Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Klávesy Fn nebo F Lock poskytují dvě sady příkazů pro množství kláves. Sem patří horní řada standardních funkčních kláves (F1–F12).

Standardní příkazy jsou označené na přední straně kláves (například F3). Alternativní příkazy jsou označené na horní straně kláves (například Redo). V některých programech může být funkce standardního příkazu a alternativního příkazu stejná (například F1 zpravidla zobrazí nápovědu pro aktivní okno, přičemž na některých klávesnicích je alternativní příkaz klávesy F1 rovněž nápověda).

Použití klávesy Fn

  • Na klávesnicích s klávesou Fn můžete podržením klávesy Fn a stisknutím klávesy použít alternativní příkazy.

Tipy

  • Při stisknutí a podržení klávesy Fn během pohybu prstem nahoru a dolů na navigační dotykové podložce se také můžete posouvat v dokumentu.

  • Při stisknutí a podržení klávesy Fn a současném stisknutí kláves M, J, K, L, U, I, O, P, /, ;, a 0 můžete využít fyzické rozložení numerické klávesnice.

Použití klávesy F Lock

  • Pokud je vaše klávesnice vybavená klávesou F-Lock, jejím stisknutím přepnete mezi standardními a alternativními příkazy.

    Pokud kontrolka F Lock nesvítí, fungují alternativní funkce (Nápověda, Zpět atd.).
    Když je zapnutý indikátor F zámku, standardní funkce fungují (F1, F2 atd.).

Použití alternativních příkazových kláves

Následující tabulka určuje výchozí přiřazení alternativních příkazových kláves. Pomocí aplikace Microsoft Mouse and Keyboard Center můžete jejich přiřazení změnit.

Alternativní příkazová klávesa

K čemu slouží

Nápověda

Otevře systém nápovědy pro aktivní okno (pokud existuje).

Zpět

Zruší předchozí akci.

Znovu

Zruší předchozí akci Zpět.

Nové

Vytvoří nový dokument v programech, které tento příkaz podporují.

Otevřít

Otevře dokument v programech, které tento příkaz podporují.

Zavřít

Zavře dokument nebo soubor, který je v aktivním okně.

Odpovědět

Odpoví na e-mailovou zprávu, která je v aktivním okně.

Přeposlat

Přepošle e-mailovou zprávu, která je v aktivním okně.

Poslat

Odešle e-mailovou zprávu, která je v aktivním okně.

Zkontrolovat pravopis

Spustí kontrolu pravopisu v aktivním dokumentu, pokud je program tohoto dokumentu vybavený kontrolou pravopisu.

Uložit

Uloží soubor, který je v aktivním okně.

Tisk

Vytiskne soubor, který je v aktivním okně.

Zapnutí klávesy FN Lock na klávesnici All In One Media Keyboard

Klávesu FN Lock na klávesnici All In One Media Keyboard zapnete současným stisknutím kláves FN a Caps Lock. Opětovným současným stisknutím kláves FN a Caps Lock klávesu FN Lock vypnete.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×