Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

25.01.2022

Verze:

Build operačního systému 20348.502

Informace o terminologii služby Windows Update najdete v článku o typech aktualizací Windows a typech měsíčních aktualizací pro zvýšení kvality. Přehled Windows Serveru 2022 najdete na stránce historie aktualizací

Poznámka Postupujte podle @WindowsUpdate a zjistěte, kdy je nový obsah publikovaný na řídicím panelu stavu vydané verze Windows.

Zlepšení

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:  

 • Aktualizace letní čas začít v únoru 2022 místo v březnu 2022 v Jordánsku.

 • Řeší problém, který má vliv na službu App Readiness Service a brání uživatelům v úspěšném přihlášení. 

 • Řeší problém, který způsobuje, že server Vzdálené plochy (RDS) bude nestabilní, když počet připojených uživatelů překročí 100. V důsledku toho uživatelé nemají přístup k publikovaným aplikacím pomocí Vzdálené plochy ve Windows Serveru 2019.

 • Řeší problém, který brání zákazníkům System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) v registraci sdílených složek na serveru NAS (Network Attached Storage) do clusterů hostitelů Hyper-V. Tím se také řeší problém, který v SCVMM zobrazuje existující virtuální počítače v registrované sdílené složce NAS jako Nepodporovaná konfigurace.

 • Řeší problém v CLSID_InternetExplorer.

 • Řeší problém, který někdy brání v zadávání řetězců v editoru IME (Input Method Editor).

 • Řeší problém, ke kterému dochází ve scénářích vzdálené plochy nebo vzdálených aplikací integrovaných místně (RAIL). Okno se nemusí zobrazit, protože aplikace použila WM_SETREDRAW k dočasnému zastavení překreslování okna.

 • Řeší problém, který může způsobit, že systém Windows přestane fungovat, když použijete rozhraní API Pen Haptics.

 • Aktualizace telefonní číslo pro aktivaci Windows pro národní prostředí, která mají nesprávné telefonní číslo.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se zařízení kvůli konfiguraci antivirového softwaru nebo brány firewall nesprávně hlásí jako nevyhovující podmíněnému přístupu.

 • Řeší problém, který zastaví tisk nebo tisk nesprávného výstupu při tisku pomocí USB na Windows 10 verze 2004 nebo novější.

 • Řeší problém, který může způsobit, že Kerberos.dll přestane fungovat ve službě LSASS (Local Security Authority Subsystem Service). K tomu dochází v případě, že SLUŽBA LSASS zpracovává souběžné požadavky typu Uživatel-uživatel (S4U) na uživatele (U2U) pro stejného uživatele klienta.

 • Řeší problém, který má vliv na poskytovatele přihlašovacích údajů Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) a brání zobrazení pole pro zadání KÓDU PIN.

 • Řeší problém, který způsobuje, že Systém Windows přestane fungovat, a vygeneruje chybu IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.

 • Řeší problém, který může způsobit selhání příkazu Get-TPM PowerShellu při pokusu o hlášení informací o čipu TPM (Trusted Platform Module). Příkaz selže s chybou 0x80090011 Microsoft.Tpm.Commands.TpmWmiException, Microsoft.Tpm.Commands.GetTpmCommand.

 • Řeší problém, který způsobuje odpojení relace protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) nebo prázdnou obrazovku jádra serveru. K tomuto problému dochází při instalaci funkce AppCompat.

 • Řeší problém, který způsobuje, že lsass.exe přestane fungovat a zařízení se restartuje. K tomuto problému dochází při dotazu systém Windows NT čítače adresářové služby (NTDS) po zastavení služby NTDS.

 • Řeší problém, který má vliv na systém souborů NTFS při povolení deníku pořadového čísla aktualizace (USN). Systém souborů NTFS provádí nepotřebné akce pokaždé, když provádí operaci zápisu, což má vliv na výkon vstupně-výstupních operací.

 • Řeší problém, který v některých případech nepovede použít objekt Zásady skupiny Objekt (GPO) Nepovolit kompresi na všech svazcích NTFS.

 • Řeší problém, který brání robocopy v opakování procesu kopírování souboru.

 • Řeší problém, ke kterému může dojít, když povolíte podrobné protokolování auditu Active Directory Federation Services (AD FS) (AD FS) a zaprotokoluje se neplatný parametr. V důsledku toho se zaprotokoluje událost 207, což znamená, že došlo k selhání zápisu do protokolu auditu.

 • Řeší nevracení paměti, ke kterému dochází při volání WinVerifyTrust(). K tomuto problému dochází v případě, že ověření prvního podpisu souboru s více podpisy selže.

 • Přidá událost auditu do řadičů domény služby Active Directory, které identifikují klienty, kteří nedodržují předpisy RFC 4456. Další informace naleznete v tématu KB5005408: Ověřování čipové karty může způsobit selhání tisku a skenování.

Pokud jste nainstalovali dřívější aktualizace, stáhnou se a nainstalují se do vašeho zařízení jenom nové aktualizace obsažené v tomto balíčku.

aktualizace zásobníku údržby Windows 10 – 20348.502

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality pro servisní balík Servicing Stack, což je součást, která instaluje aktualizace systému Windows. Aktualizace zásobníku údržby (SSU) zajišťují, že máte robustní a spolehlivý servisní zásobník, aby vaše zařízení mohla přijímat a instalovat aktualizace Microsoftu.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Po instalaci aktualizací vydaných 11. ledna 2022 nebo novějších může dojít k problémům s aplikacemi, které k získání nebo nastavení informací o důvěryhodnosti doménové struktury služby Active Directory používají rozhraní Microsoft .NET Framework. Aplikace můžou selhat nebo zavřít nebo se může zobrazit chyba z aplikace nebo Windows. Může se také zobrazit chyba porušení přístupu (0xc0000005).

Poznámka pro vývojáře Ovlivněné aplikace používají rozhraní API System.DirectoryServices.

Pokud chcete tento problém vyřešit ručně, použijte mimopásmové aktualizace pro verzi rozhraní .NET Framework používanou aplikací.

Poznámka: Tyto mimopásmové aktualizace nejsou dostupné ze služby Windows Update a neinstalují se automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček, vyhledejte číslo KB pro vaši verzi Windows a rozhraní .NET Framework v Katalogu služby Microsoft Update. Tyto aktualizace můžete ručně importovat do nástrojů Windows Server Update Services (WSUS) a Microsoft Endpoint Configuration Manager. Pokyny k WSUS najdete ve WSUS a na webu katalogu. Pokyny k nástroji Configuration Manager najdete v článku Import aktualizací z Katalogu služby Microsoft Update

Pokyny k instalaci této aktualizace pro váš operační systém najdete v následujících článcích znalostní báze:

 • Windows Server 2022: 

 • Windows Server 2019: 

 • Windows Server 2016: 

 • Windows Server 2012 R2: 

 • Windows Server 2012:

Aplikace Univerzální platformz Windows (UPW) se nemusí otevřít na zařízeních, u kterých došlo k resetování zařízení s Windows. To zahrnuje operace, které byly zahájeny pomocí Správy mobilních zařízení (MDM), jako je resetování tohoto počítače, snadné obnovení do továrního nastavení a resetování Autopilotu.

Na aplikace PROW, které jste stáhli z obchodu Microsoft Store, to nebude mít vliv. Ovlivněna je pouze omezená sada aplikací, mezi které patří:

 • Balíčky aplikací se závislostmi architektury

 • Aplikace, které jsou zřízené pro zařízení, ne na uživatelský účet.

Ovlivněné aplikace se nepodaří otevřít bez chybových zpráv nebo jiných pozorovatelných příznaků. Aby bylo možné obnovit funkce, musí být znovu nainstalovány.

Tento problém řeší aktualizace KB5015879 pro všechny verze od 14. září 2021 a novější.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Microsoft teď kombinuje nejnovější aktualizaci sady služeb (SSU) pro váš operační systém s nejnovější kumulativní aktualizací (LCU). Obecné informace o SSU naleznete v tématu Servisní aktualizace zásobníku a servisní zásobník Aktualizace (SSU): Nejčastější dotazy.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update a Microsoft Update

Ano

Přejděte do služba Windows Update Nastavení > Aktualizace zabezpečení &>. V oblasti Volitelné dostupné aktualizace najdete odkaz ke stažení a instalaci aktualizace.

Aktualizace Windows pro firmy

Ne

Žádný. Tyto změny budou zahrnuty v další aktualizaci zabezpečení tohoto kanálu.

Katalog služby Microsoft Update

Ne

Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v katalogu služby Microsoft Update.

Pokud chcete odebrat LCU

Pokud chcete po instalaci kombinovaného balíčku SSU a LCU odebrat LCU, použijte možnost příkazového řádku DISM/Remove-Package s názvem balíčku LCU jako argumentem. Název balíčku najdete pomocí tohoto příkazu: DISM /online /get-packages.

Spuštění služba Windows Update samostatného instalačního programu (wusa.exe) s přepínačem /uninstall na kombinovaném balíčku nebude fungovat, protože kombinovaný balíček obsahuje SSU. Po instalaci nelze aplikaci SSU ze systému odebrat.

Informace o souborech

Seznam souborů, které jsou k dispozici v této aktualizaci, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 5009608.

Seznam souborů, které jsou k dispozici v aktualizaci zásobníku údržby, stáhněte informace o souborech pro SSU – verze 20348.502

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×