Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

17.04.2018

Verze:

verze Preview měsíční kumulativní aktualizace

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení zahrnuje vylepšení a opravy, které byly součástí aktualizace KB4093114 (vydané 10. dubna 2018), a obsahuje také následující nová vylepšení kvality jako verzi Preview příští měsíční kumulativní aktualizace:

 • Služby Windows Update a WSUS budou tuto aktualizaci nabízet příslušným klientským a serverovým operačním systémům Windows bez ohledu na to, jestli mají nastavení registru HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc nebo jakou má toto nastavení hodnotu. Tato změna byla provedena s cílem chránit data uživatelů.

 • Řeší další problémy s aktualizací informací o časových pásmech.

 • Řeší problém, kdy jsou při používání zásad ověřování se zapnutým režimem auditování blokována neúspěšná ověření protokolem NTLM místo toho, aby byla pouze zaznamenána do protokolu. V protokolu Netlogon.log se může zobrazit následující:

SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Entered

NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck failed for A2ATo 0x5. This can be due to the lack of claims and compound support in NTLM

SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Returns 0xC0000413      

 • Řeší problém, který generuje chybu ověření certifikátu 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) z ovladače http.sys.

 • Řeší konflikt časování v iSCSI, který může mít za následek dotazy vracející neúplná rozpoznávající data.

 • Řeší problém, který způsobuje hromadná selhání při potvrzování fondů (ID 2019 a ID 2020), ke kterým dochází při odstraňování duplicit a zálohování na velkých souborových serverech.

 • Řeší problém, který v určitých situacích způsobuje selhání komunikace v síti založené na protokolu RPC. Jedná se o chybu reason_not_specified_reject.

 • Řeší problém, který může způsobovat periodické restartování řadičů domény systému Windows Server 2012 R2 poté, co dojde k chybě modulu služby LSASS (Local Security Authority Subsystem Service). To přeruší aplikace a služby, které jsou navázány na příslušný řadič domény. Řadiče domény můžou do protokolu zaznamenat následující události:

  • Událost chyby aplikace s ID 1000; vadný modul je NTDSATQ.dll a kód výjimky je 0xc0000005.

  • Událost User32 s ID 1074; událost Microsoft-Windows-Wininit s ID 1015 indikuje, že důležitý systémový proces lsass.exe selhal se stavovým kódem 255.      

 • Řeší problém, který způsobuje, že během obnovení XA přestane reagovat služba DTC v msdtcprx!CIConnSink::SendReceive. Při tomto selhání jsou poškozeny objekty IXaMapper s identickými identifikátory RMID.

 • Řeší problém, který způsobuje, že předplatné Eventcollector selže v prostředích s různými doménovými strukturami, jestliže označení cíle pomocí plně kvalifikovaného názvu domény neodpovídá názvu domény v rozhraní NetBIOS.

 • Řeší problém, který může způsobit, že se klienti, kteří používají sdílené svazky clusteru, odpojí od serverů SMB3, protože ovladač srv2.sys nepoužívá k obnovení funkci více kanálů SMB3 (SMB3 Multichannel). Pokud jsou mezi uzly přerušená připojení, může to u těchto sdílených svazků clusteru spustit neočekávané převzetí služeb při selhání a způsobit nestabilitu ve virtuálních počítačích umístěných na těchto sdílených svazcích clusteru. Tato přerušená připojení jsou detekována jako vypršení časových limitů u vstupně výstupních operací a generují událost s ID 5120 a chybou STATUS_IO_TIMEOUT. Pokud nedojde k obnovení, dojde někdy k události s ID 5142.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci

Společnosti Microsoft nejsou v současné době známy žádné problémy s touto aktualizací.

Jak získat tuto aktualizaci

Aktualizace je k dispozici jako Volitelná aktualizace služby Windows Update. Další informace o tom, jak spustit službu Windows Update, najdete v tématu Jak získat aktualizaci prostřednictvím služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro aktualizaci 4093121

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×