24. září 2019 – KB4516077 (build operačního systému 17763.774)

Datum vydání:

Verze:

24.09.2019

Build operačního systému 17763.774

Poznámka: Sledujte kanál @WindowsUpdate, kde můžete zjistit, kdy bude publikován nový obsah na řídicím panelu s informacemi o stavu vydání systémů.

Počínaje aktualizací KB4497934 zavádíme funkci, která vám umožní se rozhodnout, kdy si nainstalujete aktualizaci funkcí. Budete moct řídit, kdy obdržíte aktualizaci funkcí, a současně bude vaše zařízení udržováno v aktualizovaném stavu. Aktualizace funkcí dostupné pro zařízení, která na ně mají nárok, se zobrazí v samostatném modulu na stránce Windows Update (Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update). Když budete chtít získat dostupnou aktualizaci hned, vyberte Stáhnout a nainstalovat hned. Další informace o této funkci najdete v tomto blogu

Když u zařízení s Windows 10 končí nebo má za několik měsíců skončit poskytování služeb, začne služba Windows Update automaticky poskytovat aktualizaci funkcí. To zajišťuje, že tato zařízení zůstanou podporovaná a budou dostávat měsíční aktualizace, které jsou důležité pro zabezpečení zařízení a stav prostředí.

V aplikaci Microsoft Edge končí podpora formátu ePub

Během několika příštích měsíců přestane Microsoft Edge podporovat elektronické knihy s příponou souborů .epub. Další informace najdete v článku Stažení aplikace pro formát ePub umožňující čtení elektronických knih.

Další informace o různých typech aktualizací systému Windows, jako jsou důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení, aktualizace ovladačů, aktualizace Service Pack a další, najdete v tomto článku.

Hlavní body

 • Umožňuje, aby aplikace Microsoft Edge mohla správně tisknout dokumenty PDF, které obsahují stránky orientované na šířku i na výšku.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, při kterém se nezobrazí kurzor, když pomocí dotykového ovládání vyberete pole pro zadávání textu.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který zabraňuje obnovení, zavření nebo maximalizaci některých minimalizovaných oken.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který zabraňuje fungování možností Uložit a Uložit jako v aplikacích Microsoft Office 2010, když je zapnutý režim vysokého kontrastu.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém s nesprávnými vlastnostmi složek a souborů v Průzkumníku souborů.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje zvětšení vertikálních písem při tisku na tiskárně s podporou jazyka PostScript.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který brání otevření programu Předčítání od Microsoftu.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který vám může občas zabránit ve změně jasu obrazovky při používání určitých ovladačů grafického adaptéru po obnovení z režimu spánku nebo hibernace.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje, že se v dialogových oknech zpráv zobrazují příliš velké ikony, když zvolíte možnosti měřítka v nastavení Obrazovka.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může způsobit neočekávané zavření aplikace Kalkulačka, pokud vyberete libovolnou dostupnou možnost převodníku.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje nadměrné využití procesoru, když přepínáte aplikace nebo najedete myší na hlavní panel.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje ztmavení displeje po probuzení z režimu spánku.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který zabraňuje správnému fungování zjišťování vzdálených systémů spojených s určitým uživatelem.

 • Řeší problém, který brání otevření programu Předčítání od Microsoftu, když je v účtu typu Standardní uživatel zakázáno nastavení Řízení uživatelských účtů.

 • Řeší problém, aby aplikace Microsoft Edge mohla správně tisknout dokumenty PDF, které obsahují stránky orientované na šířku i na výšku.

 • Řeší problém, který může uživatelům občas zabránit ve změně jasu obrazovky při používání určitých ovladačů grafického adaptéru po obnovení z režimu spánku nebo hibernace.

 • Řeší problém s knihovnou MSCTF.dll, který způsobuje, že určitá aplikace přestane fungovat.

 • Řeší problém, který zabraňuje interakci některých minimalizovaných oken, která pak nemůžete obnovit, zavřít nebo maximalizovat, když systém běží s vlastním prostředím.

 • Řeší problém, při kterém se nezobrazí kurzor, když pomocí dotykového ovládání vyberete prvek pro zadávání textu.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se v dialogových oknech zpráv zobrazují příliš velké ikony, když zvolíte možnosti měřítka v nastavení Obrazovka. Další informace najdete v článcích o používání dialogových okenzměnách měřítka zobrazení ve Windows 10.

 • Řeší problém, který zabraňuje fungování možností Uložit a Uložit jako v aplikacích Microsoft Office 2010, když je zapnutý režim vysokého kontrastu.

 • Řeší problém, který způsobuje, že Průzkumník souborů oznamuje nesprávný počet nebo velikost souborů a složek, které používají dlouhé cesty.

 • Řeší problém, který způsobuje zbytečné žádosti o restartování na serverech.

 • Řeší problém se zpracováním diagnostických dat během sekvence počátečního nastavení počítače ve Windows.

 • Ve výchozím nastavení konfiguruje edice Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (EVD) s režimem licencování Azure Active Directory (Azure AD). Uživatelé, kteří se připojují k edicím EVD, musí mít licenci EVD.

 • Řeší problém, který zabraňuje otevření aplikace App-V a zobrazuje chybu selhání sítě. K tomuto problému dochází za určitých okolností, například když je málo nabitá baterie systému nebo když dojde k neočekávanému výpadku napájení.

 • Řeší problém, který znemožňuje zabezpečené připojení webového prohlížeče k systému Windows Server. K tomu dochází, když používáte klientský ověřovací certifikát, například certifikát založený na SHA512, a webový prohlížeč nepodporuje algoritmus podpisu, který odpovídá tomuto certifikátu.

 • Řeší problém, který může způsobit, že služba LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) přestane fungovat s chybou „0xc0000005”.

 • Řeší problém, který brání úspěšnému zálohování obnovovacího klíče nástroje BitLocker do Azure Active Directory.

 • Řeší problém, který způsobuje nadměrné využití paměti v Rozšířené ochraně před internetovými útoky v programu Microsoft Defender (ATP).

 • Řeší možný problém s kompatibilitou, když Rozšířená ochrana před internetovými útoky v programu Microsoft Defender (ATP) přistupuje ke sdíleným složkám protokolu SMB (Message Message Block) rozlišujícím malá a velká písmena.

 • Řeší vzácný problém, ke kterému dochází, když ovladač mssecflt.sys zabírá příliš mnoho místa v zásobníku jádra. Výsledkem je chyba „STOP 0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP” a „Parameter 1” má nastavenou hodnotu „EXCEPTION_DOUBLE_FAULT”.

 • Vylepšuje přesnost detekce správy hrozeb a chyb zabezpečení v Rozšířené ochraně před internetovými útoky v programu Microsoft Defender.

 • Řeší problém, který uživateli Windows Hello pro firmy přidělí při obnovování certifikátu dva ověřovací certifikáty místo jednoho certifikátu.

 • Řeší problém, který způsobuje, že přestane fungovat služba lsass.exe, což způsobí vypnutí systému. K tomu dochází při migraci přihlašovacích údajů rozhraní DPAPI (Data Protection API) pomocí programu dpapimig.exe s parametrem -domain.

 • Řeší problém, který způsobuje ztráty síťových paketů mezi kontejnery kvůli nesprávnému kontrolnímu součtu.

 • Řeší problém, který způsobuje zvětšení vertikálních písem při tisku na tiskárně s podporou jazyka PostScript.

 • Řeší problém, který brání systému Windows v odeslání oznámení o vypnutí jednotce NVMe (Non-Volatile Memory Express) při uvolnění ovladače pomocí příkazu Zakázat zařízení ve Správci zařízení.

 • Řeší problém, který uživateli zabraňuje spustit sadu kolekcí dat v diagnostice služby Active Directory z nástroje Sledování výkonu u řadičů domény. To způsobí, že se název sady kolekcí dat zobrazí jako prázdný. Spuštění sady kolekcí dat v diagnostice služby Active Directory vrátí chybu „Systém nemůže zadaný soubor najít“. Do protokolu se zaznamená událost s ID 1023 se zdrojem Perflib a následujícími zprávami:

  • „Systém Windows nemůže načíst knihovnu DLL rozšiřitelných čítačů C:\Windows\system32\ntdsperf.dll.”

  • „Uvedený modul nebyl nalezen.”

 • Řeší problém ve funkci GetFinalPathNameByHandleW(), který brání otevření složky Oblíbené v aplikaci Internet Explorer 11. K tomu dochází, když je složka Oblíbené přesměrovaná a offline ve scénáři s ukládáním do mezipaměti na straně klienta s povolenou kompatibilitou rozšířeného chráněného režimu.

 • Řeší problém, při kterém byl popis produktu Windows Server 2019 při dotazu pomocí příkazu slmgr /dlv nesprávný.

 • Řeší problém, který může způsobit selhání ověřování při ověřování založeném na certifikátu, pokud ověřování tohoto certifikátu zahrnuje hodnotu cname jako součást žádosti o předběžné ověření.

 • Řeší problém s modulem runtime protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) u žádostí Locator-style protokolu LDAP na řadičích domén. Dojde k chybě „Chyba při načítání atributů RootDSE, data 8, v4563”.

 • Řeší problém, který způsobuje, že dotazy LDAP, které obsahují LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN (memberof:1.2.840.113556.1.4.1941), někdy selžou na řadičích domén se systémem Windows Server 2019. K selhání těchto dotazů však nedojde na řadičích domén s předchozími verzemi systému Windows Server.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se nepodaří provést změny členství ve skupinách služby Active Directory. K tomu dochází, pokud klient protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) používá syntaxi rozlišujícího názvu identifikátoru zabezpečení (SID) po instalaci předchozích verzí souboru NTDSAI.DLL. V tomto scénáři problém s ovládacím prvkem LdapPermissiveModify (LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID) způsobuje , že Active Directory nesprávně vrací stav SUCCESS, i když ke změně členství ve skupině nedošlo.

 • Řeší problém, při kterém je skript Set-AdfsSslCertificate úspěšný. Během čištění prostředků však způsobí výjimku, protože cílový koncový bod na straně serveru už neexistuje.

 • Řeší problém, který způsobuje, že Průzkumník souborů zobrazí normální ikonu souboru u souborů označených atributem FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE místo očekávané zástupné ikony.

 • Řeší problém, který může způsobit neočekávané zavření aplikace Kalkulačka, pokud vyberete libovolnou dostupnou možnost převodníku.

 • Řeší problém, který způsobuje nadměrné využití procesoru, když uživatelé přepínají aplikace nebo najedou myší na hlavní panel.

 • Řeší problém s aplikacemi a skripty, které volají rozhraní API NetQueryDisplayInformation nebo ekvivalentního zprostředkovatele WinNT. Nemusí vrátit výsledky následující po první stránce dat, což je často 50 nebo 100 položek. Při žádosti o další stránky se může zobrazit chyba „1359: Došlo k vnitřní chybě“. Toto řešení řeší tento problém také ve všech aktualizacích vydaných 18. června 2019 nebo dříve.

 • Řeší problém s chováním hlavičky žádosti Origin v Internet Exploreru při žádostech o sdílení prostředků mezi zdroji (CORS), které používají přesměrované prostředky v interních podsítích.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se maximální jas displeje zobrazuje s hodnotou 50 % nebo menší po dokončení počátečního nastavení počítače a následném probuzení z režimu spánku.

 • Povoluje auditování událostí zabezpečení u klientů spravovaných Správou mobilních zařízení (MDM) kvůli sledování zabezpečení a aktivitám souvisejícím s reakcemi na incidenty.

 • Řeší problém, který zabraňuje aplikaci Microsoft App-V ve správném zpracování parametru rozhraní API CreateProcess, což zabraňuje otevření tohoto virtuálního procesu.

 • Řeší problém, který způsobuje, že zařízení přestane fungovat při otevírání souborů ze síťové jednotky, která má povolené ukládání do mezipaměti na straně klienta. K tomuto problému může dojít, pokud jsou na zařízení nainstalované určité antivirové produkty jiných výrobců a jednotka je podporována serverem, který není serverem od Microsoftu používajícím protokol SMB (Server Message Block). Kód chyby je „0x27 RDR_FILE_SYSTEM”.

 • Řeší problém, který může způsobit, že virtuální počítač Hyper-V a hostitel Hyper-V ztratí připojení k síti kvůli nekonzistenci v procesu zjišťování adres MAC (Media Access Control). V důsledku toho přepínač Hyper-V vynechává pakety.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání služeb Visio Services v aplikaci Microsoft Office SharePoint Online v systému Windows Server 2019 Core, protože chyběla vyžadovaná součást Direct2D.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.

 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Po instalaci aktualizace KB4493509 se na zařízeních s určitými asijskými jazykovými sadami může zobrazit chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.

 1. Odinstalujte a znovu nainstalujte všechny nedávno přidané jazykové sady. Pokyny najdete v článku Správa nastavení jazyka zadávání a zobrazení ve Windows 10.

 2. Vyberte Vyhledat aktualizace a nainstalujte kumulativní aktualizaci z dubna 2019. Pokyny najdete v článku Aktualizace Windows 10.

Poznámka: Pokud přeinstalace jazykové sady problém nezmírní, obnovte počítač do továrního nastavení následujícím způsobem:

 1. Přejděte do aplikace Nastavení > Obnovení.

 2. V části Obnovit počítač do továrního nastavení vyberte Spustit.

 3. Vyberte Zachovat moje soubory.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Prověřujeme zprávy, že u malého počtu zařízení se může při prvním přihlášení po instalaci aktualizací zobrazit černá obrazovka.

Tento problém řeší aktualizace KB4520062.

Po instalaci této aktualizace se může uživatelům aplikace Windows Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) občas zobrazit kód chyby „15-5”. V některých případech může Windows Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) hlásit, že náhlavní souprava je v režimu spánku, a může se zdát, že stisknutí tlačítka „Probudit“ nevyvolá žádnou akci.

Tento problém řeší aktualizace KB4520062.

Některé editory IME můžou přestat reagovat nebo můžou způsobovat vysoké využití procesoru. Mezi editory IME, kterých se to týká, patří editory IME pro zjednodušenou čínštinu (ChsIME.EXE) a tradiční čínštinu (ChtIME.EXE) s klávesnicí Changjie nebo klávesnicí Quick.

Kvůli změnám v této aktualizaci souvisejícím se zabezpečením může k tomuto problému dojít, když není Služba Panelu dotykové klávesnice a rukopisu nakonfigurována na výchozí typ spouštění Ručně. Tento problém můžete vyřešit pomocí následujících kroků:

 1. Vyberte tlačítko Start a zadejte „služby”.

 2. Otevřete aplikaci Služby a vyhledejte položku Služba Panelu dotykové klávesnice a rukopisu.

 3. Poklikejte na položku Služba Panelu dotykové klávesnice a rukopisu a vyberte Vlastnosti.

 4. Najděte Typ spouštění: a změňte ho na Ručně.

 5. Vyberte OK.

Služba TabletInputService je teď ve výchozí konfiguraci a editor IME by měl fungovat podle očekávání.

Služba zařazování tisku může mít občas problémy s dokončením tiskové úlohy a může to způsobit zrušení nebo selhání tiskové úlohy. Když služba zařazování tisku selže, můžou se některé aplikace zavřít nebo můžou generovat chyby a v některých nástrojích nebo aplikacích pro tisk se vám může zobrazit chyba vzdáleného volání procedur (chyba protokolu RPC).

Tento problém řeší aktualizace KB4524148.

Při nastavování nového zařízení s Windows v průběhu počátečního nastavování počítače se vám nemusí podařit vytvořit místního uživatele, pokud používáte editor IME. Tento problém by se vás mohl týkat, pokud používáte editor IME pro čínštinu, japonštinu nebo korejštinu.

Poznámka: Tento problém nemá vliv na používání účtu Microsoft v průběhu počátečního nastavování počítače.

Tento problém řeší aktualizace KB4534321.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4512577) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4516077

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×