Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

18.10.2018

Verze:

Build operačního systému 14393.2580

10. dubna 2018 bylo ukončeno poskytování služeb u systému Windows 10 verze 1607. Zařízení s edicemi Windows 10 Home nebo Pro už nebudou dostávat měsíční aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality, které obsahují ochranu před nejnovějšími bezpečnostními hrozbami. Pokud chcete i nadále dostávat aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality, doporučuje společnost Microsoft provést aktualizaci na nejnovější verzi systému Windows 10.

DŮLEŽITÉ: Edice Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education obdrží šest měsíců dodatečného poskytování služeb zdarma. Zařízení v kanálech dlouhodobé údržby (LTSC) budou nadále dostávat aktualizace až do října 2026, jak je uvedeno na stránce zásad životního cyklu. Zařízení se systémem Windows 10 Anniversary Update (verze 1607), která používají čipovou sadu Intel Clovertrail, budou nadále dostávat aktualizace až do ledna 2023, jak je uvedeno v blogu komunity společnosti Microsoft.

Systém Windows 10 Mobile verze 1607 dosáhl konce údržby 8. října 2018. Zařízení s Windows 10 Mobile a Windows 10 Mobile Enterprise už nebudou dostávat měsíční aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality, které obsahují ochranu před nejnovějšími bezpečnostními hrozbami. Pokud chcete i nadále dostávat aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality, doporučuje společnost Microsoft provést aktualizaci na nejnovější verzi systému Windows 10.

 

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší přepočet u místní měny, který centrální banka ve Venezuele implementovala, když do oběhu zavedla suverénní bolívar (Bolivar Soberano).

 • Řeší další problémy s aktualizovanými informacemi o časových pásmech.

 • Řeší problém, kdy se nezobrazí žádná chybová zpráva při vyvolání zablokované aplikace z nabídky Start.

 • Řeší problém, při kterém je někdy poškozená informace AccountName v položce protokolu událostí pro zdroj Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center a událost s ID 7.

 • Řeší problém s výkonem cloudového ověřování u účtů, které vytváří přihlašovací relace velmi rychle.

 • Řeší problém, který znemožňuje zakázání protokolu TLS 1.0 a TLS 1.1, když je povolený režim FIPS (Federal Information Processing Standard).

 • Řeší problém, který ke stejnému uživateli mapuje dva nebo více certifikátů pro ověřování. Uživateli se zobrazí zpráva o tom, že byly nalezeny duplicity, a chyba „STATUS_CERTIFICATE_MAPPING_NOT_UNIQUE”.

 • Řeší problém, při kterém dochází k nevracení popisovačů u aplikací při použití certifikátů pro ověřování klientů s protokolem TLS. K tomuto problému dochází, když v kódu aplikace dojde k volání FreeCredentialsHandle před voláním DeleteSecurityContext.

 • Řeší problémy s nevracením paměti u procesu svchost.exe (netsvcs a Pomocná služba protokolu IP).

 • Řeší problém, který spotřebovává prostor úložiště na sdíleném svazku clusteru kvůli rozšíření virtuálního pevného disku Hyper-V (VHDX). V důsledku toho může virtuální počítač pokračovat v zápisu dat na svůj disk, dokud nebude poškozen nebo nepřestane fungovat. Virtuální počítač se také může restartovat a pak pokračovat v zápisu dat, dokud nedojde k poškození.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení. To může nastat, pokud jsou definovány oddíly pro aplikace, ale překlad názvů DNS se nezdařil s chybou názvu. Dochází k chybám „Při zvyšování úrovně řadiče domény jen pro čtení nebylo možné nalézt očekávané stavové objekty” a „Jsou k dispozici další data” (kód chyby 234).

 • Řeší problémy týkající se interoperability mezi funkcí ESL (Extranet Smart Lockout) služby Active Directory Federation Services (ADFS) a alternativním přihlašovacím ID. Kdy je povolené alternativní přihlašovací ID, vrací volání rutin PowerShellu pro AD FS – Get-AdfsAccountActivity a Reset-AdfsAccountLockout – chyby „Nebyl nalezen účet”. Při volání Set-AdfsAccountActivity se místo úpravy existující položky přidá nová položka.

 • Řeší problém s přecházením ze zobrazení dekád v japonském kalendáři. Když se uživatel pokusí přejít z aktuální éry do další éry, nefunguje navigace správně. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, který způsobuje, že po 12–24 hodinách provozu ve scénáři s vyrovnáváním zatížení přestane efektivně fungovat brána Vzdálené plochy.

 • Řeší problém, ke kterému dochází při používání více clusterů Hyper-V v systému Windows Server 2016. V protokolu se zobrazí následující událost:

  „Cluster Shared Volume 'CSVName' ('CSVName') has entered a paused state because of 'STATUS_USER_SESSION_DELETED(c0000203)'. All I/O will temporarily be queued until a path to the volume is reestablished.” (Sdílený svazek clusteru s názvem (název sdíleného svazku clusteru) přešel do pozastaveného stavu kvůli chybě STATUS_USER_SESSION_DELETED(c0000203). Všechny vstupně výstupní operace budou dočasně umístěny do fronty, dokud nedojde k opětovnému vytvoření cesty ke svazku.)

 • Řeší problém, který může způsobovat, že se občas nezdaří vytvořit cluster s jediným uzlem nebo přidat více uzlů do clusteru.

 • Řeší problém, ke kterému dochází při restartování uzlu po vyprázdnění tohoto uzlu. V protokolu se zobrazí událost s ID 5120 se zprávou „STATUS_IO_TIMEOUT c00000b5”. To může zpomalit nebo zastavit vstupní a výstupní operace u virtuálních počítačů a někdy může dojít k vypuštění uzlů ze členství v clusteru.

 • Řeší problém, při kterém se po opravách z 10. července 2018 a 14. srpna 2018 správně nenačítala reference System.Security.Cryptography.Algorithms v prostředí .NET Framework 4.7.1.

 • Řeší problém, který může způsobit, že při vypínání některých aplikací WPF (Windows Presentation Foundation) přestane fungovat systém kvůli výjimce TaskCanceledException. Aplikace, které jsou tímto problémem ohroženy, provádějí úlohy zahrnující slabé události a datové vazby poté, co funkce Application.Run() vrátí hodnoty.

 • Řeší konflikt časování u dočasných souborů a některých antivirových programů, který způsobuje, že aplikace architektury .NET Framework přestanou fungovat. Chybová zpráva je „Proces nemá přístup k souboru <název dočasného souboru>”.

 • Aktualizuje podporu architektury .NET Framework pro formátování japonských kalendářních dat v prvním roce ér. Pokud je vzor formátu „y年”, použije formát roku symbol „元” a nepoužije číslo roku 1. Navíc bude .NET Framework podporovat data, která zahrnují „元”. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Aktualizuje informace týkající se venezuelské měny. To ovlivní národní prostředí „es-VE” takto:

  • Symbol měny je „Bs.S”.

  • Název měny v angličtině je „Bolívar Soberano”.

  • Místní název měny je „bolívar soberano”.

  • Mezinárodní kód měny je „VES”.

 • Řeší problém, který může způsobit, že se po vytvoření jediného uzlu v clusteru systému Windows Server 2016 občas nezdaří přidávání uzlů. Kód chyby je „0x0000001e“.

 • Řeší problém, který může způsobit, že aplikace, která má podřízené okno, přestane zpracovávat vstupy myši. K tomuto problému dochází, když přesný touchpad spustí událost WM_MOUSEWHEEL.

 • Řeší problém, který způsobuje, že v zobrazení japonského kalendáře přestane fungovat přecházení mezi érami.

 • Řeší problém týkající se formátu data u kalendáře japonských ér.

 • Řeší problém, který způsobuje, že funkce GetCalendarInfo vrací nesprávnou hodnotu u kalendáře japonských ér.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Instalace a klientská aktivace hostitelských klíčů (zákaznických klíčů pro multilicenci) Služby správy klíčů v systémech Windows Server 2019 a 1809 v kanálu dlouhodobé údržby nefunguje po instalaci této aktualizace podle očekávání.

Tento problém řeší aktualizace KB4467684.

Po instalaci této aktualizace dojde při zvýšení úrovně na serveru se systémem Windows Server 2016 s cílem vytvořit nekořenovou doménu k selhání v doménových strukturách, ve kterých byly povoleny volitelné funkce, jako je recyklování v Active Directory. Dojde k chybě „Při operaci replikace byla zjištěna chyba databáze.“

Tento problém řeší aktualizace KB4467684.

Po instalaci verze Preview srpnové kumulativní aktualizace pro zvýšení kvality nebo aktualizace .NET Framework z 11. září 2018 může vytvoření instance SqlConnection způsobit výjimku. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výjimka při vytváření instance SqlConnection v rozhraní .NET 4.6 nebo novějším po aktualizacích rozhraní .NET Framework ze srpna nebo září 2018

Tento problém řeší aktualizace KB4480977.

Po instalaci této aktualizace se může stát, že při přehrávání určitých souborů nebudou uživatelé moct používat panel pro posunování v aplikaci Windows Media Player. Tento problém nemá vliv na běžné přehrávání.

Tento problém řeší aktualizace KB4471321.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Kumulativní aktualizace systému Windows vyžadují, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. To pomáhá zmírnit případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4132216) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, přejděte do Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4462928

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×