Hovory z týmů na Exchange Server 2016 služba Unified Messaging – chyba hlasové pošty

Příznaky

V integrovaném prostředí Microsoft Skype pro firmy a Exchange Serveru 2016 Unified Messaging (UM) jsou nepřijaté hovory od uživatelů aplikace Microsoft Teams do místního uživatele Skypu pro firmy přehozeny místo na hlasovou poštu. Během vyvolaného hovoru je do protokolu událostí aplikace serveru Exchange Server zaprotokolována událost:

Time: DateTime

ID: 1079

Úroveň: upozornění

Zdroj: MSExchange Unified Messaging

Počítač:<>plně kvalifikovaného názvu domény serveru Exchange

Zpráva: v platformě VoIP došlo k výjimce FailureReason = 0

Microsoft. RTC. Collaboration. CallOperationFailureException: došlo k interní chybě multimédií---> Microsoft. RTC. Collaboration. OfferAnswerException: došlo k interní chybě multimédií---> Microsoft. RTC. Internal. Media. EndpointException: Nejde nastavit parametr Transport.

na Microsoft. RTC. Internal. Media. RtpEndpoint. EngineSetTransportParameter (CTransportHandle TransportHandle, UInt32 ulParamName, void * pParamValue)

na webu Microsoft. RTC. Internal. Media. RtpEndpoint. UpdateRemoteEndpoints (RtpIceImplementationType RemoteIceType)

v Microsoft. RTC. Collaboration. AudioVideo. MediaSessionAgent. ProcessInstantiateNewMediaWorkitem (InstantiateNewMediaWorkitemAsyncResult prepareNewMediaWorkitem) Inner HR: 0xC0044003

---Konec---trasování zásobníku pro vnitřní výjimku

v Microsoft. RTC. Signaling. SipAsyncResult'1. ThrowIfFailed ()

v Microsoft. RTC. Signaling. Helper. EndAsyncOperation [T] (vlastník objektu, výsledek IAsyncResult)

v Microsoft. RTC. Collaboration. Call. EstablishCoreAsyncResult. OfferAnswerRequestCompleted (výsledek IAsyncResult)

Rozpoznáno v System. Environment. GetStackTrace (Exception e, Boolean needFileInfo)

v System. Environment. get_StackTrace ()

v Microsoft. RTC. Collaboration. OfferAnswerException.. ctor (důvod OfferAnswerFailureReason, zpráva řetězce, výjimka innerException, IEnumerable ' 1 signalingHeaders, DiagnosticsInformation diagnosticsInformation)

na webu Microsoft. RTC. Collaboration. AudioVideo. MediaSessionAgent. CreateOfferAnswerException (OfferAnswerFailureReason Type, Exception e, UInt32 s kódovým slovem RtpEndpoint endpointForDiagBlob)

v Microsoft. RTC. Collaboration. AudioVideo. MediaSessionAgent. ProcessInstantiateNewMediaWorkitem (InstantiateNewMediaWorkitemAsyncResult prepareNewMediaWorkitem)

v Microsoft. RTC. Signaling. WorkitemQueue. ProcessItems ()

v Microsoft. RTC. Signaling. QueueWorkItemState. ExecuteWrappedMethod (metoda WaitCallback, stav objektu)

v System. Threading. ExecutionContext. RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback zpětné volání, stav objektu, Boolean preserveSyncCtx)

v System. Threading. ExecutionContext. Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback zpětné volání, stav objektu, Boolean preserveSyncCtx)

v System. Threading. QueueUserWorkItemCallback. System. Threading. IThreadPoolWorkItem. ExecuteWorkItem ()

v System. Threading. ThreadPoolWorkQueue. Dispatch ()

---Konec---trasování zásobníku pro vnitřní výjimku

v Microsoft. RTC. Signaling. SipAsyncResult'1. ThrowIfFailed ()

v Microsoft. RTC. Signaling. Helper. EndAsyncOperation [T] (vlastník objektu, výsledek IAsyncResult)

v Microsoft. RTC. Collaboration. Call. EndAcceptCore (výsledek IAsyncResult)

na Microsoft. Exchange. UM. UcmaPlatform. UcmaCallSession. AcceptCallSessionState. Call_AcceptCompleted (IAsyncResult r)

na Microsoft. Exchange. UM. UcmaPlatform. UcmaCallSession. SubscriptionHelper. <>c__DisplayClass20_1 ' 1. <WrapCallback>b__1 ()

na Microsoft. Exchange. UM. UcmaPlatform. UcmaCallSession. <>c__DisplayClass192_0. <CatchAndFireOnError>b__0 ()

Rozpoznáno v System. Environment. GetStackTrace (Exception e, Boolean needFileInfo)

v System. Environment. get_StackTrace ()

v Microsoft. RTC. Collaboration. CallOperationFailureException.. ctor (řetězecová zpráva, výjimka innerException, CallOperationFailureReason důvod)

v Microsoft. RTC. Collaboration. Call. EstablishCoreAsyncResult. OfferAnswerRequestCompleted (výsledek IAsyncResult)

v Microsoft. RTC. Signaling. SipAsyncResult'1. MakeCallback (stav objektu)

v Microsoft. RTC. Signaling. SipAsyncResult'1. Complete (příkazy, Boolean synchronousCompletion)

on Microsoft. RTC. Collaboration. ComponentModel. MediaProvider. AnswerAsyncResult. GetAnswerCompleted (výsledek IAsyncResult)

v Microsoft. RTC. Signaling. WorkitemQueue. ProcessItems ()

v Microsoft. RTC. Signaling. QueueWorkItemState. ExecuteWrappedMethod (metoda WaitCallback, stav objektu)

v System. Threading. ExecutionContext. RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback zpětné volání, stav objektu, Boolean preserveSyncCtx)

v System. Threading. ExecutionContext. Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback callbac během hovoru s ID "<jedinečné ID hovoru>". K této výjimce došlo na platformě VoIP Microsoft Exchange Speech v průběhu asynchronní operace odeslané serverem. Server se pokusí zotavit z této výjimky. Pokud se toto upozornění objevuje často, obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.

Kromě toho se v protokolech SIPstack zobrazí následující chybová zpráva 500: V protokolech SIPstack se našla interní chyba protokolu SIP/2,0 500 s následujícími diagnostickými informacemi:

MS-Diagnostics: 24014; Component = "RTCC/<0_MSExchangeUM 5.0.0 IP address>"; Důvod = "došlo k interní chybě multimédií". Source = "<plně kvalifikovaný název domény Exchange UM server>"

Příčina

Exchange Server 2016 UM používá k analýze informací protokolu relace (SDP) 4,0 Unified Communications Managed API (UCMA). Microsoft Teams však používá v SDP nový parametr MTURNID, který byl zaveden po vydání UCMA 4,0.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, aktualizujte UCMA 4,0 na verzi 5.0.8308.1091 pro Exchange Server 2016 um pomocí instalačního programu Lync serveru 2013 kumulativní aktualizace.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×