Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

25.04.2019

Verze:

Build operačního systému 17134.753

Připomenutí: 12. března a 9. dubna se vydají poslední dvě rozdílové aktualizace pro Windows 10 verze 1803. Aktualizace zabezpečení a aktualizace pro zvýšení kvality budou i nadále k dispozici prostřednictvím balíčků expresních a úplných kumulativních aktualizací. Další informace o této změně najdete v našem blogu.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který způsobuje, že Internet Explorer blokuje stažení dílčího zdroje, když se načítá přes protokol HTTP na stránce hostované přes protokol HTTPS.

 • Řeší problém, který může zabránit obslužným rutinám vlastních schémat identifikátorů URI pro aplikační protokol spustit odpovídající aplikaci pro místní intranet a důvěryhodné weby v Internet Exploreru.

 • Umožňuje předdefinovanému účtu správce spustit instalaci Microsoft Office po stažení instalačního programu v Microsoft Edgi.

 • Řeší problém, který může po aktualizaci operačního systému způsobit ztrátu oblíbených položek nebo položek v seznamu K přečtení v Microsoft Edgi.

 • Řeší problém, který zakazuje novou funkci kontejner aplikace pro Microsoft Office.

 • Řeší problém, který zabraňuje otevření určitých aplikací, když nastavíte přesměrování složky u složky AppData\Roaming na cestu v síti.

 • Řeší problém, který způsobuje, že odebírání desktopové aplikace Microsoft Office přestane reagovat a blokuje instalaci novější verze aplikace.

 • Řeší problém, který zabraňuje struktuře CALDATETIME zpracovat více než čtyři japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, který způsobuje, že program ShellExperienceHost.exe přestane fungovat, když počáteční datum japonské éry nepřipadne na první den v měsíci. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Aktualizuje registr podpory národních jazyků, aby podporoval novou japonskou éru. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, který způsobuje, že DateTimePicker zobrazuje datum nesprávně v japonském formátu data. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, který způsobuje, že ovládací prvek nastavení data a času ukládá do mezipaměti staré éry, a zabraňuje aktualizaci tohoto ovládacího prvku, když čas přejde do nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Aktualizuje písma, aby podporovala novou japonskou éru. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, který zabraňuje editoru IME podporovat znak nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, který způsobuje, že ovládací prvek informačního rámečku hodin a kalendáře zobrazí den v týdnu tak, že je nesprávně spojený s určitým datem v měsíci nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Přidává alternativní písma pro písma nové japonské éry. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Povoluje podporu znaků nové japonské éry u funkce převodu textu na řeč. Další informace najdete v článku KB4469068.

 • Řeší problém, který způsobuje chybu 0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer, když ovladač v režimu jádra win32kfull.sys přistupuje k neplatnému místu v paměti.

 • Řeší problém, který může způsobovat, že uživatelské rozhraní přestane na několik sekund reagovat při posunování v oknech, která mají hodně podřízených oken.

 • Řeší problém, který může způsobit, že po restartování přestane fungovat dotykový displej.

 • Umožňuje existujícím zařízením, která spravuje Správce konfigurace, aby byla zaregistrována do Microsoft Intune pomocí spolusprávy bez jakékoli uživatelské interakce. To nevyžaduje, aby byl přihlášen aktivní uživatel, a nezobrazují se žádné výzvy vícefaktorového ověřování. Tato aktualizace také umožňuje, aby spoluspravovaná registrace správy mobilních zařízení používala přihlašovací údaje zařízení, která obdržela, když je u zařízení povolené připojení k hybridní službě Azure Active Directory (AADJ).

 • Řeší problém, který brání nástroji BitLocker v zašifrování vyměnitelné jednotky, pokud není k dispozici připojení pro uložení klíče pro obnovení ve službě Active Directory nebo Azure Active Directory.

 • Řeší postupné nevracení paměti v programu LSASS.exe v systémech, na kterých je povolené přihlášení v mezipaměti. Tento problém se týká především serverů, které zpracovávají mnoho interaktivních žádostí o přihlášení, například webových serverů.

 • Řeší problém, který může uživateli umožnit pokračovat v přihlašování k účtu pomocí čipové karty po zakázání tohoto účtu.

 • Řeší problém, který brání přístupu k podnikovým prostředkům při použití protokolu Kerberos s přihlašovacími údaji Windows Hello pro firmy. To způsobuje, že se uživatelům zobrazí více výzev k zadání přihlašovacích údajů.

 • Řeší problém, který snižuje výkon serveru nebo způsobuje, že server přestane reagovat, kvůli velkému počtu pravidel brány firewall systému Windows. Pokud chcete povolit tyto změny, přidejte pomocí programu Regedit nový klíč registru DeleteUserAppContainersOnLogoff (DWORD) v umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy a nastavte ho na hodnotu 1.

 • Řeší problém s trasami vyloučení pro VPN typu AlwaysOn, které fungují jenom u vyloučení link-local.

 • Řeší problémy se selháním spouštění, ke kterým dochází při restartování určitých virtuálních počítačů s hyperkonvergovanou infrastrukturou (HCI).

 • Řeší problém, který způsobuje, že uživateli s cestovním profilem se po upgradu operačního systému ztratí přizpůsobené nastavení nabídky Start. Po instalaci této aktualizace musí správci povolit nastavení registru UseProfilePathMinorExtensionVersion popsané v článku KB4493782pro cestovní profily uživatele. Tento klíč umožňuje vytvořit nový cestovní profil uživatele pro upgradovaný operační systém a zabraňuje ztrátě vlastního nastavení nabídky Start. Cestovní profil uživatele musí být uložený místně a musíte restartovat zařízení, abyste tuto funkci povolili.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání žádostí o připojení k serverům Hostitele relace vzdálené plochy v nasazení. K tomuto problému dochází z důvodu zablokování ve zprostředkovateli připojení.

 • Zlepšuje výsledky při zřizování tiskáren ve vzdělávacích prostředích zahrnujících multifunkční tiskárny.

 • Řeší problém, který zabraňuje přístupu ke sdíleným složkám protokolu SMB (Server Message Block) u fyzických nebo virtuálních síťových karet s podporou protokolu SMB, které jsou nakonfigurované pomocí rozhraní virtuální privátní sítě (VPN).

 • Řeší problém, který zabraňuje spuštění aplikací v pracovních postupech tisku pro funkci Ukázat a tisknout.

 • Řeší problém, který může bránit aplikacím pro Univerzální platformu Windows (UPW) přijímat vstupy z klávesnice, když je podproces uživatelského rozhraní příliš vytížený. K tomuto problému dochází, když má příslušná aplikace pro UPW vložený ovládací prvek WebView.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Po instalaci této aktualizace může docházet k problémům při použití prostředí PXE (Preboot Execution Environment) ke spuštění zařízení ze serveru Služby pro nasazení systému Windows (WDS) s nakonfigurovaným používáním Proměnlivého rozšíření okna. To může způsobit předčasné ukončení připojení k serveru Služby pro nasazení systému Windows (WDS) v průběhu stahování bitové kopie. Tento problém se netýká klientů nebo zařízení, která nepoužívají Proměnlivé rozšíření okna.

Tento problém řeší aktualizace KB4503286.

Určité operace, jako je rename (přejmenování), prováděné u souborů nebo složek, které jsou na sdíleném svazku clusteru, můžou selhat s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). K tomu dochází při provádění operace na uzlu vlastníka sdíleného svazku clusteru z procesu, který nemá oprávnění správce.

Proveďte jeden z těchto kroků:

 • Operaci proveďte z procesu, který má oprávnění správce.

 • Operaci proveďte z uzlu, který nemá vlastnictví sdíleného svazku clusteru.

Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

Po instalaci této aktualizace můžou selhat přenosy zón mezi primárními a sekundárními servery DNS přes protokol TCP (Transmission Control Protocol).

Tento problém řeší aktualizace KB4499167.

Při používání písem MS UI Gothic nebo MS PGothic může být text, rozložení nebo velikost buněk v aplikaci Microsoft Excel užší nebo širší, než byste očekávali. Například rozložení a velikost buněk na listech aplikace Microsoft Excel se může při použití písma MS UI Gothic změnit.

Tento problém řeší aktualizace KB4499167.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizací, aby se zmírnily případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU a při použití oprav zabezpečení od Microsoftu. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4485449) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4493437.

Děkujeme, že jste dnes navštívili stránku s historií aktualizací systému Windows 10 verze 1803. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jak tyto stránky používat a maximálně je využít, podívejte se na náš blogový příspěvek.

Abychom mohli zlepšit informace uváděné na stránkách s historií a v souvisejících článcích KB a zajistit, aby byly pro naše zákazníky užitečnější, vytvořili jsme anonymní průzkum, abyste mohli sdílet své komentáře a zpětnou vazbu. 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×