

Registrační stornování nesprávně aktualizuje množství objednávky "Zbytek sestavy jako dokončené"

Řízení výroby

3161419

RAF deníky mohou být vytvořen, ale nejsou odstraněny na ukončené výrobní zakázky

Řízení výroby

2979768

Když vyberete jinou výrobní zakázku jsou uvedeny žádné záznamy formulář výrobní postup

Řízení výroby

3115618

Když vyberete jinou výrobní zakázku jsou uvedeny žádné záznamy formulář výrobní postup

Řízení výroby

3118648

"Objednané množství nemůže být sníženo, protože dostatek otevřených skladových transakcí se stavem Objednáno nejsou" Chyba při zadání RAFing dávkovou objednávku, pokud množství větší než množství objednávky dávky deníku RAF a následně odstranit

Řízení výroby

3109265

"Skladové dimenze číslo dávky musí být určena" Chyba při provádění více RAF na výrobní zakázky

Řízení výroby

3107687

"Celkový čas nastavení bude záporná" upozornění při schvalování času pro asistenty

Řízení výroby

3118889

Chyba "Nedostatek skladových" při zpětné určení spotřeby během RAF v mobilním zařízení

Řízení výroby

3110231

Pro konec řádky jsou vytvořeny řádky nepřímé aktivity

Řízení výroby

3119247

"Dimenze zásob barva musí být v souladu se šarží, takže nelze změnit" Chyba při zpracování vlnu

Řízení výroby

3125715

Vyvolána chyba "Neplatný množství" při hlášení jako dokončené částečné množství na objednávce dávky z řádku prodejní objednávky, pro které je výstupní objednávka připojena k dodávce

Řízení výroby

3117564

Špatný JmgPostStandardSystem::postProjTime() metody zaokrouhlení

Řízení výroby

3123917

"X nemůže být vybráno, protože pouze x je/jsou dostupné ze skladu" Chyba při zaúčtování deníku výdejek po dokončení zpětné vazby ve formuláři registrace úlohy i s negativní příznak vyskladnění aktivní

Řízení výroby

3124074

Flex problém sestavy Přehled historie pohybu

Řízení výroby

3123703

"Nelze rezervovat, protože jsou na skladě pouze 0,00" Chyba při zpracování vlny pro výrobní zakázku s listem pod hierarchii a pokusu o rezervaci více dávek z výroby vstupní umístění

Řízení výroby

3121018

Výrobní úlohy jsou přeplánování při převodu času pracovníka který vede k nesprávné počáteční datum a koncové datum

Řízení výroby

3125243

Po zaúčtování deníku dokončené sestavy a odstranění řádku na nové chybné skladová transakce (pokračování opravy hotfix KB3118648)

Řízení výroby

3124485

Zbytek sestavy jako dokončené hodnota je nastavena při obnovení dávkovou objednávku pro položku plánování

Řízení výroby

3125350

Formula\BOM řádků, které vznikají problémy s WHS suroviny výdejní práce při potvrzování plánovaných objednávek v MRP je nesprávně přiřazena vstupní místo

Řízení výroby

3011260

"Nelze upravit záznam v Route jobs (ProdRouteJob)" Chyba při provádění plánování úloh

Řízení výroby

3124069

Označení je problém na výrobní zakázky při hlášení dokončené výroby

Řízení výroby

3131630

Registrace nepřímých aktivit je vytvořena místo registrace absence, když konec řádku je prázdné formuláře Schválit

Řízení výroby

3028043

Nelze zpracovat suroviny výdejní práce při stejné součásti zboží spotřebovat více dávkové objednávky

Řízení výroby

3138625

Hodnota "Neplacená přestávka" zmizí po přenosu ve formuláři Schválit

Řízení výroby

3146189

Upravit seznam úloh aktualizuje zdroje u všech operací místo operace, který je vybrán

Řízení výroby

3145253

"Položka %1 nelze plně rezervované" Chyba při pokusu o uvolnění výrobní zakázky se záporný řádek Kusovníku pro položku s "Vyžadovat úplnou rezervaci" nastavena na výrobní zakázku

Řízení výroby

3144837

"Součet přidělení nákladů pro vedlejší produkty musí být 100 %" Chyba při rozdělování sestavy jako dokončení procesu podle dimenze pro vedlejší produkty

Řízení výroby

3145336

"Nulové řádky mzdové položky vytvořené v procesu přenosu pro pracovníka" při přenosu čas související referenční projekt a aktivity na volání

Řízení výroby

3153147

Otevřete materiál transakce nejsou vyčištěné při hlášení jako dokončené pomocí úlohy koncového zařízení do dlaně

Řízení výroby

3142983

Po zrušení řádku práce nelze dokončit práci

Řízení výroby

3148390

Finanční dimenze pro výrobní postup je nejsou aktualizovány při plánování výrobní zakázky při spuštění operace je nula

Řízení výroby

3148653

Umístění není aktualizován v transakci položky suroviny po zpracování práce pro výdej výroby

Řízení výroby

3147294

"Cyklické odkazy nejsou povoleny" Chyba při stejné číslo položky povoleno na Kusovník, za předpokladu, že po použití opravy hotfix KB3089402

Řízení výroby

3161209

Informace o plánování výrobní zakázky protokolu doložená dodávka objednávky není aktualizována

Řízení výroby

3150672

Správná data, před instalací opravy hotfix KB3124069 propojeného projektu

Řízení výroby

3159426

Nesprávná "Put umístění" pro výrobu objednat suroviny pomocí varianty

Řízení výroby

3150710

Chyba trasování zásobníku při spuštění dotazu ve funkci "doporučené doby skladování k datu"

Řízení výroby

3156802

Nelze pokračovat v krátké vyskladnění pro výrobu

Řízení výroby

3160465

Reverzní transakce v RAF se sériovými čísly

Řízení výroby

3145572

InventTrans nebo označení problémy po aktualizaci registrace z výrobní zakázky

Řízení výroby

3150324

Duplicitní skladové transakce na příslušná nákupní objednávka vytvořena při odhadování výrobní zakázky vytvořit nákupní objednávku pro položku subdodávek komponenty pomocí Change Management

Řízení výroby

3161409

"Číslo položky nebyl úplně vydán" Chyba při vykazování výrobní zakázky jako dokončené

Řízení výroby

3162724

Fiktivní operace jsou naplánovány jako poslední operace místo první operace

Řízení výroby

3165344

Kontrola mezipodnikové objednávky cena nesrovnalosti v periodické vždy vrátí nesrovnalosti pro zrušené množství

Řízení výroby

3147978

"Nelze aktualizovat množství nových dimenzí" Chyba při zaúčtování deníku výdejek po použití opravy hotfix KB3147978

Řízení výroby

3160904

Zaplatit specifikace sestavy zobrazí popis typu mzdy nesprávné

Řízení výroby

3158579

Potřebují možnost dávková fakturace v modulu projekt "Pozdní výběr"

Řízení a účetnictví projektu

3115840

Nízký výkon při výpočtu koncové datum aktivity projektu (WorkCalendarCalculator::calcDuration)

Řízení a účetnictví projektu

3102881

Účet hlavní knihy úprava výdajů projektu je přijata nesprávně

Řízení a účetnictví projektu

3103838

Chyba "Nelze upravit záznam v Production orders (ProdTable)" propojeného RAFing výrobních zakázek pro projekty způsobu účtování je spotřebována a v případě dobré množství vyrobené

Řízení a účetnictví projektu

3102879

Zvýšení limitu financování projektu strávil částka při provádění Dal 1000 deník závazků vůči projektu

Řízení a účetnictví projektu

3093197

AX účtuje nesprávně nová částka řádku výdajů proti platební účet zálohy

Řízení a účetnictví projektu

3094265

Cestovní žádanky oprávněné částku neaktualizuje po vytvoření výdajů proti němu

Řízení a účetnictví projektu

3095747

Potvrzené ceny uvolněná před zaúčtováním faktury nákupní objednávky při použití pracovního postupu

Řízení a účetnictví projektu

3098252

Nesprávné vyrovnání při stornování dříve fakturovanou tak (vytvořený z modulu projekty) prostřednictvím funkce "Dobropisu"

Řízení a účetnictví projektu

3098557

Webového portálu časových rozvrhů, není správné dimenze zaúčtování po změně ID projektu

Řízení a účetnictví projektu

3099050

Rozdělení finančních zdrojů na nákupní objednávky je vymazáno při otevírání distribuovat částky

Řízení a účetnictví projektu

3116270

ReleaseUpdateDB60_Proj.createProjectRootTaskMajor a ReleaseUpdateDB60_Proj.updateCostSalesLineFunders jsou pomalé

Řízení a účetnictví projektu

3082854

Žádný odkaz kategorie případu nebo proces případu v EP

Řízení a účetnictví projektu

3084479

DPH se 100 % osvobození od DPH je zaúčtována do nákladů projektu, ale mohou být rozděleny podle zdrojů financování

Řízení a účetnictví projektu

3105944

ProjPostTransView zdroj dat ve formě ProjInvoiceProposalDetail se nepoužívá a může způsobit problémy s výkonem

Řízení a účetnictví projektu

3089246

Systém používá jiný směnný kurz úpravy transakce projektu, který používá namísto použití sazby z původní transakce předmětu servisu

Řízení a účetnictví projektu

3068795

Sestava "Zadržení platby odběratele" nesprávně zobrazuje částku zachovány ve více řádek deníku poplatků

Řízení a účetnictví projektu

3073582

Kategorie projektu a vlastnost řádku nejsou aktualizovány v řádcích Kusovníku výrobní zakázky

Řízení a účetnictví projektu

3073626

Costprice je v měně nákupní transakce položky projektu

Řízení a účetnictví projektu

3078168

"Výchozí kategorie" sloupec je prázdné a blokované pro úpravy při otevření projektu v aplikaci Microsoft Project po použití opravy hotfix KB3015739

Řízení a účetnictví projektu

3163979

Potvrzené náklady pnutí při finalizaci projektu, pokud původní fakturu je vytvořen pro menší než celé množství a poté odstraněn a potom fakturace celé množství

Řízení a účetnictví projektu

3165156

Jednotku nelze zadat na kartě projektu a zůstávají ve smyčce

Řízení a účetnictví projektu

3165812

Faktura projektu zohledňuje FTI datum namísto datum faktury

Řízení a účetnictví projektu

3167226

Chybné potvrzené náklady pro nákupní objednávku vygeneruje propojeny do požadavku na položku

Řízení a účetnictví projektu

3165859

"Nelze vytvořit záznam v řádky nabídky (SalesQuotationLine)" Chyba při odstraňování řádků nabídky

Řízení a účetnictví projektu

3166064

Kategorie retenční nelze naplňování v deníku poplatků při zapnutí ověření projektu nebo kategorie

Řízení a účetnictví projektu

3166067

Faktura dodavatele distribuovat částku není převedena do účetní měny před kontrolou proti limit financování

Řízení a účetnictví projektu

3166405

Výdajové transakce projektu neodpovídají parametru "Požadované dimenze mají být použita"

Řízení a účetnictví projektu

3166791

Skladových transakcí pro řádky nabídky projektu zkopírován z různých nabídek chybí

Řízení a účetnictví projektu

3167375

Vytvoření dílčí projekt v projektu je velmi pomalý při velké množství stávajících projektů

Řízení a účetnictví projektu

3166391

Úkol v kódu WBS můžete odstranit, pokud je mapován na nákupní žádanku

Řízení a účetnictví projektu

3168222

Žádné plánované objednávky vytvořené MRP pro zboží na řádku nabídky projektu, pokud je zkopírována z WSB úkolu

Řízení a účetnictví projektu

3048790

ID záznamu a WorkerID jsou čtena nahlas podle ČELISTI

Řízení a účetnictví projektu

3160117

Z projektové smlouvy pro první zdroj financování výchozí nastavení uchovávání informací pro zákazníka, ale výchozí dalších zdrojů financování

Řízení a účetnictví projektu

3158467

Chybný výpočet prodejní daně GST na zachování AP při zaúčtování faktury dodavatele

Řízení a účetnictví projektu

3161170

Chybnou kontrolní období, při ukončení projektu výrobní zakázky

Řízení a účetnictví projektu

3163337

Ruční změny kódu WBS nejsou chována

Řízení a účetnictví projektu

3162955

Mezipodnikový řádek souhrnné sestavy výdajů zůstane po zaúčtování faktury dodavatele

Řízení a účetnictví projektu

3114362

Například checkbox nebo možnost výchozí dimenze faktury dodavatele z projektu zadané místo dodavatele

Řízení a účetnictví projektu

3105647

Prázdné financování zdroje na zaúčtované faktury pomocí grantů a rozdělit v prostředí veřejného sektoru

Řízení a účetnictví projektu

3104845

Nesprávná chybová zpráva v návrhu faktury při držení zákazníka na

Řízení a účetnictví projektu

3105936

Nesprávné množství a nákladů částku v potvrzené náklady na výrobní zakázku projektu po menších jednotkách Kusovníku

Řízení a účetnictví projektu

3116315

Projekt nesprávné procento dokončení výpočtu problém na základě odhadu

Řízení a účetnictví projektu

3121700

Chybné množství po inventonhandcheckreserve formuláře při vytváření položky deníku (pokračování opravy hotfix KB3099116)

Řízení a účetnictví projektu

3122792

Zásobníku chyby přetečení v projektu mezipodnikové prodejní objednávky s přímou dodávkou (v nejnovější verzi nemusí zobrazit chybu, ale ladicí program se objeví náhle bez nastavení zarážky)

Řízení a účetnictví projektu

3096667

Při klepnutí na tlačítko "Přejít na původu" v oznámení, došlo k chybě "Nebyl inicializován objekt FormRun" v pracovním postupu pro nabídky projektu

Řízení a účetnictví projektu

3119967

Dánsko/DNK: "dokument nelze předat ověření schematron" Chyba ověřování schematron při fakturování na účet

Řízení a účetnictví projektu

3115788

Zaúčtované nákupní objednávky nebo faktury v měně právnické osoby (dodavatele Měna používá) není účtování nákladů projektu

Řízení a účetnictví projektu

3109695

"Spuštění sestavy byl zrušen" dojde k chybě v sestavě statistiky odběratel/položka jako číslo dosáhne záznamy nad 25000

Řízení a účetnictví projektu

3109286

Chybný výpočet rozpočtu při změně kategorie v požadavku na položku

Řízení a účetnictví projektu

3119990

Potvrzená částka na zdroj financování v projektové smlouvě změnit při provádění změn na účet hlavní knihy na faktuře dodavatele

Řízení a účetnictví projektu

3120389

"Neexistuje žádné číslo účtu pro účet typu fakturované výnosy projektu" Chyba při účtování faktury projektu, pokud je nastavena možnost "Ověřit kód daně"

Řízení a účetnictví projektu

3114359

Uchovávání informací není přepočítány při odebírání transakce ve formuláři Návrh faktury

Řízení a účetnictví projektu

3120914

V projektu aktualizovaný parametr se neprojeví v požadavky na položky

Řízení a účetnictví projektu

3122114

Nastavení kategorií projektu výchozí vlastnosti řádku pro danou kategorii ve formuláři přidat položky pro nákupní žádanky, ale pro přidání položky

Řízení a účetnictví projektu

3120910

Zachování projektu jsou účtovány pomocí systémové datum namísto datum transakce

Řízení a účetnictví projektu

3123008

Označení všech řádků ve formuláři "Žádost zadržovaná částka" Chcete-li vytvořit návrh faktury a odstranění, řádek v "návrhu faktury" vede obou řádků ve formuláři "Žádost zadržovaná částka" Zobrazit jako uvolněná, a systém vytvoří zaúčtované transakce projektu

Řízení a účetnictví projektu

3123346

Nesprávné náklady při položka s větší než 1 množství nabídky projektu a je převedena do prognózy

Řízení a účetnictví projektu

3122961

"K převodu z měny je nutný k načtení informací o směnném kurzu" Chyba při otevírání formuláře zobrazí všechna pole na hodinové transakce

Řízení a účetnictví projektu

3122774

Částka zobrazená v podobě potvrzených nákladů na projekt je větší než částka k dispozici pro rezervaci přidružené souhrnného rozpočtu

Řízení a účetnictví projektu

3124964

Na faktuře návrhy vytvořené pomocí transakce poplatku, je-li návrh faktury projektu odstraněné transakce poplatků jsou odstraněna

Řízení a účetnictví projektu

3122669

Přenos odhady WBS do prognóz umožňuje přenos při ověření na projekt/pracovník používá jednotlivé pracovníky

Řízení a účetnictví projektu

3123942

Rezervace rozpočtu pro obecné neumožňuje rozúčtování rozdělí mezi více projekty

Řízení a účetnictví projektu

3119027

Návrhy faktury projektu v listu nelze vytisknout.

Řízení a účetnictví projektu

3075722

Dánsko/DNK: Přidružena platební doklad není vytištěn při tisku faktury projektu

Řízení a účetnictví projektu

3122771

"Ověřit, zda byla pravidla financování nastavena pro přidělení výnosů" Chyba při rozpočtu projektu během několika let a budete spouštět konce roku PO uzavření

Řízení a účetnictví projektu

3123088

ID projektu nenaplňuje na zkopírované nákupních žádanek při přidávání dalších řádků

Řízení a účetnictví projektu

3128295

Povolení ověření projektu pro pracovníci registrace času zabrání výrobních úloh a nepřímé aktivity

Řízení a účetnictví projektu

3124189

Systém je uzamčen, při změně hodnoty pole Stav v kódu WBS

Řízení a účetnictví projektu

3121535

Návrh faktury lze zaúčtovat dvakrát při použití více schválení v pracovních postupech návrh faktury projektu

Řízení a účetnictví projektu

3132688

Přiřazení pracovníka je odstraněn při odstranění aktivity kódu WBS

Řízení a účetnictví projektu

3130731

Registrace času na horní úrovni aktivity vede k nesprávné výpočty na úrovni sub

Řízení a účetnictví projektu

3122664

DPH je vypočítána nesprávně na druhém řádku pravidla účtování průběhu používá uchování informací

Řízení a účetnictví projektu

3124187

TotalCostAmount na upravené výdajovou transakci typu je negativní.

Řízení a účetnictví projektu

3124532

Chyby trasování zásobníku při vytváření návrhu faktury pro transakce, které obsahují zadržení platby

Řízení a účetnictví projektu

3134150

Dánsko/DNK: Soubor OIOUBL vygenerována faktura chybí Poznámka

Řízení a účetnictví projektu

3141855

Dánsko/DNK: Tištěné faktury soubor OIOUBL neodpovídá souboru XML

Řízení a účetnictví projektu

3146425

Okna s fakty v podobě projektu nezobrazí velké hodnoty správně

Řízení a účetnictví projektu

3132725

Nová cena převedena do proforma faktury, pokud dojde ke změně prodejní cenu pro položku deníku v návrh faktury projektu

Řízení a účetnictví projektu

3133254

"Chyba při provádění kódu: QueryBuildDataSource objekt není inicializován" Chyba při spuštění sestavy "Projektu aktuální transakce"

Řízení a účetnictví projektu

3138010

Seznam hodnot pro kategorii projektu v kódu WBS je prázdné, pokud je jazyk ES-MX

Řízení a účetnictví projektu

3135634

Zádržné odběratele není zaúčtovat deník poplatků, pokud pracovník není součástí ověření projektu nebo pracovníka

Řízení a účetnictví projektu

3138011

"Funkce ProjValCheckTrans.getAccountingDistribution byla volána nesprávně" Chyba při vytváření faktury dodavatele, které obsahuje ID projektu a používá rozúčtování a použitý účet má pravidla přidělení

Řízení a účetnictví projektu

3133131

Zadržení platby v návrhu faktury není zaúčtována do hlavní knihy

Řízení a účetnictví projektu

3133169

Při aktualizaci dílčích projektů (rozbalovací okna) bez možnosti aktualizace existující hierarchii projektu a změna vlastnost řádku na nadřazeného projektu z pole Fakturovatelné nefakturovatelná

Řízení a účetnictví projektu

3138062

Částka uchovávání informací na hlavní projekt pro více dílčích projektů má za následek chybné faktury návrh požadující vlevo v nepoužitelném stavu

Řízení a účetnictví projektu

3137990

Dánsko/DNK: Pole currencyID TaxAmount v souboru OIOUBL XML je zobrazeno znaménko minus

Řízení a účetnictví projektu

3138297

Dánsko/DNK: Polí v souboru OIOUBL XML není vyplněno v taxsubtotal řádku faktury

Řízení a účetnictví projektu

3137360

Neočekávaně můžete zobrazit revize rozpočtu neschválené na projektu po odstranění vytvořené revize

Řízení a účetnictví projektu

3137401

"Nelze upravit záznam v návrhu faktury (ProjProposalJour.)" Chyba při zrušení návrh faktury projektu, pokud existují záznamy návrh faktury formátu

Řízení a účetnictví projektu

3138012

"Hodnoty ceny zahrnují DPH = yes není povolen účet" Chyba při pokusu o vytvoření projektů z nabídek, které jsou přidány z příležitosti

Řízení a účetnictví projektu

3135166

Platební kalendář je nesprávné, při fakturaci z projektu

Řízení a účetnictví projektu

3141035

Projektu příjemky produktu PO získání spotřebované zásoby

Řízení a účetnictví projektu

3137362

Chybějící projekt NV zaúčtována z prodejní hodnoty nepřímé komponenty

Řízení a účetnictví projektu

3137361

Požadavek na položku není vytvořena v interní projekt s odběratel přiřazen

Řízení a účetnictví projektu

3141034

Pokud transakce čekající projektu pochází z deníku nezaúčtovaných, pravidelné nefunguje podrobnostem (dvojitým kliknutím) z čekajících transakcí projektu

Řízení a účetnictví projektu

3136119

Úpravy projektu není distribuovat částky v případě počet desetinných míst, které jsou nastaveny na nulu očekávaným způsobem

Řízení a účetnictví projektu

3137799

Nelze uvolnit zadržení platby zaúčtované po instalaci opravy hotfix KB3133131

Řízení a účetnictví projektu

3143657

"Nelze spustit příkaz DDL data v projektu – aktuální ovládací prvek dočasné (TmpProjControlActual)" Chyba při vytváření odhadu výnosů projektu stálý poplatek s požadavky položky, kde je delší než 60 charact popis produktu

Řízení a účetnictví projektu

3142098

Pracovníků přiřazených k projektu jsou odebírány z formuláře "Přiřazení pracovníka ověření projektu" pracovník propojen s úkolem na kód WBS

Řízení a účetnictví projektu

3141700

Chybné AmountMST v ProjTransBudget pro nepřímé náklady na projekt více měn při již prognózy hodin s nepřímých nákladů.

Řízení a účetnictví projektu

3139011

Revize nesprávné částky zobrazeny ve formuláři "Podrobnosti o řádku rozpočtu projektu"

Řízení a účetnictví projektu

3149474

Celkovou částku za prodej nesprávné po zaúčtování deníku faktur projektu, pokud pravidlo financování projektu je rovnoměrně rozdělena mezi dva zdroje financování

Řízení a účetnictví projektu

3143000

"Žádné virtuální transakce označené skladovou transakci" Chyba při pokusu o zaúčtování dodacího listu pro nákupní objednávku, která byla vytvořena ve formuláři požadavky položky projektu

Řízení a účetnictví projektu

3142016

Nevyřízené faktury dodavatele můžete zdvihne do procesu "Fakturu vytvořit mezipodnikové odběratele" a neměla by být až po zaúčtování při otevření formuláře "Nevyřízené faktury dodavatele"

Řízení a účetnictví projektu

3140395

Nelze dokončit opravu příjemky produktu PO No propojen s projektem a karantény

Řízení a účetnictví projektu

3144126

Norsko / NOR: elektronické faktury generované souboru chybí Poznámka

Řízení a účetnictví projektu

3141037

Aktualizace formuláře a vyberte všechny dostupné transakce v odsouhlasení s mřížkou zálohy odběratele, když částka záloh provádí návrh faktury a rozdělení vyrovnání odběratele

Řízení a účetnictví projektu

3144761

Přidáním dílčích výsledků při výkonu problému z důvodu nastavení rozpočtu

Řízení a účetnictví projektu

3146222

Norsko / NOR: CAC:Item / cbc:sellersItemidentification / CB tag nefunguje podle očekávání v EHF

Řízení a účetnictví projektu

3148850

Nesprávné potvrzené náklady při částečně fakturaci nákupní objednávky zrušit zbývající dodávky a dokončení řádku

Řízení a účetnictví projektu

3141695

Chybějící storna nedokončené výroby z nepřímých komponent při účtování faktury projektu

Řízení a účetnictví projektu

3147109

Řádku mezipodnikové výdaje negativní nevytváří řádek dobropisu faktury klientovi

Řízení a účetnictví projektu

3146424

Poznámka: formulář nezobrazuje na PSAProjInvoice.Report při jeho nastavení

Řízení a účetnictví projektu

3145213

Název nesprávný překlad dimenze v poli dimenze projektu

Řízení a účetnictví projektu

3142969

"Je nutné vybrat hodnotu v poli zaměstnance v kombinaci s následující hodnoty dimenze, které jsou platné" Chyba při pokusu o odeslání druhá úprava transakce projektu

Řízení a účetnictví projektu

3143098

Změna skupiny DPH na projektu není aktualizován v požadavku na položku

Řízení a účetnictví projektu

3081391

Projekt nesprávné aktualizace hlavní knihy zaúčtována při zaúčtování záporné časové rozvrhy se skupinou projektu prodeje nedokončené výroby po instalaci opravy hotfix KB3081391

Řízení a účetnictví projektu

3148148

Název chybné dodávce při zaúčtování požadavků položek projektu

Řízení a účetnictví projektu

3143104

Chybný znak nepřímých komponent na dobropisy návrh faktur

Řízení a účetnictví projektu

3144693

Součásti nepřímých nákladů nejsou zaúčtovány, pokud nákladová cena má hodnotu 0, při zaúčtování transakcí projektu

Řízení a účetnictví projektu

3149195

Norsko / NOR: EHF tištěné faktury, která neodpovídá souboru XML

Řízení a účetnictví projektu

3144951

Francie/FRA: Funkci systému Intrastat nepřevádí pole hmotnost z počítačů na kg pro faktury projektu

Řízení a účetnictví projektu

3145090

Projekt faktury vytvořené z tak se zobrazuje že sleva rovná nule, pokud je zaúčtována

Řízení a účetnictví projektu

3149740

V časových rozvrzích vyhledávání projektů nezobrazuje projekty ve fázi vašeho projektu při vyhledávání je filtrován.

Řízení a účetnictví projektu

3157954

"Projekt faktury" skript zjištěna v kontrolním seznamu upgradu software po dokončení inovace

Řízení a účetnictví projektu

3157656

Informace týkající se výkonu se funkce návrhy faktury projektu

Řízení a účetnictví projektu

3146648

Transakce faktury projektu s poplatky není viditelný v denících faktur

Řízení a účetnictví projektu

3152051

Kategorie ověření projektu na nákupní objednávku projektu neprovádí v systému "projektového řízení a účetní parametry" pro funkce pro projekt nákupní objednávky je označen jako "Vytvořit požadavek na položku"

Řízení a účetnictví projektu

3149746

Cenové skupiny v deníku hodin táhne z projektové smlouvy a nikoli samotném projektu

Řízení a účetnictví projektu

3149743

"Fáze projektu nedovoluje záznamy do tohoto projektu" Chyba při pokusu o zaúčtování mezipodnikové vyúčtování pomocí funkce Zaúčtovat řádky

Řízení a účetnictví projektu

3151065

Číslo aktivity zadané na řádku nákupní objednávky, který pochází z nákupní žádanky neodesílá ProjItemTrans

Řízení a účetnictví projektu

3150524

Nelze zaúčtovat deníky projektu na rozpočtu v revizi

Řízení a účetnictví projektu

3147702

"Chyba při provádění kódu: xRecord objekt nemá metodu"totaltaxAmountRetained_BR"" Chyba při účtování faktury tak z projektu s "Platební kalendář" nastavit více plateb po použití opravy hotfix KB3135166

Řízení a účetnictví projektu

3148529

"ID šarže není určeno" Chyba při pokusu o zaúčtování deníku RAF při výrobní zakázky spojené s projekty (Metoda účtování spotřebovaného) a žádné dobré množství je nastavena.

Řízení a účetnictví projektu

3152630

"Požadavky na položky" tlačítko není k dispozici při vytváření projektu s pevnou cenou.

Řízení a účetnictví projektu

3153621

WBS importovat příčiny, které procento nepřímých nákladů má být přidán dvakrát a pokaždé, když má za následek nesprávné součty

Řízení a účetnictví projektu

3153218

Zobrazuje nesprávný stav pracovního postupu nabídky projektu

Řízení a účetnictví projektu

3160429

Indie/IND: Částka zálohy odběratele není vyrovnání faktury projektu při během fakturace je rozdělena částka zálohy

Řízení a účetnictví projektu

3148852

Ve formuláři výkazy projektu nejsou zobrazeny hodnoty prodeje NV

Řízení a účetnictví projektu

3150826

Účtování bez dimenze časového rozvrhu aplikace Project

Řízení a účetnictví projektu

3155829

Nesprávné celkový součet v sestavě transakcí prognózy projektu

Řízení a účetnictví projektu

3154213

Aktivity lze odstranit, pokud je spojen vyúčtování výdajů

Řízení a účetnictví projektu

3151455

Úpravy projektu není distribuovat částky v případě počet desetinných míst, které jsou nastaveny na nulu očekávaným způsobem

Řízení a účetnictví projektu

3156986

Rozpočtových příjmů na projekty s pevnou cenou se nezobrazují na výkazy projektu

Řízení a účetnictví projektu

3152530

"Fáze projektu odhadované nedovoluje záznamy do tohoto projektu" Chyba při vytváření PR po fázi projektu je nastavena na hodnotu odhadu prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a Sourcing

Řízení a účetnictví projektu

3161167

Bez párování certifikátů v pravomoci při přiřazování pracovníků v projektové úkoly

Řízení a účetnictví projektu

3159747

Nový řádek, vytvořili na stránce 2 zmizí v časovém rozvrhu aplikace Project management EP

Řízení a účetnictví projektu

3163632

Výpočet částky daně nesprávné pro fakturu projektu při projektové smlouvy je financována více zákazníků

Řízení a účetnictví projektu

3157110

Potvrzené náklady nesprávné položky s cenovou jednotku při vytváření projektu nákupní objednávky

Řízení a účetnictví projektu

3160924

"Pole Sales tax group musí být vyplněna" Chyba při účtování FTI spojen do projektu

Řízení a účetnictví projektu

3162953

Vytvořen jako neaktivní šablony WBS nelze nastavit na aktivní

Řízení a účetnictví projektu

3162215

Brazílie/svislé: Systém není přidejte řádky do návrhu faktury, ale místo toho vytvoří nový

Řízení a účetnictví projektu

3163636

Odsouhlasení hlavní knihy – zisky a ztráty sestava má více problémů

Řízení a účetnictví projektu

3160109

Řazení řádků časového rozvrhu v EP za následek nesprávné finanční dimenze, které jsou přiřazeny k řádkům

Řízení a účetnictví projektu

3160113

Nesprávné činnosti se zobrazí po klepnutí na tlačítko na aktivitu návrhu faktury

Řízení a účetnictví projektu

3160108

Pevnou cenu částky výdajů zvyšte hodnotu nesprávné rozpočtu na odhady nákladů na dokončení metody je "Celkové náklady - skutečné"

Řízení a účetnictví projektu

3156333

Pevné dimenze nejsou použity pro zdrojové dokumenty během vytvoření distribuce

Veřejný sektor

3135442

Přidat možnost zahrnout nebo vyloučit břemene uzávěrkové transakce ve formuláři dotaz Analýza rozpočtu

Veřejný sektor

3167153

"Fiskální období není otevřít" Chyba při zrušení rezervace nepoužité souhrnného rozpočtu

Veřejný sektor

3136664

Opakované položky Upřesnit

Veřejný sektor

3122486

Odstranění nepotvrzené nákupní objednávky uvolněny z nákupní žádanky vyvolá chybu při pokusu o opětovné vydání nákupní žádanky

Veřejný sektor

3101655

Jsou naplněny nesprávný debetní částky, je-li parametr automatického vyrovnání pohledávek zaškrtnuto po použití opravy hotfix KB3076373 a KB2964740

Veřejný sektor

3123500

Položky jsou uvedeny samostatně místo je po vytvoření jednoho odpisový deník pro více transakcí hlavní knihy včetně zákazníků nebo posun na stejném řádku – CU10 známý problém kombinovat ve formuláři Doklad deníku

Veřejný sektor

3164713

Seznam stavu na číselné řady není vymazání čísla na rozšířené zaúčtované věcné položky

Veřejný sektor

3167135

Nastavit kódy pro účtování řádku šablony FTI nenačte správné DPH a skupiny DPH položky

Veřejný sektor

3162873

Chcete-li odebrat odkaz na projekt nelze upravovat pokročilé položka s řádky projektu

Veřejný sektor

3160425

Nákupní smlouvy lze odeslat do pracovního postupu několikrát neočekávaně

Veřejný sektor

3119777

Vydat se PO roce ukončení účetní položky

Veřejný sektor

3118731

Nelze odkazovat GBR na nový řádek nákupní objednávky, který byl částečně fakturované a dokončena.

Veřejný sektor

3106188

"Funkce dimensionstorage.setSegment byla volána nesprávně" Chyba při spuštění roční uzávěrky procesu po změně struktury účtu

Veřejný sektor

3121111

Nákupní objednávky řádku pracovního postupu TNG postupu pole přidat - zdrojový dokument a rozúčtování

Veřejný sektor

3121112

Přidat GBR workflow směrování pole - zdrojový dokument a rozúčtování

Veřejný sektor

3127789

Pole ve formuláři Podrobnosti projektu by neměl být upravitelné pro rezervaci souhrnného rozpočtu, který je uvolnění projektové nákupní žádanky

Veřejný sektor

3123010

Pole účet hlavní knihy k dispozici v nový řádek přenášejí GBR

Veřejný sektor

3123594

Neočekávaně můžete zaúčtovat deníky nevyrovnané platby při označení "Souhrn doklad vyrovnání" zaškrtávací políčko v Parametry hlavní knihy

Veřejný sektor

3123544

Zrušení nebo zkrácení nepoužitých převedeny do dalšího období, že souhrnný rozpočet rezervace (GBR) zavede rozpočtu

Veřejný sektor

3124566

Dotaz na analýzu rozpočtu nebere v úvahu, že všechny změny z rozpočtu položky registru

Veřejný sektor

3138628

Nelze zaúčtovat vyrovnání COD

Veřejný sektor

3127590

Analýza rozpočtu ukazuje dvojité břemene GBR nebo nákupní objednávky spojené s projektem

Veřejný sektor

3136692

Upřesnit položky před odesláním pracovního postupu ověření zaúčtování

Veřejný sektor

3137420

Vlastní pole data související s kódy pro účtování v rámci volného textu faktury zobrazit pouze data z poslední řádek zadali

Veřejný sektor

3144462

"Tato změna způsobí, že pro tyto distribuce překročení limitů financování" Chyba při vytváření nového projektu s novou projektovou smlouvu, pokud prostředky jsou stále k dispozici.

Veřejný sektor

3146985

Jednotka a Jednotková cena pole naplněny při použití importu "Zpracování duplicitních jednorázového dodavatele", i když nejsou hodnoty těchto polí v souboru importu

Veřejný sektor

3150370

Duplikovat nákupní žádanky pro odlehčení stejná příčina Chyba obecné rezervace rozpočtu (GBR) na nákupních objednávkách

Veřejný sektor

3143012

Výběr rozpočtového modelu ve formuláři Analýza rozpočtu způsobí nesprávné revidovaný rozpočet

Veřejný sektor

3159282

Rozpočtu analýzy břemene podrobnostem formuláře nerespektuje data zadaná ve formuláři dotaz

Veřejný sektor

3159309

Částka uvedená v dolní části formuláře rozpočtu analýzy "Souhrny" jako "Přeneseného rozpočtu zbývá" je nula, pokud by mělo být celkem účty zobrazené v "těle"

Veřejný sektor

3157968

Finalizace předchozího roku GBR fondu operace s přidanou řádku nesprávně obnoví rozpočtu

Veřejný sektor

3162616

Chyba "Nelze spustit příkaz DDL data na řádku původního dokladu (SourceDocumentLineTmpJournalize)" po zaúčtování GBR se zúčtovací datum změny

Veřejný sektor

3165102

"Hodnota není povolena pro ruční zadání" Chyba při účtování definice položky účtů je nastavena na "Nepovolit ruční zadávání" a zaúčtování odpisu transakcí hlavní knihy

Veřejný sektor

3162414

"Opravdu chcete odeslat e-mailem potvrzení" řádku po platbě v MPOS

Program Retail Headquarters

3137975

Funkci kopírování katalogu nebude kopírovat všechny položky konfigurace na úrovni položek v katalogu

Program Retail Headquarters

3162984

Ceny pro všechny položky jsou znovu vypočtena automaticky při otevření čárových kódů a popisků formuláře

Program Retail Headquarters

3146707

Noví zákazníci vytvořili v telefonickém centru nejsou spojeny do adresáře odběratelů

Program Retail Headquarters

3166121

Kompletní implementace maloobchodní věrnostní v telefonickém centru

Program Retail Headquarters

3155502

MPOS by měla odesílat zprávy do jednotného přihlášení

Program Retail Headquarters

3145146

PSČ je vždy ověřena na MPOS

Program Retail Headquarters

3162951

Staré ID směny (ID dávky) je nastavena na transakce v Retail POS

Program Retail Headquarters

3149865

"X-sestava musí obsahovat typ úhrady členění jako sestava Z"

Program Retail Headquarters

3125819

Informace o kódu výzvy nejsou zobrazeny při stejné zboží přidána vícekrát v moderní POS

Program Retail Headquarters

3106988

Povolit rozšířené přihlášení registrace v MPOS

Program Retail Headquarters

3147423

Možnost výchozí počáteční částka pro směny

Program Retail Headquarters

3171503

Není žádná vlastnost registru, který umožňuje pokladník opustit otevřít zásuvku při uzavření směny

Program Retail Headquarters

3146680

Nutné zabránit výběr více řádků ve funkci vyhledávání zásob MPOS

Program Retail Headquarters

3138667

Globální vyhledávání v databázi AX slouží při navrácení a vyzvednutí prodejní objednávky, pokud položka není v databázi místních kanálů, což má za následek nízký výkon

Program Retail Headquarters

3156063

Vytvoření objednávky zákazníka bez RTS

Program Retail Headquarters

3152999

Bez DPH na POS zálohy (zálohy), pokud je aktivována "DPH na zálohovém dokladu deníku" v Parametry pohledávek

Program Retail Headquarters

3166870

Nelze přiřadit jakoukoliv slevu při použití ceny možnost přepsání v Retail POS

Program Retail Headquarters

3125825

Žádné prostředky umožňující nastavit kanál ceny jako vyšší prioritu než regionální ceny

Program Retail Headquarters

3166821

POS prodejní řádky neočekávaně rozdělí podle množství náhodných

Program Retail Headquarters

3140530

Nový příjem polí přidaných pomocí opravy hotfix KB3033943 nejsou podporovány v MPOS

Program Retail Headquarters

3137712

Schopnost kopírování šablon účtenek dvou vyhotoveních.

Program Retail Headquarters

3133066

Změnit řádek s částkou 0 se zobrazí na oznámení při příjmu tiskových dárek je nastavena "podle potřeby"

Program Retail Headquarters

3158030

Příliš mnoho výsledků jsou vráceny při hledání transakcí podle data v Retail POS

Program Retail Headquarters

3136108

MPOS a EPOS chybějící součty pro všechny sestavy

Program Retail Headquarters

3147421

Přidání sloupce "Kanál" do seznamu prodejní objednávka v AX

Program Retail Headquarters

3153234

Poskytují možnost exportu nebo importu MPOS screenlayouts

Program Retail Headquarters

3155427

Systém umožňuje vytvoření odběratele bez RTS

Program Retail Headquarters

3167455

Chybí ID položky v rozložení návrháře pro MPOS.

Program Retail Headquarters

3083350

SmmOpportunityView při úpravě smluvní strany primární adresy několikrát duplicitní záznamy

Program Retail Headquarters

3082035

Maloobchodní prodejní sestavy vrátí hodnotu nesprávné datum při spuštění k určitému datu

Program Retail Headquarters

3105627

Kód funkce N-1 by měl být spuštěn pouze pokud je povolen konfigurační klíč a N-1 obchody existují stanovená za běhu

Program Retail Headquarters

3133950

Problém sloupce řádku mřížky na stránce Historie objednávek

Program Retail Headquarters

3121960

Vrácené množství se neprojeví v fyzické inventury, dokud zaúčtovaných výkazů

Program Retail Headquarters

3164082

Zbytečné spotřeby zboží čísla čárového kódu

Program Retail Headquarters

3168320

Anulování dárkového poukazu vytvoří prázdný záznam v HK

Program Retail Headquarters

3108697

Do pole Popis v deníku plateb chybí informace o typu a Měna kód platební karty

Program Retail Headquarters

3162088

Definice cílového trhu nedodržuje vybraný účet odběratele

Program Retail Headquarters

3160894

Odstraňuje maloobchodní kopii úložiště způsob platby k uložení hodnoty měny v původním úložišti

Program Retail Headquarters

3164684

"Fyzická aktualizace množství ve skladové jednotce, musí být jiné než nula" Chyba při výpočtu výkazu je třeba rozdělit mimo rezervace zásob

Program Retail Headquarters

3123815

Brazílie/svislé: Předem nakonfigurovaných sleva doklady způsobení chyby s fiskální tiskárny v Retail POS

Program Retail Headquarters

3118762

Ručně zadané transakce odvodu úhrad a bezpečného úhrady transakce nejsou rozpoznány ve výkazech při použití metody příkazu Shift

Program Retail Headquarters

3120000

Nelze zrušit výběr lodě dokončit konfiguraci poté, co je označeno jako dokončené objednávky

Program Retail Headquarters

3133239

Oprava podle opravy hotfix že kb3108055 je nesprávný

Program Retail Headquarters

3120364

Výchozí dimenze nejsou správně nastaveny objednávky dobropisu pro vyfakturované prodejní objednávky telefonní centrum

Program Retail Headquarters

3121892

Slevy řádku Konfigurátor výrobku nejsou použity správně nakonfigurovat částky řádku

Program Retail Headquarters

3122986

"Platby není ve správném stavu: povoleno. Zaúčtování přerušena"Chyba při pokusu o dokončení volání Centrum prodejní objednávky a náhrada představuje přeplatek

Program Retail Headquarters

3120016

Automaticky vytvořit mezipodnikové objednávky a přímé dodání hodnoty vymažou do prodejní objednávky je změněno v Retail POS

Program Retail Headquarters

3127252

Po propojení 2 typy skupiny atributů kategorií

Program Retail Headquarters

3135700

Prodejní faktury zaúčtované a maloobchod stále otevřené výkazu při zaúčtování výkazu v dávkové úloze a "zaokrouhlení je větší než povolené úložiště" vrácena chyba

Program Retail Headquarters

3128744

Nepublikované katalogy přidružené kódy původu může být spojen s prodejní objednávkou.

Program Retail Headquarters

3133053

"Pole"zdrojový kód"musí být vyplněno platný zdrojový kód" Chyba při vytváření plánu dodávek a rozdělení množství, pokud zdrojový kód je vyžadován

Program Retail Headquarters

3135469

Pokud je zakázána možnost "Povolit objednávky cena" pro volání center nemůžete odeslat platbu se poplatky za volání Centrum vratek

Program Retail Headquarters

3133179

Celková sleva je použito také jako řádkovou slevu pro volání center prodejních objednávek

Program Retail Headquarters

3135772

Nákupní řádek přidán při příjmu položek pomocí MPOS

Program Retail Headquarters

3132762

Zaúčtovat výkaz v dávce udržuje na chybový stav, pokud byl výkaz zaúčtován úspěšně varování nebo informační protokol po instalaci opravy hotfix KB3078113

Program Retail Headquarters

3131080

Nelze zaúčtovat maloobchodní výkaz výdajů účtu

Program Retail Headquarters

3133051

Nelze přiřadit položky doplňkové kategorie při přiřazení položky do jiného uzlu na stejné úrovni hierarchie.

Program Retail Headquarters

3133241

Volání Centrum prodejní objednávky není správně používat zdrojové kódy

Program Retail Headquarters

3138572

Sériové číslo na vrácení transakce v MPOS chybí, pokud byla spuštěna úloha P

Program Retail Headquarters

3139018

Vrátí odlišné chování vrácení nákladů na použití klouzavý průměr v prodeji výrobků vytvořených v AX a vrátí produktu retail POS

Program Retail Headquarters

3137378

Pořadí polí pro pole původní zdroj je nesprávná v novém formuláři zákazníka po instalaci opravy hotfix KB3115521

Program Retail Headquarters

3136083

CDX není omezení cenové údaje založené na datagroup

Program Retail Headquarters

3137373

"Třída MCRPaymentAdjustments musí být volána s vyrovnávací paměti" Chyba při změně dodat zbývající částka nižší než původně zadali pro částečné dodávky v telefonickém centru

Program Retail Headquarters

3140253

Doklady faktury a platby jsou duplikovány při dvou dávkové úlohy jsou spouštěny na stejné prohlášení současně

Program Retail Headquarters

3139182

Prodejní kategorie není naplněna v prodejních řádků pro maloobchodní prodej

Program Retail Headquarters

3140542

Nezobrazovat maloobchodní slevy Pokud prostřednictvím řízení informací o produktech

Program Retail Headquarters

3139585

Žádné finanční dimenze v denících Kusovníku pro sestavení KIT

Program Retail Headquarters

3140503

Online transakce platby dárkovým poukazem vytvořit prodejní objednávku s typem vyrovnání, "None"

Program Retail Headquarters

3140247

Objednávání náhradních počítá nesprávně vrácené souhrnná platba celkem

Program Retail Headquarters

3140258

Kompletní tlačítko na objednávku náhradního zboží by se měla zobrazit vratky souhrnného okna namísto normální telefonní centrum souhrnné okno Prodejní objednávka

Program Retail Headquarters

3140255

Původní pořizovací ceny, cenový rozdíl a Měna pole je prázdné, při spuštění sestavy "Přepsání ceny"

Program Retail Headquarters

3138000

Ocenění priority se neuplatňují v AX pro úpravy maloobchodních cen

Program Retail Headquarters

3143111

"Platby není ve správném stavu: oprávnění" Chyba při zaúčtování prodejní faktury pro volání center objednávku při platbě odběratele jako na účet

Program Retail Headquarters

3144813

Nelze vytvořit cenovou skupinu pro nový online obchod

Program Retail Headquarters

3148976

Náhradní pořadí polí ve formuláři objednávky vratky jsou upravovat což způsobí, že problémy s procesem vydání serveru exchange

Program Retail Headquarters

3145442

Karty nabídky různé výše stanovené v maloobchodní výkaz nelze generovat správné odpovídající obecné doklad

Program Retail Headquarters

3147115

"Na dokladu transakce nejsou v rovnováze" Chyba při zaúčtování výkazu z důvodu zaokrouhlení s výdajovou transakci, pokud se vypočítá daň z daně

Program Retail Headquarters

3147122

Účtenek, nepoužívejte název souboru, který je zadán v parametrech maloobchodu

Program Retail Headquarters

3147127

Ručně zadané Banked nabídkového řízení a bezpečné úhrady transakce s jiné datum než příkaz nejsou zaúčtování do hlavní knihy

Program Retail Headquarters

3147809

Nelze vytvořit atribut pro existující úložiště online

Program Retail Headquarters

3149502

Účelem atributu SkipAggregation v RetailTransactionTable

Program Retail Headquarters

3150769

Nelze povolit "Zobrazit statistiky prodeje", pokud existuje stejný název oddílu s různé police a nelze zobrazit statistiku v maloobchodní transakce

Program Retail Headquarters

3150776

Skupina oprávnění není uložen ve formuláři maloobchodní kanál sestavy konfigurace Pokud ID oprávnění skupiny začíná nulou

Program Retail Headquarters

3156413

Čísla řádků prodejní objednávky vytvořené Buyer's push jsou generovány nesprávně

Program Retail Headquarters

3157024

Prázdné maloobchodní příkazy vytvořené při spuštění dávkové úlohy "Vypočítat výkaz"

Program Retail Headquarters

3163328

Při otevírání dva různé výrobky nemůže publikovat katalog online obchodů

Program Retail Headquarters

3156441

Nesprávné daňové vypočítá po zaúčtování výkazu, včetně vrácení transakce pro prodejní transakce

Program Retail Headquarters

3156443

Chyba "záznam již existuje pro skupinu výrobků v úložišti označeno zobrazí prodejní statistiky" když stejný název s různé police oddílu existuje ve stejném úložišti

Program Retail Headquarters

3157341

Katalog vytvořen žádný překlad EN-US nelze použít ve funkci simulátor ocenění při jazyk systému se liší od EN-US

Program Retail Headquarters

3158275

"Pole"Zdrojový kód"musí být vyplněno platný zdrojový kód" Chyba při vytváření podřízené objednávky kontinuitu se zdrojovým kódem vyžaduje označení

Program Retail Headquarters

3165247

Zaúčtování výkazu ztratí výběr

Program Retail Headquarters

3158370

Pole záhlaví prodejní objednávky zmizí při aktualizaci se souhrnnou objednávku otevřít

Program Retail Headquarters

3159685

Maloobchodní prodejní objednávky faktury celkem DPH je nesprávné

Program Retail Headquarters

3158708

Informace o kódů vybraných pro přepsání ceny, ruční slevy % nejsou uloženy do tabulky MCRSalesLinePriceOverride

Program Retail Headquarters

3162086

"InventSizeId musí být vyplněna" upozornění při použití funkce "Přidat produkty" v deníku inventur, i když velikost již vyplněno

Program Retail Headquarters

3159687

Výpočet výkazu skupiny všechny transakce do jednoho příkazu při použití "Jeden výkaz denně"

Program Retail Headquarters

3158683

"V tuto chvíli nelze uložit pořadí." Chyba při vyplácení hotovosti rychlé klienta POS

Program Retail Headquarters

2990622

Nelze vybrat bankovní účet, jako karty poplatek účtu nebo karty poplatek za posun účet poplatků za kartu účtování

Program Retail Headquarters

2992401

Výkon problém nastane při zavření formulář hierarchie kategorií (EcoResCategory)

Program Retail Headquarters

3162354

Přeskočení chybové zprávy v EFT.

Program Retail Headquarters

3161479

Systém nepodporuje Microsoft Exchange Server 2016

Prodej a Marketing

3124332

Nelze spustit proces slevy pro všechny zákazníky najednou jako u cumulate rabaty

Prodej a Marketing

3102540

Pole Původ SysOutgoingEmailTable není vyplněno prostřednictvím metody SysEmailTable.sendEmail

Prodej a Marketing

3104038

Přihlášení k serveru Exchange selže, pokud váš alias domény se liší od e-mailovou adresu – ewsLogon

Prodej a Marketing

3090408

"Prodejní objednávka byla aktualizována jiným uživatelem" Chyba při zaúčtování prodejní faktury s položkou SH

Prodej a Marketing

3120519

Chybějící údaje pro poznámky nebo úkoly při synchronizaci mezi Microsoft Exchange Server a aplikace Dynamics AX

Prodej a Marketing

3084718

Původní zákazník a adresa byla přijata po změně ID strany pro adresu dodání

Prodej a Marketing

3105943

DirPartyLookupGridView je pomalý a použité na více vyhledávání

Prodej a Marketing

3165353

Cena doplňkové položky nelze naplňování ve formuláři prodejní smlouvy

Prodej a Marketing

3164186

Chybné data dodání z prodejní objednávky převedena do POs při přímé dodávky

Prodej a Marketing

3159902

Nesprávné účtování téhož deníku cen/slev dohoda mnohokrát

Prodej a Marketing

3035328

Výchozí web a sklad není vyplněn řádky prodejní nabídky, prodejní objednávky a nabídky projektu při použití alternativní produkt

Prodej a Marketing

3166502

Cena pravidlo zaokrouhlování ignorován cizí měny ve formuláři prodejní objednávky

Prodej a Marketing

3167340

Částka rabatu dodavatele pro předměty s pořizovací cenu větší než jedna je neplatná

Prodej a Marketing

3117682

Zkopírované obchodní smlouvy příspěvek nebylo přeneseno rabatu záznamy do prodejní objednávky

Prodej a Marketing

3122256

Rezervace dávky FEFO nepoužívá při změně množství objednávky

Prodej a Marketing

3123393

Chyby trasování zásobníku, při rozdělování plánu dodávek v prodejní objednávce.

Prodej a Marketing

3121636

AOS trvá hodiny zastavit z důvodu velkého počtu tabulka TempDB PriceDiscTableItemAccountRelationTmp

Prodej a Marketing

3109671

"1.00 nemůže být vybráno, protože pouze 0.00 je/jsou dostupné ze skladu" Chyba při pokusu o zaúčtování faktury zakázky RMA

Prodej a Marketing

3093062

Řádku kanban není nahrazen novou konfiguraci při změně konfigurace položky na řádku prodejní objednávky s automatickou rezervaci

Prodej a Marketing

3124460

Směnný kurz se nepovažuje za při odstranění rabat

Prodej a Marketing

3125059

Odhad nesprávné marže pro rabaty v cizích měnách

Prodej a Marketing

3134067

Loď samotná možnost nefunguje v Workbench výdeje

Prodej a Marketing

3136648

Více licencovanými tvrdí, že do jedné smlouvy bude vytvořit nulové dolaru transakce

Prodej a Marketing

3132622

Prodejní objednávka - rozměr výnosů z prodeje nezobrazuje správné hodnoty

Prodej a Marketing

3124738

Generování seznamu zboží je vytvoření seznamu položek pro všechny zákazníky, pro které je povolena možnost "Povolit seznam položek"

Prodej a Marketing

3132324

Rabaty typu "Pevnou částkou" je kladná částka zobrazení ve formuláři Podrobnosti cena prodejní vratky

Prodej a Marketing

3129518

Částka rabatu pro položky s pořizovací cenu větší než 1 je neplatný

Prodej a Marketing

3138067

Simulace ceny na řádku prodejní nabídky neaktualizuje pole "nový prodejní ceny za jednotku" které způsobí, že není aktualizován použít simulace ceny, Jednotková cena a příspěvkovou marži prázdný.

Prodej a Marketing

3137389

Měna společnosti použití dodavatele slevy místo měna dodavatele, pokud je nastavena dohoda rabaty pro zahraniční dodavatele

Prodej a Marketing

3134978

Referenční pole zákazníka tak, řádcích není aktualizován, pokud vstupní referenční hodnotu zákazníka v hlavičce tak

Prodej a Marketing

3135271

Prodejní objednávka obsahuje odebráno z formuláře obsahuje objednávky není při zrušte výběr obsahuje

Prodej a Marketing

3137350

Náklady na řádku nejsou aktualizovány při změně způsobu dodání v hlavičce nebo řádku

Prodej a Marketing

3145619

Účet časového rozlišení rabatu není vymazána při vytvoření dobropisu pro rabaty dani s označené políčko "Ceny zahrnují DPH."

Prodej a Marketing

3137854

Částka slevy ve formuláři Podrobnosti o ceně nedělí podle ceny za jednotku a je nutné aby odrážel správné počáteční částka rabatu

Prodej a Marketing

3120519

Pole Popis události není upravitelné (regrese z opravy hotfix KB3120519)

Prodej a Marketing

3142397

Úvěru zákazníka nesprávné při zmenšování dodacího listu množství

Prodej a Marketing

3143509

S listy pack zrušené prodejní objednávky nelze zrušit.

Prodej a Marketing

3143854

Nesprávný výsledek při použití výrazů přenos seznam cílů kampaně

Prodej a Marketing

3149597

"Zásady XDS DirRestrictViewPartyInAddressBook_Cust nelze použít pro tabulku řádky prodeje protože následuje dočasná tabulka v paměti TmpPurchLinePrice" Chyba při použití GAB zabezpečení a vytvoření objednávky a z tak s opravou hotfix KB3104537 nainstalován.

Prodej a Marketing

3143839

Sestava "Customer\Item statistika" končí s chybou

Prodej a Marketing

3146201

Prodejní řádek s převod jednotek vede k false množství ve skladových transakcích, při použití plánu dodávek

Prodej a Marketing

3147527

"Je nutný k načtení informací o směnném kurzu měny k převodu" Chyba při vytváření nové prodejní objednávky náhradního objednávky vratky

Prodej a Marketing

3149968

MCRMarginPercentStr UnitId PmfJournalCoBy převod nepovažuje.

Prodej a Marketing

3149259

Indie/IND: Nesprávné prodeje a částky DPH zobrazí v sestavě prodeje deníku potvrzení nabídek a při použití funkce ceny včetně DPH

Prodej a Marketing

3149270

Poškozený odkaz záznamu v tabulce DocuRef pro tak dodací listy je nepoužitelná data

Prodej a Marketing

3149280

Bez poplatku za doplňkové položky mají obchodní dohody cenu při přepočtu data dodání

Prodej a Marketing

3148975

Nula Kč vytvoří licencované tvrzení není způsobilá řádek pomocí kombinace položky konfigurace

Prodej a Marketing

3150598

Prodejní řádek s převod jednotek vede k false množství ve skladových transakcích, při použití plánu dodávek

Prodej a Marketing

3154256

"Nelze vykreslit sestavy na obrazovku při spuštění v režimu non-client" Chyba při zaúčtování příjemky produktu

Prodej a Marketing

3157867

Celková sleva nepravdivě použít pro prodejní objednávku s pouze záporné množství

Prodej a Marketing

3158902

Chybné data dodání z prodejní objednávky převedena do POs při přímé dodávky

Prodej a Marketing

3160902

Poznámka pro formulář není vytištěn v sestavě

Prodej a Marketing

3150319

Nově vytvořenou adresu pro jednorázový odběratel vždy změní na "Firemní" a primární i když je původně vytvořen jako "Dodávka" pouze adresy

Prodej a Marketing

3159462

Je zobrazen nesprávný štítek zákazníka název místo názvu dodavatele ve formuláři zobrazení obchodních smluv

Prodej a Marketing

3155924

Itálie/ITA: Dodacích k fakturaci nejsou obsaženy ve formuláři "Nefakturované dodací listy" pro předměty servisu

Prodej a Marketing

3167060

"Aktuální ceny a slevy" formulář nezobrazuje prodejní cenu, pokud obchodní smlouva má pracoviště a sklad na ní

Prodej a Marketing

3145322

Sestavy odsouhlasení hlavní knihy chybí data řádkové slevy pro zaúčtovanou prodejní objednávku

Daně

3148113

Můžete přejít přímo na BOLs pro zatížení z workbench plánování zatížení

Přeprava řídícího

3155939

BOL velitel tisk poskytuje souhrnné informace o všech připojených podkladových BOLs

Přeprava řídícího

3168056

"Řetězec nelze převést na hodnotu data v where klauzule" Chyba při filtrování shoda nákladní bills a formulář faktury

Přeprava řídícího

3119277

Všechny kurzy pro vybraný dopravce jsou přiřazeny vybraného dopravce nebo kombinaci služeb při přiřazování sazby pro směrování

Přeprava řídícího

3120081

"Hlavní účet neexistuje" Chyba při pokusu o vytvoření deníku faktur AP z faktury dopravného TMS

Přeprava řídícího

3130315

Nesprávný doklad přiřazení vytvořena z faktury dopravného TMS při zatížení obsahuje více řádků deníku faktur AP

Přeprava řídícího

3137351

Informace o zboží a hmotnost dítěte kusovníků se nevytiskne BOL velitel WMS (WMSBillofLading)

Přeprava řídícího

3135544

Formulář postup se neaktualizuje očekávaným způsobem při ruční hodnocení

Přeprava řídícího

3137287

Nesprávnou adresu uvedené v objednávce dodávky transferu a zatížení při výběru alternativní adresu Komu nebo ze skladu

Přeprava řídícího

3135156

Porovnané zboží kusovníku nejsou zobrazeny, pokud není platnou adresu dodání z prodejní objednávky

Přeprava řídícího

3137830

Pokud existuje více zásilek na zatížení, je vytištěn pouze jeden přepravní doklad pro zatížení

Přeprava řídícího

3149557

Hlavní BOL vytiskne bez jakékoli informace podkladové BOLs k němu připojené

Přeprava řídícího

3150847

Nesprávná adresa zobrazí ID skladu při výběru nové adresy na rychlost postupu workbench

Přeprava řídícího

3161484

Pomocí funkce stornování práce vytváří negativní práce vytvořené množství o nákladové značce

Přeprava řídícího

3099921

Transakce DPH – podrobnosti sestavy zobrazit původní hodnota sestavy výdajů

Cestovné a výdaje.

3073337

Systém vám zabránit v odeslání pracovního postupu několikrát pro TrvRequisitionTemplate (cestovní žádanku) v podnikový portál (EP)

Cestovné a výdaje.

3165996

"FormRun objekt nebyl inicializován" Chyba při otevírání přiřazené pracovní položky spustí jako cestovní žádanky

Cestovné a výdaje.

3140124

Cestovné a výdaje Chyba při přidání úvěrové neodsouhlasené výdaje ze dvou rozdílných měn

Cestovné a výdaje.


Kumulativní aktualizace 11 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zahrnuje následující opravy hotfix binární.

Číslo KB

Název

Oblasti

3152076

Indie/IND: Vedlejší nemá vliv na nákupní cenu podle KB3006787 opravu hotfix po instalaci opravy hotfix KB3070453 a KB3072845 opravy hotfix

Účty k uhrazení

3132063

Brazílie/svislé: "528 – odmítnutí: ICMS částka se liší od předmětu, základní částka a procento daně" Chyba přímým importu NF-e s cizí měnou

Účty k uhrazení

3118173

USA/USA: 2015 1099 změny pro AX 2012 R3

Účty k uhrazení

3097024

Podrobnosti celé dokladů se nezobrazí, pokud změníte datum faktury nákupní objednávky

Účty k uhrazení

3150033

Datum faktury, které jsou definovány ve formuláři faktury dodavatele v evidenci faktur je ignorována.

Účty k uhrazení

3143685

Nelze vybrat pouze mají být zahrnuty do prodlení schválené transakce sestavy

Účty k uhrazení

3153365

Norsko / NOR: žádné pole v prodejní objednávky při vytváření prodejní objednávky pro zákazníka vytvořený a pokuste se zadat informace

Pohledávky

3165785

Přímý debet SEPA nelze vybrat bankovní účet společnosti

Pohledávky

3126123

Belgie/BEL: "AifOutboundProcessingService-processRequest\AifRequestProcessor-processOutbound" Chyba při vytváření souboru SEPA

Pohledávky

3147499

Možnost exportu dat do Entity DB

Framework export import dat

3122985

Správné hodnoty finanční dimenze nejsou údaje

Rámec

3152552

Dokument připojený odkazuje na stejný referenční soubor pro všechny objednávky kvality

Rámec

3164632

Podpora SQL Server Integration Services 2016 verzi AX 2012 R3 rozhraní pro import a export dat

Rámec

3106647

Možnost rozšíření pro Explorer zdroj účetnictví a SDRIs

Rámec

3140814

Není stažen více spuštění AOS a Zámek z adresáře VSAssemblies nebo XppIL

Rámec

3150743

Pozadí licenční analýzy volání AOS blokuje aktualizace prezenčního signálu

Rámec

3141722

AOS nezpracovává tabulky databáze TempDB správně v případě selhání clusteru SQL

Rámec

3174035

Změny instalační klepněte na jeden z LCS pro kumulativní aktualizace 11

Rámec

3127006

'Zakázat souhlasu odesílatele' parametr zakáže předkladatel celé skupiny uživatelů ze schválení

Rámec

3109581

Problém výkon při otevírání formuláře faktury dodavatele, pokud je povolena možnost "Filtrovat podle mřížky ve výchozím nastavení"

Rámec

3115519

Změny v vypočítané členy a KUV jsou přepsány při aktualizaci projektu

Rámec

3123050

Přejděte na poslední stránku v EP AxGridView po změně velikosti stránky se nezdařil

Rámec

3123803

Polský písmeno "č" (ALT + v polském programování klávesnice) ve filtru pole v místech (seznam stránek) vymaže obsah pole dosud zadané

Rámec

3136597

Spuštěním příkazu Select s klauzulí mnoho spojení dojde k chybě serveru AOS

Rámec

3138527

Záznam v plánu rozpočtu excel listu zkopíruje první řádek a řádek, ve kterém byly provedeny změny neprojeví po filtrování

Rámec

3134021

Po změně hodnoty pole množství seznamu ve formuláři zaúčtování faktury se přesto zobrazí okno seznamu pole množství

Rámec

3146655

Zprostředkující server AOS crash s výjimkou vzdálené volání Procedur po "promptOnClient"

Rámec

3145161

Úloha analýzy licence zabraňuje aktualizace prezenčního signálu AOS

Rámec

3146455

"Nelze spustit příkaz DDL na (). Databáze SQL vrátila chybu"Chyba při provádění komprese index na zděděných tabulek - AX 2012 R3 CU10

Rámec

3146099

"Zadaná hodnota je mimo rozsah" Chyba při selhání v protokolu RDP (Remote Desktop) relace klienta AX

Rámec

3147058

Klient se zhroutí při vypnutí počítače v clr! COMPlusThrowBoot

Rámec

3160711

Chyba při otevírání souboru aplikace Excel exportovány pomocí funkce "Export do aplikace Microsoft Excel (dynamicky)" pro POs

Rámec

3155412

Nelze určit výjimky duplicitní zprávy

Rámec

3155303

AOS náhodné selhání v Ax32Serv! RoleDataArea::RoleDataArea

Rámec

3156705

Zhroucení serveru AOS z Ax32Serv! SqlBindItem:: "skalární odstraňování destruktoru"

Rámec

3168533

Dochází k selhání služby serveru AOS v Ax32Serv! SqlData::cvtCONTAINER

Rámec

3160861

Klienta, dojde k chybě při otevírání mnoha formulářů

Rámec

3166436

Zhroucení serveru AOS na některá volání CLR při záznam trasování serveru s povolenou možností "Xpp parametry"

Rámec

3161115

Zlepšení funkce nastavitelné velikosti tabulky InMemory

Rámec

3168838

Položku StringSize vlastnost nastavena na hodnotu Memo nelze změnit, pokud XPO importuje jako XPO

Rámec

3118784

"Problémy během synchronizace datového slovníku SQL. Operace se nezdařila"při došlo k chybě synchronizace při místní upgrade z AX2012 R2 AX2012 R3

Rámec

3124214

Dávkové úlohy jsou nalepeném na zrušení dokud jedna dávková úloha úspěšně dokončena.

Rámec

3099166

Upravit záznam (Ctrl + Shift + E) nelze ukládat změny ve formuláři Podrobnosti o produktu vydaná

Rámec

3146578

Zavřete hmotnost finanční období

Hlavní knihy

3135077

Vytvořit globální položky deníku (společnosti nebo právnickými osobami, zvláštní) vám umožní pomocí oprávnění pro položku deníku ve více než jedné právnické osoby vstupovat do deníků, aniž by bylo nutné měnit právní subjekt

Hlavní knihy

3135076

Stránka se seznamem předvaha uzávěrkové transakce částka nezobrazí po spuštění uzavření fiskálního roku

Hlavní knihy

3162325

Pevné dimenze nejsou použity pro zdrojové dokumenty během vytvoření distribuce

Hlavní knihy

3152899

Pravidla pro přidělování na účtu rozdělení mezd pro projekt, časového rozvrhu zaúčtovány nefunguje.

Hlavní knihy

3132744

Indie/IND: Nelze odvolat transakci po instalaci opravy hotfix KB3079832 2012 R3 CU8 (upgradovat z 2012 R3 2012 R3 CU8)

Hlavní knihy

3131230

SysCustomActionService je potřeba, což by umožnilo přidat vlastní akce, které jsou podporovány aplikace výdaje na back-end

Lidské zdroje

3173610

Není možné bez ukončení výhodu a znovu nastavení vyberte Povolit závislé disponibility

Lidské zdroje

3132818

Finanční dimenze není aktualizovat řádky v sestavě výdajů EP

Lidské zdroje

3157865

Všechny funkce rozšíření oblasti moduly a funkce zahrnuté v kumulativní aktualizaci 11

Infrastruktura

3164415

Možnost vykázání skutečné spotřeby z ruky držené zařízení ve výrobě

Zásoby a sklad správy

3120530

Možnost zaokrouhlení nahoru práce pro výdej surovin v jednotce materiál je vyskladněno.

Zásoby a sklad správy

3136656

Nelze kombinovat tak a do jednoho výstupního zatížení

Zásoby a sklad správy

3158477

Zaškrtávací políčko "Zobrazit stav zásob" musí být přidán "Úprava-In" a "Úprava-Out" práce vytváření nabídek

Zásoby a sklad správy

3154754

Potřeba přidávat časově rozlišit TMS Dopravné pro nákupní objednávku v době příjemky produktu

Zásoby a sklad správy

3155624

Nutné zadat pro každý řádek vrácené při zpracování prostřednictvím mobilního zařízení RMA

Zásoby a sklad správy

3152837

Příjem palet s documentline smíšené zdroje a to zaregistrovat pomocí registrační jeden

Zásoby a sklad správy

3162642

Potřebujete typ palet a skupin podporu pro příchozí tok v WHS

Zásoby a sklad správy

3153040

Povolit více podprocesů při provádění vln umožňující více vlny, která probíhají souběžně na stejném skladu a jeden vlna přidělení pracovat paralelně

Zásoby a sklad správy

3153961

"Načíst řádek je neplatný" při pokusu o uvolnění zatížení, což je částečná množství

Zásoby a sklad správy

3163120

Vloží záznamy v InventTransOriginTransfer z metody zápisu že se pomalu TransferRefId

Zásoby a sklad správy

3164382

Vyhledejte zaskladnění umístění v závislosti na licenci desky (LP směsného nákupní objednávky a LP přijímající procesy)

Zásoby a sklad správy

3135592

Povolení záporné fyzické a finanční zásoby pro specifické sklady jsou nyní řízeny LogisticsBasic configkey

Zásoby a sklad správy

3145899

Všechny vytvořené rezervace dávky FEFO, jsou prodejní řádky se stejným zbožím

Zásoby a sklad správy

3143506

Nelze změnit měrnou jednotku prodeje práce výdeje

Zásoby a sklad správy

3173151

Nutné vytvořit výjimky pro práci s LP příjem

Zásoby a sklad správy

3135556

Trasa s rychlost lineárně snižuje počet vodítka postupu prohledávání

Zásoby a sklad správy

3159477

MRP výkonnostní problémy s multithreading

Hlavní plánování

3089402

Chyby kontroly cykl při použití konfigurace zboží nebo varianty položky

Hlavní plánování

3157469

"Není zadán dodavatel" Chyba při vytváření výrobní zakázky do hlavního plánování.

Hlavní plánování

3145685

Nelze zobrazit výhody na ukončené pracovní

Mezd

3152303

USA/USA: Příspěvek do důchodu plán limitů pro pracovníky pomocí dohnat ustanovení plánu přepsat

Mezd

3115880

Povolte možnost získávat kódy vyloučit ze skupiny kódů daně.

Mezd

3160896

Mezipodnikové nákupní objednávky nebo nákupní objednávky z "Potvrzeno" na "Schváleno" tak přepínání z důvodu nákladů vytvořených při fakturaci prodejní objednávky

Zásobování a zdroje

3143566

Chybějící funkce ve formuláři řádek množství

Zásobování a zdroje

3149609

Nákupní žádanku nemá právnická osoba informace z hlavičky a není výchozí projekt kupující právnickou osobu a projekt se liší

Zásobování a zdroje

3138147

Id konfigurace není správně znovu použity pro dílčí komponenty

Výrobek

3163502

Chybné množství nesmí snížit hlášena zbývající množství dokončené výroby, pokud není ještě ukončena výroba

Řízení výroby

3124753

Možnost označit výrobní zakázky jako ukončena při hlášení dokončené výroby na straně držení zařízení

Řízení výroby

3158579

Potřebují možnost dávková fakturace v modulu projekt "Pozdní výběr"

Řízení a účetnictví projektu

3115840

Nízký výkon při výpočtu koncové datum aktivity projektu (WorkCalendarCalculator::calcDuration)

Řízení a účetnictví projektu

3156333

Pevné dimenze nejsou použity pro zdrojové dokumenty během vytvoření distribuce

Veřejný sektor

3135442

Přidat možnost zahrnout nebo vyloučit břemene uzávěrkové transakce ve formuláři dotaz Analýza rozpočtu

Veřejný sektor

3167153

"Fiskální období není otevřít" Chyba při zrušení rezervace nepoužité souhrnného rozpočtu

Veřejný sektor

3136664

Opakované položky Upřesnit

Veřejný sektor

3162414

"Opravdu chcete odeslat e-mailem potvrzení" řádku po platbě v MPOS

Program Retail Headquarters

3137975

Funkci kopírování katalogu nebude kopírovat všechny položky konfigurace na úrovni položek v katalogu

Program Retail Headquarters

3162984

Ceny pro všechny položky jsou znovu vypočtena automaticky při otevření čárových kódů a popisků formuláře

Program Retail Headquarters

3146707

Noví zákazníci vytvořili v telefonickém centru nejsou spojeny do adresáře odběratelů

Program Retail Headquarters

3166121

Kompletní implementace maloobchodní věrnostní v telefonickém centru

Program Retail Headquarters

3155502

MPOS by měla odesílat zprávy do jednotného přihlášení

Program Retail Headquarters

3145146

PSČ je vždy ověřena na MPOS

Program Retail Headquarters

3162951

Staré ID směny (ID dávky) je nastavena na transakce v Retail POS

Program Retail Headquarters

3149865

"X-sestava musí obsahovat typ úhrady členění jako sestava Z"

Program Retail Headquarters

3125819

Informace o kódu výzvy nejsou zobrazeny při stejné zboží přidána vícekrát v moderní POS

Program Retail Headquarters

3106988

Povolit rozšířené přihlášení registrace v MPOS

Program Retail Headquarters

3147423

Možnost výchozí počáteční částka pro směny

Program Retail Headquarters

3171503

Není žádná vlastnost registru, který umožňuje pokladník opustit otevřít zásuvku při uzavření směny

Program Retail Headquarters

3146680

Nutné zabránit výběr více řádků ve funkci vyhledávání zásob MPOS

Program Retail Headquarters

3138667

Globální vyhledávání v databázi AX slouží při navrácení a vyzvednutí prodejní objednávky, pokud položka není v databázi místních kanálů, což má za následek nízký výkon

Program Retail Headquarters

3156063

Vytvoření objednávky zákazníka bez RTS

Program Retail Headquarters

3152999

Bez DPH na POS zálohy (zálohy), pokud je aktivována "DPH na zálohovém dokladu deníku" v Parametry pohledávek

Program Retail Headquarters

3166870

Nelze přiřadit jakoukoliv slevu při použití ceny možnost přepsání v Retail POS

Program Retail Headquarters

3125825

Žádné prostředky umožňující nastavit kanál ceny jako vyšší prioritu než regionální ceny

Program Retail Headquarters

3166821

POS prodejní řádky neočekávaně rozdělí podle množství náhodných

Program Retail Headquarters

3140530

Nový příjem polí přidaných pomocí opravy hotfix KB3033943 nejsou podporovány v MPOS

Program Retail Headquarters

3137712

Schopnost kopírování šablon účtenek dvou vyhotoveních.

Program Retail Headquarters

3133066

Změnit řádek s částkou 0 se zobrazí na oznámení při příjmu tiskových dárek je nastavena "podle potřeby"

Program Retail Headquarters

3158030

Příliš mnoho výsledků jsou vráceny při hledání transakcí podle data v Retail POS

Program Retail Headquarters

3136108

MPOS a EPOS chybějící součty pro všechny sestavy

Program Retail Headquarters

3147421

Přidání sloupce "Kanál" do seznamu prodejní objednávka v AX

Program Retail Headquarters

3153234

Poskytují možnost exportu nebo importu MPOS screenlayouts

Program Retail Headquarters

3155427

Systém umožňuje vytvoření odběratele bez RTS

Program Retail Headquarters

3167455

Chybí ID položky v rozložení návrháře pro MPOS.

Program Retail Headquarters

3050302

Časového limitu odhlášení registr nefunguje na všech obrazovkách v Retail POS

Program Retail Headquarters

3010047

Retail POS používá obchodní dohody v ceny vrácení transakce pro produkt, který má cenu vložené do čárového kódu

Program Retail Headquarters

3110351

MPOS lze nainstalovat na WIN 10 dlouhá doba větev

Program Retail Headquarters

3104672

Nastavení adresáře adresu odběratele není považován za při vyhledávání zákazníka na POS

Program Retail Headquarters

3119484

MPOS nerespektuje nastavení EFTTESTMODE pro zachycení snaží Dynamics Online platební služby

Program Retail Headquarters

3127172

Vrácená položka je odebrána z transakce v MPOS při přidání nového zákazníka pomocí skupinu infokódu

Program Retail Headquarters

3119126

Žádné objednávky se zobrazí v okno výdeje a příjmu formuláře MPOS

Program Retail Headquarters

3121874

Platba vkladu objednávky zákazníka se zobrazí v úložišti, kde bude vyzvednutí zboží

Program Retail Headquarters

3120009

Pole "Zůstatek" a "Vklad zbývající" nejsou zobrazeny na potvrzení prodejní objednávky

Program Retail Headquarters

3120897

"Pro přidání komentáře nebyla vybrána žádná položka" Chyba při zadávání položky v POS pomocí kódu informace o typu Limit stáří

Program Retail Headquarters

3146391

Zařízení Bluetooth ztratí párování po pozastavení nebo obnovení systému MPOS

Program Retail Headquarters

3122957

Čas odezvy POS zvyšuje proporcionálně při skenování položky bez varianty

Program Retail Headquarters

3120959

"Jsme nelze nyní zpracovat" Chyba při provádění transakcí, které byly vytvořeny i když MPOS - CU10 známý problém

Program Retail Headquarters

3123064

Nesprávné účetní datum pro maloobchodní transakce při účtování objednávky zákazníka v Retail POS, který je propojen s nákupní objednávky

Program Retail Headquarters

3121966

Pozastavené transakce dojít ke ztrátě dat. po obnovení

Program Retail Headquarters

3124302

X nebo Z zprávy nejsou zobrazeny vždy nejnovější spočítaných úhrad prohlášení

Program Retail Headquarters

3124589

Vysoké zatížení serveru úložiště z důvodu synchronizace v režimu Offline

Program Retail Headquarters

3127235

Úložiště telefonu a sériových čísel není vytištěn na účtence v MPOS

Program Retail Headquarters

3130030

Celková částka slevy je nesprávně vypočtena na řádcích POS při přidání řádku vratky

Program Retail Headquarters

3126086

Některé soubory skončí chybějící při instalaci maloobchodní hmotnost nasazení na jiné jednotky než C

Program Retail Headquarters

3125594

Asynchronní klienta, dojde k výjimce přetečení díky obrovské hotovosti z EPOS velikost hlavního okna

Program Retail Headquarters

3126087

Nelze vytvořit výdejku v Retail POS pro zákazníka řádky objednávky se skladem různé expediční sklad přiřazen k uložení

Program Retail Headquarters

3128652

Skupina odběratelů není povinné pole pro vytvoření nového zákazníka v MPOS

Program Retail Headquarters

3133039

Neplatné řádky zobrazit nákupní řádky MPOS

Program Retail Headquarters

3131987

"Operace není podporována" Chyba při klepnutí na tlačítko Vymazat množství na MPOS

Program Retail Headquarters

3132108

"Operace není podporována" Chyba při použití zákazníka přidat tlačítko na MPOS

Program Retail Headquarters

3133049

"Operace není podporována" Chyba při klepnutí na tlačítko "Podrobnosti zobrazit produkt" na MPOS

Program Retail Headquarters

3138002

Nesprávné hodnoty vytištěn na účtence v MPOS (pokračovat opravy hotfix KB3127235)

Program Retail Headquarters

3135447

MPOS nezobrazuje varianty umístění RECID varianty je menší číslo než jeho předloha

Program Retail Headquarters

3133188

Typ platby se změní na lístku v Návrháři tabulky tlačítko

Program Retail Headquarters

3128712

Potvrzení pro nové objednávky zákazníka nezobrazí před provedením úlohy P byla v MPOS

Program Retail Headquarters

3133240

Nulová cena platná nastavení maloobchodních položek po povýšení pouze podle ceny a množství z množství při podpoře jednoho který nefunguje v Retail POS není

Program Retail Headquarters

3133321

Výdej dílčí objednávky zákazníka vrátit operaci vyzve zprávu jako "Zadané ID nebyla nalezena" v MPOS

Program Retail Headquarters

3133895

Nelze zaúčtovat částky vkladu v Retail POS dodáno prodejních objednávek

Program Retail Headquarters

3149894

Asynchronní klienta synchronizace celé tabulky týkající se výkonu

Program Retail Headquarters

3136510

Povoleno prodávat nula oceněná položek v MPOS při nulové ceny je nakonfigurován jako není platný.

Program Retail Headquarters

3138939

Filtr data v moderní POS (MPOS) Zobrazit deník nefunguje pro transakce, které jsou načteny z Retail Headquarters (Centrála)

Program Retail Headquarters

3140295

Posun v MPOS nelze zavřít, pokud je označen "Požadovat počáteční částky a úhrad" parametr

Program Retail Headquarters

3137984

Čistá částka v tabulce RetailTransactionSalesTrans by měla být základní částka bez daně včetně daně a výhradní scénářů v MPOS

Program Retail Headquarters

3140221

Infokód přepsání ceny provede, i když je zrušena přepsání ceny

Program Retail Headquarters

3138003

Když se nepřekládají se vytiskne na příjmy v MPOS hodnoty dimenze nesprávné produktu

Program Retail Headquarters

3137971

Vlastnosti rozšíření nejsou správně serializován v rozšíření volání RTS (vliv na rozšíření)

Program Retail Headquarters

3154991

Některé nekonzistence při automatické odhlášení v POS

Program Retail Headquarters

3146406

Moderní POS příjmu e-mailů na parametry nefunguje podle očekávání

Program Retail Headquarters

3140252

Pole LineWasDiscount v RetailTransactionSalesTrans není označena při použití ruční slevy

Program Retail Headquarters

3137997

Ocenění priority se neuplatňují v AX pro cenovou skupinu zákazníka

Program Retail Headquarters

3145140

Duální displej nefunguje v MPOS

Program Retail Headquarters

3146055

Dimenze produktu je nutné zadat po skenování čárového kódu v inventurní deník v MPOS

Program Retail Headquarters

3142018

Časový limit vztahující se k ITEMCHANNELTRADEAGREEMENTPRICEVIEW při pokusu o aktualizaci databáze kanálu

Program Retail Headquarters

3144416

Vrácení vložené cena čárového kódu vytváří výjimku v CRT ceny motoru a položka není přidán k transakci (EPOS) nebo je přidána jako kladnou hodnotu.

Program Retail Headquarters

3148476

Účet výdajů na MPOS nefunguje, pokud ID výdajů obsahuje abecední znaky

Program Retail Headquarters

3144418

Po výběru PSČ při přidání adresy zákazníka v EPOS není naplněna pole Kraj

Program Retail Headquarters

3156073

Hodnota objednávky vratky a množství jsou nesprávné v MPOS

Program Retail Headquarters

3147560

Zákazníka, jehož název obsahuje "bude" Používáte-li "bude" jako klíčové slovo pro hledání v Retail POS nelze najít.

Program Retail Headquarters

3145181

Chyba "Uživatel, pokud není povolen" po platební karty již byla sebrána a transakce v MPOS získá ve stavu "izolované"

Program Retail Headquarters

2986846

Základ daně není správně vypočtena na účtence při vrácení transakce (pokračování DAXSE 1693707)

Program Retail Headquarters

3145141

Celkové platby okna na stránce Zobrazit deník nebude mít uživatelské rozhraní při celkové částky transakcí získá přes 6 číslic

Program Retail Headquarters

3147803

Časový limit vztahující se k ITEMCHANNELTRADEAGREEMENTPRICEVIEW při pokusu o aktualizaci databáze kanálu

Program Retail Headquarters

3150797

Zobrazit všechny afilace na vstupní pole pro vyhledávání při hledání textu je prázdný.

Program Retail Headquarters

3147121

Souhrn údajů o platební kartě Spočtená částka na sestavu Z je nesprávné, pokud více typů platebních karet jsou zapojeny do stejného úhrad

Program Retail Headquarters

3145443

Transakci výdaje a příjmy se stává prodejní transakce při klepnutí na tlačítko "Zrušit produkt"

Program Retail Headquarters

3147125

Agregace nemusí pracovat správně s čárové kódy vložené ceny, jehož výsledkem je poskytnutí zákazníkům volné položky

Program Retail Headquarters

3147066

Nelze vyzvednout tak v Retail POS při stejném skladu pro dva obchody

Program Retail Headquarters

3147124

Chrání důležité funkce spuštění při přidání řádku transakce při "Agregovat produkty" a "Musíte zadat cenu nula" zaškrtávací políčka jsou označena null referenční výjimky

Program Retail Headquarters

3147126

Příznak LineWasDiscounted, stále není nastavena podle očekávání ve všech scénářích

Program Retail Headquarters

3147806

Původní transakce POS nejsou vymazány během operací nevidomí Zavřít směnu

Program Retail Headquarters

3146330

Nelze prodat zaměstnancům z POS a nelze použít funkci zákazníka společnost AX 2012 R3

Program Retail Headquarters

3149492

Pole TransTime infokód není nastaveno správně v Tabulka RetailTransactionInfocodeTrans

Program Retail Headquarters

3150222

Tlačítko Zpět v dialogovém okně Výběr varianty v MPOS nepozoruje.

Program Retail Headquarters

3146395

Nelze tisknout čárové kódy příjmu adresovatelných síťových tiskáren

Program Retail Headquarters

3146396

By neměl výzvu zvolte síťovou tiskárnu, pokud pouze jedna je definována

Program Retail Headquarters

3147004

Více než tři číslice, při tisku na síťové tiskárně zalomení hodnoty sestavy X

Program Retail Headquarters

3146105

Stanice v trhu hardwaru nelze rozšířit na používání nové zařízení poskytovatele platby VeriFone

Program Retail Headquarters

3155305

MPOS neměl výzvu vyberte variantu, pokud existuje pouze jeden výběr

Program Retail Headquarters

3154168

Nesprávné daň vypočtena na POS v případě min a horní mez hodnoty nastavení pro kód DPH

Program Retail Headquarters

3150221

Neplatná adresa chyby při pokusu o vyzvednutí objednávky zákazníka v úložišti

Program Retail Headquarters

3149864

Adresa obchodu rozlití kapaliny do jiných ovládacích prvků při vytváření objednávky zákazníka

Program Retail Headquarters

3149861

Potvrzené inventuru stále neviditelný nebo neupravitelný v MPOS

Program Retail Headquarters

3154959

Zobrazit deník vyhledávací funkce v EPOS přeruší operace bez jakékoli upozornění při RTS získá ohromný než maximální velikost zprávy

Program Retail Headquarters

3150491

Tlačítko "Zobrazit hlášení" vytvoří transakci "Otevřít zásuvku" v Retail POS

Program Retail Headquarters

3150768

Informace o úrovni transakce v dialogovém okně Vlastnosti PartnerData nebo rozšíření je ztraceny při převodu mezi maloobchodní a CRT transakce

Program Retail Headquarters

3150772

POS vyvolá chybu při výpočtu ceny za zboží, pokud není nastaven jazyk na úložišti

Program Retail Headquarters

3149862

Časový limit aplikace po zpracování platební karty

Program Retail Headquarters

3152302

Žádné varianty můžete prohledat nebo prodává, když jeden z nich hlavního produktu není uvolněna

Program Retail Headquarters

3151177

VeriFone ruční aktualizace položka pro AX 2012 R3 MPOS

Program Retail Headquarters

3152010

"Jediné" transakce je třeba připomenout při výběru položky transakce "více" v odvolání transakce stránky v MPOS

Program Retail Headquarters

3152634

Vrácení omezení jsou ignorovány, když cena je přepsána.

Program Retail Headquarters

3158781

Procento daně příjmu zápatí dokumentu není vytištěna.

Program Retail Headquarters

3156464

"Jsme nemůže zpracovat váš požadavek v tomto okamžiku" Chyba při přidávání produktů do košíku, pokud stejného důvodu kód připojený dvakrát s produktem

Program Retail Headquarters

3157401

"Košíku řádku kolekce neobsahuje žádné prvky" Chyba při provádění daňové přepsat na úrovni transakce MPOS

Program Retail Headquarters

3156171

Nelze otevřít zásuvku pro operaci "Blind Zavřít směnu" EPOS

Program Retail Headquarters

3154893

Některé klávesnice wedge MSR nevrací data sledování karty správně a částečné špatné karty čtení odešle data nesprávné karty vašeho konektor platby při použití klávesnice wedge MSR pro přijímání platebních karet pro moderní POS

Program Retail Headquarters

3156456

Propojené informace kódů nefunguje správně při provést proces "Return bez příjmu" v Retail POS

Program Retail Headquarters

3157402

Aktivace zařízení MPOS neměli spoléhat na $metadata maloobchodní server Chcete-li zjistit, zda se jedná o živé

Program Retail Headquarters

3157340

Čárový kód není zobrazena při hledání položky "hledání nebo zadat množství" v POS

Program Retail Headquarters

3158657

"Zadané ID nebyl nalezen" Chyba při výběru příjmu z jiného obchodu ve formuláři Zobrazit deník

Program Retail Headquarters

3154907

Povinné infokód vyvolá "Chyba aplikace" vyzvednout ze skladu možnost vyhledávání zásob

Program Retail Headquarters

3159330

Logo na příjemce není viditelná při pokusu vytisknout příjemku z MPOS

Program Retail Headquarters

3155301

Nelze přidat telefonní číslo nebo jakékoli elektronické adresy pro existujícího zákazníka

Program Retail Headquarters

3157961

Aplikace MPOS není odhlášení správně po dokončení transakce

Program Retail Headquarters

3156977

MPOS nikdy používá stav spuštěno při zobrazení řádků zboží v zařízení

Program Retail Headquarters

3161576

Uživatelské rozhraní zobrazuje nesprávnou hodnotu při použití MPOS v dánštině

Program Retail Headquarters

3158037

Pokud produkt není roztříděné se nezdaří podrobnosti produktu Retail POS

Program Retail Headquarters

3159344

Žádné změny místní nastavení pro výtisk potvrzení MPOS

Program Retail Headquarters

3161292

Brazílie/svislé: QR Code není vytištěn v sestavě "DANFE NKS e" po použití opravy hotfix KB3142008

Program Retail Headquarters

3157072

Odeslané e-mailové potvrzení maloobchodní jsou znovu odeslán při zobrazení prodejní deník

Program Retail Headquarters

3166488

Opravit různé problémy platby kreditní karty pro MPOS, EPOS, Server maloobchodu a AX call center a pohledávek

Program Retail Headquarters

3160895

Otevřete formulář objednávky zákazníka vytvořit v EPOS je pomalý, pokud existuje velký počet zaměstnanců v adresáři úložiště

Program Retail Headquarters

3160773

"Operace není podporována" Chyba při použití dobropis jako způsob platby v MPOS

Program Retail Headquarters

3165230

Přidání řádku komentář je obnovit změněné ceny původní

Program Retail Headquarters

3162611

Provedení vrácení produktu obnovíte původní změněné ceny

Program Retail Headquarters

3164068

Funkci částku celkové slevy nejsou použity při vrácení zboží

Program Retail Headquarters

3168311

Částka výdajů na nulu v režimu přímé databáze v MPOS obnoví komentář k transakci

Program Retail Headquarters

3162598

Při přechodu přes ProductBuilder.AssembleProductsFromDatasets v CRT dojde ke ztrátě ExtensionProperty entity produkt

Program Retail Headquarters

3161354

Rafinerie hodnoty produktu nejsou převáděny správně při použití kanálu jazyk

Program Retail Headquarters

3166556

Množství nebere v úvahu při zadávání množství StringPad před skenováním s OPOS

Program Retail Headquarters

3163029

Obchodování je porušena opravou hotfix KB3145181

Program Retail Headquarters

3166484

MPOS operace není podporována funkce "Odhlásit"

Program Retail Headquarters

3164394

Číslo prodejní příjemka MPOS není nekonečný, jestliže kód info spouští ve sloupci "na konci transakce"

Program Retail Headquarters

3169059

Dobropis není aktualizován v HQ v případě, že dojde k selhání sítě během platby na POS

Program Retail Headquarters

3168310

GetButtonGrids API vrátí velké množství dat není požadováno nebo pověřený

Program Retail Headquarters

3168819

Záporná hodnota vrácená z rozsahu vás vyzve k zadání hmotnosti

Program Retail Headquarters

3168979

Obrázky produktů se nezobrazí při úložiště jazyk se liší od jazyka v HQ

Program Retail Headquarters

3075913

Po naskenování nebo zadané během ověření věku druhý produkt se aktivuje tlačítko "Ano" a druhý naskenovaný produkt není přidán k transakci

Program Retail Headquarters

3141094

"Nemáte oprávnění provést tuto akci" při došlo k chybě položky přidat k transakci bez přepsání ceny, pokud přepsání ceny je povinné pro produkt a nemáte oprávnění k přepsání ceny

Program Retail Headquarters

3120708

Nelze měnit množství z řádku nákupního košíku produkt X připojeného k řádku nákupního košíku produktu Y MPOS

Program Retail Headquarters

3082560

Čárové kódy s připojenými množství a množství zadané na POS nefungují dohromady

Program Retail Headquarters

3146478

Nelze vytisknout příjemku dárek pro jednotlivé položky v seznamu transakcí

Program Retail Headquarters

3091678

Nelze zadat více než dva znaky za tečkou vyhledávacího pole čísel a na konci řetězce POS

Program Retail Headquarters

3110367

Příjem v případě vkladu transakce účtu odběratele na MPOS nevytiskne.

Program Retail Headquarters

3121955

Prodejní příjemka, pickup příjmu a příjmu dárek nelze vytisknout v případě transakcí objednávky zákazníka na MPOS

Program Retail Headquarters

3115801

Pevný odkaz na RetailProxy.dll ve MPOS klienta VP

Program Retail Headquarters

3107058

Neplatné položky řádku jsou počítány jako prodej ve zprávách POS

Program Retail Headquarters

3148224

Obrázky blikat při výběru varianty v podrobnosti o produktu

Program Retail Headquarters

3095937

Kódy důvodů by neměla zůstat v kontrole na další položku

Program Retail Headquarters

3132739

AXProxy, projekt přistupující objekt musí být přidán v sadě SDK tak, že upravíte data datové vrstvy, která používá stroj cena v AX

Program Retail Headquarters

3119495

Datum typ info kód řádku hodnotu správné datum v MPOS nezachytává.

Program Retail Headquarters

3115800

Použití soukromých adres v AX pro adresu zákazníka vede k problémům v moderní POS

Program Retail Headquarters

3122996

Přidat schopnost auditování operací zrušené zásuvku pro MPOS

Program Retail Headquarters

3100194

Neplatné položky řádku jsou počítány jako prodej ve zprávách POS

Program Retail Headquarters

3146061

Příjem platebních karet zobrazuje hodnotu "null" pro řádky

Program Retail Headquarters

3118501

Prodejní částka zahrnuje daně z sestavy X

Program Retail Headquarters

3162354

Přeskočení chybové zprávy v EFT.

Program Retail Headquarters

3161479

Systém nepodporuje Microsoft Exchange Server 2016

Prodej a Marketing

3124332

Nelze spustit proces slevy pro všechny zákazníky najednou jako u cumulate rabaty

Prodej a Marketing

3134683

Indie/IND: Nesprávná daň vypočtena na POS v případě min a horní mez hodnoty nastavení pro kód DPH

Prodej a Marketing

3135387

Brazílie/svislé: Sitef transakcí se žádné potvrzení z EPOS o integraci EFT (platební převod elektronických prostředků) při použití Retail POS

Prodej a Marketing

3145322

Sestavy odsouhlasení hlavní knihy chybí data řádkové slevy pro zaúčtovanou prodejní objednávku

Daně

3148113

Můžete přejít přímo na BOLs pro zatížení z workbench plánování zatížení

Přeprava řídícího

3155939

BOL velitel tisk poskytuje souhrnné informace o všech připojených podkladových BOLs

Přeprava řídícího


Informace o opravě hotfixSpolečnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud dochází problému stahování, instalaci opravy hotfix nebo jiné odborné dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMůžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Partneři

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsZákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmVe zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Části "Řešení" je uvedeno, zda je tato oprava hotfix je k dispozici jako oprava hotfix nebo v nejnovější aktualizaci service pack. Pro účely porovnání a testování je původní oprava hotfix k dispozici na webu http://hotfix .

Pokud jste zákazníkem a nemáte-smlouvu Premier Support Agreement se společností Microsoft, obraťte se na svého partnera tuto opravu hotfix získat.

Výrazy pro vyhledávání

CU11 kumulativní aktualizace 11 AX 2012 R3

Autor:
Zapisovatel: v šesti
Odborný recenzent: henrikan; ssasi
Editor:

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×