Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

15.08.2017

Verze:

verze Preview měsíční kumulativní aktualizace

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení zahrnuje vylepšení a opravy, které byly součástí aktualizace KB4034681 (vydané 8. srpna 2017), a obsahuje také následující nová vylepšení kvality jako verzi Preview příští měsíční kumulativní aktualizace:

 • Tento balíček obsahuje knihovnu d3dcompiler_47.dll. Další informace si můžete přečíst v příspěvku blogu HLSL, FXC a D3DCompile.

 • Byl vyřešen problém v datech kolektoru událostí, který způsoboval poškození dat se symboly % v událostech přihlášení uživatelů (ID 4624) z jiných řadičů domény.

 • Byl vyřešen problém, kdy při výběru účtů dochází k chybovému ukončení průvodce pravidly nástroje AppLocker.

 • Byl vyřešen problém, při kterém dochází k chybovému ukončení programu spoolsv.exe.

 • Byl vyřešen problém, kdy nesynchronizovaný přístup v systému souborů NTFS může způsobit chybu.

 • Byl vyřešen problém, kdy připojení logické jednotky (LUN) obdržené po přidělení vyrovnávací paměti během shromažďování statistiky iSCSI způsobilo přetečení vyrovnávací paměti a chybu 0x19.

 • Byl vyřešen problém uživatelského rozhraní, při kterém jsou skryty cíle iSCSI v oknech vlastností iniciátoru iSCSI.

 • Byl vyřešen problém, kdy extrémně vysoký počet vyprázdnění u vstupně-výstupních operací může vést k chybě.

 • Byl vyřešen problém, kdy odstranění objektu, který má mnoho propojení ve službě Active Directory, způsobí selhání replikace s událostí 1084 a chybou 8409 „A database error has occurred” (Došlo k chybě databáze). Další informace si můžete přečíst v článku KB3149779.

 • Byl vyřešen problém s narušením přístupu ve službě LSASS, ke kterému dochází, když služba Active Directory obdrží poškozenou odpověď funkce LsaLookupNames. Podpis antivirové ochrany služby LSASS je „Systémový proces C:\Windows\system32\lsass.exe neočekávaně skončil se stavovým kódem 1073741819”. Systém se ukončí a restartuje. Chyba 107374181 se mapuje na 0xc0000005/STATUS_ACCESS_VIOLATION.

 • Byl vyřešen problém, kdy spuštění příkazu chkdsk /scan neočekávaně spustí opravu chyb online (spotfix). Někdy vyprší časový limit oprav chyb online a systém se ukončí.

 • Byl vyřešen problém, kdy rutina PowerShellu export-dfsrclone, která klonuje databázi DFSR, selže u svazků v clusteru s chybou 0x00000490=ERROR_NOT_FOUND. To zabrání klonování databází DFSR ze svazků, které už jsou v clusteru.

 • Byl vyřešen problém se zpožděním 4 až 17 sekund, ke kterému dochází při připojení sdílené složky NFS v úložišti NAS (Network Attached Storage) z klienta a spuštění příkazu touch u souboru nebo složky. Dojde k chybovému ukončení aplikace na klientech NFS, protože systém úložiště na klienty po dobu několika sekund nereaguje.

 • Byl vyřešen problém, kdy aplikace sady Office můžou přestat reagovat při pokusu o otevření souboru alternativních datových proudů (ADS), když je tento soubor uložený na serveru s nainstalovanou funkcí odstranění duplicit.

 • Byl vyřešen problém, kdy při povolení kvóty na serverech úložišť a následném pokusu o zálohování na těchto serverech může dojít k chybovému ukončení, které může způsobit ztrátu dat.

 • Byl vyřešen problém, kdy se nezdaří přidání nového hostitele relace do existující kolekce Vzdálené plochy. Pokud jsou disky profilů uživatelů (UPD) uloženy ve sdílené složce v clusteru, dojde k chybě „Název zprostředkovatele – hostitelské servery relací VP nelze nakonfigurovat“.

 • Byl vyřešen problém, kdy se hardwarové hodiny při použití linuxového virtuálního počítače na Hyper-V mohou rozcházet o hodiny nebo dny.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Ověřování NPS se může přerušit a pravděpodobně se nepovede připojit bezdrátové klienty.

Na serveru nastavte následující hodnotu klíče registru DWORD na = 0: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13\DisableEndEntityClientCertCheck.

Editor IME pro japonštinu se může při určitých scénářích zablokovat.

Nainstalujte aktualizaci KB2962409.

 

Jak získat tuto aktualizaci

Aktualizace je k dispozici jako Volitelná aktualizace na webu Windows Update. Další informace o tom, jak spustit službu Windows Update, najdete na stránce Jak získat aktualizaci prostřednictvím služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro aktualizaci 4034663.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×