Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

22.01.2019

Verze:

Build operačního systému 17763.292

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který může způsobit, že s některými ovladači zobrazení přestane fungovat Microsoft Edge.

 • Řeší problém, při kterém můžou mít aplikace od jiných výrobců potíže při ověřování hotspotů.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání při zvýšení úrovně u nekořenových domén s chybou „Při operaci replikace byla zjištěna chyba databáze”. K tomuto problému dochází v doménových strukturách služby Active Directory, ve kterých byly povoleny volitelné funkce, jako je recyklace v Active Directory.

 • Řeší problém týkající se formátu data u kalendáře japonských ér. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém s kompatibilitou u grafických čipových sad AMD R600 a R700.

 • Řeší problém s kompatibilitou zvuku při hraní novějších her s povoleným režimem prostorového zvuku 3D prostřednictvím vícekanálových zvukových zařízení nebo pomocí formátu Windows Sonic pro sluchátka.

 • Řeší problém, který může způsobit, že při přehrávání zvukového obsahu FLCA (Free Lossless Audio Codec) po použití operace posunutí, jako je například posunutí zpět, přestane reagovat přehrávání zvuku.

 • Řeší problém, který umožňuje uživatelům odinstalovat aplikace z nabídky Start, když jsou nastavené zásady skupiny „Zabránit uživatelům v odinstalaci aplikací z nabídky Start”.

 • Řeší problém, který způsobuje, že po kliknutí na tlačítko Zapnout u funkce časové osy přestane fungovat Průzkumník souborů. K tomuto problému dochází, když jsou zakázány zásady skupiny „Povolit nahrávání uživatelských aktivit”.

 • Řeší problém, který brání uživatelům v instalaci Sady pro místní prostředí z obchodu Microsoft Store, když je příslušný jazyk už nastavený jako aktivní jazyk zobrazení systému Windows.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se některé symboly v určitém textovém ovládacím prvku zobrazují ve čtvercovém poli.

 • Řeší problém s obousměrným zvukem, ke kterému dochází během telefonních hovorů u některých sluchátek Bluetooth.

 • Řeší problém, který může v některých systémech ve výchozím nastavení vypnout rychlé otevírání protokolu TCP (TCP Fast Open).

 • Řeší problém, který může způsobit, že aplikace ztratí připojení pomocí protokolu IPv4, pokud je protokol IPv6 bez vazby.

 • Řeší problém v systému Windows Server 2019, který může přerušit připojení k virtuálním počítačům hosta, když aplikace vkládají do paketů příznak nedostatku prostředků.

 • Řeší problém, ke kterému dochází, pokud vytvoříte stránkovací soubor na jednotce s charakteristikou FILE_PORTABLE_DEVICE. Zobrazí se zpráva „Windows created a temporary warning” (Systém Windows vytvořil dočasné upozornění).

 • Řeší problém, který způsobuje, že Vzdálená plocha přestane po přijetí několika připojení přijímat další připojení.

 • Řeší problém v systému Windows Server 2019, který způsobuje, že virtuální počítač Hyper-V zůstane po restartování počítače na obrazovce spouštěcího zaváděče s možnostmi výběru operačního systému. K tomuto problému dochází při připojení funkce Připojení k virtuálnímu počítači (VMConnect).

 • Řeší problém s vykreslováním znaků definovaných koncovým uživatelem (EUDC) v aplikaci Microsoft Edge.

 • Aktualizuje ovladač Ltotape.sys a přidává tak nativní podporu páskových jednotek LTO-8 (Linear Tape-Open 8).

 • Řeší problém, který způsobuje selhání nástroje SYSPREP s chybou „Nástroj Sysprep nemohl ověřit vaši instalaci systému Windows”. K tomuto problému dochází, když SYSPREP spustíte po provedení místního upgradu na Windows 10 verze 1809 a následném odebrání složky Windows.old pomocí nástroje Vyčištění disku (cleanmgr.exe) nebo Inteligentní úložiště.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání vytvoření virtuálního počítače, když je povolené prokládání uzlů.

 • Řeší problém, který zabraňuje uživatelům povolit režim údržby úložiště při vypršení časového limitu v případě, že je úložiště vytížené.

 • Řeší problém, při kterém čtečka obrazovky nemůže správně číst text na obrazovce.

 • Řeší problém, který způsobuje, že informační rámeček hodin a kalendáře ignoruje uživatelská nastavení formátu data a času u japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, při kterém může být chování podpory gan-nen u japonské éry přepsáno novější aktualizací. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, při kterém není rozpoznán první znak jako zkratka názvu japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, při kterém se v prostředí Microsoft Office Visual Basic for Applications nezobrazí správný název japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, kdy při používání desktopového prostředí v systému Windows Server 2019 nejdou nainstalovat jazykové sady pomocí stránky Jazyk v aplikaci Nastavení. Další informace najdete v článku KB4466511.

 • Řeší problém, který může bránit oznámením, aby se zobrazovala jako automaticky otevíraná okna nebo se spolehlivě zobrazovala v Centru akcí.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Aplikace, které používají databázi Microsoft Jet s formátem souboru aplikace Microsoft Access 97, se nemusí otevřít, pokud databáze obsahuje názvy sloupců, které mají více než 32 znaků. Databázi se nepodaří otevřít a zobrazí se chyba „Neznámý formát databáze”.

Tento problém řeší aktualizace KB4487044.

Po instalaci aktualizace KB4480116 nám někteří uživatelé aplikace Microsoft Edge oznamují, že:

 • Nemůžou načíst webové stránky pomocí místní IP adresy.

 • Nemůžou načíst webové stránky na internetu při používání připojení VPN.

Procházení se nezdaří nebo může příslušná webová stránka přestat reagovat.

Tento problém řeší aktualizace KB4487044.

Po instalaci této aktualizace není první znak názvu japonské éry rozpoznán jako zkratka, což může způsobit problémy při analýze kalendářních dat.

Tento problém řeší aktualizace KB4482887.

Po instalaci této aktualizace může u aplikace Internet Explorer 11 a dalších aplikací používajících knihovnu WININET.DLL docházet k problémům s ověřováním. K tomu dochází, když dva nebo více lidí používá stejný uživatelský účet pro více souběžných přihlašovacích relací na stejném počítači se systémem Windows Server, včetně přihlašování pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) a terminálového serveru. Zákazníci nám oznamovali následující příznaky (seznam nemusí být úplný):

 • U velikosti mezipaměti a umístění se zobrazuje nulová hodnota nebo žádná informace.

 • Nemusí správně fungovat klávesové zkratky.

 • Občas se nemusí načíst webové stránky nebo se správně nevykreslují.

 • Problémy s výzvami k zadání přihlašovacích údajů.

 • Problémy při stahování souborů.

Tento problém řeší aktualizace KB4493509.

Po instalaci této aktualizace způsobuje MSXML6, že aplikace přestanou reagovat, pokud je vyvolána výjimka v průběhu operací s uzly, jako jsou appendChild(), insertBefore() a moveNode().

Editor zásad skupiny může přestat reagovat při úpravách objektu zásad skupiny, který obsahuje předvolby zásad skupiny pro nastavení Internet Exploreru 10.

Tento problém řeší aktualizace KB4493509.

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.

 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

 

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Microsoft důrazně doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4470788) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4476976

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×