Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

24.07.2018

Verze:

Build operačního systému 14393.2395

10. dubna 2018 bylo ukončeno poskytování služeb u systému Windows 10 verze 1607. Zařízení s edicemi Windows 10 Home nebo Pro už nebudou dostávat měsíční aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality, které obsahují ochranu před nejnovějšími bezpečnostními hrozbami. Pokud chcete i nadále dostávat aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality, doporučuje společnost Microsoft provést aktualizaci na nejnovější verzi systému Windows 10.

DŮLEŽITÉ: Edice Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education obdrží šest měsíců dodatečného poskytování služeb zdarma. Zařízení v kanálech dlouhodobé údržby (LTSC) budou nadále dostávat aktualizace až do října 2026, jak je uvedeno na stránce zásad životního cyklu. Zařízení se systémem Windows 10 Anniversary Update (verze 1607), která používají čipovou sadu Intel Clovertrail, budou nadále dostávat aktualizace až do ledna 2023, jak je uvedeno v blogu komunity společnosti Microsoft.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší další problémy s aktualizací informací o časových pásmech.

 • Řeší problém, kdy při použití písma Meiryo v režimu svislého psaní nebyly správně vykreslovány některé znaky.

 • Řeší problém, který způsobuje, že Microsoft Outlook nereaguje během vzdálených relací, pokud systém zůstane po vyjmutí čipové karty uzamčený.

 • Řeší problém spolehlivosti při restartování některých zařízení s podporou USB typu C.

 • Řeší problém, kdy stále roste využití paměti službou LSASS, až je nakonec nutné restartovat systém.

 • Řeší problém, který může způsobit, že soubory se dvěma podpisy oznámí selhání v případě, kdy by měly oznámit úspěch. K tomu dochází při spuštění Řízení aplikací v programu Windows Defender v režimu auditování.

 • Řeší problém, který brání v tisku v 64bitovém operačním systému, když 32bitové aplikace zosobňují jiné uživatele (obvykle voláním funkce LogonUser). K tomuto problému dochází po instalaci měsíčních aktualizací počínaje aktualizací KB4034681, která byla vydána v srpnu 2017. Pokud chcete tento problém vyřešit u aplikací, kterých se týká, nainstalujte tuto aktualizaci a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pomocí sady Microsoft Application Compatibility Toolkit globálně povolte kód shim Splwow64Compat pro kompatibilitu aplikací.

 • Použijte následující nastavení registru a pak 32bitovou aplikaci restartujte: nastavení HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print: Splwow64Compat

Typ: DWORD

Hodnota1: 1     

 • Řeší problém, který způsobuje hromadná selhání při potvrzování fondů (událost s ID 2019 a událost s ID 2020 v protokolu systémových událostí ze zdroje událostí Srv). K tomuto problému dochází při odstraňování duplicit a zálohování na velkých souborových serverech (s kapacitou 40 TB a více).

 • Řeší problém s omezením míry odezvy DNS, které způsobuje nevracení paměti, když je povoleno s režimem LogOnly. 15874519

 • Řeší problém, který může způsobit, že proces rozšiřování disků virtuálních počítačů, na kterých je povolené Sledování odolných změn (RCT), přestane reagovat a nikdy se nedokončí. Disky virtuálních počítačů, které nejsou rozšířené, budou přesto migrovány. Zrušení rozšíření by však způsobilo, že hostitele nebude možné následujícím způsobem spravovat:

  • Nebude možné provádět migraci virtuálních počítačů.

  • Nebude možné rozšiřovat další disky.

  • Když rozšíření disku přestane reagovat, zůstanou virtuální počítače zablokované ve stavu zastavování nebo spouštění, pokud se je pokusíte vypnout nebo spustit.

 • Řeší problém, kdy uživatel nemusí být schopen rozšířit virtuální pevný disk nad rámec jeho původní velikosti poté, co ho zmenšil. Může se zobrazit chyba STATUS_INTERNAL_ERROR. Abyste mohli disk rozšířit nad rámec jeho původní velikosti, museli byste pak virtuální počítač zastavit.

 • Řeší problém, který způsobí, že se virtuální počítač místo restartování vypne bez ohledu na to, jestli je nebo není povolená předinstalace vázaná na systém. K tomu dochází při změně umístění souborů inteligentního stránkování virtuálního počítače na jinou jednotku a následném nastavení odkazu na prázdnou složku.

 • Řeší problém, kdy spuštění virtuálních počítačů na hostiteli v clusteru Hyper-V se systémem Windows Server 2016 může způsobit, že jiný hostitel obdrží v souboru vhdmp.sys chybu hostitele Hyper-V (0x7E).

 • Řeší problém protokolu WAP týkající se neaktivních připojení, která se nikdy neukončí. To vede k nevracení systémových prostředků (například k nevracení paměti) a k tomu, že služba WAP přestane reagovat.

 • Řeší problém s AD FS, který brání uživatelům ve výběru jiné možnosti přihlášení. K tomu dochází, když se uživatelé rozhodnou přihlásit s Ověřováním pomocí certifikátu, které však nebylo nakonfigurováno. Dochází k tomu také v případě, že uživatelé vyberou Ověřování pomocí certifikátu a pak zkusí vybrat jinou možnost přihlašování. Pokud k tomu dojde, budou uživatelé přesměrováváni na stránku Ověřování pomocí certifikátu, dokud nezavřou prohlížeč.

 • Řeší problém, kdy operace LDAP Modify vyžaduje změnu členství ve skupině. Použije se operátor LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID a operace změny členství už má hodnotu True (člen je už odebrán nebo je už přítomen). V důsledku toho je vrácen stav SUCCESS a zobrazí se události auditů 4728 a 4729. To indikuje, že operace byla dokončena.

 • Řeší problém v AD FS, kdy se v konzole pro správu AD FS zobrazuje duplicitní vztah důvěryhodnosti předávající strany při vytváření nebo prohlížení vztahů důvěryhodnosti předávajících stran v této konzole.

 • Řeší problém v ADFS, který způsobuje selhání funkce Windows Hello pro firmy. K tomuto problému dochází, když existují dva zprostředkovatelé deklarací identity. Registrace PIN kódu se nezdaří s vnitřní chybou serveru 400 se zprávou, že nelze získat identifikátor zařízení.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se služba Pracovní složky (SyncShareSvcs) dostane do stavu cyklického zablokování. Služba přestane reagovat na operace Pracovních složek a přestane vracet paměť, dokud nepřestane reagovat systém.

 • Řeší problém, kdy po přihlášení uživatele nejsou připojené všechny síťové tiskárny. Klíč HKEY_USERS\User\Printers\Connections zobrazuje správné síťové tiskárny pro daného uživatele. Seznam síťových tiskáren z tohoto klíče registru se však nezobrazí v žádné aplikaci včetně aplikace Poznámkový blok od Microsoftu nebo aplikace Zařízení a tiskárny. Tiskárny nemusí být uvedeny nebo můžou být nefunkční.

 • Řeší problém, který může způsobit, že servery, které jsou nakonfigurovány pomocí Plánování dynamické distribuce, přestanou reagovat nebo přestanou fungovat. K tomu dochází kvůli problému v logice skupinového plánování, ke kterému může dojít při použití Plánování dynamické distribuce.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Po instalaci kterékoli aktualizace zabezpečení pro .NET Framework z července 2018 dojde k selhání součásti COM kvůli chybám „přístup byl odepřen”, „třída není zaregistrována” nebo „došlo k vnitřní chybě z neznámých důvodů”. Nejběžnějším podpisem této chyby je tento:

Typ výjimky: System.UnauthorizedAccessException

Zpráva: Přístup byl odepřen. (Výjimka z HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Tento problém řeší aktualizace KB4346877.

 

Jak získat tuto aktualizaci

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Předpoklad: Servisní aktualizace SSU (KB4132216) musí být nainstalovaná před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU (KB4338822). Dokud nebude nainstalovaná servisní aktualizace SSU, nebude tato kumulativní aktualizace LCU oznamována jako použitelná.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4338822

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×