Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

ÚVOD

Kumulativní aktualizace 13 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 je nyní k dispozici. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

Poznámka: Kumulativní aktualizace 13 zavádí podporu pro systém Windows Server 2012 a Active Directory Federation Services (AD FS) 2.1. Self-Healing instalace (SHS) potřebné k instalaci 13 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 v systému Windows Server 2012 bude zveřejněno na webu Microsoft Update společně s kumulativní aktualizací v střední k pozdní duben 2013. Prosím naleznete v následujícím článku kompatibility:

Aplikace Microsoft Dynamics CRM Compatibility List

Poznámka: Předchozí kumulativní (aktualizace kumulativní 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011) přináší další prohlížeče kompatibility. Další informace o tomto naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Kompatibilita prohlížečů, které jsou součástí kumulativní aktualizace 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 nebo 2012 dne aktualizace služby
Poznámka: Kumulativní aktualizace 12 ve funkci Rychlé hledání optimalizace najít také nové indexy pro tyto entity. Tyto indexy jsou vytvořeny při instalaci aktualizace kumulativní 12. Navíc některé části procesu instalace trvat déle, než očekávané dokončení. To je protože indexy musí být naplněna. Doba potřebná k naplnění indexy závisí na velikosti objektu DataSet.

 • Případy

 • Příležitosti

 • Konkurence

 • Kontakt ( Telefonní číslo pole)

 • Organizační jednotka

 • Připojení

 • Propojovací Role

 • Článek znalostní BÁZE

 • Realizace

 • Výrobek

 • Prodejní dokumentace

Další informace o indexy naleznete v tématu indexy přidané pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizace kumulativní 12.

Poznámka: Kumulativní aktualizace 12 obsahuje také aktualizace pro software development kit (SDK), metadata a informační kanály o aktivitách. Další informace naleznete v následujících webů společnosti Microsoft:

Co je nového v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 a Microsoft Dynamics CRM

Načíst a zjistit změny metadat

Použití spustit více jak vylepšit výkon pro hromadné načtení dat

Aktivitách entit
Poznámka: Předchozí aktualizace kumulativní (aktualizace kumulativní 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011) zavedena další funkce a podpora v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Další informace naleznete v následujících webů společnosti Microsoft:

Podpora v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 a Microsoft Office 2013

Podpora aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 a Windows 8

Podpora aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 a Internet Explorer 10
Kumulativní aktualizace 10 zahrnuje vylepšení výkonu pro dotazy a funkci Rychlé hledání. Další informace naleznete v tématu "Optimalizace výkonu dotazů proti velkých sad dat" a "Optimalizace výkonu dotazů rychle najít" oddíly na následujícím webu společnosti Microsoft:

Optimalizace a údržba aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 serverová infrastruktura

Další informace

Vytvořit čísla a názvy souborů této kumulativní aktualizace

Kumulativní balíček

Číslo sestavení

Název souboru (32bitová verze)

Název souboru (64bitová verze)

Server Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3448

Není k dispozici

CRM2011-Server-KB2791312-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikace Microsoft Office Outlook

5.0. 9690.3448

CRM2011-Client-KB2791312-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2791312-LangID-amd64.exe

Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3448

CRM2011-Router-KB2791312-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2791312-LangID-amd64.exe

2011, jazykové sady aplikace Microsoft Dynamics CRM

5.0. 9690.3448

CRM2011-Mui-KB2791312-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2791312-LangID-amd64.exe

Rozšíření vykazování aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3448

Není k dispozici

CRM2011-Srs-KB2791312-LangID-amd64.3exe

Informace o kumulativní aktualizaci

Kumulativní aktualizace 13 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispozici pro místní zákazníky.

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Stáhněte balíček 2791312

Datum vydání: 26. března 2013

Další informace o stažení Microsoft podporují soubory, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base: 119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Důležité: Nelze importovat databázi, která byla vytvořena pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 nebo novější verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 do nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 s kumulativní aktualizaci 5 nebo starší verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011.

Instalace aktualizací systému WindowsSystém Windows Update automaticky nainstalovat 13 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Tato kumulativní aktualizace bude k dispozici na Windows Updates v dubnu 2013.

Můžete nakonfigurovat systém Windows automaticky nainstalovat doporučené aktualizace. Toto nastavení řeší méně podstatné problémy a pomáhá zlepšit práci s počítačem. Volitelné aktualizace se nestahují ani neinstalují automaticky při použití tohoto nastavení.

Další informace o nastavení pro instalaci aktualizací systému Windows, přejděte na následující weby společnosti Microsoft:

Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací

Změnit jak systém Windows instaluje a upozorňuje na aktualizace
Chcete-li nainstalovat 13 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocí systému Windows Update, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Starta do pole Zahájit hledání zadejte text Update . V seznamu výsledků klepněte na položku Windows Update.

 2. V navigačním podokně klepněte na odkaz Vyhledat aktualizacea potom chvíli počkejte, než systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace pro váš počítač.

 3. Pokud se zobrazí zpráva oznamující, že důležité aktualizace jsou k dispozici nebo vás vyzve ke kontrole důležité aktualizace, zaškrtněte políčka u všech aktualizací, které chcete nainstalovat a potom klepněte na tlačítko OK. Dále klepněte na tlačítko aktualizace pro další informace.

 4. Klepněte na tlačítko instalovat aktualizace.

 5. Přečíst a přijmout licenční podmínky a klepněte na tlačítko Dokončit (pokud to aktualizace vyžaduje tato akce). Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte heslo. Potvrďte, že souhlasíte s podmínkami, pokud se zobrazí výzva k tomu.


Ruční instalaceChcete-li ručně nainstalovat 13 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte takto.

 1. Přejděte na následující web Microsoft Update Catalog:

  Katalog služby Microsoft Update

 2. Do pole Hledat zadejte 2791312a klepněte na tlačítko Hledat.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat přidání aktualizace do košíku.

 4. Klepněte na tlačítko Stáhnout.

 5. Klepněte na tlačítko Procházet, určete složku, do které chcete stáhnout aktualizaci a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepněte na tlačítko pokračovata potom klepněte na tlačítko souhlasím přijměte licenční podmínky pro Software společnosti Microsoft.

 7. Jakmile je aktualizace stažena do zadaného umístění, klepněte na tlačítko Zavřít.

Další informace o katalog služby Microsoft Update klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

323166 jak stáhnout aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Informace o instalaci dalších

 • Po instalaci této kumulativní aktualizace ukončete všechny existující relace aplikace Microsoft Dynamics CRM a poté spusťte novou relaci aplikace Microsoft Dynamics CRM.

 • Při vypnutí je zřídit jazykovou sadu, jazykové nastavení všem uživatelům aplikace Microsoft Dynamics CRM, kteří používají tento jazyk bude obnoveno výchozí jazykové nastavení. Proces znovu zajišťování jazykové nastavení uživatele neaktualizuje. Proto uživatelé musí obnovit jejich jazykové nastavení v části osobní možnosti, při přihlášení k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

PředpokladyMusíte mít Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 (sestavení 5.0.9690.1992) nebo novější verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 nainstalován pro instalaci této kumulativní aktualizace. Další informace o Update Rollup 6 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2600640 6 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispoziciInformace o kompatibilitě naleznete klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2669091 Microsoft Dynamics CRM Compatibility List

Požadavek na restartováníPokud se zobrazí výzva k restartování počítače, tak udělejte po instalaci kumulativní aktualizace.

Informace o odinstalaci13 kumulativní aktualizace můžete odinstalovat ze serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM. Zálohování databáze před odinstalujte aktualizace kumulativní 13. Další informace naleznete na následujících webech Microsoft Developer Network (MSDN):

Vytvořit úplnou zálohu databáze (SQL Server)

Obnovení zálohy databáze (SQL Server Management Studio)

Poznámka: Pokud použijete kumulativní aktualizaci 10v2 kromě 10v1 kumulativní aktualizace a potom odebrat kumulativní aktualizaci 10v2, změňte konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM pro klienta aplikace Outlook.


Kumulativní aktualizace 13 řeší následující problémy:

 • Předpokládejme, že povolení Vyrovnávání zatížení sítě (NLB pro internetové nasazení (IFD) a nároky ověřování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011). Životnost tokenu lze nastavit na více než deset hodin pro pohledávky a koncové body služby IFD. V takovém případě neočekávaně zobrazí zpráva po deseti hodinách, který vyžaduje ověření.

 • Klient CRM pro aplikaci Outlook nelze konfigurovat pomocí adresy URL organizace Office 365 CRM organizace.

 • CallerId vlastnost není nakonfigurován pro volání služby Windows Communication Foundation (WCF), které jsou vyrobeny z Microsoft Silverlight a Microsoft Jscript.

 • Pokud přiřadíte všechny záznamy z jednoho uživatele jinému uživateli, dojde k vypršení časového limitu.

 • Při exportu listu aplikace Microsoft Excel se liší od názvu zobrazení listu název exportovaného souboru.

 • Při odpovědi na sledované e-mailové zprávy, které jste obdrželi od jiného uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM dojde k chybě "prvWriteActivity oprávnění".

 • Úpravy nelze importovat do aplikace Microsoft Dynamics CRM. Tento problém je způsoben vztahy, které nepoužívají správné předpony.

 • Out-of-Box SQL na základě zprávy nefungují podle očekávání, pokud dynamicky generovaném řetězec je delší než 4 000 znaků.

 • Při sloučení e-mailových zpráv pomocí pravidel v aplikaci Microsoft Word, Microsoft Outlook dojde k chybě.

 • WorkflowContext.CreateOrganizationService funkce nepoužívá aktuální ID uživatele.

 • Předpokládejme, že vytvoříte aplikaci SDK a pak aplikace vytvoří e-mailovou zprávu. Vytvořit přílohu mime aktivity, který je spojen s e-mailovou zprávu a potom načíst všechny sloupce přílohy. V takovém případě je nesprávně uveden logický název e-mailové zprávy jako název přílohu mime aktivity.

 • Po klepnutí na odkaz v mapě webu, očekávat všechny odkazy mapy webu jsou otevřeny pro odkaz, který jste klepli.

 • Při vytváření entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM nejsou importovány vlastní nastavení úrovně pásu karet formuláře.

 • Po instalaci klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 kumulativní aktualizace 12for nelze konfigurovat vyhledávání hodnot pomocí jazyka Jscript.

 • Kopírování události do aplikace Microsoft Dynamics CRM se předpokládá. Však při zobrazení události v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, budete přesměrováni na původní událost místo zkopírované schůzky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

 • Čas není správně zobrazen v popisku pro následné úkoly pro záznamy aplikace Microsoft Dynamics CRM v aplikaci Outlook.

 • Pokud nastavíte oprávnění pro čtení pro šablony e-mailové zprávy k Organizační jednotce, šablony pro osobní e-mailové zprávy nelze zobrazit.

 • Se předpokládá aktualizaci formuláře k načtení dat do formuláře pomocí tlačítka zelený kruh. Při exportu dat do aplikace Excel data v pátém podmřížku není exportován.

 • Změny v Služba asynchronního zpracování chyb při příjmu Obecná chyba SQL opakovat plugin.

 • Nelze získat přístup k CRM po importu organizace s uživateli z sekundární domény.

 • Pokud uživatelský účet je zakázán ve výchozím nastavení organizace, nemůžete spustit sestavy na základě cesty.

 • Při načítání formuláře na základě rolí, počítač zamrzne.

 • Je-li předmět prázdné e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, nelze převést e-mailové zprávy případů a příležitostí.

 • Postup integrace sběrnice služby Azure nebere v úvahu velikost zprávy.

 • Nelze exportovat překlady, které mají duplicitní popisky.

 • Po exportu dat do aplikace Excel pomocí možnost "Exportovat uložené zobrazení" data v aplikaci Excel nezobrazí.

 • Záznam nelze importovat, pokud má nadřazený záznam záznam neaktivní duplicitní.

 • Při vyhledávání ve volbě "Rychlé hledání" hledání jsou vráceny žádné výsledky.

 • Při exportu dat do aplikace Excel pomocí možnosti Dynamický list pro aktivity dojde k chybě System.InvalidCastException.

 • Předpokládají nastavit Chování vztahu pro přiřazení hodnoty na Sebe jako aktivní. V takovém případě nelze přiřadit události uživatele.

 • Po načtení více dotazů můžete dojít ke snížení výkonu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Pokud existují více než 1 000 organizační jednotky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM a potom načíst dotazy, dále se zobrazí následující chybová zpráva:

  Nesprávná syntaxe poblíž klíčové slovo "Unie".

 • Pokud dojde k chybě při volání funkce AppGridWebService.ashx, nikoli správné chybová zpráva.

 • 11 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 nelze nainstalovat v počítači, který má francouzskou verzi systému Windows, serveru SQL Server a nainstalovat aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Když jsou odstraněny out-of-the-box řídicí panely, nelze importovat nebo exportovat řešení.

 • Pokud modul plug-in zruší uložit operaci produkt příležitosti, "zákazník výjimky" chybová zpráva se nezobrazí.

 • Vyberete-li hodnotu Zobrazit pouze záznamy v dialogovém okně Vyhledat záznamy, které vlastní všichni uživatelé jsou neočekávaně zobrazí.

 • Po změně některých rolí uživatelů žádné uživatelé mohou navštívit web aplikace Microsoft Dynamics CRM. K tomuto problému dochází z důvodu blokování řetězce SQL.

 • Při pokusu o vytvoření organizačních jednotek dochází snížení výkonu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

 • "Sledování v CRM" je zobrazen místo "Untrack" na tlačítko sledovat v aplikaci CRM pro schůzky.

 • Po odstranění oprávnění role pomocí spravovaného řešení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, nelze znovu přidat oprávnění role.

 • Nadpisy poznámek nejsou zobrazeny v ovládacím prvku poznámky.

 • Nelze změnit nadřazenou organizační jednotku na kořenovou organizační jednotku.

 • V měsíčním zobrazení kalendáře nelze otevřít vlastní aktivity.

 • Při konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook v systému Windows Server 2012 s Active Directory Federation Services 2.1 (ADFS 2.1) nainstalován, budete přesměrováni na koncový bod neplatná metadata exchange (MEX).

 • Pokud chcete přidat přílohu k dokumentu hromadné korespondence, název souboru připojeného souboru obsahuje úplnou cestu k souboru.

 • Při nastavení role zabezpečení jsou nakonfigurována tak, aby skryté skupiny ikon, pásy karet nezobrazují.

 • Poté, co odstraníte odkazované týmu ze záznamu, nelze zobrazit historii auditu odkazované týmu. Dále se zobrazí chybová zpráva.

 • Účty nejsou zobrazeny v zobrazení aktivní účet v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook.

 • Při exportu řešení po 12 kumulativní aktualizace se vztahy n: nejsou exportovány.
Kumulativní aktualizace 13 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM obsahuje následující opravu, musíte povolit ručně:

Při události ve stavu čekání až do splnění podmínky není spuštěna.

Nastavení OrgDBOrg nastavení na hodnotu True ActivateAdditionalRefreshOfWorkflowConditions (http://support.microsoft.com/kb/2691237)

Kumulativní aktualizace 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně:


Synchronizovat soukromé vlastnosti z události aplikace Outlook do aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 s 13 kumulativní aktualizace

Kumulativní aktualizace 11 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 řeší následující problém. Tento problém musí vyřešit ručně po instalaci 11 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.


Průvodce nasazení pravidla e-mailů Microsoft Dynamics CRM směrovač nefunguje v kombinovaném prostředí serveru Exchange 2003 a Exchange 2010

Kumulativní aktualizace 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 8 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně:

2651621 nízký výkon při použití Najít dostupné časy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 6 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně:

2664150 jak ovládat tabulky PrincipalObjectAccess nárůst CRM 2011Vyčistit tabulky PrincipalObjectAccess po instalaci Update Rollup 6, postupujte podle kroků v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2741514 pomalý výkon při přidržení zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRMKumulativní aktualizace 5 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně:

2535245 dochází nízký výkon při provádění dotazů RetrieveMultiple na velkých sad dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.


Následující problémy byly vyřešeny pomocí opravy kritických na vyžádání (COD):

 • Při přidat příjemce do záznam aktivity, sdílení záznamu neočekávaně všem příjemcům.

 • Při vytvoření telefonního hovoru od hodnoty není aktualizován plugin předběžná operace.

 • Při nulové čáře v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook dojde k přetečení zásobníku.

 • Při importu textových dat dojde k chybě SecLib::CheckPrivilege.

 • Odpovědi a předané zprávy sledované e-mailové zprávy jsou sledovány neočekávaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

 • Předpokládají spuštění funkce Nastavit týká se na zboží v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook. Po zrušení průvodce nastavit týká se, je položka sledována neočekávaně.

 • Po importu do spravovaného řešení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM se zobrazí popisky ve formuláři pro řešení nesprávné informace.

 • Předpokládejme, že operaci importu nezdaří některé záznamy v organizaci nestandardní. Při pokusu exportovat historii selhání, se zobrazí chybová zpráva oznamující, že tento záznam není k dispozici.

 • Webové služby definition language (WSDL) informace pro soubor Organization.svc se nečekaně vrátila zátěže secure sockets layer (SSL).

 • Pokud změníte vlastnosti v "Odeslat e-mail" nebo "Vytvoření e-mailu" krok pracovního postupu, dojde k chybě výjimka.

 • Během BackgroundSendEmail dochází k výjimce chybu "By nikdy dosáhne tohoto bodu".

 • Po navrhnout nový čas pro opakované události opakované události jsou převedeny do neopakovanou schůzku.

 • Při události ve stavu čekání až do splnění podmínky není spuštěna.

 • Při spuštění sledování kontaktu, který byl dříve sledovány v aplikaci Outlook, zobrazí se dialogové okno Duplicitní záznam .

 • Doplňku Zarafa pro aplikaci Outlook v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook nefunguje.

Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.


Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×