Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics AX pro oblast České (cz).

Od roku 2016, poplatníků jsou povinni odeslat výkaz DPH ovládací prvek s podrobné informace o místní zdanitelné dodání přijaté a poskytnuté. Prohlášení musí být předloženy ve formátu xml měsíčně.

V nastavení Výkazu DPH ovládací prvek se používá podobný přístup k Výkazu DPH založeného na kódy vykazování a vztah atributů xml. Rozdíl je, přiřadit kód vykazování atribut xml namísto přiřazení atributů xml vykazování kódů.

Počáteční instalace (načítání) schéma je předdefinována v kódu jako v existující formuláře TaxReportXmlCodes_CZ, VATCSReportXmlCodes_CZ je název nového formuláře. Tento návrh umožňuje není Změna stávajícího nastavení daňových přiznání, která se provádí na vykazování kódů a opětovné použití korelace mezi atributy xml a vykazování kódů pro ovládací prvek sestavy výkazu DPH. Nový samostatný formulář a struktura také nesmí ovlivnit existující funkce.


Poznámka: Virtuální kód vykazování se vytvoří shromáždit několik kódy vykazování v rámci jednoho elementu xml, stejně jako částky pro výkaz DPH.


Následující informace je exportován do souboru:

VetaA1

Prodej – k dani dodává v režimu domácí stornovací poplatek

VetaA2

Nákupy - odkud je nabyvatel povinen deklarovat daně zdanitelné pořízení

VetaA3

Prodej - dodávky ve zvláštní režim pro investiční zlato

VetaA4

Prodej – k dani dodává a přijaté platby v částce nad 10 000, včetně DPH a všech oprav

VetaA5

Prodej – další s hodnotou 10 000 nebo plnění bez daňového dokladu

VetaB1

Nákup – přijaté Zdanitelné dodávky v režimu domácí stornovací poplatek od kterého nabyvatel je povinen deklarovat daně

VetaB2

Nákup - s hodnotou více než 10 000 a opravy

VetaB3

Nákup - s hodnotou 10 000

VetaC

Ovládací prvek řádky výkazu DPHInstalačního programu: kódy DPH a kódy pro hlášení

1. Vytvořte (nebo aktualizovat existující) kódy prodejní daně pro účely vykazování. Aby byly rozlišeny 1. a 2. snížené sazby, použijte kódy vykazování DPH samostatné, stejně jako kódy DPH.

2. Vytvořte kódy vykazování v kódy vykazování DPH (finance > Nastavení > DPH > Externí > Kódy vykazování DPH) a přiřadit kódy DPH (finance > Nastavení > DPH > Kódy DPH).Instalační program: Kódy dodávek

1. nastavení kódů dodávek (finance > Nastavení > DPH > Externí > Kódy dodávek) pro prodej a nákup.
Můžete definovat kód dodávky podle Item\Item group\Category nebo kód prodejní daně

Poznámka: Kód dodávky je určen při vytvoření sestavy a použít v seskupení záznamů výstupu v oddílech. Funkce kategorie je k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Microsoft Dynamics AX 2012 R3.Nastavení: Prahu a maximální tolerance

1. v Parametry hlavní knihy na kartě DPH definujte:
Včetně dokumentů v příslušných oddílech – dokumenty s částkou přes zadanou prahovou částku by měly být zahrnuty v částech A4\B2, jinak v částech A5\B3; a Maximální tolerance mezi výkazu DPH a řízení prohlášení (VetaC)

Instalační program: Kódy xml ovládací prvek příkaz

1. Otevřete formulář výkazu DPH ovládací kódy XML vykazování (hlavní kniha > Nastavení > DPH > Externí > XML výkazu DPH ovládací prvek).

2. klepněte na tlačítko inicializovat vytvořit strukturu předdefinované.

3. přiřaďte kódy vykazování atributy ve formátu XML.

Poznámka: Systém shromažďuje informace o výši základu daně (zakl_dane) a daně (daň) ve vykazování kódů; skupiny a ukládá informace shromážděné v nové struktuře dočasné VATCSTransDataTmp_CZ, který je vytvořen pro uložení dat daně před odesláním zprávy.Vytvořit výpis ovládací prvek XML

1. zaúčtování plateb DPH pro období (finance > Periodicky > platby DPH > platby DPH)

2. Otevřete plateb DPH (hlavní kniha > Sestavy > Externí > platby DPH) a klepněte na příkaz Exportovat ovládací prvek pro vytvoření záznamu.
V případě, že při vykazování období je měsíc – související pole jsou vyplněna automaticky.

3. Zadejte cestu a název souboru.

4. Zadejte typ sestavy v prohlášení typu: běžný (B – první příkaz v období), opravné (O – nahrazuje příkaz, pokud je v přiměřené lhůty pro podávání výkazu DPH ovládacího prvku) nebo následující (N – nahrazuje příkaz, pokud je po splatnosti datum pro podání výkazu DPH ovládacího prvku).

5. Vyberte data datum podání korekce a zprávy (pole Důvod pozorována a Datum sestavy). V případě předvolání – zadejte jeho číslo do pole číslo .
Pole data -zadejte identifikátor pole dat
Odpovědná osoba – podepisující osoba v poli pracovník vyberte. (Poznámka: V aplikaci Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, pole název je Zaměstnanec).
V případě, že je třeba předložit zprávu nil – nastavte značku Žádná daňová povinnost nebo oprávnění ke srážce.

Poznámka: Hodnoty exportovány v VetaD a VetaP (Obecná část a identifikace plátce) ovládacího prvku prohlášení byly využity z existující parametry zahraničního obchodu pro stejné informace ve výkazu DPH. Regionální finanční úřad je přidán k získání hodnoty pro identifikaci příslušný finanční úřad.

Řešení

Změny v opravě hotfix povolit tuto funkci.

Informace o instalaci

Pokud máte vlastní nastavení pro jednu nebo více metod nebo tabulek ovlivněných touto opravou hotfix, je třeba použít tyto změny v testovacím prostředí před instalací opravy hotfix ve výrobním prostředí.
Další informace o instalaci této opravy hotfix klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

893082 jak nainstalovat opravy hotfix produktu Microsoft Dynamics AX

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix po restartování služby aplikačního objektového serveru (AOS).

Informace o souborech

Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×