ÚVOD

K dispozici je kumulativní aktualizace 6 pro Microsoft Dynamics CRM 2011. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace, které jsou zahrnuty v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

Další informace

Vytvořit čísla a názvy souborů této kumulativní aktualizace

Číslo sestavení balíčků aktualizací pro následující součásti je 5.0.9690.1992.

 • Server Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikace Microsoft Office Outlook

 • Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 Report Authoring Extension

 • 2011, jazykové sady aplikace Microsoft Dynamics CRM

 • Rozšíření vykazování aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011

Názvy souborů pro 32bitové verze balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Bids-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-i386.exe

Názvy souborů pro 64bitové verze balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:

 • CRM2011-Server-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Srs-KB2600640-LangID-amd64.3exe

Informace o kumulativní aktualizaci

Kumulativní aktualizace 6 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 bude znovu vydána pro místní zákazníky na 20 leden 2012.

Kumulativní aktualizace 6 byla původně vydána 12. leden 2012. Pokud jste nainstalovali starší verzi budete moci nainstalovat tuto kumulativní aktualizaci starší verze.

Pokud jste nainstalovali zahrnuté balíčky, které jsou úplné instalace, které zahrnují Update Rollup 6 prosím viz tento KB při dojde k chybě instalaci Update Rollup 6. MSPInstallAction se nezdařilo.

Pro zákazníky online Vylepšení infrastruktury jsou prováděny v CRM Online. Z tohoto důvodu kumulativní aktualizace se projeví na servery až vylepšení jsou dokončeny. Prostřednictvím stránky upozornění systému pro okno údržby systému budete upozorněni o při organizaci bude aktualizována na novou infrastrukturu. Nejnovější aktualizace se automaticky uplatní v té době.

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Stáhnout balíček 2600640. Datum vydání: 20. ledna 2012

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:

119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Důležitá poznámkaNelze importovat databázi vytvořenou pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 nebo vyšší verzi nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 s kumulativní aktualizaci 5 nebo starší verze. Tento scénář není podporován.

Instalace aktualizací systému WindowsChcete-li automaticky nainstalovat 6 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011, můžete systém Windows Update. Kumulativní aktualizace 6 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 bude k dispozici na webu Windows Update na 24 leden 2012.

Poznámka: Nelze odebrat kumulativní aktualizace 6. Aktualizace specifické databáze jsou použity v Update Rollup 6, která neumožní Update Rollup 6 odinstalovat. Byste měli zálohovat databáze před instalací této aktualizace.

Můžete také nastavit systém Windows automaticky nainstalovat doporučené aktualizace. Toto nastavení můžete řešit méně podstatné problémy a zlepšit práci s počítačem. Volitelné aktualizace se nestahují ani neinstalují automaticky.

Další informace o typech aktualizací, které publikuje společnost Microsoft, navštivte následující weby společnosti Microsoft:

Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací

Změnit jak systém Windows instaluje a upozorňuje na aktualizaceChcete-li nainstalovat 6 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocí systému Windows Update, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Starta do pole Zahájit hledání zadejte text Update . V seznamu výsledků klepněte na položku Windows Update.

 2. V navigačním podokně klepněte na odkaz Vyhledat aktualizacea potom chvíli počkejte, než systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace pro váš počítač.

 3. Pokud se zobrazí zpráva oznamující, že důležité aktualizace jsou k dispozici nebo které vás vyzve ke kontrole důležité aktualizace, můžete zobrazit a vybrat důležité aktualizace k instalaci.

 4. V seznamu klepněte na všechny důležité aktualizace pro další informace. Zaškrtněte políčko u všech aktualizací, které chcete nainstalovat a klepněte na tlačítko OK.

 5. Klepněte na tlačítko instalovat aktualizace.

 6. Přečíst a přijmout licenční podmínky a klepněte na tlačítko Dokončit (pokud to aktualizace vyžaduje tato akce). Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte heslo. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení, poskytnout potvrzení.

Ruční instalaceChcete-li ručně nainstalovat 6 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte takto:

 1. Navštivte následující web Microsoft Update katalogu:

  Katalog služby Microsoft Update

 2. Do pole Hledat zadejte 2600640 a klepněte na tlačítko Hledat.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat přidání aktualizace do košíku.

 4. Klepněte na tlačítko Stáhnout.

 5. Klepněte na tlačítko Procházet, určete složku, do které chcete stáhnout aktualizaci a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepněte na tlačítko pokračovata potom klepněte na tlačítko souhlasím přijměte licenční podmínky pro Software společnosti Microsoft.

 7. Jakmile je aktualizace stažena do zadaného umístění, klepněte na tlačítko Zavřít.

Další informace o katalogu Microsoft Update klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

323166 jak stáhnout aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Informace o instalaci dalších

 • Po instalaci této kumulativní aktualizace ukončete všechny existující relace aplikace CRM a poté spusťte novou relaci aplikace CRM a zahrnutím změn.

 • Při vypnutí je zřídit jazykovou sadu, jazykové nastavení všem uživatelům aplikace Microsoft Dynamics CRM, kteří používají tento jazyk bude obnoveno výchozí jazyk. Proces znovu zajišťování jazykové nastavení uživatele neaktualizuje. Proto uživatelé musí obnovit jejich jazykové nastavení v části osobní možnosti, při přihlášení k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

PředpokladyMusíte mít Microsoft Dynamics CRM 2011 sestavení 5.0.9688.583 k instalaci této kumulativní aktualizace nainstalována.

Další informace o aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 sestavení 5.0.9688.583, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2461082 je k dispozici aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

Požadavek na restartováníPokud se zobrazí výzva, restartujte počítač po instalaci kumulativní aktualizace.

Informace o odinstalaci6 kumulativní aktualizace nelze odebrat. Aktualizace specifické databáze jsou použity v Update Rollup 6, která neumožní Update Rollup 6 odinstalovat. Byste měli zálohovat databáze před instalací této aktualizace.


Kumulativní aktualizace 6 obsahuje také aktualizace služby aplikace Dynamics CRM Q4 funkce. Další informace o aktualizace služby aplikace Dynamics CRM Q4 funkce navštivte následující web společnosti Microsoft:

Microsoft Dynamics CRM: silnici dopředu


Kumulativní kumulativní aktualizaci, která obsahuje všechny opravy pro problémy, které jsou popsány v kumulativní aktualizaci 1 až 5 kumulativní aktualizace je kumulativní aktualizace 6.

Další informace o předchozích kumulativních a problémy, které mohou vyřešit získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2466084 je k dispozici kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011
2466086 je k dispozici kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011
2547347 je k dispozici kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011
2556767 4 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispozici
2567454 kumulativní aktualizaci 5 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispozici

Kumulativní aktualizace 6 obsahuje následující další opravy a aktualizace:

 • Po vytvoření bitové kopie pro správu instalace Self-Healing (SHS) pomocí souboru MSP, který je zahrnuta v kumulativní aktualizaci 5 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011, zobrazí se následující chybová zpráva:


  CString::LoadString(7407) se nezdařilo.

 • Při pokusu o upgrade z aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 inovace nezdaří během metodu ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes na žádost RetrieveMultiple.

 • Můžete dojít ke snížení výkonu při upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Přístup na adresu URL serveru Microsoft Dynamics CRM 2011 mobilní stránku a potom se pokuste vytvořit účet, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Došlo k neočekávané chybě.

 • Při použití Microsoft Silverlight spolu s webových prostředků, formuláře nezobrazí podle očekávání. K tomuto problému dochází, pokud není zaškrtnuto políčko tuto kartu standardně rozbalit kartu vlastnosti.

 • Předpokládejme, že používáte následující formát názvu vaší organizace:

  • Poslední jméno, křestní jméno Iniciála druhého jména

  Pokud použijete k vytvoření kontaktu pouze příjmení, další čárka (,) je zobrazen na konci názvu kontaktu.

 • Předpokládejme, klepněte na tlačítko Změnit vlastnosti do pole Komentář k článku (článek) článku entity. Zavřete dialogové okno Editor formulářů , zobrazí se následující chybová zpráva:


  Aplikace Microsoft Dynamics CRM došlo k chybě.

 • Při přidání pole Popis zobrazení aktivita pro aktivity e-mailu, zobrazí se ve sloupci mřížky a text popisu kódu HTML.

 • Předpokládejme, že přidání webového prostředku HTML, která obsahuje odkaz na stránku "ClientGlobalContext.js.aspx" v navigačním podokně formuláře. Při otevření webového prostředku, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Aplikace Microsoft Dynamics CRM došlo k chybě.

 • Při otevření kalendáře v oblasti Moje práce , aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 neposouvá na první hodinu pracovního dne.

 • Jde o takovouto situaci:

  • Nacházíte se v prostředí, které má nadřazené a podřízené organizační jednotky.

  • Můžete vytvořit šablonu e-mailu na nadřazené úrovni.

  • Můžete nastavit šablonu e-mailu lze zobrazit na podřízené úrovni.

  • Při pokusu o vytvoření e-mailové zprávě v podřízené úrovni organizační jednotky.

  V tomto scénáři nemůže uživatel použít šablonu e-mailu vytvořit e-mailové zprávy.

 • Použijete-li funkci plánování služby události v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 s Internet Explorer 9, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Nelze spustit kód z uvolněné skriptu.

 • Při exportu řešení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online, nebudete vyzváni k otevření nebo uložení souboru.

 • Po importu řešení obsahující vlastní zobrazení je nesprávně nastaven atribut výchozí zobrazení na zobrazení existující nebo nové zobrazení.

 • Při provedení změny vlastního nastavení a potom klepněte na příkaz Publikovat všechna vlastní nastavení, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Došlo k neošetřené výjimce.

 • Při spuštění modulu plug-in PersistMatchCode v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Obecná chyba SQL.

 • Při pokusu o import dat účtu se zobrazí následující chybová zpráva:


  Došlo k chybě serveru SQL Server. Opakujte tuto akci znovu. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte Společenství Microsoft Dynamics CRM pro řešení nebo se obraťte na správce aplikace Microsoft Dynamics CRM vaší organizace. Nakonec můžete kontaktovat Microsoft Support.

 • Pokud odstraníte záznam, který obsahuje hlavní objekt přístup (POA) záznamů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 a Microsoft Dynamics CRM Online, nejsou odstraněny záznamy v tabulce POA.

 • Při pokusu provést proces hromadného odstranění ze Složky Moje zobrazení snímku, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Záznam není k dispozici. Požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení.

 • S organizací, která má duplicitní popisný název v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online nelze použít nástroj OrgDBOrgSettings.

 • Při importu řešení Microsoft Dynamics CRM nejsou znovu vytvořit kaskádové funkce SQL.

 • Spustíte-li filtrovaná zobrazení aktivit v sestavách nebo aplikace ISV, filtrovaná zobrazení nezobrazují sdílené záznamy.

 • Duplicitní indexy jsou vytvořeny pro aktivity uzavření objednávky, uzavření příležitosti a písmeno v tabulce ActivityPointerBase.

 • Automaticky generované číslo článku znalostní báze Knowledge Base (KB) obsahuje příponu neočekávaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Poznámka: Při instalaci Update Rollup 6 nastavení SkipSuffixOnKBArticles je přesunuta do tabulky Orgdborgsettings. Chcete-li odebrat příponu z číslo článku KB, povolte nastavení pomocí nástroje Orgdborgsettings.

 • Některé konstruktory BusinessEntityMoniker, EntityExpression a BusinessEntity nepoužívejte existující místní organizace.

 • Předpokládá vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Při pokusu vložit do listu aplikace Excel exportovaných ze sestavy kontingenční tabulky, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Název pole kontingenční tabulky není platný. Chcete-li vytvořit kontingenční tabulku, je nutné použít data uspořádaná jako seznam s popisky sloupců. Chcete-li změnit název pole kontingenční tabulky, zadejte nový název pole.

 • Předpokládejme, že používáte servery front-end aplikace Microsoft Dynamics CRM v prostředí vyrovnávání zatížení. Dojde k selhání uzlu v nasazení, nebo se stane nedostupný, nelze spustit sestavu FetchXML.

 • Výchozí místo Verboseje nastavena úroveň protokolování na serveru Exchange webové služby (EWS) stopy.

 • Pokud Exchange CAS server a poštovní schránky serveru Exchange role nejsou na stejném serveru nelze nasadit pravidla pro poštovní schránky uživatele v prostředí Microsoft Exchange 2010.

 • Předpokládejme, že odstranit oprávnění pro dokumenty a přístup k webu služby SharePoint pro role zabezpečení aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Při přihlášení jako uživatel, který má role zabezpečení v části "dokumenty" zůstane zobrazen v navigačním panelu. Po klepnutí na tlačítko v části "dokumenty", dále se zobrazí chybová zpráva oprávnění.

 • Při pokusu změnit hodnotu množství tak, že přidáte skript události Při načtení formuláře produkt v příležitosti, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Hodnota v poli množství se změnil z "1.0000000000" na "1.00000" z důvodu aktualizace počtu desetinných míst v produktu.

 • Po konfiguraci pravidlo deklarací a vyloučit pravidlo pro název deklarace v okně Nastavení internetového nasazení a nároky klienta Microsoft Dynamics CRM, OrganizationData.svc stránka nefunguje.

 • Při pokusu nastavit dvoubajtové znakové název seznamu slev, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Duplicitní záznam: Záznam s těmito hodnotami již existuje. Nelze vytvořit duplicitní záznam. Vyberte jeden nebo více jedinečných hodnot a opakujte akci.

 • Při vytváření dynamického marketingového seznamu pomocí filtru a filtr obsahuje vyhledávací pole, která představuje relaci n: n s vlastní entity, filtr nemění marketingového seznamu, který vytváříte.

 • Uložené dotazy nelze vrátit data do dynamické marketingové seznamy.

 • Při exportu typu seznam stran buňky listu aplikace Excel, středník (;) v typu seznam stran buňky vytvoří řádek neočekávaně.

 • Při provedení uložení operace ve formuláři pro druhý čas, aplikace zobrazí následující chybová zpráva:


  Přístup byl odepřen.

 • V klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook jsou aktualizovány následující intervaly dotazování pro zvýšení výkonu:

  • Správce stavu (15 minut)

  • Správce oznámení (30 minut)

  • Synchronizace MAPI – Non-ABP (60 minut)

  • Synchronizace MAPI – ABP (4 hodiny)

  • Synchronizace MAPI – mapa stránek (4 hodiny)

  • Synchronizace MAPI – Metadata (4 hodiny)

 • Po přepnutí do zobrazení Aktivita, která obsahuje sloupec Typu aktivity v definici zobrazení klienta aplikace Microsoft Office Outlook dojde k chybě.

 • Expect100Continue .NET nastavení měli zakázáno, pokud není metoda ověřování služby Active Directory.

 • Stránky Edit.aspx měla zavedené Pokud chcete urychlit načítání formuláře.

 • Jde o takovouto situaci:

  • Otevřete formulář.

  • Můžete změnit velikost formuláře na celou obrazovku.

  • Otevřete a zavřete formulář vícekrát.

  V tomto scénáři formě roste dokud rozšiřuje off a dolní části obrazovky.

 • Pokud balíček Microsoft Visual C++ Redist nebo novější je předinstalován v počítači, se nezdaří instalace klienta Microsoft Dynamics CRM.

 • Popis tlačítka pro událost nebo aktivitu služby v kalendáři služeb se zobrazí nesprávný čas. Čas, který se zobrazí několik hodin před nebo po aktuální čas schůzky a závisí na nastavení časového pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM a časové pásmo serveru, na kterém je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics CRM.

 • V aplikaci Internet Explorer 8 nebo novější pásy karet nezobrazují okamžitě po otevření formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

 • Při přijetí pozvánky do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Účet Windows Live ID, xxxx.xxxx@healthiergeneration.org, nemá aktivní pozvánky aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Odhlaste se od tohoto účtu Windows Live ID a přihlaste se znovu pomocí správné Windows Live ID pro pozvání, klepněte na tlačítko Odhlásit.

 • Pokud máte více filtrů aplikace Outlook, na tlačítko sledovat v aplikaci CRM nezobrazí ve složce Kontakty aplikace Outlook nebo v jiných typech synchronizované entity. K tomuto problému dochází, pokud jeden z filtrů je zakázáno.

 • Po můžete Odepnout zobrazit v klientovi aplikace Microsoft Office Outlook, nejsou vráceny záznamy stránkovaný zobrazení.

 • E-mailové zprávy nejsou odesílány z aplikace Outlook při úpravě e-mailové zprávy ve složce Pošta k odeslání. K tomuto problému dochází při konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM 2011. Po odebrání konfigurace aplikace Microsoft Dynamics CRM lze upravit a odeslané z pošty k odeslání e-mailové zprávy.

 • Jde o takovouto situaci:

  • Otevření klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook.

  • Klepněte na položku pracovní plocha, rozbalte položku Úkoly a potom klepněte na tlačítko importovat.

  • Dokončení importu otevřít a potom klepněte na tlačítko Zobrazit záznamy plně importováno, částečně importované nebo nezdařilo se.

  • Zavřete dialogové okno.

  V tomto scénáři obdržíte následující chybová zpráva:


  Aplikace Microsoft Dynamics CRM došlo k chybě.

 • Při sledování e-mailové zprávy v aplikaci Outlook a převést do případu nebo příležitosti v aplikaci Outlook e-mailové zprávy, e-mailová aktivita v aplikaci Microsoft Dynamics CRM není propojena s nový případ, který vytvoříte.

 • Po klepnutí na tlačítko Nastavit týká se v klientovi Microsoft Dynamic CRM pro aplikaci Outlook zobrazí následující chybová zpráva:


  Chyba: došlo k chybě.

  K tomuto problému dochází, pokud nemáte přístup k účtům.

 • Jde o takovouto situaci:

  • Spuštění aplikace Outlook.

  • Otevřete složku Kontakty.

  • Otevřete složku Doručená pošta a potom znovu otevřete složku Kontakty.

  V tomto scénáři trvá více času na otevření první složky Kontakty.

 • Hodnotu nelze uložit políčko v události v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.

 • Při pokusu o použití zobrazení "Moje přijaté E-maily s nerozpoznanými odesílateli" v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, aplikace Outlook dojde k chybě.

 • SQL dotaz pro export dat do aplikace Excel listy by měly být zakázány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Zobrazení historie auditu zobrazuje nesprávná data po aktualizaci jednoho pole současně.

 • Internetová informační služba (IIS) parkovacího místa pro několik sekund během provozní špičky.

 • Při pokusu o odstranění úlohy importu velký proces odstranění časový limit.

 • Po importu mnoho záznamů v zobrazení kontaktu dochází k pomalý výkon ve výchozím zobrazení mřížky.

 • SkipGettingRecordCountForPaging nastavení je přidán do nástroj Orgdborgsettings. Pokud je nastavena na hodnotu true, "select COUNT(*) jako [#TotalRecordCount]" dotaz je přeskočen a nebude vrácen celkový počet záznamů v zobrazení.

 • Vlastní chybové zprávy se nezobrazí při selhání moduly plug-in, během procesu přiřazení zprávy.

 • Dojde k aktualizaci informací o časovém pásmu severní zima 2011/2012.

 • Po klepnutí na tlačítko Zobrazit závislosti v entitě uživatel v mřížce součásti řešení Microsoft Dynamics CRM 2011, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Chyba: Byla vyvolána výjimka typu 'System.Web.HttpUnhandledException'.
  Číslo chyby: 0x80040216
  Chybová zpráva: Měla by existovat jeden DependencyNode pro Id_objektu.

 • Jde o takovouto situaci:

  • Můžete vytvořit vlastní entitu.

  • Nelze vytvořit relaci mezi entitou a aktivity. Místo toho vytvořit vztah, ve kterém je typ aktivity rodičem vlastní entity.

  • Můžete vytvořit vztah, ve kterém je vlastní entitě nadřazeného typu aktivity.

  V tomto scénáři existuje cyklický vztah struktury. To způsobí, že aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 zhroucení.

 • Pokud se dvěma entitami systému jsou vzájemně propojeny prostřednictvím vlastního vztahu, nelze importovat spravované řešení, které zahrnuje vlastní vztah mezi stejné dvou systémových entit.

 • Předpokládejme, že máte organizaci s Multilingual User Interface Pack (MUI) nainstalována a MUI pack je nastavena na Všechny jazyky. Při pokusu o import sestavy do organizace, obdržíte chybovou zprávu. Navíc sestava není aktualizován.

 • Předpokládají, že máte aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 modulu plug-in. Při registraci modulu plug-in v GrantAccess zpráva v asynchronním režimu pro entitu a pak sdílení záznamu, dojde k chybě výjimka. Modul plug-in pokusí spustit asynchronně, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Výjimky: System.Runtime.Serialization.SerializationException: Chyba v řádku 1 pozici 916. Element "http://xxxx" obsahuje data z typu, který se mapuje název "http://xxxx". Převodník nezná libovolného typu, který je namapován na tento název. Zvažte použití DataContractResolver nebo přidat typ odpovídá "PrincipalAccess" do seznamu známých typů - například atributem KnownTypeAttribute nebo přidáním do seznamu známých typů, které jsou předány DataContractSerializer.

 • Podpora řídicího panelu nezobrazí výsledky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online. Navíc nemůžete odesílat pozvánky uživatele.

 • Nelze uložit e-mailovou adresu, která obsahuje zavináč (@) nebo uvozovky ("") v místní části.

 • Zprávy se zobrazují nesprávné časové razítko.

 • Nelze se přihlásit k organizaci, po importu vlastního nastavení. K tomuto problému dochází, pokud vlastní nastavení obsahují neplatné Sitemap. Chcete-li ověřit, zda atribut Entity neprázdný řetězec musí být aktualizován soubor Sitemap XSD.

 • Úloha zřizování jazyka selže a potom zobrazí následující chybová zpráva:


  Proces: CrmAsyncService - Crm výjimka: Zpráva: The LocalizedLabel entity nebo součást se pokusila přechodu v neplatném stavu.

 • Nevracení paměti dochází při načtení webové prostředky z boční navigace. Kromě toho nevracení paměti dochází při načtení následující stránky:

  • Kalendář

  • Oznámení

  • Dynamics Marketplace

  • Centrum zdrojů6 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně. Chcete-li povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix nebo aktualizace na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Tento článek obsahuje kroky, které lze provést před instalací kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 Pokud chcete zachovat funkci verze Microsoft Dynamics CRM 2011:

2664150 postup vyčištění PrincipalObjectAccess tabulky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 po Update Rollup 6

2741514 pomalý výkon při přidržení zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Kumulativní aktualizace 5 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix nebo všechny aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix nebo všechny aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix nebo všechny aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně. Chcete-li povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix nebo aktualizace na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Tento článek obsahuje kroky, které lze provést před instalací kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 Pokud chcete zachovat funkci verze Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 dochází nízký výkon při provádění dotazů RetrieveMultiple na velkých sad dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix nebo všechny aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.


Následující chyby byly stanoveny a doručovány jako kritické na vyžádání, které řeší (COD):

 • Při přístupu k aplikaci Microsoft Dynamics CRM s deklarací povolen přes internetové nasazení (IFD) 404 chybové stránky jsou generovány náhodně.

 • Pokud přidáte vlastní vyhledávací pole pro rychlé hledání seznam polí v zobrazení rychlého hledání v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, zobrazí se vlastní vyhledávací pole žádné záznamy.

 • Při přiřazení záznamů jednoho uživatele jinému uživateli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011, můžete dojít ke snížení výkonu. Kromě toho proces přiřazení vypršet časový limit.

 • Pokud rychle přepnete mezi několika záznamy aplikace Microsoft Dynamics CRM účet, dojde k chybě aplikace Microsoft Office Outlook.

 • Po uložení schůzky v aplikaci Outlook, můžete dojít ke snížení výkonu.

 • Se předpokládá uzavření příležitostí pomocí aplikace Microsoft CRM software development kit (SDK) v klientovi Microsoft CRM pro aplikaci Outlook v režimu offline. Při pokusu změnit klienta zpět do režimu online, dojde k chybě přehrávání.

 • Při pokusu o konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, který má kumulativní aktualizaci 5 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 nainstalovat, zobrazí se následující chybová zpráva:


  LDAP server není k dispozici.

 • Jde o takovouto situaci:

  • Změnit filtr skupiny dat v oblasti Úkoly zahrnout do splatnosti dodatečného filtrování pole datum.

  • Vytvoření úkolu v aplikaci, která splňuje tento úkol filtru a obsahuje splatnosti datum kritéria.

  • Tento úkol můžete synchronizovat klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.

  • Odstraníte úkol z aplikace.

  • Synchronizaci úkolu pomocí klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook znovu.

  V tomto scénáři obdržíte následující chybová zpráva:


  Došlo k chybě. Opakujte tuto akci znovu. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte komunity aplikace Microsoft Dynamics CRM.

 • Předpokládejme, že používáte dva záznamy duplicitní e-mailovou adresu. Máte přístup pouze jednoho z těchto dvou záznamů z důvodu konfigurace oprávnění zabezpečení. V takovém případě při pokusu o odeslání e-mailové zprávy se záznamem, ke kterému máte přístup, e-mailová zpráva nebude odeslána. Dále se zobrazí chybová zpráva podobná následující:


  CRM výjimka: Zpráva: SecLib::AccessCheckEx se nezdařilo. Vrátilo hr =-2147187962, ObjectID: ed22c90f-269 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerId: 3618883d-509 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 a CallingUser: ebc6a2c7-259 c-e011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2, objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-e011-ab97-00155d52100d, AccessRights: oprávnění ke čtení, kód chyby:-2147187962.

 • Předpokládejme, že klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook je nakonfigurován pomocí adresy URL internetového nasazení. V takovém případě nebudete vyzváni k zadání pověření Pokud uložená pověření, které máte již nejsou platné.

 • Nemůžete spustit sestavy v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, pokud je povoleno ověřování deklarací identity.

 • Při prohlížení ve webovém klientovi aplikace Microsoft Dynamics CRM pomocí aplikace Internet Explorer 9, Internet Explorer spotřebovává nadměrné paměti. Proto dochází pomalý výkon.

 • Zobrazení podmřížky načtení záznamů.

 • Pokud změníte fronty po provedení rychlého hledání ve frontách, nastane chyba skriptu.

 • Když připnete zobrazení v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, Karta zobrazení je zapamatována napříč relacemi a dat pro zobrazení v místní mezipaměti.

 • Při synchronizaci opakované události, který obsahuje zrušené schůzky a zrušené schůzku není odebrána z kalendáře, dojde k chybě aplikace Outlook.

 • Předpokládejme, že máte asynchronní modul plug-in nebo pracovní postup, který je registrován v aktualizaci položky fronty. Při směrování položky fronty pomocí požadavku koncového bodu trasy SDK aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 trasa požadavek splněn.

 • Sestavy nelze zobrazit uživatelé v nejvyšší úrovni organizační jednotky po hodnotu položky registru DWORD EnableRetrieveMultipleOptimization nastavena na 2.

 • Pokud víceřádkové textové pole, jsou zahrnuty v šabloně e-mailu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011, konce řádků v víceřádkový text, který pole jsou nesprávně formátovány.


Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×