Aktualizace Windows Vista SP1 zahrnuje hlášení nainstalované paměti systému (RAM)

ÚVOD

Po instalaci aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1) se může hodnota velikosti systémové paměti (RAM) uváděná systémem Windows Vista zvýšit, jsou-li splněny následující podmínky:

 • Systém BIOS vyhradil fyzickou paměť pro grafickou kartu nebo pro jiná periferní zařízení.

 • Velikost systémové paměti nainstalované ve počítači přesahuje 3 GB.

K této změně dochází proto, že systém Windows Vista s aktualizací SP1 uvádí velikost fyzické paměti nainstalované v počítači. Všechny verze operačních systémů Windows vycházející z platformy a přecházející systému Windows Vista SP1 uvádějí velikost paměti, která je k dispozici operačnímu systému. Tato změna v systému Windows Vista SP1 se týká pouze hlášení údaje o paměti.

Uvádění údajů se změní v následujících umístěních:

 • hodnota RAM v Uvítacím centru,

 • hodnota Paměť v dolní části okna Počítač,

 • hodnota Paměť (RAM) v okně Vlastnosti systému,

 • hodnota Celková velikost systémové paměti na ovládacím panelu Informace a nástroje související s výkonem na stránce Zobrazit a vytisknout podrobnosti.

Nyní navíc nástroj Systémové informace (Msinfo32.exe) zobrazuje na stránce Souhrn systémových informací následující položky:

 • Nainstalovaná fyzická paměť (RAM),

 • Celková fyzická paměť,

 • Volná fyzická paměť.

Instalace aktualizace Windows Vista SP1 nemá vliv na údaje uváděné následujícími nástroji pro diagnostiku:

 • karta Výkon v programu Správce úloh,

 • program WinVer,

 • nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX (DXDiag.exe).

Důležité: Tato změna neřeší všechny rozdíly ve vykazování v paměti. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

935268 Součásti uživatelského rozhraní v systému Windows Vista hlásí mírně rozdílné hodnoty velikosti fyzické paměti dostupné v počítači

Další informace

Před instalací aktualizace Windows Vista SP1 uváděl systém Windows Vista velikost systémové paměti, která je k dispozici operačnímu systému. U počítačů s nainstalovanou fyzickou pamětí o velikosti 3 GB nebo menší může být uváděná hodnota o něco nižší, než je skutečná velikost nainstalované fyzické paměti. Tyto rozdíly způsobeny vyhrazením části fyzické paměti systémem BIOS a případně některými ovladači. Některé implementace systému BIOS přidělují například určité množství fyzické paměti grafickému adaptéru. Obvyklá velikost paměti přidělované grafické kartě se pohybuje v rozmezí od 8 MB do 128 MB. Možné jsou ale i jiné hodnoty. Systém BIOS a některé ovladače mohou vyhradit fyzickou paměť pro další periferní zařízení nebo jiné účely. Toto vyhrazení paměti má svůj účel a patří k normálnímu provozu počítače. Omezuje to však množství fyzické paměti, které je k dispozici operačnímu systému a aplikacím. Toto vyhrazení paměti se týká 32bitových i 64bitových počítačů.

V počítačích s nainstalovaným 32bitovým operačním systémem, systémovou pamětí větší než 3 GB a nainstalovanou verzí systému Windows starší než systém Windows Vista SP1 bude větší rozdíl mezi velikostí nainstalované fyzické paměti a uváděnou hodnotou paměti, která je k dispozici operačnímu systému. Důvodem je nutnost vyhrazení určitého fyzického adresního prostoru jako oblasti vstupu/výstupu pro periferní zařízení mapovaná do paměti. Tyto oblasti vstupu/výstupu jsou přidělovány v rozmezí fyzické adresy o velikosti 3 GB a horního limitu velikosti fyzické adresy (4 GB).

Adresy fyzické paměti namapované do těchto oblastí vstupu/výstupu nemohou být použity k adresování systémové fyzické paměti. Tyto adresy také nelze použít, aby se zabránilo operačnímu systému používat část fyzické paměti, k níž by obvykle bylo přistupováno v rozmezí fyzické adresy 3 GB a horního limitu velikosti fyzické adresy (4 GB). Tyto oblasti vstupu či výstupu určují typ a konfiguraci periferních zařízení systému a jejich velikost se tedy v závislosti na konkrétním systému může lišit.

Odkazy

Další informace o hlášení velikosti systémové paměti v systému Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

929605 Při nainstalovaných 4 GB paměti RAM je velikost systémové paměti uvedená v dialogovém okně Základní informace o počítači menší, než očekáváte

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×