Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poznámka: Číslo buildu této aktualizace se zvýší o 2.

Přehled

Tato aktualizace nahrazuje dříve vydané aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější aktualizaci. 

Po instalaci této opravy hotfix bude pravděpodobně nutné aktualizovat licenci, abyste získali přístup k novým objektům, které jsou součástí této nebo předchozí aktualizace. (To platí jenom pro licence zákazníků.)

Seznam aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 najdete v článku vydané aktualizace pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2. Aktualizace jsou určené pro nové i stávající zákazníky, kteří mají vydané aktualizace Microsoft Dynamics pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Důležité

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat svého partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, jestli je vaše prostředí kompatibilní s nainstalovanými opravami hotfix nebo aktualizacemi. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s vzájemnou kompatibilitou s přizpůsobením a produkty třetích stran, které spolupracují s vaším řešením Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problémy vyřešené v této aktualizaci

V této aktualizaci jsou vyřešené následující problémy.

Opravy hotfix aplikací 

ID

Název

Funkční oblast

419502

V souboru BC chybí standardní publikovaná aplikace.

Správa

421427

Číslo účtu se nevyplní automaticky při výběru pole Platí pro dokument. Ne. ručně v deníku, pokud jsou řádky vytvořeny z odsouhlasení bankovního účtu.

Správa hotovosti

419261

"Částka, kterou chcete použít, nesmí být větší..." při pokusu o účtování přeplatku ze stránky Zaregistrovat platby zákazníků se zobrazí chybová zpráva.

Správa hotovosti

417308

Pole Skončovací zůstatek příkazu se při importu souboru CAMT nevyplní do deníku odsouhlasení plateb.

Správa hotovosti

417308

Pole Skončovací zůstatek příkazu se při importu souboru CAMT nevyplní do deníku odsouhlasení plateb.

Správa hotovosti

414124

Pole Popis 2 není dostupné v tabulce Zpracované řádky nákupu a prodeje doručené pošty k odeslání.

Finance

416826

Dokumenty se přenesou v místní měně, když se při mezipodnikovém nastavení používají soubory XML pro integraci.

Finance

416993

Hodnota dimenze spojená s účtem finanční položky poplatku za upomínku se do připomenutí nezadá ani se při vydávání připomenutí použije.

Finance

418732

Nesprávné vytištěné prodejní faktury a nesprávné DPH a hlavní položky se vytvoří pro konečnou fakturu při změně dph účto skupiny zboží po účtování zálohové faktury.

Finance

418740

Podrobnosti můžete změnit při žádosti o schválení v obecném deníku.

Finance

419253

Nesprávná hodnota se publikuje v události při použití příkazu Získat řádky publikovaného dokumentu k obrácení..." funkce.

Finance

420253

Sestava Disk Tax Auth zkontroluje hodnotu polí s výjimkou DPH partnera pro dodávky a země původu pro dodávky a příjmy.

Finance

420259

Sestava Intrastat – kontrolní seznam kontroluje způsob dopravy místo DPH partnera pro zásilky a zemi původu.

Finance

421253

Součet není v sestavě Dodavatel – zůstatek k datu správný, pokud má dodavatel položky s různými měnami.

Finance

421270

Soubor intrastatu se nevytápěl, pokud je pole Země/oblast původu v poli Země/oblast původu prázdné a soubor systému Intrastat místo kódu země/oblasti původu používá kód Proteassu.

Finance

421346

Chybová zpráva při použití funkce Mapovat na text u názvu dodavatele, pokud je v příchozích dokumentech blokován dodavatel s podobným názvem.

Finance

421017

Na faktuře služby se nepodařilo naplnit kód odesílatele.

Finance

420065

DIČ není vyplněno v deníku Intrastat pro dodávky z převodních objednávek.

Finance

416988

Adv DPH pro prodej Ne. Acc. Sestava kontroly pravopisu nefunguje správně, pokud řádek Ne. se používá pro stejné kombinace nastavení s různými typy gen. účtování.

Finance

417967

Pole č. není k dispozici v prodejní nabídce a prodejní objednávce při prvním spuštění prodejní nabídkou.

Integrace

414828

Při změně položky Číslo dodavatele nebo zákazníka se zobrazí chybová zpráva. v nákupní nebo prodejní objednávce s prázdným řádem a položkou s prázdným popisem.

Inventář

418421

Přímý převod respektuje pevnou aplikaci z transferové dodávky a řetězu příjmu, pokud existují dřívější transakce s prázdným umístěním.

Inventář

421138

Hodnota zásob není správně přeceněna.

Inventář

421386

Položky hodnot nejsou propojené se správnými položkami položky zboží pro nákupní objednávku s položkou Projektu.

Pracovní příležitosti

418178

Nesprávná počítaná skladová hodnota v deníku přecenění způsobená datem ocenění na položce výstupní hodnoty položek FIFO/Standard ovlivněných pozdějším datem ocenění z položky vyprázdněné spotřeby zpět.

Výroba

418439

Počet souběžných kapacit v poli zůstává 0, i když se používá více než 1 souběžných kapacit.

Výroba

421376

Kód kontaktu je na kartě zákazníka prázdný.

Marketing

420885

Číslo kontaktu není možné upravovat při vytvoření úkolu od prodejců/nákupčích.

Marketing

417374

V sestavě Nákupní objednávka se v řádcích zobrazuje identifikátor DPH místo procenta DPH.

Nákup

418644

Typ transakce se vytvoří s nesprávnou hodnotou v řádku dokumentu při použití funkce Kopírovat dokument v řádku Nákupní nebo Prodejní objednávka vratky.

Prodej

418993

Po úpravě adresy zákazníka se v prodejní nabídce aktualizují jenom některá pole adresy.

Prodej

419798

Při účtování objednávky sestavy se zobrazí chybová zpráva "Zbývající množství v položce zboží je příliš nízké na pokrytí množství (základu)."

Prodej

420123

Rezervace je provedena a možnost rezervace je nastavena na nepovinné při jednání s prodejní objednávkou a je schopná slíbit funkci (CTP), i když je položka nastavená s rezervou = nikdy a návrh CTP není přijat.

Prodej

420410

Není možné zadat počáteční a koncový čas, kdy je typ úkolu Telefon volání.

Prodej

418102

Při pokusu o přidání nebo změnu popisu řádku názvu v prodejní objednávce se zobrazí chybová zpráva "Nelze najít název s popisem xxxxxx".

Prodej

421437

Řádky deníku s různými kódy země/oblasti původu se v souboru sestav zkombinují do jednoho řádku.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

Opravy hotfix místních aplikací 

AT – Rakousko

ID

Název

Funkční oblast

420595

Soubor systému Intrastat exportuje pole v nesprávném pořadí a neexportuje popis čísla tarifu. v rakouskou verzi.

Finance

420601

Soubor Intrastat nesplňuje požadavky na zaokrouhlení desetinných míst pro fakturu, statistickou částku, doplňkové jednotky a celkovou hmotnost v rakouskou verzi.

Finance

420796

Sestava Kontrolní seznam a sestava Formulář musí ověřit ID DPH partnera při seskupování řádků v systému Intrastat v rakouskou verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

CZ– čeština

ID

Název

Funkční oblast

421919

"Položka hlavní položky – odkaz na položku DPH neexistuje. Identifikační pole a hodnoty: Číslo položky hlavní položky='XXXX';Číslo položky DPH='YYYY'" při spuštění funkce Výpočet a účtování vyrovnání DPH s povolenou možností Účtovat v české verzi.

Finance

415985

Částka DPH v nákupní faktuře není správně aktualizována, když se částka DPH změní ve statistice v české verzi.

Nákup

419778

Aktualizujte formát Systému Protesa pro rok 2022 v české verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

416977

Chyba při výpočtu a účtování náhrady DPH v české verzi

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

DACH

ID

Název

Funkční oblast

421446

Funkce GetEntries v deníku Intrastat nenavrhuje správná desetinná místa pro fakturovanou částku a statistickou částku ve verzi DACH.

Finance

420796

Sestava Kontrolní seznam a sestava Formulář musí ověřit ID DPH partnera při seskupování řádků v systému Intrastat ve verzi DACH.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

DE – Německo

ID

Název

Funkční oblast

421446

Funkce GetEntries v deníku Intrastat nenavrhuje správná desetinná místa pro fakturovanou částku a statistickou částku v německé verzi.

Finance

418963

ID DPH partnera je vždy QV9999999999999 V případě, že je zásilka označená jako obchod třetí strany v německé verzi.

Finance

ES – Španělsko

ID

Název

Funkční oblast

415477

Částka DPH a částka ES jsou nesprávné při tisku výkazu DPH s nastavením typ souhrnu na HODNOTU EC ve španělské verzi.

Finance

FR – Francie

ID

Název

Funkční oblast

419056

Při pokusu o přidání data Povolit účtování od ve francouzské verzi se zobrazí chybová zpráva "Výpočet data nelze založit na nedefinované datum".

Finance

GB – Spojené království

ID

Název

Funkční oblast

420677

Při pokusu o zadání ledna 2022 jako "2201" podle oznámení v britské verzi se zobrazí chybová zpráva "Zkontrolujte číslo měsíce".

Finance

421115

Soubory systému Intrastat pro rok 2022 pro dodávky a potvrzení jsou v britské verzi nesprávné.

Finance

IT – Itálie 

ID

Název

Funkční oblast

416540

Funkce Certificazione unica neskupuje položky stejného dodavatele v italské verzi.

Finance

415422

Číslo řádku v <RiferimentoNumeroLinea> bloků <DatiDDT> nejsou zarovnané s <NumeroLinea> bloků <DettaglioLinee> souboru E-Invoice v italské verzi.

Finance

416154

Při spuštění sestavy oceňování fiskálních zásob bez filtru data v italské verzi se zobrazí chybová zpráva.

Inventář

416088

Částka nákladů je nesprávná v položkách projektu při použití zpětné dph v italské verzi.

Pracovní příležitosti

NL – Nizozemsko

ID

Název

Funkční oblast

420388

Informace o bankovním účtu zákazníka se automaticky aktualizují v návrhu telebanky v holandské verzi.

Finance

RU – Rusko

ID

Název

Funkční oblast

420323

Při použití možnosti Oprava = ano v sledování položek v ruské verzi se nedaří vyplnit pole Platí pro/Platí z položky v dokumentech Potvrzení o položce/Dodávky.

Inventář

Regulační funkce

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

418240

Update Intrastat format for 2022.

Finanční správa

IntrastatFileWriter.Codeunit IntrastatJnlLine.Table IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report IntrastatDiskTaxAuthDE.Report IntrastatExportMgtDACH.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report ExportDEBDTI.Codeunit ExportDEBDTI.Report IntrastatJournal.Page CreateIntrastatDeclDisk.Report

Místní regulační funkce

DE – Německo

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

418265

Deprecate the ASCII file for Intrastat export in the German version.

Finanční správa

IntrastatDiskTaxAuthDE.Report IntrastatExportMgtDACH.Codeunit

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

416702

Export správných uzlů XML v případě použití cizího dodavatele v italské verzi

Finanční správa

ExportFatturaPADocument.Codeunit ExportSelfBillingDocuments.Codeunit FatturaDocHelper.Codeunit FatturaHeader.Table SelfBillingDocuments.Page VATEntry.Table

MX – Mexiko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

418596

Doplňte cfdi carte de porte v mexické verzi.

Finanční správa

DataClassEvalDataCountry.Codeunit DocumentHeader.Table EInvoiceMgt.Codeunit ElectronicCartaPorteMX.Report Location.Table LocationCard.Page PostedSalesShipment.Page PostedTransferShipment.Page SATFederalMotorTransport.Table SATFederalMotorTransports.Page SATHazardousMaterial.Table SATHazardousMaterials.Page SATLocalities.Page SATLocality.Table SATMunicipalities.Page SATMunicipality.Table SATPackagingType.Table SATPackagingTypes.Page SATPermissionType.Table SATPermissionTypes.Page SATState.Table SATStates.Page SATSuburb.Table SATSuburbList.Page SATTrailerType.Table SATTrailerTypes.Page SATUtilities.Codeunit SATWeightUnitOfMeasure.Table SATWeightUnitOfMeasure.XmlPort SATWeightUnitOfMeasures.Page SalesHeader.Table SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesShipmentHeader.Table TransferHeader.Table TransferOrder.Page TransferShipmentHeader.Table

NE – Norsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

418703

Další změny funkce elektronického vrácení DPH v norské verzi

Finanční správa

AttachmentDocumentType.Enum DocumentAttachment.Table VATReport.Page VATReportArchive.Table VATReportHeader.Table VATReportMediator.Codeunit VATStatement.Report DataClassEvalDataCountry.Codeunit NorwegianVATTools.Codeunit VATCode.Table VATCodes.Page VATNote.Table VATNotes.Page VATSpecification.Table VATSpecifications.Page VATStatement.Page VATStatementLine.Table Extensions: ElectronicVATSubmission.

Řešení

Jak získat soubory Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

Tato aktualizace je dostupná pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Aktualizace 17.14 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. Vyberte a stáhněte si jeden z následujících balíčků v závislosti na verzi vaší databáze Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020.

Země

Balíček oprav hotfix

AT – Rakousko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 AT

AU – Austrálie

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček AU Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

BE – Belgie

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 BE

CA – Kanada

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CA package

CH – Švýcarsko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CH package

CZ– Česko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CZ

DE – Německo

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 DE

DK – Dánsko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček DK Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

ES – Španělsko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 ES

FI – Finsko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček FI Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

FR – Francie

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 FR

GB – Spojené království

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 UK

IN – Indie

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IN

IS – Island

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IS package

IT – Itálie

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček IT Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

MX – Mexiko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček MX Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

NL – Nizozemsko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NL

NE – Norsko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NO

NZ – Nový Zéland

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NZ

RU – Rusko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček RU Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

SE – Švédsko

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 SE balíčku

USA – Spojené státy

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 US

Všechny ostatní země

Stáhnout aktualizaci 17.15 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 W1

Jak nainstalovat místní aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

Podívejte se na článek Jak nainstalovat aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Požadavky

Abyste nainstalovali tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou verzi Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Více informací

Další informace o terminologii aktualizací softwarua microsoft dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×