You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tento článek určuje použitelnost aktualizací Microsoft Server Skypu pro firmy 2019 pro každou roli serveru.

Vylepšení a opravy

 • KB5018063Pomocí macp nejde přiřadit zásady pro uživatelská jména, která mají zpětné lomítko

Získání aktualizací vydaných pro Server Skypu pro firmy 2019

 • 5017871Kumulativní aktualizace z října 2022 7.0.2046.409 pro Server Skypu pro firmy 2019, základní součásti

 • 5017876Kumulativní aktualizace z října 2022 7.0.2046.409 pro Server Skypu pro firmy 2019, webové komponenty Macp

 • 5016714Popis aktualizace zabezpečení pro Server Skypu pro firmy a Lync Server: 12. července 2022 (KB5016714)

 • 5012686 Popis aktualizace zabezpečení pro Server Skypu pro firmy: 12. dubna 2022 (KB5012686)

 • 5003729 Aktualizace zabezpečení 7.0.2046.369 pro Server Skypu pro firmy 2019 z května 2021

 • 5000675 Popis aktualizace zabezpečení pro Server Skypu pro firmy a Lync Server: 9. února 2021 (KB5000675)

 • 5006327 Kumulativní aktualizace z prosince 2021 7.0.2046.385 pro Server Skypu pro firmy 2019, Nástroje pro správu

 • 5006976 Kumulativní aktualizace z prosince 2021 7.0.2046.385 pro Server Skypu pro firmy 2019, Conferencing Attendant

 • 5006328 Kumulativní aktualizace z prosince 2021 7.0.2046.385 pro Server Skypu pro firmy 2019, oznámení konference

 • 5006325 Kumulativní aktualizace z prosince 2021 7.0.2046.385 pro Server Skypu pro firmy 2019, Server zprostředkování

 • 5006329 Kumulativní aktualizace z prosince 2021 7.0.2046.385 pro Server Skypu pro firmy 2019, služba skupiny odpovědí

 • 5006321 Kumulativní aktualizace 7.0.2046.385 pro Server Skypu pro firmy 2019, základní součásti z prosince 2021

 • 5006326 Kumulativní aktualizace 7.0.2046.385 pro Server Skypu pro firmy 2019 a Unified Communications Managed API 5.0 Runtime z prosince 2021

 • 5006322 Kumulativní aktualizace z prosince 2021 7.0.2046.385 pro Server Skypu pro firmy 2019, Server webových komponent

 • 5001617 Kumulativní aktualizace z března 2021 7.0.2046.367 pro obecnou dostupnost moderní Správa Ovládací panely (MACP) pro Server Skypu pro firmy 2019

 • 4593479Kumulativní aktualizace z listopadu 2020 7.0.2046.248 pro Server Skypu pro firmy 2019, základní součásti

 • 4593480Kumulativní aktualizace z listopadu 2020 7.0.2046.248 pro Server Skypu pro firmy 2019, Server webových komponent

 • 4582623Kumulativní aktualizace ze září 2020 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019, služba skupiny odpovědí

 • 4582624Kumulativní aktualizace ze září 2020 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019, Conferencing Server

 • 4582625Kumulativní aktualizace ze září 2020 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019, Front End Server a Edge Server

 • 4582626Kumulativní aktualizace ze září 2020 7.0.2046.244 pro centralizovanou službu protokolování Server Skypu pro firmy 2019

 • 4582627Popis kumulativní aktualizace 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019, Nástroje pro správu: září 2020

 • 4582628Kumulativní aktualizace 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019 a Unified Communications Managed API 5.0 Runtime ze září 2020

 • 4582630Kumulativní aktualizace ze září 2020 7.0.2046.244 pro Server Skypu pro firmy 2019, Server zprostředkování

 • 4564311 Kumulativní aktualizace z července 2020 7.0.2046.236 pro Server Skypu pro firmy 2019, webové komponenty Macp

 • Kumulativní aktualizace z března 2020 7.0.2046.216 pro Server Skypu pro firmy 2019, fáze 2 Ovládací panely moderní správy (MACP)

 • 4528673Kumulativní aktualizace z prosince 2019 7.0.2046.151 pro Server Skypu pro firmy 2019, Enterprise Web App

 • 4499965Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro službu zálohování Server Skypu pro firmy 2019

 • 4499970Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro hostitele aplikace Server Skypu pro firmy 2019

 • 4499978Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, Core Management Server

 • 4499980Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro agenta replikátoru repliky Server Skypu pro firmy 2019

 • 4499972Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, Conferencing Attendant

 • 4499973Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, oznámení konference

 • 4499975Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, služba Call Park

 • 4499976Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, Web Conferencing Server

 • 4499979Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, služba zásad šířky pásma

 • 4499983Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro Server Skypu pro firmy 2019, Video Interop Server

 • 4499971Kumulativní aktualizace z července 2019 7.0.2046.123 pro službu test zvuku Server Skypu pro firmy 2019

Metody instalace

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalované rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5.2 (offline instalační program nebo webový instalační program).

Nainstalovat aktualizaci

Instalační program aktualizace serveru použije všechny aktualizace pro příslušnou roli serveru v jedné operaci.

Poznámka Pokud je nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC) zapnutý, musíte spustit Instalační program aktualizace serveru pomocí zvýšených oprávnění, abyste měli jistotu, že jsou všechny aktualizace správně nainstalované.

Stáhnout Stáhnout instalační program aktualizace serveru z března 2021


Poznámka: Aktualizace pro Server Skypu pro firmy 2019 již nebude automaticky nainstalována službou Microsoft Update. Musíte ručně stáhnout SkypeServerUpdateInstaller.exe ze služby Microsoft Update a potom použít následující postup instalace.

Instalace aktualizace na front-endové servery ve fondu

 1. Zadejte následující rutinu: Get-CsPoolFabricState -PoolFqdn <PoolFQDN> Pokud tato rutina odhalí chybějící repliky, spusťte následující rutinu pro obnovení fondu před instalací jakýchkoli aktualizací: Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType QuorumLossRecovery

 2. Na prvním serveru, který chcete aktualizovat, spusťte následující rutinu: Invoke-CsComputerFailOver -ComputerName <Front End Server, který se má opravit,> Tato rutina přesune všechny služby na jiné servery front-endu ve fondu a tento server přejde do offline režimu.

 3. Nainstalujte požadované další funkce Windows.

  Add-WindowsFeature RSAT-ADDS, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Windows-Identity-Foundation, Server-Media-Foundation, Telnet-Client, BITS, ManagementOData, Web-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Lgcy-Scripting, Web-WMI, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Service

 4. Spusťte Instalační program aktualizace serveru a pak výběrem možnosti Nainstalovat Aktualizace upgradujte roli serveru.

  Pomocí příkazu SkypeServerUpdateInstaller.exe můžete také spustit následující parametry:

  • Přepínač /silentmode použije všechny příslušné aktualizace na pozadí.

  • Přepínač /silentmode/forcereboot použije všechny příslušné aktualizace na pozadí a v případě potřeby automaticky restartuje server na konci procesu instalace.

  • Přepínač /extractall extrahuje aktualizace z instalačního programu a uloží aktualizace do podsložky s názvem Extrahované ve složce, ve které jste příkaz spustili.

 5. Spusťte BootStrapper.exe.

 6. Na upgradovaném serveru spusťte následující rutinu: Invoke-CsComputerFailBack -ComputerName <Front End Server, který se má opravit> Server se vrátí do služby.

 7. Opakujte kroky 2 až 6 pro každý server, který je potřeba upgradovat.

Instalace aktualizace na back-endový server nebo server Standard Edition

 1. Přihlaste se k serveru, který upgradujete jako člen role CsAdministrator.

 2. Spusťte Server Skypu pro firmy Management Shell: Vyberte Start, vyberte Všechny programy, vyberte Skype pro firmy 2019 a pak vyberte Server Skypu pro firmy Management Shell.

 3. Zastavte Server Skypu pro firmy služby. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz: Stop-CsWindowsService

 4. Zastavte webovou službu. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz: net stop w3svc

 5. Zavřete všechna okna prostředí Server Skypu pro firmy Management Shell.

 6. Spusťte Instalační program aktualizace serveru a pak výběrem možnosti Nainstalovat Aktualizace upgradujte roli serveru.

  Pomocí příkazu SkypeServerUpdateInstaller.exe můžete také spustit následující parametry:

  • Přepínač /silentmode použije všechny příslušné aktualizace na pozadí.

  • Přepínač /silentmode /forcereboot použije všechny příslušné aktualizace na pozadí a v případě potřeby automaticky restartuje server na konci procesu instalace.

  • Přepínač /extractall extrahuje aktualizace z instalačního programu a uloží aktualizace do podsložky s názvem Extrahované ve složce, ve které jste příkaz spustili.

 7. Spusťte Server Skypu pro firmy Management Shell: Vyberte Start, vyberte Všechny programy, vyberte Skype pro firmy 2019 a pak vyberte Server Skypu pro firmy Management Shell.

 8. Spusťte Server Skypu pro firmy služby. Na příkazovém řádku zadejte: Start-CsWindowsService.

 9. Restartujte webovou službu. Na příkazovém řádku zadejte: net start w3svc.

 10. Použijte změny v databázích SQL Server provedením jedné z následujících akcí.

  Poznámka Při spuštění rutiny Install-CsDatabase se zobrazí chybová zpráva, kterou můžete bezpečně ignorovat. Chybová zpráva v požadavku se očekává, pokud aktualizujete databázi na počítači, který není hostitelem centrálního úložiště pro správu.

  • Pokud se jedná o edice Enterprise back-endový server a na tomto serveru nejsou žádné collocated databáze, jako jsou databáze archivace nebo monitorování, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz: Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQL Server fqdn>

  • Pokud se jedná o edice Enterprise back-endový server a na tomto serveru jsou collocated databáze, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz: Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQL Server FQDN> -ExcludeCollocatedStores

  • Pokud se jedná o server Standard Edition, zadejte do příkazového řádku následující příkaz: Install-CsDatabase -Update -LocalDatabases

 11. Pokud fond back-endu Skype pro firmy používá skupinu dostupnosti SQL AlwaysOn, aktualizujte databáze AlwaysOn následujícím způsobem:

  1. Nainstalujte aktualizaci na server nebo servery Skype pro firmy.

  2. V prostředí Skype pro firmy Management Shell spusťte následující příkaz PowerShellu (přihlášený pomocí účtu s odpovídajícím oprávněním k použití změn v databázích SQL AlwaysOn) následujícím způsobem:

   Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn [sqlpool.contoso.com] -Verbose

   Poznámka V tomto příkazu nahraďte [sqlpool.contoso.com] plně kvalifikovaným názvem domény (FQDN) vaší skupiny dostupnosti AlwaysOn.

Metody odinstalace

Odinstalace aktualizace

Odebrání aktualizace z fondu edice Enterprise se dvěma front-end servery

Postupujte takto:

 1. Zastavte nová připojení k jiným front-end serverům spuštěním následujícího příkazu na obou front-end serverech: Stop-CsWindowsService -ComputerName <Computer.FQDN>

 2. Odinstalujte všechny aktualizace.

 3. Restartujte server a ujistěte se, že oba front-endové servery přijímají nová připojení.

 4. Po aktualizaci obou front-end serverů musíte spustit následující příkaz: Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType FullReset Pak spusťte následující příkaz: Start-CsPool -PoolFqdn <Pool.FQDN>

Odebrání aktualizace z fondu edice Enterprise, který má alespoň tři front-endové servery

Postupujte takto:

 1. Získejte seznam upgradovacích domén pro fond edice Enterprise, který je přidružený k front-end serveru. Uděláte to tak, že na front-end serveru spustíte rutinu Get-CsPoolUpgradeReadinessState .

 2. Odinstalujte všechny aktualizace pro každou doménu upgradu.

  Poznámky

  • Aktualizace musíte odinstalovat z jedné domény upgradu najednou.

  • Aktualizace můžete odebírat paralelně ze všech serverů, které jsou ve stejné doméně upgradu.


  Pokud chcete odinstalovat všechny servery, které jsou ve stejné doméně upgradu, postupujte takto:

  1. Spusťte následující příkaz: Invoke-CsComputerFailover -ComputerName <Computer.FQDN>

  2. Odinstalujte aktualizace na front-end serverech přidružených k doméně upgradu.

  3. Spusťte následující příkaz: Invoke-CsComputerFailback -ComputerName <Computer.FQDN>

  Poznámka Pokud chcete odinstalovat aktualizace ze všech upgradovacích domén, musíte zopakovat krok 2, dokud se neaktualizují všechny upgradované domény ve fondu.

V závislosti na typu Skype pro firmy 2019 musíte provést několik operací konfigurace edice Enterprise back-endových serverů, které používáte.

Poznámka Pokud je pro back-endové databáze povolené zrcadlení databáze, důrazně doporučujeme použít příkaz Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary a potom před spuštěním rutiny>fondu spustit rutinu Get-CsDatabaseMirrorState -PoolFqdn <fqdn fondu, abyste před spuštěním rutiny Install-CsDatabase ověřili, že primární server je pro všechny databáze instanční objekt. Pokud je trvalý chat současně umístěný (to znamená, že front-endová služba trvalého chatu a back-endová databáze běží na stejném serveru), musíte spustit rutinu Install-CsDatabase společně s parametrem ExcludeCollocatedStores .

Databáze monitorování Server Skypu pro firmy 2019

Pokud se databáze monitorování Skype pro firmy nasazují do samostatných databází SQL, spusťte následující příkaz:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn 
<FEBE.FQDN>
-Verbose 

V tomto příkazu <ÚNOR. Plně kvalifikovaný název domény> je zástupný symbol pro skutečnou hodnotu.

Server Skypu pro firmy 2019 Standard Edition a další role

 1. Odinstalujte aktualizace v edici Standard Nebo jiné roli serveru.

 2. Pokud je to nutné, restartujte server po odinstalaci těchto aktualizací.

Známé problémy v této aktualizaci

 • Po odinstalaci této aktualizace se standardní přihlašovací adresa URL uživatele MACP (https://<plně kvalifikovaný název domény fondu>/macp) nezdaří. Místo toho se musíte přihlásit k MACP pomocí následující adresy URL:

  • https://<plně kvalifikovaný název domény fondu>/macp/

Seznam rolí serveru a aktualizací, které se na ně vztahují

server Server Skypu pro firmy 2019 – Standard Edition

 • Aktualizace pro Front End Server a Edge Server (server edice Standard nebo Enterprise): KB 4582625

 • Aktualizace pro základní komponenty: kb 4593479

 • Aktualizace pro webové komponenty Macp: kb 4540586

 • Aktualizace pro server webových komponent: kb 4593480

 • Aktualizace pro Unified Communications Managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

 • Aktualizace nástrojů pro správu: kb 4582627

 • Aktualizace pro podnikovou webovou aplikaci: kb 4528673

 • Aktualizace pro konferenční server: kb 4582624

 • Aktualizace pro Conferencing Attendant: KB 4499972

 • Oznámení o aktualizaci pro konference: kb 4499973

 • Aktualizace služby Call Park: kb 4499975

 • Aktualizace pro Server webových konferencí: kb 4499976

 • Aktualizace serveru zprostředkování: kb 4582630

 • Aktualizace pro službu zásad šířky pásma: kb 4499979

 • Aktualizace pro službu skupiny odpovědí: kb 4582623

 • Aktualizace serveru video interop: kb 4499983

 • Aktualizace služby Test zvuku: kb 4499971

 • Aktualizace služby Backup Service: kb 4499965

 • Aktualizace pro hostitele aplikace: kb 4499970

 • Aktualizace pro agenta replikátoru repliky: kb 4499980

 • Aktualizace pro Core Management Server: KB 4499978

 • Aktualizace centralizované služby protokolování: kb 4582626

Server Skypu pro firmy 2019 – edice Enterprise – front-endový server a back-endový server

 • Aktualizace pro front-endový server a server Edge (server edice Standard nebo Enterprise): kb 4582625

 • Aktualizace pro základní komponenty: kb 4593479

 • Aktualizace pro webové komponenty Macp: kb 4540586

 • Aktualizace pro server webových komponent: kb 4593480

 • Aktualizace pro Unified Communications Managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

 • Aktualizace pro službu zásad šířky pásma: kb 4499979

 • Oznámení o aktualizaci pro konference: kb 4499973

 • Aktualizace pro službu skupiny odpovědí: kb 4582623

 • Aktualizace nástrojů pro správu: kb 4582627

 • Aktualizace pro podnikovou webovou aplikaci: kb 4528673

 • Aktualizace pro Conferencing Attendant: KB 4499972

 • Aktualizace pro konferenční server: kb 4582624

 • Aktualizace serveru video interop: kb 4499983

 • Aktualizace pro Server webových konferencí: kb 4499976

Server Skypu pro firmy 2019 – Edge server

 • Aktualizace pro front-endový server a server Edge (server edice Standard nebo Enterprise): kb 4582625

 • Aktualizace pro základní komponenty: kb 4593479

 • Aktualizace pro webové komponenty Macp: kb 4540586

 • Aktualizace pro Unified Communications Managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

 • Aktualizace nástrojů pro správu: kb 4582627

Server Skypu pro firmy 2019 – samostatný mediační server

 • Aktualizace pro základní komponenty: kb 4593479

 • Aktualizace pro webové komponenty Macp: kb 4540586

 • Aktualizace pro Unified Communications Managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

Server Skypu pro firmy 2019 – Server ředitele

 • Aktualizace pro front-endový server a server Edge (server edice Standard nebo Enterprise): kb 4582625

 • Aktualizace pro základní komponenty: kb 4593479

 • Aktualizace pro webové komponenty Macp: kb 4540586

 • Aktualizace pro Unified Communications Managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

 • Aktualizace pro server webových komponent: kb 4593480

Server Skypu pro firmy 2019 – trvalý front-endový server chatu

 • Aktualizace pro základní komponenty: kb 4593479

 • Aktualizace pro webové komponenty Macp: kb 4540586

 • Aktualizace pro Unified Communications Managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

Server Skypu pro firmy 2019 – Nástroje pro správu

 • Aktualizace pro základní komponenty: kb 4593479

 • Aktualizace pro webové komponenty Macp: kb 4540586

 • Aktualizace pro Unified Communications Managed API 5.0, Core Runtime 64-bit: KB 4582628

Server Skypu pro firmy 2019 – Video Interop server

 • Aktualizace pro základní komponenty: kb 4593479

 • Aktualizace pro webové komponenty Macp: kb 4540586

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×