Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Přehled

Tato aktualizace nahrazuje dříve vydané aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější aktualizaci. 

Po instalaci této opravy hotfix bude pravděpodobně nutné aktualizovat licenci, abyste získali přístup k novým objektům, které jsou součástí této nebo předchozí aktualizace. (To platí jenom pro licence zákazníků.)

Seznam aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 najdete v článku vydané aktualizace pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Aktualizace jsou určené pro nové i stávající zákazníky, kteří mají vydané aktualizace Microsoft Dynamics pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Důležité

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat svého partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, jestli je vaše prostředí kompatibilní s nainstalovanými opravami hotfix nebo aktualizacemi. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s vzájemnou kompatibilitou s přizpůsobením a produkty třetích stran, které spolupracují s vaším řešením Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problémy vyřešené v této aktualizaci

V této aktualizaci jsou vyřešené následující problémy.

Opravy hotfix platformy 

ID

Název

420296

Funkce Upravit v Excel nefunguje očekávaným způsobem, pokud existují speciální znaky.

423468

DeveloperServicesSSLEnabled se nedaří nastavit, pokud existuje mezera.

421946

Obchodní centrální vygenerovaný SQL v systému SYS. DM_TRAN_LOCKS příliš mnoho zatížení na SQL Server.

422481

Při filtrování standardního pole a provádění funkce ModifyAll v rozšířeném poli dojde k chybě klienta.

Opravy hotfix aplikací 

ID

Název

Funkční oblast

421192

Pole Data Exchange se automaticky vyplní a vyplněná data nelze odstranit pokaždé, když se bankovní výpis importuje v odsouhlasení bankovního účtu.

Správa hotovosti

423804

"Pole – příkaz č. tabulky Bankovní účet Řádek odsouhlasení obsahuje hodnotu (1), kterou nelze najít v související tabulce (Bankovní účet). Odsouhlasení)" při importu nebo publikování souboru s více než 6 000 řádky v deníku odsouhlasení plateb.

Správa hotovosti

418741

Podrobnosti můžete změnit při žádosti o schválení v obecném deníku.

Finance

421926

Mezipodnikové nastavení exportuje pouze jednu transakci při použití formátu XML a možnosti automatického odeslání k exportu řádků finančního deníku mezipodnikového deníku.

Finance

422367

Při pokusu o zobrazení sestavy došlo k chybě. Při pokusu o spuštění specifikace XBRL se zobrazí chybová zpráva. 2 Sestava Dokumentu instance s povolenou možností Vytvořit soubor

Finance

422899

Objednávky převodu s přímým převodem se v deníku Intrastat nezobrazují.

Finance

423823

Prázdné znaky v řádku Číslo tarifu a číslo tarifu. je nesprávně vyříznut na 8 znaků v sestavě Intrastat – disk.

Finance

423625

Nesprávné hodnoty, které se zobrazují v sestavě Dlouhodobý majetek – projektovaná hodnota

Dlouhodobý majetek

420353

Na kartě Kategorie položky se nedaří odstranit výchozí hodnoty pro atributy položky.

Inventář

424305

Chybová zpráva "Nesledovaný prvek plánování už existuje" v části Plánování.

Inventář

422498

Číslo položky projektu není správně přidružená k řádku Plánování projektu v tabulce Faktura.

Pracovní příležitosti

422839

V položkách kalendáře se nedaří změnit kapacitu.

Výroba

414455

Nedostatečná plánovaná množství způsobená výpočtem plánovacího listu, pokud je uložená objednávka transferu.

Výroba

415054

"Tuto účtované nákupní fakturu nemůžete zrušit, protože nastavení pravidla dimenze pro účet %1 FINANČNÍ ÚČET brání zrušení %2." Při pokusu o opravu nebo zrušení účtované nákupní faktury se zobrazí chybová zpráva.

Nákup

422580

Umístění není v prodejním dokladu správně aktualizováno, pokud je kód expedice ve výchozím nastavení na kartě zákazníka.

Prodej

423666

Při pokusu o použití možnosti Upravit v Excel v ceníku se zobrazí chybová zpráva "Žádný prvek typu "měna" ve filtru.

Prodej

414933

Šablony dimenzí se u rozhraní API nepou3/4í.

Prodej

424179

Vyexportujte ID DPH partnera z informací o odeslání místo informací o fakturách v systému Intrastat.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

424154

Nastavení Specifické sledování a Sledování skladového velkého množství s umístěním řízeného zaskladnění a vyskladnění nemůže při vytváření vyskladnění pro dodávku ze skladu s neskladem najít všechna dostupná množství vyskladnění. zatímco pro jinou objednávku existuje otevřené vyskladnění.

Sklad

Opravy hotfix místních aplikací 

AT – Rakousko

ID

Název

Funkční oblast

423349

Změňte kódy v kategorii Povaha transakce z roku 2022 v rakouskou verzi.

Finance

423848

Soubor systému Intrastat nemůže exportovat jenom množství v doplňkové jednotce, takže nesplňuje požadavky pro rok 2022 v rakouskou verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

CH – Švýcarsko

ID

Název

Funkční oblast

423621

Soubor platby dodavatele SEPA pro tuzemské platby je možné exportovat, ale nelze ho zpracovat v bance, pokud v bankovním účtu ve švýcarské verzi chybí kód SWIFT.

Správa hotovosti

420665

Při spuštění sestavy Adjust Exchange Rates G/L with the Prepare Gain/Loss Postings in G/L ve švýcarské verzi se zobrazí chybová zpráva "Definujte prosím název finančního deníku".

Finance

ES – Španělsko

ID

Název

Funkční oblast

424134

Pole Země/oblast původu se neexportuje do souboru instrast v případě, že je pole Kód systému Intrastat pro zemi ve španělské verzi prázdné.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

424195

Kód speciálního schématu se po nastavení v nastavení účtování DPH ve španělské verzi v sadě XML ne aktualizuje.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

FI – Finsko

ID

Název

Funkční oblast

424398

V souboru Intrastat ve verzi Dokončit chybí kód Země/oblast kódu Originu.

Finance

IT – Itálie 

ID

Název

Funkční oblast

422469

Při exportu e-faktury se při exportu e-faktury nezohlední sleva na prodejní fakturu, i když byla vypočtena v italské verzi.

Finance

422919

Přidejte nové povinné kódy pro <AltriDatiGestionali> v funkci E-Invoicing v italské verzi.

Finance

423314

Při spuštění sestavy Knihy odpisů v italské verzi se zobrazí chybová zpráva "Délka řetězce je xxxx, ale musí být menší nebo rovna 30 znakům".

Dlouhodobý majetek

424015

Kód země/oblasti platby se neexportuje do souboru instrast v italské verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

424375

Pole Země/oblast původu není v italské verzi správně vyplněno v řádku deníku Intrastat.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

NL – Nizozemsko

ID

Název

Funkční oblast

422961

Platební soubory XML pro dodavatele třetích stran se nevytáhnou správně, pokud je v nizozemské verzi měna EUR.

Finance

424218

Přidejte nové taxonomie pro DPH a ICP do digipoortu v nizozemské verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

NE – Norsko

ID

Název

Funkční oblast

414061

Nestrukturované platební soubory se vytvářejí, když platební příkaz v norské verzi používá jenom externí dokumenty.

Správa hotovosti

422805

Při exportu způsobeného neúplným mapováním SAF-T v norské verzi se zobrazí chybová zpráva.

Finance

422812

Při odstranění účtu hlavní knihy v norské verzi se nepodařilo aktualizovat mapování účtu hlavní knihy pomocí možnosti Dostupnost položky aktualizace.

Finance

USA – Spojené státy

ID

Název

Funkční oblast

424361

Pozice jména plátce je nesprávná pro kód NEC ve verzi pro Spojené státy.

Finance

Místní regulační funkce

DE – Německo

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

422702

Zlepšete viditelnost obsahu souboru ELSTER XML v německé verzi.

Finanční správa

DataClassEvalDataCountry.Codeunit ElectronicVATDeclBuffer.Table Extensions: Elster

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

423300

Vyčistěte pole Systému Intrastat na informacích o společnosti v italské verzi.

Finanční správa

IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report

MX – Mexiko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

422364

Doplňte cfdi carte de porte v mexické verzi.

Finanční správa

CFDICancellationReason.Table CFDICancellationReason.XmlPort CFDICancellationReasons.Page CustLedgerEntry.Table CustomerLedgerEntries.Page DataClassEvalDataCountry.Codeunit EInvoiceMgt.Codeunit local.permissionset PostedSalesCreditMemo.Page PostedSalesInvoice.Page PostedSalesShipment.Page PostedServiceCreditMemo.Page PostedServiceInvoice.Page PostedTransferShipment.Page SATClassification.Table SATClassifications.Page SATCountryCode.Table SATCountryCodes.Page SATPaymentMethod.Table SATPaymentMethods.Page SATPaymentTerm.Table SATPaymentTerms.Page SATRelationshipType.Table SATRelationshipTypes.Page SATTaxSchemas.Page SATTaxScheme.Table SATUnitofMeasure.Table SATUnitsOfMeasure.Page SATUseCode.Table SATUseCodes.Page SATUtilities.Codeunit SalesCrMemoHeader.Table SalesInvoiceHeader.Table SalesShipmentHeader.Table ServiceCrMemoHeader.Table ServiceInvoiceHeader.Table TransferShipmentHeader.Table

Řešení

Jak získat soubory Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Tato aktualizace je dostupná pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Aktualizace 18.10 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Verze Wave 1

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. Vyberte a stáhněte si jeden z následujících balíčků v závislosti na verzi vaší databáze Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021.

Země

Balíček oprav hotfix

AT – Rakousko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AT

AU – Austrálie

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček AU Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

BE – Belgie

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 BE

CA – Kanada

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA package

CH – Švýcarsko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH package

CZ– Česko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CZ

DE – Německo

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE

DK – Dánsko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček DK Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

ES – Španělsko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 ES package

FI – Finsko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FI package

FR – Francie

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FR

GB – Spojené království

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 UK

IN – Indie

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IN

IS – Island

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS package

IT – Itálie

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček IT Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

MX – Mexiko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček MX Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

NL – Nizozemsko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NL

NE – Norsko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NO

NZ – Nový Zéland

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NZ package

RU – Rusko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 RU package

SE – Švédsko

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 SE balíčku

USA – Spojené státy

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 PRO USA

Všechny ostatní země

Stáhnout aktualizaci 18.10 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 W1

Jak nainstalovat místní aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Podívejte se na článek Jak nainstalovat aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Požadavky

Abyste tuto opravu hotfix nainstalovali, musíte mít nainstalovanou verzi Wave 1 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021.

Více informací

Podívejte se na další informace o terminologii aktualizací softwaru a microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×