ÚVOD

Kumulativní aktualizace 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 bude k dispozici leden 2013. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

Notes

 • Aplikace Microsoft Dynamics CRM aktualizace kumulativní 12 zavádí změnu, která omezuje počet formulářů aplikace CRM, které lze otevřít v režimu úprav na pět. Další informace o této změně klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  2856713 Microsoft Dynamics CRM aktualizace kumulativní 12 zavádí změnu, která omezuje počet otevřených formulářů aplikace CRM lze upravovat na pět

 • Aplikace Microsoft Dynamics CRM aktualizace kumulativní 12 přináší další prohlížeče kompatibility. Další informace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  Kompatibilita s prohlížečem 2784954 zaveden v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizace kumulativní 12 nebo prosince 2012 aktualizace služby


12 kumulativní aktualizace nové indexy pro tyto entity ve funkci rychlého hledání hledání optimalizace. Viz podrobné informace níže na indexy vytvořené. Tyto indexy bude vytvořen při instalaci aktualizace kumulativní 12 a můžete si všimnout, že součástí instalace bude trvat déle. Důvodem je, že indexy potřebujete naplněna a v závislosti na velikosti vaší DataSet, které se liší dobou dokončení

 • Případy

 • Příležitosti

 • Konkurence

 • Kontakt ( Telefonní číslo pole)

 • Organizační jednotka

 • Připojení

 • Propojovací Role

 • Článek znalostní BÁZE

 • Realizace

 • Výrobek

 • Prodejní dokumentace

Indexy, které jsou přidány pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizace kumulativní 12


Poznámka: Kumulativní aktualizace 12 pro SDK, metadat a aktivitách také obsahuje změny. Další informace naleznete v následujících webů společnosti Microsoft:

Co je nového v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 a Microsoft Dynamics CRM

Načíst a zjistit změny metadat

Použití spustit více jak vylepšit výkon pro hromadné načtení dat

Aktivitách entit
Poznámka: Předchozí aktualizace kumulativní (aktualizace kumulativní 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011) zavedena další funkce a podpora v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Další informace naleznete v následujících webů společnosti Microsoft:

Podpora v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 a Microsoft Office 2013

Podpora aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 a Windows 8

Podpora aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 a Internet Explorer 10
Kumulativní aktualizace 10 zahrnuje vylepšení výkonu pro načtení více dotazů a pro funkci Rychlé hledání. Další informace naleznete v tématu "Optimalizace výkonu dotazů proti velkých sad dat" a "Optimalizace výkonu dotazů rychle najít" oddíly na následujícím webu společnosti Microsoft:

Optimalizace a údržba aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 serverová infrastruktura

Další informace

Vytvořit čísla a názvy souborů této kumulativní aktualizace

Kumulativní balíček

Číslo sestavení

Název souboru (32bitová verze)

Název souboru (64bitová verze)

Server Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3236

Není k dispozici

CRM2011-Server-KB2795627-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikace Microsoft Office Outlook

5.0. 9690.3233

CRM2011-Client-KB2795627-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2795627-LangID-amd64.exe

Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3233

CRM2011-Router-KB2795627-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2795627-LangID-amd64.exe

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 Report Authoring Extension

5.0. 9690.3233

CRM2011-Bids-KB2795627-LangID-i386.exe

Není k dispozici

2011, jazykové sady aplikace Microsoft Dynamics CRM

5.0. 9690.3233

CRM2011-Mui-KB2795627-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2795627-LangID-amd64.exe

Rozšíření vykazování aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3233

Není k dispozici

CRM2011-Srs-KB2795627-LangID-amd64.3exe

Informace o kumulativní aktualizaci

Kumulativní aktualizace 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 bude k dispozici pro místní zákazníky v lednu 2013.

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Stáhněte balíček 2795627.

Datum vydání:

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:

119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb onlineMicrosoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Důležité: Nelze importovat databázi, která byla vytvořena pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 nebo novější verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 do nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 s kumulativní aktualizaci 5 nebo starší verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011.

Instalace aktualizací systému WindowsSystém Windows Update automaticky nainstalujte 12 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Kumulativní aktualizace 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 bude k dispozici leden 2013.

Můžete nakonfigurovat systém Windows automaticky nainstalovat doporučené aktualizace. Toto nastavení řeší méně podstatné problémy a pomáhá zlepšit práci s počítačem. Volitelné aktualizace se nestahují ani neinstalují automaticky při použití tohoto nastavení.

Další informace o nastavení aktualizací systému Windows, přejděte na následující weby společnosti Microsoft:

Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací

Změnit jak systém Windows instaluje a upozorňuje na aktualizace
Chcete-li nainstalovat 12 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocí systému Windows Update, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Starta do pole Zahájit hledání zadejte text Update . V seznamu výsledků klepněte na položku Windows Update.

 2. V navigačním podokně klepněte na odkaz Vyhledat aktualizacea potom chvíli počkejte, než systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace pro váš počítač.

 3. Pokud se zobrazí zpráva oznamující, že důležité aktualizace jsou k dispozici nebo které vás vyzve ke kontrole důležité aktualizace, klepnutím zaškrtněte pole u všech aktualizací, které jste chcete nainstalovat a klepněte na tlačítko OK. Dále klepněte na tlačítko aktualizace pro další informace.

 4. Klepněte na tlačítko instalovat aktualizace.

 5. Přečíst a přijmout licenční podmínky a klepněte na tlačítko Dokončit (pokud to aktualizace vyžaduje tato akce). Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte heslo. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení, poskytnout potvrzení.


12 kumulativní aktualizace pro Server Microsoft Dynamics CRM součásti nebudou zaúčtovány do služby Windows Update. Však všechny ostatní součásti Microsoft Dynamics CRM 2011 bude k dispozici z webu Windows Update.

Ruční instalaceChcete-li ručně nainstalovat 12 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte takto.

Poznámka: Kumulativní aktualizace 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 bude k dispozici leden 2013.

 1. Přejděte na následující webu Microsoft Update katalogu:

  Katalog služby Microsoft Update

 2. Do pole Hledat zadejte 2795627a klepněte na tlačítko Hledat.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat přidání aktualizace do košíku.

 4. Klepněte na tlačítko Stáhnout.

 5. Klepněte na tlačítko Procházet, určete složku, do které chcete stáhnout aktualizaci a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepněte na tlačítko pokračovata potom klepněte na tlačítko souhlasím přijměte licenční podmínky pro Software společnosti Microsoft.

 7. Jakmile je aktualizace stažena do zadaného umístění, klepněte na tlačítko Zavřít.

Další informace o katalogu Microsoft Update klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

323166 jak stáhnout aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Informace o instalaci dalších

 • Po instalaci této kumulativní aktualizace ukončete všechny existující relace aplikace CRM a poté spusťte novou relaci aplikace CRM.

 • Při vypnutí je zřídit jazykovou sadu, jazykové nastavení všem uživatelům aplikace Microsoft Dynamics CRM, kteří používají tento jazyk bude obnoveno výchozí jazyk. Proces znovu zajišťování jazykové nastavení uživatele neaktualizuje. Proto uživatelé musí obnovit jejich jazykové nastavení v části osobní možnosti, při přihlášení k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

PředpokladyMusíte mít Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 (sestavení 5.0.9690.1992) nebo novější verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 nainstalován pro instalaci této kumulativní aktualizace. Další informace o Update Rollup 6 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2600640 6 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispoziciInformace o kompatibilitě naleznete klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2669091 Microsoft Dynamics CRM Compatibility List

Požadavek na restartováníPokud se zobrazí výzva k restartování počítače, tak udělejte po instalaci kumulativní aktualizace.

Informace o odinstalaci12 kumulativní aktualizace můžete odinstalovat ze serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM. Zálohování databáze před odinstalujte aktualizace kumulativní 12. Další informace naleznete na následujících webech Microsoft Developer Network (MSDN):

Vytvořit úplnou zálohu databáze (SQL Server)

Obnovení zálohy databáze (SQL Server Management Studio)

Poznámka: Pokud použijete kumulativní aktualizaci 10v2 kromě 10v1 kumulativní aktualizace a potom odebrat kumulativní aktualizaci 10v2, změňte konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM pro klienta aplikace Outlook.


Kumulativní aktualizace 12 řeší následující problémy:

 • Atribut scope není pro buňky záhlaví tabulky dat lze určit záhlaví řádků a sloupců.

 • Pokud povolíte kontrolovat příchozí E-maily v parametru aplikace Outlook v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook, obdržíte e-mailové zprávy, které mají nulový stav připojení.

 • Článek můžete publikovat i v případě, že nemáte oprávnění k publikování článku.

 • Nelze se připojit k organizaci Online Service Delivery Platform (OSDP) pomocí sada vývojářských nástrojů Microsoft Dynamics CRM.

 • Po instalaci 6 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 nelze nainstalovat datový konektor SSRS.

 • AdresaURLDomovskéSféry nelze nastavit pomocí směrovač e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Pevná šířka e-mailové zprávy šablony pole pro výběr. Dlouhé názvy proto zabírat více řádků.

 • Nelze otevřít formulář historie auditu, pracovních postupů a dialogů z připojení formuláře.

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 neočekávaně přihlásí soukromé informace v protokolu událostí aplikace.

 • Funkce rychlého hledání hledání nefunguje podle očekávání v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.

 • Klepnutím na Uložit po změně entity ve formulář obchodního vztahu, je odeslána na pozadí formuláře obchodního vztahu.

 • Můžete dojít ke snížení výkonu klienta CRM 2011 pro aplikaci Outlook po zakázání parametr Použít režim serveru Exchange s mezipamětí v aplikaci Outlook nastavení.

 • Při přihlášení k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 zpracovává systém nákladné dotazu v tabulce PrincipalObjectAccessReadSnapshot.

 • Po povolení sady Slovinský multilingual user interface (MUI) a nastavit dobu trvání záznamu na více než jednu hodinu, nelze uložit záznam.

 • Po otevření z webu, který nesouvisí s aplikací Microsoft Dynamics CRM pomocí navigační odkaz záhlaví tabulky, nelze otevřít záznam nebo vyhledávací hodnoty v mřížce.

 • Při sledování schůzky na sdílený kalendář, jsou vytvořeny duplicitní schůzky. K tomuto problému dochází, pokud je vypnutý parametr Použít režim serveru Exchange s mezipamětí .

 • Předpokládejme, přidat projekt testování částí řešení v aplikaci Microsoft Visual Studio 2010 používající projektu balíček Microsoft Dynamics CRM 2011. Při generování Obálka pomocí sada nástrojů pro vývojáře pro projekt testování částí, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Parametr je nesprávný. (Výjimky z HRESULT: 0x80070057(E_INVALIDARG)).

 • Při exportu do aplikace Microsoft Excel se záznamem, vyvolá chybu trasování zásobníku.

 • Předpokládejme, že přihlášení k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocí internetové nasazení (IFD). Při otevření více oken zobrazí výzva formulář "Je vyžadováno ověření" v každém okně.

 • Dojde-li k plug-in související chyby, se zobrazí následující chybová zpráva místo plug-in výjimku:

  Kód ISV přerušil operaci.

 • Po instalaci kumulativní aktualizace 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 a pokud je povolena funkce základní ověřování deklarací identity, nelze získat přístup k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2007 koncové body.

 • Předpokládejme, že používáte profil, jehož uživatelské jméno obsahuje stejnou předponu jako uživatelské jméno jiného profilu. Potom zadejte pověření pro profil v směrovač e-mailové zprávy. Při zkoušce přístupu k profilu ve směrovači e-mailovou zprávu, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Zadaný objekt nebyl nalezen v úložišti. Ověřte, zda pověření uživatele zadané oprávnění přijmout na cílový poštovní schránky.

 • Tlačítko Hromadná korespondence je zakázáno ve formuláři účtu uživatele prodejce, který nemá oprávnění k zápisu.

 • Nelze povolit funkci "Auditovat entita procesu" organizace, která je založena v Japonsku.

 • Nelze změnit pole odesílatele pro záznam telefonního hovoru pomocí modulu plug-in, který byl registrován ve fázi před operací v režimu synchronní spuštění.

 • I když nemáte oprávnění k vytváření rychlé kampaně v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook, můžete použít funkci Rychlé kampaně a odpovědi na kampaň.

 • Při "Náhled všech položek v Automatický náhled" je povoleno nastavení parametru japonskou jazykovou v aplikaci Outlook, aplikace Outlook dojde k chybě.

 • Předpokládejme, povolit funkce službou AD FS v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Potom zkopírujte záznam entity adresy URL v prohlížeči, vložit adresu URL do listu aplikace Excel a klepněte na hypertextový odkaz. Pokud znovu klepnete na hypertextový odkaz hypertextový odkaz není přímo jste správnou stránku.

 • Po klepnutí na tlačítko ovládacího prvku kalendáře ve formě, která obsahuje pole data a času, nastavení jen pro čtení v aplikaci Internet Explorer 8, nastane chyba skriptu.

 • Hodnota MaxLength je nesprávná v atributu MaxLength pro theActivityPartyBase.ExchangeEntryIdfield.

 • Předpokládají, že obdržíte aktualizované událost, která byla vytvořena pomocí webového formuláře v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook. Klepněte na tlačítko synchronizovat s CRMpůvodní schůzka odstraněna.

 • Předpokládejme, že instalaci kumulativní aktualizace 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 a poté otevřete Microsoft Dynamics CRM 2011 v aplikaci Windows Internet Explorer. Pokud je povolen klíč MaxRowsPerPage nebo TurnOffFetchThrottling, obdržíte chybovou zprávu, která uvádí, že jste obdrželi číslo stránky nuly.
  Další informace o tom, jak povolit MaxRowsPerPage a TurnOffFetchThrottling klíče, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  911510 počet výsledků hledání, který je vrácen je 5000 při nastavit atribut "Počet" 20 000 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Kumulativní aktualizace 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje opravy hotfix nebo aktualizace, musíte povolit nebo konfigurovat ručně.

Schopnost Synchronizovat soukromé vlastnosti z aplikace Outlook do aplikace CRM

Synchronizovat soukromé vlastnosti z události aplikace Outlook do aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 s 13 kumulativní aktualizace

Kumulativní aktualizace 11 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje opravy hotfix nebo aktualizace, musíte povolit nebo konfigurovat ručně. Tento problém musí vyřešit ručně po instalaci opravy hotfix nebo aktualizace.

Průvodce nasazením pravidel nefunguje v kombinovaném prostředí serveru Exchange 2003 a Exchange 2010.

Průvodce nasazení pravidla e-mailů Microsoft Dynamics CRM směrovač nefunguje v kombinovaném prostředí serveru Exchange 2003 a Exchange 2010

Kumulativní aktualizace 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně.

Další informace o funkci EnableRetrieveMultipleOptimization vlastnost zobrazení v následujícím dokumentu white paper "Optimalizace výkon z dotazů proti velkých sad dat" oddílu.

Další informace o funkci Rychlé hledání zobrazení v následujícím dokumentu white paper "Optimalizace výkon z rychlé vyhledání dotazy" oddíl.

Chcete-li stáhnout dokument white paper Optimalizace a údržba aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 serverová infrastruktura , přejděte na následující web Microsoft Download Center:

Optimalizace a údržba aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 serverová infrastrukturaKumulativní aktualizace 8 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně. Chcete-li povolit nebo nakonfigurovat na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizace, postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2651621 nízký výkon při použití Najít dostupné časy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 6 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně. Chcete-li povolit nebo konfigurovat aktualizace na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2664150 jak ovládat tabulky PrincipalObjectAccess nárůst CRM 2011Vyčistit tabulky PrincipalObjectAccess po instalaci Update Rollup 6, postupujte podle kroků v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2741514 pomalý výkon při přidržení zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRMKumulativní aktualizace 5 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně. Chcete-li povolit nebo konfigurovat aktualizace na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Navíc pokud chcete zachovat funkci verze Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podle kroků v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2535245 dochází nízký výkon při provádění dotazů RetrieveMultiple na velkých sad dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.


Následující problémy byly vyřešeny pomocí opravy kritických na vyžádání (COD):

 • Předpokládá instalaci kumulativní aktualizace 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 a Microsoft Dynamics CRM 2011 otevřete v aplikaci Windows Internet Explorer. Pokud je povolen klíč MaxRowsPerPage nebo TurnOffFetchThrottling, obdržíte chybovou zprávu, která uvádí, že jste obdrželi číslo stránky nuly.
  Další informace o tom, jak povolit MaxRowsPerPage a TurnOffFetchThrottling klíče, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  911510 počet výsledků hledání, který je vrácen je 5000 při nastavit atribut "Počet" 20 000 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM


Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×