24. září 2019 – KB4516045 (build operačního systému 17134.1039)

Datum vydání:

Verze:

24.09.2019

Build operačního systému 17134.1039

Aktualizace Windows 10 z dubna 2018 dosáhne konce poskytování služeb 12. listopadu 2019 u edicí Home a Pro. Zařízení, která mají aktualizaci Windows 10 z dubna 2018, začneme aktualizovat od 16. července 2019, abychom pomohli zajistit, že tato zařízení zůstanou v udržovaném a zabezpečeném stavu. Další informace najdete v části o Windows 10 verze 1903 na řídicím panelu s informacemi o vydáních.

Poznámka: Sledujte kanál @WindowsUpdate, kde můžete zjistit, kdy bude publikován nový obsah na řídicím panelu s informacemi o vydáních.

Připomenutí: 12. března a 9. dubna byly vydány poslední dvě rozdílové aktualizace pro Windows 10 verze 1803. Aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality budou i nadále k dispozici prostřednictvím balíčků expresních a úplných kumulativních aktualizací. Další informace o této změně najdete v našem blogu.

Počínaje aktualizací KB4499183 zavádíme funkci, která vám umožní se rozhodnout, kdy si nainstalujete aktualizaci funkcí. Budete moct řídit, kdy obdržíte aktualizaci funkcí, a současně bude vaše zařízení udržováno v aktualizovaném stavu. Aktualizace funkcí dostupné pro zařízení, která na ně mají nárok, se zobrazí v samostatném modulu na stránce Windows Update (Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update). Když budete chtít získat dostupnou aktualizaci hned, vyberte Stáhnout a nainstalovat hned. Další informace o této funkci najdete v tomto blogu

Když u zařízení s Windows 10 končí nebo má za několik měsíců skončit poskytování služeb, začne služba Windows Update automaticky poskytovat aktualizaci funkcí. To zajišťuje, že tato zařízení zůstanou podporovaná a budou dostávat měsíční aktualizace, které jsou důležité pro zabezpečení zařízení a stav prostředí.

V aplikaci Microsoft Edge končí podpora formátu ePub

Během několika příštích měsíců přestane Microsoft Edge podporovat elektronické knihy s příponou souborů .epub. Další informace najdete v článku Stažení aplikace pro formát ePub umožňující čtení elektronických knih.

Další informace o různých typech aktualizací systému Windows, jako jsou důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení, aktualizace ovladačů, aktualizace Service Pack a další, najdete v tomto článku.

Hlavní body

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může způsobovat, že na určitých architekturách přestane fungovat prohlížeč.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který brání otevření programu Předčítání od Microsoftu.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, při kterém se nezobrazí kurzor, když pomocí dotykového ovládání vyberete pole pro zadávání textu.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje nadměrné využití procesoru, když přepínáte aplikace nebo najedete myší na hlavní panel.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který může způsobovat, že na určitých architekturách přestane fungovat prohlížeč.

 • Řeší problém, který brání otevření programu Předčítání od Microsoftu, když je v účtu typu Standardní uživatel zakázáno nastavení Řízení uživatelských účtů.

 • Řeší problém, při kterém se nezobrazí kurzor, když pomocí dotykového ovládání vyberete prvek pro zadávání textu.

 • Řeší problém s konfigurací obrázku na zamykací obrazovce pomocí Zásad skupiny. Pokud jste povolili pravidla pro soubory DLL v nástroji AppLocker, obrázek se nezmění. Místo toho se zobrazí souvislé modré pozadí.

 • Řeší problém, který způsobuje nadměrné využití procesoru, když uživatelé přepínají aplikace nebo najedou myší na hlavní panel.

 • Řeší problém, který zabraňuje otevření aplikace App-V a zobrazuje chybu selhání sítě. K tomuto problému dochází za určitých okolností, například když je vybitá baterie systému nebo když dojde k neočekávanému výpadku napájení.

 • Řeší problém, při kterém se nemusí zachovat změny zásad řízení přístupu při upgradu na novější verzi Windows 10.

 • Řeší problém, který může způsobit selhání ověřování při ověřování založeném na certifikátu, pokud ověřování tohoto certifikátu zahrnuje hodnotu cname jako součást žádosti o předběžné ověření.

 • Řeší problém, který znemožňuje zabezpečené připojení webového prohlížeče k systému Windows Server. K tomu dochází, když používáte klientský ověřovací certifikát, například certifikát založený na SHA512, a webový prohlížeč nepodporuje algoritmus podpisu, který odpovídá tomuto certifikátu.

 • Řeší problém, který může způsobit, že služba LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) přestane fungovat s chybou „0xc0000005”.

 • Mění výchozí nastavení nástroje BitLocker při šifrování samošifrovacího pevného disku. Teď se u nově šifrovaných jednotek použije jako výchozí softwarové šifrování. U stávajících jednotek se typ šifrování nezmění.

 • Řeší problém, který brání úspěšnému zálohování obnovovacího klíče nástroje BitLocker do Azure Active Directory.

 • Řeší možný problém s kompatibilitou, když Rozšířená ochrana před internetovými útoky v programu Microsoft Defender (ATP) přistupuje ke sdíleným složkám protokolu SMB (Message Message Block) rozlišujícím malá a velká písmena.

 • Řeší vzácný problém, ke kterému dochází, když ovladač mssecflt.sys zabírá příliš mnoho místa v zásobníku jádra. Výsledkem je chyba „STOP 0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP” a „Parameter 1” má nastavenou hodnotu „EXCEPTION_DOUBLE_FAULT”.

 • Řeší problém, který způsobuje nadměrné využití paměti v Rozšířené ochraně před internetovými útoky v programu Microsoft Defender (ATP).

 • Vylepšuje přesnost detekce správy hrozeb a chyb zabezpečení v Rozšířené ochraně před internetovými útoky v programu Microsoft Defender.

 • Řeší problém, který uživateli Windows Hello pro firmy přidělí při obnovování certifikátu dva ověřovací certifikáty místo jednoho certifikátu.

 • Řeší problém, který způsobuje, že přestane fungovat služba lsass.exe, což způsobí vypnutí systému. K tomu dochází při migraci přihlašovacích údajů rozhraní DPAPI (Data Protection API) pomocí programu dpapimig.exe s parametrem -domain.

 • Řeší problém, který může přidělit přístup pro zápis na vyměnitelný disk USB při změně uživatele s oprávněními správce na uživatele bez oprávnění.

 • Řeší problém, který uživateli zabraňuje spustit sadu kolekcí dat v diagnostice služby Active Directory z nástroje Sledování výkonu u řadičů domény. To způsobí, že se název sady kolekcí dat zobrazí jako prázdný. Spuštění sady kolekcí dat v diagnostice služby Active Directory vrátí chybu „Systém nemůže zadaný soubor najít“. Do protokolu se zaznamená událost s ID 1023 se zdrojem Perflib a následujícími zprávami:

  • „Systém Windows nemůže načíst knihovnu DLL rozšiřitelných čítačů C:\Windows\system32\ntdsperf.dll.”

  • „Uvedený modul nebyl nalezen.”

 • Řeší problém ve funkci GetFinalPathNameByHandleW(), který brání otevření složky Oblíbené v aplikaci Internet Explorer 11. K tomu dochází, když je složka Oblíbené přesměrovaná a offline ve scénáři s ukládáním do mezipaměti na straně klienta s povolenou kompatibilitou rozšířeného chráněného režimu.

 • Řeší problém s chováním hlavičky žádosti Origin v Internet Exploreru při žádostech o sdílení prostředků mezi zdroji (CORS), které používají přesměrované prostředky v interních podsítích.

 • Povoluje auditování událostí zabezpečení u klientů spravovaných Správou mobilních zařízení (MDM) kvůli sledování zabezpečení a aktivitám souvisejícím s reakcemi na incidenty.

 • Řeší problém, který způsobuje, že prostředí infrastruktury virtuálních klientských počítačů (VDI) zobrazuje při používání aplikace Microsoft Outlook a aplikací Microsoft Office na obrazovce černé blikající obdélníky.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.

 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Prověřujeme zprávy, že u malého počtu zařízení se může při prvním přihlášení po instalaci aktualizací zobrazit černá obrazovka.

Tento problém řeší aktualizace KB4519978.

Po instalaci této aktualizace se může uživatelům aplikace Windows Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) občas zobrazit kód chyby „15-5”. V některých případech může Windows Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) hlásit, že náhlavní souprava je v režimu spánku, a může se zdát, že stisknutí tlačítka „Probudit“ nevyvolá žádnou akci.

Tento problém řeší aktualizace KB4519978.

Některé editory IME můžou přestat reagovat nebo můžou způsobovat vysoké využití procesoru. Mezi editory IME, kterých se to týká, patří editory IME pro zjednodušenou čínštinu (ChsIME.EXE) a tradiční čínštinu (ChtIME.EXE) s klávesnicí Changjie nebo klávesnicí Quick.

Kvůli změnám v této aktualizaci souvisejícím se zabezpečením může k tomuto problému dojít, když není Služba Panelu dotykové klávesnice a rukopisu nakonfigurována na výchozí typ spouštění Ručně. Tento problém můžete vyřešit pomocí následujících kroků:

 1. Vyberte tlačítko Start a zadejte „služby”.

 2. Otevřete aplikaci Služby a vyhledejte položku Služba Panelu dotykové klávesnice a rukopisu.

 3. Poklikejte na položku Služba Panelu dotykové klávesnice a rukopisu a vyberte Vlastnosti.

 4. Najděte Typ spouštění: a změňte ho na Ručně.

 5. Vyberte OK.

Služba TabletInputService je teď ve výchozí konfiguraci a editor IME by měl fungovat podle očekávání.

Služba zařazování tisku může mít občas problémy s dokončením tiskové úlohy a může to způsobit zrušení nebo selhání tiskové úlohy. Když služba zařazování tisku selže, můžou se některé aplikace zavřít nebo můžou generovat chyby a v některých nástrojích nebo aplikacích pro tisk se vám může zobrazit chyba vzdáleného volání procedur (chyba protokolu RPC).

Tento problém řeší aktualizace KB4524149.

Při nastavování nového zařízení s Windows v průběhu počátečního nastavování počítače se vám nemusí podařit vytvořit místního uživatele, pokud používáte editor IME. Tento problém by se vás mohl týkat, pokud používáte editor IME pro čínštinu, japonštinu nebo korejštinu.

Poznámka: Tento problém nemá vliv na používání účtu Microsoft v průběhu počátečního nastavování počítače.

Tento problém řeší aktualizace KB4534308.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizací, aby se zmírnily případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4512576) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4516045

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×