Balíček kumulativní aktualizace 4 pro SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

CHYBA č: 149774 (Údržba obsahu)

ÚVOD

Tento článek popisuje balíček kumulativní aktualizace 4 pro Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Tato aktualizace obsahuje opravy hotfix pro problémy které byly opraveny po vydání SQL Server 2008 R2 SP1.

Poznámka: Sestavení tohoto balíčku kumulativní aktualizace je označován jako sestavení 10.50.2796.0.

Doporučujeme otestovat opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze aktualizace obsahuje všechny opravy hotfix a všechny aktualizace zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2008 R2 vydání aktualizace. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání aktualizace obsahující opravy hotfix.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2567616 SQL Server 2008 R2 sestavení, které byly vydány po vydání SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

Důležité poznámky o tento balíček kumulativní aktualizace

  • Opravy hotfix v tomto balíčku kumulativní aktualizace je součástí aktualizace SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2).

  • SQL Server 2008 opravy hotfix jsou nyní ve více jazycích. Proto balíček kumulativní aktualizace není specifický pro jeden jazyk a platí pro všechny podporované jazyky.

  • Jeden balíček kumulativní aktualizace obsahuje všech balíčků součásti. Balíček kumulativní aktualizace aktualizuje však pouze ty součásti, které jsou nainstalovány v systému.

Další informace

Získání tohoto balíčku kumulativní aktualizace

Podporované kumulativní balíček je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Je však určena opravit pouze problémy, které jsou popsány v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tyto zvláštní problémy. Tento balíček kumulativní aktualizace bude pravděpodobně dále testována. Proto pokud přísně nejsou ovlivněny kterýmkoli z těchto problémů, doporučujeme počkat další aktualizaci service pack pro SQL Server 2008 R2, která obsahuje opravy hotfix v tomto balíčku kumulativní aktualizace.

Pokud kumulativní aktualizace je k dispozici ke stažení, je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud tento oddíl není uveden, obraťte se na služby zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře získat balíček kumulativní aktualizace.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo řešení potíží je požadováno, bude pravděpodobně nutné vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nejsou způsobilé pro tento konkrétní aktualizace kumulativní balíček. Pro úplný seznam telefonních čísel společnosti Microsoft Zákaznikého servisu a podpory nebo chcete-li vytvořit zvláštní požadavek na službu navštivte následující web společnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Opravy hotfix obsažené v tomto balíčku kumulativní aktualizace

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují tyto opravy hotfix bude vydána, jakmile budou k dispozici.

Další informace o problémech, SQL Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Číslo chyby VSTS

Číslo článku KB

Popis

834628

955850

Chybová zpráva při pokusu použít binární soubory z balíčku aktualizace SQL Server System CLR Types (SQLSysClrTypes.msi): "nelze načíst knihovnu DLL"SqlServerSpatial.dll": Tato aplikace se nezdařilo spustit, protože je nesprávná konfigurace aplikace"

765507

970198

OPRAVA: Obdržíte nesprávný výsledek při spuštění dotazu, který používá funkci textový SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

843693

2159286

OPRAVA: Služba Remote Registry service při dochází k zhroucení aplikace se pokouší načíst data čítačů výkonu z instance serveru SQL Server v jiném počítači

826730

2445812

OPRAVA: Sloupec, který používá datový typ DATETIME nereplikuje pro předplatitele Oracle pomocí transakční replikace v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

783498

2510788

OPRAVA: Úspěch nesprávně zaznamenána při balíčku SSIS 2005 balíčku direktivy SSI 2008 nebo balíčku direktivy SSI 2008 R2 distribuované transakce je přerušena.

799308

2515286

OPRAVA: "není žádná funkce" {urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable() "Chyba XQuery dotazu, který aktualizuje hodnotu sloupce XML v SQL Server 2005, SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

818397

2550375

OPRAVA: Zablokování může dojít v sys.dm_database_encryption_keys DMV v SQL Server 2008 R2 při spuštění protokolu expedice z mnoha databází jeden sekundární server.

738050

2562753

OPRAVA: Pomalý výkon v případě dotazu MDX používá unární operátory na členy hierarchie nadřazený podřízený v SSAS 2008 R2, pokud definovat výpočet oboru na těchto členů a dotaz přistupuje více data v dimenzi času

818842

2567366

OPRAVA: Snížení výkonu při obnovení databáze SQL Server 2008 R2, pokud je povoleno CSP

818849

2580224

OPRAVA: Nesprávné výsledky při potvrzení transformace Unpivot do balíčku direktivy SSI, direktivy SSI 2008 nebo direktivy SSI 2008 R2

799296

2583994

OPRAVA: SSIS Checkpoint obnoví nesprávná hodnota proměnné pro smyčka kontejneru položky v SSIS 2008 nebo SSIS 2008 R2 spustit úlohu SQL položky balíček SSIS spustí znovu po jeho selhání nebo přestane-li

818843

2588506

OPRAVA: Funkce SQLGetDiagRec nevrací chyby v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2 Pokud jsou odeslány více než 2100 parametry dotazu

799325

2588970

OPRAVA: "Server: Msg 7359" Chyba při spuštění distribuované dotazu v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2 verze schématu je aktualizována více než pětkrát

799293

2591461

OPRAVA: "Neočekávaná chyba z rozhraní SE OLEDB" Chyba při spuštění dotazu fulltextové vyhledávání v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

818848

2597229

OPRAVA: Report Builder 3.0 přestane reagovat, SSRS 2008 R2 používá ověřování pomocí formulářů

799305

2598903

OPRAVA: SQL Server Agent úlohu náhodně zastavíte naplánovat úlohy ke spuštění po půlnoci na konkrétní dny v SQL Server 2005, SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

829282

2603910

OPRAVA: Zálohování se nezdaří v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2 je-li povolit sledování databáze změn

799312

2606301

OPRAVA: Využití vysoké paměti při spuštění Agent Snapshot replikace v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

791492

2606918

OPRAVA: Hodnota NULL retenční sloupec v tabulce sysmergepublications a účinky na proces vyčištění metadat při nastavování prostředí slučovací replikace v republishing topologie serveru SQL Server 2008 R2

818853

2616117

OPRAVA: Nesprávné poštovního profilu se zobrazí na stránce oznámení systému SQL Server 2008 R2

798464

2616718

OPRAVA: Nízký výkon při synchronizaci dat z aplikace publisher SQL Server 2008 R2 pro SQL Server compact 3.5 subscriber

834621

2618676

OPRAVA: Transakce protokolu zálohování je vytvořen i v případě úplné zálohování je zrušena, SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

834618

2618680

OPRAVA: "není správně zaregistrována" Chyba při použití vyžádaný odběr a interaktivní Řešitel konfliktů při replikaci

805159

2620762

OPRAVA: SQL Server 2008 R2 Service Broker cíl nejsou odesílány potvrzení

807413

2622668

OPRAVA: Chybová zpráva při odstranit některé záznamy z tabulky na vydavatele, pokud není název schématu tabulky [dbo]

818851, 818852

2622823

OPRAVA: ghost_record_count hodnoty zachovat zvýšení v SQL Server 2008 R2

809033

2624272

OPRAVA: Chyba 9013 při pokusu o spuštění služby serveru SQL Server po instalaci serveru SQL Server 2008 R2 SP1 pro SQL Server 2008 R2

818844

2624527

OPRAVA: Seskupený index není použit v plán vykonání SQL Server 2008 R2 Pokud dotaz používá dva nebo více oddílů

812723

2626637

OPRAVA: Sestava PODROBNOSTÍ nefunguje při spuštění proti některé atribut členy, jejichž hodnoty obsahovat jednu nebo více dvojité uvozovky v SSAS 2008 R2

834637

2628126

OPRAVA: "Chyba fulltextový index během komprese nebo dekomprese" Chyba při vytváření fulltextového indexu v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2 Pokud primární klíč je nastaven BIGINT sloupec

815917

2628712

OPRAVA: Dojde k nekonečnou smyčku v hierarchii, která obsahuje cyklický vztah v SQL Server 2008 R2

804578

2629168

OPRAVA: Vnitřní chyba při aktualizaci sadu, která je vrácena po spuštění dotazu proti perspektivy v SSAS 2008 R2

817160

2629456

OPRAVA: Narušení přístupu při vložení záznamu do nový prázdný oddíl v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

816667

2632021

OPRAVA: SSRS 2008 R2 sestavu, která obsahuje položky přepnout není čísla stránek vložena

821110

2633271

OPRAVA: Služby SQL Server nelze zastavit v počítači, který má SQL Server 2008 R2 Express Edition nainstalována

822390

2634571

Vylepšení příkazu DBCC CHECKDB může způsobit rychlejší výkon při použití možnosti PHYSICAL_ONLY

834649

2635827

OPRAVA: Narušení přístupu při spuštění příkazu DBCC CHECKDB proti databázi, která obsahuje tabulky, která obsahuje prostorové indexu SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

827315

2638216

OPRAVA: Chybová zpráva při spuštění dotazu, který používá v jazyce MDX vyhrazené klíčové slovo jako název parametru v SSAS 2008 R2

834640

2638448

OPRAVA: Narušení přístupu při dotazu je kompilován nebo znovu zkompilovány v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

828867

2639301

OPRAVA: Chybová zpráva při prohlížení sestavy SSRS 2008 R2 má oblast dat tablix, pokud oblast obsahuje některé položky grafu nebo měřidla nebo mapu

831931

2641923

OPRAVA: Nesprávné barvy vlastní distribuční při použití číselné hodnoty pro hodnoty Start a End vlastní barevné rozdělení intervalů v SSRS 2008 R2

832040

2641971

OPRAVA: "Chyba: převod dat se nezdařilo" Chyba při použití více znaky jako oddělovač sloupců v plochý soubor programu Správce připojení SSIS 2008 R2

834705

2643340

OPRAVA: Vlastnost akce nelze použít ani při zobrazení sestavy SSRS 2008 R2 Report Manager

836483

2644396

OPRAVA: Slučovací replikace změn na předplatitel SQL Server Compact při chybí upisují oddíl v SQL Server 2008 R2

835438

2645648

OPRAVA: Export dojde k selhání při exportu sestavy SSRS 2008 R2 64-bit, který obsahuje více úrovní rozvržení dokumentu do formátu PDF

822171

2646224

OPRAVA: Plánu dotazu se zobrazí jako dokument XML nesprávně po nastavení možnosti SHOWPLAN_XML on v SQL Server 2008 R2 SP1

842206

2647120

OPRAVA: Nesprávná stránka zobrazení čísel při exportu do formátu PDF sestavy SSRS 2008 R2

844587

2648158

OPRAVA: "proces nelze spustit" chybová zpráva při nastavení nenulovou hodnotu v parametru MaxCmdsInTran Reader agenta protokolu v SQL Server 2008 R2

845530

2649359

OPRAVA: Dochází k narušení přístupu v "sqlservr! Třída CSbMsgDispatcher::CSbReceivedDialog::AppendMsg"v SQL Server 2008 R2

836497

2651629

OPRAVA: Chybová zpráva při použití DTA optimalizovat jeden nebo více dotazů proti databázi, která obsahuje mnoho objektů v SQL Server 2008 R2

834224

2652582

OPRAVA: "Neplatné zadání autorizace" chybová zpráva při spuštění Průvodce SQL Server 2008 R2 Analysis Services nasazení režim ověřování serveru SQL Server

837758

2653893

OPRAVA: Trvá dlouhou dobu chcete-li obnovit databázi SQL Server 2008 R2

831388

2633151

Soubor protokolu transakcí databáze serveru SQL Server není růst podle růstu hodnoty nakonfigurované souboru


Poznámka: Následující tabulka uvádí stav jednotlivých článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Pro každou chybu nemusí vytvořit samostatný článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Číslo chyby VSTS

Číslo článku KB

Popis

Stav

818854

2617409

OPRAVA: Služba Analysis Services zastaví neočekávaně ukončena při spuštění dotazu MDX, který má výkaz sestava PODROBNOSTÍ v SSAS 2008 R2

Interní

818846

2625039

OPRAVA: Nesprávné UserAgent pole protokolu SSRS 2008 R2 sestavy serveru HTTP

Interní

834634

2626246

OPRAVA: Nesprávné výsledky při spuštění dotazu proti databázi, která má 90 řazení v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Interní

830812

2637503

OPRAVA: Modul úložiště přečte stejné dimenze datum dvakrát při spuštění dotazu MDX, který používá výpočet od počátku ROKU v SSAS 2008 R2

Interní

829574

2639766

OPRAVA: Nesprávný výsledek se zobrazí, když otevřete a potom zkuste zobrazit náhled sestavy v 1.0 Tvůrce sestavy po nasazení v SSRS 2008 R2

Interní

835462

2646227

OPRAVA: Chybová zpráva při upgradu databáze na SQL Server 2008 R2

Interní

829200

2652738

OPRAVA: "Chyba systému souborů" chybová zpráva Pokud zpracováváte velké dimenze v SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Interní

834628

955850

Chybová zpráva při pokusu použít binární soubory z balíčku aktualizace SQL Server System CLR Types (SQLSysClrTypes.msi): "nelze načíst knihovnu DLL"SqlServerSpatial.dll": Tato aplikace se nezdařilo spustit, protože je nesprávná konfigurace aplikace"

Veřejné

765507

970198

OPRAVA: Obdržíte nesprávný výsledek při spuštění dotazu, který používá funkci textový SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

843693

2159286

OPRAVA: Služba Remote Registry service při dochází k zhroucení aplikace se pokouší načíst data čítačů výkonu z instance serveru SQL Server v jiném počítači

Veřejné

826730

2445812

OPRAVA: Sloupec, který používá datový typ DATETIME nereplikuje pro předplatitele Oracle pomocí transakční replikace v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

826385

2498796

OPRAVA: Narušení přístupu může dojít při aktualizaci statistiky tabulky po povolit a potom zakažte zjišťování konfliktů na tabulky v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

783498

2510788

OPRAVA: Úspěch nesprávně zaznamenána při balíčku SSIS 2005 balíčku direktivy SSI 2008 nebo balíčku direktivy SSI 2008 R2 distribuované transakce je přerušena.

Veřejné

799308

2515286

OPRAVA: "není žádná funkce" {urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable() "Chyba XQuery dotazu, který aktualizuje hodnotu sloupce XML v SQL Server 2005, SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

818397

2550375

OPRAVA: Zablokování může dojít v sys.dm_database_encryption_keys DMV v SQL Server 2008 R2 při spuštění protokolu expedice z mnoha databází jeden sekundární server.

Veřejné

738050

2562753

OPRAVA: Pomalý výkon v případě dotazu MDX používá unární operátory na členy hierarchie nadřazený podřízený v SSAS 2008 R2, pokud definovat výpočet oboru na těchto členů a dotaz přistupuje více data v dimenzi času

Veřejné

818842

2567366

OPRAVA: Snížení výkonu při obnovení databáze SQL Server 2008 R2, pokud je povoleno CSP

Veřejné

818849

2580224

OPRAVA: Nesprávné výsledky při potvrzení transformace Unpivot do balíčku direktivy SSI, direktivy SSI 2008 nebo direktivy SSI 2008 R2

Veřejné

799296

2583994

OPRAVA: SSIS Checkpoint obnoví nesprávná hodnota proměnné pro smyčka kontejneru položky v SSIS 2008 nebo SSIS 2008 R2 spustit úlohu SQL položky balíček SSIS spustí znovu po jeho selhání nebo přestane-li

Veřejné

818843

2588506

OPRAVA: Funkce SQLGetDiagRec nevrací chyby v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2 Pokud jsou odeslány více než 2100 parametry dotazu

Veřejné

799325

2588970

OPRAVA: "Server: Msg 7359" Chyba při spuštění distribuované dotazu v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2 verze schématu je aktualizována více než pětkrát

Veřejné

799293

2591461

OPRAVA: "Neočekávaná chyba z rozhraní SE OLEDB" Chyba při spuštění dotazu fulltextové vyhledávání v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

818848

2597229

OPRAVA: Report Builder 3.0 přestane reagovat, SSRS 2008 R2 používá ověřování pomocí formulářů

Veřejné

799305

2598903

OPRAVA: SQL Server Agent úlohu náhodně zastavíte naplánovat úlohy ke spuštění po půlnoci na konkrétní dny v SQL Server 2005, SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

829282

2603910

OPRAVA: Zálohování se nezdaří v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2 je-li povolit sledování databáze změn

Veřejné

799312

2606301

OPRAVA: Využití vysoké paměti při spuštění Agent Snapshot replikace v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

791492

2606918

OPRAVA: Hodnota NULL retenční sloupec v tabulce sysmergepublications a účinky na proces vyčištění metadat při nastavování prostředí slučovací replikace v republishing topologie serveru SQL Server 2008 R2

Veřejné

818853

2616117

OPRAVA: Nesprávné poštovního profilu se zobrazí na stránce oznámení systému SQL Server 2008 R2

Veřejné

798464

2616718

OPRAVA: Nízký výkon při synchronizaci dat z aplikace publisher SQL Server 2008 R2 pro SQL Server compact 3.5 subscriber

Veřejné

834621

2618676

OPRAVA: Transakce protokolu zálohování je vytvořen i v případě úplné zálohování je zrušena, SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

834618

2618680

OPRAVA: "není správně zaregistrována" Chyba při použití vyžádaný odběr a interaktivní Řešitel konfliktů při replikaci

Veřejné

805159

2620762

OPRAVA: SQL Server 2008 R2 Service Broker cíl nejsou odesílány potvrzení

Veřejné

807413

2622668

OPRAVA: Chybová zpráva při odstranit některé záznamy z tabulky na vydavatele, pokud není název schématu tabulky [dbo]

Veřejné

818851, 818852

2622823

OPRAVA: ghost_record_count hodnoty zachovat zvýšení v SQL Server 2008 R2

Veřejné

809033

2624272

OPRAVA: Chyba 9013 při pokusu o spuštění služby serveru SQL Server po instalaci serveru SQL Server 2008 R2 SP1 pro SQL Server 2008 R2

Veřejné

818844

2624527

OPRAVA: Seskupený index není použit v plán vykonání SQL Server 2008 R2 Pokud dotaz používá dva nebo více oddílů

Veřejné

812723

2626637

OPRAVA: Sestava PODROBNOSTÍ nefunguje při spuštění proti některé atribut členy, jejichž hodnoty obsahovat jednu nebo více dvojité uvozovky v SSAS 2008 R2

Veřejné

834637

2628126

OPRAVA: "Chyba fulltextový index během komprese nebo dekomprese" Chyba při vytváření fulltextového indexu v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2 Pokud primární klíč je nastaven BIGINT sloupec

Veřejné

815917

2628712

OPRAVA: Dojde k nekonečnou smyčku v hierarchii, která obsahuje cyklický vztah v SQL Server 2008 R2

Veřejné

804578

2629168

OPRAVA: Vnitřní chyba při aktualizaci sadu, která je vrácena po spuštění dotazu proti perspektivy v SSAS 2008 R2

Veřejné

817160

2629456

OPRAVA: Narušení přístupu při vložení záznamu do nový prázdný oddíl v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

816667

2632021

OPRAVA: SSRS 2008 R2 sestavu, která obsahuje položky přepnout není čísla stránek vložena

Veřejné

821110

2633271

OPRAVA: Služby SQL Server nelze zastavit v počítači, který má SQL Server 2008 R2 Express Edition nainstalována

Veřejné

822390

2634571

Vylepšení příkazu DBCC CHECKDB může způsobit rychlejší výkon při použití možnosti PHYSICAL_ONLY

Veřejné

834649

2635827

OPRAVA: Narušení přístupu při spuštění příkazu DBCC CHECKDB proti databázi, která obsahuje tabulky, která obsahuje prostorové indexu SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

827315

2638216

OPRAVA: Chybová zpráva při spuštění dotazu, který používá v jazyce MDX vyhrazené klíčové slovo jako název parametru v SSAS 2008 R2

Veřejné

834640

2638448

OPRAVA: Narušení přístupu při dotazu je kompilován nebo znovu zkompilovány v SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

Veřejné

828867

2639301

OPRAVA: Chybová zpráva při prohlížení sestavy SSRS 2008 R2 má oblast dat tablix, pokud oblast obsahuje některé položky grafu nebo měřidla nebo mapu

Veřejné

831931

2641923

OPRAVA: Nesprávné barvy vlastní distribuční při použití číselné hodnoty pro hodnoty Start a End vlastní barevné rozdělení intervalů v SSRS 2008 R2

Veřejné

832040

2641971

OPRAVA: "Chyba: převod dat se nezdařilo" Chyba při použití více znaky jako oddělovač sloupců v plochý soubor programu Správce připojení SSIS 2008 R2

Veřejné

834705

2643340

OPRAVA: Vlastnost akce nelze použít ani při zobrazení sestavy SSRS 2008 R2 Report Manager

Veřejné

836483

2644396

OPRAVA: Slučovací replikace změn na předplatitel SQL Server Compact při chybí upisují oddíl v SQL Server 2008 R2

Veřejné

835438

2645648

OPRAVA: Export dojde k selhání při exportu sestavy SSRS 2008 R2 64-bit, který obsahuje více úrovní rozvržení dokumentu do formátu PDF

Veřejné

822171

2646224

OPRAVA: Plánu dotazu se zobrazí jako dokument XML nesprávně po nastavení možnosti SHOWPLAN_XML on v SQL Server 2008 R2 SP1

Veřejné

842206

2647120

OPRAVA: Nesprávná stránka zobrazení čísel při exportu do formátu PDF sestavy SSRS 2008 R2

Veřejné

844587

2648158

OPRAVA: "proces nelze spustit" chybová zpráva při nastavení nenulovou hodnotu v parametru MaxCmdsInTran Reader agenta protokolu v SQL Server 2008 R2

Veřejné

845530

2649359

OPRAVA: Dochází k narušení přístupu v "sqlservr! Třída CSbMsgDispatcher::CSbReceivedDialog::AppendMsg"v SQL Server 2008 R2

Veřejné

836497

2651629

OPRAVA: Chybová zpráva při použití DTA optimalizovat jeden nebo více dotazů proti databázi, která obsahuje mnoho objektů v SQL Server 2008 R2

Veřejné

834224

2652582

OPRAVA: "Neplatné zadání autorizace" chybová zpráva při spuštění Průvodce SQL Server 2008 R2 Analysis Services nasazení režim ověřování serveru SQL Server

Veřejné

837758

2653893

OPRAVA: Trvá dlouhou dobu chcete-li obnovit databázi SQL Server 2008 R2

Veřejné

831388

2633151

Soubor protokolu transakcí databáze serveru SQL Server není růst podle růstu hodnoty nakonfigurované souboru

Veřejné

Informace o balíčku kumulativní aktualizace

Informace o restartování počítače


Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace.

Informace o registrech


Chcete-li použít jednu z opravy hotfix v tomto balíčku, nemáte provádět žádné změny registru.


Informace o souborech


Tento balíček kumulativní aktualizace nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tento balíček kumulativní aktualizace obsahuje pouze soubory nutné k opravě problémů, které jsou uvedeny v tomto článku.Anglická verze tohoto balíčku kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi místním časem a UTC, použijte
Časové pásmo
karty v
Datum a čas
Chcete-li zobrazit položky v Ovládacích panelech.

verze x86

SQL Server 2008 R2 databáze služby sdílené Core

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Bcp.exe

2009.100.2796.0

89,440

10-Dec-2011

07:18

x86

Commanddest.dll

2009.100.2796.0

165,216

10-Dec-2011

07:16

x86

Distrib.exe

2009.100.2796.0

75,616

10-Dec-2011

07:18

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

78,176

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

1,442,144

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

334,688

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

285,536

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

697,184

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

32,608

10-Dec-2011

07:16

x86

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

173,920

10-Dec-2011

07:16

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

183,648

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

276,832

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

284,512

10-Dec-2011

07:16

x86

Logread.exe

2009.100.2796.0

425,312

10-Dec-2011

07:16

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2796.0

30,048

10-Dec-2011

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2796.0

153,440

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2796.0

350,048

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2796.0

83,808

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2796.0

452,448

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2796.0

1,768,288

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2796.0

3,049,312

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2796.0

186,208

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2796.0

1,140,576

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

07:10

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

174,432

10-Dec-2011

07:11

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

186,720

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawdest.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawsource.dll

2009.100.2796.0

120,672

10-Dec-2011

07:11

x86

Rdistcom.dll

2009.100.2796.0

655,200

10-Dec-2011

07:11

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2796.0

116,064

10-Dec-2011

07:11

x86

Replagnt.dll

2009.100.2796.0

18,784

10-Dec-2011

07:11

x86

Repldp.dll

2009.100.2796.0

192,864

10-Dec-2011

07:11

x86

Replmerg.exe

2009.100.2796.0

342,880

10-Dec-2011

07:16

x86

Replsync.dll

2009.100.2796.0

100,704

10-Dec-2011

07:11

x86

Snapshot.exe

10.50.2796.0

13,664

10-Dec-2011

07:18

x86

Spresolv.dll

2009.100.2796.0

180,576

10-Dec-2011

07:11

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.2796.0

13,664

10-Dec-2011

07:12

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.2796.0

154,464

10-Dec-2011

07:16

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.2796.0

194,400

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2796.0

106,336

10-Dec-2011

06:59

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.2796.0

89,440

10-Dec-2011

06:59

x86

Ssradd.dll

2009.100.2796.0

41,824

10-Dec-2011

06:59

x86

Ssravg.dll

2009.100.2796.0

41,824

10-Dec-2011

06:59

x86

Ssrdown.dll

2009.100.2796.0

26,976

10-Dec-2011

06:59

x86

Ssrmax.dll

2009.100.2796.0

40,288

10-Dec-2011

06:59

x86

Ssrmin.dll

2009.100.2796.0

40,288

10-Dec-2011

06:59

x86

Ssrpub.dll

2009.100.2796.0

27,488

10-Dec-2011

06:59

x86

Ssrup.dll

2009.100.2796.0

26,976

10-Dec-2011

06:59

x86

Txagg.dll

2009.100.2796.0

243,040

10-Dec-2011

06:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

207,200

10-Dec-2011

06:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2796.0

414,048

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2796.0

354,656

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2796.0

138,592

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2796.0

180,064

10-Dec-2011

06:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2796.0

65,376

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2796.0

164,192

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2796.0

410,464

10-Dec-2011

06:59

x86

Instanci serveru SQL Server 2008 R2 databázové služby jádra

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.2796.0

26,464

10-Dec-2011

07:16

x86

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.2796.0

135,520

10-Dec-2011

07:16

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.2796.0

47,968

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.2796.0

73,568

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlos.dll

2009.100.2796.0

14,688

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.2796.0

14,688

10-Dec-2011

06:59

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.2796.0

4,626,272

10-Dec-2011

06:59

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2796.0

234,848

10-Dec-2011

06:59

x86

Sqlservr.exe

2009.100.2796.0

43,060,576

10-Dec-2011

07:16

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2796.0

106,336

10-Dec-2011

06:59

x86

Sqsrvres.dll

2009.100.2796.0

89,952

10-Dec-2011

06:59

x86

SQL Server 2008 R2 databáze služby společného minima

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.2796.0

149,344

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.2796.0

243,552

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2796.0

153,440

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2796.0

2,864,992

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2796.0

15,712

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2796.0

63,328

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2796.0

452,448

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2796.0

7,051,104

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2796.0

3,049,312

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2796.0

186,208

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2796.0

1,140,576

09-Dec-2011

12:40

x86

Msgprox.dll

2009.100.2796.0

203,616

10-Dec-2011

07:12

x86

Replerrx.dll

2009.100.2796.0

120,672

10-Dec-2011

07:11

x86

Replisapi.dll

2009.100.2796.0

272,736

10-Dec-2011

07:11

x86

Replprov.dll

2009.100.2796.0

577,888

10-Dec-2011

07:11

x86

Replrec.dll

2009.100.2796.0

792,928

10-Dec-2011

07:10

x86

Replsub.dll

2009.100.2796.0

413,536

10-Dec-2011

07:11

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.2796.0

13,664

10-Dec-2011

07:12

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.2796.0

521,056

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.2796.0

271,712

10-Dec-2011

07:11

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.2796.0

780,640

10-Dec-2011

06:59

x86

Xmlsub.dll

2009.100.2796.0

193,376

10-Dec-2011

06:59

x86

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.2796.0

165,216

10-Dec-2011

07:16

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.2796.0

313,184

10-Dec-2011

07:18

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.2796.0

46,944

10-Dec-2011

07:17

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

78,176

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

1,442,144

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

334,688

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

285,536

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

697,184

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

32,608

10-Dec-2011

07:16

x86

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

173,920

10-Dec-2011

07:16

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

183,648

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

276,832

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

284,512

10-Dec-2011

07:16

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.2796.0

3,233,632

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.2796.0

5,920,608

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.2796.0

1,890,144

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.2796.0

1,988,448

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.2796.0

1,001,312

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.2796.0

5,928,800

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.2796.0

4,163,424

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.2796.0

333,664

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.2796.0

2,824,032

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.2796.0

3,835,744

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.2796.0

34,656

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.2796.0

11,564,896

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.2796.0

911,200

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.2796.0

255,840

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.2796.0

1,812,320

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.2796.0

321,376

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.2796.0

272,224

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.2796.0

153,440

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.2796.0

5,183,328

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2796.0

2,557,792

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.2796.0

1,259,360

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.2796.0

612,192

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.2796.0

198,496

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

07:10

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

28,073,312

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmdpp.dll

10.50.2796.0

6,236,512

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

8,671,072

10-Dec-2011

07:10

x86

Msolap100.dll

10.50.2796.0

6,676,832

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolui100.dll

10.50.2796.0

272,736

10-Dec-2011

07:12

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

174,432

10-Dec-2011

07:11

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

186,720

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawdest.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawsource.dll

2009.100.2796.0

120,672

10-Dec-2011

07:11

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2796.0

116,064

10-Dec-2011

07:11

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.2796.0

13,664

10-Dec-2011

07:12

x86

Sqldest.dll

2009.100.2796.0

180,576

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.2796.0

7,583,584

10-Dec-2011

07:10

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.2796.0

3,499,872

10-Dec-2011

07:10

x86

Txagg.dll

2009.100.2796.0

243,040

10-Dec-2011

06:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2796.0

444,256

10-Dec-2011

06:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2796.0

195,424

10-Dec-2011

06:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

207,200

10-Dec-2011

06:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2796.0

414,048

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2796.0

126,816

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2796.0

125,280

10-Dec-2011

06:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2796.0

258,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2796.0

68,448

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2796.0

354,656

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2796.0

138,592

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2796.0

180,064

10-Dec-2011

06:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2796.0

130,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2796.0

65,376

10-Dec-2011

06:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2796.0

127,840

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2796.0

164,192

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2796.0

410,464

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2796.0

8,608,608

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2796.0

4,088,672

10-Dec-2011

06:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

06:59

x86

Služby pro analýzu serveru SQL Server 2008 R2

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.2796.0

845,664

10-Dec-2011

07:15

x86

SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

07:15

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.2796.0

3,233,632

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.2796.0

567,136

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.2796.0

71,520

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.2796.0

2,824,032

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.2796.0

2,824,032

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.2796.0

3,835,744

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.2796.0

34,656

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.2796.0

34,656

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.2796.0

11,564,896

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.2796.0

255,840

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.2796.0

255,840

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.2796.0

1,812,320

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.2796.0

1,812,320

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.2796.0

321,376

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.2796.0

321,376

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.2796.0

272,224

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.2796.0

272,224

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.2796.0

153,440

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.2796.0

153,440

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.2796.0

5,183,328

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.2796.0

5,183,328

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.2796.0

2,557,792

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.2796.0

1,259,360

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.2796.0

1,259,360

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.2796.0

612,192

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.2796.0

51,040

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.2796.0

186,208

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.2796.0

59,232

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.2796.0

59,232

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.2796.0

198,496

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.2796.0

198,496

10-Dec-2011

07:14

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

28,073,312

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

8,671,072

10-Dec-2011

07:10

x86

Msolap100.dll

10.50.2796.0

6,676,832

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolui100.dll

10.50.2796.0

272,736

10-Dec-2011

07:12

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.2796.0

1,300,320

10-Dec-2011

07:18

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.2796.0

13,664

10-Dec-2011

07:12

x86

Sqlrsos.dll

2009.100.2796.0

14,688

10-Dec-2011

06:59

x86

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.2796.0

234,848

10-Dec-2011

06:59

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2796.0

234,848

10-Dec-2011

06:59

x86

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.2796.0

1,066,848

10-Dec-2011

07:18

x86

Bcp.exe

2009.100.2796.0

89,440

10-Dec-2011

07:18

x86

Commanddest.dll

2009.100.2796.0

165,216

10-Dec-2011

07:16

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.2796.0

661,344

10-Dec-2011

07:18

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.2796.0

313,184

10-Dec-2011

07:18

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

78,176

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

1,442,144

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

334,688

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

285,536

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsinstall.exe

10.50.2796.0

427,872

10-Dec-2011

07:18

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

697,184

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

32,608

10-Dec-2011

07:16

x86

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

173,920

10-Dec-2011

07:16

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

183,648

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

276,832

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

284,512

10-Dec-2011

07:16

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.2796.0

4,163,424

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.2796.0

333,664

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2796.0

2,557,792

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2796.0

350,048

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2796.0

83,808

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2796.0

2,864,992

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2796.0

15,712

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2796.0

63,328

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.2796.0

3,290,976

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.2796.0

9,193,312

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.2796.0

386,912

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2796.0

7,051,104

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.2796.0

63,328

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.2796.0

92,000

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.2796.0

1,054,560

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2796.0

1,768,288

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

07:10

x86

Objectexplorer.dll

10.50.2796.0

3,372,896

10-Dec-2011

07:10

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

174,432

10-Dec-2011

07:11

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

186,720

10-Dec-2011

07:11

x86

Radlangsvc.dll

10.50.2796.0

145,248

10-Dec-2011

07:10

x86

Rawdest.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawsource.dll

2009.100.2796.0

120,672

10-Dec-2011

07:11

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2796.0

116,064

10-Dec-2011

07:11

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.2796.0

2,910,048

10-Dec-2011

07:10

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2796.0

131,936

10-Dec-2011

07:10

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.2796.0

1,333,088

10-Dec-2011

07:18

x86

Txagg.dll

2009.100.2796.0

243,040

10-Dec-2011

06:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2796.0

444,256

10-Dec-2011

06:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2796.0

195,424

10-Dec-2011

06:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

207,200

10-Dec-2011

06:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2796.0

414,048

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2796.0

126,816

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2796.0

125,280

10-Dec-2011

06:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2796.0

258,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2796.0

68,448

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2796.0

354,656

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2796.0

138,592

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2796.0

180,064

10-Dec-2011

06:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2796.0

130,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2796.0

65,376

10-Dec-2011

06:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2796.0

127,840

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2796.0

164,192

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2796.0

410,464

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2796.0

8,608,608

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2796.0

4,088,672

10-Dec-2011

06:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

06:59

x86

SQL Server 2008 R2 nástroje a součásti pracovní stanice

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Autoadmin.dll

2009.100.2796.0

937,824

10-Dec-2011

07:16

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.2796.0

46,944

10-Dec-2011

07:17

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

78,176

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

1,442,144

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

334,688

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

285,536

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

697,184

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

32,608

10-Dec-2011

07:16

x86

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

173,920

10-Dec-2011

07:16

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

183,648

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

276,832

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

284,512

10-Dec-2011

07:16

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

07:15

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2796.0

30,048

10-Dec-2011

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.2796.0

3,233,632

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.2796.0

505,696

10-Dec-2011

07:18

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.2796.0

5,920,608

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.2796.0

1,890,144

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.2796.0

1,988,448

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.2796.0

1,001,312

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.2796.0

5,928,800

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.2796.0

280,416

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.2796.0

1,345,376

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

07:10

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

28,073,312

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmdpp.dll

10.50.2796.0

6,236,512

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

8,671,072

10-Dec-2011

07:10

x86

Msolap100.dll

10.50.2796.0

6,676,832

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolui100.dll

10.50.2796.0

272,736

10-Dec-2011

07:12

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

174,432

10-Dec-2011

07:11

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

186,720

10-Dec-2011

07:11

x86

Spresolv.dll

2009.100.2796.0

180,576

10-Dec-2011

07:11

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

207,200

10-Dec-2011

06:59

x86

SQL Server 2008 R2 Integration Services

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.2796.0

165,216

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

78,176

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

1,442,144

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

334,688

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

285,536

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsinstall.exe

10.50.2796.0

427,872

10-Dec-2011

07:18

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

697,184

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

32,608

10-Dec-2011

07:16

x86

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

173,920

10-Dec-2011

07:16

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

183,648

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

276,832

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

284,512

10-Dec-2011

07:16

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

07:10

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.2796.0

214,880

10-Dec-2011

07:18

x86

Msmdpp.dll

10.50.2796.0

6,236,512

10-Dec-2011

07:12

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

174,432

10-Dec-2011

07:11

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

186,720

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawdest.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawsource.dll

2009.100.2796.0

120,672

10-Dec-2011

07:11

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2796.0

116,064

10-Dec-2011

07:11

x86

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.2796.0

13,664

10-Dec-2011

07:12

x86

Sqldest.dll

2009.100.2796.0

180,576

10-Dec-2011

07:11

x86

Txagg.dll

2009.100.2796.0

243,040

10-Dec-2011

06:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2796.0

444,256

10-Dec-2011

06:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2796.0

195,424

10-Dec-2011

06:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

207,200

10-Dec-2011

06:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2796.0

414,048

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2796.0

126,816

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2796.0

125,280

10-Dec-2011

06:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2796.0

258,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2796.0

68,448

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2796.0

354,656

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2796.0

138,592

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2796.0

180,064

10-Dec-2011

06:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2796.0

130,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2796.0

65,376

10-Dec-2011

06:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2796.0

127,840

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2796.0

164,192

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2796.0

410,464

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2796.0

8,608,608

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2796.0

4,088,672

10-Dec-2011

06:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

06:59

x86

SQL Server 2008 R2 Full-Text Search Engine

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Fd.dll

2009.100.2796.0

461,664

10-Dec-2011

07:16

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.2796.0

13,664

10-Dec-2011

07:12

x86

Služba SQL Server 2008 R2 Browser

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Msmdredir.dll

10.50.2796.0

6,325,600

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2796.0

831,328

10-Dec-2011

06:26

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.2796.0

268,128

10-Dec-2011

07:16

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.2796.0

13,664

10-Dec-2011

07:12

x86

Modul pro zápis SQL Server 2008 R2

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.2796.0

13,664

10-Dec-2011

07:12

x86

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.2796.0

210,272

10-Dec-2011

06:59

x86

verze x64

SQL Server 2008 R2 databáze služby sdílené Core

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Bcp.exe

2009.100.2796.0

96,608

10-Dec-2011

06:24

x64

Commanddest.dll

2009.100.2796.0

247,136

10-Dec-2011

06:21

x64

Distrib.exe

2009.100.2796.0

87,904

10-Dec-2011

06:24

x64

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

106,848

10-Dec-2011

06:21

x64

Dts.dll

2009.100.2796.0

2,228,576

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

473,440

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

449,888

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

1,090,912

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

42,336

10-Dec-2011

06:21

x64

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

260,960

10-Dec-2011

06:21

x64

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

280,416

10-Dec-2011

06:21

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

414,560

10-Dec-2011

06:21

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

423,776

10-Dec-2011

06:21

x64

Logread.exe

2009.100.2796.0

512,864

10-Dec-2011

06:24

x64

Mergetxt.dll

2009.100.2796.0

34,656

10-Dec-2011

06:21

x64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2796.0

153,440

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2796.0

350,048

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2796.0

83,808

10-Dec-2011

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2796.0

452,448

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2796.0

1,768,288

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2796.0

1,943,392

10-Dec-2011

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2796.0

3,049,312

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2796.0

186,208

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2796.0

1,140,576

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

06:17

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

260,960

10-Dec-2011

06:18

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

286,048

10-Dec-2011

06:18

x64

Rawdest.dll

2009.100.2796.0

192,864

10-Dec-2011

06:18

x64

Rawsource.dll

2009.100.2796.0

182,112

10-Dec-2011

06:18

x64

Rdistcom.dll

2009.100.2796.0

794,464

10-Dec-2011

06:18

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.2796.0

166,240

10-Dec-2011

06:18

x64

Replagnt.dll

2009.100.2796.0

18,784

10-Dec-2011

06:18

x64

Replagnt.dll

2009.100.2796.0

18,784

10-Dec-2011

07:11

x86

Repldp.dll

2009.100.2796.0

192,864

10-Dec-2011

07:11

x86

Repldp.dll

2009.100.2796.0

232,288

10-Dec-2011

06:18

x64

Replmerg.exe

2009.100.2796.0

410,464

10-Dec-2011

06:24

x64

Replsync.dll

2009.100.2796.0

126,816

10-Dec-2011

06:18

x64

Snapshot.exe

10.50.2796.0

13,664

10-Dec-2011

06:23

x86

Spresolv.dll

2009.100.2796.0

217,440

10-Dec-2011

06:18

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.2796.0

14,176

10-Dec-2011

06:21

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.2796.0

345,952

10-Dec-2011

06:24

x64

Sqlmergx.dll

2009.100.2796.0

231,264

10-Dec-2011

06:18

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.2796.0

106,336

10-Dec-2011

06:59

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2796.0

131,936

10-Dec-2011

06:18

x64

Sqlwep100.dll

2009.100.2796.0

107,360

10-Dec-2011

06:18

x64

Ssradd.dll

2009.100.2796.0

46,944

10-Dec-2011

06:18

x64

Ssravg.dll

2009.100.2796.0

47,456

10-Dec-2011

06:18

x64

Ssrdown.dll

2009.100.2796.0

31,072

10-Dec-2011

06:18

x64

Ssrmax.dll

2009.100.2796.0

45,408

10-Dec-2011

06:18

x64

Ssrmin.dll

2009.100.2796.0

45,408

10-Dec-2011

06:18

x64

Ssrpub.dll

2009.100.2796.0

31,584

10-Dec-2011

06:18

x64

Ssrup.dll

2009.100.2796.0

30,560

10-Dec-2011

06:18

x64

Txagg.dll

2009.100.2796.0

366,432

10-Dec-2011

06:11

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

304,992

10-Dec-2011

06:11

x64

Txderived.dll

2009.100.2796.0

618,848

10-Dec-2011

06:11

x64

Txlookup.dll

2009.100.2796.0

535,392

10-Dec-2011

06:11

x64

Txmerge.dll

2009.100.2796.0

232,288

10-Dec-2011

06:11

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.2796.0

272,736

10-Dec-2011

06:11

x64

Txrowcount.dll

2009.100.2796.0

89,952

10-Dec-2011

06:11

x64

Txsort.dll

2009.100.2796.0

246,112

10-Dec-2011

06:11

x64

Txsplit.dll

2009.100.2796.0

611,680

10-Dec-2011

06:11

x64

Instanci serveru SQL Server 2008 R2 databázové služby jádra

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.2796.0

31,584

10-Dec-2011

06:21

x64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.2796.0

262,496

10-Dec-2011

06:21

x64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.2796.0

47,968

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.2796.0

76,640

10-Dec-2011

06:18

x64

Sqlctr100.dll

2009.100.2796.0

73,568

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.2796.0

79,200

10-Dec-2011

06:18

x64

Sqlos.dll

2009.100.2796.0

15,712

10-Dec-2011

06:18

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.2796.0

15,712

10-Dec-2011

06:18

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.2796.0

4,625,760

10-Dec-2011

06:18

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2796.0

464,736

10-Dec-2011

06:18

x64

Sqlservr.exe

2009.100.2796.0

62,182,752

10-Dec-2011

06:21

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.2796.0

131,936

10-Dec-2011

06:18

x64

Sqsrvres.dll

2009.100.2796.0

105,824

10-Dec-2011

06:18

x64

SQL Server 2008 R2 databáze služby společného minima

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

06:23

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.2796.0

149,344

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.2796.0

243,552

10-Dec-2011

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2796.0

153,440

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2796.0

2,864,992

10-Dec-2011

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2796.0

15,712

10-Dec-2011

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2796.0

63,328

10-Dec-2011

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2796.0

452,448

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2796.0

7,051,104

10-Dec-2011

06:21

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2796.0

3,049,312

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2796.0

186,208

10-Dec-2011

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2796.0

1,140,576

09-Dec-2011

12:40

x86

Msgprox.dll

2009.100.2796.0

203,616

10-Dec-2011

07:12

x86

Msgprox.dll

2009.100.2796.0

248,672

10-Dec-2011

06:21

x64

Replerrx.dll

2009.100.2796.0

120,672

10-Dec-2011

07:11

x86

Replerrx.dll

2009.100.2796.0

137,056

10-Dec-2011

06:18

x64

Replisapi.dll

2009.100.2796.0

272,736

10-Dec-2011

07:11

x86

Replisapi.dll

2009.100.2796.0

379,232

10-Dec-2011

06:18

x64

Replprov.dll

2009.100.2796.0

577,888

10-Dec-2011

07:11

x86

Replprov.dll

2009.100.2796.0

730,976

10-Dec-2011

06:18

x64

Replrec.dll

2009.100.2796.0

792,928

10-Dec-2011

07:10

x86

Replrec.dll

2009.100.2796.0

980,832

10-Dec-2011

06:17

x64

Replsub.dll

2009.100.2796.0

413,536

10-Dec-2011

07:11

x86

Replsub.dll

2009.100.2796.0

496,480

10-Dec-2011

06:18

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.2796.0

14,176

10-Dec-2011

06:21

x64

Sqlmanager.dll

2009.100.2796.0

521,056

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.2796.0

896,864

10-Dec-2011

06:18

x64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.2796.0

271,712

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.2796.0

360,288

10-Dec-2011

06:18

x64

Svrenumapi100.dll

2009.100.2796.0

1,042,784

10-Dec-2011

06:11

x64

Svrenumapi100.dll

2009.100.2796.0

780,640

10-Dec-2011

06:59

x86

Xmlsub.dll

2009.100.2796.0

193,376

10-Dec-2011

06:59

x86

Xmlsub.dll

2009.100.2796.0

309,088

10-Dec-2011

06:11

x64

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.2796.0

165,216

10-Dec-2011

07:16

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.2796.0

313,184

10-Dec-2011

07:18

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.2796.0

46,944

10-Dec-2011

07:17

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

78,176

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

1,442,144

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

334,688

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

285,536

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

697,184

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

32,608

10-Dec-2011

07:16

x86

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

173,920

10-Dec-2011

07:16

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

183,648

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

276,832

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

284,512

10-Dec-2011

07:16

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.2796.0

3,233,632

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.2796.0

5,920,608

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.2796.0

1,890,144

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.2796.0

1,988,448

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.2796.0

1,001,312

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.2796.0

5,928,800

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.2796.0

4,163,424

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.2796.0

333,664

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.2796.0

2,824,032

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.2796.0

3,835,744

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.2796.0

34,656

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.2796.0

11,564,896

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.2796.0

911,200

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.2796.0

255,840

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.2796.0

1,812,320

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.2796.0

321,376

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.2796.0

272,224

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.2796.0

153,440

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.2796.0

5,183,328

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2796.0

2,557,792

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.2796.0

1,259,360

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.2796.0

612,192

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.2796.0

198,496

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

07:10

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

28,073,312

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

55,730,528

10-Dec-2011

06:21

x64

Msmdpp.dll

10.50.2796.0

6,236,512

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

12,613,984

10-Dec-2011

06:17

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

8,671,072

10-Dec-2011

07:10

x86

Msolap100.dll

10.50.2796.0

6,676,832

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2796.0

8,502,112

10-Dec-2011

06:21

x64

Msolui100.dll

10.50.2796.0

272,736

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolui100.dll

10.50.2796.0

315,744

10-Dec-2011

06:21

x64

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

174,432

10-Dec-2011

07:11

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

186,720

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawdest.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawsource.dll

2009.100.2796.0

120,672

10-Dec-2011

07:11

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2796.0

116,064

10-Dec-2011

07:11

x86

Txagg.dll

2009.100.2796.0

243,040

10-Dec-2011

06:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2796.0

444,256

10-Dec-2011

06:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2796.0

195,424

10-Dec-2011

06:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

207,200

10-Dec-2011

06:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2796.0

414,048

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2796.0

126,816

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2796.0

125,280

10-Dec-2011

06:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2796.0

258,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2796.0

68,448

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2796.0

354,656

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2796.0

138,592

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2796.0

180,064

10-Dec-2011

06:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2796.0

130,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2796.0

65,376

10-Dec-2011

06:59

x8 6

Txscd.dll

2009.100.2796.0

127,840

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2796.0

164,192

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2796.0

410,464

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2796.0

8,608,608

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2796.0

4,088,672

10-Dec-2011

06:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

06:59

x86

Služby pro analýzu serveru SQL Server 2008 R2

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.2796.0

845,664

10-Dec-2011

06:23

x86

SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

07:15

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

06:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.2796.0

3,233,632

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.2796.0

567,136

10-Dec-2011

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.2796.0

71,520

10-Dec-2011

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.2796.0

2,824,032

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.2796.0

2,824,032

10-Dec-2011

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.2796.0

3,835,744

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.2796.0

34,656

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.2796.0

34,656

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.2796.0

128,864

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.2796.0

11,564,896

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.2796.0

255,840

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.2796.0

255,840

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.2796.0

1,812,320

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.2796.0

1,812,320

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.2796.0

321,376

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.2796.0

321,376

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.2796.0

272,224

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.2796.0

272,224

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.2796.0

153,440

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.2796.0

153,440

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.2796.0

5,183,328

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.2796.0

5,183,328

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.2796.0

2,557,792

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.2796.0

1,259,360

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.2796.0

1,259,360

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.2796.0

612,192

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.2796.0

51,040

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.2796.0

186,208

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.2796.0

59,232

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.2796.0

59,232

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.2796.0

198,496

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.2796.0

198,496

10-Dec-2011

06:22

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

28,073,312

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

55,730,528

10-Dec-2011

06:21

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

12,613,984

10-Dec-2011

06:17

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

8,671,072

10-Dec-2011

07:10

x86

Msolap100.dll

10.50.2796.0

6,676,832

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2796.0

8,502,112

10-Dec-2011

06:21

x64

Msolui100.dll

10.50.2796.0

272,736

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolui100.dll

10.50.2796.0

315,744

10-Dec-2011

06:21

x64

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.2796.0

1,300,320

10-Dec-2011

07:18

x86

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.2796.0

1,066,848

10-Dec-2011

07:18

x86

Bcp.exe

2009.100.2796.0

96,608

10-Dec-2011

06:24

x64

Commanddest.dll

2009.100.2796.0

165,216

10-Dec-2011

07:16

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.2796.0

661,344

10-Dec-2011

07:18

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.2796.0

313,184

10-Dec-2011

07:18

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

78,176

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

1,442,144

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

334,688

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

285,536

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsinstall.exe

10.50.2796.0

427,872

10-Dec-2011

07:18

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

697,184

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

32,608

10-Dec-2011

07:16

x86

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

173,920

10-Dec-2011

07:16

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

183,648

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

276,832

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

284,512

10-Dec-2011

07:16

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.2796.0

4,163,424

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.2796.0

333,664

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2796.0

2,557,792

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2796.0

350,048

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2796.0

83,808

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2796.0

2,864,992

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2796.0

15,712

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2796.0

63,328

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.2796.0

3,290,976

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.2796.0

9,193,312

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.2796.0

386,912

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2796.0

7,051,104

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.2796.0

63,328

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.2796.0

92,000

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.2796.0

1,054,560

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2796.0

1,768,288

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

07:10

x86

Objectexplorer.dll

10.50.2796.0

3,372,896

10-Dec-2011

07:10

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

174,432

10-Dec-2011

07:11

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

186,720

10-Dec-2011

07:11

x86

Radlangsvc.dll

10.50.2796.0

145,248

10-Dec-2011

07:10

x86

Rawdest.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawsource.dll

2009.100.2796.0

120,672

10-Dec-2011

07:11

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2796.0

116,064

10-Dec-2011

07:11

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.2796.0

2,910,048

10-Dec-2011

07:10

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2796.0

131,936

10-Dec-2011

07:10

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.2796.0

1,333,088

10-Dec-2011

07:18

x86

Txagg.dll

2009.100.2796.0

243,040

10-Dec-2011

06:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2796.0

444,256

10-Dec-2011

06:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2796.0

195,424

10-Dec-2011

06:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

207,200

10-Dec-2011

06:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2796.0

414,048

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2796.0

126,816

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2796.0

125,280

10-Dec-2011

06:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2796.0

258,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2796.0

68,448

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2796.0

354,656

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2796.0

138,592

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2796.0

180,064

10-Dec-2011

06:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2796.0

130,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2796.0

65,376

10-Dec-2011

06:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2796.0

127,840

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2796.0

164,192

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2796.0

410,464

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2796.0

8,608,608

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2796.0

4,088,672

10-Dec-2011

06:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

06:59

x86

SQL Server 2008 R2 nástroje a součásti pracovní stanice

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Autoadmin.dll

2009.100.2796.0

937,824

10-Dec-2011

07:16

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.2796.0

46,944

10-Dec-2011

07:17

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

106,848

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

78,176

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

1,442,144

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

2,228,576

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

334,688

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

473,440

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

285,536

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

449,888

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

1,090,912

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

697,184

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

32,608

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

42,336

10-Dec-2011

06:21

x64

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

173,920

10-Dec-2011

07:16

x86

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

260,960

10-Dec-2011

06:21

x64

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

183,648

10-Dec-2011

07:16

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

280,416

10-Dec-2011

06:21

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

276,832

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

414,560

10-Dec-2011

06:21

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

284,512

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

423,776

10-Dec-2011

06:21

x64

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

07:15

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2796.0

30,048

10-Dec-2011

07:12

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2796.0

34,656

10-Dec-2011

06:21

x64

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.2796.0

3,233,632

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.2796.0

505,696

10-Dec-2011

07:18

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.2796.0

5,920,608

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.2796.0

1,890,144

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.2796.0

1,988,448

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.2796.0

1,001,312

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.2796.0

5,928,800

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.2796.0

280,416

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.2796.0

1,345,376

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

06:17

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

28,073,312

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

55,730,528

10-Dec-2011

06:21

x64

Msmdpp.dll

10.50.2796.0

6,236,512

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

12,613,984

10-Dec-2011

06:17

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

8,671,072

10-Dec-2011

07:10

x86

Msolap100.dll

10.50.2796.0

6,676,832

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2796.0

8,502,112

10-Dec-2011

06:21

x64

Msolui100.dll

10.50.2796.0

272,736

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolui100.dll

10.50.2796.0

315,744

10-Dec-2011

06:21

x64

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

174,432

10-Dec-2011

07:11

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

260,960

10-Dec-2011

06:18

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

186,720

10-Dec-2011

07:11

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

286,048

10-Dec-2011

06:18

x64

Spresolv.dll

2009.100.2796.0

180,576

10-Dec-2011

07:11

x86

Spresolv.dll

2009.100.2796.0

217,440

10-Dec-2011

06:18

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

207,200

10-Dec-2011

06:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

304,992

10-Dec-2011

06:11

x64

SQL Server 2008 R2 Integration Services

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.2796.0

247,136

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

106,848

10-Dec-2011

06:21

x64

Dts.dll

2009.100.2796.0

2,228,576

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

473,440

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

449,888

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtsinstall.exe

10.50.2796.0

427,872

10-Dec-2011

07:18

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

1,090,912

10-Dec-2011

06:21

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

42,336

10-Dec-2011

06:21

x64

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

260,960

10-Dec-2011

06:21

x64

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

280,416

10-Dec-2011

06:21

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

414,560

10-Dec-2011

06:21

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

423,776

10-Dec-2011

06:21

x64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

06:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

06:17

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.2796.0

210,784

10-Dec-2011

06:23

x64

Msmdpp.dll

10.50.2796.0

7,614,304

10-Dec-2011

06:21

x64

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

260,960

10-Dec-2011

06:18

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

286,048

10-Dec-2011

06:18

x64

Rawdest.dll

2009.100.2796.0

192,864

10-Dec-2011

06:18

x64

Rawsource.dll

2009.100.2796.0

182,112

10-Dec-2011

06:18

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.2796.0

166,240

10-Dec-2011

06:18

x64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.2796.0

14,176

10-Dec-2011

06:21

x64

Sqldest.dll

2009.100.2796.0

264,544

10-Dec-2011

06:18

x64

Txagg.dll

2009.100.2796.0

366,432

10-Dec-2011

06:11

x64

Txbestmatch.dll

2009.100.2796.0

834,912

10-Dec-2011

06:11

x64

Txcharmap.dll

2009.100.2796.0

288,608

10-Dec-2011

06:11

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

304,992

10-Dec-2011

06:11

x64

Txderived.dll

2009.100.2796.0

618,848

10-Dec-2011

06:11

x64

Txfileextractor.dll

2009.100.2796.0

189,792

10-Dec-2011

06:11

x64

Txfileinserter.dll

2009.100.2796.0

187,744

10-Dec-2011

06:11

x64

Txgroupdups.dll

2009.100.2796.0

477,536

10-Dec-2011

06:11

x64

Txlineage.dll

2009.100.2796.0

96,096

10-Dec-2011

06:11

x64

Txlookup.dll

2009.100.2796.0

535,392

10-Dec-2011

06:11

x64

Txmerge.dll

2009.100.2796.0

232,288

10-Dec-2011

06:11

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.2796.0

272,736

10-Dec-2011

06:11

x64

Txpivot.dll

2009.100.2796.0

201,056

10-Dec-2011

06:11

x64

Txrowcount.dll

2009.100.2796.0

89,952

10-Dec-2011

06:11

x64

Txscd.dll

2009.100.2796.0

195,424

10-Dec-2011

06:11

x64

Txsort.dll

2009.100.2796.0

246,112

10-Dec-2011

06:11

x64

Txsplit.dll

2009.100.2796.0

611,680

10-Dec-2011

06:11

x64

Txtermextraction.dll

2009.100.2796.0

8,725,856

10-Dec-2011

06:11

x64

Txtermlookup.dll

2009.100.2796.0

4,185,440

10-Dec-2011

06:11

x64

Txunpivot.dll

2009.100.2796.0

194,400

10-Dec-2011

06:11

x64

SQL Server 2008 R2 Full-Text Search Engine

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Fd.dll

2009.100.2796.0

690,016

10-Dec-2011

06:21

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.2796.0

14,176

10-Dec-2011

06:21

x64

Služba SQL Server 2008 R2 Browser

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Keyfile.dll

2009.100.2796.0

13,664

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmdredir.dll

10.50.2796.0

6,325,600

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2796.0

831,328

10-Dec-2011

06:26

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.2796.0

268,128

10-Dec-2011

07:16

x86

Modul pro zápis SQL Server 2008 R2

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.2796.0

14,176

10-Dec-2011

06:21

x64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.2796.0

15,200

10-Dec-2011

06:18

x64

Verze IA-64

SQL Server 2008 R2 databáze služby sdílené Core

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Bcp.exe

2009.100.2796.0

169,312

10-Dec-2011

05:50

IA-64

Commanddest.dll

2009.100.2796.0

559,456

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Distrib.exe

2009.100.2796.0

209,248

10-Dec-2011

05:50

IA-64

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

215,392

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Dts.dll

2009.100.2796.0

4,305,760

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

957,280

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

801,120

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

2,031,968

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

83,808

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

588,128

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

643,936

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

954,208

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

977,248

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Logread.exe

2009.100.2796.0

1,130,336

10-Dec-2011

05:50

IA-64

Mergetxt.dll

2009.100.2796.0

73,056

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2796.0

153,440

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2796.0

350,048

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2796.0

83,808

10-Dec-2011

05:44

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2796.0

452,448

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2796.0

1,768,288

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2796.0

2,665,312

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2796.0

3,049,312

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2796.0

186,208

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2796.0

1,140,576

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

05:44

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

590,688

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

655,712

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Rawdest.dll

2009.100.2796.0

438,112

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Rawsource.dll

2009.100.2796.0

416,096

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Rdistcom.dll

2009.100.2796.0

1,846,624

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Recordsetdest.dll

2009.100.2796.0

386,912

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Replagnt.dll

2009.100.2796.0

18,784

10-Dec-2011

07:11

x86

Replagnt.dll

2009.100.2796.0

29,024

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Repldp.dll

2009.100.2796.0

192,864

10-Dec-2011

07:11

x86

Repldp.dll

2009.100.2796.0

529,248

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Replmerg.exe

2009.100.2796.0

975,200

10-Dec-2011

05:48

IA-64

Replsync.dll

2009.100.2796.0

278,880

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Snapshot.exe

10.50.2796.0

13,664

10-Dec-2011

05:49

x86

Spresolv.dll

2009.100.2796.0

510,816

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.2796.0

19,296

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Sqlcmd.exe

2009.100.2796.0

546,144

10-Dec-2011

05:48

IA-64

Sqlmergx.dll

2009.100.2796.0

436,064

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Sqlsvc.dll

2009.100.2796.0

106,336

10-Dec-2011

06:59

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2796.0

378,208

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Sqlwep100.dll

2009.100.2796.0

201,056

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Ssradd.dll

2009.100.2796.0

95,584

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Ssravg.dll

2009.100.2796.0

95,584

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Ssrdown.dll

2009.100.2796.0

61,792

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Ssrmax.dll

2009.100.2796.0

89,952

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Ssrmin.dll

2009.100.2796.0

89,952

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Ssrpub.dll

2009.100.2796.0

64,864

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Ssrup.dll

2009.100.2796.0

62,304

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Txagg.dll

2009.100.2796.0

882,016

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

676,192

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Txderived.dll

2009.100.2796.0

1,276,768

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Txlookup.dll

2009.100.2796.0

1,187,680

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Txmerge.dll

2009.100.2796.0

513,376

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Txmergejoin.dll

2009.100.2796.0

621,920

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Txrowcount.dll

2009.100.2796.0

197,472

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Txsort.dll

2009.100.2796.0

562,016

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Txsplit.dll

2009.100.2796.0

1,257,824

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Instanci serveru SQL Server 2008 R2 databázové služby jádra

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.2796.0

63,328

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.2796.0

477,024

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.2796.0

107,872

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.2796.0

47,968

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.2796.0

136,544

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Sqlctr100.dll

2009.100.2796.0

73,568

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlos.dll

2009.100.2796.0

22,368

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.2796.0

20,832

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.2796.0

4,631,904

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2796.0

668,000

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Sqlservr.exe

2009.100.2796.0

122,103,136

10-Dec-2011

05:48

IA-64

Sqlsvc.dll

2009.100.2796.0

378,208

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Sqsrvres.dll

2009.100.2796.0

188,768

10-Dec-2011

05:35

IA-64

SQL Server 2008 R2 databáze služby společného minima

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.2796.0

149,344

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.2796.0

243,552

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2796.0

153,440

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2796.0

2,864,992

10-Dec-2011

05:44

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2796.0

15,712

10-Dec-2011

05:44

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2796.0

63,328

10-Dec-2011

05:44

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2796.0

452,448

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

05:44

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2796.0

7,051,104

10-Dec-2011

05:44

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

05:44

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2796.0

3,049,312

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2796.0

186,208

10-Dec-2011

05:44

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2796.0

1,140,576

09-Dec-2011

12:40

x86

Msgprox.dll

2009.100.2796.0

203,616

10-Dec-2011

07:12

x86

Msgprox.dll

2009.100.2796.0

539,488

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Replerrx.dll

2009.100.2796.0

120,672

10-Dec-2011

07:11

x86

Replerrx.dll

2009.100.2796.0

301,920

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Replisapi.dll

2009.100.2796.0

272,736

10-Dec-2011

07:11

x86

Replisapi.dll

2009.100.2796.0

766,304

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Replprov.dll

2009.100.2796.0

1,650,528

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Replprov.dll

2009.100.2796.0

577,888

10-Dec-2011

07:11

x86

Replrec.dll

2009.100.2796.0

2,136,416

10-Dec-2011

05:40

IA-64

Replrec.dll

2009.100.2796.0

792,928

10-Dec-2011

07:10

x86

Replsub.dll

2009.100.2796.0

1,122,656

10-Dec-2011

05:41

IA-64

Replsub.dll

2009.100.2796.0

413,536

10-Dec-2011

07:11

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.2796.0

19,296

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Sqlmanager.dll

2009.100.2796.0

1,534,304

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Sqlmanager.dll

2009.100.2796.0

521,056

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.2796.0

271,712

10-Dec-2011

07:11

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.2796.0

712,544

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Svrenumapi100.dll

2009.100.2796.0

2,727,264

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Svrenumapi100.dll

2009.100.2796.0

780,640

10-Dec-2011

06:59

x86

Xmlsub.dll

2009.100.2796.0

193,376

10-Dec-2011

06:59

x86

Xmlsub.dll

2009.100.2796.0

563,552

10-Dec-2011

05:35

IA-64

Služby pro analýzu serveru SQL Server 2008 R2

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.2796.0

845,664

10-Dec-2011

05:45

x86

SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

07:15

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.2796.0

3,233,632

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.2796.0

567,136

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.2796.0

71,520

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.2796.0

2,824,032

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.2796.0

2,824,032

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.2796.0

3,835,744

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.2796.0

34,656

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.2796.0

34,656

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.2796.0

563,040

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.2796.0

128,864

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.2796.0

11,564,896

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.2796.0

255,840

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.2796.0

255,840

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.2796.0

1,812,320

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.2796.0

1,812,320

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.2796.0

321,376

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.2796.0

321,376

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.2796.0

272,224

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.2796.0

272,224

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.2796.0

153,440

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.2796.0

153,440

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.2796.0

5,183,328

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.2796.0

5,183,328

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.2796.0

2,557,792

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.2796.0

1,259,360

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.2796.0

1,259,360

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.2796.0

612,192

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.2796.0

104,288

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.2796.0

51,040

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.2796.0

186,208

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.2796.0

59,232

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.2796.0

59,232

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.2796.0

198,496

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.2796.0

198,496

10-Dec-2011

05:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

28,073,312

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

70,561,632

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

15,836,512

10-Dec-2011

05:40

IA-64

Msmgdsrv.dll

10.50.2796.0

8,671,072

10-Dec-2011

07:10

x86

Msolap100.dll

10.50.2796.0

10,536,288

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Msolap100.dll

10.50.2796.0

6,676,832

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolui100.dll

10.50.2796.0

272,736

10-Dec-2011

07:12

x86

Msolui100.dll

10.50.2796.0

463,712

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.2796.0

1,300,320

10-Dec-2011

07:18

x86

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.2796.0

1,066,848

10-Dec-2011

07:18

x86

Bcp.exe

2009.100.2796.0

169,312

10-Dec-2011

05:50

IA-64

Commanddest.dll

2009.100.2796.0

165,216

10-Dec-2011

07:16

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.2796.0

661,344

10-Dec-2011

07:18

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.2796.0

313,184

10-Dec-2011

07:18

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

78,176

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

1,442,144

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

334,688

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

285,536

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsinstall.exe

10.50.2796.0

427,872

10-Dec-2011

07:18

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

697,184

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

32,608

10-Dec-2011

07:16

x86

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

173,920

10-Dec-2011

07:16

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

183,648

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

276,832

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

284,512

10-Dec-2011

07:16

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.2796.0

4,163,424

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.2796.0

333,664

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2796.0

1,251,168

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2796.0

2,557,792

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2796.0

292,704

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

07:14

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2796.0

350,048

09-Dec-2011

12:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2796.0

83,808

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2796.0

2,864,992

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2796.0

15,712

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2796.0

63,328

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.2796.0

3,290,976

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.2796.0

9,193,312

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.2796.0

386,912

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2796.0

112,480

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2796.0

7,051,104

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.2796.0

63,328

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.2796.0

378,720

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.2796.0

92,000

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.2796.0

1,054,560

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2796.0

1,768,288

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.2796.0

296,800

10-Dec-2011

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

07:10

x86

Objectexplorer.dll

10.50.2796.0

3,372,896

10-Dec-2011

07:10

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2796.0

174,432

10-Dec-2011

07:11

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2796.0

186,720

10-Dec-2011

07:11

x86

Radlangsvc.dll

10.50.2796.0

145,248

10-Dec-2011

07:10

x86

Rawdest.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

07:11

x86

Rawsource.dll

2009.100.2796.0

120,672

10-Dec-2011

07:11

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2796.0

116,064

10-Dec-2011

07:11

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.2796.0

2,910,048

10-Dec-2011

07:10

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2796.0

131,936

10-Dec-2011

07:10

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.2796.0

1,333,088

10-Dec-2011

07:18

x86

Txagg.dll

2009.100.2796.0

243,040

10-Dec-2011

06:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2796.0

444,256

10-Dec-2011

06:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2796.0

195,424

10-Dec-2011

06:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2796.0

207,200

10-Dec-2011

06:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2796.0

414,048

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2796.0

126,816

10-Dec-2011

06:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2796.0

125,280

10-Dec-2011

06:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2796.0

258,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2796.0

68,448

10-Dec-2011

06:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2796.0

354,656

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2796.0

138,592

10-Dec-2011

06:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2796.0

180,064

10-Dec-2011

06:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2796.0

130,400

10-Dec-2011

06:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2796.0

65,376

10-Dec-2011

06:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2796.0

127,840

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2796.0

164,192

10-Dec-2011

06:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2796.0

410,464

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2796.0

8,608,608

10-Dec-2011

06:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2796.0

4,088,672

10-Dec-2011

06:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2796.0

128,864

10-Dec-2011

06:59

x86

SQL Server 2008 R2 nástroje a součásti pracovní stanice

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Autoadmin.dll

2009.100.2796.0

937,824

10-Dec-2011

07:16

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.2796.0

46,944

10-Dec-2011

07:17

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

215,392

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Dtepkg.dll

2009.100.2796.0

78,176

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

1,442,144

10-Dec-2011

07:16

x86

Dts.dll

2009.100.2796.0

4,305,760

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

334,688

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2796.0

957,280

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

285,536

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2796.0

801,120

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

2,031,968

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Dtspipeline.dll

2009.100.2796.0

697,184

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

32,608

10-Dec-2011

07:16

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2796.0

83,808

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

173,920

10-Dec-2011

07:16

x86

Exceldest.dll

2009.100.2796.0

588,128

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

183,648

10-Dec-2011

07:16

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2796.0

643,936

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

276,832

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2796.0

954,208

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

284,512

10-Dec-2011

07:16

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2796.0

977,248

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2796.0

87,904

10-Dec-2011

07:15

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2796.0

30,048

10-Dec-2011

07:12

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2796.0

73,056

10-Dec-2011

05:44

IA-64

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.2796.0

3,233,632

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.2796.0

505,696

10-Dec-2011

07:18

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.2796.0

5,920,608

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2796.0

1,349,472

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.2796.0

1,890,144

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.2796.0

1,988,448

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.2796.0

1,001,312

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.2796.0

5,928,800

10-Dec-2011

07:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2796.0

67,424

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.2796.0

280,416

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.2796.0

1,345,376

10-Dec-2011

05:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2796.0

108,384

10-Dec-2011

05:44

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

28,073,312

10-Dec-2011

07:12

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2796.0

70,561,632

10-Dec-2011

05:44

IA-64