Tento článek určuje použitelnost aktualizací Microsoftu Server Skypu pro firmy 2019 pro každou roli serveru.

Vylepšení a opravy

Vylepšení a opravy v aktualizaci z května 2021

 • 5003729 Aktualizace zabezpečení z května 2021 7.0.2046.369 pro Server Skypu pro firmy 2019

Oprava zabezpečení

 • 5000675 Popis aktualizace zabezpečení pro Server Skypu pro firmy a Lync Server: 9. února 2021 (KB5000675)

Získání aktualizací vydaných pro Server Skypu pro firmy 2019

 • 5001617 Kumulativní aktualizace z března 2021 7.0.2046.367 pro obecnou dostupnost Ovládacích panelů moderní správy (MACP) pro Server Skypu pro firmy 2019

 • 4593479Kumulativní aktualizace z listopadu 2020 7.0.2046.248 pro Server Skypu pro firmy 2019, základní součásti

 • 4593480Kumulativní aktualizace 7.0.2046.248 z listopadu 2020 pro Server Skypu pro firmy 2019, Server webových komponent

 • 4582623Kumulativní aktualizace ze září 2020 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019, služba skupiny odpovědí

 • 4582624Kumulativní aktualizace ze září 2020 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019, Konferenční server

 • 4582625Kumulativní aktualizace ze září 2020 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019, Server front-end a Server Edge

 • 4582626Kumulativní aktualizace 7.0.2046.244 ze září 2020 pro centralizovanou službu protokolování Server Skypu pro firmy 2019

 • 4582627Popis kumulativní aktualizace 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019, Nástroje pro správu: září 2020

 • 4582628Kumulativní aktualizace ze září 2020 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019 a Unified Communications Managed API 5.0 Runtime

 • 4582630Kumulativní aktualizace ze září 2020 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019, Mediační server

 • 4564311 Kumulativní aktualizace z července 2020 7.0.2046.236 pro Server Skypu pro firmy 2019, webové součásti Macp

 • Kumulativní aktualizace z března 2020 7.0.2046.216 pro Server Skypu pro firmy 2019, fáze 2 v Ovládacích panelech moderní správy (MACP)

 • 4528673Prosinec 2019 kumulativní aktualizace 7.0.2046.151 pro Server Skypu pro firmy 2019, Enterprise Web App

 • 4499965Kumulativní aktualizace 7.0.2046.123 z července 2019 pro službu zálohování Server Skypu pro firmy 2019

 • 4499970Kumulativní aktualizace 7.0.2046.123 z července 2019 pro hostitele Server Skypu pro firmy 2019

 • 4499978Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, Core Management Server

 • 4499980Kumulativní aktualizace 7.0.2046.123 z července 2019 pro agenta replikátoru Server Skypu pro firmy 2019

 • 4499972Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, Conferencing Attendant

 • 4499973Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, Conferencing Announcement

 • 4499975Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, služba Call Park

 • 4499976Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, Web Conferencing Server

 • 4499979Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, Služba zásad šířky pásma

 • 4499983Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, Video Interop Server

 • 4499971Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro službu Server Skypu pro firmy 2019 Audio Test

Metody instalace

Požadavky

Abyste mohli tuto aktualizaci nainstalovat, musíte mít nainstalovanou aplikaci Microsoft .NET Framework 4.5.2(offline instalační program nebo webový instalační program).

Instalace aktualizace

Instalační program aktualizace serveru použije všechny aktualizace pro příslušnou roli serveru v jedné operaci.

Poznámka: Pokud je nástroj Řízení uživatelských účtů zapnutý, musíte spustit Instalační program aktualizace serveru pomocí zvýšených oprávnění, abyste měli jistotu, že jsou všechny aktualizace správně nainstalované.

Stáhnout stáhnout instalační program aktualizace serveru z března 2021


Poznámka: Aktualizace pro Server Skypu pro firmy 2019 už nebudou automaticky nainstalované službou Microsoft Update. Je nutné ručně stáhnout SkypeServerUpdateInstaller.exe z webu Microsoft Update a potom použít následující kroky instalace.

Použití aktualizace na servery front-end ve fondu

 1. Zadejte následující rutinu: Get-CsPoolFabricState -PoolFqdn <PoolFQDN> Pokud tato rutina odhalí chybějící repliky, spusťte následující rutinu k obnovení fondu před použitím aktualizací: Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType QuorumLossRecovery

 2. Na prvním serveru, který chcete aktualizovat, spusťte následující rutinu: Invoke-CsComputerFailOver -ComputerName <Front End Server, který se má opravovat> Tato rutina přesune všechny služby na další servery front-end ve fondu <tento server převede do offline režimu.

 3. Nainstalujte požadované další Windows funkcí.

  Add-WindowsFeature RSAT-ADDS, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-http-Errors, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Windows-Identity-Foundation, Server-Media-Foundation , Klient Telnet, BITS, ManagementOData, Web-Mgmt-Console, Web-Metabáze, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Lgcy-Scripting, Web-WMI, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Service

 4. Spusťte Instalační program aktualizace serveru a pak vyberte Nainstalovat aktualizace a upgradujte roli serveru.

  Společně s příkazemSkypeServerUpdateInstaller.exe můžete spustit následující parametry:

  • Přepínač /silentmode použije všechny příslušné aktualizace na pozadí.

  • Přepínač /silentmode/forcereboot použije všechny příslušné aktualizace na pozadí a v případě potřeby automaticky restartuje server na konci procesu instalace.

  • Přepínač /extractall extrahuje aktualizace z instalačního programu a uloží aktualizace do podsložky s názvem Extrahované do složky, ve které jste příkaz spustili.

 5. Spusťte BootStrapper.exe.

 6. Na upgradovaném serveru spusťte následující rutinu: Invoke-CsComputerFailBack -ComputerName <Front End Server, který se má opravovat> Server se vrátí do služby.

 7. Opakujte kroky 2–6 pro každý server, který je třeba upgradovat.

Použití aktualizace na server back-end nebo server edice Standard serveru

 1. Přihlaste se k serveru, který upgradujete jako člen role CsAdministrator.

 2. Spusťte Server Skypu pro firmy Management Shell: Vyberte Start, vyberte Všechny programy, vyberte Skype pro firmy 2019a pak vyberte Server Skypu pro firmy Management Shell.

 3. Zastavte Server Skypu pro firmy služby. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz: Stop-CsWindowsService

 4. Zastavte službu World Wide Web. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz: net stop w3svc

 5. Zavřete všechna Server Skypu pro firmy prostředí Management Shell.

 6. Spusťte Instalační program aktualizace serveru a pak vyberte Nainstalovat aktualizace a upgradujte roli serveru.

  Společně s příkazemSkypeServerUpdateInstaller.exe můžete spustit následující parametry:

  • Přepínač /silentmode použije všechny příslušné aktualizace na pozadí.

  • Přepínač /silentmode /forcereboot použije všechny příslušné aktualizace na pozadí a v případě potřeby automaticky restartuje server na konci procesu instalace.

  • Přepínač /extractall extrahuje aktualizace z instalačního programu a uloží aktualizace do podsložky s názvem Extrahované do složky, ve které jste příkaz spustili.

 7. Spusťte Server Skypu pro firmy Management Shell: Vyberte Start, vyberte Všechny programy, vyberte Skype pro firmy 2019a pak vyberte Server Skypu pro firmy Management Shell.

 8. Spusťte Server Skypu pro firmy služby. Na příkazovém řádku zadejte: Start-CsWindowsService

 9. Restartujte službu World Wide Web. Na příkazovém řádku zadejte: net start w3svc

 10. Změny v databázích SQL Server můžete použít jedním z následujících způsobů.

  Poznámka: Když spustíte rutinu Install-CsDatabase, zobrazí se chybová zpráva, kterou můžete bezpečně ignorovat. Chybová zpráva v žádosti se očekává, pokud aktualizujete databázi na počítači, který není hostitelem Centrálního úložiště pro správu.

  • Pokud se jedná o server back-end edice Enterprise a na tomto serveru nejsou žádné kompletované databáze, jako je archivace nebo monitorování databází, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz: Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQL Server FQDN>

  • Pokud se jedná o server back-end edice Enterprise a na tomto serveru jsou collocated databáze, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz: Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQL Server FQDN> -ExcludeCollocatedStores

  • Pokud se jedná o edice Standard serveru, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz: Install-CsDatabase -Update -LocalDatabases

 11. Pokud Skype pro firmy Back End používá skupinu dostupnosti SQL AlwaysOn, aktualizujte databáze AlwaysOn takto:

  1. Nainstalujte si aktualizaci na Skype pro firmy serverech nebo serverech.

  2. Spusťte následující příkaz PowerShellu v prostředí Skype pro firmy Management Shell (přihlášený pomocí účtu, který má odpovídající oprávnění k použití změn v databázích SQL AlwaysOn), takto:

   Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn [sqlpool.contoso.com] -Verbose

   Poznámka V tomto příkazu nahraďte [sqlpool.contoso.com] plně kvalifikovaným názvem domény (FQDN) vaší skupiny dostupnosti AlwaysOn.

Metody odinstalace

Odinstalace aktualizace

Odebrání aktualizace z fondu edice Enterprise, který má dva servery front-end

Postupujte takto:

 1. Zastavení nových připojení k jiným front-end serverům spuštěním následujícího příkazu na obou front-end serverech: Stop-CsWindowsService -ComputerName <Computer.FQDN>

 2. Odinstalujte všechny aktualizace.

 3. Restartujte server a ujistěte se, že oba servery front-end přijímají nová připojení.

 4. Po aktualizaci obou front-end serverů musíte spustit následující příkaz: Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType FullReset Potom spusťte následující příkaz: Start-CsPool -PoolFqdn <Pool.FQDN>

Odebrání aktualizace z fondu edice Enterprise, který má aspoň tři servery front-end

Postupujte takto:

 1. Získejte seznam domén upgradu pro fond edice Enterprise, který je přidružený k front-end serveru. K tomu použijte rutinu Get-CsPoolUpgradeReadinessState na front-end serveru.

 2. Odinstalujte všechny aktualizace pro každou doménu upgradu.

  Poznámky

  • Aktualizace musíte odinstalovat z jedné domény upgradu najednou.

  • Aktualizace můžete odebrat paralelně ze všech serverů, které jsou ve stejné doméně upgradu.


  Pokud chcete odinstalovat všechny servery, které jsou ve stejné doméně upgradu, postupujte takto:

  1. Spusťte následující příkaz: Invoke-CsComputerFailover -ComputerName <Computer.FQDN>

  2. Odinstalujte aktualizace na front-end serverech, které jsou přidružené k doméně upgradu.

  3. Spusťte následující příkaz: Invoke-CsComputerFailback -ComputerName <Computer.FQDN>

  PoznámkaPokud chcete odinstalovat aktualizace z každé domény upgradu, dokud se ne aktualizují všechny domény upgradu ve fondu, musíte zopakovat krok 2.

V závislosti na tom, jaký druh Skype pro firmy 2019 edice Enterprise back-end serverů, musíte provést několik operací konfigurace.

Poznámka: Pokud je pro back-end databáze povolené zrcadlení databáze, důrazně doporučujeme použít příkaz Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary <potom spustit rutinu Get-CsDatabaseMirrorState -PoolFqdn fondu>ověřit, jestli je primární server hlavní pro všechny databáze před spuštěním rutiny Install-CsDatabase. Pokud je trvalý chat společně umístěný (to znamená, že front-end služba trvalého chatu a back-end databáze běží na stejném serveru), musíte spustit rutinu Install-CsDatabase společně s parametrem ExcludeCollocatedStores.

Server Skypu pro firmy databáze monitorování 2019

Pokud Skype pro firmy databáze monitorování nasazené v samostatných SQL databázích, spusťte následující příkaz:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn 
<FEBE.FQDN>
-Verbose 

V tomto příkazu klikněte <FEBE. Plně kvalifikovaný název> je zástupný symbol pro skutečnou hodnotu.

Server Skypu pro firmy 2019 edice Standard a další role

 1. Odinstalujte aktualizace na edice Standard nebo jiné roli serveru.

 2. Pokud je to nutné, restartujte server po odinstalaci těchto aktualizací.

Známé problémy v této aktualizaci

 • Po odinstalaci této aktualizace se nezdaří standardní adresa URL přihlášení uživatele MACP (https://<plně kvalifikovaný název domény fondu>/macp). Místo toho se k MACP musíte přihlásit pomocí následující adresy URL:

  • https://<plně kvalifikovaný název domény fondu>/macp/

Seznam rolí serveru a aktualizací, které se na ně vztahují

Server Skypu pro firmy 2019 – edice Standard server

 • Aktualizace pro Server front-end a Server Edge (server standardu nebo Enterprise edition): KB 4582625

 • Aktualizace základních součástí: KB 4593479

 • Aktualizace webových součástí Macp: KB 4540586

 • Aktualizace pro server webových komponent: KB 4593480

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

 • Aktualizace pro nástroje pro správu: KB 4582627

 • Aktualizace pro Enterprise Web App: KB 4528673

 • Aktualizace pro Konferenční server: KB 4582624

 • Aktualizace pro Conferencing Attendant: KB 4499972

 • Aktualizace pro Conferencing Announcement: KB 4499973

 • Aktualizace pro službu Call Park: KB 4499975

 • Aktualizace pro Web Conferencing Server: KB 4499976

 • Aktualizace serveru pro zprostředkování: KB 4582630

 • Aktualizace pro službu Zásad šířky pásma: KB 4499979

 • Aktualizace pro službu skupiny odpovědí: KB 4582623

 • Aktualizace pro Video Interop Server: KB 4499983

 • Aktualizace služby Audio Test: KB 4499971

 • Aktualizace pro službu zálohování: KB 4499965

 • Aktualizace pro hostitele aplikace: KB 4499970

 • Aktualizace agenta replikátoru replikátoru: KB 4499980

 • Aktualizace pro Základní server pro správu: KB 4499978

 • Aktualizace pro službu centralizovaného protokolování: KB 4582626

Server Skypu pro firmy 2019 – edice Enterprise – server front-end a server back-end

 • Aktualizace pro server Front End a server Edge (server Standardní nebo Enterprise edition): KB 4582625

 • Aktualizace základních součástí: KB 4593479

 • Aktualizace webových součástí Macp: KB 4540586

 • Aktualizace pro server webových komponent: KB 4593480

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

 • Aktualizace pro službu Zásad šířky pásma: KB 4499979

 • Aktualizace pro Conferencing Announcement: KB 4499973

 • Aktualizace pro službu skupiny odpovědí: KB 4582623

 • Aktualizace pro nástroje pro správu: KB 4582627

 • Aktualizace pro Enterprise Web App: KB 4528673

 • Aktualizace pro Conferencing Attendant: KB 4499972

 • Aktualizace pro Konferenční server: KB 4582624

 • Aktualizace pro Video Interop Server: KB 4499983

 • Aktualizace pro Web Conferencing Server: KB 4499976

Server Skypu pro firmy 2019 – server Edge

 • Aktualizace pro server Front End a server Edge (server Standardní nebo Enterprise edition): KB 4582625

 • Aktualizace základních součástí: KB 4593479

 • Aktualizace webových součástí Macp: KB 4540586

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

 • Aktualizace pro nástroje pro správu: KB 4582627

Server Skypu pro firmy 2019 – samostatný server pro zprostředkování

 • Aktualizace základních součástí: KB 4593479

 • Aktualizace webových součástí Macp: KB 4540586

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

Server Skypu pro firmy 2019 – server pro ředitele

 • Aktualizace pro server Front End a server Edge (server Standardní nebo Enterprise edition): KB 4582625

 • Aktualizace základních součástí: KB 4593479

 • Aktualizace webových součástí Macp: KB 4540586

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

 • Aktualizace pro server webových komponent: KB 4593480

Server Skypu pro firmy 2019 – server front-end trvalého chatu

 • Aktualizace základních součástí: KB 4593479

 • Aktualizace webových součástí Macp: KB 4540586

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

Server Skypu pro firmy 2019 – Nástroje pro správu

 • Aktualizace základních součástí: KB 4593479

 • Aktualizace webových součástí Macp: KB 4540586

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

Server Skypu pro firmy 2019 – Video Interop server

 • Aktualizace základních součástí: KB 4593479

 • Aktualizace webových součástí Macp: KB 4540586

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×