26. září 2018 – KB4458469 (build operačního systému 17134.320)

Datum vydání:

Verze:

26.09.2018

Build operačního systému 17134.320

Poznámka: Tato aktualizace byla vydána znovu kvůli chybějícímu řešení. Pokud jste si nainstalovali build 17134.319, nainstalujte si tuto novější verzi buildu operačního systému 17134.320.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který způsobuje zobrazování výzvy „K otevření tohoto souboru budete potřebovat novou aplikaci”. K tomu dochází při opětovném načítání webu přes nestandardní port po stisknutí klávesy ENTER.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání stahování, protože v umístění pro stahované soubory není podporovaná funkce MOTW (Mark of the Web).

 • Řeší problém, který brání fungování zásad DefaultSearchProvider, když se používají zásady FirstRunPage.

 • Řeší problém, který způsobuje, že adresní řádek ztratí fokus, když se otevře nová záložka a jsou zakázané zásady Povolit webový obsah na stránce Nová záložka.

 • Řeší problém, který brání zásadám Konfigurovat Správce hesel v aplikaci Microsoft Edge, aby potlačily výzvu Uložit heslo v případě, že jsou tyto zásady zakázané.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání stahování do umístění WebDAV.

 • Řeší problém s prohlížečem souborů .html, .mht a e-mailových příloh (MIME) v aplikaci Microsoft Outlook.

 • Řeší problém, který způsobuje, že dialogová okna aplikace Internet Explorer pro zabezpečení a certifikáty zobrazují za určitých okolností výzvy na pozadí místo na popředí.

 • Řeší problém, který může způsobit, že přestane reagovat systém, když aplikace volají rozhraní API EnableEUDC.

 • Řeší problém ve scénářích s více monitory, který způsobuje, že se kontextová nabídka kontroly pravopisu zobrazí na nesprávném monitoru. K tomuto problému dochází, když zákazník klikne pravým tlačítkem na nesprávně napsané slovo v aplikaci Internet Explorer.

 • Řeší problém, ke kterému dochází při zadávání japonských znaků v relaci Vzdálené plochy (mstsc.exe).

 • Řeší problém, ke kterému dochází při použití zachytávání akcí myši na nízké úrovni u procesů s vysokou úrovní integrity.

 • Řeší problém, který brání správnému fungování rozložení klávesnice.

 • Umožňuje zobrazení zásad pro stránku Nastavení v části Konfigurace uživatele. Tyto zásady skupiny najdete na následující cestě: Konfigurace uživatele/Šablony pro správu/Ovládací panely/Viditelnost stránky nastavení.

 • Řeší problém, který brání spárování některých zařízení Bluetooth s Windows.

 • Řeší problém v součásti Universal CRT, která při volání _getch() vrací očekávaný výstup nebo znak null.

 • Řeší problém v součásti Universal CRT, která při volání funkcí _findfirst() nebo _findnext() vrací neočekávané znaky.

 • Řeší problém v součásti Universal CRT, který u určitých znakových stránek ANSI brání některým funkcím přijímat omezený vstup nebo vytvářet správný výstup. Tento problém se týká souboru setargv.obj při použití analýzy zástupných znaků a volání k získání aktuálního názvu modulu v ladicích oknech. Tento problém ovlivňuje také následující funkce:

 • _chdir()

 • _exec()

 • _fullpath()

 •  _loaddll

 •  _popen()

 • _system()

 • _spawn() (a příslušné varianty)

 • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows.

 • Řeší problém s diagnostickým kanálem u zařízení, která jsou registrovaná ve Windows Analytics, v situacích, kdy existuje klíč registru CommercialID v umístění HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection.

 • Řeší problém, který brání synchronizaci naplánovaných úloh klienta App-V, pokud jsou povolené zásady pro uzamčení ochrany Device Guard.

 • Řeší problém, který může způsobit, že při pokusu o zpracování chybně vytvořeného identifikátoru zabezpečení (SID) přestane fungovat proces LSASS (Local Security Authority Subsystem Service).

 • Řeší problém, který způsobuje zpoždění při odemykání nebo přihlašování k počítači, který byl přesunut do jiné sítě. Zpoždění nastává například při přesunutí z podnikové sítě LAN nebo WLAN do domácí sítě LAN, ve které nejsou dostupné řadiče domény.

 • Řeší problém u některých přenosných počítačů, který brání dokončení odhlášení. K tomuto problému dochází, když se zákazník odhlásí a okamžitě zavře víko přenosného počítače. V důsledku toho je po opětovném otevření víka přenosného počítače nutné zařízení restartovat.

 • Řeší problém, ke kterému dochází při povolení nástroje BitLocker z místního účtu správce.

 • Řeší problém na zařízeních se snímači otisků prstů, která byla upgradována z Windows 10 verze 1709. Po upgradu se uživatelé nemůžou přihlašovat pomocí snímače otisků prstů.

 • Řeší problém, který způsobuje, že spouštění některých systémů trvá až o 60 sekund déle. K tomu dochází u systémů, které nemají nainstalovanou čtečku čipových karet.

 • Řeší problém, který po upgradu na Windows 10 verze 1803 brání zákazníkům v přihlášení k zařízení s Windows 10S pomocí PIN kódu. Zákazníkům se zobrazí chyba „Váš PIN kód už není k dispozici kvůli změně nastavení zabezpečení na tomto zařízení”.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se nezdaří připojení pomocí přímého přístupu v případě, že je ověřovací certifikát klienta uložený na zařízení s čipem TPM.

 • Řeší problém, který způsobuje, že systém zaznamenává negativní události u ovladačů, které jsou platné a měly by být důvěryhodné. K tomuto problému dochází při spuštění Řízení aplikací v programu Windows Defender (ochrana Device Guard) v režimu auditování.

 • Řeší problém, který způsobuje, že uživatelské rozhraní poskytovatele VPN třetí strany přestane fungovat poté, co je dynamicky odebrán soubor Cryptui.dll.

 • Řeší problém, který způsobuje, že občas přestane reagovat přihlašování k hostitelskému serveru relace Vzdálené plochy.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se nezdaří tisk do otevřeného nebo existujícího souboru, aniž by se zobrazila chyba. K tomuto problému dochází při použití možností Microsoft Print to PDF nebo XPS Document Writer.

 • Řeší problém, při kterém se denní opakované úlohy neočekávaně spouští ve chvíli, kdy je příslušná úloha vytvořena nebo zaktualizována.

 • Řeší problém, který brání spouštění následných akcí, když uživatel vytvoří více akcí v úloze v Plánovači úloh a tato úloha je naplánovaná v pravidle Zastavit stávající instanci.

 • Řeší problém s úlohami, které mají nastavení opakování. Naplánování příslušné úlohy se nezdaří a úloha se po zakázání a opětovném povolení nespustí. Ve sloupci Čas příštího spuštění v Plánovači úloh se zobrazuje správný čas, ale úloha se v příslušném čase nespustí.

 • Řeší problém, který brání ladění minimalizovaných aplikací pro UPW.

 • Řeší problém s nasazováním aplikací pro UPW v sadě Visual Studio, kdy se zobrazuje chyba „Operace nebyla dokončena, protože jsme narazili na neočekávané ID hostitele”.

 • Řeší problém, kdy je ignorován příznak MM_DONT_ZERO_ALLOCATION. Tento problém má za následek zhoršení výkonu a občas se zobrazí chyba 0x139.

 • Řeší problém, který způsobuje, že při používání názvu domény pro rozhraní NetBIOS selže NTLTEST, DCLOCATOR nebo připojení k doméně služby Active Directory a doméně SAMBA. Zobrazí se chyba „Řadič domény služby Active Directory pro doménu %název domény% nebylo možné kontaktovat”. Řeší také problémy s připojením u aplikací, které ke komunikaci používají zásuvky pošty.

 • Řeší problém, ke kterému dochází při používání šifrovaných e-mailů. Pokud zákazník vybere Zrušit, když se poprvé zobrazí výzva k zadání PIN kódu, zobrazí se několik dalších výzev k zadání PIN kódu, než se okno výzvy nakonec přestane zobrazovat.

 • Řeší problém, který brání aplikaci Microsoft Help Viewer ve vykreslování obsahu HTML uvnitř souboru .chm s nápovědou systému Windows, když je tento soubor .chm uložen v síťovém umístění.

 • Řeší problém, kdy se před prvním přihlášením uživatele zobrazuje na zamykací obrazovce barevná plocha místo obrázku, který je určen zásadami.

 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace Microsoft Edge přestane fungovat při tisku souboru PDF v okně velikosti 0.

 • Řeší problém způsobující, že aplikace Microsoft Edge přestane fungovat a zavře související záložky s webovými stránkami. K tomu dochází, když u určitých dokumentů PDF dochází k problémům s načasováním při načítání.

 • Řeší problém s naplánovanými úlohami, které mají neurčitou dobu trvání. Příslušná úloha se spustí okamžitě poté, co je vytvořena, místo v čase určeném na kartě Aktivační události.

 • Řeší problém, při kterém funkce GetSystemTime() může někdy vracet neplatnou hodnotu, pokud se použije ihned po funkci SetSystemTime().

 • Řeší problém, ke kterému dochází při použití zásad skupiny X509HintsNeeded k přednaplnění pole Nápověda uživatelského jména. Při odemykání počítače po úspěšném přihlášení je pole Nápověda uživatelského jména neočekávaně prázdné. Ukládání nápovědy uživatelského jména do mezipaměti by mělo fungovat jen ve scénářích zamykání a odemykání a není určené pro scénáře odhlašování a přihlašování.

 • Řeší problém, kdy se po upgradu z Windows 10 verze 1703 a 1607 na Windows 10 verze 1803 nezachová uspořádání dlaždic.

 • Řeší problém, který u nové éry japonského kalendáře vrací dočasné hodnoty.

 • Řeší problém, kdy se ztratí nastavení Aplikace na pozadí nakonfigurované uživatelem, když se zařízení restartuje kvůli nesprávným seznamům řízení přístupu (ACL) v registru.

 • Řeší problém, který brání aplikacím Microsoft Centennial a některým aplikacím operačního systému zobrazovat informační zprávy.

 • Řeší problém, kdy všechny hostované virtuální počítače se spuštěným Vyrovnáváním zatížení sítě Unicast přestanou po restartování virtuálního počítače reagovat na žádosti Vyrovnávání zatížení sítě.

 • Řeší problém, který brání tomu, aby konfigurace VPN AlwaysOn s dvojitým tunelem, které používají detekci důvěryhodných sítí, měly oba tunely funkční.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Po instalaci verze Preview srpnové kumulativní aktualizace pro zvýšení úrovně nebo aktualizace .NET Framework z 11. září 2018 se může při vytvoření instance SqlConnection objevit výjimka. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výjimka při vytváření instance SqlConnection v rozhraní .NET 4.6 nebo novějším po aktualizacích rozhraní .NET Framework ze srpna nebo září 2018

Tento problém řeší aktualizace KB4480976.

Po instalaci této aktualizace nemůžou někteří uživatelé nastavit výchozí hodnoty u programů Win32 pro určité kombinace aplikací a typů souborů pomocí příkazu Otevřít v programu nebo pomocí Nastavení > Aplikace > Výchozí aplikace.

V některých případech nejde nastavit Poznámkový blok od Microsoftu nebo jiné programy Win32 jako výchozí.

Tento problém řeší aktualizace KB4467682.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Kumulativní aktualizace systému Windows vyžadují, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. To pomáhá zmírnit případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4456655) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s nejnovější servisní aktualizací SSU, přejděte do Katalogu služby Microsoft Update

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4458469

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×