Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

17.10.2017

Verze:

verze Preview měsíční kumulativní aktualizace

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení zahrnuje vylepšení a opravy, které byly součástí aktualizace KB4041693 (vydané 10. října 2017), a obsahuje také následující nová vylepšení kvality jako verzi Preview příští měsíční kumulativní aktualizace:

 • Byl vyřešen problém s nevrácenou pamětí u combase, ke kterému dochází při převodu formátu RTF na Unicode.

 • Byl vyřešen problém, při kterém se občas nezdaří připojení protokolu RDP k serveru služby RDS s Windows 2012 při ověření pomocí čipové karty. Tento problém souvisí s problémem načasování v procesu LogonUI. Nejčastěji k němu dochází, když klienti používají virtuální čipové karty.

 • Byl vyřešen problém týkající se součásti Universal CRT, kdy při použití relativní cesty vrátí funkce _stat32i64() nesprávné číslo jednotky (chyba 0xFFFFFFFF).

 • Byl vyřešen problém se součástí Universal CRT, při kterém byly při volání funkce tolower() vraceny nesprávné znaky.

 • Byl vyřešen problém, kdy funkce _splitpath() v součásti Universal CRT nezpracovávala správně vícebajtové řetězce. To způsobovalo selhání aplikací při přístupu k souborům s vícebajtovými názvy.

 • Byl vyřešen problém, kdy součást Universal CRT způsobovala, že u velkých projektů přestal fungovat linker (link.exe).

 • Byl vyřešen problém, při kterém čítač výkonu MSMQ (fronta MSMQ) nemusí naplnit instance fronty, když server hostuje clusterovanou roli MSMQ.

 • Byl vyřešen problém, při kterém služba AD FS už nemůže nadále ignorovat parametr prompt=login při ověřování. Byla přidána možnost Disabled (Zakázáno), která podporuje scénáře, ve kterých se nepoužívá ověřování heslem. Další informace najdete v článku Služba AD FS ignoruje parametr prompt=login při ověřování v systému Windows Server 2012 R2.

 • Byl vyřešen problém u služby AD FS, při kterém může parametr MSISCookies v hlavičkách požadavků nakonec způsobit přetečení limitu velikosti hlaviček. To způsobovalo selhání ověřování a vrácení stavového kódu HTTP 400: Bad Request - Header Too Long (Chybný požadavek – příliš dlouhá hlavička požadavku).

 • Byl vyřešen problém, při kterém přidání uživatelských práv do šablony RMS způsobovalo, že konzola pro správu služby Active Directory RMS (mmc.exe) přestala fungovat a vrátila neočekávanou výjimku.

 • Byl vyřešen problém, při kterém soubor USBHUB.SYS náhodně způsoboval poškození paměti, což vedlo k náhodným chybovým ukončením systému, které lze jen velmi obtížně diagnostikovat.

 • Byla přidána podpora pro páskové jednotky LTO8 do souboru ltotape.sys pro Windows Server 2012 R2.

 • Byl vyřešen problém, kdy může dojít k selhání miniportů, které odesílají 64bitové požadavky na přímý přístup do paměti (DMA) z jediné oblasti o velikosti 4 GB, což může bránit spuštění systému.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Po instalaci aktualizace KB4041693 se může uživatelům s tímto balíčkem při zavírání některých aplikací zobrazit dialogové okno s chybou, které oznamuje, že došlo k výjimce aplikace. Může se to týkat aplikací, které načítají webový obsah pomocí knihovny mshtml.dll. K tomuto selhání dochází pouze ve chvíli, kdy se proces už ukončuje. Neovlivní to funkčnost aplikací.

Tento problém řeší aktualizace KB4048958.

Instalace této aktualizace může způsobit selhání aplikací založených na databázovém stroji Microsoft JET (aplikace Microsoft Access 2007 a starších verzí nebo aplikací, které nepochází od Microsoftu) při vytváření nebo otevírání souborů .xls aplikace Microsoft Excel. Zobrazí se chybová zpráva „Neočekávaná chyba z externího ovladače databáze (1). (Databázový stroj Microsoft JET)”.

Stáhněte si a nainstalujte balíček Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable a pak změňte řetězce pro připojení databáze v aplikaci Microsoft Excel tak, aby se jako zprostředkovatel použil stroj ACE. Příklad: Změňte Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 na Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Někteří uživatelé, kteří mají velikost textu u ikon nastavenou na větší velikost (pomocí Nastavení zobrazení v Ovládacích panelech), můžou mít problémy se spuštěním aplikace Internet Explorer.

Snižte velikost textu u ikon na menší hodnotu nebo použijte nastavení Změnit velikost všech položek.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Po instalaci této aktualizace KB nemusí být uživatelé s aplikací Internet Explorer 11, kteří používají službu SSRS (SQL Server Reporting Services), schopni se posouvat v rozevírací nabídce pomocí posuvníku.

Tento problém řeší aktualizace KB4054519.

 

Jak získat tuto aktualizaci

Aktualizace je k dispozici jako volitelná aktualizace na webu Windows Update. Další informace o tom, jak spustit službu Windows Update, najdete na stránce Jak získat aktualizaci prostřednictvím služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update .

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro aktualizaci 4041685.

Předpoklady

Musíte mít nainstalovánu následující aktualizaci:

Aktualizace 2919355 pro Windows RT 8.1, Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 z dubna 2014

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×