Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Důležité informace: 

  • Pokud změníte možnosti v tomto dialogovém okně, budou změny u obrázku okamžitě použity, takže si budete moci účinek změn na obrázek prohlédnout, aniž by bylo nutné dialogové okno zavřít. Vzhledem k tomu, že jsou změny použity okamžitě, však nelze v tomto dialogovém okně použít tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny odebrat, je třeba kliknout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup u každé změny, kterou chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste zároveň viděli i upravovaný obrázek.

Grafický efekt

Kliknutím změníte grafický efekt použitý u obrázku. Pokud jste upravili možnosti pro určitý grafický efekt a potom přepnete na jiný grafický efekt, nebudou úpravy zachovány.

Poznámka: Každý grafický efekt má dva parametry, které lze upravovat. U většiny se jedná o možnost Průhlednost a jeden další parametr.

Průhlednost:      Chcete-li určit, do jaké míry půjde původní obrázek vidět skrz grafický efekt, posuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Procentuální hodnota se může pohybovat od 0 (zcela neprůhledný, výchozí nastavení) po 100 % (zcela průhledný).

Velikost štětce:     Chcete-li zadat velikost štětce použitého pro vytvoření efektu, posuňte posuvník Velikost štětce nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím vyšší bude hodnota, tím širší bude štětec.

Mezera mezi trhlinami:      Tato možnost je dostupná, pokud je použit grafický efekt Cement, a slouží k nastavení jasu a hloubky trhliny. Čím vyšší hodnota, tím jasnější obrázek a větší trhlina.

Detail:      Tato možnost je dostupná, pokud je použit grafický efekt Fotokopie. Určuje důraz kladený na zobrazení detailů obrázku. Čím vyšší hodnota, tím více prokreslené detaily v obrázku.

Velikost zrna:     Chcete-li určit množství filmového zrnění přítomného v efektu, posuňte posuvník Velikost zrna nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím vyšší bude hodnota, tím zřetelnější budou jednotlivá zrna.

Velikost mřížky:     Chcete-li určit velikost částí mřížky použité k vytvoření efektu, posuňte posuvník Velikost mřížky nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím vyšší hodnota, tím větší velikost mřížky.

Intenzita:     Chcete-li určit kontrast nebo ostrost částí obrázku, posuňte posuvník Intenzita nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím vyšší hodnota, tím nižší kontrast.

Počet barevných stínů:     Chcete-li určit počet barevných stínů použitých k vytvoření grafického efektu, posuňte posuvník Počet barevných stínů nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku.

Velikost tužky:     Chcete-li určit velikost tužky, posuňte posuvník Velikost tužky nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím vyšší hodnota, tím jemnější hrot tužky.

Tlak:     Chcete-li určit velikost tlaku, použitého při „kreslení“ efektu, posuňte posuvník Tlak nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím vyšší hodnota, tím větší kontrast.

Poloměr:     Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li u obrázku použit grafický efekt Rozostřit, a jedná se o jedinou možnost, kterou lze upravit. Chcete-li určit poloměr rozostření v obrázku, posuňte posuvník Poloměr nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím větší poloměr, tím rozostřenější neboli „rozmazanější“ bude obrázek.

Měřítko:     Chcete-li určit měřítko použité při „kreslení“ efektu, posuňte posuvník Měřítko nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím vyšší hodnota, tím větší kontrast.

Velikost:     Chcete-li určit velikost štětce, posuňte posuvník Velikost nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím vyšší hodnota, tím širší velikost štětce.

Hladkost:     Chcete-li určit velikost štětce, posuňte posuvník Hladkost nebo zadejte hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím vyšší bude hodnota, tím výraznější bude efekt.

Obnovit

Odebere grafické efekty použité u obrázku pomocí tohoto podokna dialogového okna.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×