Informace o správci příloh v systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek popisuje správce příloh v systému Windows. Tento článek obsahuje metody konfigurace správce příloh a alternativní řešení pro dva problémy se správcem příloh.

Úvod

Správce příloh je součástí systému Windows a může pomoci při ochraně počítače před nebezpečnými přílohami, které můžete obdržet s e-mailovou zprávou a z nebezpečných souborů, které si můžete uložit z internetu.

Pokud správce příloh identifikuje přílohu, která by mohla být nebezpečná, zabrání vám v jejím otevření nebo vás před jejím otevřením varuje. Další informace o správci příloh naleznete v části „Další informace“.

Alternativní řešení, pokud nelze stáhnout soubor nebo program

Řada lidí se při pokusu o stažení soubor nebo programu z Internetu potýká s potížemi. Příčin může být hned několik. Dále uvedeme dvě obecná řešení k vyzkoušení, pokud se zobrazuje zpráva, že stažení bylo blokováno, nebo zpráva typu Vyhledávání virů se nezdařilo nebo Byl zjištěn virus.

Pokud nelze stahovat soubory, možnost Stažení souboru je v nastavení zabezpečení Internetu zakázána. Chcete-li zkontrolovat nastavení zabezpečení Internetu, postupujte následujícím způsobem:

 1. Otevřete okno Vlastnosti Internetu.
  Windows 7

  1. Klikněte na položky Start a Všechny programy a pak otevřete složku Příslušenství.

  2. Klikněte na příkaz Spustit.

  3. Zadejte text inetcpl.cpl a klikněte na tlačítko OK.

  Windows 8 nebo 10

  1. Na úvodní obrazovce zadejte text inetcpl.cpl a pak stiskněte klávesu ENTER.

 2. V okně Vlastnosti Internetu klikněte na kartu Zabezpečení, klikněte na zónu Internet (ikona zeměkoule) a pak klikněte na tlačítko Vlastní úroveň.

 3. V okně Nastavení zabezpečení přejděte k části Stažení > Stažení souboru.

 4. Kliknutím zaškrtněte možnost Povolit.

 5. Přejděte v seznamu dále k položce Různé > Spouštění aplikací a nedůvěryhodných souborů.

 6. Kliknutím zaškrtněte možnost Dotázat se (doporučeno).

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Při pokusu o otevření nebo uložení souboru z Internetu se může zobrazit zpráva typu Vyhledávání virů se nezdařilo nebo Byl zjištěn virus. Ve většině případů není tato zpráva způsobena operačním systémem Windows, ale antivirovým softwarem. Pokud si nejste jisti, zda zdroj, který se pokoušíte otevřít, je bezpečný a důvěryhodný, vyzkoušejte následující alternativní řešení pro dočasný zákaz vyhledávání virů a po dokončení stažení souboru nebo programu vyhledávání virů opět povolte. Při použití tohoto řešení byste měli být velmi opatrní. Jinak by se mohlo stát, že budete vystaveni útokům virů.

 1. Spusťte Editor registru.
  Windows 7

  1. Klikněte na položky Start a Všechny programy a pak otevřete složku Příslušenství.

  2. Klikněte na příkaz Spustit.

  3. Zadejte text regedit.exe a klikněte na tlačítko OK.

  Windows 8 nebo 10

  1. Na úvodní obrazovce zadejte text regedit.exe a pak stiskněte klávesu ENTER.

 2. Vyhledejte následující podklíče registru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Pokud se nezobrazí podklíč Attachments, vytvořte jej kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Zásady, výběrem příkazu Nový, kliknutím na položku Klíč a následným zadáním textu Attachments jako názvu klíče.
  Editor registru - Podklíč příloh

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Attachments, vyberte příkaz Nový a pak klikněte na položku Hodnota DWORD (32bitová).

 4. Jako název hodnoty zadejte ScanWithAntiVirus a potom stiskněte klávesu ENTER.

 5. Pravým tlačítkem myši klikněte na hodnotu DWORD ScanWithAntiVirus a potom klikněte na příkaz Změnit.

 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a pak klikněte na tlačítko OK.
  Editor registru - Hodnota ScanWithAntiVirus DWORD

 7. Ukončete program Editor registru.

 8. Odhlaste se a pak se znovu přihlaste k systému Windows, aby se změna mohla projevit.

 9. Otevřete nebo uložte program nebo soubor, s nímž jste měli potíže.

Poznámka: Navrhujeme změnit hodnotu podklíče ScanWithAntiVirus na 3 a povolit tak vyhledávání virů okamžitě po dokončení otevření nebo uložení příslušného programu nebo souboru.

Konfigurace správce příloh

Správce příloh má několik funkcí, které lze nakonfigurovat pomocí zásady skupiny nebo místního registru.

Toto nastavení zásad umožňuje spravovat výchozí úroveň rizikovosti pro typy souborů. Chcete-li si nastavit zcela vlastní úroveň rizikovosti pro přílohy souborů, budete možná muset konfigurovat také logiku důvěryhodnosti příloh souborů:

 • Vysoká rizikovost
  Pokud je příloha na seznamu typů souborů s vysokou rizikovostí a pochází ze zóny s omezeným přístupem, zablokuje systém Windows uživateli přístup k tomuto souboru. Pokud soubor pochází ze zóny Internet, zobrazí systém Windows uživateli před zobrazením souboru výzvu.

 • Střední rizikovost
  Pokud se příloha nachází v seznamu souborů se střední rizikovostí, systém Windows před otevřením příslušného souboru uživateli výzvu nezobrazí, a to bez ohledu na informace o zóně, ze které pochází soubor.

 • Nízká rizikovost
  Pokud se příloha nachází v seznamu souborů s nízkou rizikovostí, systém Windows před otevřením příslušného souboru uživateli výzvu nezobrazí, a to bez ohledu na informace o zóně, ze které pochází soubor.

Pokud povolíte toto nastavení zásad, můžete zadat výchozí úroveň rizikovosti pro typy souborů. Pokud toto nastavení zásad zakážete, nastaví systém Windows výchozí úroveň rizikovosti na hodnotu střední. Pokud u tohoto nastavení zásad neprovedete konfiguraci, nastaví systém Windows výchozí úroveň rizikovosti na hodnotu střední.

Zásady skupiny

Podklíč registru

Položka registru

Zadaná hodnota

Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Správce příloh

HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

DefaultFileTypeRisk

Vysoká (6150)
nebo
Střední (6151)
nebo

Nízká (6152)

Poznámka: Výchozí hodnota položky registru DefaultFileTypeRisk je Střední (6151).

Toto nastavení zásad umožňuje spravovat, zda systém Windows označí přílohy, které mají informace o své zóně původu. Tyto zóny původu jsou Internet, intranet a místní zóna. Toto nastavení zásad vyžaduje, aby systém souborů NTFS fungoval správně, a nebude fungovat, aniž by se zobrazila zpráva, u systémů, které používají systém FAT32. Když nejsou uloženy informace o zóně, nemůže systém Windows příslušným způsobem vyhodnotit rizikovost. Pokud povolíte toto nastavení zásad, systém Windows neoznačí přílohy souborů s použitím jejich informací o zóně. Pokud zakážete toto nastavení zásad, systém Windows označí přílohy souborů s použitím jejich informací o zóně. Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, systém Windows označí přílohy souborů s použitím jejich informací o zóně.

Zásady skupiny

Podklíč registru

Položka registru

Zadaná hodnota

Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Správce příloh

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

SaveZoneInformation


Zapnuto (1)
nebo

Vypnuto (2)

Poznámka: Výchozí hodnota položky registru DefaultFileTypeRisk je Vypnuto (2).

Skrýt mechanismy k odebrání informací o zóně

Toto nastavení zásady vám umožní určit, zda mohou uživatelé ručně odebírat informace o zóně z příloh uložených souborů kliknutím
Odblokujte na kartě souboru Vlastnosti nebo kliknutím a zaškrtnutím políčka v dialogovém okně Varování zabezpečení. Při odebrání informací o zóně budou moci uživatelé otevřít potenciálně nebezpečné přílohy souborů, které systém Windows zablokoval před otevřením. Pokud povolíte toto nastavení zásad, skryje systém Windows zaškrtávací políčko a tlačítko Odblokovat. Pokud zakážete toto nastavení zásad, zobrazí systém Windows zaškrtávací políčko a tlačítko Odblokovat. Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, zobrazí systém Windows zaškrtávací políčko a tlačítko Odblokovat.

Zásady skupiny

Podklíč registru

Položka registru

Zadaná hodnota

Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Správce příloh

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HideZoneInfoOnProperties


Vypnuto (0)
nebo

Zapnuto (1)

Poznámka: Výchozí hodnota položky registru DefaultFileTypeRisk je Vypnuto (0).

Toto nastavení zásad umožňuje konfigurovat seznam typů souborů s nízkou, střední a vysokou rizikovostí. Seznam vysoké rizikovosti má přednost před seznamem se střední a nízkou rizikovostí. Ve více souborech je uvedena také přípona. Pokud povolíte toto nastavení zásad, můžete vytvořit vlastní seznam typů souborů s nízkou, střední a vysokou rizikovostí. Pokud toto nastavení zásad zakážete, použije systém Windows předdefinovaný seznam typů souborů. Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, použije systém Windows předdefinovaný seznam typů souborů.

Zásady skupiny

Podklíč registru

Položka registru

Zadaná hodnota

Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Správce příloh

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

HighRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
LowRiskFileTypes

Toto nastavení zásad umožňuje konfigurovat logiku, kterou systém Windows používá k určení rizikovosti pro přílohy souborů. Pokud má přednost popisovač souboru, systém Windows přednostně použije data popisovače souboru, namísto použití dat typu souboru. Systém Windows tak dostane například pokyn, aby důvěřoval souboru Notepad.exe, ale ne souborům s příponou TXT. Pokud má přednost typ souboru, systém Windows přednostně použije data typu souboru, namísto použití dat popisovače souboru. Bude například považovat za důvěryhodné soubory s příponou TXT bez ohledu na popisovač souboru. Použití dat popisovače souboru i typu je možnost s největším počtem omezení. Systém Windows vybere doporučení s větším počtem omezení. Díky tomu se uživatelům zobrazí více výzev souvisejících s důvěryhodností než při výběru ostatních voleb. Pokud povolíte toto nastavení zásad, můžete vybrat pořadí, ve kterém systém Windows zpracovává data vyhodnocení rizikovosti. Pokud tyto zásady zakážete, systém Windows použije výchozí logiku důvěryhodnosti, která preferuje popisovač před typem souboru.

Zásady skupiny

Podklíč registru

Položka registru

Zadaná hodnota

Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Správce příloh

HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

UseTrustedHandlers


Typ souboru (1)
nebo
Popisovač (2)
nebo
Obojí (3)

Poznámka: Výchozí hodnota položky registru DefaultFileTypeRisk je obslužná rutina (2).

Toto nastavení zásad umožňuje řídit chování pro upozorňování registrovaných antivirových programů. Pokud je registrováno více programů, budou upozorněny všechny. Pokud již registrovaný antivirový program provádí kontroly při přístupu nebo skenuje soubory, které přijdou na e-mailový server počítače, budou další volání nadbytečná. Pokud povolíte tyto zásady, dá systém Windows pokyn registrovanému antivirovému programu, aby skenoval příslušný soubor při otevření přílohy uživatelem. Pokud antivirový program selže, bude příloha blokována a nebude možné ji otevřít. Pokud tyto zásady zakážete, systém Windows registrované antivirové programy při otevření příloh nezavolá. Pokud neprovedete konfiguraci těchto zásad, systém Windows registrované antivirové programy při otevření příloh nezavolá.

Zásady skupiny

Podklíč registru

Položka registru

Zadaná hodnota

Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Správce příloh

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

ScanWithAntiVirus


Vypnuto (1)
nebo Volitelné (2) nebo

Zapnuto (3)

Poznámka: Výchozí hodnota položky registru DefaultFileTypeRisk je Vypnuto (1). Je-li nastavena hodnota Volitelné (2), jsou volány všechny skenery i poté, co některý z nich nahlásí detekci.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

182569 Položky registru zón zabezpečení aplikace Internet Explorer pro zkušené uživatele
 

Další informace

Následující skutečnosti určují, zda soubor nebudete moci otevřít nebo budete před jeho otevřením varováni:

 • Typ programu, který používáte.

 • Typ souboru, který stahujete nebo zkoušíte otevřít.

 • Nastavení zabezpečení webové zóny obsahu, z níž soubor stahujete.

  Poznámka: Webové zóny obsahu můžete nakonfigurovat v aplikaci Microsoft Internet Explorer na kartě Zabezpečení. Chcete-li zobrazit webové zóny obsahu, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti Internetu a potom na kartu Zabezpečení. Webové zóny obsahu jsou čtyři:

  • Internet,

  • Místní intranet

  • Důvěryhodné servery

  • Servery s omezením

Správce příloh pomocí rozhraní API IAttachmentExecute vyhledá typ souboru, vyhledá přidružení souboru a určí nejvhodnější akci.

Aplikace Microsoft Outlook Express a Microsoft Internet Explorer používají správce příloh ke zpracování e-mailových příloh a souborů stahovaných z Internetu.

Správce příloh roztřídí soubory, které přijmete nebo stáhnete, podle typu souboru a přípony názvu souboru. Klasifikuje typy souborů jako vysoké riziko, střední riziko a nízké riziko. Pokud uložíte soubory na pevný disk z programu, který používá správce příloh, budou se souborem uloženy také jeho informace o webové zóně obsahu. Pokud například uložíte komprimovaný soubor (ZIP), který je přiložen k e-mailové zprávě, na pevný disk, budou s tímto souborem uloženy také jeho informace o webové zóně obsahu. Pokud se pokusíte extrahovat obsah tohoto souboru nebo jej spustit, nebude to možné. Informace o webové zóně obsahu jsou ukládány společně se soubory pouze tehdy, pokud pevný disk používá systém souborů NTFS.

Pokud budete chtít, můžete otevřít blokovaný soubor ze známého zdroje. Chcete-li otevřít blokovaný soubor, postupujte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na blokovaný soubor a pak klikněte na možnost
  Vlastnosti.

 2. Na kartě Obecné klikněte na tlačítko
  Odblokovat.

Pokud se pokusíte stáhnout nebo otevřít soubor z webu, který je ve webové zóně obsahu s omezením, může se zobrazit zpráva o tom, že soubor je blokován.

Pokud se pokusíte otevřít typy souborů s vysokým rizikem z webů, které patří do webové zóny obsahu Internet, může se zobrazit upozornění, ale je možné, že tyto typy souborů budete moci otevřít.

Mezi typy souborů, které správce příloh označí jako soubory s vysokým rizikem, patří:

 • ADE

 • ADP

 • APP

 • ASP

 • BAS

 • BAT

 • CER

 • CHM

 • CMD

 • COM

 • CPL

 • CRT

 • CSH

 • EXE

 • FXP

 • HLP

 • HTA

 • INF

 • INS

 • ISP

 • ITS

 • JS

 • JSE

 • KSH

 • LNK

 • MAD

 • MAF

 • MAG

 • MAM

 • MAQ

 • MAR

 • MAS

 • MAT

 • MAU

 • MAV

 • MAW

 • MDA

 • MDB

 • MDE

 • MDT

 • MDW

 • MDZ

 • MSC

 • MSI

 • MSP

 • MST

 • OPS

 • PCD

 • PIF

 • PRF

 • PRG

 • PST

 • REG

 • SCF

 • SCR

 • SCT

 • SHB

 • SHS

 • TMP

 • URL

 • VB

 • VBE

 • .vbs

 • VSMACROS

 • VSS

 • VST

 • VSW

 • WS

 • WSC

 • WSF

 • WSH

Typy souborů, které správce příloh neoznačí jako vysoké riziko nebo nízké riziko, jsou automaticky označeny jako střední riziko.

Pokud otevřete středně rizikový soubor z webové zóny webového obsahu nebo z webové zóny s omezeným obsahem webu, budete moci tyto typy souborů otevřít, aniž by se zobrazilo upozornění.

Následující typy souborů správce příloh označí jako nízké riziko pouze tehdy, pokud je otevřete v Poznámkovém bloku. Pokud k tomuto typu souboru přiřadíte jiný program, nebude již tento typ považován za nízké riziko.

 • LOG

 • TEXT

 • TXT

Následující typy souborů správce příloh označí jako nízké riziko pouze tehdy, pokud je otevřete v Prohlížeči obrázků a faxů systému Windows:

 • BMP

 • DIB

 • EMF

 • GIF

 • ICO

 • JFIF

 • JPG

 • JPE

 • JPEG

 • PNG

 • TIF

 • TIFF

 • WMF

Poznámka: Přidružení typu souboru k Poznámkovému bloku nebo Prohlížeči obrázků a faxů systému Windows nepřidá tento typ souboru do seznamu typů souborů s nízkým rizikem.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×