Obsah
×

Datum vydání:

30.08.2019

Verze:

Build operačního systému 18362.329

Poznámka: Sledujte kanál @WindowsUpdate, kde můžete zjistit, kdy bude publikován nový obsah na řídicím panelu s informacemi o vydáních.

Další informace o různých typech aktualizací systému Windows, jakou jsou důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení, aktualizace ovladačů, aktualizace Service Pack a další, najdete v tomto článku.

V aplikaci Microsoft Edge končí podpora formátu ePub

Během několika příštích měsíců přestane Microsoft Edge podporovat elektronické knihy s příponou souborů .epub. Další informace najdete v článku Stažení aplikace pro formát ePub umožňující čtení elektronických knih.

Hlavní body

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který zabraňuje určitým hrám využívat možnosti prostorového zvuku.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, při kterém se nezobrazí kurzor, když pomocí dotykového ovládání vyberete pole pro zadávání textu.

 • Zabraňuje tomu, aby se v nabídce Start zobrazovaly prázdné dlaždice po upgradu na Windows 10 verze 1903 z jakékoli předchozí verze Windows 10. Pokud jste však už upgradovali na Windows 10 verze 1903, instalace této aktualizace existující prázdné dlaždice neodebere.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém se stahováním digitálních médií chráněných autorskými právy (hudba, televizní pořady, filmy atd.) z určitých webů pomocí Microsoft Edge a Internet Exploreru.

 • Vylepšuje uživatelské prostředí a kompatibilitu aplikací, takže s Windows Mixed Reality bude fungovat více aplikací Win32.

 • Obsahuje aktualizaci pro problém, který způsobuje nadměrné využití procesoru, když uživatelé přepínají aplikace nebo najedou myší na hlavní panel.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém, při kterém se zobrazí černá obrazovka, když se pomocí Vzdálené plochy připojíte k počítači se spuštěným systémem Windows 10 verze 1903.

 • Řeší problém, který může zabránit spuštění Sandboxu ve Windows s chybou „ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)“. K tomu dochází na zařízeních, na kterých se během procesu aktualizace při instalaci Windows 10 verze 1903 změní jazyk operačního systému.

 • Zvyšuje počet podporovaných přerušení na jedno zařízení na 512 v systémech s povoleným řadičem x2APIC.

 • Řeší problém, který zabraňuje použití některých zařízení s čipem TPM (Trusted Platform Module) pro přihlašovací údaje nové generace.

 • Řeší problém, který způsobuje, že pracovní stanice přestane fungovat, když se přihlásíte pomocí aktualizovaného hlavního názvu uživatele (UPN) (například při změně z UserN@contoso.com na User.Name@contoso.com).

 • Řeší problém, který zabraňuje Rozšířené ochraně před internetovými útoky v programu Microsoft Defender (ATP) v automatickém shromažďování forenzních dat při použití konfigurace proxy na základě registru.

 • Řeší problém, který zabraňuje Rozšířené ochraně před internetovými útoky v programu Microsoft Defender (ATP) v odesílání událostí u určitých cest.

 • Řeší možný problém s kompatibilitou, když Rozšířená ochrana před internetovými útoky v programu Microsoft Defender (ATP) přistupuje ke sdíleným složkám protokolu SMB (Message Message Block) rozlišujícím malá a velká písmena.

 • Řeší vzácný problém, ke kterému dochází, když ovladač mssecflt.sys zabírá příliš mnoho místa v zásobníku jádra. Výsledkem je chyba „STOP 0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP” a „Parameter 1” má nastavenou hodnotu „EXCEPTION_DOUBLE_FAULT”.

 • Řeší problém, který způsobuje nadměrné využití paměti v Rozšířené ochraně před internetovými útoky v programu Microsoft Defender (ATP).

 • Vylepšuje přesnost detekce správy hrozeb a chyb zabezpečení v Rozšířené ochraně před internetovými útoky v programu Microsoft Defender.

 • Řeší problém, při kterém Řízení aplikací v programu Windows Defender neumožňuje načítání binárních souborů jiných výrobců z aplikace pro Univerzální platformu Windows. Zobrazí se chyba 3033 události CodeIntegrity – „Při kontrole integrity kódu bylo zjištěno, že proces (<název procesu>) se pokusil načíst soubor <název binárního souboru>, který nesplnil požadavky Storu na úroveň podepisování.“

 • Řeší problém, který způsobuje, že zařízení mají zkrácené názvy zařízení, když jim název přiřadí zřizování Autopilot.

 • Řeší problém, při kterém byl popis produktu Windows Server 2019 při dotazu pomocí příkazu slmgr /dlv nesprávný.

 • Řeší problém, který způsobuje, že třída rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) Win32_PhysicalMemory oznámí chybějící hodnotu kapacity v 32GB paměťových čipech.

 • Řeší problém, který uživatelům znemožňuje kopírovat a vkládat složené dokumenty (dříve objekty OLE) mezi aplikací, která je hostitelem ovládacího prvku RichEdit, a jinými aplikacemi.

 • Řeší problém, který zabraňuje určitým hrám využívat možnosti prostorového zvuku.

 • Řeší problém, při kterém se nezobrazí kurzor, když pomocí dotykového ovládání vyberete prvek pro zadávání textu.

 • Zabraňuje zobrazování prázdných dlaždic v nabídce Start po upgradu na Windows 10 verze 1903 z jakékoli předchozí verze Windows 10. Tyto prázdné dlaždice mají názvy jako „ms-resource:AppName“ nebo „ms-resource:appDisplayName“. Pokud jste však už upgradovali na Windows 10 verze 1903, instalace této aktualizace existující prázdné dlaždice neodebere.

 • Řeší problém, který může zabránit zobrazení výzvy k zadání kódu PIN při ověřování v aplikaci Internet Explorer.

 • Řeší problém se stahováním souborů chráněných technologií DRM (Správa digitálních práv) z určitých webů pomocí Microsoft Edge a Internet Exploreru.

 • Vylepšuje uživatelské prostředí a kompatibilitu aplikací, takže s Windows Mixed Reality bude fungovat víc aplikací Win32.

 • Řeší problém, který způsobuje, že se nepodaří provést změny členství ve skupinách služby Active Directory. K tomu dochází, pokud klient protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) používá syntaxi rozlišujícího názvu identifikátoru zabezpečení (SID) po instalaci předchozích verzí souboru NTDSAI.DLL. V tomto scénáři problém s ovládacím prvkem LdapPermissiveModify (LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID) způsobuje , že Active Directory nesprávně vrací stav SUCCESS, i když ke změně členství ve skupině nedošlo.

 • Řeší problém, který může bránit spuštění zařízení při jejich spouštění pomocí bitových kopií prostředí PXE (Preboot Execution Environment) ze Služby pro nasazení systému Windows (WDS) nebo nástroje System Center Configuration Manager (SCCM). Dojde k chybě „Stav: 0xc0000001, Informace: Požadované zařízení nelze připojit nebo není dostupné.“

 • Řeší problém, který může zabránit spuštění zařízení nebo způsobit, že se budou pořád restartovat, pokud jsou připojená k doméně, která je nakonfigurovaná pro používání sfér protokolu MIT Kerberos. Tento problém se týká řadičů domény i členů domén.

 • Řeší problém, který může způsobit, že přestanou reagovat:

  • aplikace vytvořené v jazyce Visual Basic 6 (VB6),

  • makra, která používají Visual Basic for Applications (VBA),

  • skripty nebo aplikace, které používají Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Může se vám také zobrazit chyba „Neplatné volání procedury”.

 • Řeší problém, který způsobuje nadměrné využití procesoru, když uživatelé přepínají aplikace nebo najedou myší na hlavní panel.

 • Povoluje auditování událostí zabezpečení u klientů spravovaných Správou mobilních zařízení (MDM) kvůli sledování zabezpečení a aktivitám souvisejícím s reakcemi na incidenty.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Vylepšení služby Windows Update

Společnost Microsoft vydala přímou aktualizaci klienta služby Windows Update ke zlepšení spolehlivosti. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznak

Alternativní řešení

Společnost Microsoft dostává zprávy, že malému počtu uživatelů se při používání služby Windows Desktop Search nemusí zobrazovat výsledky a tito uživatelé můžou zaznamenat vysoké využití procesoru programem SearchUI.exe. K tomuto problému dochází pouze u zařízení, která mají zakázané vyhledávání na webu pomocí služby Windows Desktop Search.

Tento problém řeší aktualizace KB4515384.

Při pořizování screenshotů nebo používání podobných nástrojů (jako je nástroj Výstřižky nebo Výstřižek a skica) můžou mít výsledné obrázky nepřirozený oranžový odstín. Tento problém je způsoben funkcí režimu péče o zrak v aplikaci Lenovo Vantage. Tento problém se začal projevovat okolo 5. září 2019.

Pokyny k tomuto problému najdete v článku podpory společnosti Lenovo – Screenshoty a výstřižky mají nepřirozený oranžový odstín. Tento problém nevyžaduje žádnou aktualizaci pro Windows.

 

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Společnost Microsoft velmi doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci LCU. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4515530) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, vyhledejte ho v Katalogu služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte do Katalogu služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ano

Tato aktualizace se bude automaticky synchronizovat se službou WSUS, pokud nakonfigurujete Produkty a klasifikace takto:

Produkt: Produkt: Windows 10 verze 1903 a novější

Klasifikace: aktualizace

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4512941

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×