Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Datum vydání:

30.08.2018

Verze:

Build operačního systému 16299.637

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém v aplikacích MFC (Microsoft Foundation Class), který může způsobovat blikání aplikací.

 • Řeší problém, který způsobuje, že při rušení operací zavěšení deníku nebo při odpojování vzdálené relace přestane fungovat ovladač win32kfull.sys (chyba Stop 3B).

 • Řeší problém, který způsoboval, že uživatelé museli dvakrát stisknout klávesy CTRL+ALT+DELETE, aby mohli opustit přiřazený režim přístupu, když bylo povolené automatické přihlášení.

 • Řeší problém, který bránil aplikaci PackageInspector.exe v ochraně Device Guard zahrnout všechny soubory potřebné ke správnému spuštění aplikace po provedení zásad integrity kódu.

 • Řeší problém, který brání ověření uživatelů čipových karet typu PIV/CAC, aby mohli používat podnikové prostředky, nebo který brání nakonfigurování funkce Windows Hello pro firmy při prvním přihlášení.

 • Řeší problém, který způsobuje, že aplikace Microsoft Edge přestane fungovat po nastavení pravidla pro soubory DLL v nástroji AppLocker.

 • Řeší problém, kdy se po dokončení operace dešifrování CAPI v některých případech nepodařilo vymazat dešifrovaná data z paměti.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se nezdaří ověření EAP-TTLS (CHAP) přes Wi-Fi připojení, pokud uživatel před ověřením uloží informace o přihlašovacích údajích.

 • Řeší problém, který způsobuje vysoké využití procesoru na počítačích s integrovanými širokopásmovými moduly Sierra při přepínání ze sítě WLAN do sítě LAN. Služba WWanSvc neustále požaduje další paměť tak dlouho, až počítač přestane reagovat a zobrazí se černá obrazovka.

 • Řeší problém, který brání opětovnému použití kontrolního bodu vytvořeného v clusteru systému Windows Server 2016. K tomu dochází, když jsou virtuální počítače spuštěné na sdíleném svazku clusteru. Zobrazí se chyba „Čtení z datového proudu se nezdařilo. HRESULT = 0xC00CEE3A.”

 • Řeší problém, který brání funkci Přesměrování složky aktualizovat cestu UNC k serveru, když se tato cesta změní kvůli změně proměnné prostředí (%HOMESHARE% nebo %USERNAME%). Pokud chcete tomuto problému zabránit, nastavte zásadu Přesměrování složky tak, aby se při změně cesty nepřesouvala data.

 • Řeší problém, který vyžaduje zadání hesla dvakrát, pokud se připojíte k uzamčenému zařízení pomocí Připojení ke vzdálené ploše.

 • Řeší problém, který způsobuje, že zařízení, která mají povolený protokol 802.1x Extensible Authentication Protocol (EAP), přestávají náhodně fungovat s kódem Stop „0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL”. K tomuto problému dochází při poškození fondu paměti jádra. Obecně bude docházet k chybovým ukončením u ovladače nwifi.sys.

 • Poskytuje řešení stability výčtu nativního rozhraní PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) a stavu RTD3 (runtime D3).

 • Řeší problém, který může po změně nastavení oboru DHCP odebrat v rezervaci možnost Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

 • Řeší problém, který může zabránit otevření nabídky Start po obnovení činnosti počítače.

 • Rozšiřuje Službu správy klíčů (KMS) o podporu nadcházejících edic klientského systému Windows 10 Enterprise v kanálu dlouhodobé údržby (LTSC) a systému Windows Server. Další informace najdete v článku KB4347075.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Na některých neanglických platformách se může zobrazovat následující řetězec v angličtině místo v jazyce lokalizace: „Reading scheduled jobs from file is not supported in this language mode” (Čtení naplánovaných úloh ze souboru není v tomto jazykovém režimu podporováno). Tato chyba se zobrazí, když se pokusíte přečíst naplánované úlohy, které jste vytvořili, a je zapnutá ochrana Device Guard.

Po vyhodnocení tohoto problému společnost Microsoft zjistila, že se jedná o problém s nízkou pravděpodobností a nízkým rizikem. V současné době nebudeme poskytovat řešení tohoto problému pro Windows 10 verze 1709. 

Pokud se domníváte, že se vás tento problém týká, kontaktujte Podporu Microsoftu.

Při zapnuté ochraně Device Guard se na některých neanglických platformách můžou zobrazovat následující řetězce v angličtině místo v lokalizovaném jazyce:

 • Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries.

 • Script' resource from 'PSDesiredStateConfiguration' module is not supported when Device Guard is enabled. Please use 'Script' resource published by PSDscResources module from PowerShell Gallery.

Po vyhodnocení tohoto problému společnost Microsoft zjistila, že se jedná o problém s nízkou pravděpodobností a nízkým rizikem. V současné době nebudeme poskytovat řešení tohoto problému pro Windows 10 verze 1709. 

Pokud se domníváte, že se vás tento problém týká, kontaktujte Podporu Microsoftu.

Po instalaci této aktualizace se některým uživatelům, kteří používají službu VPN s IKEv2, nemusí podařit zřídit připojení VPN. Připojení se nezdaří s chybou vzdáleného přístupu 809.

Tento problém řeší aktualizace KB4464217.

Po instalaci této aktualizace už systém Windows nerozpozná certifikát PFX (Personal Information Exchange), který se používá k ověřování připojení Wi-Fi nebo VPN. V důsledku toho trvá službě Microsoft Intune dlouhou dobu, než zobrazí uživatelské profily, protože nerozpozná, že požadovaný certifikát je v zařízení.

Tento problém řeší aktualizace KB4464217.

Po instalaci verze Preview srpnové kumulativní aktualizace pro zvýšení kvality nebo aktualizace .NET Framework z 11. září 2018 může vytvoření instance SqlConnection způsobit výjimku. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výjimka při vytváření instance SqlConnection v rozhraní .NET 4.6 nebo novějším po aktualizacích rozhraní .NET Framework ze srpna nebo září 2018

Tento problém řeší aktualizace KB4480967.

 

Jak získat tuto aktualizaci

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4343893

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×