24. října 2018 – KB4462933 (build operačního systému 17134.376)

Datum vydání:

Verze:

24.10.2018

Build operačního systému 17134.376

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. V této aktualizaci se nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který někdy zabraňuje zobrazování dokumentů v ladicím programu Microsoft Edge DevTools.

 • Řeší problém, který někdy zabraňuje zobrazování skriptů rozšíření Microsoft Edge v Microsoft Edge DevTools.

 • Řeší změnu názvu místní měny vzhledem k tomu, že centrální banka ve Venezuele zavedla do oběhu suverénní bolívar (bolívar soberano).

 • Řeší další problémy s aktualizovanými informacemi o časových pásmech.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání sysprep/generalize v režimu auditu kvůli konfliktu časování při odstraňování určitých klíčů registru.

 • Řeší problém s příchozím párováním starších verzí zařízení Bluetooth® Basic Rate (BR).

 • Řeší problém, který způsobuje, že operační systém přestane pracovat, když je zařízení Bluetooth nechtěně odebráno. 

 • Řeší problém, který způsobuje, že služba Protokol událostí přestane reagovat, a sníží spolehlivost v různých oblastech operačního systému, dokud neprovedete restartování. K tomu dojde, když je protokol událostí plný a vy jste vybrali Nepřepisovat události (protokol vymazávat ručně) u položky Vlastnosti protokolu – Systém > Při dosažení maximální velikosti protokolu

 • Řeší problém s podporou událostí Microsoft Office v seznamu nastavení Zásad skupiny „Omezit rozšířená...”. 

 • Řeší problém, který znemožňuje zakázání protokolu TLS 1.0 a TLS 1.1, když je povolený režim FIPS (Federal Information Processing Standard). 

 • Řeší problém, při kterém aplikace v systémech s více než 4 GB paměti obdrží při volání CreateProcessWithLogonW() kód chyby 0x5 – Přístup byl odepřen. 

 • Řeší problém, při kterém je někdy poškozená informace AccountName v položce protokolu událostí pro zdroj Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center a událost s ID 7.

 • Řeší problém, při kterém dochází k nevracení popisovačů u aplikací při použití certifikátů pro ověřování klientů s protokolem TLS. K tomuto problému dochází, když v kódu aplikace dojde k volání FreeCredentialsHandle před voláním DeleteSecurityContext.

 • Řeší problém, který mohl způsobovat občasná selhání připojení TCP otevřených pro aplikaci spuštěnou v kontejneru Windows. K tomu dochází, když je kontejner spuštěn v síti s překladem adres, kterou poskytuje služba WinNAT pro překlad adres ve Windows. Po dosažení maximálního počtu opakování přenosu SYN vyprší časový limit SYN.

 • Řeší problém s upozorněním, které se zobrazí při použití Microsoft Edge pro tisk některých souborů PDF.

 • Řeší problém, který způsobuje, že tisk souborů PDF ze služby SharePoint Online selhává s chybou „Soubor PDF nešel otevřít“.

 • Řeší problém, který může způsobit selhání balíčků App-V z důvodu chyby kvůli chybějícímu souboru nebo knihovně DLL.

 • Řeší problém, který může způsobit selhání obnovení snímku kontejneru z důvodu chyby kvůli chybějícímu souboru nebo knihovně DLL.

 • Řeší problém, který zabraňuje odstranění Okamžitých úloh, když se objeví časovač jejich odstranění, například když nakonfigurujete předvolby Zásad skupiny pro akce Okamžitých úloh.

 • Řeší problém, který způsobuje, že naplánované úlohy zůstanou ve frontě a neprovedou se, dokud se první uživatel nepřihlásí k zařízení s Windows 10 verze 1803. Týká se to například těchto scénářů:

  • Neprovedou se naplánované úlohy, které jsou definovány v poslední fázi nastavení.

  • Chybí počítačové certifikáty pro automatickou registraci a „kořenové a zprostředkující“ certifikáty.

 • Řeší problém, který bránil spuštění Ochrany Application Guard v programu Windows Defender (WDAG) v zařízeních s Windows 10N (Evropa) po provedení údržby.

 • Řeší problém, kdy se nesprávně implikuje, že po konfiguraci nastavení zásad skupiny pro uživatelská práva nebyly použity uživatelské zásady. Nástroje pro hlášení problémů, jako například RSOP.MSC nebo Gpresult.exe /h, nezobrazují zásady pro uživatelská práva nebo místo nich zobrazují červený znak X.

 • Řeší problém, kdy se řádně neslučují složky skupin připojení.

 • Řeší problém, kdy se naplánované úlohy nakonfigurované ke spuštění v konkrétní den nespouští v očekávaném čase.

 • Řeší problém, který zabraňuje zobrazení kontextové nabídky pro hodiny a data, když je formát oblasti „Španělština (Španělsko)” a metoda řazení je „Tradiční”.

 • Řeší problém, při kterém se po opravách z 10. července 2018 a 14. srpna 2018 správně nenačítala reference System.Security.Cryptography.Algorithms v prostředí .NET Framework 4.7.1.

 • Řeší problém, který může způsobit, že při vypínání některých aplikací WPF (Windows Presentation Foundation) přestane fungovat systém kvůli výjimce TaskCanceledException. Aplikace, které jsou tímto problémem ohroženy, provádějí úlohy zahrnující slabé události a datové vazby poté, co funkce Application.Run() vrátí hodnoty.

 • Řeší konflikt časování u dočasných souborů a některých antivirových programů, který způsobuje, že aplikace architektury .NET Framework přestanou fungovat. Chybová zpráva je „Proces nemá přístup k souboru <název dočasného souboru>”.

 • Aktualizuje podporu architektury .NET Framework pro formátování japonských kalendářních dat v prvním roce ér. Pokud je vzor formátu „y年”, použije formát roku symbol „元” a nepoužije číslo roku 1. Navíc bude .NET Framework podporovat data, která zahrnují „元”. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Aktualizuje informace týkající se venezuelské měny. To ovlivní národní prostředí „es-VE” takto:

  • Symbol měny je „Bs.S”.

  • Název měny v angličtině je „Bolívar Soberano”.

  • Místní název měny je „bolívar soberano”.

  • Mezinárodní kód měny je „VES”.

 • Řeší problém, který může způsobit, že aplikace, která má podřízené okno, přestane zpracovávat vstupy myši. K tomuto problému dochází, když přesný touchpad spustí událost WM_MOUSEWHEEL.

 • Řeší problém, který může způsobit, že některé aplikace přestanou po odpojení tabletu od elektrické sítě pracovat.

 • Řeší problém, v němž se neočekávaně dlouhé názvy aplikací nezobrazují předvídatelně pomocí třech teček (...). V některých případech můžou zkrácené texty mást uživatele.

 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace pro Windows 8.1 přestane pracovat, když zavolá rozhraní API ProjectionManager.StartProjectingAsync. Kód chyby je 0x80070057.

 • Řeší problém s platformou Windows Text Input Framework. Žádost o rozložení může způsobit, že některé prvky pro zadávání textu v aplikaci přestanou reagovat.

 • Řeší problém, kdy uživatelé nemůžou zadat východoasijský text, když jsou během procesu upgradu vyzváni k vytvoření nápovědy pro hesla.

 • Řeší problém s více monitory, kdy se může po změně režimu zobrazení nesprávně vykreslovat aplikace, která je v režimu celé obrazovky.

 • Řeší problém s únikem objektů GDI (Graphics Device Interface) souvisejících s okny během jejich zavírání.

 • Řeší problém, který nastává při psaní do textového pole aplikace WPF (Windows Presentation Foundation) pomocí klávesnice na obrazovce. Pokud vyberete jeden z prediktivních návrhů textu, slovo se bude jevit jako zadané, ale zmizí, pokud zvolíte jiný ovládací prvek.

 • Řeší problém, který zabraňuje aplikacím zobrazovat vyskakovací okno nebo dialogové okno, když jsou aplikace v režimu celé obrazovky. Například v celoobrazovkové hře bude pokus o změnu nastavení, jako je například MultiAssampling Antialiasing (MSAA), neúspěšný, protože se nezobrazí potvrzovací dialog. Dialog se skrývá za aplikací.

 • Řeší problém, který způsobuje, že v zobrazení japonského kalendáře přestane fungovat přecházení mezi érami. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém týkající se formátu data u kalendáře japonských ér. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, který způsobuje, že funkce GetCalendarInfo vrací nesprávnou hodnotu u kalendáře japonských ér. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, při kterém se vrací chyby u aplikací, které používají rozšíření prostředí ICopyHook k přesunování objektů do Průzkumníku souborů.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Vývojářské nástroje (F12) můžou selhat v prohlížeči Microsoft Edge.

Tento problém řeší aktualizace KB4467702.

Po instalaci verze Preview srpnové kumulativní aktualizace pro zvýšení úrovně nebo aktualizace .NET Framework z 11. září 2018 se může při vytvoření instance SqlConnection objevit výjimka. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výjimka při vytváření instance SqlConnection v rozhraní .NET 4.6 nebo novějším po aktualizacích rozhraní .NET Framework ze srpna nebo září 2018

Tento problém řeší aktualizace KB4480976.

Po instalaci této aktualizace nemůžou někteří uživatelé nastavit výchozí hodnoty u programů Win32 pro určité kombinace aplikací a typů souborů pomocí příkazu Otevřít v programu nebo pomocí Nastavení > Aplikace > Výchozí aplikace.

V některých případech nejde nastavit Poznámkový blok od Microsoftu nebo jiné programy Win32 jako výchozí.

Tento problém řeší aktualizace KB4467682.

Po instalaci této aktualizace se může stát, že při přehrávání určitých souborů nebudou uživatelé moct používat panel pro posunování v aplikaci Windows Media Player. Tento problém nemá vliv na běžné přehrávání.

Tento problém řeší aktualizace KB4471324.

 

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Kumulativní aktualizace systému Windows vyžadují, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. To pomáhá zmírnit případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4456655) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4462933

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×