Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

ÚVOD

Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispozici. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace, které jsou zahrnuty v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

Další informace

Přidáním funkce

Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 zavádí novou funkci, která se nazývá formuláře optimalizované pro čtení. Pomocí této funkce můžete nechat organizace uživatelé rozhodnout, zda chcete-li zobrazit záznamy pomocí formuláře, který je optimalizován pro rychlé načtení. Formuláře optimalizované pro čtení zvyšuje produktivitu uživatelů, kteří primárně využívat data namísto upravování záznamů. Také pomáhá zabránit uživatelům v neúmyslné úpravy hodnoty pole.

Další informace o formulářích optimalizovaných pro čtení klepněte na následující odkaz:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=246078

Další důležité informace o návrhu pomocí formuláře optimalizované pro čtení klepněte na následující odkaz naleznete v tématu sady SDK:
Faktory ovlivňující návrh pro formuláře jen pro čtení


Vytvořit čísla a názvy souborů této kumulativní aktualizace

Číslo sestavení balíčků aktualizací pro následující součásti je 5.0.9690.2165.

 • Server Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikace Microsoft Office Outlook

 • Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 Report Authoring Extension

 • 2011, jazykové sady aplikace Microsoft Dynamics CRM

 • Rozšíření vykazování aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011

Názvy souborů pro 32bitové verze balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:

 • CRM2011-Client-KB2600643-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Router-KB2600643-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Bids-KB2600643-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600643-LangID-i386.exe

Názvy souborů pro 64bitové verze balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:

 • CRM2011-Server-KB2600643-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Client-KB2600643-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600643-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Router-KB2600643-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Srs-KB2600643-LangID-amd64.3exe

Informace o kumulativní aktualizaci

Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 bude k dispozici pro místní zákazníky na 22 březen 2012.

Pro zákazníky online Vylepšení infrastruktury jsou prováděny v CRM Online. Z tohoto důvodu kumulativní aktualizace se projeví na servery až vylepšení jsou dokončeny. Prostřednictvím stránky upozornění systému pro okno údržby systému budete upozorněni o při organizaci bude aktualizována na novou infrastrukturu. Nejnovější aktualizace se automaticky uplatní v té době.

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Stáhněte balíček 2600643

Datum vydání: Březen 22, 2012

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:

119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Důležitá poznámkaNelze importovat databázi vytvořenou pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 nebo vyšší verzi nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 s kumulativní aktualizaci 5 nebo starší verze. Tento scénář není podporován.

Instalace aktualizací systému WindowsChcete-li automaticky nainstalovat kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics CRM 2011, můžete systém Windows Update. Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 bude k dispozici na webu Windows Update na 10 dubna 2012.

Můžete také nastavit systém Windows automaticky nainstalovat doporučené aktualizace. Toto nastavení můžete řešit méně podstatné problémy a zlepšit práci s počítačem. Volitelné aktualizace se nestahují ani neinstalují automaticky.

Další informace o typech aktualizací, které publikuje společnost Microsoft, navštivte následující weby společnosti Microsoft:

Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací

Změnit jak systém Windows instaluje a upozorňuje na aktualizaceChcete-li nainstalovat kumulativní aktualizaci 7 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocí systému Windows Update, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Starta do pole Zahájit hledání zadejte text Update . V seznamu výsledků klepněte na položku Windows Update.

 2. V navigačním podokně klepněte na odkaz Vyhledat aktualizacea potom chvíli počkejte, než systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace pro váš počítač.

 3. Pokud se zobrazí zpráva oznamující, že důležité aktualizace jsou k dispozici nebo které vás vyzve ke kontrole důležité aktualizace, můžete zobrazit a vybrat důležité aktualizace k instalaci.

 4. V seznamu klepněte na všechny důležité aktualizace pro další informace. Zaškrtněte políčko u všech aktualizací, které chcete nainstalovat a klepněte na tlačítko OK.

 5. Klepněte na tlačítko instalovat aktualizace.

 6. Přečíst a přijmout licenční podmínky a klepněte na tlačítko Dokončit (pokud to aktualizace vyžaduje tato akce). Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte heslo. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení, poskytnout potvrzení.

Ruční instalaceChcete-li ručně nainstalovat kumulativní aktualizaci 7 pro Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte takto:

 1. Navštivte následující web Microsoft Update katalogu:

  Katalog služby Microsoft Update

 2. Do pole Hledat zadejte 2600643 a klepněte na tlačítko Hledat.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat přidání aktualizace do košíku.

 4. Klepněte na tlačítko Stáhnout.

 5. Klepněte na tlačítko Procházet, určete složku, do které chcete stáhnout aktualizaci a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepněte na tlačítko pokračovata potom klepněte na tlačítko souhlasím přijměte licenční podmínky pro Software společnosti Microsoft.

 7. Jakmile je aktualizace stažena do zadaného umístění, klepněte na tlačítko Zavřít.

Další informace o katalogu Microsoft Update klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

323166 jak stáhnout aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Informace o instalaci dalších

 • Po instalaci této kumulativní aktualizace ukončete všechny existující relace aplikace CRM a poté spusťte novou relaci aplikace CRM a zahrnutím změn.

 • Při vypnutí je zřídit jazykovou sadu, jazykové nastavení všem uživatelům aplikace Microsoft Dynamics CRM, kteří používají tento jazyk bude obnoveno výchozí jazyk. Proces znovu zajišťování jazykové nastavení uživatele neaktualizuje. Proto uživatelé musí obnovit jejich jazykové nastavení v části osobní možnosti, při přihlášení k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

PředpokladyChcete-li použít tuto kumulativní aktualizaci, musíte mít Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 nainstalován (sestavení 5.0.9690.1992).

Další informace o aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 (sestavení 5.0.9690.1992) klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2600640 6 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispozici

Požadavek na restartováníPokud se zobrazí výzva, restartujte počítač po instalaci kumulativní aktualizace.

Informace o odinstalaciKumulativní aktualizace 7 můžete odinstalovat ze serveru Microsoft Dynamics CRM. Nicméně byste měli zálohovat databáze před odinstalací kumulativní aktualizace 7. Další informace navštivte následující weby společnosti Microsoft Developer Network (MSDN):

Postup: zálohovat databázi (SQL Server Management Studio)

Jak: obnovení zálohy databáze (SQL Server Management Studio)


Kumulativní aktualizace 7 obsahuje také aktualizace služby aplikace Dynamics CRM Q4 funkce, které byly vydány v kumulativní aktualizaci 5 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Další informace o aktualizace služby aplikace Dynamics CRM Q4 funkce navštivte následující web společnosti Microsoft:

Microsoft Dynamics CRM: silnici dopředuKumulativní aktualizace 7 obsahuje následující opravy a aktualizace:

 • Při otevření záznamu přímo ze záložky nebo odkaz se objeví neobvyklé odsazení. Dále se při pokusu o přechod ze stránky zobrazí chybová zpráva skriptu s výzvou k odeslání zprávy o chybě společnosti Microsoft.

 • Zpětné lomítko (\) nelze zadat do textového pole ve formulářích aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011. K tomuto problému dochází, když je systém nastaven na německé standardní klávesnici.

 • Při otevření záznamu v přidružené zobrazení rozevíracích seznamů v aplikaci Internet Explorer 9 neaktivní.

 • Po upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 nelze vyřešit případy, které mají přidružené řádky smlouvy.

 • Jde o takovouto situaci:

  • Otevření záznamu a klepněte na tlačítko Připojit.

  • V dialogovém okně Připojit zadejte informace do polí a potom klepnete na tlačítko Uložit a nový.

  V tomto scénáři nové dialogové okno Připojit připojení původního záznamu neuloží.

 • Na klávesnici u některých formulářů aplikace Microsoft Dynamics CRM nelze zadat speciální znaky, které vyžadují klávesy pravý Alt (AltGr).

 • Při otevření záznamu a pak klepněte na text poznámky, zmenší šířku textové oblasti na výchozí velikost. K tomuto problému dochází, pokud nemáte oprávnění pro zápis poznámek pro záznam.

 • Pravým tlačítkem myši pole jen pro čtení ve formuláři v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Aplikace Microsoft Dynamics CRM došlo k chybě.

 • Jde o takovouto situaci:

  • Otevřete Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocí protokolu https a nezadáte číslo portu.

  • Otevřete existující účet nebo vytvořte nový účet, zadejte hodnotu do pole Číslo účtu a potom klepněte na tlačítko Uložit.

  • Ve stejném formuláři znovu aktualizovat a klepněte na tlačítko Uložit.

  V tomto scénáři obdržíte následující chybová zpráva:

  Přístup byl odepřen.

 • Při sloučení obchodních vztahů nebo kontaktů připojení související záznamy aktualizovány, přejděte na hlavní záznam v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Při pokusu o přidání více než 50 000 členů do marketingového seznamu, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Došlo k chybě. Opakujte tuto akci znovu. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte Společenství Microsoft Dynamics CRM pro řešení nebo se obraťte na správce vaší organizace Microsoft Dynamics CRM. Nakonec můžete kontaktovat Microsoft Support.AggregateQueryRecordLimit překročena. Tuto operaci nelze provést.

  .

 • Když vytvoříte nové řešení a poté ji exportovat jako spravované řešení, XML je neplatný. K tomuto problému dochází při přejmenování podmřížce ovládacího prvku na již existující formulář pro existující podmřížce. V takovém případě Průvodce importem nelze ověřit kód XML a zobrazí následující chybová zpráva:

  V souboru importu je neplatný. XSD ověření se nezdařilo.

  Při zobrazení technické detaily, dále se zobrazí následující chybová zpráva:

  Prvek 'prvek' se nemůže objevit více než jednou, je-li model obsahu typu "vše".

 • Jde o takovouto situaci:

  • Klepněte na tlačítko Nová aktivitaklepněte na soubora potom klepněte na tlačítko událost.

  • Můžete přidat předmět.

  • Napíšete datum v poli Aktivity typu Schůzka dva týdny později, a potom klepnete na tlačítko Uložit.

  • Klepněte na tlačítko opakování.

  V tomto scénáři je datum v poli Počáteční rozsah zobrazí aktuální datum místo očekávané datum v budoucnosti dva týdny.

 • Jde o takovouto situaci:

  • Vytvoření nového účtu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

  • V poli Web napíšete adresu URL, která obsahuje uvozovky.

  • Vytvořit zobrazení mřížky na účty a potom přidat sloupec webu .

  • Zobrazení mřížky.

  V tomto scénáři nesprávně spuštění skriptu a zobrazí chybová zpráva.

 • Konfigurovat úlohu hromadného odstranění a pak pošlete zákazníka odkaz pomocí e-mailové zprávy, zkontrolujte stav úlohy hromadného odstranění, je nesprávné adresy URL v e-mailové zprávy.

 • Když importujete ze sešitu aplikace Excel ceník, ceny jsou vynásobena číslem 100. K tomuto problému dochází, pokud tabulky aplikace Excel je umístěn na serveru, který má regionální nastavení mimo USA.

 • Při aktualizaci aplikace Microsoft Dynamics CRM organizace jiného SKU Microsoft SQL Server je vytvořen žádný oddíl auditu.

 • Při pokusu o přidání sloupce do nehody týkající se zobrazení entity Aktivita v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 turecké instalace, zobrazí následující chybová zpráva:

  Typ entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM neexistuje.

 • Při pokusu o spuštění sestavy Souhrn obchodního vztahu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 v neanglických jazyků, obdržíte následující chybová zpráva:

  Podsestavu nelze zobrazit.

 • Jde o takovouto situaci:

  • Vytvořit kopii roli zabezpečení Prodejce a potom nastavíte oprávnění ke čtení pro uživatele na úrovni organizační jednotky (BU) na kartě Správa podniku v kopii.

  • Vytvoření uživatele v BU, který není primární BU a pak přiřadit novou roli, kterou jste vytvořili pro uživatele.

  • Nakonfigurujete uživatele klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.

  • V aplikaci Office Outlook uživatel klepne na možnosta potom klepne na tlačítko Pošta.

  • Uživatel vybere zaškrtávací políčko vytvořit a možnost nastavení Automatické vytváření záznamůkontaktů v části aplikace Microsoft Dynamics CRM.

  • E-mailová zpráva je odeslána uživateli od uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM.

  • Uživatel sleduje e-mailové zprávy ze složky Doručená pošta

  V tomto scénáři uživatel obdrží následující chybovou zprávu:

  Při synchronizaci dat s aplikací Outlook došlo k neznámé chybě.

 • Pokud importujete řídicí panely jako součást řešení a řešení obsahuje popisky pro jazyky, které nejsou základní jazyk, nejsou popisky vytvořené během importu řešení.

 • Příliš mnoho trasovacího protokolu chyb jsou zaznamenány v protokolech trasování v Microsoft Dynamics CRM.

 • Nelze provést požadavek na načtení metadat pomocí Služba metadat 2007, jako uživatel systému nebo integrace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Nelze zaregistrovat modul plug-in na funkci vytvořit zprávu pro entitu UserQuery.

 • Předpokládá se použití LINQ v aplikaci Microsoft Dynamics CRM plug-in s OrganizationServiceContext objektu k načtení souvisejících záznamů. Při aktualizaci záznamů, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Typ: Výjimka System.InvalidOperationException
  Zpráva: Entity je jen pro čtení a nelze změnit vlastnost 'Id'. Chcete-li aktualizovat entitu namísto použijte kontext.

 • Předpokládá pokusit vytvořit rychlou kampaň ve výsledcích dotazu rozšířeného hledání. Po dokončení Průvodce vytvořením rychlé kampaně, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Neplatný Argument chyba.

 • Aktivity služeb neustále synchronizaci klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.

 • Při pokusu o otevření zprávy, která je uložena ve formátu MSG a zprávy je nastavena na jen pro čtení ve vlastnostech souboru, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Aplikace Microsoft CRM došlo k problému a je třeba ji zavřít. Omlouváme se za případné nepříjemnosti se.

  K tomuto problému dochází v aplikace Microsoft Office Outlook 2003 a aplikace Microsoft Office Outlook 2010.

 • Zobrazení mřížky a podokno čtení v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook se nezobrazují data pomocí číselných formátů, které jsou zadány v nastavení Osobních možností v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Při importu a znovu importovat některé Měna nebo desetinné hodnoty v tabulkové soubory XML záznamů dovozů se nezdaří s formát výjimky.

 • Při importu dat pomocí "Šablony pro Import dat" proces aplikace Excel nebo XML soubory nejsou odebrány mezery.

 • Pokud povolíte možnost Vytvoření aktivity , přílohy není připojen k e-mailové zprávy během hromadné korespondence.

 • Pokud zrušíte proces zjišťování duplikátů, PreValidation modul plug-in není sloučit změny.

 • Při změně přiřazení záznamu schůzky, která je opakovaná uživateli, je přiřazen hlavní záznam. Opakované záznamy nejsou přiřazeny uživateli.

 • RenderGridView.aspx stránka uložena do mezipaměti pouze pro jeden den nesprávně. Čas mezipaměti by však měly být delší.

 • Je třeba přidat přepracování pro asynchronní proces pro chyby na úrovni přenosu.

 • Vytvořit záznam entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011, zobrazí se následující chybová zpráva:

  CrmException: Nelze vložit duplicitní klíč

 • Při spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, klient aplikace Microsoft Office Outlook dojde k chybě. K tomuto problému dochází, pokud je nastavena na objekt FormRegion.
Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně.

6 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně. Chcete-li povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix nebo aktualizace na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Tento článek obsahuje kroky, které lze provést před instalací kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 Pokud chcete zachovat funkci verze Microsoft Dynamics CRM 2011:

2664150 postup vyčištění PrincipalObjectAccess tabulky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 po Update Rollup 6Chcete-li zabránit zobrazení připojených vytažení informací do místní mezipaměti SQL Server CE, lze nastavit klíč registru klientů Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook. To může také pomoci snížení celkového zatížení sítě, který je odeslán ze serveru Microsoft Dynamics CRM 2011 do počítače klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook.

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

322756 postup zálohování a obnovení registru v systému WindowsChcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do počítače klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook jako uživatel, který instalaci klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook.

 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.

 3. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient

 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD (32bitová).

 5. Zadejte DisableMapiCachinga stiskněte klávesu ENTER.

 6. DisableMapiCachingklepněte pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Novýa klepněte na příkaz Hodnota DWORD.

 7. DisableMapiCachingklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz změnit.

 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte 1 a klepněte na tlačítko OK.

 9. V nabídce Soubor klepněte na tlačítko Ukončit k ukončení Editoru registru.


Kumulativní aktualizace 5 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně. Chcete-li povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix nebo aktualizace na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Tento článek obsahuje kroky, které lze provést před instalací kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 Pokud chcete zachovat funkci verze Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 dochází nízký výkon při provádění dotazů RetrieveMultiple na velkých sad dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.


Následující chyby byly stanoveny a doručovány jako kritické na vyžádání, které řeší (COD):

 • Předpokládejme, že máte řešení, které obsahuje možnost nastavit atribut, který nemá předponu. Při importu aktualizace řešení v dřívější verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Atribut schématu není jedinečný.

 • Položky pošty z aplikace Outlook Explorer nejsou podporovány při otevření položky na pozadí.

 • Když selže povýšení, pokusíte zvýšit úroveň položky pomocí funkce Nastavit týká se položky nadále údaje týkající se s pouze čtyři pole definovaná uživatelem. Proto při propagaci chyba je vyřešen a zkuste převést položku znovu, podpora stále nedaří.

 • Při pokusu o konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook zobrazí následující chybová zpráva:

  Nelze připojit k serveru Microsoft Dynamics CRM, protože nelze ověřit vaše pověření. Zkontrolujte připojení nebo se obraťte na správce.

 • Při pokusu o import spravovaného řešení obsahující změnit popisek, zobrazí následující chybová zpráva:

  Hodnocení aktuální komponenty (název = LocalizedLabel, id = 631f30e6-1ebf - 48c 8-8ef4-f8000ee973dd) v aktuální operaci (aktualizace) během hodnocení spravované vlastnosti podmínka se nezdařilo: Microsoft.Crm.BusinessEntities.IsRenameableCondition

 • Při přecházení na názvu domény uživatele Chcete-li načíst informace o uživateli ze služby Active Directory v rozsáhlé domény, která obsahuje více podřízených domén, můžete dojít ke snížení výkonu.

 • Se předpokládá změna mapy webu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocí propojení s vlastní zobrazení jako zdroj HTML webové. Po klepnutí na odkaz zobrazení, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Došlo k chybě. Opakujte tuto akci znovu. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte Společenství Microsoft Dynamics CRM pro řešení nebo se obraťte na správce vaší organizace Microsoft Dynamics CRM. Nakonec můžete kontaktovat Microsoft Support.

  Je dále zaznamenána následující chybová zpráva trasování platformy:

  Chyba: Parametr filtru v CRM - neplatný parametr "rozložení = 0' ve výrazu Request.QueryString

 • Po provedení rychlého hledání v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, můžete dojít ke snížení výkonu.

 • Po klepnutí na tlačítko Přidat existující na associatemore než 250 záznamů na záznam v aplikaci Microsoft Dynamics CRM přestane reagovat aplikace Internet Explorer. Dále se zobrazí následující chybová zpráva:

  Zpráva: Zastavit tento skript spuštěn? Skript na této stránce způsobuje zpomalení webový prohlížeč. Pokud jej nadále spustit, přestane počítač reagovat.

 • Při pokusu přiřadit týmu v pracovním postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 entitu, nelze vybrat jakékoli existující hodnoty polí přiřazení v týmu.

 • Předpokládejme, že formuláře entity je přizpůsobit tak, aby více podmřížky má expanzivní automaticky povolena v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Pokud přesunete do podoblasti ve formě mřížky, změní se velikost mřížky.

 • Když importujete pomocí Průvodce přidáním kontaktů kontakt, pole Název společnosti kontaktu je odstraněna v aplikaci Office Outlook. K tomuto problému dochází, pokud je zakázána možnost Použití společnosti název účtu .

 • Jde o takovouto situaci:

  • Vytvoříte novou e-mailovou zprávu v aplikaci Office Outlook.

  • Vyberete formát RTF Formát textu na kartě.

  • Přidat text do e-mailové zprávy a potom přidat vložené obrázky.

  • Zadejte data do pole Komu, oda Předmět .

  • Klepněte na tlačítko Sledování a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

  • Při kontrole sledované e-mailové aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

  V tomto scénáři vložený obrázek se nezobrazí v e-mailové aktivity. Místo toho obrázek se zobrazí jako přílohu, která má nulovou velikost.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×