Obsah
×

Datum vydání:

20.09.2018

Verze:

Build operačního systému 14393.2515

10. dubna 2018 bylo ukončeno poskytování služeb u systému Windows 10 verze 1607. Zařízení s edicemi Windows 10 Home nebo Pro už nebudou dostávat měsíční aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality, které obsahují ochranu před nejnovějšími bezpečnostními hrozbami. Pokud chcete i nadále dostávat aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality, doporučuje společnost Microsoft provést aktualizaci na nejnovější verzi systému Windows 10.

DŮLEŽITÉ: Edice Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education obdrží šest měsíců dodatečného poskytování služeb zdarma. Zařízení v kanálech dlouhodobé údržby (LTSC) budou nadále dostávat aktualizace až do října 2026, jak je uvedeno na stránce zásad životního cyklu. Zařízení se systémem Windows 10 Anniversary Update (verze 1607), která používají čipovou sadu Intel Clovertrail, budou nadále dostávat aktualizace až do ledna 2023, jak je uvedeno v blogu komunity společnosti Microsoft.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který způsobuje, že dialogová okna aplikace Internet Explorer pro zabezpečení a certifikáty zobrazují za určitých okolností výzvy na pozadí místo na popředí.

 • Umožňuje zobrazení zásad skupiny pro stránku Nastavení v částech Konfigurace uživatele a Konfigurace počítače. Tyto zásady skupiny najdete na následujících cestách:

  • Konfigurace uživatele/Šablony pro správu/Ovládací panely/Viditelnost stránky nastavení

  • Konfigurace počítače/Šablony pro správu/Ovládací panely/Viditelnost stránky nastavení

 • Řeší problém se zobrazením správných změn obsahu složek v některých konfiguracích úložiště NAS (Network Attached Storage).

 • Řeší problém s diagnostickým kanálem u zařízení, která jsou registrovaná ve Windows Analytics, v situacích, kdy existuje klíč registru CommercialID v umístění HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection.

 • Řeší problém, který brání synchronizaci naplánovaných úloh klienta App-V, pokud jsou povolené zásady pro uzamčení ochrany Device Guard.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se při použití čipové karty nezdaří přihlášení k serveru Vzdálené plochy. Dojde k chybě STATUS_LOGON_FAILURE.

 • Řeší problém, který někdy způsobuje, že se v protokolu událostí zobrazí poškozené záznamy u následujících položek:

  • Zdroj Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center.

  • Události s ID 4933, 4928 a 4937.

 • Řeší problém, ke kterému dochází při používání šifrovaných e-mailů. Pokud zákazník vybere Zrušit, když se poprvé zobrazí výzva k zadání PIN kódu, zobrazí se několik dalších výzev k zadání PIN kódu, než se okno výzvy nakonec přestane zobrazovat.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se nezdaří připojení pomocí přímého přístupu v případě, že je ověřovací certifikát klienta uložený na zařízení s čipem TPM.

 • Řeší problém, který způsobuje, že systém zaznamenává negativní události u ovladačů, které jsou platné a měly by být důvěryhodné. K tomuto problému dochází při spuštění Řízení aplikací v programu Windows Defender (ochrana Device Guard) v režimu auditování.

 • Řeší problém, který způsobuje, že při přihlašování občas přestane reagovat hostitelský server relace Vzdálené plochy.

 • Řeší problém, který může způsobit, že při pokusu o zpracování chybně vytvořeného identifikátoru zabezpečení (SID) přestane fungovat proces LSASS (Local Security Authority Subsystem Service).

 • Řeší problém, který způsobuje, že se nezdaří tisk do otevřeného nebo existujícího souboru, aniž by se zobrazila chybová zpráva. K tomuto problému dochází při použití možností Microsoft Print to PDF nebo XPS Document Writer.

 • Řeší problém, který může způsobovat, že server DNS vrátí chybu u dotazu v případě, že zpracovává velkou rekurzivní odpověď, která vyžaduje zkrácení.

 • Řeší problém, který brání spouštění následných akcí, když uživatel vytvoří více akcí v úloze v Plánovači úloh a tato úloha je naplánovaná v pravidle Zastavit stávající instanci.

 • Řeší problém s úlohami, které mají nastavení opakování. Příslušná úloha není naplánována a po jejím zakázání a opětovném povolení se nespustí. Ve sloupci Čas příštího spuštění v Plánovači úloh se zobrazuje správný čas, ale úloha se v příslušném čase nespustí.

 • Řeší problém s naplánovanými úlohami, které mají neurčitou dobu trvání. Příslušná úloha se spustí okamžitě poté, co je vytvořena, místo v čase nastaveném na kartě Aktivační události.

 • Řeší problém, při kterém se denní opakované úlohy neočekávaně spouští ve chvíli, kdy je příslušná úloha vytvořena nebo zaktualizována.

 • Řeší problém, ke kterému dochází, když přestane fungovat hostitel služby (svchost) u hosta na Windows Serveru 2016. U hosta může přestat fungovat služba Hyper-V pro synchronizaci času (vmictimesync) a může dojít k problému se synchronizací času. Host by pak byl zranitelný při časovém posunu kvůli nesprávnému hardwaru nebo nesprávným ukázkám protokolu NTP (Network Time Protocol).

 • Řeší problém, který brání aktualizaci atributu lastLogonTimestamp u nových uživatelů ve službě Active Directory. K tomuto problému dochází při provádění jednoduchých vazeb LDAP s řadičem domény Windows Serveru 2016.

 • Řeší problém služby AD CS (Active Directory Certificate Services), který způsobuje, že se nezdaří žádosti o zápis certifikátu z některých podnikových směrovačů na server služby MSCEP/NDES. Žádost se nezdaří s chybou „Služba zápisu síťových zařízení nemůže převést zakódované části zprávy http klienta (nebo text žádosti pro operaci POSTPKIOperation) nebo je převedená zpráva (nebo text žádosti pro operaci POSTPKIOperation) větší než 64 kB (%1). %2”.

 • Řeší problém správy Privileged Access Management u služby AD DS (Active Directory Domain Services), který může způsobovat, že uživateli zůstane zachované přidružení k nakonfigurovanému stínovému objektu zabezpečení po uplynutí nakonfigurovaného času v hodnotě TTL (Time to Live). K tomuto problému dochází při zvýšení úrovně řadiče domény ve chvíli, kdy je hodnota TTL platná.

 • Řeší problém, který způsobuje, že při společném zálohování dvou svazků v jednom umístění v NetApp selže Zálohování Windows Serveru.

 • Řeší problém, kdy se Zálohování Windows Serveru nepodaří obnovit zálohy u Microsoft Exchange 2016.

 • Řeší problém, kdy může vytváření klientského přístupového bodu trvat dlouhou dobu, když brána firewall blokuje přístup k řadičům podřízených domén.

 • Řeší nevracení paměti ve službě Cluster Health Service.

 • Řeší problém, který může způsobit chybu při pokusu o přístup ke sdílené složce systému souborů NFS.

 • Řeší problém, při kterém se nepodaří otevřít zobrazení Průzkumníka na webu serveru SharePoint pomocí proxy serveru TMG. K tomuto problému dochází, když server vyžaduje ověřování pomocí klientských certifikátů SSL a TLS a odesílá seznam vydavatelů, kteří jsou důvěryhodnými certifikačními autoritami.

 • Řeší problém, který může způsobit, že při připojení jednotky NFS pomocí příkazového řádku s možností -u-p přestane fungovat systém. K tomuto problému dochází, pokud se délka hesla liší od délky názvu domény.

 • Řeší problém, který může způsobit selhání instalačního programu v průběhu počátečního nastavování počítače OEM, pokud je na hostu Hyper-V v nastavení jazyka vybraná francouzština nebo španělština.

 • Řeší problém, kdy se ve Správci licencí Vzdálené plochy zobrazuje datum sestavy jako neznámé.

 • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows.

 • Řeší problém, kdy všechny hostované virtuální počítače se spuštěným Vyrovnáváním zatížení sítě Unicast přestanou po restartování virtuálního počítače reagovat na žádosti Vyrovnávání zatížení sítě.

 • Řeší problém, který způsobuje velký počet selhání vstupů a výstupů (I/O), když jsou povolené funkce QoS. Systém se nepokusí operace opakovat. Kód chyby je STATUS_Device_Busy. K tomu dochází během pravidelného převzetí služeb při selhání, pokud cluster Windows používá fond úložiště a je povolená funkce Multipath I/O (MPIO). Po instalaci této aktualizace můžete vytvořit klíč registru (Red_DWORD) s hodnotou 0x1 a povolit tak opakování operací. Cesta v registru je HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort\QoSFlags.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

 

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Instalace a klientská aktivace hostitelských klíčů (zákaznických klíčů pro multilicenci) Služby správy klíčů v systémech Windows Server 2019 a 1809 v kanálu dlouhodobé údržby nefunguje po instalaci této aktualizace podle očekávání.

Tento problém řeší aktualizace KB4467684.

Po instalaci této aktualizace dojde při zvýšení úrovně na serveru se systémem Windows Server 2016 s cílem vytvořit nekořenovou doménu k selhání v doménových strukturách, ve kterých byly povoleny volitelné funkce, jako je recyklování v Active Directory. Dojde k chybě „Při operaci replikace byla zjištěna chyba databáze.“

Tento problém řeší aktualizace KB4467684.

Po instalaci verze Preview srpnové kumulativní aktualizace pro zvýšení kvality nebo aktualizace .NET Framework z 11. září 2018 může vytvoření instance SqlConnection způsobit výjimku. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výjimka při vytváření instance SqlConnection v rozhraní .NET 4.6 nebo novějším po aktualizacích rozhraní .NET Framework ze srpna nebo září 2018

Tento problém řeší aktualizace KB4480977.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Kumulativní aktualizace systému Windows vyžadují, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. To pomáhá zmírnit případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4132216) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, přejděte do Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4457127

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×