Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poznámky:

 • Tento článek je určený zkušeným uživatelům, správcům nebo odborníkům v oblasti IT.

 • Import souborů REG je funkcí nástroje Regedit.exe, kterou nepodporuje nástroj Regedt32.exe. Nástroj Regedit.exe umožňuje provádět některé změny registru v počítači se systémem Windows NT 4.0 nebo Windows 2000. Pro konkrétní změny je však třeba použít nástroj Regedt32.exe. Nástroj Regedit.exe například neumožňuje přidávat nebo měnit hodnoty REG_EXPAND_SZ nebo REG_MULTI_SZ v počítači se systémem Windows NT 4.0 nebo Windows 2000. Regedt32.exe je primární editor registru pro systém Windows NT 4.0 a Windows 2000. Pokud musíte použít Regedt32.exe, nemůžete použít soubory registračních položek (.reg) k úpravě registru. Další informace o rozdílech mezi nástroji Regedit.exe a Regedt32.exe naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  141377 Rozdíly mezi nástroji Regedit.exe a Regedt32.exe
   

OBSAH ÚLOHY

Shrnutí

Důležité Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Úprava registru nesprávným způsobem může způsobit vážné problémy. Proto vždy pečlivě zkontrolujte, jestli postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows Tento článek popisuje, jak přidat, změnit nebo odstranit podklíče a hodnoty registru pomocí souboru REG. V nástroji Regedit.exe se používají soubory REG k importu a exportu podklíčů a hodnot registru. Pomocí těchto souborů REG lze vzdáleně distribuovat změny do více počítačů se systémem Windows. Při spuštění souboru REG je obsah souboru sloučen s obsahem místního registru. Proto je potřeba při distribuci souborů REG postupovat obezřetně.

zpět na začátek

Syntaxe souborů REG

Soubory .reg mají následující syntaxi:

Verze_Editoru_registru
Prázdný řádek
[RegistryPath1]

"DataItemName1"="DataType1:DataValue1"
DataItemName2"="DataType2:DataValue2"
Prázdný řádek
[RegistryPath2]

"DataItemName3"="DataType3:DataValue3"

, kde

Verze_Editoru_registru je buď hodnota „Windows Registry Editor Version 5.00“ v systému Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003, nebo „REGEDIT4“ v systému Windows 98 a Windows NT 4.0. Záhlaví „REGEDIT4“ funguje také v počítačích se systémem Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003.

Prázdný řádek označuje prázdný řádek. Označuje začátek nové cesty registru. Každý klíč nebo podklíč představuje novou cestu registru. Pokud soubor REG obsahuje více klíčů, lze díky prázdným řádkům snadněji prohlížet obsah souboru a řešit případné potíže.

Cesta_registru_x je cesta podklíče obsahujícího první hodnotu, kterou importujete. Cestu uzavřete do hranatých závorek a jednotlivé úrovně hierarchie oddělte zpětným lomítkem. Příklad:

[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System] Soubor .reg může obsahovat několik cest registru. Pokud cesta uvedená v příkazu ještě v hierarchii neexistuje, je vytvořen nový podklíč. Obsah souborů registru je odesílán do registru v zadaném pořadí. Pokud tedy chcete vytvořit nový podklíč obsahující další podklíč, je nutné řádky zadat ve správném pořadí.

Název_položky_dat_x je název položky dat, kterou chcete importovat. Pokud položka dat uvedená v souboru ještě v registru neexistuje, soubor REG ji do registru přidá (s hodnotou položky dat). Jestliže již položka dat existuje, bude existující hodnota hodnotou v souboru REG přepsána. Název položky dat je uzavřen do uvozovek. Za názvem položky dat následuje rovnítko (=).

Typ_dat_x označuje typ dat hodnoty registru a následuje ihned za rovnítkem. U všech typů dat kromě typu REG_SZ (řetězcová hodnota) za typem dat následuje dvojtečka. Pokud jde o data typu REG_SZ, nezadávejte hodnotu typu dat ani dvojtečku. V takovém případě se bude v nástroji Regedit.exe předpokládat, že data jsou typu REG_SZ. V následující tabulce je uvedeno několik standardních typů dat registru.

Typ dat

Typ_dat v souboru REG

REG_BINARY

hexadecimal

REG_DWORD

dword

REG_EXPAND_SZ

hexadecimal(2)

REG_MULTI_SZ

hexadecimal(7)

Další informace o typech dat registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

256986 Popis registru systému Microsoft Windows
  Po hodnotě Údaj_hodnoty_x okamžitě následuje dvojtečka (nebo rovnítko v případě dat typu REG_SZ). Hodnota musí být také v odpovídajícím formátu (například řetězec nebo hexadecimální formát). Pro binární položky dat používejte hexadecimální formát.

Poznámka: Pro stejnou cestu registru lze zadat několik řádků položek dat.

Poznámka: Soubor registru by měl na konci obsahovat prázdný řádek.

zpět na začátek

Přidání podklíčů registru nebo přidání a změna hodnot registru

Chcete-li přidat podklíč registru nebo přidat či změnit hodnotu registru, proveďte příslušné změny v registru a potom vyexportujte odpovídající podklíče. Vyexportované podklíče registru jsou automaticky uloženy jako soubory REG. Chcete-li provést změny v registru a provedené změny vyexportovat do souboru REG, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a pak klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyhledejte podklíč obsahující položky registru, které chcete změnit, a klepněte na něj.

 3. V nabídce Soubor vyberte příkaz Exportovat.

  Tímto způsobem zazálohujete podklíč, dříve než začnete provádět změny. Tento soubor lze následně naimportovat zpět do registru, pokud provedené změny způsobí problém.

 4. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pod kterým chcete uložit soubor .reg s původními položkami registru, a klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Zadejte takový název souboru, ze kterého snadno rozpoznáte jeho obsah, například název podklíče.

 5. V pravém podokně přidejte nebo změňte požadované položky registru.

 6. Opakováním kroků 3 a 4 vyexportujte podklíč znovu, ale zadejte jiný název ukládaného souboru REG. Pomocí tohoto souboru REG můžete provést stejné změny registru v jiném počítači.

 7. Otestujte provedené změny v místním počítači. V případě, že by provedením změn v registru došlo k potížím, poklepejte na soubor obsahující zálohu původních dat registru. Tím registr vrátíte do původního stavu. Pokud jste změnou registru dosáhli požadovaných výsledků, můžete soubor .reg vytvořený v kroku 6 distribuovat do ostatních počítačů pomocí metod uvedených v tomto článku v části Distribuce změn registru.

zpět na začátek

Odstranění klíčů a hodnot registru

Chcete-li odstranit klíč registru pomocí souboru .reg, zadejte do souboru .reg spojovník (-) před hodnotu Cesta_registru. Chcete-li například odstranit podklíč Test z klíče registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software zadejte před následující klíč registru v souboru REG pomlčku:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test Následující příklad uvádí soubor REG, pomocí kterého lze tuto operaci provést.

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test] Chcete-li odstranit hodnotu registru pomocí souboru .reg, zadejte do souboru .reg spojovník (-) za rovnítko uvedené za hodnotou Název_položky_dat. Chcete-li například odstranit hodnotu registru TestValue z následujícího klíče registru,

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test zadejte pomlčku za hodnotu "TestValue" = v souboru .reg. Následující příklad uvádí soubor REG, pomocí kterého lze tuto operaci provést.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
TestValue"=- Chcete-li vytvořit soubor .reg, vyexportujte v nástroji Regedit.exe klíč registru, který chcete odstranit, a potom v programu Poznámkový blok upravte soubor .reg a vložte do něj spojovník.

zpět na začátek

Přejmenování klíčů a hodnot registru

Chcete-li přejmenovat klíč nebo hodnotu, odstraňte klíč nebo hodnotu a následně vytvořte nový klíč nebo hodnotu s novým názvem.

Distribuce změn registru

Soubor .reg můžete odeslat uživatelům e-mailem. Můžete ho také uložit do sdíleného umístění v síti a poslat uživatelům odkaz na tuto sdílenou položku v síti, aby ho klepnutím mohli spustit. Lze také přidat příkaz do přihlašovacích skriptů uživatelů, aby se jim soubor .reg automaticky naimportoval, jakmile se přihlásí. Jakmile uživatelé spustí soubor REG, zobrazí se jim následující zprávy:

Editor registru
Opravdu chcete přidat informace z cesta_k_souboru_REG do registru? Pokud uživatel klepne na tlačítko Ano, zobrazí se následující zpráva:

Editor registru
Do registru byly úspěšně uloženy informace obsažené v cesta_k_souboru_REG. Nástroj Regedit.exe podporuje přepínač příkazového řádku /s, pomocí kterého lze zabránit zobrazení těchto zpráv. Pokud chcete například spustit soubor .reg v bezobslužném režimu (s přepínačem /s) z dávkového souboru přihlašovacích skriptů, použijte následující syntaxi:

regedit.exe /s cesta k souboru .reg K distribuování změn registru v síti můžete také použít zásady skupiny nebo systémové zásady. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Distribuce změn registru Poznámka: Pokud změny fungují, můžete registrační soubor odeslat příslušným uživatelům v síti.

zpět na začátek

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×