Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Příznaky

Po instalaci KB2694168 v italské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009, nesprávné položky jsou generovány, jestliže platí dobropis pro prodejní faktury a Nerealizovaná DPH se jedná. Postupujte podle pokynů změny kódu sekce Chcete-li vyřešit tento problém. K tomuto problému dochází v následujících produktů:

 • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

 • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015

  objektu.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.

Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

 1. Změňte kód ve funkci GetUnRealizedVATPart v tabulce Položka DPH (254) takto:
  Existující kód

  ...ELSE BEGIN
  IF (DocType = DocType::"Credit Memo") THEN BEGIN
  IF (-TotalPayments + ("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")) <= 0 THEN
  EXIT(1)
  END ELSE BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF (-TotalPayments + ("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")) < 0 THEN
  EXIT(CalcVatPart(GetCurrencyCode(), 1.0, TotalPayments,
  ("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")))
  // End of the deleted lines.

  ELSE
  EXIT(1)
  END;
  END;
  END;
  ...

  Změněný kód

  ...ELSE BEGIN
  IF (DocType = DocType::"Credit Memo") THEN BEGIN
  IF (-TotalPayments + ("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")) <= 0 THEN
  EXIT(1)
  END ELSE BEGIN

  // Add the following lines.
  IF (-TotalPayments - ABS("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")) < 0 THEN
  EXIT(CalcVatPart(GetCurrencyCode(), 1.0, ABS(TotalPayments),
  ABS("Remaining Unrealized Amount" + "Remaining Unrealized Base")))
  // End of the added lines.

  ELSE
  EXIT(1)
  END;
  END;
  END;
  ...
 2. Změňte kód ve funkci InsertVAT v procedura (12) takto:
  Existující kód

  ...IF UnrealizedVAT THEN BEGIN
  VATPostingSetup.TESTFIELD("Sales VAT Unreal. Account");
  InitGLEntry(
  VATPostingSetup."Sales VAT Unreal. Account",
  GLEntryVATAmount,SrcCurrGLEntryVATAmt,TRUE,TRUE);
  // VSTF298177.begin
  IF GLEntry."Document Type" = GLEntry."Document Type"::"Credit Memo" THEN
  UnrealizedVATPosted := TRUE;
  // VSTF298177.end
  END ELSE BEGIN
  VATPostingSetup.TESTFIELD("Sales VAT Account");
  InitGLEntry(
  VATPostingSetup."Sales VAT Account",
  GLEntryVATAmount,SrcCurrGLEntryVATAmt,TRUE,TRUE);
  ...

  Změněný kód

  ...IF UnrealizedVAT THEN BEGIN
  VATPostingSetup.TESTFIELD("Sales VAT Unreal. Account");
  InitGLEntry(
  VATPostingSetup."Sales VAT Unreal. Account",
  GLEntryVATAmount,SrcCurrGLEntryVATAmt,TRUE,TRUE);

  // Delete the following lines.
  // VSTF298177.begin
  IF GLEntry."Document Type" = GLEntry."Document Type"::"Credit Memo" THEN
  UnrealizedVATPosted := TRUE;
  // VSTF298177.end
  // End of the deleted lines.

  END ELSE BEGIN
  VATPostingSetup.TESTFIELD("Sales VAT Account");
  InitGLEntry(
  VATPostingSetup."Sales VAT Account",
  GLEntryVATAmount,SrcCurrGLEntryVATAmt,TRUE,TRUE);
  ...
 3. Změňte kód ve funkci CustUnrealizedVAT v procedura (12) takto:
  Existující kód 1

  ...ROUND(
  VATEntry2."Add.-Curr. Rem. Unreal. Base" * VATPart,
  AddCurrency."Amount Rounding Precision");
  END;

  // Delete the following lines.
  TotalPayments := TotalPayments - (VATEntry2."Remaining Unrealized Amount" + VATEntry2."Remaining Unrealized Base");

  IF VATAmount <> 0 THEN BEGIN // IT0028
  // VSTF298177.begin
  IF NOT UnrealizedVATPosted THEN BEGIN
  // End of the deleted lines.

  InitGLEntry(SalesVATUnrealAccount,-VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := -VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATAccount;
  SummarizeVAT(
  GLSetup."Summarize G/L Entries",GLEntry,TempGLEntryVAT,InsertedTempGLEntryVAT);
  ...

  Změněný kód 1

  ...ROUND(
  VATEntry2."Add.-Curr. Rem. Unreal. Base" * VATPart,
  AddCurrency."Amount Rounding Precision");
  END;

  // Add the following lines.
  IF TotalPayments + ABS(VATEntry2."Remaining Unrealized Amount" + VATEntry2."Remaining Unrealized Base") < 0 THEN
  TotalPayments := TotalPayments - (VATEntry2."Remaining Unrealized Amount" + VATEntry2."Remaining Unrealized Base");

  IF VATAmount <> 0 THEN BEGIN // IT0028
  // End of the added lines.

  InitGLEntry(SalesVATUnrealAccount,-VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := -VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATAccount;
  SummarizeVAT(
  GLSetup."Summarize G/L Entries",GLEntry,TempGLEntryVAT,InsertedTempGLEntryVAT);
  ...

  Existující kód 2

  ...InitGLEntry(SalesVATUnrealAccount,-VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := -VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATAccount;
  SummarizeVAT(
  GLSetup."Summarize G/L Entries",GLEntry,TempGLEntryVAT,InsertedTempGLEntryVAT);
  END;
  // VSTF298177.end

  InitGLEntry(SalesVATAccount,VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATUnrealAccount;
  GLEntry."Gen. Posting Type" := VATEntry2.Type;
  ...

  Náhradní kód 2

  ...InitGLEntry(SalesVATUnrealAccount,-VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := -VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATAccount;
  SummarizeVAT(
  GLSetup."Summarize G/L Entries",GLEntry,TempGLEntryVAT,InsertedTempGLEntryVAT);

  // Delete the following lines.
  END;
  // VSTF298177.end
  // End of the deleted lines.

  InitGLEntry(SalesVATAccount,VATAmount,0,FALSE,TRUE);
  GLEntry."Additional-Currency Amount" := VATAmountAddCurr;
  GLEntry."Bal. Account No." := SalesVATUnrealAccount;
  GLEntry."Gen. Posting Type" := VATEntry2.Type;
  ...


Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

 • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Kromě toho musí mít KB2694168 nainstalován.

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použitípro další aspekty.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×