Shrnutí

Tato aktualizace obsahuje změny, které jsou požadovány pro nové japonské éry pro systém Windows Embedded Compact 7.

Nastavení registru

Rozsah japonské éry

V systému Windows Embedded Compact 7 éry rozsah dat je uložen v registru pod následujícím podklíčem:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Calendars\Japanese\Eras

V případě potřeby další eras přidáním do tohoto podklíče následujícím způsobem:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Calendars\Japanese\Eras]

     "1868 01 01"="\\x660e\\x6cbb_\\x337e_Meiji_M"

     "1912 07 30"="\\x5927\\x6b63_\\x337d_Taisho_T"

     "1926 12 25"="\\x662d\\x548c_\\x337c_Showa_S"

     "1989 01 08"="\\x5e73\\x6210_\\x337b_Heisei_H"

     "2019 05 01"="\\x4ee4\\x548c_\\x32ff_Reiwa_R"

Název hodnoty každé éry je počáteční datum období v gregoriánském kalendáři. Hodnota obsahuje název éry v Unicode hodnota japonské znaky éry zkrácený název hodnoty Unicode japonské znaky, název éry v angličtině a éry zkrácený název v angličtině, takto:

"Rrrr MM DD"="\\xJE1\\xJE2_\\xAJE_EE_AEE"

Použijí tyto definice:

 • "YYYY MM DD" je gregoriánský datum zahájení éry ve formátu "rok čtyřmi číslicemi, měsíc dvěma číslicemi, den dvěma číslicemi". Mezera odděluje jednotlivé části data.

 • "JE1" hodnotu Unicode znaku první japonský název EVP.

 • "JE2" je hodnota Unicode druhý japonský znak názvu EVP, následovaný znakem podtržení.

 • "AJE" je hodnota Unicode japonské zkrácený název EVP, následovaný znakem podtržení.

 • "EE" je anglické jméno japonské éry, následovaný znakem podtržení.

 • "AEE" je zkrácený název anglické japonské éry.

Gannen (元年) a Ichinen (1年)

Systém Windows Embedded Compact 7 podporuje "Gannen" a "Ichinen" v prvním roce EVP. Ve výchozím nastavení je povoleno Gannen. To však lze nakonfigurovat pomocí následujícího klíče registru.

Poznámka: "InitialEraYear" definuje Gannen nebo Ichinen.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Calendars\Japanese]

Pro Gannen: "InitialEraYear"="\x5143\x5E74"

Pro Ichinen: "InitialEraYear"="1\x5E74"

.NET compact Framework 3.5 - uvolněné éry rozsah kontroly

Datum v konkrétní éry "přetečení" do následující éry a žádné ArgumentOutOfRangeException nebo FormatException je vyvolána, ve výchozím nastavení. K obnovení přísné kontroly rizik pro životní prostředí, nastavte následující hodnotu PRAVDA nebo 1takto:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETCompactFramework\AppContext

"Switch.System.Globalization.EnforceJapaneseEraYearRanges"="true" "Switch.System.Globalization.EnforceJapaneseEraYearRanges"="1"  

.NET compact Framework 3.5 - první rok era (Gannen versus Ichinen)

Ve výchozím nastavení rozhraní .NET přijímá úmluvy Gannen (元年) v prvním roce době operacích formátování. Můžete obnovit předchozí chování představovat jako "1" v prvním roce místo jako Gannen (元年). Chcete-li to provést, nastavte následující hodnoty na hodnotu true:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft.NETCompactFramework\AppContext "Switch.System.Globalization.FormatJapaneseFirstYearAsANumber"="true" "Switch.System.Globalization.EnforceLegacyJapaneseDateParsing"="true"

Změny v rozhraní API

GetCalendarInfoEx rozhraní API

GetCalendarInfoEx nyní podporuje další výrazy k určení, zda je používán Gannen nebo Ichinen.

Nová hodnota, CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR, může být předána jako třetí parametr GetCalendarInfoEx k načtení aktuálně používané v prvním roce éry úmluvy.

Však systém Windows Embedded Compact 7 nedefinuje globálně CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR v všechny soubory hlaviček v SDK. Proto aplikace musí místně definovat CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR takto:

#define CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR       0x0000003d

CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR je podporován pouze v počítačích, které mají aktualizace podporující nové japonské éry nainstalován. Počítače bez aktualizace pro japonské éry vrátí 0 a ERROR_INVALID_FLAGS. V tomto případě se předpokládá použití Ichinen.

Podpora písma pro Nová éra japonské znaky

Následující japonská písma v systému Windows Embedded Compact 7 zahrnuje podporu pro Nová éra japonské znak (U + 32FF):

 • Některé (Meiryo.ttc)

 • Některé tučné (MeiryoB.ttc)

 • MS Gothic (Msgothic.ttc)

 • MS Mincho (MsMincho.ttc)

Následující písma sady znaků japonské snížena v systému Windows Embedded Compact 7 není zahrnují podporu pro nové japonské éry znak (U + 32FF):

 • Meiryo_4_50.ttf

 • Meiryo_4_80.ttf

 • Msgothic30.ttc

 • Msgothic_1_50.ttc

 • Msgothic_1_60.ttc

 • Msgothic_1_70.ttc

 • Msgothic_1_80.ttc

 • Msgothic_1_90.ttc

 • Msgothic30_1_19.ttc

 • msg12and16.ttf

Následující japonské komprimované písma v systému Windows Embedded Compact 7 není zahrnují podporu pro Nová éra japonské znak (U + 32FF):

 • Meiryo_4_50.ac3

 • Meiryo_4_80.ac3

 • Msgothic.ac3

 • Msgothic30.ac3

 • Msgothic_1_50.ac3

 • Msgothic_1_60.ac3

 • Msgothic_1_70.ac3

 • Msgothic_1_80.ac3

 • Msgothic_1_90.ac3

 • Msgothic30_1_19.ac3

 • MsMincho.ac3

Změny v japonský kalendář datum formáty

Japonský kalendář v systému Windows Embedded Compact 7 budou nadále používat stávající dlouhé, krátké a rok měsíc datum formáty. Tím se liší od plochy systému Windows, který může mít aktualizován formáty data pro japonský kalendář.

Informace o aktualizaci softwaru

Informace o stažení

Aktualizace systému Windows Embedded Compact 7 měsíční (březnu 2019) je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Chcete-li stáhnout aktualizaci, přejděte na Zařízení Partner Center (DPC).

Požadavky

Tato aktualizace je podporována pouze v případě, že byly nainstalovány i všechny předchozí aktualizace vydané pro tento produkt.

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace nutné provést čisté sestavení celé platformy. Chcete-li to provést, použijte jednu z následujících metod:

 • V nabídce sestavení klepněte na tlačítko Vyčistit řešenía pak klepněte na tlačítko Sestavit řešení.

 • V nabídce sestavení klikněte na tlačítko Znovu sestavit řešení.

Nemáte k restartování počítače po instalaci této aktualizace softwaru.

Poznámka:

Bude pravděpodobně nutné restartováním aplikace nebo zařízení aktualizované informace japonské éry po přechodu rizik pro životní prostředí na 1. května 2019.

Nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné jiné aktualizace.

Informace o souborech

Anglická verze tohoto balíčku aktualizace softwaru má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v okně Ovládací panely.

Název souboru

File size

Date

Time

Cesta

Mscorlib.dll

1,022,360

25-Mar-2019

09:28

Others\Dotnetv35\Managed

Monthcal.cpp

296,625

25-Mar-2019

09:26

Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore

Monthcal.h

20,759

25-Mar-2019

09:26

Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore

Scdttime.cpp

15,314

25-Mar-2019

09:26

Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore

Common.reg

565,581

01-Apr-2019

13:05

Public\Common\Oak\Files

Commctrl.lib

3,456,388

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrlgdi.lib

143,296

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,588

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrl_hpc.lib

251,600

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Lpk.lib

245,624

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Unilib.lib

162,928

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrl.lib

4,259,364

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrlgdi.lib

156,448

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,086

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrl_hpc.lib

258,012

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Lpk.lib

272,696

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Unilib.lib

163,514

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrl.lib

3,354,948

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrlgdi.lib

139,216

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,600

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrl_hpc.lib

255,454

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Lpk.lib

202,640

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Unilib.lib

162,054

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrl.lib

3,455,482

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrlgdi.lib

143,288

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,596

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrl_hpc.lib

251,688

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Lpk.lib

245,676

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Unilib.lib

162,964

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrl.lib

4,256,258

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrlgdi.lib

156,404

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,094

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrl_hpc.lib

258,078

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Lpk.lib

272,684

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Unilib.lib

163,546

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrl.lib

3,354,014

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrlgdi.lib

139,208

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,608

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrl_hpc.lib

255,542

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Lpk.lib

202,692

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Unilib.lib

162,090

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrl.lib

3,441,454

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrlgdi.lib

142,670

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,596

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrl_hpc.lib

251,530

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Lpk.lib

244,624

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Unilib.lib

162,948

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrl.lib

4,246,284

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrlgdi.lib

155,992

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,094

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrl_hpc.lib

257,956

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Lpk.lib

271,520

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Unilib.lib

163,510

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrl.lib

3,342,112

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrlgdi.lib

138,610

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,608

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrl_hpc.lib

255,386

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Lpk.lib

202,556

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Unilib.lib

162,074

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrl.lib

3,363,248

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrlgdi.lib

137,258

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

34,002

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrl_hpc.lib

244,494

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Lpk.lib

238,188

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Unilib.lib

162,610

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrl.lib

3,943,728

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrlgdi.lib

150,940

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,294

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrl_hpc.lib

254,696

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Lpk.lib

258,566

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Unilib.lib

163,286

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrl.lib

3,279,086

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrlgdi.lib

132,600

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,928

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrl_hpc.lib

245,698

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Lpk.lib

199,338

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Unilib.lib

161,466

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrl.lib

3,365,846

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrlgdi.lib

137,422

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

34,052

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrl_hpc.lib

245,160

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Lpk.lib

238,694

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Unilib.lib

162,876

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrl.lib

3,946,540

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrlgdi.lib

151,104

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,348

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrl_hpc.lib

255,418

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Lpk.lib

259,100

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Unilib.lib

163,532

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrl.lib

3,281,798

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrlgdi.lib

132,754

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,984

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrl_hpc.lib

246,412

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Lpk.lib

199,860

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Unilib.lib

161,730

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrl.lib

3,030,886

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrlgdi.lib

129,066

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,106

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrl_hpc.lib

238,818

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Lpk.lib

225,570

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Unilib.lib

162,252

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrl.lib

3,512,512

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrlgdi.lib

142,240

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

33,508

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrl_hpc.lib

250,686

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Lpk.lib

238,868

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Unilib.lib

162,788

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrl.lib

3,019,048

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrlgdi.lib

125,344

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,034

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrl_hpc.lib

240,690

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Lpk.lib

192,142

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Unilib.lib

161,170

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrl.lib

3,011,428

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrlgdi.lib

126,756

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

31,438

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrl_hpc.lib

240,992

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Lpk.lib

225,222

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Unilib.lib

162,426

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrl.lib

3,318,616

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrlgdi.lib

131,774

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

31,476

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrl_hpc.lib

242,666

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Lpk.lib

233,276

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Unilib.lib

162,538

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrl.lib

2,886,706

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commctrlgdi.lib

122,358

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

32,142

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commctrl_hpc.lib

241,676

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Lpk.lib

190,432

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Unilib.lib

161,640

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nlslocale.dll

196,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Nlslocale.map

80,020

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Nlslocale.rel

23,286

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.dll

520,192

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.map

164,729

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.rel

97,758

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Nlslocale.dll

270,336

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Nlslocale.map

83,430

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Nlslocale.rel

25,780

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.dll

864,256

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.map

201,299

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.rel

112,693

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Nlslocale.dll

163,840

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Nlslocale.map

44,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Nlslocale.rel

17,573

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.dll

454,656

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.map

98,845

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.rel

65,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Nlslocale.dll

196,608

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Nlslocale.map

80,023

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Nlslocale.rel

23,286

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.dll

520,192

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.map

164,735

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.rel

97,758

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Nlslocale.dll

270,336

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Nlslocale.map

83,427

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Nlslocale.rel

25,780

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.dll

856,064

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.map

201,300

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.rel

112,577

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Nlslocale.dll

163,840

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Nlslocale.map

44,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Nlslocale.rel

17,573

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.dll

454,656

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.map

98,845

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.rel

65,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Nlslocale.dll

196,608

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Nlslocale.map

80,024

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Nlslocale.rel

23,257

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.dll

516,096

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.map

164,731

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.rel

98,889

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Nlslocale.dll

266,240

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Nlslocale.map

83,429

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Nlslocale.rel

25,780

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.dll

839,680

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.map

201,302

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.rel

112,403

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Nlslocale.dll

163,840

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Nlslocale.map

44,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Nlslocale.rel

17,573

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.dll

450,560

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.map

98,768

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.rel

65,162

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Nlslocale.dll

217,088

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Nlslocale.map

80,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Nlslocale.rel

93,785

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.dll

581,632

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.map

162,946

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.rel

291,971

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Nlslocale.dll

282,624

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Nlslocale.map

82,942

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Nlslocale.rel

120,146

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.dll

876,544

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.map

198,845

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.rel

440,538

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Nlslocale.dll

184,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Nlslocale.map

43,986

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Nlslocale.rel

72,934

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.dll

499,712

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.map

96,314

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.rel

172,143

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Nlslocale.dll

217,088

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Nlslocale.map

80,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Nlslocale.rel

93,785

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.dll

581,632

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.map

162,956

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.rel

291,971

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Nlslocale.dll

282,624

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Nlslocale.map

82,941

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Nlslocale.rel

120,146

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.dll

876,544

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.map

198,850

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.rel

440,538

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Nlslocale.dll

184,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Nlslocale.map

43,986

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Nlslocale.rel

72,934

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.dll

499,712

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.map

96,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.rel

172,143

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Nlslocale.dll

184,320

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Nlslocale.map

80,420

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Nlslocale.rel

45,181

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Uspce.dll

471,040

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Uspce.map

165,203

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Uspce.rel

147,145

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Nlslocale.dll

237,568

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Nlslocale.map

83,693

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Nlslocale.rel

53,794

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Uspce.dll

696,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Uspce.map

201,569

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Uspce.rel

191,428

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Nlslocale.dll

151,552

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Nlslocale.map

44,562

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Nlslocale.rel

40,425

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Uspce.dll

409,600

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Uspce.map

98,747

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Uspce.rel

105,878

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Nlslocale.dll

176,128

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Nlslocale.map

81,620

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Nlslocale.rel

21,401

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.dll

446,464

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.map

166,926

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.rel

112,548

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Nlslocale.dll

221,184

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Nlslocale.map

82,714

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Nlslocale.rel

31,000

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.dll

630,784

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.map

198,446

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.rel

147,232

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Nlslocale.dll

147,456

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Nlslocale.map

46,295

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Nlslocale.rel

17,196

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.dll

393,216

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.map

108,069

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.rel

65,104

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Oleaut32.lib

1,374,876

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Checked

Oleaut32.lib

1,623,678

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Debug

Oleaut32.lib

1,482,102

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Retail

Oleaut32.lib

1,366,210

03-Apr-2019

13:03

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Checked

Oleaut32.lib

1,613,646

03-Apr-2019

12:59

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Debug

Oleaut32.lib

1,473,438

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Retail

Oleaut32.lib

1,355,236

03-Apr-2019

13:03

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Oleaut32.lib

1,603,248

03-Apr-2019

12:59

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Oleaut32.lib

1,462,666

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Oleaut32.lib

1,241,366

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Oleaut32.lib

1,504,346

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Oleaut32.lib

1,340,752

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Oleaut32.lib

1,239,294

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Oleaut32.lib

1,508,990

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Oleaut32.lib

1,335,650

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Oleaut32.lib

1,131,710

03-Apr-2019

13:03

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Checked

Oleaut32.lib

1,367,948

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Debug

Oleaut32.lib

1,239,416

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Retail

Oleaut32.lib

1,121,798

03-Apr-2019

12:57

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Oleaut32.lib

1,203,734

03-Apr-2019

12:56

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Oleaut32.lib

1,187,888

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Datetime.cpp

19,852

25-Mar-2019

09:28

Public\Wceshellfe\Oak\Ctlpnl\Cplmain

Cplmain.lib

1,394,942

03-Apr-2019

13:46

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Checked

Cplmain.lib

1,559,132

03-Apr-2019

13:42

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Debug

Cplmain.lib

1,219,014

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Retail

Cplmain.lib

1,394,714

03-Apr-2019

13:48

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Checked

Cplmain.lib

1,558,552

03-Apr-2019

13:34

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Debug

Cplmain.lib

1,218,794

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Retail

Cplmain.lib

1,389,974

03-Apr-2019

13:49

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Checked

Cplmain.lib

1,553,422

03-Apr-2019

13:34

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Debug

Cplmain.lib

1,214,636

03-Apr-2019

13:37

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Retail

Cplmain.lib

1,387,284

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Cplmain.lib

1,536,144

03-Apr-2019

13:42

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Cplmain.lib

1,222,430

03-Apr-2019

13:43

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Cplmain.lib

1,389,150

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Cplmain.lib

1,537,968

03-Apr-2019

13:46

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Cplmain.lib

1,224,244

03-Apr-2019

13:36

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Cplmain.lib

1,263,740

03-Apr-2019

13:49

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Checked

Cplmain.lib

1,363,152

03-Apr-2019

13:46

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Debug

Cplmain.lib

1,121,008

03-Apr-2019

13:36

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Retail

Cplmain.lib

1,259,988

03-Apr-2019

13:31

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Checked

Cplmain.lib

1,310,496

03-Apr-2019

13:28

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Debug

Cplmain.lib

1,088,180

03-Apr-2019

13:41

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Retail

Odkazy

Další informace o jiných produktech společnosti Microsoft, které jsou vyvíjeny nové japonské éry aktualizace naleznete v tématu aktualizace může změnit japonské éry 2019.

Další informace o terminologii , kterou společnost Microsoft používá k popisu aktualizací softwaru.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×