Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Přehled

Tato aktualizace nahrazuje dříve vydané aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější aktualizaci.

Po instalaci této opravy hotfix možná budete muset aktualizovat licenci získat přístup k novým objektům, které jsou součástí této nebo předchozí aktualizace. (To platí jenom pro zákaznické licence.)

Seznam aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 najdete v tématu Vydané aktualizace pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2. Aktualizace jsou určené pro nové a stávající zákazníky, kteří používají Microsoft Dynamics Release Aktualizace for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Důležité

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, zda je vaše prostředí kompatibilní s opravami hotfix nebo aktualizacemi, které budou nainstalovány. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s interoperabilitou s přizpůsobeními a produkty třetích stran, které spolupracují s řešením Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problémy vyřešené v této aktualizaci

V této aktualizaci jsou vyřešeny následující problémy.

Opravy hotfix aplikací

ID

Název

Funkční oblast

474633

Filtr položek bankovního účtu v účtu banky. Stránka s vyrovnáním se při změně účtu banky neaktualizuje. Rec. k dalšímu pomocí šipek.

Cash Management

470251

Chybová zpráva není pro uživatele intuitivní při publikování odložení pro dokument č., které již existuje.

Finance

473900

Rozpočtovaný dlouhodobý majetek se v prognóze peněžního toku zobrazuje nesprávně.

Finance

474486

Chybová zpráva "Obraťte se na správce nebo partnera s žádostí o další pomoc" a transakce se zastaví při práci s polem DIČ.

Finance

475096

Pokud připomenutí obsahuje řádky s částkou úroku, zobrazí se při zrušení vystaveného připomenutí chyba blokování.

Finance

472538

Chyba formátu data na výkazu příjmů při změně na oblast, která používá jiné formáty kalendářních dat.

Finance

470300

Při pokusu o přecenění jednotkových nákladů v deníku přecenění, když je povolená možnost Nákup zablokovaný, se zobrazí chybová zpráva "Tuto položku nemůžete koupit, protože je na kartě položky zaškrtnuté políčko Nákup blokováno".

Zásob

474795

Sériové číslo nelze odebrat po jeho vložení do položky.

Zásob

475686

Datum ocenění v položce Hodnota položky hlavní knihy je dřívější než datum ocenění použité pro odpovídající položky hodnoty.

Zásob

476832

Ve vytvořeném výběru s funkcí Vybrat podle FEFO chybí položka č. lotu.

Zásob

472433

Ceny úloh se kopírují, i když je parametr Kopírovat ceny úloh v akci Kopírovat úlohu nastavený na Hodnotu False.

Úlohy

474475

The Recog. Pole Profit G/L Amount (Částka zisku) na stránce pracovní pozice WIP nezobrazuje stejnou částku jako na kartě úlohy.

Úlohy

466612

Přidělená kapacita je nesprávná při práci s polem Naplánovat ručně.

Výrobní

475157

Chybová zpráva "Zadaný klíč nebyl ve slovníku" při aktualizaci vydané výrobní objednávky paralelním směrováním, které má více než dvě paralelní směrovací řádky.

Výrobní

466615

Časy fronty ve směrování výrobní objednávky neodpovídají času fronty pracovního centra, pokud je typ směrování paralelní.

Výrobní

465138

Při odesílání prohlášení zákazníka e-mailem pro více než jednoho zákazníka se proces zastaví, pokud je některý z e-mailů zákazníka chybný.

Prodejní

474290

Statistika objednávky selže, když je aktivní záloha a zaokrouhlování faktury je záporné.

Prodejní

474300

Obsah ID pole se liší v záhlaví prodeje a prodejní faktura způsobuje chybu při pokusu o zkopírování dokumentu.

Prodejní

467947

V ručním nastavení se zobrazuje celá řada položek prognózy prodeje a zásob.

Prodejní

475358

Kód skupiny kontraktů není nastaven ve všech položkách služby.

Správa služeb

Opravy hotfix pro místní aplikace 

CZ - Čeština

ID

Název

Funkční oblast

473733

Symbol proměnné se nevygeneruje automaticky, pokud je dokument vystaven při zpracování připomenutí nebo finančních poplatků v české verzi.

Finance

474732

Pole W1 Registrační číslo se v české verzi používá místo cz registračního čísla.

Finance

475723

Chybová zpráva "Pokus o dělení nulou" s písmenem předem v české verzi.

Finance

476420

Identifikační číslo ověření a dič nefungují u kontaktu vytvořeného od zákazníka nebo dodavatele v české verzi.

DPH/ DPH / Intrastat

ES - Španělsko

ID

Název

Funkční oblast

472127

Nelze stáhnout požadovaný soubor XML, pokud existují problémy s připojením ke službě daňového úřadu ve španělské verzi.

Finance

477003

Chybová zpráva Factura Duplicada na stránce Historie SII, pokud více uživatelů publikuje dokumenty přibližně ve stejnou dobu ve španělské verzi.

Finance

FI - Finsko

ID

Název

Funkční oblast

472786

Chybová zpráva "Datum účtování mimo rozsah" při Deferrals a Auto Acc. Skupiny se používají v prodejním dokumentu ve finské verzi.

Finance

FR – Francie

ID

Název

Funkční oblast

468759

Odchylka částky a kumulativní odpisy jsou při výpočtu odpisů dlouhodobého majetku ve francouzské verzi nesprávné.

Dlouhodobý majetek

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

473124

Záznam A je v certificazione Unica v italské verzi nesprávný.

Finance

477023

Prvek Indirizzo nemůže mít v elektronické faktuře v italské verzi více než 60 znaků.

Prodejní

MX - Mexiko

ID

Název

Funkční oblast

456993

Hodnota Částka je nesprávná pro některá pole v sestavě elektronické faktury v mexické verzi.

Finance

474830

Chybová zpráva "El valor del atributo no corresponde con el número de pesos mexicanos" v případě, že jednotková cena řádku bez DPH je neobvyklá hodnota.

Finance

475234

Chybová zpráva "Debe haber sólo un registro con la misma combinación de impuesto, factor y tasa" při orazítkování doplňku platby pro prodejní objednávku, která obsahuje řádky s nulovou hodnotou v "Množství. do pole Odeslat" v mexické verzi.

Finance

SE - Švédsko

ID

Název

Funkční oblast

472786

Chybová zpráva "Datum účtování mimo rozsah" při Deferrals a Auto Acc. Skupiny se používají v prodejním dokumentu ve švédské verzi.

Finance

USA – USA

ID

Název

Funkční oblast

467947

V USA verzi se v ručním nastavení zobrazuje řada položek prognózy prodeje a zásob.

Prodejní

469945

Funkce Get Price neprovádí žádné změny řádků v prodejní objednávce, pokud jsou řádky podformulář seřazeny podle jednotkové ceny bez. Daň v USA verzi.

Prodejní

Místní regulační funkce

ES - Španělsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

476406

Přidejte možnost ručně označit dokument SII jako přijatý ve španělské verzi.

Finanční řízení

SIIHistory.Page SIIHistory.Table SIIManagement.Codeunit

Řešení

Jak získat soubory Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Aktualizace 21.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. V závislosti na verzi vaší databáze Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 vyberte a stáhněte si jeden z následujících balíčků.

Země

Balíček oprav hotfix

AT - Rakousko

Stáhnout balíček aktualizace 21.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 AT

Austrálie

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 AU

BE - Belgie

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 BE

CA – Kanada

Stáhnout balíček aktualizace 21.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CA

CH - Švýcarsko

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CH

CZ - Czechia

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CZ

DE - Německo

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 DE

DK – Dánsko

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 DK

ES - Španělsko

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 ES

FI - Finsko

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček FI microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

FR – Francie

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 FR

GB - Spojené království

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 UK balíček

IN – Indie

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 IN balíček

IS - Island

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček IS microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

IT – Itálie

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček IT microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

MX - Mexiko

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 MX

NL – Nizozemsko

Stáhnout balíček aktualizace 21.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NL

NE - Norsko

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NO balíček

NZ - Nový Zéland

Stáhnout balíček aktualizace 21.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NZ

RU – Rusko

Stáhnout balíček aktualizace 21.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 RU

SE - Švédsko

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 SE

USA – USA

Stáhnout aktualizaci 21.9 pro Balíček Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 US

Všechny ostatní země

Stáhnout balíček aktualizace 21.9 pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 W1

Jak nainstalovat aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central v místním prostředí 2022 Release Wave 2

Viz Postup instalace aktualizace Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Požadavky

Musíte mít Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 nainstalována chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix.

Více informací

Další informace o terminologii aktualizací softwaru a Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. 

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×