Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

24.10.2019

Verze:

Build operačního systému 18362.449

Poznámka: Sledujte kanál @WindowsUpdate, kde můžete zjistit, kdy bude publikován nový obsah na řídicím panelu s informacemi o vydáních.

V aplikaci Microsoft Edge skončila podpora formátu ePub

V aplikaci Microsoft Edge skončila podpora elektronických knih s příponou souborů .epub. Další informace najdete v článku Stažení aplikace pro formát ePub umožňující čtení elektronických knih.

Další informace o různých typech aktualizací systému Windows, jako jsou důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení, aktualizace ovladačů, aktualizace Service Pack a další, najdete v tomto článku.

Hlavní body

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který zabraňuje fungování programu Předčítání od Microsoftu v určitých scénářích režimu dotykového ovládání.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který spouští technologii pro usnadnění (například Předčítání od Microsoftu, Lupu nebo čtečku NVDA) po přihlášení, když jste ji nakonfigurovali tak, aby se spouštěla před přihlášením.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje, že Lupa přestane v určitých scénářích fungovat a musíte ji ručně restartovat.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje, že Předčítání od Microsoftu přestane v určitých scénářích fungovat uprostřed relace.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může bránit výběru posuvníku.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který umožňuje zařízení přejít do režimu spánku (S3), i když toto zařízení nakonfigurujete tak, aby nikdy nepřecházelo do režimu spánku.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který v některých případech zabraňuje zmenšení okna.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který brání uživatelům v připojení k virtuální privátní síti (VPN).

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje blikání obrazovky nebo pomalé zobrazování na obrazovce, když zobrazujete miniatury aplikací na monitoru, který má vysoké rozlišení DPI (počet bodů na palec).

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který za určitých podmínek způsobí, že se v nabídce Start zobrazí větší dlaždice aplikace Fotky, než jakou očekáváte.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje, že systém přestane reagovat na přihlašovací obrazovce.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který by mohl způsobit, že se při prvním přihlášení po instalaci aktualizace funkcí nebo aktualizace pro zvýšení kvality zobrazí černá obrazovka.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje, že po instalaci měsíční aktualizace přestane v určitých scénářích reagovat nabídka Start, Cortana, vyhledávací pole, ikony na hlavním panelu nebo Microsoft Edge.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém s chováním hlavičky Origin protokolu HTTP při používání Internet Exploreru k žádostem o sdílení prostředků mezi zdroji (CORS) za účelem přesměrování prostředků v interních podsítích.

 • Řeší problém, který zabraňuje fungování programu Předčítání od Microsoftu v určitých scénářích režimu dotykového ovládání.

 • Řeší problém s nastavením synchronizace ze stránky Účty, když jsou zakázané Zásady skupiny „Používat na tomto zařízení spojitá prostředí“.

 • Řeší problém, který spouští technologii pro usnadnění (například Předčítání od Microsoftu, Lupu nebo čtečku NVDA) po přihlášení, když nastavení Centra usnadnění přístupu vyžaduje, aby se tato technologie pro usnadnění spouštěla před přihlášením.

 • Řeší chybovou zprávu, která se zobrazí při otevření aplikace po povolení subsystému NTVDM (NT Virtual DOS Machine) a režimu starší konzoly. Chybová zpráva je „OACClearArry: Nelze se připojit k serveru automatizace Trace32 OLE. Kód chyby: -2147483645.”

 • Řeší problém, který způsobuje, že Lupa přestane v určitých scénářích fungovat a uživatel ji musí ručně restartovat.

 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Norfolk (Austrálie).

 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Fidži.

 • Řeší problém, který způsobuje, že Předčítání od Microsoftu přestane v určitých scénářích fungovat uprostřed uživatelské relace.

 • Řeší problém, při kterém se nepodaří nastavit výchozí barvu okna příkazového řádku při použití příkazu color bez parametru.

 • Řeší problém, který způsobuje, že program Microsoft Windows Search Indexer (searchindexer.exe) přidá nebo opraví vyžadované seznamy řízení přístupu (ACL) bez ověření, jestli seznamy řízení přístupu existují.

 • Řeší problém, při kterém se občas správně nevykreslí ovládací prvky v aplikacích Win32 při spuštění z odhlašovacího skriptu pomocí zásad „Spouštět ukončovací skripty viditelně”.

 • Řeší problém, kdy instalace velkého počtu písem v systému způsobí, že aplikace přestanou reagovat.

 • Řeší problém s vysokým využitím procesoru ve Správci oken plochy (dwm.exe), když se odpojíte z relace vzdálené plochy RDP (Remote Desktop Protocol).

 • Řeší problém, který může bránit výběru posuvníku, když ovládací prvek ActiveX implementuje třídu CScrollView. K tomu dochází, pokud přesunete okno aplikace Internet Explorer, které potom přesune posuvník doleva.

 • Řeší problém, který umožňuje systému přejít do režimu spánku (S3) po dvou minutách nečinnosti, i když nakonfigurujete časovač pro přechod do režimu spánku tak, aby systém do režimu spánku nikdy nepřecházel.

 • Řeší problém, který v některých případech zabraňuje uživatelům zmenšit velikost okna.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se ve složkách Rychlý přístup a Naposledy otevřené položky nezobrazují správně názvy souborů služby Microsoft SharePoint.

 • Řeší problém, který brání uživatelům ve zřízení připojení k virtuální privátní síti (VPN).

 • Řeší problém, který způsobuje blikání obrazovky nebo pomalé zobrazování na obrazovce, když zobrazujete miniatury aplikací na monitorech s vysokým rozlišením DPI (počet bodů na palec).

 • Řeší problém s nesprávnými oprávněními u klíčů registru třídy Users, který brání uživatelům v otevírání souborů, odkazů a aplikací.

 • Řeší problém, který za určitých podmínek způsobí, že se v nabídce Start zobrazí větší dlaždice aplikace Fotky, než jakou očekáváte.

 • Řeší problém, který způsobuje, že systém přestane reagovat na přihlašovací obrazovce.

 • Řeší problém se zásadami vícefaktorového odemykání ve Windows Hello pro firmy, při kterém se na zařízeních s Windows 10 nezobrazí výchozí možnost přihlášení.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se Windows Search neočekávaně zavře, když Zásady skupiny použijí podskupiny u rozložení nabídky Start.

 • Řeší problém, který uživatelům brání v načtení správných informací protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pomocí nastavení parametrů DHCP LeaseTerminatesTime a LeaseObatinedTime do správného formátu.

 • Řeší problém se zpracováním diagnostických dat, když je na zařízení povolené nastavení diagnostických dat s nastavenou základní úrovní.

 • Řeší problém, který zabraňuje otevření aplikace Internet Explorer, když se Virtualizace činnosti koncového uživatele Microsoft používá k přenášení velkého počtu oblíbených položek.

 • Řeší problém, který zlepšuje spolehlivost AppMonitoru virtualizace činnosti koncového uživatele.

 • Řeší problém, při kterém může Microsoft AppLocker zabránit spuštění aplikace nebo může do protokolu zaznamenat falešně pozitivní chybu místo spuštění aplikace.

 • Řeší problém, který zabraňuje programu netdom.exe zobrazit bit delegování nového lístku TGT pro režim zobrazení nebo dotazu.

 • Řeší problém, který může způsobovat, že servery s přímým přístupem používají velké množství paměti nestránkovaného fondu (pooltag: NDnd).

 • Řeší problém s vynecháváním pravidel brány firewall pro AppContainer, když se uživatelé přihlášení jako hosté nebo uživatelé s povinnými uživatelskými profily přihlašují a odhlašují ze systému Windows Server.

 • Řeší problém, který zabraňuje servisnímu režimu Jednotného filtru zápisu (UWF), aby fungoval se serverem služby WSUS (Windows Server Update Services).

 • Řeší problém, který způsobuje, že dojde ke spotřebování všech dynamických portů protokolu TCP (Transmission Control Protocol). V důsledku toho selže síťová komunikace u všech protokolů nebo operací, které používají dynamické porty.

 • Řeší problém s aplikacemi a skripty, které volají rozhraní API NetQueryDisplayInformation nebo ekvivalentního zprostředkovatele WinNT. Nemusí vrátit výsledky následující po první stránce dat, což je často 50 nebo 100 položek. Při žádosti o další stránky se může zobrazit chyba „1359: Došlo k vnitřní chybě.“

 • Řeší problém, který narušuje řazení oken poté, co se v okně vzdálené aplikace RemoteApp zobrazí popisy tlačítek.

 • Zlepšuje kontrolu seznamu řízení přístupu (ACL) u známých složek, aby se zabránilo zobrazení černé obrazovky při prvním přihlášení uživatele po instalaci aktualizace funkcí nebo aktualizace pro zvýšení kvality.

 • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows.

 • Řeší problém s režimem automatického nasazení služby Autopilot a nasazeními pomocí metody White glove (Bílá rukavice).

 • Řeší problém, při kterém byl nesprávně nastaven parametr pszTargetName v rozhraní API InitializeSecurityContext().

 • Řeší problém, který způsobuje, že po instalaci měsíční aktualizace přestane v určitých scénářích reagovat nabídka Start, Cortana, vyhledávací pole, ikony na hlavním panelu nebo Microsoft Edge.

 Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Při nastavování nového zařízení s Windows v průběhu počátečního nastavování počítače se vám nemusí podařit vytvořit místního uživatele, pokud používáte editor IME. Tento problém by se vás mohl týkat, pokud používáte editor IME pro čínštinu, japonštinu nebo korejštinu.

Poznámka: Tento problém nemá vliv na používání účtu Microsoft v průběhu počátečního nastavování počítače.

Tento problém řeší aktualizace KB4530684.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4525419) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ano

Tato aktualizace se bude automaticky synchronizovat se službou WSUS, pokud nakonfigurujete Produkty a klasifikace takto:

Produkt: Windows 10 verze 1903 a novější

Klasifikace: aktualizace

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4522355

 

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×