Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

26.09.2019

Verze:

Build operačního systému 18362.387

Poznámka: Sledujte kanál @WindowsUpdate, kde můžete zjistit, kdy bude publikován nový obsah na řídicím panelu s informacemi o vydáních.

V aplikaci Microsoft Edge končí podpora formátu ePub

Během několika příštích měsíců přestane Microsoft Edge podporovat elektronické knihy s příponou souborů .epub. Další informace najdete v článku Stažení aplikace pro formát ePub umožňující čtení elektronických knih.

Další informace o různých typech aktualizací systému Windows, jako jsou důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení, aktualizace ovladačů, aktualizace Service Pack a další, najdete v tomto článku.

Hlavní body

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje zvětšení vertikálních písem při tisku na tiskárně s podporou jazyka PostScript.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může způsobovat odpojování uživatelů od virtuální privátní sítě (VPN) v mobilních sítích.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může způsobit selhání přehrávání a zaznamenávání zvuku při připojování ke vzdálenému virtuálnímu počítači.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může bránit upgradu starších systémů na nejnovější operační systémy kvůli chybě ovladače zobrazení ve starších verzích.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který může způsobovat, že se na přenosných počítačích s integrovanými displeji s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) změní barva obrazovky na bílou.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje, že je zvuk v určitých hrách tišší nebo jiný, než by měl být.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém s aplikací Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) ve Windows, která může oznamovat, že náhlavní souprava je v režimu spánku, a náhlavní soupravu se nemusí podařit probudit.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, který způsobuje zvětšení vertikálních písem při tisku na tiskárně s podporou jazyka PostScript.

 • Řeší problém, který způsobuje selhání tisku z 32bitových aplikací s chybou „Přístup byl odepřen“, když u dané aplikace vyberete možnost Spustit jako jiný uživatel.

 • Řeší problém, který může přidělit přístup pro zápis na vyměnitelný disk USB při změně uživatele s oprávněními správce na uživatele bez oprávnění.

 • Řeší problém, který způsobuje, že přestane fungovat služba lsass.exe, což způsobí vypnutí systému. K tomu dochází při migraci přihlašovacích údajů rozhraní DPAPI (Data Protection API) pomocí programu dpapimig.exe s parametrem -domain.

 • Řeší problém, který uživateli Windows Hello pro firmy přidělí při obnovování certifikátu dva ověřovací certifikáty místo jednoho certifikátu.

 • Řeší problém, který znemožňuje zabezpečené připojení webového prohlížeče k systému Windows Server. K tomu dochází, když používáte klientský ověřovací certifikát, například certifikát založený na SHA512, a webový prohlížeč nepodporuje algoritmus podpisu, který odpovídá tomuto certifikátu.

 • Řeší problém, který může způsobit selhání ověřování při ověřování založeném na certifikátu, pokud ověřování tohoto certifikátu zahrnuje hodnotu cname jako součást žádosti o předběžné ověření.

 • Řeší problém, který zabraňuje otevření aplikace Microsoft App-V a zobrazuje chybu selhání sítě. K tomuto problému dochází za určitých okolností, například když je málo nabitá baterie systému nebo když dojde k neočekávanému výpadku napájení.

 • Řeší problém, který způsobuje, že dotaz se žádostí třídy Win32_LogonSession na hodnotu StartTime zobrazí hodnotu epochy (například 1-1-1601 1:00:00) místo skutečného času přihlášení. K tomu dochází, když uživatel, který není správcem, vytvoří žádost s dotazem.

 • Řeší problém, který způsobuje, že Průzkumník souborů zobrazí normální ikonu souboru u souborů označených atributem FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE místo očekávané zástupné ikony.

 • Řeší problém s občasným odpojováním od virtuální privátní sítě (VPN) v mobilních sítích.

 • Řeší problém, který může způsobit selhání přehrávání a zaznamenávání zvuku při připojování ke vzdálenému virtuálnímu počítači.

 • Řeší problém s knihovnou MSCTF.dll, který způsobuje, že určitá aplikace přestane fungovat.

 • Řeší problém se zadáváním a zobrazováním speciálních znaků, ke kterému dochází, když aplikace používá knihovnu imm32.dll.

 • Řeší problém se změnou velikosti aplikací WPF (Windows Presentation Foundation), které nemusí reagovat na změnu velikosti pomocí myši, dokud neuvolníte tlačítko myši.

 • Řeší problém, který může bránit upgradu starších systémů na nejnovější operační systémy kvůli chybě v ovladači zobrazení ve starších verzích.

 • Řeší problém, který může způsobovat, že se na přenosných počítačích s integrovanými displeji s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) změní barva obrazovky na bílou.

 • Řeší problém s převodem aplikace z 32bitové na 64bitovou architekturu.

 • Řeší problém, který uživateli zabraňuje spustit sadu kolekcí dat v diagnostice služby Active Directory z nástroje Sledování výkonu u řadičů domény. To způsobí, že se název sady kolekcí dat zobrazí jako prázdný. Spuštění sady kolekcí dat v diagnostice služby Active Directory vrátí chybu „Systém nemůže zadaný soubor najít“. Do protokolu se zaznamená událost s ID 1023 se zdrojem Perflib a následujícími zprávami:

  • „Systém Windows nemůže načíst knihovnu DLL rozšiřitelných čítačů C:\Windows\system32\ntdsperf.dll.”

  • „Uvedený modul nebyl nalezen.”

 • Řeší problém, který způsobuje, že je zvuk v určitých hrách tišší nebo jiný, než by měl být.

 • Řeší problém, který zabraňuje aplikaci Microsoft App-V ve správném zpracování parametru rozhraní API CreateProcess, což zabraňuje otevření tohoto virtuálního procesu.

 • Řeší problém, při kterém není povolen maximální výkon procesoru, když vyberete schéma napájení Vysoký výkon.

 • Poskytuje způsob konfigurace velikosti vyrovnávací paměti pro čtení. To vám umožní vyřešit problém s pomalým odesíláním při odesílání souboru do sdílené složky s cestou UNC (Universal Naming Convention) pomocí funkce WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) Internetové informační služby (IIS).

 • Řeší problém, který způsobuje, že zařízení přestane fungovat při otevírání souborů ze síťové jednotky, která má povolené ukládání do mezipaměti na straně klienta. K tomuto problému může dojít, pokud jsou na zařízení nainstalované určité antivirové produkty jiných výrobců a jednotka je podporována serverem, který není serverem od Microsoftu používajícím protokol SMB (Server Message Block). Kód chyby je „0x27 RDR_FILE_SYSTEM”.

 • Umožňuje konfiguraci zařízení spravovaných nastaveními Správy mobilních zařízení (MDM), která jsou vytvořená přijetím souboru ADMX. Dříve přijatý soubor ADMX můžete aktualizovat novější verzí a předchozí soubor ADMX nemusíte odstraňovat. Toto řešení se vztahuje na všechny aplikace, které používají příjem souborů ADMX.

 • Řeší problém, který může způsobit, že virtuální počítač Hyper-V a hostitel Hyper-V ztratí připojení k síti kvůli nekonzistenci v procesu zjišťování adres MAC (Media Access Control). V důsledku toho přepínač Hyper-V vynechává pakety.

 • Řeší problém s aplikací Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) ve Windows, která může občas generovat chybu „15-5“. V některých případech může Windows Mixed Reality Portal (Portál hybridní reality) hlásit, že náhlavní souprava je v režimu spánku, a může se zdát, že výběr tlačítka „Probudit“ nevyvolá žádnou reakci.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Některé editory IME můžou přestat reagovat nebo můžou způsobovat vysoké využití procesoru. Mezi editory IME, kterých se to týká, patří editory IME pro zjednodušenou čínštinu (ChsIME.EXE) a tradiční čínštinu (ChtIME.EXE) s klávesnicí Changjie nebo klávesnicí Quick.

Kvůli změnám v této aktualizaci souvisejícím se zabezpečením může k tomuto problému dojít, když není Služba Panelu dotykové klávesnice a rukopisu nakonfigurována na výchozí typ spouštění Ručně. Tento problém můžete vyřešit pomocí následujících kroků:

 1. Vyberte tlačítko Start a zadejte „služby”.

 2. Otevřete aplikaci Služby a vyhledejte položku Služba Panelu dotykové klávesnice a rukopisu.

 3. Poklikejte na položku Služba Panelu dotykové klávesnice a rukopisu a vyberte Vlastnosti.

 4. Najděte Typ spouštění: a změňte ho na Ručně.

 5. Vyberte OK.

Služba TabletInputService je teď ve výchozí konfiguraci a editor IME by měl fungovat podle očekávání.

Služba zařazování tisku může mít občas problémy s dokončením tiskové úlohy a může to způsobit zrušení nebo selhání tiskové úlohy. Když služba zařazování tisku selže, můžou se některé aplikace zavřít nebo můžou generovat chyby a v některých nástrojích nebo aplikacích pro tisk se vám může zobrazit chyba vzdáleného volání procedur (chyba protokolu RPC).

Tento problém řeší aktualizace KB4524147.

Při nastavování nového zařízení s Windows v průběhu počátečního nastavování počítače se vám nemusí podařit vytvořit místního uživatele, pokud používáte editor IME. Tento problém by se vás mohl týkat, pokud používáte editor IME pro čínštinu, japonštinu nebo korejštinu.

Poznámka: Tento problém nemá vliv na používání účtu Microsoft v průběhu počátečního nastavování počítače.

Tento problém řeší aktualizace KB4530684.

 

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4520390) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ano

Tato aktualizace se bude automaticky synchronizovat se službou WSUS, pokud nakonfigurujete Produkty a klasifikace takto:

Produkt: Windows 10 verze 1903 a novější

Klasifikace: aktualizace

 

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4517211

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×