Přehled

Tato aktualizace nahrazuje dříve vydané aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější aktualizaci. Tato aktualizace také opravuje možnou chybu zabezpečení XSS. Další informace najdete v tématu CVE-2021-40440.

Po instalaci této opravy hotfix bude pravděpodobně nutné aktualizovat licenci, abyste získali přístup k novým objektům, které jsou součástí této nebo předchozí aktualizace. (To platí jenom pro licence zákazníků.)

Seznam aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 najdete v tématu Vydané aktualizace pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Aktualizace jsou určené pro nové i stávající zákazníky, kteří mají vydané aktualizace Microsoft Dynamics pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Důležité

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat svého partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, jestli je vaše prostředí kompatibilní s nainstalovanými opravami hotfix nebo aktualizacemi. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s vzájemnou kompatibilitou s přizpůsobením a produkty třetích stran, které spolupracují s vaším řešením Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problémy vyřešené v této aktualizaci

V této aktualizaci jsou vyřešené následující problémy.

Opravy hotfix platformy 

ID

Název

406702

Chybová zpráva "TimeSpan přetékala, protože doba trvání je příliš dlouhá".

406904

Vylepšete webovou službu pro vytření podřízených relací pro aplikace S2S (Service-to-Service).

406932

Vylepšete využití paměti serveru.

406935

Při přechodu z karty do seznamu se karta Titulek v klientovi ne aktualizují.

406949

Plánování objednávek – rezervace nelze ve webovém klientovi vybrat bez výběru celého řádku.

406971

Řádky na stránce dokumentu se po spuštění stránky Page.RUNMODAL v aktivační události OnOpenPage nevyplní.

407635

Počet důvěryhodných domén, které smí posílat zprávy, je omezený.

408760

Uživatelé se sadou oprávnění Zabezpečení nemohou upravovat některé sady oprávnění.

408997

Při pokusu o synchronizaci nové verze aplikace v databázi vytvořené pomocí akce Import-NAVData se zobrazí chybová zpráva "Pole SystemCreatedAt".

409355

Přejmenování tabulky se nezdaří kvůli nekonzistentnímu pojmenování primárního klíče.

Opravy hotfix aplikací 

ID

Název

Funkční oblast

407654

Soubor exportovaný do služby NAVData nemá smysluplné rozšíření.

Správa

404617

Uživatelé nemohou vymazat filtr data při spuštění sestavy Zůstatek podle dimenze po zavření stránky.

Správa hotovosti

406063

Při účtování nebo publikování náhledu se v poli Místo desetinných míst částka nezminí částky zarovnané s nastavením karty měny.

Správa hotovosti

402928

Prázdné buňky, které nejsou v sestavě Předvahody podle období prázdné, se Excel.

Finance

404356

Hodnota Posledního výpisu zůstatku se po účtování odsouhlasení bankovního účtu z dříve zaúčtovaného výpisu nepřibývá.

Finance

404824

Celková cena v prodejním dobropisu není v nastavení měny.

Finance

405328

Filtry zůstatku podle dimenzí se podle očekávání ne překladou na matici zůstatku podle dimenze.

Finance

407458

Průběžné zůstatek není v sestavě Podrobné předvahování nesprávné.

Finance

403323

Mezipodnikové dokumenty se posílají několikrát.

Finance

402914

Platební podmínky se nepovažují za úlohy při spuštění akce Navrhnout řádek listu na listu cash Flow listu.

Finance

405750

V sestavě Plán účtu chybí možnost Odeslat do plánu.

Finance

407278

Filtry zabezpečení nefungují pro obecné deníky očekávaným způsobem.

Finance

407288

Vrácení příkazu k odsouhlasení banky zpět

Finance

407543

V chybové zprávě deníku Intrastat chybí okno s fakty.

Finance

406073

Pole Adresa se po změně pole Zákazník-číslo nezmění. při vytvoření prodejní nabídky pro typ kontaktu = Osoba.

Finance

394218

Průvodce pořízením dlouhodobého majetku neuvažuje o nastavení deníku DM, ale místo toho používá pevně zakódovaný název dávky.

Dlouhodobý majetek

404315

V nákupních dokladech není k dispozici zúčtovací datum DM.

Dlouhodobý majetek

404224

Informace o společnosti nejsou v nástroji AvailabilityManagement.CalcAvailableQty inicializovány, takže globální funkce není rozšiřitelná.

Inventář

403667

Částka poplatku za zboží se resetuje, ale množství se při změně čísla dodavatele nezmění, což způsobuje možnost účtování faktury bez přiřazení částky k položkám položek zboží.

Inventář

404985

Při účtování objednávky převodu s vybraným přímým převodem na stránce Nastavení zásob chybí ID sady dimenzí.

Inventář

402604

"Musíte přiřadit číslo hodně. pro položku..." Chybová zpráva se zobrazí při účtování fyzické skladové objednávky pomocí přihrádek a sledování položek specifických pro množství, zatímco sledování položek na kartě Sledování zboží není povolené.

Inventář

404902

Objednávky sestav je možné vytvořit ručně z plánovacího listu bez přidání součástí.

Inventář

408051

Pole Náklady se při pokusu o zkopírování a vložení řádků plánování úloh z Excel.

Pracovní příležitosti

406316

V sestavě Navrhované účtování projektu chybí záhlaví.

Pracovní příležitosti

407048

Očekávané náklady na výstup jsou nesprávné, pokud výroba nepou ít základní měrnou jednotku a příjem nákupní objednávky subdodávky vytvoří položku výstupu.

Výroba

407070

Akce vyhledávání FlowField se neaktualuje konzistentně, pokud jsou stránky ohraničené dočasnými tabulkami a v záznamu OnAfterGetCurrRecord nejsou žádná pole Calcfield.

Výroba

406951

Položky, které nejsou skladové, se počítají ve standardních nákladech, pokud se používají jako komponenty ve výrobě se standardní metodou ocenění.

Výroba

408512

Při plánování objednávek se při změně data dodávky položky nejvyšší úrovně na prodejním řádku neuznává změněné datum splatnosti pro položky s nízkou úrovní výroby.

Výroba

405462

Čas směrování podsestav se zdvojnásobí v sestavě Rozpis sdílených nákladů hotového zboží, když nejvyšší položka spotřebovává dvě položky podsestavy.

Výroba

406509

Pole Prodejce není dostupné, pokud je pole Týmový úkol na stránce Úkol/Úkol zakázané.

Marketing

401739

Pokud není automatický rozšířený text nastavený na položku, vloží se rozšířený text do nákupní objednávky zvláštních objednávek.

Nákup

401965

Pokud je možnost Ceny včetně DPH nastavená na hodnotu true, nebude možnost Řádky potvrzení o doručení aktualizována.

Nákup

404620

Při pokusu o vrácení potvrzení o nákupu pro úlohu, která má záporné množství, dojde k chybě.

Nákup

405932

Částka poplatku za zboží se resetuje, ale množství se při změně čísla dodavatele nezmění, což způsobuje možnost účtování faktury bez přiřazení částky k položkám položek zboží.

Nákup

406061

Deníky nákupů se ne aktualizují, pokud platby dodavatele používají upřednostňovaný bankovní účet.

Nákup

401898

Předchozí nastavení stránky žádosti není součástí potvrzení e-mailu.

Prodej

403950

Uživatel, který má jenom oprávnění ke čtení, nemůže stránku Statistika opustit.

Prodej

403394

Komponenty sestavy sestavy Prodejní zásilka nejsou při použití akce Odeslat a Odeslat zahrnuty.

Prodej

405045

Šablony konverzí kontaktů se zobrazují jako výsledky hledání, když pomocí funkce Řekněte mi vyhledáte "Šablona kontaktu".

Prodej

405862

Možnost Schválení není dostupná, když vytvoříte novou objednávku z dlaždice Průběžná prodejní objednávka.

Prodej

406221

Rezervace u položek se nepovažují ve výběru Lot na stránce Řádky sledování položek.

Prodej

406828

Z výsečového grafu Pět nejlepších zákazníků podle hodnoty prodeje se otevře nesprávná karta zákazníka.

Prodej

407335

Šablony konverzí kontaktů se zobrazují jako výsledky hledání, když pomocí funkce Řekněte mi vyhledáte "Šablona kontaktu".

Prodej

407549

Adresa příjemce se po odstranění kontaktu z prodejní nabídky změní na vlastní.

Prodej

408503

Z výsečového grafu Pět nejlepších zákazníků podle hodnoty prodeje se otevře nesprávná karta zákazníka.

Prodej

408570

Pole Karta zákazníka související se statistikou jsou prázdná.

Prodej

406075

Při odstraňování ceníku se zobrazí chyba.

Prodej

404794

Částka fakturační slevy a % fakturační slevy se musí koupit pod skenerem pracovního postupu schválení.

Prodej

408156

Cena včetně DPH je nesprávná při použití dph z důvodu zpětného odúčtu.

Prodej

404205

Možnost výběru více sestav není dostupná v části Výběr sestavy – Sklad pro účtované dodávky.

Sklad

407378

SKU se při práci s frontou úloh ne aktualizuje správně.

Sklad

407917

Při vytváření vyskladnění podle FEFO se při přidání sériového čísla k odchozí položce zobrazí chybová zpráva "Nic, co by bylo možné zpracovat".

Sklad

408362

Při sledování čísla skladové položky a sériové číslo je nutné pouze u odchozí položky, zobrazí se chybová zpráva "Nic, co by bylo potřeba zpracovat".

Sklad

408624

Řádky vyskladnění nejsou seřazené podle položky Číslo regálu.

Sklad

409233

Uživatelé mohou účtovat objednávku prodejní vratky bez potvrzení o skladě, která se zabývá povinným umístěním WMS a přihrádky, a položky skladu se nevygenerují, pokud položka používá kód nákupu, který souvisí s přímou dodávkou.

Sklad

Opravy hotfix místních aplikací 

APAC

ID

Název

Funkční oblast

401685

Další řádek se vytvoří v deníku plateb částky srážkové daně po účtování deníku plateb se srážkovou daní ve verzi APAC.

Finance

AT – Rakousko

ID

Název

Funkční oblast

406980

Soubor systému Intrastat z července 2021 není přijat orgány, protože v rakouskou verzi je období nesprávné.

Finance

AU – Austrálie 

ID

Název

Funkční oblast

400173

Slova se duplikuje v zveřejněném nákupním dobropisu v australské verzi.

Nákup

CA – Kanada

ID

Název

Funkční oblast

405751

Dph se nevypočítává, pokud není přepínač Daňová povinnost v kanadské verzi zapnutý a vypnutý.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

CH – Švýcarsko

ID

Název

Funkční oblast

408604

Sestava Doporučení k platbě dodavatele není v deníku plateb dostupná, protože akce volání sestavy je skrytá ve švýcarské verzi.

Správa hotovosti

406674

V sestavě Finančního účtu se nezohlední správné informace o DPH pro účty hlavní knihy, které používají číslo zůstatku v obecném deníku ve švýcarské verzi.

Finance

DACH

ID

Název

Funkční oblast

402909

Nevhodné použití funkce SetCurrentKey v kódu factboxu způsobuje problémy s výkonem ve velkých databázích ve verzi DACH.

Finance

406980

Soubor systému Intrastat z července 2021 není přijat úřady, protože období je ve verzi DACH nesprávné.

Finance

DE – Německo

ID

Název

Funkční oblast

407854

Sestava Vytvořit soubor není platná, pokud jsou pole Kód země původu a ID DPH partnera vyplněna pro zásilky při exportu souboru XML systému Intrastat v německé verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

407767

Sestava Vytvořit soubor není platná, pokud jsou pole Kód země původu a ID DPH partnera vyplněna pro zásilky při exportu souboru XML systému Intrastat v německé verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

GB – Spojené království

ID

Název

Funkční oblast

406316

Záhlaví chybí v sestavě Job Suggested Billing ve verzi Pro Spojené království.

Pracovní příležitosti

400509

Kód metody zásilky je povinný v systému Intrastat, ale ve verzi pro Spojené království nemá společnost HMRC zveřejnit.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

IN – Indie

ID

Název

Funkční oblast

402328

Pole Prodej (LM) se ne aktualizuje v hlavní knize GST v indické verzi.

Finance

405337

GST by se nemělo počítat, pokud pole Od a pole Do v objednávce převodu mají stejné číslo GST v indické verzi.

Finance

404857

Hlavní knihy GST a podrobné položky GST se nevytvoí pro zboží vyňaté z daně v indické verzi.

Finance

406893

Výpočet GST pro zákazníky s typem zákazníka GST = SEZ v indické verzi.

Finance

406901

"Selected Document No. (Číslo vybraného dokumentu) neexistuje pro odkaz na číslo faktury." Při ověřování referenční faktury v indické verzi se zobrazí chybová zpráva.

Finance

406402

Pro bankovní poplatky v indické verzi se vytvářejí nesprávné položky bankovních položek.

Finance

405085

GST se po změně sazby GST u transakce v indické verzi nezmění ve statistice a dlaždicích podrobností.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

IT – Itálie 

ID

Název

Funkční oblast

406396

Podrobnosti o dodávkách a nákupních objednávkách zákazníků se při exportu elektronické prodejní faktury v italském jazyce v italské verzi nehádá.

Finance

407392

U položek vypořádání v italské verzi chybí období DPH.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

USA – Spojené státy 

ID

Název

Funkční oblast

403100

Popisy se nezobrazují při použití aktualizovatelných Excel sestav z domovské stránky s odsazením větším než dvě pozice ve verzi pro Spojené státy.

Správa

406494

Prodejní objednávky zobrazují chybu po výběru alternativní dodací adresy ve verzi pro Spojené státy.

Prodej

Místní regulační funkce 

CH – Švýcarsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

407372

Funkce QR-Bill podporuje další scénáře ve švýcarské verzi.

Finanční správa

Rozšíření BankAccount.Table PaymentMethod.Table: SwissQRBill

MX – Mexiko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

403852

Funkce uchovávání informací funguje pro zkopírované dokumenty při zrušení nebo vytvoření opravného prodejního dobropisu v mexické verzi.

Finanční správa

CopyDocumentMgt.Codeunit

Řešení

Jak získat soubory Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Tato aktualizace je dostupná pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Aktualizace 18.5 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Verze Wave 1

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. Vyberte a stáhněte si jeden z následujících balíčků v závislosti na verzi vaší databáze Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021.

Země

Balíček oprav hotfix

AT – Rakousko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AT

AU – Austrálie

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček AU Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

BE – Belgie

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 BE

CA – Kanada

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA package

CH – Švýcarsko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH package

CZ– Česko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CZ

DE – Německo

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE

DK – Dánsko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček DK Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

ES – Španělsko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 ES package

FI – Finsko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček FI Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

FR – Francie

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FR

GB – Spojené království

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 UK

IN – Indie

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IN

IS – Island

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS package

IT – Itálie

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček IT Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

MX – Mexiko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček MX Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

NL – Nizozemsko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NL

NE – Norsko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NO

NZ – Nový Zéland

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NZ package

RU – Rusko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček RU Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 RU

SE – Švédsko

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 SE balíčku

USA – Spojené státy

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 PRO USA

Všechny ostatní země

Stáhnout aktualizaci 18.5 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 W1

Jak nainstalovat místní aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Podívejte se na článek Jak nainstalovat aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Požadavky

Abyste tuto opravu hotfix nainstalovali, musíte mít nainstalovanou verzi Wave 1 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021.

Více informací

Další informace o terminologii aktualizací softwaru a Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×