2016 výkazu DPH ovládací prvek je k dispozici v české verzi produktu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Šablona: AX Hotfix šablony

Odkazy

Chyba č: 3703686 (DAXSE)Chyba #: 3703683 (DAXSE)chyba č: 3699251 (DAXSE)

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics AX pro oblast České (cz).

Od roku 2016, poplatníků jsou povinni odeslat výkaz DPH ovládací prvek s podrobné informace o místní zdanitelné dodání přijaté a poskytnuté. Prohlášení musí být předloženy ve formátu xml měsíčně.

V nastavení Výkazu DPH ovládací prvek se používá podobný přístup k Výkazu DPH založeného na kódy vykazování a vztah atributů xml. Rozdíl je, přiřadit kód vykazování atribut xml namísto přiřazení atributů xml vykazování kódů.

Počáteční instalace (načítání) schéma je předdefinována v kódu jako v existující formuláře TaxReportXmlCodes_CZ, VATCSReportXmlCodes_CZ je název nového formuláře. Tento návrh umožňuje není Změna stávajícího nastavení daňových přiznání, která se provádí na vykazování kódů a opětovné použití korelace mezi atributy xml a vykazování kódů pro ovládací prvek sestavy výkazu DPH. Nový samostatný formulář a struktura také nesmí ovlivnit existující funkce.


Poznámka: Virtuální kód vykazování se vytvoří shromáždit několik kódy vykazování v rámci jednoho elementu xml, stejně jako částky pro výkaz DPH.


Následující informace je exportován do souboru:

VetaA1

Prodej – k dani dodává v režimu domácí stornovací poplatek

VetaA2

Nákupy - odkud je nabyvatel povinen deklarovat daně zdanitelné pořízení

VetaA3

Prodej - dodávky ve zvláštní režim pro investiční zlato

VetaA4

Prodej – k dani dodává a přijaté platby v částce nad 10 000, včetně DPH a všech oprav

VetaA5

Prodej – další s hodnotou 10 000 nebo plnění bez daňového dokladu

VetaB1

Nákup – přijaté Zdanitelné dodávky v režimu domácí stornovací poplatek od kterého nabyvatel je povinen deklarovat daně

VetaB2

Nákup - s hodnotou více než 10 000 a opravy

VetaB3

Nákup - s hodnotou 10 000

VetaC

Ovládací prvek řádky výkazu DPHInstalačního programu: kódy DPH a kódy pro hlášení

1. Vytvořte (nebo aktualizovat existující) kódy prodejní daně pro účely vykazování. Aby byly rozlišeny 1. a 2. snížené sazby, použijte kódy vykazování DPH samostatné, stejně jako kódy DPH.

2. Vytvořte kódy vykazování v kódy vykazování DPH (finance > Nastavení > DPH > Externí > Kódy vykazování DPH) a přiřadit kódy DPH (finance > Nastavení > DPH > Kódy DPH).Instalační program: Kódy dodávek

1. nastavení kódů dodávek (finance > Nastavení > DPH > Externí > Kódy dodávek) pro prodej a nákup.
Můžete definovat kód dodávky podle Item\Item group\Category nebo kód prodejní daně

Poznámka: Kód dodávky je určen při vytvoření sestavy a použít v seskupení záznamů výstupu v oddílech. Funkce kategorie je k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Microsoft Dynamics AX 2012 R3.Nastavení: Prahu a maximální tolerance

1. v Parametry hlavní knihy na kartě DPH definujte:
Včetně dokumentů v příslušných oddílech – dokumenty s částkou přes zadanou prahovou částku by měly být zahrnuty v částech A4\B2, jinak v částech A5\B3; a Maximální tolerance mezi výkazu DPH a řízení prohlášení (VetaC)

Instalační program: Kódy xml ovládací prvek příkaz

1. Otevřete formulář výkazu DPH ovládací kódy XML vykazování (hlavní kniha > Nastavení > DPH > Externí > XML výkazu DPH ovládací prvek).

2. klepněte na tlačítko inicializovat vytvořit strukturu předdefinované.

3. přiřaďte kódy vykazování atributy ve formátu XML.

Poznámka: Systém shromažďuje informace o výši základu daně (zakl_dane) a daně (daň) ve vykazování kódů; skupiny a ukládá informace shromážděné v nové struktuře dočasné VATCSTransDataTmp_CZ, který je vytvořen pro uložení dat daně před odesláním zprávy.Vytvořit výpis ovládací prvek XML

1. zaúčtování plateb DPH pro období (finance > Periodicky > platby DPH > platby DPH)

2. Otevřete plateb DPH (hlavní kniha > Sestavy > Externí > platby DPH) a klepněte na příkaz Exportovat ovládací prvek pro vytvoření záznamu.
V případě, že při vykazování období je měsíc – související pole jsou vyplněna automaticky.

3. Zadejte cestu a název souboru.

4. Zadejte typ sestavy v prohlášení typu: běžný (B – první příkaz v období), opravné (O – nahrazuje příkaz, pokud je v přiměřené lhůty pro podávání výkazu DPH ovládacího prvku) nebo následující (N – nahrazuje příkaz, pokud je po splatnosti datum pro podání výkazu DPH ovládacího prvku).

5. Vyberte data datum podání korekce a zprávy (pole Důvod pozorována a Datum sestavy). V případě předvolání – zadejte jeho číslo do pole číslo .
Pole data -zadejte identifikátor pole dat
Odpovědná osoba – podepisující osoba v poli pracovník vyberte. (Poznámka: V aplikaci Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, pole název je Zaměstnanec).
V případě, že je třeba předložit zprávu nil – nastavte značku Žádná daňová povinnost nebo oprávnění ke srážce.

Poznámka: Hodnoty exportovány v VetaD a VetaP (Obecná část a identifikace plátce) ovládacího prvku prohlášení byly využity z existující parametry zahraničního obchodu pro stejné informace ve výkazu DPH. Regionální finanční úřad je přidán k získání hodnoty pro identifikaci příslušný finanční úřad.

Řešení

Změny v opravě hotfix povolit tuto funkci.

Části "Řešení" je uvedeno, zda je tato oprava hotfix je k dispozici jako oprava hotfix nebo v nejnovější aktualizaci service pack. Pro účely porovnání a testování je původní oprava hotfix k dispozici na webu http://hotfix .

Informace o instalaci

Pokud máte vlastní nastavení pro jednu nebo více metod nebo tabulek ovlivněných touto opravou hotfix, je třeba použít tyto změny v testovacím prostředí před instalací opravy hotfix ve výrobním prostředí.
Další informace o instalaci této opravy hotfix klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

893082 jak nainstalovat opravy hotfix produktu Microsoft Dynamics AX

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix po restartování služby aplikačního objektového serveru (AOS).

Informace o souborech

Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×