Balíček kumulativní aktualizace 4 pro systém SQL Server 2012 SP1

BUG #: 185139 (Content Maintenance)

Tento článek popisuje balíček kumulativní aktualizace 4 (číslo sestavení 11.0.3368.0) pro Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Tato aktualizace obsahuje opravy hotfix pro potíže, které byly vyřešeny po vydání systému SQL Server 2012 SP1.
Získání této aktualizace

Chcete-li získat tento balíček kumulativní aktualizace, klikněte do oddílu Oprava hotfix k dispozici ke stažení v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí tohoto balíčku kumulativní aktualizace oddělení zákaznických služeb a podpory společnosti Microsoft.

Soubory zahrnuté v tomto balíčku kumulativní aktualizace

Note The following table lists the status of individual Microsoft Knowledge Base articles. A separate Microsoft Knowledge Base article might not be created for each bug.

VSTS bug

KB article

Description

Status

1226984

2504090

FIX: Access violation or incorrect result when you insert data into or update a new partition of a partitioned table in SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 or SQL Server 2008

Public

1222218,
1206972

2792921

Description of new features in Cumulative Update 4 for SQL Server 2012 SP1 and Cumulative Update 6 for SQL Server 2008 R2

Public

1207375

2800284

FIX: Incorrect result when you run an MDX query that includes an Aggregate function that is used in a calculated member in SSAS 2008 R2 or SSAS 2012

Public

1149043

2800585

FIX: The border of a text box is displayed incorrectly after you export a report as an Excel 2007 file in SSRS 2012

Public

1254673

2811842

FIX: Missing parameter panel of a drillthrough report when a top-level report contains hidden parameters or no parameters in SSRS 2008 R2 or SSRS 2012

Public

1254678

2819446

FIX: Error when you run the sp_cursoropen stored procedure together with the scrollopt argument in SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2012

Public

1213285

2820918

FIX: PowerPivot database is not deleted from SSAS memory when PowerPivot database processing fails

Public

1254693

2821783

FIX: Out-of-memory errors related to a memory clerk in SQL Server 2012

Public

1226964

2821836

FIX: Incorrect result when you run an MDX query that returns multiple calculated members in SSAS 2008, SSAS 2012 or SSAS 2008 R2

Public

1254671

2828205

FIX: SQL Server may freeze when an instance of SQL Server 2012, SQL Server 2008 or SQL Server 2008 R2 is shut down

Public

1224654

2828833

FIX: "EXCEPTION_INVALID_CRT_PARAMETER" on System Health Monitor Thread in SQL Server 2012

Public

1226020

2829372

FIX: "Incorrect syntax near 'begi'" error message when you run a Transact-SQL statement in SQL Server 2012

Public

1254696

2829845

FIX: "The provided statistics stream is corrupt" when you run the "UPDATE STATISTICS" statement against a table in SQL Server 2012

Public

1254691

2829948

FIX: Slow performance when you run the SSIS Server Maintenance Job to remove old data in SQL Server 2012

Public

1254695

2830400

FIX: Database does not follow simple recovery model behavior in SQL Server 2012 after you set the recovery model of the "model" database to "Simple"

Public

1232408

2831472

FIX: Incorrect value is returned when you run an UPDATE CUBE statement in SSAS 2012

Public

1232425

2831478

FIX: Incorrect result or access violation when you run an MDX query against an SSAS 2012 database that has multiple data sources

Public

1243001

2832017

FIX: You can’t create or open SSIS projects or maintenance plans after you apply Cumulative Update 3 for SQL Server 2012 SP1

Public

1254690

2832818

FIX: The KeepTogether property may not work in SSRS 2008 R2 or SSRS 2012

Public

1254688

2833436

FIX: Globals!TotalPages variable returns incorrect number after you perform an in-place upgrade to SSRS 2008 R2 or SSRS 2012

Public

1231307

2833898

FIX: You receive "System.InvalidOperationException" when you run a report that contains multivalued parameters in SSRS 2012

Public

1232604

2834062

FIX: Out of memory error when you build a columnstore index on partitioned tables in SQL Server 2012

Public

1240830

2835348

Update that improves the Service Broker when you send messages to remote servers in SQL Server 2012 is available

Public

1182797

2836537

FIX: Slow metadata RESTORE performance and incomplete orphaned backup files on Microsoft Azure Blob storage when backup fails in SQL 2012

Public

1224672

2837604

FIX: Access violation when you run queries that use the sys.dm_server_services DMV multiple times on several UNION clauses in SQL Server 2012

Public

1249134

2837910

FIX: Error 1222 when you use Service Broker in SQL Server 2012

Public

1263032

2837964

FIX: "Unexpected Termination" when you run SSIS packages by using SQL Server Agent jobs in SQL Server 2012

Public

1201648

2839806

An update is available for CDC for Oracle by Attunity in SQL Server 2012

Public

1198157

2840657

FIX: Performance decreases when you stage many records in MDS for SQL Server 2012

Public

1266262

2842651

FIX: Error 2627 when you restore a database from a database backup in SQL Server 2012

Public

1267972

2843467

FIX: "Internal error" when you run an MDX query after you run an UPDATE CUBE statement in SSAS 2012

Public

1266674

2844087

FIX: SMO handle leak when the ConnectionInfo object is called by using user impersonation in SQL Server 2012

Public

1274132

2845166

FIX: You receive a file system error message when you try to save modifications in SSAS 2012 by using SSDT

Public

1242856

2845380

An update is available for SQL Server 2012 Memory Management

Public

1273059

2845550

FIX: Merge replication fails when you use SQL Server Compact to perform a merge replication that synchronizes changes with a publisher in SQL Server 2012

Public

1277701

2846378

FIX: "Non-yielding Scheduler" error occurs when you insert a row in SQL Server 2012

Public

1268849

2846763

FIX: "Class already exists" error message when you try to open a .bim file in SSDT

Public

1079200

2770635

FIX: Incorrect result when you run an MDX query against an SSAS 2008 R2 or SSAS 2012 database that has multiple data sources

Public

1249437

2848806

FIX: The replication Log Reader Agent fails in SQL Server 2012

Public

Číslo chyby VSTS

Číslo článku znalostní báze KB

Popis

1226984

2504090

OPRAVA: Narušení přístupu nebo nesprávný výsledek při vložení dat do nového oddílu v dělené tabulce nebo jeho aktualizaci v systému SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 nebo SQL Server 2008

1222218,
1206972

2792921

Popis nových funkcí kumulativní aktualizace 4 pro systém SQL Server 2012 SP1 a kumulativní aktualizace 6 pro systém SQL Server 2008 R2

1207375

2800284

OPRAVA: Nesprávný výsledek při spuštění dotazu MDX zahrnujícího agregační funkci, která je využita v počítaném členu ve službě SSAS 2008 R2 nebo SSAS 2012

1149043

2800585

OPRAVA: Po vyexportování sestavy ve formě souboru aplikace Excel 2007 ve službě SSRS 2012 se ohraničení textového pole zobrazí nesprávně

1254673

2811842

OPRAVA: Chybějící panel parametrů sestavy podrobností, pokud sestava na nejvyšší úrovni obsahuje skryté parametry nebo neobsahuje žádné parametry ve službě SSRS 2008 R2 nebo SSRS 2012

1254678

2819446

OPRAVA: Chyba při spuštění uložené procedury sp_cursoropen stored společně s argumentem scrollopt ve službě SQL Server 2008 R2 nebo SQL Server 2012

1213285

2820918

OPRAVA: Databáze PowerPivot není odstraněna z paměti služby SSAS, pokud se zpracování databáze PowerPivot nezdaří

1254693

2821783

OPRAVA: Chyby Nedostatek paměti související se správcem paměti v systému SQL Server 2012

1226964

2821836

OPRAVA: Nesprávný výsledek při spuštění dotazu MDX, který vrací několik počítaných členů ve službě SSAS 2008, SSAS 2012 nebo SSAS 2008 R2

1254671

2828205

OPRAVA: Systém SQL Server se může zablokovat při vypnutí instance systému SQL Server 2012, SQL Server 2008 nebo SQL Server 2008 R2

1224654

2828833

OPRAVA: Chyba EXCEPTION_INVALID_CRT_PARAMETER ve vláknu monitorování stavu v systému SQL Server 2012

1226020

2829372

OPRAVA: Chybová zpráva Nesprávná syntaxe poblíž begi při spuštění příkazu Transact-SQL v systému SQL Server 2012

1254696

2829845

OPRAVA: Chyba Poskytnutý datový proud statistiky je poškozený při spuštění příkazu UPDATE STATISTICS pro tabulku v systému SQL Server 2012

1254691

2829948

OPRAVA: Nízký výkon při spuštění úlohy údržby serveru SSIS k odebrání starých dat v systému SQL Server 2012

1254695

2830400

OPRAVA: Databáze nepoužívá model chování jednoduchého obnovení v systému SQL Server 2012, je-li model obnovení modelové databáze nastaven na hodnotu Jednoduchý

1232408

2831472

OPRAVA: Při spuštění příkazu UPDATE CUBE ve službě SSAS 2012 je vrácena nesprávná hodnota

1232425

2831478

OPRAVA: Nesprávný výsledek nebo narušení přístupu při spuštění dotazu MDX pro databázi služby SSAS 2012 s několika zdroji dat

1243001

2832017

OPRAVA: Po dokončení instalace kumulativní aktualizace 3 pro systém SQL Server 2012 SP1 nelze vytvořit nebo otevřít plány údržby nebo projekty SSIS

1254690

2832818

OPRAVA: Vlastnost KeepTogether nemusí v systému SSRS 2008 R2 nebo SSRS 2012 fungovat

1254688

2833436

OPRAVA: Proměnná Globals!TotalPages vrací po provedení místního upgradu na systém SSRS 2008 R2 nebo SSRS 2012 nesprávné číslo

1231307

2833898

OPRAVA: Po spuštění sestavy obsahující parametry s více hodnotami ve službě SSRS 2012 se zobrazí zpráva System.InvalidOperationException

1232604

2834062

OPRAVA: Chyba Nedostatek paměti při vytvoření indexu columnstore v dělených tabulkách v systému SQL Server 2012

1240830

2835348

Je k dispozici aktualizace, která vylepšuje nástroj Service Broker při odeslání zpráva vzdáleným serverům v systému SQL Server 2012

1182797

2836537

OPRAVA: Nízký výkon operace RESTORE pro metadata a nekompletní osamocené záložní soubory v úložišti objektů blob systému Microsoft Azure v případě chyby zálohování v systému SQL 2012

1224672

2837604

OPRAVA: Narušení přístupu při spuštění dotazů využívajících několikrát sys.dm_server_services DMV v několika klauzulích UNION v systému SQL Server 2012

1249134

2837910

OPRAVA: Chyba 1222 při použití nástroje Service Broker v systému SQL Server 2012

1263032

2837964

OPRAVA: Chyba Neočekávané ukončení při spuštění balíčků služby SSIS pomocí úloh agenta systému SQL Server v systému SQL Server 2012

1201648

2839806

V systému SQL Server 2012 je k dispozici aktualizace pro CDC for Oracle od společnosti Attunity

1198157

2840657

OPRAVA: Snížení výkonu při přípravě mnoha záznamů ve službě MDS pro systém SQL Server 2012

1266262

2842651

OPRAVA: Chyba 2627 při obnovení databáze ze zálohy databáze v systému SQL Server 2012

1267972

2843467

OPRAVA: Vnitřní chyba při spuštění dotazu MDX po spuštění příkazu UPDATE CUBE ve službě SSAS 2012

1266674

2844087

OPRAVA: Nevracení popisovače SMO, je-li objekt ConnectionInfo volán s využitím zosobnění uživatele v systému SQL Server 2012

1274132

2845166

OPRAVA: Při pokusu o uložení změn ve službě SSAS 2012 pomocí nástrojů SSDT se zobrazí chybová zpráva systému souborů

1242856

2845380

Je k dispozici aktualizace pro správu paměti systému SQL Server 2012

1273059

2845550

OPRAVA: Slučovací replikace se nezdaří, pokud použijete SQL Server Compact k provedení slučovací replikace, která synchronizuje změny s vydavatelem v systému SQL Server 2012

1277701

2846378

OPRAVA: Při vložení řádku v systému SQL Server 2012 dojde k chybě typu Neproduktivní plánovač

1268849

2846763

OPRAVA: Při pokusu o otevření souboru BIM v nástroji SSDT se zobrazí chybová zpráva Třída již existuje

1079200

2770635

OPRAVA: Nesprávný výsledek při spuštění dotazu MDX pro databázi služby SSAS 2008 R2 nebo SSAS 2012 s několika zdroji dat

1249437

2848806

OPRAVA: Chyba agent čtečky protokolů replikace v systému SQL Server 2012

Poznámky k této aktualizaci

Instalace a nasazení

  • Před nasazením oprav hotfix do provozního prostředí doporučujeme provést jejich testování.

  • Tento balíček je určen pouze k odstranění potíží popsaných v tomto článku. Nainstalujte jej pouze do systémů, ve kterých dochází k popsaným problémům. Tento balíček kumulativní aktualizace může být dále testován. Proto pokud nejste těmito problémy závažně ohroženi, doporučujeme počkat na další aktualizaci Service Pack systému SQL Server 2012 obsahující opravy hotfix zahrnuté v tomto balíčku kumulativní aktualizace.

Kumulativní aktualizace

Opravy jsou kumulativní a každá nová verze tedy obsahuje všechny opravy hotfix a opravy zabezpečení, které byly součástí předchozích verzí oprav pro systém SQL Server 2012. Doporučujeme zvážit instalaci nejnovějšího vydání aktualizace.

  • Opravy hotfix systému SQL Server 2012 SP1 jsou nyní ve více jazycích. Proto tento balíček kumulativní aktualizace není specifický pro konkrétní jazyk. Je určen pro všechny podporované jazyky.

  • Ve formuláři Oprava hotfix ke stažení se zobrazují jazyky, pro které je tato kumulativní aktualizace k dispozici. Pokud zde určitý jazyk není uveden, znamená to, že balíček kumulativní aktualizace není pro tento jazyk k dispozici.


jeden balíček kumulativní aktualizace obsahuje všechny balíčky komponent. Balíček kumulativní aktualizace však aktualizuje pouze komponenty, které jsou v systému nainstalovány.

Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na službu podpory. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají určitého balíčku kumulativních aktualizací, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům a podpory společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu podpory společnosti Microsoft, kde také můžete vytvořit samostatný požadavek na služby:


Chcete-li odinstalovat tento balíček kumulativní aktualizace, postupujte takto:

  1. V ovládacích panelech klikněte položku Přidat nebo odebrat programy.

    Poznámka: Používáte-li systém 7, klikněte v ovládacích panelech na položku Programy a funkce.

  2. Vyhledejte položku odpovídající tomuto balíčku kumulativní aktualizace.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na danou položku a potom klikněte na příkaz Odinstalovat.


Informace o balíčku kumulativní aktualizace

PožadavkyChcete-li nainstalovat tento balíček kumulativní aktualizace, musí být spuštěn systém SQL Server 2012 SP1.

Informace o restartování Po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Informace o registru Použití oprav hotfix v tomto balíčku nevyžaduje žádné úpravy registru.

Tento balíček kumulativní aktualizace nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tento balíček kumulativní aktualizace obsahuje pouze soubory, které je nutné mít pro nápravu problémů popsaných v tomto článku.


Anglická verze tohoto balíčku kumulativní aktualizace má následující (nebo novější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Verze pro platformu x86

SQL Server 2012 Browser Service

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Msmdredir.dll

11.0.3368.0

6,771,816

23-May-2013

07:15

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3368.0

951,400

23-May-2013

07:23

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3368.0

948,840

23-May-2013

07:23

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Asconnectionhelper.exe

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:24

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3368.0

20,584

23-May-2013

07:22

x86

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142,440

23-May-2013

07:23

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3368.0

3,649,128

23-May-2013

07:23

x86

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

186,984

23-May-2013

07:24

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3368.0

822,888

23-May-2013

07:23

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3368.0

317,032

23-May-2013

07:24

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3368.0

135,784

23-May-2013

07:24

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100,968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125,032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104,040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61,544

23-May-2013

07:11

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2,285,160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369,256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348,776

23-May-2013

07:24

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3368.0

72,296

23-May-2013

07:11

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76,392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98,920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541,288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942,696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866,408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80,488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111,720

23-May-2013

07:11

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3368.0

765,544

23-May-2013

07:23

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197,736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

125,544

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315,496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322,152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64,104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32,360

23-May-2013

07:24

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3368.0

293,992

23-May-2013

07:24

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3368.0

549,480

23-May-2013

07:24

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3368.0

4,487,272

23-May-2013

07:24

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3368.0

683,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3368.0

861,800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3368.0

71,272

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

169,064

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3368.0

537,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3368.0

77,928

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3368.0

1,556,072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3368.0

5,149,800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3368.0

1,919,080

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

212,072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3368.0

69,224

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3368.0

435,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3368.0

241,256

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3368.0

3,057,768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3368.0

453,224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3368.0

5,856,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3368.0

1,523,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3368.0

146,536

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3368.0

1,068,648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3368.0

20,072

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3368.0

2,048,616

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3368.0

49,256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3368.0

145,000

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3368.0

2,156,136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3368.0

40,552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3368.0

175,720

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3368.0

40,552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85,608

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3368.0

1,004,136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3368.0

867,432

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3368.0

46,696

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3368.0

21,608

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3368.0

266,856

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3368.0

27,240

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3368.0

601,192

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3368.0

230,504

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3368.0

5,935,208

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3368.0

33,896

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915,560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3368.0

1,225,832

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3368.0

4,003,944

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3368.0

453,224

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

25,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3368.0

526,440

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3368.0

1,017,448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3368.0

1,343,080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3368.0

19,560

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3368.0

314,984

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3368.0

81,512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3368.0

760,424

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3368.0

105,576

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3368.0

129,128

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3368.0

2,477,672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3368.0

3,845,736

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3368.0

740,968

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3368.0

28,264

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3368.0

573,032

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3368.0

155,240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3368.0

269,928

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3368.0

11,893,352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3368.0

1,013,352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3368.0

92,776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3368.0

1,901,672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3368.0

1,363,560

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3368.0

69,224

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3368.0

667,240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3368.0

1,822,312

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3368.0

1,879,656

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3368.0

331,368

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3368.0

310,888

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3368.0

163,432

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3368.0

765,544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3368.0

736,872

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3368.0

5,574,248

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3368.0

126,568

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3368.0

2,584,168

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3368.0

1,029,224

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3368.0

548,456

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3368.0

1,130,600

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3368.0

78,440

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3368.0

1,277,544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3368.0

241,256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3368.0

93,800

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3368.0

664,680

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3368.0

118,376

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3368.0

118,376

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3368.0

306,792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3368.0

23,656

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3368.0

857,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3368.0

409,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3368.0

306,792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3368.0

1,363,560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3368.0

1,355,368

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3368.0

503,400

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87,144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63,080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3368.0

69,224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3368.0

156,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3368.0

71,272

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3368.0

198,248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3368.0

284,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3368.0

50,280

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3368.0

266,344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3368.0

47,720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3368.0

332,904

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3368.0

473,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34,920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3368.0

38,504

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3368.0

148,584

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74,344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191,592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3368.0

109,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24,680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3368.0

53,352

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3368.0

73,320

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37,480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3368.0

31,336

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62,056

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3368.0

94,312

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

103,016

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3368.0

47,720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22,632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3368.0

43,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36,456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39,528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

70,248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3368.0

58,472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3368.0

101,480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3368.0

139,880

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3368.0

212,584

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3368.0

343,656

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3368.0

2,175,080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3368.0

378,984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304,232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3368.0

816,232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516,712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3368.0

314,984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183,912

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65,128

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3368.0

142,952

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3368.0

347,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3368.0

138,856

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3368.0

605,288

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3368.0

83,560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3368.0

184,424

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213,096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3368.0

45,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76,392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3368.0

124,520

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3368.0

57,448

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3368.0

58,472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3368.0

86,120

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3368.0

81,512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3368.0

144,488

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57,448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3368.0

88,680

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3368.0

70,248

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3368.0

67,688

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62,568

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3368.0

79,464

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155,240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3368.0

93,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3368.0

115,816

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61,032

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3368.0

68,200

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3368.0

238,184

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384,104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3368.0

170,088

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3368.0

50,792

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57,960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98,408

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3368.0

146,536

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51,304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3368.0

98,920

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3368.0

107,112

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115,304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147,560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3368.0

117,352

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3368.0

214,632

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3368.0

63,592

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3368.0

31,336

23-May-2013

07:22

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596,072

23-May-2013

07:15

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79,464

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64,171,112

23-May-2013

07:15

x86

Msmdpp.dll

11.0.3368.0

6,835,304

23-May-2013

07:15

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9,675,368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7,449,192

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303,208

23-May-2013

07:15

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198,248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215,144

23-May-2013

07:15

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3368.0

55,400

23-May-2013

07:23

x86

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

152,168

23-May-2013

07:15

x86

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

147,560

23-May-2013

07:15

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

136,808

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77,416

23-May-2013

07:23

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3368.0

53,864

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3368.0

155,752

23-May-2013

07:25

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3368.0

19,560

23-May-2013

07:19

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3368.0

37,992

23-May-2013

07:23

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldest.dll

2011.110.3368.0

198,760

23-May-2013

07:15

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3368.0

7,812,200

23-May-2013

07:25

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3368.0

3,751,016

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28,264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26,728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522,344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3368.0

110,184

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123,496

23-May-2013

07:23

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121,448

23-May-2013

07:25

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

48,744

23-May-2013

07:25

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3368.0

45,672

23-May-2013

07:25

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3368.0

65,128

23-May-2013

07:25

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,120

23-May-2013

07:25

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3368.0

351,336

23-May-2013

07:23

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

267,368

23-May-2013

07:25

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3368.0

454,248

23-May-2013

07:25

x86

Txcache.dll

2011.110.3368.0

129,128

23-May-2013

07:25

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3368.0

221,288

23-May-2013

07:25

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3368.0

128,616

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228,456

23-May-2013

07:25

x86

Txderived.dll

2011.110.3368.0

467,048

23-May-2013

07:25

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3368.0

146,536

23-May-2013

07:25

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3368.0

145,000

23-May-2013

07:25

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3368.0

271,976

23-May-2013

07:25

x86

Txlineage.dll

2011.110.3368.0

82,024

23-May-2013

07:25

x86

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

394,856

23-May-2013

07:25

x86

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

142,952

23-May-2013

07:25

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

202,856

23-May-2013

07:25

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

71,784

23-May-2013

07:25

x86

Txpivot.dll

2011.110.3368.0

162,408

23-May-2013

07:25

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

70,760

23-May-2013

07:25

x86

Txsampling.dll

2011.110.3368.0

103,528

23-May-2013

07:25

x86

Txscd.dll

2011.110.3368.0

138,856

23-May-2013

07:25

x86

Txsort.dll

2011.110.3368.0

190,056

23-May-2013

07:25

x86

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

461,416

23-May-2013

07:25

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3368.0

8,624,744

23-May-2013

07:25

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3368.0

4,096,104

23-May-2013

07:25

x86

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

108,136

23-May-2013

07:25

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3368.0

146,536

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203,368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148,072

23-May-2013

07:25

x86

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24,503,912

23-May-2013

07:25

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3368.0

81,512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:22

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3368.0

110,184

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,120

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Common Language Runtime

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384,104

23-May-2013

07:22

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522,344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

SQL Server 2012 Writer

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3368.0

140,904

23-May-2013

07:25

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

SQL Server 2012 Analysis Services

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85,608

23-May-2013

07:23

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596,072

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64,171,112

23-May-2013

07:15

x86

Msmdredir.dll

11.0.3368.0

6,771,816

23-May-2013

07:15

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3368.0

63,966,312

23-May-2013

07:25

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3368.0

1,032,808

23-May-2013

07:23

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9,675,368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7,449,192

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303,208

23-May-2013

07:15

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

Xe.dll

2011.110.3368.0

410,728

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203,368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148,072

23-May-2013

07:25

x86

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24,503,912

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Database Services Common Core

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142,440

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3368.0

683,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3368.0

1,523,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3368.0

40,552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3368.0

364,136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3368.0

37,992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3368.0

171,624

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3368.0

3,645,032

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3368.0

233,064

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:22

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

48,744

23-May-2013

07:25

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,120

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Data Quality Client

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dataqualityservices.exe

2011.110.3368.0

482,920

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3368.0

299,624

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3368.0

1,041,512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3368.0

2,126,952

23-May-2013

07:22

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,120

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Data Quality

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,120

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Database Services Core Instance

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Backuptourl.exe

2011.110.3368.0

39,528

23-May-2013

07:11

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142,440

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384,104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3368.0

68,712

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3368.0

349,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391,272

22-May-2013

16:43

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3368.0

442,472

23-May-2013

07:25

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3368.0

448,616

23-May-2013

07:25

x86

Sqldk.dll

2011.110.3368.0

1,652,840

23-May-2013

07:15

x86

Sqllang.dll

2011.110.3368.0

26,412,648

23-May-2013

07:15

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3368.0

26,719,848

23-May-2013

07:15

x86

Sqlos.dll

2011.110.3368.0

25,192

23-May-2013

07:24

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28,264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26,728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3368.0

24,680

23-May-2013

07:25

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3368.0

5,497,448

23-May-2013

07:23

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522,344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3368.0

160,872

23-May-2013

07:25

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123,496

23-May-2013

07:23

x86

Sqltses.dll

2011.110.3368.0

8,162,408

23-May-2013

07:25

x86

Xe.dll

2011.110.3368.0

410,728

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203,368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148,072

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Database Services Core Shared

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142,440

23-May-2013

07:23

x86

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

186,984

23-May-2013

07:24

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100,968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125,032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104,040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61,544

23-May-2013

07:11

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2,285,160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369,256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348,776

23-May-2013

07:24

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76,392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98,920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541,288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942,696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866,408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80,488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111,720

23-May-2013

07:11

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197,736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

125,544

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315,496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322,152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64,104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7,932,904

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470,016

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915,560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87,144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63,080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3368.0

171,624

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256,488

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34,920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74,344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191,592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24,680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37,480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62,056

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22,632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36,456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39,528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304,232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516,712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3368.0

314,984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3368.0

171,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213,096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76,392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3368.0

3,645,032

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3368.0

233,064

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57,448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62,568

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155,240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61,032

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57,960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98,408

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51,304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115,304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147,560

23-May-2013

07:22

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79,464

23-May-2013

07:15

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198,248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215,144

23-May-2013

07:15

x86

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

152,168

23-May-2013

07:15

x86

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

147,560

23-May-2013

07:15

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

136,808

23-May-2013

07:15

x86

Replmerg.exe

2011.110.3368.0

421,992

23-May-2013

07:25

x86

Replprov.dll

2011.110.3368.0

650,344

23-May-2013

07:15

x86

Replrec.dll

2011.110.3368.0

855,656

23-May-2013

07:25

x86

Replsub.dll

2011.110.3368.0

432,232

23-May-2013

07:15

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28,264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26,728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123,496

23-May-2013

07:23

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121,448

23-May-2013

07:25

x86

Tablediff.exe

11.0.3368.0

97,896

23-May-2013

07:23

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

267,368

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228,456

23-May-2013

07:25

x86

Txderived.dll

2011.110.3368.0

467,048

23-May-2013

07:25

x86

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

394,856

23-May-2013

07:25

x86

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

142,952

23-May-2013

07:25

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

202,856

23-May-2013

07:25

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

71,784

23-May-2013

07:25

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

70,760

23-May-2013

07:25

x86

Txsort.dll

2011.110.3368.0

190,056

23-May-2013

07:25

x86

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

461,416

23-May-2013

07:25

x86

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

108,136

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203,368

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Full-Text Engine

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1,682,200

22-May-2013

16:13

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

SQL Server 2012 Integration Services

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

186,984

23-May-2013

07:24

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100,968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125,032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104,040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61,544

23-May-2013

07:11

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2,285,160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369,256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348,776

23-May-2013

07:24

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3368.0

72,296

23-May-2013

07:11

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76,392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98,920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541,288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942,696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866,408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80,488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111,720

23-May-2013

07:11

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197,736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

125,544

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315,496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322,152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64,104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3368.0

293,992

23-May-2013

07:24

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3368.0

549,480

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915,560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87,144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63,080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3368.0

69,224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3368.0

71,272

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3368.0

198,248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3368.0

284,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3368.0

50,280

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3368.0

47,720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3368.0

332,904

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34,920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3368.0

38,504

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74,344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191,592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24,680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3368.0

53,352

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37,480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62,056

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22,632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36,456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39,528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3368.0

58,472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3368.0

378,984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304,232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516,712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183,912

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65,128

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3368.0

347,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3368.0

83,560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213,096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76,392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3368.0

124,520

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3368.0

58,472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57,448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62,568

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155,240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3368.0

93,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61,032

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3368.0

238,184

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57,960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98,408

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51,304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115,304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147,560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3368.0

214,632

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3368.0

63,592

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3368.0

31,336

23-May-2013

07:22

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3368.0

219,240

23-May-2013

07:23

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79,464

23-May-2013

07:15

x86

Msmdpp.dll

11.0.3368.0

6,835,304

23-May-2013

07:15

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198,248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215,144

23-May-2013

07:15

x86

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

152,168

23-May-2013

07:15

x86

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

147,560

23-May-2013

07:15

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

136,808

23-May-2013

07:15

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldest.dll

2011.110.3368.0

198,760

23-May-2013

07:15

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121,448

23-May-2013

07:25

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3368.0

351,336

23-May-2013

07:23

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

267,368

23-May-2013

07:25

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3368.0

454,248

23-May-2013

07:25

x86

Txcache.dll

2011.110.3368.0

129,128

23-May-2013

07:25

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3368.0

221,288

23-May-2013

07:25

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3368.0

128,616

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228,456

23-May-2013

07:25

x86

Txderived.dll

2011.110.3368.0

467,048

23-May-2013

07:25

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3368.0

146,536

23-May-2013

07:25

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3368.0

145,000

23-May-2013

07:25

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3368.0

271,976

23-May-2013

07:25

x86

Txlineage.dll

2011.110.3368.0

82,024

23-May-2013

07:25

x86

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

394,856

23-May-2013

07:25

x86

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

142,952

23-May-2013

07:25

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

202,856

23-May-2013

07:25

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

71,784

23-May-2013

07:25

x86

Txpivot.dll

2011.110.3368.0

162,408

23-May-2013

07:25

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

70,760

23-May-2013

07:25

x86

Txsampling.dll

2011.110.3368.0

103,528

23-May-2013

07:25

x86

Txscd.dll

2011.110.3368.0

138,856

23-May-2013

07:25

x86

Txsort.dll

2011.110.3368.0

190,056

23-May-2013

07:25

x86

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

461,416

23-May-2013

07:25

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3368.0

8,624,744

23-May-2013

07:25

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3368.0

4,096,104

23-May-2013

07:25

x86

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

108,136

23-May-2013

07:25

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3368.0

146,536

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Reporting Services

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dundaswebchart.dll

11.0.3368.0

765,544

23-May-2013

07:23

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:23

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3368.0

683,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3368.0

3,057,768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3368.0

1,523,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

175,720

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3368.0

1,343,080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

19,560

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3368.0

19,560

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

314,984

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3368.0

314,984

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3368.0

85,608

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3368.0

2,477,672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3368.0

2,477,672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3368.0

3,845,736

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3368.0

740,968

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

28,264

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3368.0

28,264

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3368.0

573,032

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3368.0

573,032

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3368.0

155,240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3368.0

155,240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3368.0

269,928

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3368.0

11,893,352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3368.0

1,363,560

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3368.0

1,363,560

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3368.0

69,224

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3368.0

667,240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3368.0

667,240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3368.0

1,822,312

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3368.0

1,822,312

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3368.0

1,879,656

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3368.0

331,368

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3368.0

331,368

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3368.0

310,888

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3368.0

310,888

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3368.0

163,432

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3368.0

163,432

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3368.0

736,872

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3368.0

736,872

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3368.0

5,574,248

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3368.0

5,574,248

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3368.0

126,568

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3368.0

126,568

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3368.0

2,584,168

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3368.0

1,029,224

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

548,456

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3368.0

548,456

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3368.0

1,130,600

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3368.0

78,440

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3368.0

1,277,544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3368.0

1,277,544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3368.0

241,256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

93,800

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3368.0

93,800

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3368.0

664,680

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3368.0

118,376

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3368.0

118,376

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3368.0

118,376

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3368.0

118,376

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3368.0

306,792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3368.0

306,792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

23,656

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3368.0

23,656

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3368.0

857,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3368.0

409,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3368.0

409,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3368.0

241,256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3368.0

306,792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3368.0

306,792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3368.0

1,363,560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3368.0

1,363,560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

167,528

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3368.0

167,528

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3368.0

1,355,368

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3368.0

167,528

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3368.0

503,400

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3368.0

503,400

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3368.0

212,584

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3368.0

384,104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384,104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3368.0

35,944

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3368.0

35,944

23-May-2013

07:19

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596,072

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64,171,112

23-May-2013

07:15

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9,675,368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7,449,192

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303,208

23-May-2013

07:15

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3368.0

1,539,176

23-May-2013

07:23

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77,416

23-May-2013

07:23

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3368.0

53,864

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3368.0

53,864

23-May-2013

07:15

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3368.0

2,149,992

23-May-2013

07:25

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3368.0

155,752

23-May-2013

07:25

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3368.0

19,560

23-May-2013

07:19

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3368.0

124,520

23-May-2013

07:25

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3368.0

1,611,880

23-May-2013

07:25

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3368.0

1,543,784

23-May-2013

07:25

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3368.0

2,236,008

23-May-2013

07:25

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3368.0

522,344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522,344

23-May-2013

07:24

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203,368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148,072

23-May-2013

07:25

x86

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24,503,912

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Management Studio

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142,440

23-May-2013

07:23

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3368.0

3,649,128

23-May-2013

07:23

x86

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

186,984

23-May-2013

07:24

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3368.0

822,888

23-May-2013

07:23

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169,448

22-May-2013

16:13

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3368.0

317,032

23-May-2013

07:24

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100,968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125,032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104,040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61,544

23-May-2013

07:11

x86

Dtexecui.exe

11.0.3368.0

76,392

23-May-2013

07:24

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2,285,160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369,256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348,776

23-May-2013

07:24

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3368.0

72,296

23-May-2013

07:11

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76,392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98,920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541,288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942,696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866,408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80,488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111,720

23-May-2013

07:11

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197,736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

125,544

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315,496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322,152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64,104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3368.0

293,992

23-May-2013

07:24

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3368.0

549,480

23-May-2013

07:24

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3368.0

4,487,272

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3368.0

861,800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

169,064

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3368.0

1,556,072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3368.0

5,149,800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

212,072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3368.0

435,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3368.0

146,536

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3368.0

2,264,168

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85,608

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3368.0

601,192

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3368.0

230,504

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7,932,904

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470,016

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915,560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3368.0

1,225,832

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3368.0

4,003,944

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3368.0

453,224

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

25,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3368.0

526,440

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3368.0

1,017,448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3368.0

1,343,080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3368.0

81,512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3368.0

1,363,560

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3368.0

2,584,168

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3368.0

241,256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3368.0

306,792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87,144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63,080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3368.0

71,272

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3368.0

198,248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256,488

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3368.0

284,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3368.0

50,280

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3368.0

266,344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3368.0

47,720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34,920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3368.0

38,504

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3368.0

148,584

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74,344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191,592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3368.0

109,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24,680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3368.0

53,352

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3368.0

73,320

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37,480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3368.0

31,336

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62,056

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3368.0

94,312

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

103,016

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3368.0

47,720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22,632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3368.0

43,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36,456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39,528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

70,248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3368.0

58,472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3368.0

101,480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3368.0

139,880

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3368.0

212,584

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3368.0

343,656

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3368.0

2,175,080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3368.0

378,984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304,232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3368.0

816,232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516,712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3368.0

314,984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183,912

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65,128

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3368.0

171,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3368.0

142,952

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3368.0

316,520

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3368.0

347,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3368.0

138,856

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3368.0

605,288

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3368.0

83,560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3368.0

184,424

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213,096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3368.0

45,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76,392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3368.0

124,520

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3368.0

57,448

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3368.0

58,472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3368.0

86,120

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3368.0

81,512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3368.0

144,488

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57,448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3368.0

88,680

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3368.0

70,248

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3368.0

67,688

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62,568

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3368.0

79,464

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155,240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3368.0

93,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3368.0

115,816

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61,032

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3368.0

68,200

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3368.0

238,184

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384,104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3368.0

170,088

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3368.0

50,792

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57,960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98,408

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3368.0

146,536

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51,304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3368.0

98,920

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3368.0

107,112

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3368.0

349,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115,304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147,560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3368.0

117,352

23-May-2013

07:22

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79,464

23-May-2013

07:15

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9,675,368

23-May-2013

07:25

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198,248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215,144

23-May-2013

07:15

x86

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

152,168

23-May-2013

07:15

x86

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

147,560

23-May-2013

07:15

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

136,808

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3368.0

155,752

23-May-2013

07:25

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldest.dll

2011.110.3368.0

198,760

23-May-2013

07:15

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3368.0

7,812,200

23-May-2013

07:25

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3368.0

3,751,016

23-May-2013

07:25

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109,048

22-May-2013

16:13

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28,264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26,728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522,344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3368.0

110,184

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123,496

23-May-2013

07:23

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121,448

23-May-2013

07:25

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

48,744

23-May-2013

07:25

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3368.0

45,672

23-May-2013

07:25

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3368.0

65,128

23-May-2013

07:25

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3368.0

351,336

23-May-2013

07:23

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

267,368

23-May-2013

07:25

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3368.0

454,248

23-May-2013

07:25

x86

Txcache.dll

2011.110.3368.0

129,128

23-May-2013

07:25

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3368.0

221,288

23-May-2013

07:25

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3368.0

128,616

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228,456

23-May-2013

07:25

x86

Txderived.dll

2011.110.3368.0

467,048

23-May-2013

07:25

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3368.0

146,536

23-May-2013

07:25

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3368.0

145,000

23-May-2013

07:25

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3368.0

271,976

23-May-2013

07:25

x86

Txlineage.dll

2011.110.3368.0

82,024

23-May-2013

07:25

x86

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

394,856

23-May-2013

07:25

x86

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

142,952

23-May-2013

07:25

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

202,856

23-May-2013

07:25

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

71,784

23-May-2013

07:25

x86

Txpivot.dll

2011.110.3368.0

162,408

23-May-2013

07:25

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

70,760

23-May-2013

07:25

x86

Txsampling.dll

2011.110.3368.0

103,528

23-May-2013

07:25

x86

Txscd.dll

2011.110.3368.0

138,856

23-May-2013

07:25

x86

Txsort.dll

2011.110.3368.0

190,056

23-May-2013

07:25

x86

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

461,416

23-May-2013

07:25

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3368.0

8,624,744

23-May-2013

07:25

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3368.0

4,096,104

23-May-2013

07:25

x86

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

108,136

23-May-2013

07:25

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3368.0

146,536

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203,368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148,072

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Tools and Workstation Components

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Autoadmin.dll

2011.110.3368.0

1,085,032

23-May-2013

07:24

x86

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3368.0

135,784

23-May-2013

07:24

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100,968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125,032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104,040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61,544

23-May-2013

07:11

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2,285,160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369,256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348,776

23-May-2013

07:24

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76,392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98,920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541,288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942,696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866,408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80,488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111,720

23-May-2013

07:11

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197,736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315,496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322,152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64,104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32,360

23-May-2013

07:24

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3368.0

537,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3368.0

77,928

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3368.0

3,057,768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3368.0

504,936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3368.0

453,224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3368.0

5,856,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3368.0

1,523,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3368.0

2,048,616

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3368.0

49,256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3368.0

145,000

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3368.0

2,156,136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3368.0

40,552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3368.0

40,552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85,608

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3368.0

1,004,136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3368.0

5,935,208

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915,560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3368.0

760,424

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3368.0

105,576

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87,144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63,080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3368.0

69,224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3368.0

156,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3368.0

409,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3368.0

2,047,592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3368.0

216,680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3368.0

332,904

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3368.0

473,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34,920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74,344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191,592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22,632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36,456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39,528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516,712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183,912

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65,128

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213,096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76,392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57,960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115,304

23-May-2013

07:22

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596,072

23-May-2013

07:15

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79,464

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64,171,112

23-May-2013

07:15

x86

Msmdpp.dll

11.0.3368.0

6,835,304

23-May-2013

07:15

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9,675,368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7,449,192

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303,208

23-May-2013

07:15

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198,248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215,144

23-May-2013

07:15

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28,264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26,728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123,496

23-May-2013

07:23

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121,448

23-May-2013

07:25

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3368.0

45,672

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228,456

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203,368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148,072

23-May-2013

07:25

x86

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24,503,912

23-May-2013

07:25

x86

Verze pro platformu x64

SQL Server 2012 Browser Service

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Msmdredir.dll

11.0.3368.0

6,771,816

23-May-2013

07:15

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3368.0

951,400

23-May-2013

07:23

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3368.0

948,840

23-May-2013

07:23

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:24

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Asconnectionhelper.exe

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:24

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3368.0

20,584

23-May-2013

07:22

x86

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142,440

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

177,768

23-May-2013

07:23

x64

Bidsmgmt.dll

11.0.3368.0

3,649,128

23-May-2013

07:23

x86

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

186,984

23-May-2013

07:24

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3368.0

317,032

23-May-2013

07:24

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3368.0

135,784

23-May-2013

07:24

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

100,968

23-May-2013

07:24

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

125,032

23-May-2013

07:23

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

104,040

23-May-2013

07:24

x86

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

61,544

23-May-2013

07:11

x86

Dts.dll

2011.110.3368.0

2,285,160

23-May-2013

07:24

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

369,256

23-May-2013

07:24

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

348,776

23-May-2013

07:24

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3368.0

72,296

23-May-2013

07:11

x86

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

76,392

23-May-2013

07:11

x86

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

98,920

23-May-2013

07:24

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

541,288

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

942,696

23-May-2013

07:24

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

866,408

23-May-2013

07:24

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

80,488

23-May-2013

07:24

x86

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

111,720

23-May-2013

07:11

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3368.0

765,544

23-May-2013

07:23

x86

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

197,736

23-May-2013

07:24

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

125,544

23-May-2013

07:24

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

315,496

23-May-2013

07:24

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

322,152

23-May-2013

07:24

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

64,104

23-May-2013

07:24

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32,360

23-May-2013

07:24

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3368.0

293,992

23-May-2013

07:24

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3368.0

549,480

23-May-2013

07:24

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3368.0

4,487,272

23-May-2013

07:24

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3368.0

683,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3368.0

861,800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3368.0

71,272

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

169,064

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3368.0

537,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3368.0

77,928

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3368.0

1,556,072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3368.0

5,149,800

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3368.0

1,919,080

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3368.0

212,072

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3368.0

69,224

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3368.0

435,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3368.0

241,256

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3368.0

3,057,768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3368.0

453,224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3368.0

5,856,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3368.0

1,523,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3368.0

1,068,648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3368.0

20,072

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3368.0

2,048,616

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3368.0

49,256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3368.0

145,000

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3368.0

2,156,136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3368.0

40,552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3368.0

175,720

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3368.0

40,552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85,608

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3368.0

1,004,136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3368.0

867,432

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3368.0

46,696

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3368.0

21,608

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3368.0

266,856

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3368.0

27,240

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3368.0

601,192

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3368.0

230,504

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3368.0

5,935,208

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3368.0

33,896

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915,560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3368.0

1,225,832

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3368.0

4,003,944

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3368.0

453,224

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

25,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3368.0

526,440

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3368.0

1,017,448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3368.0

1,343,080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3368.0

19,560

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3368.0

314,984

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3368.0

81,512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3368.0

760,424

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3368.0

105,576

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3368.0

129,128

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3368.0

2,477,672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3368.0

3,845,736

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3368.0

740,968

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3368.0

212,584

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3368.0

28,264

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3368.0

573,032

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3368.0

155,240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3368.0

269,928

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3368.0

11,893,352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3368.0

1,013,352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3368.0

92,776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3368.0

1,901,672

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3368.0

1,363,560

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3368.0

69,224

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

101,992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3368.0

667,240

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3368.0

1,822,312

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3368.0

1,879,656

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3368.0

331,368

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3368.0

310,888

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3368.0

163,432

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3368.0

765,544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3368.0

736,872

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3368.0

5,574,248

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3368.0

126,568

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3368.0

2,584,168

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3368.0

1,029,224

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3368.0

548,456

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3368.0

1,130,600

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3368.0

78,440

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3368.0

1,277,544

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3368.0

241,256

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3368.0

93,800

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3368.0

664,680

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3368.0

118,376

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3368.0

118,376

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3368.0

306,792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3368.0

23,656

23-May-2013

07:20

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3368.0

857,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3368.0

409,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3368.0

306,792

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3368.0

1,363,560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3368.0

1,355,368

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3368.0

503,400

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87,144

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63,080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3368.0

69,224

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3368.0

156,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3368.0

71,272

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3368.0

198,248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3368.0

284,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3368.0

50,280

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3368.0

266,344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3368.0

47,720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3368.0

332,904

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3368.0

473,192

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34,920

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3368.0

38,504

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3368.0

148,584

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74,344

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191,592

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3368.0

109,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24,680

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3368.0

53,352

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3368.0

73,320

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37,480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3368.0

31,336

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62,056

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3368.0

94,312

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52,328

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

103,016

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3368.0

47,720

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22,632

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3368.0

43,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36,456

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39,528

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3368.0

70,248

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3368.0

58,472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3368.0

101,480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3368.0

139,880

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3368.0

212,584

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3368.0

343,656

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3368.0

2,175,080

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3368.0

378,984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304,232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3368.0

816,232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516,712

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3368.0

183,912

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3368.0

65,128

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3368.0

347,752

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3368.0

605,288

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3368.0

83,560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3368.0

184,424

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213,096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3368.0

45,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76,392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3368.0

124,520

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3368.0

57,448

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3368.0

58,472

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3368.0

86,120

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3368.0

81,512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

77,416

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3368.0

144,488

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57,448

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3368.0

88,680

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3368.0

70,248

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3368.0

67,688

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62,568

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3368.0

79,464

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155,240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3368.0

93,288

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3368.0

115,816

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61,032

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3368.0

68,200

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3368.0

238,184

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384,104

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3368.0

170,088

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3368.0

50,792

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57,960

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98,408

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3368.0

146,536

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51,304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3368.0

98,920

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3368.0

107,112

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115,304

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147,560

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3368.0

117,352

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3368.0

214,632

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3368.0

63,592

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3368.0

31,336

23-May-2013

07:22

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596,072

23-May-2013

07:15

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

79,464

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64,171,112

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

82,531,944

23-May-2013

07:22

x64

Msmdpp.dll

11.0.3368.0

6,835,304

23-May-2013

07:15

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

11,511,400

23-May-2013

07:23

x64

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9,675,368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7,449,192

23-May-2013

07:15

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

8,496,744

23-May-2013

07:16

x64

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303,208

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

322,664

23-May-2013

07:16

x64

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

198,248

23-May-2013

07:15

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

215,144

23-May-2013

07:15

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3368.0

55,400

23-May-2013

07:23

x86

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

152,168

23-May-2013

07:15

x86

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

147,560

23-May-2013

07:15

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

136,808

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77,416

23-May-2013

07:23

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3368.0

53,864

23-May-2013

07:15

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3368.0

155,752

23-May-2013

07:25

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3368.0

19,560

23-May-2013

07:19

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3368.0

37,992

23-May-2013

07:23

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

Sqldest.dll

2011.110.3368.0

198,760

23-May-2013

07:15

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

110,184

23-May-2013

07:23

x64

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3368.0

7,812,200

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28,264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

29,800

23-May-2013

07:16

x64

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26,728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

35,432

23-May-2013

07:16

x64

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

60,008

23-May-2013

07:16

x64

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

522,344

23-May-2013

07:24

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

768,616

23-May-2013

07:23

x64

Sqlsqm.exe

11.0.3368.0

110,184

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123,496

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

145,512

23-May-2013

07:16

x64

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

121,448

23-May-2013

07:25

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

48,744

23-May-2013

07:25

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,120

23-May-2013

07:25

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3368.0

351,336

23-May-2013

07:23

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

267,368

23-May-2013

07:25

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3368.0

454,248

23-May-2013

07:25

x86

Txcache.dll

2011.110.3368.0

129,128

23-May-2013

07:25

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3368.0

221,288

23-May-2013

07:25

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3368.0

128,616

23-May-2013

07:25

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

228,456

23-May-2013

07:25

x86

Txderived.dll

2011.110.3368.0

467,048

23-May-2013

07:25

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3368.0

146,536

23-May-2013

07:25

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3368.0

145,000

23-May-2013

07:25

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3368.0

271,976

23-May-2013

07:25

x86

Txlineage.dll

2011.110.3368.0

82,024

23-May-2013

07:25

x86

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

394,856

23-May-2013

07:25

x86

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

142,952

23-May-2013

07:25

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

202,856

23-May-2013

07:25

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

71,784

23-May-2013

07:25

x86

Txpivot.dll

2011.110.3368.0

162,408

23-May-2013

07:25

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

70,760

23-May-2013

07:25

x86

Txsampling.dll

2011.110.3368.0

103,528

23-May-2013

07:25

x86

Txscd.dll

2011.110.3368.0

138,856

23-May-2013

07:25

x86

Txsort.dll

2011.110.3368.0

190,056

23-May-2013

07:25

x86

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

461,416

23-May-2013

07:25

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3368.0

8,624,744

23-May-2013

07:25

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3368.0

4,096,104

23-May-2013

07:25

x86

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

108,136

23-May-2013

07:25

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3368.0

146,536

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203,368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

278,120

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148,072

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

196,712

23-May-2013

07:24

x64

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

21,069,416

23-May-2013

07:24

x64

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24,503,912

23-May-2013

07:25

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3368.0

81,512

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3368.0

106,088

23-May-2013

07:24

x64

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,400

23-May-2013

07:16

x64

SQL Server 2012 Common Language Runtime

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

384,104

23-May-2013

07:22

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

768,616

23-May-2013

07:23

x64

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

SQL Server 2012 Writer

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

110,184

23-May-2013

07:23

x64

Sqlvdi.dll

2011.110.3368.0

140,904

23-May-2013

07:25

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3368.0

162,408

23-May-2013

07:16

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

SQL Server 2012 Analysis Services

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3368.0

85,608

23-May-2013

07:24

x86

Msadomdx.dll

11.0.3368.0

596,072

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

64,171,112

23-May-2013

07:15

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3368.0

82,531,944

23-May-2013

07:22

x64

Msmdredir.dll

11.0.3368.0

6,771,816

23-May-2013

07:15

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3368.0

79,985,768

23-May-2013

07:22

x64

Msmdsrv.rll

11.0.3368.0

1,032,808

23-May-2013

07:24

x64

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

11,511,400

23-May-2013

07:23

x64

Msmgdsrv.dll

11.0.3368.0

9,675,368

23-May-2013

07:25

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

7,449,192

23-May-2013

07:15

x86

Msolap110.dll

11.0.3368.0

8,496,744

23-May-2013

07:16

x64

Msolui110.dll

11.0.3368.0

303,208

23-May-2013

07:15

x86

Msolui110.dll

11.0.3368.0

322,664

23-May-2013

07:16

x64

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

110,184

23-May-2013

07:23

x64

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

Xe.dll

2011.110.3368.0

476,776

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

203,368

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

278,120

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

148,072

23-May-2013

07:25

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

196,712

23-May-2013

07:24

x64

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

21,069,416

23-May-2013

07:24

x64

Xmsrv.dll

11.0.3368.0

24,503,912

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Database Services Common Core

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142,440

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

177,768

23-May-2013

07:23

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3368.0

683,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3368.0

1,523,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3368.0

40,552

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3368.0

364,136

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3368.0

37,992

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3368.0

171,624

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3368.0

3,645,032

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3368.0

233,064

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:22

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

110,184

23-May-2013

07:23

x64

Sqldumper.exe

2011.110.3368.0

95,848

23-May-2013

07:24

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

48,744

23-May-2013

07:25

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3368.0

62,056

23-May-2013

07:16

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,120

23-May-2013

07:25

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,400

23-May-2013

07:16

x64

SQL Server 2012 Data Quality Client

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dataqualityservices.exe

2011.110.3368.0

482,920

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3368.0

299,624

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3368.0

1,041,512

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3368.0

2,126,952

23-May-2013

07:22

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,120

23-May-2013

07:25

x86

SQL Server 2012 Data Quality

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,400

23-May-2013

07:16

x64

SQL Server 2012 Database Services Core Instance

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Backuptourl.exe

2011.110.3368.0

39,016

23-May-2013

07:22

x64

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

177,768

23-May-2013

07:23

x64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3368.0

391,272

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3368.0

69,736

23-May-2013

07:23

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3368.0

424,552

23-May-2013

07:23

x64

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391,272

22-May-2013

16:43

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

Sqlaccess.dll

2011.110.3368.0

449,640

23-May-2013

07:23

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3368.0

612,968

23-May-2013

07:23

x64

Sqldk.dll

2011.110.3368.0

2,084,968

23-May-2013

07:16

x64

Sqllang.dll

2011.110.3368.0

33,997,928

23-May-2013

07:16

x64

Sqlmin.dll

2011.110.3368.0

32,283,240

23-May-2013

07:16

x64

Sqlos.dll

2011.110.3368.0

26,216

23-May-2013

07:24

x64

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

29,800

23-May-2013

07:16

x64

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

35,432

23-May-2013

07:16

x64

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

60,008

23-May-2013

07:16

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3368.0

25,704

23-May-2013

07:16

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3368.0

5,496,424

23-May-2013

07:16

x64

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3368.0

768,616

23-May-2013

07:23

x64

Sqlservr.exe

2011.110.3368.0

192,104

23-May-2013

07:23

x64

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

145,512

23-May-2013

07:16

x64

Sqltses.dll

2011.110.3368.0

8,923,240

23-May-2013

07:16

x64

Xe.dll

2011.110.3368.0

476,776

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

278,120

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrwbin.dll

2011.110.3368.0

196,712

23-May-2013

07:24

x64

SQL Server 2012 Database Services Core Shared

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

67,688

23-May-2013

07:23

x64

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

142,440

23-May-2013

07:23

x86

Batchparser.dll

2011.110.3368.0

177,768

23-May-2013

07:23

x64

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

244,840

23-May-2013

07:23

x64

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

112,232

23-May-2013

07:23

x64

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

152,680

23-May-2013

07:24

x64

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

124,008

23-May-2013

07:23

x64

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

68,712

23-May-2013

07:22

x64

Dts.dll

2011.110.3368.0

3,282,024

23-May-2013

07:23

x64

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

498,280

23-May-2013

07:23

x64

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

501,352

23-May-2013

07:23

x64

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

89,192

23-May-2013

07:22

x64

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

109,160

23-May-2013

07:23

x64

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

547,432

23-May-2013

07:23

x64

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

1,421,416

23-May-2013

07:23

x64

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

49,256

23-May-2013

07:23

x64

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

865,896

23-May-2013

07:24

x64

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

83,560

23-May-2013

07:23

x64

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

139,368

23-May-2013

07:22

x64

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

260,712

23-May-2013

07:23

x64

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

287,848

23-May-2013

07:23

x64

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

153,704

23-May-2013

07:23

x64

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

396,904

23-May-2013

07:23

x64

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

406,632

23-May-2013

07:23

x64

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

79,976

23-May-2013

07:23

x64

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7,932,904

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470,016

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915,560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87,144

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63,080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3368.0

171,624

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256,488

22-May-2013

16:13

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34,920

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32,360

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155,752

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74,344

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191,592

23-May-2013

07:24

x64

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27,752

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24,680

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37,480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62,056

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52,328

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22,632

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36,456

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39,528

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49,768

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304,232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516,712

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3368.0

310,888

23-May-2013

07:24

x64

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3368.0

314,984

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3368.0

171,624

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3368.0

213,096

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3368.0

288,360

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3368.0

76,392

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3368.0

89,704

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3368.0

3,645,032

22-May-2013

18:31

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3368.0

233,064

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3368.0

45,672

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3368.0

76,392

23-May-2013

07:23

x64

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3368.0

29,288

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3368.0

44,648

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3368.0

57,448

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3368.0

59,496

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3368.0

62,568

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3368.0

155,240

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3368.0

61,032

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3368.0

57,960

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3368.0

98,408

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3368.0

51,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3368.0

52,840

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3368.0

115,304

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3368.0

147,560

23-May-2013

07:23

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3368.0

90,216

23-May-2013

07:22

x64

Oledbdest.dll

2011.110.3368.0

261,224

23-May-2013

07:16

x64

Oledbsrc.dll

2011.110.3368.0

292,968

23-May-2013

07:16

x64

Rawdest.dll

2011.110.3368.0

199,272

23-May-2013

07:16

x64

Rawsource.dll

2011.110.3368.0

193,640

23-May-2013

07:16

x64

Recordsetdest.dll

2011.110.3368.0

176,232

23-May-2013

07:16

x64

Replmerg.exe

2011.110.3368.0

479,848

23-May-2013

07:22

x64

Replprov.dll

2011.110.3368.0

770,152

23-May-2013

07:16

x64

Replrec.dll

2011.110.3368.0

1,024,616

23-May-2013

07:23

x64

Replsub.dll

2011.110.3368.0

501,864

23-May-2013

07:16

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

28,264

23-May-2013

07:25

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3368.0

29,800

23-May-2013

07:16

x64

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

26,728

23-May-2013

07:23

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3368.0

35,432

23-May-2013

07:16

x64

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

49,768

23-May-2013

07:23

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3368.0

60,008

23-May-2013

07:16

x64

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

123,496

23-May-2013

07:23

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3368.0

145,512

23-May-2013

07:16

x64

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3368.0

160,360

23-May-2013

07:16

x64

Tablediff.exe

11.0.3368.0

97,896

23-May-2013

07:24

x86

Txagg.dll

2011.110.3368.0

379,496

23-May-2013

07:24

x64

Txdataconvert.dll

2011.110.3368.0

296,552

23-May-2013

07:24

x64

Txderived.dll

2011.110.3368.0

641,640

23-May-2013

07:24

x64

Txlookup.dll

2011.110.3368.0

568,936

23-May-2013

07:24

x64

Txmerge.dll

2011.110.3368.0

221,288

23-May-2013

07:24

x64

Txmergejoin.dll

2011.110.3368.0

295,528

23-May-2013

07:24

x64

Txmulticast.dll

2011.110.3368.0

96,872

23-May-2013

07:24

x64

Txrowcount.dll

2011.110.3368.0

95,336

23-May-2013

07:24

x64

Txsort.dll

2011.110.3368.0

263,784

23-May-2013

07:24

x64

Txsplit.dll

2011.110.3368.0

632,424

23-May-2013

07:24

x64

Txunionall.dll

2011.110.3368.0

162,920

23-May-2013

07:24

x64

Xmlrw.dll

2011.110.3368.0

278,120

23-May-2013

07:24

x64

SQL Server 2012 Full-Text Engine

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1,691,416

22-May-2013

16:13

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3368.0

24,168

23-May-2013

07:23

x64

SQL Server 2012 Integration Services

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3368.0

67,688

23-May-2013

07:23

x64

Commanddest.dll

2011.110.3368.0

244,840

23-May-2013

07:23

x64

Dteparse.dll

2011.110.3368.0

112,232

23-May-2013

07:23

x64

Dteparsemgd.dll

2011.110.3368.0

152,680

23-May-2013

07:24

x64

Dtepkg.dll

2011.110.3368.0

124,008

23-May-2013

07:23

x64

Dtexec.exe

2011.110.3368.0

68,712

23-May-2013

07:22

x64

Dts.dll

2011.110.3368.0

3,282,024

23-May-2013

07:23

x64

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3368.0

498,280

23-May-2013

07:23

x64

Dtsconn.dll

2011.110.3368.0

501,352

23-May-2013

07:23

x64

Dtsdebughost.exe

2011.110.3368.0

83,560

23-May-2013

07:22

x64

Dtshost.exe

2011.110.3368.0

89,192

23-May-2013

07:22

x64

Dtslog.dll

2011.110.3368.0

109,160

23-May-2013

07:23

x64

Dtsmsg110.dll

2011.110.3368.0

547,432

23-May-2013

07:23

x64

Dtspipeline.dll

2011.110.3368.0

1,421,416

23-May-2013

07:23

x64

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3368.0

49,256

23-May-2013

07:23

x64

Dtswizard.exe

2011.110.3368.0

865,896

23-May-2013

07:24

x64

Dtuparse.dll

2011.110.3368.0

83,560

23-May-2013

07:23

x64

Dtutil.exe

2011.110.3368.0

139,368

23-May-2013

07:22

x64

Exceldest.dll

2011.110.3368.0

260,712

23-May-2013

07:23

x64

Excelsrc.dll

2011.110.3368.0

287,848

23-May-2013

07:23

x64

Execpackagetask.dll

2011.110.3368.0

153,704

23-May-2013

07:23

x64

Flatfiledest.dll

2011.110.3368.0

396,904

23-May-2013

07:23

x64

Flatfilesrc.dll

2011.110.3368.0

406,632

23-May-2013

07:23

x64

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3368.0

79,976

23-May-2013

07:23

x64

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40,552

23-May-2013

07:24

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3368.0

293,480

23-May-2013

07:24

x64

Isprojectwizard.exe

11.0.3368.0

548,968

23-May-2013

07:24

x64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3368.0

915,560

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3368.0

147,048

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3368.0

87,144

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3368.0

63,080

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3368.0

69,224

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3368.0

71,272

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3368.0

249,448

23-May-2013

07:22

x64

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3368.0

56,936

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3368.0

284,776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3368.0

50,280

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3368.0

47,720

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3368.0

332,904

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3368.0

34,920

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3368.0

32,360

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3368.0

38,504

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3368.0

155,752

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3368.0

74,344

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3368.0

191,592

23-May-2013

07:24

x64

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3368.0

27,752

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3368.0

24,680

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3368.0

53,352

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3368.0

37,480

23-May-2013

07:23

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3368.0

62,056

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3368.0

52,328

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3368.0

22,632

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3368.0

28,776

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3368.0

36,456

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3368.0

39,528

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3368.0

58,472

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3368.0

48,744

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3368.0

49,768

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3368.0

378,984

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3368.0

304,232

23-May-2013

07:22

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3368.0

43,112

23-May-2013

07:24

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3368.0

516,712

23-May-2013

07:24

x86