Související témata
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Datum vydání:

19.08.2019

Verze:

Build operačního systému 17134.984

Aktualizace Windows 10 z dubna 2018 dosáhne konce poskytování služeb 12. listopadu 2019 u edicí Home a Pro. Zařízení, která mají aktualizaci Windows 10 z dubna 2018, začneme aktualizovat od 16. července 2019, abychom pomohli zajistit, že tato zařízení zůstanou v udržovaném a zabezpečeném stavu. Další informace najdete v části o Windows 10 verze 1903 na řídicím panelu s informacemi o vydáních.

Poznámka: Sledujte kanál @WindowsUpdate, kde můžete zjistit, kdy bude publikován nový obsah na řídicím panelu s informacemi o vydáních.

Připomenutí: 12. března a 9. dubna byly vydány poslední dvě rozdílové aktualizace pro Windows 10 verze 1803. Aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality budou i nadále k dispozici prostřednictvím balíčků expresních a úplných kumulativních aktualizací. Další informace o této změně najdete v našem blogu.

Počínaje aktualizací KB4499183 zavádíme funkci, která vám umožní se rozhodnout, kdy si nainstalujete aktualizaci funkcí. Budete moct řídit, kdy obdržíte aktualizaci funkcí, a současně bude vaše zařízení udržováno v aktualizovaném stavu. Aktualizace funkcí dostupné pro zařízení, která na ně mají nárok, se zobrazí v samostatném modulu na stránce Windows Update (Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update). Když budete chtít získat dostupnou aktualizaci hned, vyberte Stáhnout a nainstalovat hned. Další informace o této funkci najdete v tomto blogu

Když u zařízení s Windows 10 končí nebo má za několik měsíců skončit poskytování služeb, začne služba Windows Update automaticky poskytovat aktualizaci funkcí. To zajišťuje, že tato zařízení zůstanou podporovaná a budou dostávat měsíční aktualizace, které jsou důležité pro zabezpečení zařízení a stav prostředí.

Další informace o různých typech aktualizací systému Windows, jakou jsou důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení, aktualizace ovladačů, aktualizace Service Pack a další, najdete v tomto článku.

Hlavní body

 • Aktualizuje problém, který neúmyslně odebral přihlašovací údaje Windows Hello.

 • Aktualizuje problém, který způsobuje, že stránka Nastavení přestane fungovat a občas zabrání správnému nastavení výchozích aplikací.

 • Aktualizuje problém se stahováním digitálních médií chráněných autorskými právy (hudba, televizní pořady, filmy atd.) z určitých webů pomocí Microsoft Edge a Internet Exploreru.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém se stahováním souborů chráněných technologií DRM (Správa digitálních práv) z určitých webů pomocí Microsoft Edge a Internet Exploreru.

 • Řeší problém, který způsobuje, že architektura DISM (Deployment Image Servicing and Management) dočasně přestane reagovat při rušení zřízení některých předinstalovaných aplikací pomocí nástroje Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager).

 • Řeší problém, ve kterém nebyla správně nastavena výchozí klávesnice pro anglické národní prostředí en-CY (Kypr).

 • Řeší problém, který způsobuje, že stránka Nastavení přestane fungovat a občas zabrání správnému nastavení výchozích aplikací.

 • Řeší problém, který způsobuje, že žádost dotazu třídy Win32_LogonSession pro hodnotu StartTime zobrazí hodnotu epochy (například 1-1-1601 1:00:00) místo skutečného času přihlášení. K tomu dochází, když uživatel, který není správcem, vytvoří žádost dotazu.

 • Řeší problém, který způsobuje, že volání rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) pro připojení k hostiteli Windows PE (WinPE) selže s chybou 0x80070721.

 • Řeší problém, který zabraňuje otevření aplikace App-V a zobrazuje chybu selhání sítě. K tomuto problému dochází za určitých okolností, například když je vybitá baterie systému nebo když dojde k neočekávanému výpadku napájení.

 • Řeší problém, který po instalaci aktualizace KB4489894 neúmyslně odebral přihlašovací údaje Windows Hello.

 • Řeší vzácný problém, který způsobuje, že Rozšířená ochrana před internetovými útoky v programu Windows Defender dočasně zabrání jiným procesům v přístupu k souborům.

 • Řeší problém, který způsobuje, že pracovní stanice přestane fungovat, když se přihlásíte pomocí aktualizovaného hlavního názvu uživatele (UPN) (například při změně z UserN@contoso.com na User.Name@contoso.com).

 • Řeší problém, ve kterém funkce Řízení aplikací v programu Windows Defender neumožňuje načítání binárních souborů třetích stran z aplikace pro Univerzální platformu Windows. Chyba 3033 události CodeIntegrity se zobrazí jako „Při kontrole integrity kódu bylo zjištěno, že proces (<název procesu>) se pokusil načíst soubor <název binárního souboru>, který nesplnil požadavky zabezpečení na úroveň podpisu ve Storu.“

 • Řeší problém, který může přerušit vztah důvěryhodnosti domény, když nakonfigurujete Koš v doméně, která tento vztah důvěryhodnosti obsahuje.

 • Řeší problém, který brání některým uživatelům v získání hodnoty TTL, když jsou přidáni jako členové stínových objektů zabezpečení. K tomu dochází u uživatelů, kteří mají rozlišovací název (DN) obsahující řídicí znak. Hodnota TTL je nyní přidána podle očekávání.

 • Řeší problém, který může bránit spuštění zařízení při jejich spuštění pomocí obrázků PXE (Preboot Execution Environment) ze Služby pro nasazení systému Windows nebo nástroje SCCM (System Center Configuration Manager). Chyba je „Stav: 0xc0000001, Informace: Požadované zařízení nelze připojit nebo není dostupné.“

 • Řeší problém, který může způsobit, že přestanou fungovat:

  • aplikace vytvořené v jazyce Visual Basic 6 (VB6),

  • makra, která používají Visual Basic for Applications (VBA),

  • skripty nebo aplikace, které používají Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Může se také zobrazit chyba Neplatné volání procedury.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.

 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Prověřujeme zprávy, že u malého počtu zařízení se může při prvním přihlášení po instalaci aktualizací zobrazit černá obrazovka.

Tento problém řeší aktualizace KB4519978.

Po instalaci této aktualizace se může uživatelům aplikace Windows Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) občas zobrazit kód chyby „15-5”. V některých případech může Windows Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) hlásit, že náhlavní souprava je v režimu spánku, a může se zdát, že stisknutí tlačítka „Probudit“ nevyvolá žádnou akci.

Tento problém řeší aktualizace KB4519978.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizací, aby se zmírnily případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4509094) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte do Katalogu služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ano

Tato aktualizace se bude automaticky synchronizovat se službou WSUS, pokud nakonfigurujete Produkty a klasifikace takto:

Produkt: Windows 10

Klasifikace: aktualizace

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4512509

 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×