Přehled

Tato aktualizace nahrazuje dříve vydané aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější aktualizaci. 

Po instalaci této opravy hotfix může být nutné aktualizovat licenci získat přístup k nové objekty, které jsou součástí této nebo předchozí aktualizace. (To platí jenom pro licence zákazníků.)

Seznam aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 najdete v vydaných aktualizacích pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2. Aktualizace jsou určené pro nové i stávající zákazníky, kteří používají Microsoft Dynamics Released Aktualizace pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Důležité

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, zda je vaše prostředí kompatibilní s opravami hotfix nebo aktualizacemi, které budou nainstalovány. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s interoperabilitou s přizpůsobením a produkty třetích stran, které spolupracují s vaším řešením Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problémy vyřešené v této aktualizaci

V této aktualizaci jsou vyřešeny následující problémy.

Opravy hotfix platformy 

ID

Název

436408

Aktivační událost OnInsert se na stránce spustí příliš brzy.

437563

Odlišné chování při použití akce Nový záznam v závislosti na tom, jestli podkladová tabulka obsahuje jedno nebo více polí primárního klíče.

438075

Logický ovládací prvek nefunguje s iOSem.

441740

Problémy s uživatelským rozhraním týkající se ovládacího prvku zapnutí/vypnutí (pro logická pole) a ovládacího prvku pro usnadnění úprav (na libovolném poli) způsobeného aktualizacemi prohlížečů založených na Chromium

435864

Nelze použít filtr pro datum dokladu, účtování nebo termínu splnění.

Opravy hotfix aplikace 

ID

Název

Funkční oblast

431497

Oznámení se nezobrazuje, pokud jsou konflikty na stránce Sloučit duplikát ve verzi pro nizozemštinu a Belgii.

Správu

433069

Chyba při stárnutí podle data dokumentu v sestavě Staré závazky

Cash Management

435425

"Filtr neobsahuje žádnou úroveň připomenutí." Chybová zpráva v návrhových nových řádcích připomenutí po zrušení vydaného připomenutí.

Finance

438117

Výchozí hodnota pole Formát exportu je stále 2021 v sestavě Získat položky zboží.

Finance

439559

Při filtrování v nastavení grafu peněžního toku není pro pole Typ grafu v tabulce Nastavení grafu peněžního toku platný filtr Skládaný plošný (%).

Finance

441389

Email protokolování používá Graph API a sdílenou poštovní schránku pro verzi 19.x.

Integrace

433723

Stránka Souhrn sledování položek se nezaměřuje na číslo sledování aktuální položky.

Zásob

434156

Pole Náklady na jednotku a náklady na jednotku (ACY) v položce hodnoty nejsou konzistentně naplněna neskladovým typem položky a měny.

Zásob

438871

Dialogové okno "Chcete aktualizovat dimenze na řádcích?", když měníte dimenze v záhlaví prodejní objednávky s více řádky položky sestavení-objednávka.

Zásob

439316

Výpočet počátečního a koncového data není pro výrobní objednávku s více pracovními směnami a obdobími absence nesprávný.

Výrobní

428475

Export segmentů exportuje jenom soubory ve formátu PDF a exportuje se jenom jeden kontakt.

Marketing

438923

Nízký výkon při otevírání stránky Seznam kontaktů

Marketing

426307

Množství příjem/expediční je vypočítán nesprávně v hromadné nákupní nebo prodejní objednávce.

Nákupní

437187

"Typ řádku projektu nelze změnit, pokud je řádek plánování projektu č. je nastavena." Chybová zpráva při pokusu o zkopírování dokumentu nákupní objednávky.

Nákupní

439498

Nesprávný nekonzistentní a zavádějící výsledek na úrovni uživatele způsobený očekávaným datem příjmu na úrovni řádku převzatým z nákupní hlavičky při ručním přidání řádku do nákupní objednávky vytvořené z listu požadavků.

Nákupní

433870

Datum na podstránce prodejní objednávky se po odebrání hodnoty kódu služby Expedičního agenta nepřepočítá, protože se nevolá ověření času expedice.

Prodejní

440536

Po výběru možnosti Výchozí hodnoty v listu s cenami je filtr produktů prázdný.

Prodejní

439456

Množství do pole Expedice se vyplní i v případě, že není vyplněno množství. Možnost Zpracovat je vybrána, pokud chcete získat Src pomocí filtrů. Dokumenty. spustí se akce pro dávkovou úlohu k naplnění dodávky skladu.

Skladu

Opravy hotfix místní aplikace 

CZ– čeština

ID

Název

Funkční oblast

436528

Prodejní faktura s aplikací na Pokladnu se v české verzi nesprávně vyúčtuje.

Cash Management

439165

Umožňuje uživatelům změnit uvolněnou částku při opětovném otevření vydaného peněžního dokladu v české verzi.

Cash Management

440089

Stránka žádosti je vytištěna spolu s dokumentem v Pokladně v české verzi.

Cash Management

440195

Částka je nesprávná v deníku plateb vytvořeném z bankovního výpisu v české verzi.

Cash Management

437062

Při pokusu o spuštění dávky Upravit směnný kurz v české verzi se zobrazí chybová zpráva Nekonzistence.

Finance

438863

Chyby ARES při aktualizaci dat v české verzi

Finance

440168

Původní datum DPH chybí v předběžné Platby v české verzi.

Finance

440257

V české verzi chybí prvky v procesu Import Tariff Numbers.

Finance

440269

Klávesové zkratky chybí v Advance Platby v české verzi.

Finance

440272

Pravopisná chyba v Platby Advance v české verzi.

Finance

440377

Nelze zavřít zálohový dopis bez bankovního účtu v české verzi.

Finance

440271

Registrační číslo v položce DPH v zálohové Platby v české verzi.

Finance

440179

Akce Navrhnout kompenzace chybí pro Advance Platby v české verzi.

Finance

432914

Problém s příchozími dokumenty pro Platby Advance v české verzi

Nákupní

DE - Německo

ID

Název

Funkční oblast

436959

Pole Kontakt pro finanční úřad v prodejní DIČ Notif. Karta by měla být vyplněna reprezentativní hodnotou DPH z informací o společnosti v německé verzi.

DPH/ DPH / Kč

ES - Španělsko

ID

Název

Funkční oblast

440206

EmitidaPorTercerosODestinatario není v SII ve španělské verzi k dispozici.

Prodejní

433255

Sestava Disk prohlášení 349 kontroluje kód ZEMĚ/oblasti EU pro položky DPH, ale ne pro položky nepovinné k dani ve španělské verzi.

DPH/ DPH / Kč

434814

Předchozí deklarovaná částka v sestavě Vytvořit disk deklarace 349 nepovažuje filtr Vyloučené gen. Účto skupiny produktů ve španělské verzi.

DPH/ DPH / Kč

GB – Velká Británie

ID

Název

Funkční oblast

434261

Vylepšete uživatelské prostředí pro stránku doplňku Making Tax Digital control v britské verzi.

Finance

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

438605

Nelze publikovat zneuctěnou položku pro nezaplacený sepa inkaso SEPA v italské verzi.

Cash Management

428281

Srážková daň se nevypočítá správně, pokud se vystaví faktura dodavatele pro nákupní fakturu částečně použitou v italské verzi.

Finance

430483

Funkce Certificazione unica neskupuje položky pro stejného dodavatele v italské verzi.

Finance

438545

Při exportu souboru v Certificazione Unica 2022 v italské verzi musí být pole 527 záznamu B hlášeno 0.

Nákupní

432376

První záznam v souboru pro nákup služby Intune zobrazuje v italské verzi o pět znaků víc, než se čekalo.

DPH/ DPH / Kč

NE - Norsko

ID

Název

Funkční oblast

439792

Hodnota uzlu XML Merverdiavgift je nesprávná pro neodpočitatelnou DPH v norské verzi.

Finance

USA – USA

ID

Název

Funkční oblast

435084

Při pokusu o vygenerování EFT po zaúčtování elektronické platby ve verzi USA se zobrazí chybová zpráva Řádek finančního deníku s názvem šablony deníku PLATBA, Název dávky deníku REG a Číslo řádku 10000.

Finance

434723

Standardní sestava se vytiskne pro zaskladnění na stránce Potvrzení skladu ve verzi USA.

Skladu

Regulační funkce

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

438483

Implementujte rozšířené textové funkce pro klauzule DPH.

Finanční správa

ExtendedTextHeader.Table ExtendedTextLine.Table ExtendedTextTableName.Enum StandardSalesCreditMemo.Report StandardSalesDraftInvoice.Report StandardSalesInvoice.Report VATClause.Table VATClauses.Page

Místní zákonné funkce

BE - Belgie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

438483

Implementujte rozšířené textové funkce pro klauzule DPH v belgické verzi.

Finanční správa

ExtendedTextHeader.Table ExtendedTextLine.Table ExtendedTextTableName.Enum StandardSalesCreditMemo.Report StandardSalesDraftInvoice.Report StandardSalesInvoice.Report VATClause.Table VATClauses.Page

DE - Německo

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

438395

Vylepšení souboru pro export obchodních dat (GDPdU / GoDB) v německé verzi.

Finanční správa

DataClassEvalDataCountry.Codeunit DataExportManagement.Codeunit DataExportRecordField.Table DataExportRecordSource.Table DataExportSetup.Table DataExports.Page ExportBusinessData.Report local.permissionset

Řešení

Jak získat soubory Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Aktualizace 19.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. V závislosti na verzi vaší databáze Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 si vyberte a stáhněte jeden z následujících balíčků.

Země

Balíček oprav hotfix

AT - Rakousko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 AT

AU – Austrálie

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček AU microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

BE - Belgie

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 BE balíček

CA – Kanada

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček certifikační autority Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

CH - Švýcarsko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CH balíček

CZ- Česko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CZ

DE - Německo

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 DE

DK – Dánsko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 DK balíček

ES - Španělsko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 ES

FI - Finsko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 – balíček FI

FR – Francie

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 FR balíček

GB – Velká Británie

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 UK

IN – Indie

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IN

IS – Island

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IS balíček

IT – Itálie

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IT balíček

MX - Mexiko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 MX balíček

NL - Nizozemsko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NL

NE - Norsko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NO package

NZ - Nový Zéland

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NZ balíček

RU – Rusko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 RU balíček

SE - Švédsko

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 SE

USA – USA

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 US balíček

Všechny ostatní země

Stáhnout aktualizaci 19.9 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 W1

Postup instalace místní aktualizace Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Viz Postup instalace aktualizace Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Požadavky

Musíte mít Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 nainstalován nainstalovat tuto opravu hotfix.

Více informací

Další informace o terminologii aktualizací softwaru a Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×