Jak řešit chyby instalační služby Windows

Příznaky

Při instalaci, odinstalaci nebo aktualizaci programu v počítači se systémem Windows se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv.

Chybová zpráva 1

Nebylo možné získat přístup k Instalační službě systému Windows.

Chybová zpráva 2

Instalační službu systému Windows nelze spustit.

Chybová zpráva 3

V počítači Místní počítač nelze spustit službu Instalační služba systému Windows. Chyba 5: Přístup byl odepřen.

Řešení

Chcete-li tento problém opravit automaticky, spusťte nástroj pro řešení potíží „Opravit problémy, kdy programy nelze nainstalovat nebo odinstalovat“ a opravte problémy, které blokují instalaci nebo odebrání programu z důvodu poškozených klíčů registrů.

Důležité Chcete-li použít mnoho metod a kroků v tomto článku, musíte být přihlášeni do počítače jako správce.

Postup určení, zda používáte účet s oprávněním správce

K určení, zda používáte účet s oprávněním správce, použijte jednu z následujících metod dle potřeby pro používaný operační systém.

Windows 7 a Windows Vista

 1. Otevřete dialogové okno Datum a čas.

  1. Klikněte na tlačítko Start.

  2. Do pole Spustit hledání nebo Hledat programy a soubory zadejte následující příkaz a pak stiskněte Enter:

   timedate.cpl
   Zobrazí se dialogové okno Datum a čas.
   Start Search or Search programs and files box - timedate.cpl 

 2. Klikněte na tlačítko Změnit datum a čas. Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Pokračovat.
  Date and Time - User Account Control dialog box 

 3. Proveďte jednu z níže uvedených akcí, podle toho, co se stane po kliknutí na tlačítko Pokračovat:

  • Pokud vás počítač nevyzve k zadání hesla, jste již přihlášeni pomocí účtu správce. Zavřete dialogové okno Datum a čas dvojím kliknutím na tlačítko Storno. Jste připraveni k odstranění potíží pomocí instalační služby Windows.

  • Pokud vás počítač vyzve k zadání hesla, nejste ještě přihlášeni pomocí účtu správce.

Systémy Windows XP a Windows Server 2003

 1. Otevřete dialogové okno Datum a čas.

  1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  2. Do pole Spustit zadejte následující příkaz a stiskněte tlačítko OK:

   timedate.cpl
   Run dialog box - timedate.cpl 

 2. V závislosti na výsledku proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zobrazí-li se dialogové okno Vlastnosti data a času, jste již přihlášeni jako správce. Klepnutím na tlačítko Storno zavřete dialogové okno.
   Date and Time Properties dialog box 

  • Pokud nejste přihlášeni jako správce, zobrazí se následující zpráva.
   Date and Time Properties information message 


Po ověření, že jste přihlášení do počítače jako správce, můžete začít řešit potíže s Instalační službou systému Windows.

Pokud je jádro instalační služby Windows poškozeno, deaktivováno nebo chybně nainstalováno, může docházet k problémům s instalací programu.

Následující metody vám umožní určit potíže s instalační službou systému Windows, které mohou způsobovat problémy při instalaci, odinstalaci nebo aktualizaci programů.

Metoda 1: Zjištění, zda je jádro Instalační služby systému Windows funkční

 1. Klikněte na tlačítko Startwindows icon, zadejte příkaz cmd do pole Hledat nebo klikněte na tlačítko Spustit a pak zadejte příkaz cmd do dialogového okna (Windows XP nebo Windows Server 2003) a pak stisknutím klávesy Enter otevřete okno příkazového řádku.

 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz MSIExec a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Pokud jádro MSI funguje, neměly by se zobrazit žádné chybové zprávy. Pokud obdržíte chybovou zprávu, zadejte text chybové zprávy do jádra hledání, například Bing nebo Google a vyhledejte informace o řešení dané potíže.

 4. Pokuste se znovu nainstalovat nebo odinstalovat program.

Metoda 2: Ověření, zda není Instalační služba systému Windows zakázána

 1. Klikněte na tlačítko Startwindows icon, zadejte příkaz services.msc do pole Hledat nebo klikněte na tlačítko Spustit a pak zadejte příkaz services.msc do dialogového okna (Windows XP nebo Windows Server 2003) a pak stisknutím klávesy Enter otevřete položku Služby.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Instalační služba systému Windows a pak vyberte příkaz Vlastnosti.

 3. Je-li v poli Typ spouštění nastavena hodnota Zakázáno, změňte ji na možnost Ručně.

 4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na službu Instalační služba systému Windows a pak klikněte na příkaz Spustit. Služba by se měla bez chyby spustit.

 6. Pokuste se znovu nainstalovat nebo odinstalovat program.

Metoda 3: Zkontrolujte svoji verzi instalační služby systému Windows a podle potřeby proveďte upgrade na nejnovější verzi.Důležité: Tato metoda se vztahuje pouze na systémy Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 a Windows Server 2008.

 1. Klikněte na tlačítko Startwindows icon, zadejte příkaz cmd do pole Hledat nebo klikněte na tlačítko Spustit a pak zadejte příkaz services.msc do dialogového okna (Windows XP nebo Windows Server 2003) a pak stisknutím klávesy Enter otevřete okno příkazového řádku.

 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz MSIExec a stiskněte klávesu ENTER. Pokud je jádro MSI funkční, nezobrazí se žádné chybové zprávy a otevře se samostatné dialogové okno. V něm je uvedena verze souboru MSI.

 3. Pokud není instalační služba ve verzi 4.5, stáhněte a nainstalujte instalační službu systému Windows 4.5.

 4. Pokuste se znovu nainstalovat nebo odinstalovat program.

Metoda 4: Opětovná registrace jádra instalační službyDůležité: Tuto metodu lze použít pouze v systémech Windows XP a Windows Server 2000.

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a pak klikněte na položku Příkazový řádek.

 2. Na příkazovém řádku zadejte následující položky a každou z nich potvrďte stisknutím klávesy Enter:

  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver

 3. Pokuste se znovu nainstalovat nebo odinstalovat program.


Instalace nebo metoda aktualizace nebyla dokončena

Existuje několik metod, které můžete použít k instalaci nebo odinstalaci, případně aktualizaci programu. Použitá metoda nebo metody navíc nemusely být úspěšně spuštěny nebo dokončeny. V této situaci vyzkoušejte jiné metody k instalaci nebo aktualizaci programu.

Níže jsou uvedeny běžné metody používané k instalaci softwaru:

 • Vložte disk CD nebo DVD, instalace se spustí automaticky.

 • Přejděte na disk CD/DVD, vyměnitelné médium nebo do jiného umístění, kde jsou uloženy instalační soubory programů, a dvakrát klikněte na instalační program. Instalační soubor většinou vypadá takto:

  • Autorun nebo Autorun.exe

  • Setup nebo Setup.exe

  • Install nebo Install.exe

 • Při stahování programu z webu klikněte na tlačítko Spustit.

Instalační médium je nečitelné.

Instalační média, jako jsou disky CD a DVD, mohou být špinavá nebo poškrábaná, takže je jednotka CD nebo DVD nemusí přečíst. Při řešení potíží postupujte následovně:

Metoda 1: Očistěte disk CD nebo DVD.Použijte k tomu sadu pro čištění disků CD nebo DVD. Nebo použijte měkkou bavlněnou látku bez žmolků k jemnému otření stříbrné strany disku. Nepoužívejte papírové utěrky, jelikož by mohly poškrábat plast a zanechat šmouhy. Disk při čištění otírejte směrem od středu k okraji. Nepoužívejte krouživý pohyb. Pokud potíže i nadále přetrvávají, očistěte disk vlhkým hadříkem nebo roztokem na čištění disků CD nebo DVD, který je k dostání v obchodech. Disk před vložením do jednotky důkladně osušte.

Metoda 2: Zkopírujte instalační soubory do počítače nebo na jiné vyměnitelné médium.Následně si poznamenejte umístění a poté z něj spusťte instalační program. Instalační soubor má většinou název Autorun.exe nebo Setup.exe. Název se však může lišit. Pokud si nejste jisti, přečtěte si pokyny pro spuštění instalačního procesu uvedené v souboru Readme ve složce. Je-li k dispozici spustitelný soubor (EXE), nedoporučujeme spouštět soubory MSI přímo bez konkrétních pokynů od výrobce.

Poznámka: Je-li vyžadováno více disků CD nebo DVD, doporučujeme zkopírovat všechny disky do stejné složky v opačném pořadí (nejdříve zkopírujte disky s nejvyššími čísly). Zobrazí-li se výzva k přepsání stávajících souborů, potvrďte ji a proveďte instalaci z tohoto umístění.

Metoda 3: Získání nové verze instalačního balíčkuPokud jste se pokoušeli program nainstalovat z disku CD nebo DVD, postupujte následovně:

 • Podívejte se, zda není na webu výrobce k dispozici novější verze softwarového balíčku. Stáhněte a nainstalujte novou verzi.

 • Pokud již máte nainstalovánu nejnovější verzi, stáhněte program z webu výrobce a poté spusťte instalaci.

Stažené nebo zkopírované instalační soubory jsou poškozené

Metoda 1: Zkopírování instalačních souborů do počítačeZkopírujte instalační soubory na místní pevný disk v počítači nebo na jiné vyměnitelné médium. Poznamenejte si umístění a poté z něj spusťte instalaci. Instalační soubor má většinou název Autorun.exe nebo Setup.exe. Název se však může lišit. Pokud si nejste jisti, přečtěte si pokyny pro spuštění instalace uvedené v souboru Readme ve složce. Je-li k dispozici spustitelný soubor (EXE), nedoporučujeme spouštět soubory MSI přímo bez konkrétních pokynů od výrobce.

 • Pokud program instalujete z Internetu, znovu stáhněte soubor (v dialogovém okně stažení vyberte místo možnosti Spustit příkaz Uložit), uložte soubor do složky na místním pevném disku v počítači nebo na jiné vyměnitelné médium. Pak z tohoto umístění instalaci spusťte.

 • Pokud jsou instalační soubory umístěny v síti (například v komerčním nebo podnikovém prostředí), zkopírujte všechny soubory do složky na místním pevném disku v počítači a poté spusťte instalaci z tohoto umístění.

Metoda 2: Získání nové verze instalačního balíčkuPokud mezi stažením balíčku a pokusem o jeho instalaci uplynula delší doba, proveďte následující kroky:

 • Podívejte se, zda není na webu výrobce k dispozici novější verze softwarového balíčku. Stáhněte a nainstalujte novou verzi.

 • Pokud již máte nejnovější verzi nainstalovanou, program znovu stáhněte a spusťte instalaci.

Do procesu instalace mohou zasahovat programy, které jsou spuštěny v počítači.

Zakažte programy, které mohou narušovat proces instalace. Postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Startwindows icon, zadejte msconfig do pole Hledání a pak klikněte na položku msconfig.exe.

  Notice icon  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.

 2. Na kartě Obecné klikněte na možnost Výběrové spuštění a pak kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky po spuštění.

 3. Klikněte na položku Služby, na příkaz Skrýt všechny služby společnosti Microsoft a poté na příkaz Zakázat vše.

 4. Klikněte na tlačítko OK a poté klikněte na tlačítko Restartovat.

 5. Zkuste spustit instalaci softwaru.

 6. Jakmile odstraníte dané potíže, restartujte počítač v režimu Normální spuštění. Postupujte takto:

  1. Klikněte na tlačítko Startwindows icon, zadejte msconfig do pole Hledání a pak klikněte na položku msconfig.exe.

   Notice icon  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.

  2. Na kartě Obecné klikněte na přepínač Normální spuštění, klikněte na tlačítko OK a pak na příkaz Restartovat.

Další informace o způsobu využívání služby MSConfig naleznete v tématu Jak řešit potíže provedením čistého spuštění v systému Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista.

Program lze obvykle odebrat několika způsoby. V této situaci vyzkoušejte jiné metody k odebrání programu.

Níže jsou uvedeny běžné metody používané k instalaci softwaru:

Metoda 1: Použití možnosti odinstalace (je-li k dispozici)

 1. Klepněte na tlačítko Startwindows icon a potom na příkaz Všechny programy.

 2. Vyberte složku programu, který se pokoušíte odinstalovat, a otevřete ji.

 3. Pokud je dostupná možnost odinstalace, využijte ji.

Metoda 2: Použití možností ovládacích panelů

 1. Klikněte na tlačítko Startwindows icon, klikněte na položku Ovládací panely, klikněte na možnost Přidat a odebrat programy nebo Programy a funkce a pak klikněte na tlačítko Odinstalovat program.

 2. Vyberte program a klikněte na příkaz Odinstalovat. Postupujte podle zobrazených pokynů.


Poznámka: Následující kroky jsou vhodné pouze pro pokročilé uživatele.

 

Ověřte, zda nemáte soubory nebo názvy složek, které jsou delší než 260 znaků.

Další informace o omezení maximální délky cesty naleznete v tématu Vytváření názvů souborů, cest a jmenné prostory.

 

Většina programů vytváří instalační protokol. Pokud se vám takový protokol nedaří nalézt, můžete povolit vytváření podrobných protokolů MSI. Další informace naleznete v tématu Jak povolit přihlašování do instalační služby systému Windows.

Poznámka: Spouštíte-li soubor protokolu .msi bez spouštěcí aplikace (.exe), můžete přidat parametry pro podrobné protokolování. Můžete tedy spustit například následující příkaz:

Msiexec path\your_msi.msi /L*v path\your_msi_log.txt Seznam parametrů příkazového řádku msiexec naleznete v tématu Možnosti příkazového řádku.

Nezdařená instalace obvykle do protokolu uloží položku „Návratová hodnota 3“ v místě, kde problém nastal a odkud začalo vrácení instalace. Popis chyby se zobrazí bezprostředně před položkou návratové hodnoty 3 v protokolu.

 

Nástroj Wilogutl.exe můžete použít k analýze souborů protokolu z instalace instalační služby Windows. Tento nástroj může navrhnout řešení chyb obsažených v souboru protokolu. Je k dispozici v rámci nejnovější sady Software Development Kit systému Windows.

Následující příklad ukazuje, jak použít nástroj Wilogutl.exe z příkazového řádku:

wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\

 

Některé části programu můžete ručně odinstalovat prostřednictvím rozhraní systému Windows. Můžete například odstranit soubory a složky programu. Jelikož se příslušný postup může značně lišit v závislosti na používané verze systému Windows a programu, který se snažíte odinstalovat, nejsou zde popsány žádné kroky. Pokud nejste s programem, který se snažíte odinstalovat, obeznámeni natolik, abyste dokázali spolehlivě identifikovat soubory a složky náležející danému programu, nedoporučujeme používat tuto metodu. Obecně platí, že začnete-li odstraňovat soubory nebo složky programu, vystavujete se riziku poškození operačního systému. Tuto metodu použijte na vlastní nebezpečí.

Pokud zvažujete odstranění programu ručně, vezměte na vědomí následující možnosti:

 • Před použitím této metody ověřte, zda jste vytvořili bod obnovení systému.

 • Než začnete, přesuňte veškerá osobní data nebo dokumenty, které se mohly ocitnout v instalační složce programu, který odinstalováváte. Přesuňte tyto materiály například do složky Dokumenty.

 • Pokud nelze některý soubor programu ručně odstranit, může to znamenat, že je soubor právě používán nebo že k němu přistupuje jiný program, který vám nedovolí soubor odstranit. K souboru může přistupovat například antivirový program. Je-li některý soubor programu používán antivirovým softwarem, takže jej nelze odstranit, je pravděpodobné, že vám stejný antivirový software brání i v odinstalaci programu obvyklejšími prostředky.

Další informace

Obecné informace o instalaci nebo odinstalaci programu naleznete na následujících stránkách:

Instalovat program

Odinstalovat nebo změnit program

Instalace programů: nejčastější dotazy

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×