26. července 2019 – KB4505903 (build operačního systému 18362.267)

Datum vydání:

Verze:

26.07.2019

Build operačního systému 18362.267

Poznámka: Sledujte kanál @WindowsUpdate, kde můžete zjistit, kdy bude publikován nový obsah na řídicím panelu s informacemi o vydáních.

Další informace o různých typech aktualizací systému Windows, jakou jsou důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení, aktualizace ovladačů, aktualizace Service Pack a další, najdete v tomto článku.

Hlavní body

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který zabraňuje fungování rozpoznání obličeje ve Windows Hello po restartování zařízení.

 • Umožňuje, aby aplikace Microsoft Edge mohla správně tisknout dokumenty PDF, které obsahují stránky orientované na šířku a na výšku.

 • Umožňuje, aby aplikace Microsoft Edge správně otevírala soubory PDF, které jsou nakonfigurované tak, aby se otevřely jen jednou.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, při kterém se můžou nesprávně zobrazovat barvy při prohlížení obrázku na 10bitových zobrazovacích panelech.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který vám může zabránit ve změně jasu obrazovky po obnovení činnosti zařízení z režimu spánku nebo hibernace.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může zabránit zařízení v přechodu do režimu spánku, když jsou otevřené některé aplikace, které využívají Bluetooth.

 • Vylepšuje kvalitu zvuku přes Bluetooth při dlouhodobém používání určitých zvukových profilů.

 • Zlepšuje kompatibilitu s aplikací čtečky obrazovky Window-Eyes.

 • Zajišťuje, že nabídka Start funguje podle očekávání, když se do Windows přihlásí noví uživatelé.

 • Aktualizuje Pracovní prostor Windows Ink zjednodušením nabídky a přidáním přímé integrace s aplikací Microsoft Whiteboard umožňující lepší spolupráci.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, při kterém se nezdaří zaznamenat čas posledního přihlášení místního uživatele, ani když tento uživatel přistupoval do síťové sdílené složky na daném serveru.

 • Řeší problém, který může přerušit vztah důvěryhodnosti s doménou, když povolíte Koš v doméně, která tento vztah důvěryhodnosti navázala.

 • Řeší problém, který zabraňuje ověřování pomocí funkce Obličej ve Windows Hello po restartování.

 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Brazílii.

 • Řeší problém, aby aplikace Microsoft Edge mohla správně tisknout dokumenty PDF, které obsahují stránky orientované na šířku a na výšku.

 • Řeší problém se soubory PDF, které jsou nakonfigurované tak, aby se v aplikaci Microsoft Edge otevřely jen jednou.

 • Řeší problém, při kterém se můžou nesprávně zobrazovat barvy při prohlížení obrázku na 10bitových zobrazovacích panelech.

 • Řeší problém, který vám může zabránit ve změně jasu obrazovky při používání určitých ovladačů grafického adaptéru po obnovení z režimu spánku nebo hibernace.

 • Řeší problém, při kterém rozhraní GDI+ (Graphics Device Interface) systému Windows vrací prázdný název rodiny písem pro Bahnschrift.ttf.

 • Řeší problém, který může způsobit, že událost stisknutí a uvolnění tlačítka myši někdy vyvolá další událost posunutí myši.

 • Řeší problém, který může způsobovat, že uživatelské rozhraní přestane na několik sekund reagovat při posunování v oknech, která mají hodně podřízených oken.

 • Řeší problém, při kterém se nezdaří vynechat automatické přihlášení, když při spouštění systému stisknete a podržíte klávesu SHIFT.

 • Řeší problém, který může zabránit zařízení v přechodu do režimu spánku, když jsou otevřené určité aplikace, které využívají Bluetooth.

 • Řeší problém, který může zhoršit kvalitu zvuku přes Bluetooth při dlouhodobém používání určitých zvukových profilů.

 • Řeší problém, který brání fungování skriptování App-V (Microsoft Application Virtualization), pokud ho spustíte, když nejste připojení k řadiči domény. Skriptování App-V selže také v případě, že ho spustíte v prostředí, které obsahuje jen Microsoft Azure Active Directory.

 • Řeší problém, který způsobí chybu, pokud otevřete soubory Microsoft OneDrive na vyžádání, když je povolená virtualizace činnosti koncového uživatele (UE-V). Když budete chtít toto řešení použít, nastavte následující hodnotu DWORD na 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

 • Řeší problém s virtualizací činnosti koncového uživatele (UE-V), který může někdy bránit fungování cest pro vyloučení.

 • Řeší problém, který může způsobit, že systém s čipem TPM (Trusted Platform Module) přestane fungovat.

 • Řeší problém, který zabraňuje systému, aby rozpoznal účet Microsoft nebo účet Azure Active Directory, dokud se uživatel neodhlásí a znovu nepřihlásí.

 • Řeší problém, který může zabránit službě Netlogon ve vytvoření zabezpečeného kanálu a při kterém je ohlášena chyba „0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND”.

 • Řeší problém, při kterém se nezdaří aktualizace zásad pro PIN kódy (minimální délka, vyžadované číslice a speciální znaky atd.) u Windows Hello pro firmy, pokud nějaký PIN kód už na počítači existuje.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání při vytváření jednotky pro obnovení (USB flash disk) s chybou „0x80042405[gle=0x00000715]”.

 • Řeší problém, který zabraňuje spuštění emulátoru Android Emulator založeného na platformě virtuálního počítače v některých systémech.

 • Řeší problém, který používá dočasný profil k přihlášení k místnímu uživatelskému účtu, když je tento účet nakonfigurován s povinným cestovním profilem uživatele. Zobrazí se chyba „Nemůžeme se přihlásit k vašemu účtu”. Protokol událostí aplikace obsahuje událost 1521 s uvedeným zdrojem události „Microsoft-Windows-User Profiles Service”.

 • Řeší problém, který po výběru možnosti Uvolnit místo změní stav Pracovních složek v Průzkumníku souborů na 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE).

 • Řeší problém, který může způsobit, že server Vzdálené plochy přestane reagovat, když se odpojí nějaký uživatel, který používá přesměrování jednotek.

 • Řeší problém, který může způsobit, že přestane fungovat služba Správce vzdáleného přístupu (RASMAN). Může se vám zobrazit chyba „0xc0000005“ na zařízeních, která mají úroveň diagnostických dat ručně nakonfigurovanou na nastavení 0, které není výchozí. Může se vám také zobrazit chyba v části Aplikace v protokolech systému Windowsv Prohlížeči událostí s ID události 1000 a s odkazem na „svchost.exe_RasMan” a „rasman.dll”. K tomuto problému dochází pouze v případě, že je profil VPN nakonfigurovaný jako připojení typu AOVPN (Always On VPN) s tunelem zařízení nebo bez něj.

 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace na hostiteli kontejneru občas ztratí připojení kvůli konfliktu portů s aplikacemi spuštěnými v kontejneru.

 • Řeší problém, který občas zabraňuje připojení k podnikové síti při používání sítě VPN typu Always On s protokolem IKEv2. Připojení se někdy nevytvoří automaticky a ruční připojení někdy selžou. Když v tomto scénáři voláte z příkazového řádku funkci RasDial pro připojení cílové sítě VPN, zobrazí se chyba „ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE(633)”.

 • Přidává podporu pro hlasové diktování ve Windows pro zjednodušenou čínštinu, angličtinu (Austrálie, Kanada, Indie, Spojené království), francouzštinu (Francie, Kanada), němčinu (Německo), italštinu (Itálie), portugalštinu (Brazílie) a španělštinu (Mexiko, Španělsko).

 • Řeší problém s otevíráním nebo používáním aplikace čtečky obrazovky Window-Eyes, který může způsobit chybu a zabránit některým funkcím, aby fungovaly podle očekávání.

 • Řeší problém, který zabraňuje otevření aplikace App-V a zobrazuje chybu selhání sítě. K tomuto problému dochází za určitých okolností, například když je vybitá baterie systému nebo když dojde k neočekávanému výpadku napájení.

 • Řeší problém, který zabraňuje otevření aplikace App-V, pokud je klient offline a pro aplikaci App-V je definován spouštěcí skript.

 • Řeší vzácný problém, který způsobuje, že Rozšířená ochrana před internetovými útoky v programu Windows Defender dočasně zabrání jiným procesům v přístupu k souborům.

 • Řeší problém, který způsobuje, že nabídka Start přestane fungovat, když se do Windows 10 verze 1903 přihlásí noví uživatelé.

 • Aktualizuje Pracovní prostor Windows Ink zjednodušením nabídky a přidáním přímé integrace s aplikací Microsoft Whiteboard umožňující lepší spolupráci.

 • Řeší problém, který způsobuje, že zařízení s Windows nesprávně zaregistruje záznamy A hostitele pro dvě síťové karty po vytvoření připojení VPN k podnikové doméně. K tomu dochází, když jsou na zařízení nakonfigurované dvě síťové karty a jedna z nich je pro síť VPN. Pokud chcete implementovat toto řešení, proveďte následující změny registru a restartujte zařízení:

  Nastavení: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Cesta: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Typ: DWORD

  Hodnota: Hodnota 1 znamená, že u aktivního připojení VPN se zaregistrují pouze záznamy A hostitele pro rozhraní sítě VPN. Hodnota 0 (výchozí) znamená, že záznamy A hostitele se zaregistrují také pro ostatní místní rozhraní.

 • Řeší problém s nízkým výkonem, ke kterému dochází, když některé uživatelské aplikace velmi často volají rozhraní API NtQuerySystemInformation v 32bitovém systému Windows v 64bitovém systému Windows (WOW64).

 • Řeší problém s konfliktem časování mezi procesem připojování svazku (v rámci fileinfo.sys) a zrušením registrace oznámení filtru, který způsobí, že na určitých virtuálních počítačích přestane fungovat operační systém. Kód chyby je „0x7E“.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Na zařízeních, na kterých se změní jazyk operačního systému během procesu aktualizace při instalaci Windows 10 verze 1903, se nemusí podařit spustit Sandbox ve Windows s chybou „ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)”.

Tento problém řeší aktualizace KB4512941.

Po instalaci této aktualizace na server Služby pro nasazení systému Windows (WDS) se zařízení, která se spouští pomocí bitových kopií prostředí PXE (Preboot Execution Environment) ze Služby pro nasazení systému Windows (WDS) nebo nástroje System Center Configuration Manager (SCCM), nemusí spustit a může u nich dojít k chybě „Stav: 0xc0000001, Informace: Požadované zařízení nelze připojit nebo není dostupné.”

Tento problém řeší aktualizace KB4512941.

Zařízení připojená k doméně, která je nakonfigurovaná pro používání sfér protokolu MIT Kerberos, se nemusí po instalaci této aktualizace spustit nebo u nich může dál docházet k restartování. Týká se to zařízení, která jsou řadiči domény, i zařízení, která jsou členy domény.

Pokud si nejste jistí, jestli se to týká vašeho zařízení, kontaktujte správce. Pokročilí uživatelé můžou ověřit, jestli existuje klíč registru HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms nebo zásady „Definovat mezioperační nastavení sféry Kerberos V5” na cestě Konfigurace počítače -> Zásady -> Šablony pro správu > Systém -> Kerberos.

Tento problém řeší aktualizace KB4512941.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4508433) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v Katalogu služby Microsoft Update.

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4505903

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×