Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Přehled

Tato aktualizace nahrazuje dříve vydané aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější aktualizaci. 

Po instalaci této opravy hotfix bude pravděpodobně nutné aktualizovat licenci, abyste získali přístup k novým objektům, které jsou součástí této nebo předchozí aktualizace. (To platí jenom pro licence zákazníků.)

Seznam aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 najdete v článku vydané aktualizace pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2. Aktualizace jsou určené pro nové i stávající zákazníky, kteří mají vydané aktualizace Microsoft Dynamics pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Důležité

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat svého partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, jestli je vaše prostředí kompatibilní s nainstalovanými opravami hotfix nebo aktualizacemi. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s vzájemnou kompatibilitou s přizpůsobením a produkty třetích stran, které spolupracují s vaším řešením Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problémy vyřešené v této aktualizaci

V této aktualizaci jsou vyřešené následující problémy.

Opravy hotfix platformy 

ID

Název

417582

Při kliknutí na prázdné místo před řádem záznamu se stránkou v režimu úprav se zobrazí chybová zpráva "Stránka obsahuje jedno nebo více oznámení".

420998

Problém s výkonem při otevírání stránky s funkcí RunModal, pokud má primární klíč zdrojové tabulky vztah k jiné tabulce.

421494

Informace TreeView jsou na stránce pro verzi 19.0 nesprávné.

422377

Relace se uzamkne při spuštění aktivační události GetDatabaseTableTriggerSetup.

422683

Pokud je kurzor v novém řádku, nemůžete změny vrátit zpět tak, že v klientovi prohlížeče použijete F5.

424027

Vylepšili jsme spolehlivost zjišťování offline.

Opravy hotfix aplikací 

ID

Název

Funkční oblast

423055

Pole Excel exportuje prázdné buňky, pokud jsou řetězce delší než 250 znaků.

Správa

421248

Problém s datem při importu pomocí konfiguračního balíčku

Správa

422513

Do mezipodnikových nákupních faktur se nedaří zkopírovat komentáře z mezipodnikových prodejních faktur.

Správa

421193

Pole Data Exchange se automaticky vyplní a vyplněná data nelze odstranit při každém importu bankovního výpisu v odsouhlasení bankovního účtu.

Správa hotovosti

423805

"Pole – příkaz č. tabulky Bankovní účet Řádek odsouhlasení obsahuje hodnotu (1), kterou nelze najít v související tabulce (Bankovní účet). Odsouhlasení)" při importu nebo publikování souboru s více než 6 000 řádky v deníku odsouhlasení plateb.

Správa hotovosti

418742

Podrobnosti můžete změnit při žádosti o schválení v obecném deníku.

Finance

420199

Funkce Výchozí popis nastavení v účtu hlavní knihy neschová popis očekávaným způsobem v kombinaci s časově rozlišenou hodnotou.

Finance

421715

Hodnota Částka rozpočtových nákladů není v matici Přehled rozpočtu prodeje nesprávná.

Finance

422336

Mezipodnikové nastavení exportuje pouze jednu transakci při použití formátu XML a možnosti automatického odeslání k exportu řádků finančního deníku mezipodnikového deníku.

Finance

422368

Při pokusu o zobrazení sestavy došlo k chybě. Při pokusu o spuštění specifikace XBRL se zobrazí chybová zpráva. 2 Sestava Dokumentu instance s povolenou možností Vytvořit soubor

Finance

422900

Objednávky převodu s přímým převodem se v deníku Intrastat nezobrazují.

Finance

423824

Prázdné znaky v řádku Číslo tarifu a číslo tarifu. je nesprávně vyříznut na 8 znaků v sestavě Intrastat – disk.

Finance

421957

Akce Kopírovat řádky z předchozího časového listu by neměla kopírovat účtované množství do nového řádku časového listu.

Finance

422679

Hodnoty zůstatku podle dimenze jsou při použití možnosti Zobrazit jako zůstatek k datu nesprávně filtrovány.

Finance

422352

Pole Skončovací zůstatek příkazu se při importu souboru CAMT nevyplní do deníku odsouhlasení plateb.

Finance

423626

Nesprávné hodnoty, které se zobrazují v sestavě Dlouhodobý majetek – projektovaná hodnota

Dlouhodobý majetek

420429

Přepočet data období počítání se po změně kódu počítání fyzické zásoby u položky na častější období počítání neupraví očekávaným způsobem.

Inventář

422095

Pole Režijní náklady v tabulce Položka se překlasifikují z Premium na Základní.

Inventář

423053

Na kartě Kategorie položky se nedaří odstranit výchozí hodnoty pro atributy položky.

Inventář

424306

Chybová zpráva "Nesledovaný prvek plánování už existuje" v části Plánování.

Inventář

422499

Číslo položky projektu není správně přidružená k řádku Plánování projektu v tabulce Faktura.

Pracovní příležitosti

422840

V položkách kalendáře se nedaří změnit kapacitu.

Výroba

423345

Nedostatečná plánovaná množství způsobená výpočtem plánovacího listu, pokud je uložená objednávka transferu.

Výroba

415472

"Tuto účtované nákupní fakturu nemůžete zrušit, protože nastavení pravidla dimenze pro účet %1 FINANČNÍ ÚČET brání zrušení %2." Při pokusu o opravu nebo zrušení účtované nákupní faktury se zobrazí chybová zpráva.

Nákup

419693

Záznamy v řádku Nákupní objednávka se nedaří vybrat, pokud je pole Číslo odkazu na položku. má více variant.

Nákup

422109

Popis práce se při práci s drop zásilkou nekopíruje na úrovni účtované prodejní dodávky.

Prodej

422581

Umístění není v prodejním dokladu správně aktualizováno, pokud je kód expedice ve výchozím nastavení na kartě zákazníka.

Prodej

423667

Při pokusu o použití možnosti Upravit v Excel v ceníku se zobrazí chybová zpráva "Žádný prvek typu "měna" ve filtru.

Prodej

423405

Šablony dimenzí se u rozhraní API nepou3/4í.

Prodej

423946

Nastavení Řádková sleva % je povolené pro cenovou skupinu zákazníka.

Prodej

424180

Vyexportujte ID DPH partnera z informací o odeslání místo informací o fakturách v systému Intrastat.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

420579

Položky skladu pro pohyb mají prázdné datum vypršení platnosti i po nastavení vyžadovat zadání data vypršení platnosti = ano pro kód sledování zboží.

Sklad

422503

Možnost Zpět potvrzení o nákupu kontroluje číslo řádku. zatímco možnost Vrátit zásilku zpět kontroluje číslo řádku objednávky.

Sklad

422834

Akce bez názvu na stránkách zveřejněných přímých přenosů

Sklad

424155

Nastavení Specifické sledování a Sledování skladového velkého množství s umístěním řízeného zaskladnění a vyskladnění nemůže při vytváření vyskladnění pro dodávku ze skladu s neskladem najít všechna dostupná množství vyskladnění. zatímco pro jinou objednávku existuje otevřené vyskladnění.

Sklad

Opravy hotfix místních aplikací 

AT – Rakousko

ID

Název

Funkční oblast

423350

Změňte kódy v kategorii Povaha transakce z roku 2022 v rakouskou verzi.

Finance

423849

Soubor systému Intrastat nemůže exportovat jenom množství v doplňkové jednotce, takže nesplňuje požadavky pro rok 2022 v rakouskou verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

CA – Kanada

ID

Název

Funkční oblast

421196

Formát Datum se nevytiskne úplně v rozložení Check/Stub/Stub pro kontrolu zaměstnance v kanadské verzi.

Správa hotovosti

421245

Daňovou povinnost nelze upravit, je v kanadské verzi na řádcích Service Order (Servisní objednávka).

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

CH – Švýcarsko

ID

Název

Funkční oblast

423622

Soubor platby dodavatele SEPA pro tuzemské platby je možné exportovat, ale nelze ho zpracovat v bance, pokud v bankovním účtu ve švýcarské verzi chybí kód SWIFT.

Správa hotovosti

423010

Při spuštění sestavy Adjust Exchange Rates G/L with the Prepare Gain/Loss Postings in G/L ve švýcarské verzi se zobrazí chybová zpráva "Definujte prosím název finančního deníku".

Finance

422837

Přepočet řádků pomocí polí Zastaralé, Begin-Total a End-Total v online business centru ve švýcarské verzi.

Prodej

CZ– čeština

ID

Název

Funkční oblast

422644

Číslo bankovního účtu pole Zaměstnanec se po ověření v platebním příkazu v české verzi nevyplní.

Správa hotovosti

416972

Chyba při výpočtu a účtování náhrady DPH v české verzi

Finance

422628

Dokument Zálohové dopisy se po schválení v české verzi nevydá.

Finance

422740

Pokud je funkce historie povolená v české verzi, nelze dlouhodobý majetek zkopírovat.

Dlouhodobý majetek

422691

V sestavě Skladový účet k datu v české verzi existuje problém s nulovými položkami.

Inventář

422968

Problémy se sestavou Inventářový dokument v české verzi

Inventář

423100

V dokumentaci sestav DPH v české verzi došlo k chybě.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

DE – Německo

ID

Název

Funkční oblast

422505

Překlad není správný pro chybovou zprávu "V importovaných datech nebylo nalezeno číslo bankovního účtu".

Správa hotovosti

ES – Španělsko

ID

Název

Funkční oblast

418830

Skutečná částka nákladů na položce hodnoty je nesprávná pro fakturu s poplatky za zboží a platební slevou ve španělské verzi.

Finance

422569

Pole Mezisoučty a Souhrn se překrývají v sestavě Standardní prodej – dobropis s rozložením RDLC vybraným na stránce Výběr rozložení sestavy ve španělské verzi.

Prodej

424136

Pole Země/oblast původu se neexportuje do souboru instrast v případě, že je pole Kód systému Intrastat pro zemi ve španělské verzi prázdné.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

424196

Kód speciálního schématu se po nastavení v nastavení účtování DPH ve španělské verzi v sadě XML ne aktualizuje.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

FI – Finsko

ID

Název

Funkční oblast

424399

V souboru Intrastat ve verzi Dokončit chybí kód Země/oblast kódu Originu.

Finance

IN – Indie

ID

Název

Funkční oblast

422099

Místo dodávky GST nefunguje očekávaným způsobem v objednávce prodeje v indické verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

422187

Při vytváření víceřádkové položky dokladu o potvrzení o bankovním účtu pro stejného zákazníka v indické verzi došlo k chybě.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

423994

Funkce Opravit/Zrušit nefungují podle očekávání v aplikaci Business Central v indické verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

IT – Itálie 

ID

Název

Funkční oblast

422470

Při exportu e-faktury se při exportu e-faktury nezohlední sleva na prodejní fakturu, i když byla vypočtena v italské verzi.

Finance

422921

Přidejte nové povinné kódy pro <AltriDatiGestionali> v funkci E-Invoicing v italské verzi.

Finance

423315

Při spuštění sestavy Knihy odpisů v italské verzi se zobrazí chybová zpráva "Délka řetězce je xxxx, ale musí být menší nebo rovna 30 znakům".

Dlouhodobý majetek

424016

Kód země/oblasti platby se neexportuje do souboru instrast v italské verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

424376

Pole Země/oblast původu není v italské verzi správně vyplněno v řádku deníku Intrastat.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

NL – Nizozemsko

ID

Název

Funkční oblast

422962

Platební soubory XML pro dodavatele třetích stran se nevytáhnou správně, pokud je v nizozemské verzi měna EUR.

Finance

423767

Překlad není správný pro chybovou zprávu Dokončeno -WIP není počítané v holandské verzi.

Pracovní příležitosti

419508

Sestava VAT VIES Declaration TAX Auth by neměla tisknout zákazníky national/binnenland v nizozemské verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

424219

Přidejte nové taxonomie pro DPH a ICP do digipoortu v nizozemské verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

NE – Norsko

ID

Název

Funkční oblast

418638

Nestrukturované platební soubory se vytvářejí, když platební příkaz v norské verzi používá jenom externí dokumenty.

Správa hotovosti

422806

Při exportu způsobeného neúplným mapováním SAF-T v norské verzi se zobrazí chybová zpráva.

Finance

422813

Při odstranění účtu hlavní knihy v norské verzi se nepodařilo aktualizovat mapování účtu hlavní knihy pomocí možnosti Dostupnost položky aktualizace.

Finance

USA – Spojené státy

ID

Název

Funkční oblast

422833

Sestava dodavatele 1099 nemůže generovat data v režimu náhledu, pokud není pracovní datum v kalendářním roce nastaveném na stránce žádosti ve verzi pro Spojené státy.

Finance

422511

Kód přepravního agenta se nezobrazuje na kartě dodavatele ve verzi usa.

Nákup

421245

Daňovou povinnost nelze upravit, je na řádcích Servisu servisní objednávky ve verzi USA.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

Místní regulační funkce

DE – Německo

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

422706

Zlepšete viditelnost obsahu souboru ELSTER XML v německé verzi.

Finanční správa

DataClassEvalDataCountry.Codeunit ElectronicVATDeclBuffer.Table Extensions: Elster

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

423304

Vyčistěte pole Systému Intrastat na informacích o společnosti v italské verzi.

Finanční správa

IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report

MX – Mexiko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

422358

Doplňte cfdi carte de porte v mexické verzi.

Finanční správa

CFDICancellationReason.Table CFDICancellationReason.XmlPort CFDICancellationReasons.Page CustLedgerEntry.Table CustomerLedgerEntries.Page DataClassEvalDataCountry.Codeunit EInvoiceMgt.Codeunit local.permissionset PostedSalesCreditMemo.Page PostedSalesInvoice.Page PostedSalesShipment.Page PostedServiceCreditMemo.Page PostedServiceInvoice.Page PostedTransferShipment.Page SATClassification.Table SATClassifications.Page SATCountryCode.Table SATCountryCodes.Page SATPaymentMethod.Table SATPaymentMethods.Page SATPaymentTerm.Table SATPaymentTerms.Page SATRelationshipType.Table SATRelationshipTypes.Page SATTaxSchemas.Page SATTaxScheme.Table SATUnitofMeasure.Table SATUnitsOfMeasure.Page SATUseCode.Table SATUseCodes.Page SATUtilities.Codeunit SalesCrMemoHeader.Table SalesInvoiceHeader.Table SalesShipmentHeader.Table ServiceCrMemoHeader.Table ServiceInvoiceHeader.Table TransferShipmentHeader.Table

Řešení

Jak získat soubory Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Tato aktualizace je dostupná pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Aktualizace 19.4 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Verze Wave 2

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. Vyberte a stáhněte si jeden z následujících balíčků v závislosti na verzi vaší databáze Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021.

Země

Balíček oprav hotfix

AT – Rakousko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 AT

AU – Austrálie

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček AU Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

BE – Belgie

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 BE

CA – Kanada

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CA package

CH – Švýcarsko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček CH Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

CZ– Česko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CZ

DE – Německo

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 DE

DK – Dánsko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček DK Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

ES – Španělsko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 ES

FI – Finsko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček FI Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

FR – Francie

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 FR

GB – Spojené království

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 UK

IN – Indie

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IN

IS – Island

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IS package

IT – Itálie

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček IT Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

MX – Mexiko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 MX package

NL – Nizozemsko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NL

NE – Norsko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NO

NZ – Nový Zéland

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NZ

RU – Rusko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro microsoft dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 RU package

SE – Švédsko

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 SE balíčku

USA – Spojené státy

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 US

Všechny ostatní země

Stáhnout aktualizaci 19.4 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 W1

Jak nainstalovat místní aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Podívejte se na článek Jak nainstalovat aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Požadavky

Abyste nainstalovali tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou verzi Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Více informací

Další informace o terminologii aktualizací softwaru a Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×