Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit registr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registru naleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.

Souhrn

Tento článek popisuje, jak lze upravit seznam programů spouštěných automaticky po spuštění systému Windows.


V systému Windows je možné vytvořit a následně upravovat seznam programů, které se automaticky spustí při každém spuštění počítače či přihlášení k němu. Některé z těchto programů mohou být nastaveny tak, aby se automaticky nakonfigurovaly pro spuštění při přihlášení uživatele k počítači.

Další informace

Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohou vést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru (Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru. Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operační systém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannou opravnou disketu.

Pro úpravu seznamu programů spouštěných po spuštění systému Windows zvolte jeden z následujících postupů:

Počítač se systémem Microsoft Windows 95 či Microsoft Windows 98


 1. Spusťte program Editor zásad (Poledit.exe).

 2. Otevřete objekt
  Místní počítač
  a poté najděte část nazvanou "Spustit programy".

Tato část obsahuje seznamy Spustit, Spustit jednou a Spustit služby. Pomocí nich můžete nakonfigurovat programy, které chcete či nechcete spouštět při spuštění počítače.

Počítač se systémem Microsoft Windows NT 4.0 Server 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Programy
  , dále na položku
  Nástroje administrace (společné)
  a poté klepněte na položku
  Editor systémových zásad
  .

 2. Otevřete složku
  Zásady místního počítače
  , otevřete složku Systém a poté otevřete složku Spustit.

Složka Spustit obsahuje zásadu Spustit pro spouštění programů po spuštění počítače, kterou je možné upravit.


Počítač se systémem Microsoft Windows NT 4.0 Workstation


Nainstalujte Serverové nástroje a poté postupujte podle pokynů pro systém Windows NT 4.0 Server.


Další informace o instalaci Serverových nástrojů pro systém Windows NT do počítače se systémem Windows NT 4.0 Workstation naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

173673 Serverové nástroje systému Windows NT Server pro systém Windows NT Workstation 4.0

Počítač se systémem Windows 2000


Systém Windows 2000 má dvě samostatné zásady Spustit:

 • Zásada Spustit po spuštění počítače

 • Zásada Spustit starší programy po spuštění počítače

Tyto zásady používají systémy Windows 2000 Professional a Windows 2000 Server. Zásada Spustit po spuštění je podobná zásadám ostatních systémů Windows.


Při úpravě tohoto seznamu postupujte podle následujících pokynů:

 1. Otevřete konzolu Microsoft Management Console (MMC) a poté přidejte modul snap-in Zásady skupiny.

 2. Klepněte na položku
  Zásady místního počítače
  , dále klepněte na položku
  Konfigurace počítače
  a poté klepněte na položku
  Šablony pro správu
  .

 3. Klepněte na objekt
  Systém
  , poklepejte na zásadu
  Při přihlášení uživatele spustit tyto programy
  v seznamu zásad Místní systém v pravém podokně a poté klepněte na přepínač
  Povolit
  ,
  Zakázat
  nebo
  Není nakonfigurováno
  .

Aby bylo možné upravit tento seznam, musíte tuto zásadu povolit. Poté klepněte na tlačítko
Zobrazit
a upravte seznam programů spouštěných po spuštění počítače. Tento seznam je uložený v registru v následujícím klíči:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
Druhá z uvedených zásad se týká starších programů. Do této kategorie patří i řada programů jiných výrobců, například RealAudio. Tyto programy používají pro konfiguraci spouštění po spuštění počítače jiný klíč registru. Tento klíč (stejný klíč používaný systémy Windows 95, Windows 98 a Windows NT) se nachází:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run


-nebo-


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
Programy nakonfigurované pro spouštění po spuštění počítače z tohoto klíče registru jsou považované za starší programy.


Systém Windows 2000 neumožňuje upravovat tento seznam přímo z modulu snap-in Zásady skupiny. Umožňuje pouze povolit či zakázat celý tento seznam. Přejděte do objektu v konzole MMC obsahujícího zásadu "Při přihlášení uživatele spustit tyto programy", jak je uvedeno výše. Poté najděte zásadu "Zakázat seznam pro spuštění pocházející ze starší verze systému". Pokud nechcete spouštět žádný z programů v tomto seznamu, povolte tuto zásadu.


Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vytvořeny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost těchto produktů.

Odkazy

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

147381 Jak používat systémové zásady v samostatném počítači

159936 Použití Editoru systémových zásad systému Windows NT 4.0 či Windows 95

179365 INFO: Klíče registru Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce a Startup

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×